כותרות TheMarker >
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום רביעי, 9/1/19, 21:47

  אכיפת בנייה בלתי חוקית ושימושים חורגים וכיצד להתמודד עם ביקורות של מפקחי הבניה שלא אוהבים שמכנים אותם פקחים.

   
   
   

  עיריית תל-אביב-יפו ואחרות  עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן.
  במקרה בו קיים חשד בנושאים אלו, יבדקו  מפקחי העירייה  את החשדות ובמקרה הצורך ינקטו בדרכי אכיפה שונות.

   

  המחלקה יכולה להמליץ על תביעה משפטית המבוססת על הנתונים המצויים בידם  לצורך הוכחת ביצוע עבירה. לשם כך חשוב לדעת מה זכויותיכם וכיצד להתגונן בפני ביקור המפקחים, דרישתם להיכנס לנכס, התמודדות עם קבלת זימון למסירת גרסה ועוד. הטיפול בפניות למחלקת פיקוח על הבנייה נעשה בכפוף לחוק התכנון והבנייה.

   

  התיישנות עבירה

  חשוב להבהיר כי על פי חוק סדר דין פלילי (נוסח משולב, תשמ"ב 1982), לא ניתן להעמיד לדין אדם בגין עבירת בניה אם עברו חמש שנים מיום ביצוע העבירה. לכן יש חשיבות רבה ל מועד הבניה, או לכל הפחות מועד משוער.  תהליך הטיפול בפנייה

  1. קליטת טופס הפנייה במחלקת הפיקוח על הבנייה ויצירת קשר טלפוני עם הפונה לצורך השלמת מידע (על פי הצורך): כ-7 ימי עבודה.
  2. בדיקת הפנייה על ידי מרכז פיקוח וביקור בשטח על ידי מהנדס פיקוח לפי הצורך.
  3. עדכון הפונה בממצאי הבדיקה הראשונית:  כ-14 ימי עבודה.
  4. לאחר איסוף חומר ראייתי מספק מועברת המלצה לשירות המשפטי בעירייה להגשת כתב אישום, תהליך שעשוי לקחת מספר חודשים.
  5. בדיקת ההמלצה והחומר הנלווה על ידי נציגי השירות המשפטי וקבלת החלטה האם ניתן להגיש כתב אישום. המשך טיפול בהתאם לחוק. 

  לידיעתכם, הפונים עשויים להתבקש למלא תצהיר או זימון למתן עדות בבית משפט. לאחר העברת התיק לשירות המשפטי, ניתן לקבל מידע אודות מצב התיק בטלפון 03-7242332​

  טלפון:

  03-7247777 , שלוחה 2

  03-7247494 (מזכירות מנהל המחלקה)

  מענה טלפוני:

  בימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00

  כתובת דואר אלקטרוני:

  פקס:

  03-7242706

  קבלת קהל:

  בתיאום מראש באמצעות המוקד הטלפוני הנדסי.

  כתובת:

  פילון 5 קומת קרקע, כניסה D (צהובה)

  קישורים:

  הגשת פנייה למחלקת פיקוח על הבנייה

   

   
   
  03-6990132
  0523-888813
   
  לתשלום באמצעות paypal
   
  ''
   
  ''
   
   
  ''
   
   
   
   
   
  קיבלת צו הפסקת בניה, הריסה?
  ייעוץ, הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה, הכנת תכניות, הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.
  חוות דעת לבתי המשפט!

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח  ע"פ התקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
   
   
   
   
   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
    

   

      

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שני, 17/12/18, 23:27

   עודכן בנובמבר 2018 קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה
     תיקון פרק האכיפה – לחוק התכנון והבניה 116 תיקון
    
