כותרות TheMarker >
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום רביעי, 10/7/19, 00:04

  הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

  klinger_b@bezeqint.net

  קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

  03-6990132

  www.klinger.co.il
      

      

   

  על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

  • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
  • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
  • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

  אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תכנית בניין עיר), ע"פ תיקון 101 בעל העסק נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג. במערכת הארצית של "רישוי זמין". אי לכך אין צורך לצרף טופס בקשה לשימוש חורג על גבי תכנית לניהול עסק.
  קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרת שימוש חורג, היטל השבחה ועלויות נוספות.

   

  תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקף ב- 4.9.16 קובע כי בעת הבקשה להיתר שימוש חורג, מבקש הבקשה מחויב להגיש בקשה לתיק מידע.  את תיק המידע יש להגיש דרך האינטרנט באתר רישוי זמין. חשוב לציין כי לצורך התנהלות מול אתר זה יש להצטייד ב"כרטיס חכם", רק עם קבלת הכרטיס ניתן יהיה להגיש בקשה במערכת "רישוי זמין".  ניתן למצוא באתר הנחיות והדרכות להגשת הבקשה ובמידת הצורך ניתן ליצור קשר במספר טלפון  02-6293367 המענה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30 או לכתובת המייל Bnia@iplan.gov.il 

   

  תהליך שימוש חורג ברישוי עסקים

  1. הגשת בקשה לרישיון עסק ע"י בעל העסק – אם במסגרת בדיקת הבקשה, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי תמצא כי השימוש בנכס בו אמור לפעול העסק אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע, בעל העסק יצטרך להגיש בקשה לשימוש חורג במערכת הארצית של "רישוי זמין". לאחר מכן הבקשה תועבר לדיון בוועדה המייעצת של מינהל הנדסה.
   במידת הצורך, יקיים מהנדס התכנון והרישוי סיור במקום העסק ויבקש את חוות דעת הפיקוח על הבנייה.
  2. דיון בבקשה בוועדה מייעצת ופרסום המלצת הוועדה.
  3. שליחת מכתב לבעלים ובו הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת ודרישה להגיש בקשה לשימוש חורג, להמציא מסמכים רלבנטיים ולבצע פרסום בעיתונים ולשכנים של העסק ושל החלקה עליה נמצא הנכס.
  4. הגשת בקשה לשימוש חורג, ע"י בעל העסק.
   לבקשה יש לצרף הסכמה של בעלי הנכס, וטופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה וכל מסמך נוסף שיידרש ע"י הוועדה.
   לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים" או לחברת "פרסום המערכת", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הוועדה לשימושים חורגים. הפרסום כרוך בתשלום
   על פי חוק, יש להמתין 14 יום לאחר הפרסום בהן ניתן יהיה להגיש התנגדויות לבקשה.
  5. ריכוז התנגדויות (אם יש) ע"י מרכזת הוועדה לשימושים חורגים.
   אם תעלנה התנגדויות, תישלח לבעל העסק ולמתנגדים הזמנה לוועדת התנגדויות.
  6. אם התקבלו התנגדויות - דיון בבקשה בוועדת התנגדויות, בהשתתפות שני הצדדים. פרוטוקול הדיון יועבר לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
  7. דיון בבקשה בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה ופרסום החלטתה.
   לפרוטוקולי הוועדה המקומית של רישוי עסקים.
  8. אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, בעל העסק יידרש על פי הצורך לשלם אגרת שימוש חורג והיטל השבחה ולמלא את דרישות הוועדה.
   אגרת שימוש חורג מחושבת על פי שטח העסק.
   לחישוב היטל ההשבחה יש לפנות למחלקת היטל השבחה באגף הכנסות מפיתוח ובנייה.
   שימו לב. חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הנכס. עסק לא יקבל היתר לשימוש חורג או רישיון עסק ללא תשלום ההיטל.
   לידיעתכם. עפ"י החלטת העירייה, עסקים ששטחם עד 70 מ"ר יהיו פטורים מתשלום היטל ההשבחה לתקופת ההיתר עד 5 שנים הראשונות של העסק.
  9. אם תחליט הוועדה שלא לאשר - יוצא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
  10. ערעור על החלטות הוועדה - ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר (ע"י בעל העסק או המתנגד) תוך 30 יום מקבלת ההודעה, כמתחייב בחוק.
   הבקשה תידון בוועדת ערר ויוצא סיכום החלטה.
  11. אם בעקבות ועדת ערר לא אושר שימוש חורג, ועדת הערר תוציא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
  12. אם אושרה הבקשה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או בוועדת הערר, לאחר ביצוע דרישות הוועדה וביצוע התשלומים הנדרשים, יופק היתר לשימוש חורג ותנאי ההיתר.

   

  דרכי הערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה:

  1. לפניה ליו"ר הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה.
  2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים. הנחיות להגשת בקשת שימוש חורג בוועדת ערר.

  הגשת השגה וערעור על שיעור היטל ההשבחה

  • יש לפנות ישירות ליחידת היטל השבחה
  • ראה פרטים בדף הנחיות לבעל עסק בנושא חובת תשלום היטל השבחה.
   פרטי קשר של חברות פרסום או ועדת ערר, ניתן למצוא בגורמי רישוי בעלי תפקידים

   

  klinger_b@bezeqint.net

  קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

  03-6990132

  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:
   1 תגובות   יום שלישי, 9/7/19, 23:52

   תהליך הרישוי

    

    דף זה מפרט את התהליך המלא לרישוי עסקים, מהגשת הבקשה למידע מוקדם ועד הנפקת הרישיון.

    תרשים תהליך רישוי עסקים

    

   תכנון העסק והכנת תכנית

   תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות למהנדס תורן מידע לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק והכנת תכנית. לפרטים נוספים.

    

   הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

   תהליך הגשת הבקשה לרישוי עסקים, מהם המסמכים הנדרשים, כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה ומהם סוגי סטטוס הבקשה השונים. לפרטים נוספים.

    

   הליך קבלת רישיון העסק

   מידע על תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני. סוגי רישיונות שקיימים ועוד. לפרטים נוספים.

    

   הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

   עסק שאינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או לפי תכנית תב"ע (תכנון בנין העיר) יצטרך להגיש בקשה להיתר שימוש חורג לעסקים. לפרטים נוספים.

   עוד בנושא

    

   קישורים שימושיים

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שלישי, 3/7/18, 18:50

    רישוי ופיקוח בנייה בתל אביב

     

    אגף רישוי ופקוח על הבנייה אחראי על תהליך הבנייה מתחילת דרכו במידע להיתר ועד שלב טופס 4/תעודת גמר.
    באתר זה תוכלו לקבל מידע ולהתעדכן בכל תהליך רישוי ופיקוח על הבנייה, מקבלת מידע על זכויות בנייה בנכס ועד קבלת היתר בנייה ותעודת הגמר בסיום עבודות הבנייה. 
    באתר עומדים לרשותכם שירותים מקוונים רבים המאפשרים בין השאר הורדת טפסים וחומרי עזר החיוניים לתהליך רישוי בנייה ולהוצאת תעודת הגמר, עיון בתיקי בניין סרוקיםבדיקה של זכויות בנייה בנכס, ושירותים מקוונים נוספים.

     שימו לב: קבלת קהל במשרדי האגף רק בתיאום טלפוני מראש.

    מה ברצונך לעשות?

    מידע שימושי


      מוקד טלפוני הנדסי - אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

    טלפון:

    03-7247777 , שלוחה 2

    מענה טלפוני:

    ימים א'- ה' בשעות 15:00 - 08:00
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מלווה אזרחים,גופים מוסדיים בהליכי תכנון ובנייה.
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il
    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שני, 25/6/18, 21:05
     להלן מפורטות הנחיות ייחודיות לסוגים של בתי עסק. הנחיות אלו הן בנוסף למפרטים האחידים לפי גורמי הרישוי.
      

     הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל (פריט מס' 4.2 בצו רישוי עסקים)

     בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים.
     העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות מזון.
     נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים חסר לעוסקים בתחום ההזנה.
     מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל בית אוכל.