    לחוק התכנון והבניה. התיקון כולל החלפה של 116 ייכנס לתקפו תיקון 25/10/17ביום פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י')  בפרק אכיפה חדש. להלן בקצרה תמצית עיקרי השינויים על פי התיקון. יודגש כי תמצית זו הוכנה למען הנוחות בלבד ואין בה בכדי ליצור הסתמכות או התחייבות, כאשר הנוסח המחייב הוא נוסח החוק המלא. עוד יובהר כי אנו נמצאים ערב כניסתו של התיקון לתוקף וסביר כי הנושא עוד יעוצב ויתפתח בהתאם לפסיקת בית המשפט.
   להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים:
   הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון הורחבו סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב בתנאים הקבועים בחוק.
   הרחבת השימוש בצווים מנהליים: התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים, מוסיף צווים, מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה המנהלי ל-   ימיים (הצווים בתוקף עד לביטולם) 30
   צו מנהלי להפסקת עבודה: נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא  תוקף הצו –התייעצות עם תובע במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה   ימים. 5הארעי
   צו מנהלי להפסקת שימוש: התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש להפסקת שימוש. צו זה מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור, לא יאוחר   יום בבית למגורים ובהתייעצות עם תובע. 30 - חודשים מתחילת השימוש ו 6 -מ ימים לאחר 60 נוספה אף אפשרות להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש
   צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים-   ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם  חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה.  ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה.
   בקשות לביטול צווים מנהליים:   יום מהמצאת הצו. 15על פי התיקון ניתן להגישם תוך ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד   חודשים. 6שסך תקופות הארכה לא יעלה על
   הוצאות ביצוע צווים: יחולו על פי התיקון על מי שהייתה מוטלת עליו החובה לבצעם גם כאשר הצו בוצע ע"י הוועדה.
   צווים שיפוטיים בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים. לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי.
   אכיפה פלילית  שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר – נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה. נוסף סעיף לנסיבות מחמירות בביצוע העבירה: מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע, שטח ציבורי פתוח.
   סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי:  ₪ 452,000ובנסיבות מחמירות  ₪ 226,000 קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור (עונש המאסר עלה משנה לשנתיים) ₪ 226,000 קנס על אי קיום צו – ליום, על הפרת צו  ₪ 700ליום ובשימוש למגורים  ₪ 2,800 קנס יומי על שימוש אסור  ליום. ₪ 1,400  מהקנסות שלעיל 3 על תאגיד ניתן להטיל עד פי
   צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו לתוקף, ככלל  וניתן לקבוע בגזר הדין בתנאים מסוימים מועד דחוי עד 30יבוצע הצו ע"י המורשע תוך שנה.  קביעת מועד דחוי לביצוע הצו תיעשה בכפוף לתנאים שיבטיחו את ביצוע הצו לרבות ערובה, תשלום הוצאות ותשלום אגרות ותשלומי חובה.
   עיכובי ביצוע של כל הצווים:
   עיכוב ביצוע כהליך עצמאי: הכלל הוא כי אין לעכב צווים והעיכוב יינתן מנימוקים מיוחדים שיירשמו. ניתן לעכב אם קיימת הצדקה, אין סכנה לשלום הציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, תשלום הוצאות ואגרות והיטלים. בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לבית המשפט האחרון שדן בעניין, היינו אם הצו אושר בעליון בקשה לעיכוב ביצוע תוגש בעליון.  חודשים. בית המשפט רשאי בנסיבות 6תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה על  6חריגות ויוצאות דופן ומטעמים מיוחדים לעכב לתקופה נוספת שלא תעלה על חודשים (בסך הכול שנה).
   בית המשפט רשאי להתנות את עיכוב הביצוע  בתנאים (ערובה, אגרות והיטלים וכו..) החלטה על עיכוב ביצוע היא החלטה אחרת וניתנת לערעור רק ברשות. בית המשפט לא יעכב ביצוע של צווי הריסה אם נמשכה העבודה האסורה לאחר המצאת הצו או אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין (תכנית היא תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישור תכנית נוספת)
    
   כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הליך של ערעור או בקשה לביטול צו אין מגבלת זמן על משך העיכוב אך החוק קובע, כי ככלל אין לעכב, עיכוב יינתן רק כשמתקיימת הצדקה, אין סכנה לציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, חיוב בהוצאות, תשלומי אגרות. אין לעכב ביצוע צו אם העבודה נמשכה לאחר המצאת הצו. לגבי צו מנהלי להפסקת עבודה, צו למניעת פעולות וצו הפסקה שיפוטי לא יינתן עיכוב  ימים מהגשת הבקשה ולאחר דיון במעמד 30והחלטה בבקשה לביטולם תינתן תוך הצדדים.
    
   הוראות לעניין צווים לרבות עיכובי ביצוע יחולו על צווים שהוצאו לאחר כניסת החוק  בחוק הקיים) לגביו 212 ), למעט לעניין צו הריסה ללא הרשעה ( 25/10/17לתוקף ( ימשיך לחול נוסח החוק הקיים על מבנים שנבנו לפני כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהמבנה אינו בנוי על מקרקעין המפורטים בנסיבות מחמירות, היינו סביבה חופית, תשתית לאומית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, שצ"פ וייעוד למבני ציבור.
    
   לעניין שימוש למגורים נקבע כי הוראות החוק הקיים בנוגע לשימוש אסור ימשיכו לחול למשך שנתיים נוספות מיום כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהשימוש למגורים החל לפני  .25/4/15 ובניית המבנה בו נעשה שימוש למגורים הסתיימה עד ליום 21/3/17 -ה
   עבירות מנהליות
    
    פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - תכנון ובנייה) תשע"ח 20/6/18ביום  .20/12/2018 אשר ייכנסו לתוקף ביום 2018 התקנות קובעות מספר עבירות בנייה כעבירות מנהליות עם קנס מנהלי קצוב בצדן. הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה כוועדה עצמאית תתחיל במשלוח הודעות קנס  .2018 מנהלי בהתאם לתקנות עם כניסת התקנות לתוקף בדצמבר
   להלן בקצרה העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות והקנס הקצוב שנקבע לעבירה:
    
   עבירה בנסיבות מחמירות (על שטח דרך, שצ"פ, סביבה חופית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, תשתית לאומית):   ש"ח 10,000   מ"ר  10 . עד 1  ש"ח 25,000   מ"ר 25 עד 10 .2  ש"ח 50,000   מ"ר 50 עד 25 .3 ₪ 100,000   מ"ר 75 עד 50 .4   ש"ח 200,000  מ"ר 100 עד 75 .5  ש"ח 300,000   מ"ר 100 . מעל 6
    
   לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 1,400 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   . ימים 90עד למקסימום של
   עבירה שאינה בנסיבות מחמירות:  עבודה אסורה   ש"ח 25,000    מ"ר 50 עד 25 .1  ש"ח50,000   מ"ר 75 עד 50 .2  ש"ח 100,000  מ"ר 100 עד 75 .3  ש"ח 150,000   מ"ר 100 . מעל 4 שימוש אסור   ש"ח 50,000  מ"ר 100 עד 25 .5  ש"ח 100,000   מ"ר 100 . מעל 6
    
   לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 750 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   ימים. 90עד למקסימום של
    
     ש"ח 50,000  הפרת צו מנהלי להפסקת עבודות או הפסקת שימוש
    
   הערות:   הקנס הקבוע הוא הקנס ליחיד כאשר תאגיד יחויב בכפל קנס   הקנס בעבירת שימוש בנסיבות של שימוש למגורים יהיה מחצית הקנס  מ' ואינה בנסיבות מחמירות יהיה 1.5 הקנס לבניית גדר שגובהה אינו עולה על  מחצית הקנס
   כתבי אישום לעבירות מנהליות:
    
   ככלל עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית תיאכף באמצעות קנס מנהלי. להלן יפורטו הקווים המנחים למקרים בהם ככלל יוחלט על הגשת כתב אישום בעבירה מנהלית:  . עבירות חוזרות. 1
    
   . הטלת הקנס המנהלי אינה יעילה מטעמים שונים לרבות נסיבות כלכליות של 2 החשוד.
    
   ההחלטה על הגשת כתב אישום תהיה על פי שיקול דעתו של התובע, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה. 
   אין ברשימה האמורה כדי להוות רשימה סגורה ועל פי שיקול דעתו של התובע, ובהתאם למדיניות המתעדכנת ומשתנה מעת לעת, ניתן להגיש כתבי אישום בעבירות מנהליות שאינן מנויות ברשימה שלעיל או שיוטל קנס מנהלי במקרים בהם ישנן נסיבות המצדיקות שלא להגיש כתב אישום, גם אם העבירה הינה עבירה שמנויה על הרשימה שלעיל.
    

    
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 17/12/18, 23:18

    הגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, באילו מקרים?

    חוות דעת מומחה יתרון גדול!

     

     

    '' '' '' '' ''
    ''

     

    הגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, באילו מקרים?

    בקשה לביטול צו הריסה מנהלי ניתן להגיש כאשר הבנייה חוקית ואין הצדקה להריסת המבנה שבגינו הוצא הצו, או כאשר הצו אינו נדרש לצורך מניעת עובדה מוגמרת, או אם נפל פגם בהחלטת הרשות המקומית להוציא את הצו, אשר מבטל את תוקפו.

     

    באילו מקרים ניתן צו הריסה?

     

    הרשות המקומית רשאית להוציא צו הריסה למבנה שחרג או נבנה ללא היתר, כדי להתמודד במהירות עם בנייה בלתי חוקית, ולמנוע את השלמת הבנייה והיותה עובדה מוגמרת. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה עוסק במתן צו הריסה מינהלי. על פי סעיף זה, כאשר הוקם בניין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו, רשאי יושב ראש הוועדה המקומית להורות כי הבניין, או חלק ממנו ייהרס, יפורק או יסולק.

     

    חוות דעת מנומקת של מהנדס

     

    כדי להוציא צו הריסה, יש צורך בהגשת חוות דעת מנומקת חתומה ביד מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציינת כי על פי הידוע לו, הבניין או חלק ממנו הוקם ללא היתר או שהוא חורג, וכי לא הסתיימה הקמת הבניין או שהסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס, או שהוא מאוכלס במשך תקופה שאינה עולה על חודש ימים.

     

    ביטול צו הריסה מינהלי

     

    סעיף 238 (ז) לחוק עוסק בביטול צו הריסה מינהלי, וקובע כי אדם הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה רשאי לבקש מבית המשפט לבטל אותו. הגשת הבקשה לא תתלה את תוקפו של הצו אלא אם בית המשפט נתן צו זמני לעיכוב ביצועו של הצו.

     

    בית המשפט רשאי לתת צו זמני במעמד צד אחד, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ובתנאי שתוקפו לא יעלה על 15 ימים, ואולם לאחר שבית המשפט קיים דיון במעמד הצדדים, הוא רשאי להאריך את תוקפו של הצו הזמני לתקופות נוספות. בית המשפט לא יבטל את הצו אלא אם הוכח שהבנייה שבגינה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.

     

    הגשת בקשה לביטול בתוך שלושה ימים

     

    בעל נכס שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי, רשאי לפנות אל בית המשפט לעניינים מקומיים ולהגיש בקשה לביטול הצו, או לבקש לדחות את הפעולה הננקטת נגדו. חובת ההוכחה מוטלת על בעל הנכס והוא נדרש לפעול במהירות האפשרית לפני שיהיה מאוחר מדי, עד שלושה ימים ממועד קבלת הודעה על הוצאת הצו.