      

     התו הירוק למסעדות, בתי קפה ופאבים

     הצטרפו לתכנית התו הירוק וקבלו ייעוץ והכוונה מקצועית אודות הקמת עסק ירוק וחסכוני- בחירה של מוצרים חסכוניים בחשמל ובמים, תכנון נכון של תשתיות המיזוג והקירור, יצירת סביבה בריאה לעובדים וללקוחות ועוד.
      

     הנחיות מיוחדות לרישוי מועדונים וברים (פריט מס' 4.8, או פריט מס' 7.7ו' בצו רישוי עסקים)

     בטרם חתימת חוזה שכירות למועדון או בר, חשוב לדעת שישנם מאפיינים מיוחדים המחייבים הערכות מיוחדת כבר בשלב בחירת מקום העסק:

     כל המידע מחכה לכם במדריך לרישוי מועדונים וברים

      

     הנחיות מיוחדות לרישוי בתי מלון (פריט מס' מס' 7.1א' בצו רישוי עסקים)

     תכנון המתקנים הפיזיים של בתי מלון לסוגיהם, מחייב עמידה בתקנים ובדרישות של משרד התיירות. בטרם הקמתם, חשוב מאד לעיין בדרישות אלו ומומלץ לפנות למשרד התיירות לקבלת מידע והנחיות.

     שים לב קיימת הגבלת פתיחת בתי מלון במרכז תל אביב ובמתחם יפו העתיקה ראה פירוט בדף מדיניות או תב"ע:

      

     הנחיות מיוחדות לעסקים לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם (פריט מס' 1.4 בצו רישוי עסקים)

     טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל.

     טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים.

     מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה.

     מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם.

      
      

     הנחיות מיוחדות לפתיחת קייטנות ומחנות נוער (פריט מס' 7.8 א' וב' בצו רישוי עסקים)

     קייטנה שיש בה לפחות 11 ילדים בגילאי 3 עד 17 וימי הקייטנה מעל יומיים חייבת ברישיון. 
     בצו רישוי עסקים "פטור מחובת רישוי לקייטנות, מאי 2012" מפורטים סוגי קייטנות הפטורות מרישיון לניהול עסק. במפרט האחיד תוכלו למצוא מידע אודות גורמי הרישוי, הטפסים הנדרשים, הנחיות ועוד.

      

     הנחיות מיוחדות לרישוי ולעיצוב חניונים (פריט מס' 8.6ב' בצו רישוי עסקים)

     רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות מיוחדות לתכנון ולעיצוב חניונים. כאן ניתן למצוא הנחיות אלו, בנוסף לדרישות גורמים נוספים.

      

     הנחיות מיוחדות לפתיחת תחנת מוניות (פריט מס 8.4ג' בצו רישוי עסקים)

     תקנות התעבורה מבחינות בין רישיון לנסיעה מיוחדת (ספיישל) לבין רישיון לנסיעות שירות (נסיעה במוניות בקו שירות) וכן קובעות כללים לגבי רישיונות שירות (רישיון להפעלת קו שירות).
     בקשה לרישיון לניהול עסק תוגש באגף רישוי עסקים.
     לצורך רישוי העסק מבחינים בין שני סוגי תחנת מוניות:

     1. "תחנה מוניות ראשית" עם משרד ומוקד הפעלה.
     2. "תחנת מוניות על עמוד" הכוללת רק עמוד חניה ומקומות חניה על הכביש. יודגש: תחנת עמוד יכולה להיות רק חלק מתחנה ראשית בעלת משרד ולא תחנה עצמאית.
      

     רישיון לניהול מוסך (פריט מס' 8.9 בצו רישוי עסקים)

     לקבלת רישיון למוסך מכל סוג שהוא צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה 
     מפרט אחיד ממשלתי למוסך

     לפרטי קשר - ראה "גורמי רישוי - בעלי תפקידים"

      

     מפעל לייצור מזון (פריט מס' 4.6א' בצו רישוי עסקים)

     לקבלת רישיון עסק למפעל לייצור מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות - שירות המזון

      

      

     היתר רעלים

     בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות הסביבה או הרשות לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.

     לפרטי קשר - ראה "גורמי רישוי - בעלי תפקידים"

     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il
     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שני, 21/11/16, 09:22
      פותחים צימר או מסעדה? קבלו הקלת רישוי
      במסגרת ניסיונות האוצר להגברת הצמיחה במשק, כולל חוק ההסדרים רפורמה לביטול אישור כבאות אש לעסקים מסויימים, והחלפתה בהתחייבות עצמית. עלות המהלך נאמדת ב-100 מיליון שקל, שאמנם ייחסך מהעסקים הקטנים, אך יועבר לרשות הכבאות וההצלה כפיצוי על אובדן ההכנסה.

      יש לכם מסעדה קטנה, מכבסה, מספרה, מכון קעקועים ופירסינג, אטליז או חדר כושר? אתם צפויים לקבל הקלות ברישוי פתיחת העסק. במסגרת רפורמה של האוצר בחוק ההסדרים תבוטל חובת אישור כבאות האש לסוגי עסק מסויימים והיא תוחלף בהתחייבות עצמית. לידי ynet הגיעה רשימת 120 סוגי העסקים שיהיו פטורים מהאישור המדובר בדרך לרישיון העסק.

       

       

       

      בין הרפורמות בחוק ההסדרים שבתקציב המדינה, שנועדו להגביר את הצמיחה במשק, ישנה הקלת הרגולציה ועשיית עסקים באמצעות הסמכת מכוני בקרה פרטיים לרישוי עסקים. במסגרת זו תבוטל חובת אישור כבאות אש מסוגים מסויימים של עסקים, ותוחלף כאמור בהצהרה עצמאית של העסק בדבר בטיחות האש במבנה בו פועל העסק.

       

       

      הרפורמה נובעת מיוזמת משרד האוצר והשר משה כחלון להקל על העסקים הקטנים, שמהווים חלק משמעותי בצמיחת המשק. כיום, אחד השלבים לקבלת רישיון עסק הוא בדיקה ואישור של כבאות אש שהעסק אכן עומד בדרישות הכבאות. הרפורמה מציעה שעסקים שהוגדרו על ידי כבאות אש כבעלי סיכון נמוך, לא ימתינו לאישור הכבאות - שלב שלרוב אורך זמן ממושך ועולה לא מעט כסף - אלא יצהירו בעצמם בדבר בטיחות האש במבנה העסק. זאת על מנת להקל את נטל הבירוקרטיה ולייעל את הרגולציה, בעיקר על עסקים קטנים.

       

      פעמים רבות, בדיקת ואישור הכבאות מהווה חסם במתן רישיון עסק, מאחר שעד שמגיעה כבאות האש לבדוק את המקום, יכול לחלוף זמן רב. בנוסף, אגרת בדיקת כיבוי אש יכולה להגיע למאות עד אלפי שקלים, תלוי בגודל העסק. כיום, לפחות 30% מהעסקים תקועים ומעוכבים בשלב הכבאות שבתוך הליך הרישוי.

       

      הרפורמה המוצעת צפויה לבטל את אותה המתנה לבדיקות טכניות בעסקים שהוגדרו על ידי שירותי הכבאות, בשיתוף האוצר, ככאלה שנמצאים בחלק הנמוך של סקאלת הסיכון. ובמקום בדיקת הכבאות, כל עסק בעל סיכון נמוך יצהיר בעצמו על כך שעמד בכל דרישות הכבאות שיפורסמו.

       

      עלות המהלך - 100 מיליון שקל

      לפי הרשימה שהגיעה לידי ynet, וגובשה על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה עבור האוצר, סוגי העסקים הפטורים כוללים בין היתר בתי מרקחת בשטח של עד 300 מ"ר, מפעלים לייצור קוסמטיקה ותמרוקים בשטח של עד 500 מ"ר, ייצור תכשירים ומכשירים רפואיים שטח של עד 500 מ"ר, מכוני קוסמטיקה כולל פדיקור, מניקור ומכוני שיזוף בשטח של עד 300 מ"ר, מספרות בשטח של עד 300 מ"ר, מכוני קעקועים בשטח של עד 300 מ"ר ומכוני פירסינג בשטח ש עד 300 מ"ר.