     

    את הבקשה ניתן להגיש אם מתקיים לפחות אחד מהמקרים הבאים: האחד, הבנייה שבגינה הוצא הצו חוקית - בניגוד לחוות דעת המהנדס. השני, קיימת הוכחה שביצוע הצו אינו דרוש לצורך מניעת עובדה מוגמרת. והשלישי, נפל פגם בצו המנהלי המבטל את תוקפו .הרביעי העבודה פטורה מהיתר ע"פ תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החמישי הבניה אינה חדשה כאשר מדובר בשיפוץ ו/או החלפת רכיב ברכיב.  לאחר בחינת המקרה, רשאי בית המשפט על פי שיקול דעתו, להורות על עיכוב הביצוע לתקופה קצרה, על ביטול הצו או על דחיית הבקשה.

    ע"פ תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ניתן לקבל ארכה של 6 חודשים ועוד 6 חודשים בנסיבות מיוחדות .
     

     


    תכנון ובניה - מהי בניה ?

    החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

    תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

    בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

    תכנון ובנייה - טענות הגנה

    סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

    תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

    לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

    תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

    הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

    תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

    ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

    תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

    המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

    חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

    הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

    עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

    לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

    מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

    הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה 

     

    לסיכום,

     

    בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי נקודת המוצא הנה, כי הצו ניתן כדין, וזאת על-רקע חזקת תקינות המעשה המנהלי. על-כן, על העותר כנגד הצו רובץ הנטל להוכיח כי קמה עילה לביטולו. מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי לשם קבלת מידע מקצועי.

     

     

     
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

        

        

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שני, 10/12/18, 11:28

     אנו שמחים לעדכן: לוח תשלומים חדש לרוכשי דירות בפרויקטים במסגרת תמ"א 38  

      

     פורסמה טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט - 2018.

      

     את הצעת השינוי לחוק המכר הוביל משרד הבינוי והשיכון בראשות השר יואב גלנט כחלק מעבודה נרחבת לתיקון חוק המכר. מדובר בשינוי מהותי שפועל לטובת הרוכשים ומגן עליהם במקרים בהם אין לפרויקט תמ"א 38 ליווי בנקאי על ידי בנק או חברת ביטוח, והבטוחה לרוכש מול הקבלן היא הערת אזהרה ותשלומים על פי קצב התקדמות הבנייה.

     לוח התשלומים החדש מרווח יותר מלוח התשלומים הישן, וקובע עוד כמה שלבים שלא היו קיימים בלוח הישן.

     על פי החוק כיום יש חמש פעימות תשלום בלבד, וכבר עם גמר השלד הרוכש היה צריך לשלם 60% ממחיר הדירה, סכום משמעותי אשר מתיר את הרוכש ללא הגנה מהותית מלבד הערת האזהרה. לאחר השינוי שייכנס לחוק המכר לוח התשלומים לקבלן יהיה מפורט יותר ויהיו שמונה פעימות של תשלום, ועד גמר השלד יצטרכו הרוכשים בפרויקט תמ"א 38 לשלם רק 46% ממחיר הדירה.

     לטיוטת התקנות החדשות:  

      

     http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/44630_x_AttachFile.docx

      

     http://www.klinger.co.il/צור-קשר

     \

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שני, 3/12/18, 00:09
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 2/12/18, 23:57

       טפסים והנחיות נלווים להליך הרישוי

       באזור זה ניתן למצוא את כלל הטפסים לשימוש עורכי הבקשה / אחראי לביקורת על הביצוע להגשה לשלב בקרת תכן ולשלבי הביצוע בהליך הרישוי ואת הטפסים לשימוש הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

       1. הליך רישוי ובנייה עם מכון בקרה

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שני, 15/10/18, 12:46

        במחציתו של חודש יולי  אושרה (בקריאה שלישית) הצעת חוק התיכנון והבניה (תיקון מס' 126) אשר במסגרתה מוזגו שתי הצעות חוק:

         
        הראשונה  מתייחסת אל מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית, והאחת מתייחסת לבקשה לעריכת שומת השבחה מהועדה המקומית.

        לפני התיקון, הועדה המקומית הייתה רשאית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהן חלה ההשבחה.
        בעל המקרקעין יכול היה לפנות לועדה המקומית ולדרוש ממנה לשלם באופן מיידי את היטל ההשבחה. לאחר התיקון נקבע כי בעל המקרקעין יכול לפנות לועדה המקומית ולדרוש ממנה את שומת ההשבחה בכל עת, מבלי שיאלץ לשלם את ההיטל באופן מיידי ומבלי שיצטרך להוכיח כי מתכוון למכור את הנכס וזאת, על מנת לתת לבעל המקרקעין וודאות אודות שווי העסקה וחישוב כדאיות העסקה.

        כמו כן קובע התיקון החדש, כי במידה וחלה חובת תשלום היטל השבחה לגבי מקרקעין שהם רכוש משותף בבית משותף (בהתאם להגדרה בחוק המקרקעין) ושלפי טיבו של הרכוש המשותף ניתן להצמידו לדירה פלונית כגון חדר יציאה לגג או הרחבה, תחול חובת התשלום על בעל הדירה שאליה אפשר להצמיד את הרכוש המשותף.