       

      כמו כן, כוללת הרשימה חדרי מתים ללא הגבלת שטח, מעבדות לא רפואיות לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי בשטח של עד 300 מ"ר, מעבדות שיניים בשטח של עד 300 מ"ר, מכירת גז, שינועו ותיקונו ותחנות משנה לחשמל בשטח של עד 500 מ"ר.

       

      עלות המהלך נאמדת בכ-100 מיליון שקל - סכום שנחסך מהעסקים הקטנים, אך ישולם לרשות לכבאות והצלה כפיצוי על אובדן הכנסה בעקבות ביטול הבדיקות והאגרות שנלוות אליהן.

       

      מקוואות, מכוני כושר ומקומות למכירה ותיקון של כלי נשק ותחמושת

      בנוסף נכללים ברשימה בתי מטבחיים, בתי נחירה (על פי הגדרות משרד החקלאות זהו מקום לנחירת חזירים, שהינה המתה לשם שחיטה לאכילה) ובתי שחיטה בשטח עד 500 מ"ר, ומקומות לגידול וטיפול בבעלי חיים, עסקים להצגת בעלי חיים, חניטתם, הזרעתם המלאכותית ושירותי חיטויים.

       

      עוד כוללת הרשימה עסקים בשטח של עד 300 מ"ר, ביניהם מספרות לבעלי חיים, מזנונים, קיוסקים, עסקי אביזרי מין, מכבסות, עסקי מכשירי אלקטרוניקה, עסקי מוצרי טבק לסוגיו, מקוואות, מכוני כושר, מוסכים ומקומות למכירה ותיקון של כלי נשק ותחמושת.

       

      בהמשך מפורטים העסקים שבשטח של עד 500 מ"ר עליהם תוחל הרפורמה, וביניהם מדגרות, קייטרינג, פנצ'ריות, ייצור כלי נשק ותחמושת, תעשיית טקסטיל, גזירה ותפירה ומסגריות.

       

      עסקים נוספים הכלולים ברשימה: מטווחי ירי בשטח פתוח, מסעדות ובתי קפה כולל הגשת משקאות אלכוהוליים בשטח עד 50 מ"ר, בתי קירור לדגים, עופות וביצים עד 200 מ"ר, בתי מלון ואכסניות עד 16 מיטות ועד 2 קומות, צימרים עד 6 חדרים, גן חיות, ספארי ופינת חי עד 10,000 מ"ר, גני משחקים בשטח פתוח, כלי שיט לעינוג ציבורי, מתקני שעשועים, הסעת נוסעים, תחנות מוניות, ייצור ותיקון כלי טייס, עסקי פרחים וצמחי נוי עד 1,500 מ"ר ואטליז ללא הגבלת שטח.

       

      על פי מסמך הכבאות, הפטור לא יחול על סוגי עסקים שמופיעים ברשימה אך נמצאים מתחת לפני הקרקע, בתוך קניון או במבנה משולב מגורים ועסקים, בו יש סכנה למתגוררים ולשוהים בקומות שמעל העסק.

          

      רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות

       
       

      רישוי עסקים

      משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

      הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

      במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

      • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
      • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
      • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
      • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
      • טיפול בבקשות לשימוש חורג.
      • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות,מלונות,מלוניות,אכסניות,בתי מרקחת,מפעלים,עיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.ביטול צווים במקרים רבים.
      • היתרים מיוחדים, כגון: היתר זמני להפעלת עסק חדש,היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
      • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
      • ייצוג בכל הארץ.
      • זירוז וקידום הליכים בירוקרטים
      • הכשרת חריגות בניה
      • ייעוץ סטטוטורי לחברות בניה ויזמים
      • שירותי בעלי מקצוע ויועצים מוסמכים.
      • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
      • רישיונות למוסדות חינוך וגני ילדים
      • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
      • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
      • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
      • רישיונות שילוט.
      • רישיונות יצרן.
      • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
      • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
      • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!
      • ליווי, פקוח תאום וזרוז בקשות של מגישים אחרים!

        רישוי אירועים המוניים ורשיונות זמניים.
      • ליווי וסיוע למפיקי אירועים ברישוי פסטיבלים ואירועים המוניים תחת כיפת השמיים
      • ייעוץ בנושאי בטיחות וקונסטרוקציות באירועים
      • הפקת תוכניות בטיחות לאירוע, וכן מפות ועזרים שונים המוגשים לרשויות השונות
      • הגשה וליווי בביקורות הנעשות על ידי הגורמים המאשרים
      • שירותים נלווים, כגון אישורים מטעם משטרת ישראל, מהנדס, בודק חשמל מוסמך, טכנאי גז,משרד הבריאות,המשרד לאכות הסביבה,כיבוי אש ,מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
      • בדיקות יציבות מבנה ודו"ח קונסטרוקטור
       קלינגר ייעוץ בתחום רישוי עסקים

       שירותי יעוץ  לאכות הסביבה בעת בקשות רשיון עסק ו/או היתרי בנייה נספחים סביבתיים, פרשות טכניות ועוד.

       

         קישורים

      .לנוחיותך, מגוון קישורים לאתרים נבחרים בנושאי רישוי עסקים, משרדי ממשלה.לרשימה המלאה אנו מפנים אותך לעמוד הבית.

      קלינגר תלווה אותך בהליך עד קבלת רישיון העסק!

      עיריות

      ''
      ''
      ''
      ''
      ''
      ''
      ''
      ''
       
      ''
       