        תיקון נוסף מתייחס מתייחס להיטלי השבחה שגובות רשויות ביחס לתוכניות כוללניות (כדוגמת תא/5000 בתל אביב). תכנית מסוג זו, אינה מוסיפה בהכרח זכויות בנייה, ובעל המקרקעין לא בהכרח יודע אילו זכויות מוקנות לו באופן וודאי, אם בכלל. לכן, התיקון קובע כי היטל ההשבחה בגין התכנית הכוללנית ידחה וישולם רק לאחר מימוש זכויות מכוח תכנית מפורטת שתאושר בעתיד מה שיחזק את הוודאות לעניין אומדן ההשבחה ולא תחייב את האזרח בתשלום עבור מכר שביצע לאחר אישור תכנית כוללנית וטרם אישורה של התוכנית מפורטת.

        בהתאם, מסתבר שעיריית תל אביב החלה לשלוח בשבועות האחרונים למוכרי נכסים בעיר, טופס (העתק מצורף) לפיו יכולים בעלי הנכסים לבקש את דחיית עריכת השומה בגין התכונית הכוללנית תא/5000 עד לאישורה של תוכנית פרטנית. משמעות הדבר הינו כי במועד עריכת שומה בגין התוכנית המפורטת, תובא בחשבון עליית הערך שנבעה מהתוכנית הכוללנית בנפרד ומהתוכנית המפורטת בנפרד (שיטת המקפצה), מה שעשוי להגדיל את החיוב בצורה משמעותית. לכן, אם קיבלתם הודעה כזו, אל תמהרו לחתום על הטופס מאחר ויתכן שכדאי להתעקש על עריכת שומה כעת לתוכנית הכוללנית בלבד.

         קיבלת לשלם היטל השבחה?

        ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
        היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

        חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
        דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

        קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
        ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
        היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

        חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
        דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר


         
         
        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il

         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 26/9/18, 23:30

         טיפול בעבירות בנייה- ביטול צווי הריסה!

          
          

         ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

          

          

          

          

         נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

          

           " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

          

         • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
         • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
         • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

          

          

         המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

          

          

         לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
         צרו עמנו קשר 0523888813

         היתר בנייה או הכשרת חריגות בנייה?
         יש לנו פתרון בשבילך!

         קלינגר 
         היתרי בניה, רישוי עסקים
         וייעוץ מוניציפאלי 
         פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות

         ''

         מומחים לאדריכלות, הנדסה, ליווי משפטי וזירוז הליכים

         ''
          
          
          
          
          
         קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
         ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
         היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

         חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
         דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

         ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
         היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

         חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
          
          
          
          
          
         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il
         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום רביעי, 26/9/18, 23:25
          משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
          בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

           המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
          רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
          מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

           

          טיפול בעבירות בנייה

           
           

          ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

           

           

           

           

          נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

            " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

           

          • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
          • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
          • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

           

           

          המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

           

           

          לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
          צרו עמנו קשר 0523888813

          דרג את התוכן:

          הציון שלי: 5 מתוך 5

           0 תגובות   יום חמישי, 20/9/18, 23:53
           ''

           קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה?
           יש לנו פתרון בשבילך!

           קלינגר 
           היתרי בניה, רישוי עסקים
           וייעוץ מוניציפאלי 
           פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות

           ''

           מומחים בהכשרת חריגות בניה

           לייעוץ מיידי מלאו פרטים עכשיו או התקשרו 03-6990132

           שם מלא
           מייל
           טלפון
            שלחו לנו
           ''

           משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי, רישוי עסקים, בקשות לשימוש חורג, שינוי יעוד, הכשרת חריגות בניה, ביטול צווי סגירה, הפסקת עבודה, צווי הריסה. בקשות לשינוי תב"ע, היתרי בניה, אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים, יעוץ סטטוטורי, הסדרים והסכמים עם הרשויות, שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. חוו"ד מומחה לבתי משפט.

           ''

           מקצועיות

           ''

           שירות

           ''

           אחריות

           ''

           זמינות

           המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. היכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות, מעניקה יתרון הבא לידי ביטוי בזירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.

           קלינגר - היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי

            

           לייעוץ מיידי מלאו פרטים עכשיו או התקשרו 

           03-6990132

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום חמישי, 20/9/18, 10:40

            מכה לעיריית ת"א: לא תוכל לגבות היטל השבחה

            בית המשפט המחוזי בת"א דן במדיניות עיריית ת"א לגביית היטל השבחה בגין מתן שימוש חורג מהיתר, דחה את הערעור שהגישה הוועדה המקומית, וקבע כי ההיטל "איננו מהווה מס אמת"

            מגדילים 25.02.2018

             

            פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שניתן במסגרת איחוד שישה ערעורים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב, דן לאחרונה בסוגיה עקרונית, בעלת השלכות כלכליות נרחבות לכל הצדדים: "בכולם עולה שאלה מרכזית אחת והיא, האם רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, זאת במאובחן ממתן היתר לשימוש חורג מתוכנית", כנכתב בפסק הדין.

             

            את הערעור בסוגיה הגישה לבית המשפט הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב ("המערערת"), כנגד מספר משיבות, בראשן "נכסי יד חרוצים בע"מ", זאת לאור החלטת ועדת הערר בסוגייה.


            האם שימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס עצמאי?


            הערעורים הוגשו כולם כנגד החלטת ועדת הערר לפיצוים והיטל השבחה במחוז תל אביב וכנגד החלטה עקרונית של ועדת הערר, שנקבעה במסגרת דיון בנכס שרכשה חברת "יד חרוצים", לפיה שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס עצמאי אלא אירוע מימוש, בדומה לקבלת היתר בנייה. בהתייחס להחלטת הוועדה, נקבע בפסק הדין כי : "החלטת ועדת הערר, נשוא הערעורים, מתייחסת רק למצבים בהם השימוש המבוקש, שבגינו התבקש היתר לשימוש חורג מהיתר, תואם את התכנית התקפה החלה על המקרקעין. במקרה כזה, די במתן ההיתר המבוקש לעשות שימוש כדין במקרקעין".

            עוד צויין בפסק הדין, כי הוועדה אף אישרה כי מתן היתר לשימוש חורג מתכנית מהווה אירוע מס עצמאי, המחייב בהיטל השבחה. אלא שהשאלה אליה התייחסה הוועדה היתה: "האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס (אקט משביח), בהתאם לתוספת השלישית, או שמא אקט מימוש בלבד".

            בסופו של דבר קבעה הוועדה כי: "נראה שלא ביקש המחוקק להטיל היטל השבחה על פעולה זו, אשר אינה מוסיפה על המשטר הסטטוטורי התכנוני הקיים, אלא בעיקר מהווה אקט מתחום הרישוי". עוד התייחסה הוועדה להוצאות הרשות, וקבעה כי: "אישור היתר לשימוש חורג מהיתר אינו מצריך מהוועדה המקומית השקעות נוספות של תכנון ופיתוח", וסברה שמדובר באקט למימוש זכויות הקניין במקרקעין ולא כאקט משביח או אירוע מס עצמאי.

            הוועדה המקומית ת"א נגד ועדת ערר: "שגתה"


            פסק הדין מביא גם את טענת המערערת, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, בעניין תיק "יד חרוצים", לפיה ההחלטה ניתנה ביגוד לחוק הקיים, "בלתי צודקת ומהווה פגיעה ביציבות ובוודאות המשפטית הקיימת, מכוחה נגבה היטל השבחה על מתן היתר לשימוש חורג מהיתר".

            המערערת טענה כי שגתה ועדת הערר כאשר קבעה כי מתן היתר כאמור איננו מצריך שיקול דעת תכנוני, ולכן אינו מהווה אקט תכנוני. עוד טענה המערערת, ובכך מתחה ביקורת על הוועדה, כי שגתה הוועדה כאשר הסתמכה על המקורות אליהם הפנתה על מנת לבסס את החלטתה.

            המשיבים לא נשארו חייבים וטענו מנגד, כי: "טועה המערערת בהסתמכה על הפסיקה הקיימת, שכן ברוב המקרים שאליהם מתייחסת המערערת אין הדיון מתמקד בסוגיה עקרונית בעניין זה".

            בית המשפט: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' – אין לגבות היטל השבחה"


            השופטת, עמיתה יהודית שטופמן, החליטה לדחות את הערעור, ונימקה כי: "אני סבורה, כי בהחלטת ועדת הערר בערר יד חרוצים, לא נקבע חד משמעית וקטגורית, כטענת המערערת, כי לעולם אין להטיל היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר". עוד נימקה השופטת: "בדין קבעה ועדת הערר כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר איננו מהווה אירוע מס עצמאי, אולם במקרים מסויימים יש להטיל היטל השבחה גם בגין היתר לשימוש חורג מהיתר".

            עוד קבעה השופטת כי: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' בשל הוצאות נוספות על פעולות תכנון ופיתוח של הוועדות המקומיות, כגון במקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אין לגבות היטל השבחה, גם אם ערך המקרקעין עלה".

            "תוצאות כלכליות משמעותיות"

            באשר למחלוקת בגין הפסיקה שהציגו הצדדים, דחתה השופטת את טענות המערערת: "לא מצאתי, איפוא, כי החלטת ועדת הערר ניתנה בסתירה לפסיקה קודמת".

            לעניין שיקול דעת הוועדה המקומית באישור היתר לשימוש חורג מהיתר, קבעה השופטת כי: "הקביעה סבירה ומאוזנת ותואמת את ההחלטה כולה".

            באשר לשאלה האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה תמיד שינוי מצב נורמטיבי, המקנה אפשרות זמינה למימוש זכויות נוספות הקיימות במקרקעין, ולכן יוצר חבות בהיטל השבחה, קבעה השופטת כי התשובה היא שלילית: "מתן היתר לשימוש חורג אינו משנה את המצב הנורמטיבי שנקבע בתכנית, אלא רק מקנה זכות הוצאה לפועל של הזכויות שנקבעו".

            השופטת התייחסה לכל העררים שהוגשו בנושא ולבסוף קבעה כי: "המדובר בסוגיה עקרונית ולא פשוטה, שלה תוצאות כלכליות משמעותיות. גם בשל כך חשוב להקפיד עד מאוד כי המס שיוטל יהיה מס אמת. סבורה אני כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אינו מהווה אירוע היוצר חבות במס באופן עצמאי, והטלת היטל השבחה בכל מקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, איננו מהווה מס אמת". כאמור, השופטת דחתה את כל הערעורים המאוחדים ובנסיבות העניין החליטה שלא להטיל הוצאות משפטיות על מי מהצדדים.