      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il    
          
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום חמישי, 27/10/16, 12:22

       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891


       בתוקף סמכותי לפי סעיף 01 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-8691 )להלן - החוק(, ובתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור )מזון(, 5391, שנטלתי לעצמי בהתאם לסעיף 23 לחוק־יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:
       פרק א': פרשנות
       הגדרות בתקנות אלה  .1 "בית אוכל" - כל עסק המפורט בפרטים 31א, 99)א( ו־401 לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשל"ג-3791 )להלן - הצו(; "הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה, התש"ל-0791, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאים ואגרות(, התש"ל-0791 )להלן - תקנות התכנון והבניה(, שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית; "מזון" -כלדבר המיועדלצריכתאדםבאכילה,בשתיהאובלעיסהלרבות חמריגלם להכנת מזון ולמעט בעל־חיים בעודנו חי וחומר המשמש ברפואה בלבד; "מזון גלמי" - מזון שטרם הוכן לצריכה; "מזיקים" - חרקים, מכרסמים, צפורים ובעלי חיים אחרים; "מטבח" - חדר המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה או למקצתן; "ניקוי" - פעולה של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח; "מיתקן קירור" - מקרר חשמלי, חדר קירור, מיתקן להקפאה עמוקה או חדר להקפאה עמוקה. _________________ ק"ת 8254, התשמ"ג )3891.9.6(, עמ' 9491. .1 תיקונים: ק"ת 1984, התשמ"ו )6891.1.5(, עמ' 004; ק"ת 0415, התשמ"ט )8891.01.61(, עמ' 38; ק"ת 4545, התשנ"ב )2991.7.1(, עמ' 3121 )תחילת התיקון 03 יום מיום פרסומו(; ק"ת 6945, התשנ"ג )3991.1.12(, עמ' 723; ק"ת 0075, התשנ"ה )5991.8.92(, עמ' 8571; ק"ת 3536, התשס"ה )4002.21.02(, עמ' 232.
       17649 20.3.2005 -1
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       פרק ב': רישוי
       תנאים לרישוי לא יינתןלאדםרשיוןלביתאוכלולאינהלאדםביתאוכלאלאאם הואממלא )א( .2 אחר הוראות תקנות אלה ונתמלאו בבית האוכל התנאים המפורטים בתוספת בסימן המתאים לסוג בית האוכל כמפורט בטבלה להלן, הכל להנחת דעתו של המנהל.
       טור א' טור ב' טור ג' טור ד' שם העסק מס' העסק בצו שם העסק בצו סימן בתוספת מזנון 31א מזנון או כל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום א בית קפה, מסעדה או קנטינה למעט 104 בית קפה קנטינות לחיילים ב בית קפה, מסעדה או קנטינה למעט 104 מסעדה קנטינות לחיילים ג פיצה 31א)ד( פלפל או פיצה - מקום להכנתו או למכירתו או משקאות לצריכה במקום ד בורקס 31א מזנון או כל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות במקום ה פלפל 31א)ד( פלפל או פיצה - מקום להכנתו או למכירתו ו הכנת מאכלים ומשקאות לשם הגשה מחוץ למקום שיש לו מטבח 31א)ב( מאכלים או משקאות - הכנתם לשם הגשה מחוץ למקום ההכנה אולם שמחות 99)א( אולם לעריכת טכסים ושמחות ח
       )ב( המנהל רשאי לדרוש מבעל בית האוכל, או ממנהלו, להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי לאישור בקשתו לרשיון.
       1765020.3.2005 -2--3
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       פטור מתנאים מסויימים )תיקון התשמ"ו(
       2א. משרת בית אוכל אוכלוסיה מצומצמת או מבצע פעולת הכנת מזון בהיקף מצומצם, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנות אלה, לפטרו, לפי בקשת בעלו, מהוראות סעיפים 6, 9, 72 ו־13 בתוספת, לפי הענין, וכן מהוראות סעיפים 2, 5, 8, 11, 61, 12 או 03 לתוספת, ככל שהם נוגעים לשטח חדר האוכל וחדרי השירות ביחד, והכל בתנאים כפי שיקבע ברשיונו.
       צירוף נספחים לבקשת רשיון
       )א( לבקשה לרשיון לבית אוכל יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, .3 שנספחו לבקשת היתר הבניה לפי תקנות התכנון והבניה, ושיצויינו בהם פרטים אלה: תנוחה וחתך של בית האוכל; (1) רחבו, ארכו, גבהו, ויעודו של כל חדר מחדרי בית האוכל; (2) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור, ואם האיוורור מיכני (3) - המיתקנים וההספקים שלהם; סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו; (4) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות (5) השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים; סימון מיתקני החסנת האשפה ונפחם; (6) סידורי הציוד והריהוט בתוך חדרי בית האוכל. (7) )ב( הסימון לענין תקנת משנה )א( יהיה בהתאם לשרטוטים ולדוגמא שבעמודים 511 ו־1111 של הל"ת. )ג( קנה המידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:001 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה של 1:05. )ד( במפה המצבית יצויינו פרטים אלה: תרשים הסביבה בקנה מידה 1:005,2; (1) תרשים המגרש בקנה מידה 1:052. (2)
       חידוש רשיון הוראות תקנה 3 יחולו גם על בקשה לחידוש רשיון; זולת אם נתקיימו תנאים )א( .4 אלה מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו (1) לפי תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים; לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחיםשהוגשו (2) לפי תקנה 3 לענין בקשה קודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון.
       17651 1.12.1992 -2--3
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )ב( לפני הרחבת בית האוכל או לפני עריכת כל שינויים בו, שיש בהם כדי לשנות את התרשימים ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3)א(, לפי הענין.
       פרק ג': המבנים
       סוגי החדרים בכל בית אוכל יהיו חדרים מן הסוג הנקוט להלן בטור א' ששטחם יהיה כאמור )א( .5 בתוספת בהתאם לסוג בית האוכל וגבהם לא יפחת מהאמור לצדם בטור ב': טור א' טור ב' סוגי חדרים גבהם חדרי אוכל 57.2 מטר מטבח 57.2 מטר מחסן 05.2 מטר חדרי שירות 02.2 מטר )ב( המנהל רשאי להתיר סטיה של %5 מהגובה האמור בתקנת משנה )א(.
       תקרה דקורטיבית הותקן בחדר האוכל מיזוג אויר, מותר להתקין תקרה דקורטיבית הממלאת אחר .6 תנאים אלה גובהה מהרצפה לא יפחת מ־05.2 מטרים; (1) החומר שממנו היא עשויה