            עו"ד אביעד שוב ממשרד שוב ושות'שייצג את המשיבה "חברת נוף ים כחול לבן", אמר כי: "מדובר בהחלטה עקרונית חשובה שכן עד היום עיריית תל-אביב (כמו עיריות נוספות) נהגה לדרוש תשלום היטל השבחה בכל מקרה של מתן שימוש חורג מהיתר, באופן שהביא לעיתים רבות לתשלום כפול של היטל השבחה על ידי הנישום, האחד בעת מימוש המקרקעין, אז ממילא משולם היטל השבחה בגין מלוא הזכויות המאושרות לבניה במקרקעין – ואילו בפעם השניה נגבה היטל השבחה בעת הגשת בקשה לשימוש חורג מהיתר הבניה שהוצא".


            קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מומחים בהגשת בקשות לשימוש חורג והפחתת היתלי השבחה 
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            נייד: 3888813 - 052
            טל': 03-6990132
            פקס: 6990134 - 03
            דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
            www.klinger.co.il
            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שבת, 15/9/18, 15:02
             בבטיחות עולם האירועים ההמוניים והחד פעמיים, בשונה ממתקנים ומבנים של קבע, אנו משתמשים בחומרים ובציוד המותאם להקמה ופירוק רב פעמי לדוגמת במות הלייהר, הפודיומים והטראסים, אשר בנויים מחלקים מודולאריים הניתנים להתקנה כל פעם מחדש, ללא תלות לתנאי השטח, גובה מיקום וכו'.

             כאשר מתכננים  בניין או מבנה של קבע, מתכננים  אותו כך שכל החומרים והאביזרים בנויים לעמידות ארוכה מאוד ולקיים של עשרות שנים (קיים של מבנה הינו 70 שנה לפחות).

             כאשר מתכננים עיגונים למבנה קבע, משתמשים באלמנטי מתיחה כדוגמת כבלים, ומוטות מתיחה, מייצרים את הכבל, הנעילות שלו וכל האביזרים באורך המתאים, בעובי המתאים והייצור נעשה מותאם בדיוק למיקום בפרויקט.

             בעולם האירועים הדבר לא נעשה בצורה זו, ומסיבות ברורות. אנו משתמשים בכבלי פלדה לצורך עיגון האלמנטים, אך בקצה כבל הפלדה אנו מחברים מחבר גמיש – רתמה בדרך כלל –  שמהווה את המקשר בין קצה כבל הפלדה לבין המשקולת או נקודת העיגון.

             לאחר ניתוח והפקת לקחים של תקריות ואסונות של השנים האחרונות בתחום הבטיחות לאירועים, בכל אירוע אנו עורכים חישובים סטטיים ודינמיים לנושא החיזוקים, עוגנים וכוחות על המתקן, כולל משתנה  הרוחות על פי מפת הרוחות בישראל, כך שאנו מקבלים משקלים די גדולים של נקודות עיגון, באירועים שבהם מותקן גשר תאורה במידות של 12 מ' ויותר המשקולות מגיעות לכדי 5, 7 ואף 10 טון לכל רגל (תלוי בגודל הטראס ובמיקומו בארץ).

             כאשר אנו מקבלים עקב חישוב כי נדרשת משקולת של 10 טון לייצוב, גם כבלי הייצוב צריכים לעמוד בעומס של 10 טון.
             הרתמות המצויות היום בשימוש באירועים הינם רתמות בעלות כושר נשיאה שנע בין 1 ל-5 טון במקסימום, לאור כך יש להתקין לפחות 2 רתמות של 5 טון בכדי לשמור על משוואת הכוחות הנדרשים.

             בקצה כל רתמה קיים אלמנט חיבור, סוג של וו שאותו קושרים לשאקל הקשירה.
             לא אחת, אני נתקל בקשירה לא ראויה ולא בטיחותית של וו הקשירה הנ"ל אל המשקולת.

             וו הקשירה מאפשר בצורה מוטעית, להכניס את השאקל דרך גוף הוו כפי שמופיע בתמונה המצורפת. 
             ''
             ברגע שהרתמה מקבלת עומס גדול (רוח, הרמה וכו') השפתיים של הוו יפתחו כבר במשקלים קטנים מאוד בסביבות 300-350 ק"ג בלבד, דבר שיגרום בהכרח לכשל בטיחותי באותה נקודת עיגון, ולאסון פוטנציאלי. כאשר נדרשת משקולת של 10 טון ואנו מחברים את הרתמה בצורה קלוקלת ולא ראויה שמחלישה מאוד את כושר הנשיאה שלה עד לכדי 300 ק"ג בלבד הדבר יביא את המערכת לכשל.

             ''
             הצורה הנכונה להתקין את הרתמה הינה לפי התמונה הבאה:
             ''
             העברת קצה הרתמה דרך השאקל וקשירתו אל גוף הראצ'ט.
             קשירה זו מבטיחה שכל הרתמה עובדת בהעברת הכוחות.

             ניתן לזהות בבירור על כל רתמה את כושר הנשיאה שלה ע"י מספר הפסים המוטבעים עליה לכל אורכה.
             רתמה יכולה להיות בצבעים שונים, אך עליה מוטבעים פסים דקים המסמנים את כושר הנשיאה, פס אחד אומר כי כושר הנשיאה הינו עד 1 טון, 2 פסים – שני טון וכן הלאה.
              
             לא אחת ראיתי גם רתמות שלא מוטבעים עליהם הפסים הדקים. במקרה כזה יש בקצה כל רתמה תווית מבד או מפלסטיק ועליה מוטבעים הנתונים של הרתמה.
             רתמה שלא מוטבעים עליה פסים לזיהוי העומס או ללא תווית, יש לפסול אותה משימוש.

             תוצאת תמונה עבור גשר תאורה

              מפיקים ומנהלי אירועים שואלים רבות לגבי הסוגים השונים של אישורים הנדסיים הנדרשים לבטיחות האירוע שלהם. שאלה אחת שחוזרת די הרבה , היא האם קיימת חובה להמציא אישור של בודק מתקני הרמה לגשר תאורה (טראס) שבו מותקנים 4 מנועים חשמליים המשמשים לצורך הרמת הטראס לגובה? הרי מדובר במתקן הרמה לכל דבר, ומדוע מהנדס קונסטרוקציה חותם על הגשר כשחוק ייחוד פעולות ברשם המהנדסים אינו מתיר לו כלל לחתום על מתקנים נעים?
             אנסה לשפוך קצת אור על נושא זה ולהסביר את הרציונאל העומד מאחורי כל אחד מהמרכיבים של הדבר.
             מתקן הרמה הינו מתקן המחובר למנוע או בעל מנגנון הרמה מכאני (פלאשינג צוג) ובו חלקים נעים. מתקן מסוג זה נבדק ומאושר ע"י בודק מתקני הרמה בלבד, אנו מכירים זאת מהמעליות הביתיות המותקנות כיום כמעט בכל בניין, כולל בבתים פרטיים. מעלית להרמת אנשים או ציוד נבדקת לפי החוק פעם ב-6 חודשים רק ע"י מהנדס מכונות בעל תעודה של בודק למתקני הרמה.
             מהנדס אזרחי (בניין), בעל הכשרה בקונסטרוקציה, רשאי לתכנן ולבדוק מתקנים שהם סטאטיים, כלומר ללא אלמנטים נעים. אם כן כיצד יוצא שמי שמאשר גשרי תאורה בעל מנועים להרמת הגשר הינו מהנדס אזרחי ולא מהנדס מכונות ובודק למתקני הרמה?
             גשרי תאורה הינם גשרים המורכבים ומותקנים באתר האירוע, מורמים לגובה עבודה (כ-1.5-2.0 מ' מהקרקע), אנשי התאורה וההגברה מתקינים על  הגשר את הציוד המיועד לשימוש באירוע ולאחר מכן הגשר מורם לגובה סופי. הרמת הגשר נעשית ע"י מנועי הרמה על פי רוב. כיוון התאורה וההגברה מבוצע באופן סופי לאחר הרמת גשר התאורה למיקומו הסופי.
             צורת העבודה הנכונה של המהנדס, הינה להגיע לאתר עוד כשגשר התאורה נמצא בגובה עבודה, לבדוק מקרוב את כל התקנת התאורה וההגברה מקרוב, בגובה שהוא יכול לאתר כשלים בהתקנה, לבקש מהטכנאים להוסיף ולשלים כבלי אבטחה לפנסים, לבדוק כשלים וסדקים בפינות הטראס ובציוד המותקן ועוד. בדיקה זו חשובה מאוד ופחות אפקטיבית כשגשר התאורה נמצא בגובה של 10 מ' מעל במה, שם היכולת לאתר כשלים מצטמצמת מאוד וכמעט שאינה קיימת.
             בזמן הרמת גשר התאורה למיקומו הסופי, גשר התאורה הינו מתקן הרמה לכל דבר. לאור כך נדרשת התערבות של בודק מתקני הרמה. אולם לאחר שגשר התאורה הגיע למיקומו הסופי, המתקינים מתבקשים לקבע אותו כך שהגשר לא ירד בצורה לא רצונית. הדבר נעשה ע"י רתמות הנקשרות מסביב לפינות הטראס ולא מאפשרות כל תזוזה. הדבר נעשה ע"י מוט פלדה שנכנס בינות השלבים של רגל הטראס ומחובר לשם דרך קבע ולא מאפשר את ירידת הטראס אלא קודם פירוק המעצור המכאני הזה. ובשנים האחרונות הכנסתי (משנת 2007) גם את הדיאגונאלים מהפלדה המחוברים לטראס בכל הפינות (בין עמוד לקורה) ומקשיחים את הטראס לתזוזות והשפעות רוח.
             קיבועים אלו מביאים את הטראס למצבו הסופי, ללא אפשרות לתזוזה. לאור כך מהנדס קונסטרוקציה יכול לחתום עליו מבלי חשש, שכן אין תזוזות כלל בטראס במיקומו הסופי, מנועי ההרמה של הטראס מנותקים מהזנת מתח וכל המתקן הופך להיות סטאטי בלבד.
             אם כן, חשוב מאוד לזכור, על גשר תאורה מקובע יכול מהנדס קונסטרוקציה לחתום. אם כן המתקן מקובע במיקומו הסופי למעלה ע"י מעצורים מכאניים בלבד, המתקן נחשב למתקן הרמה לכל דבר ויכול לחתום עליו רק מהנדס מכונות ובודק למתקני הרמה.
             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי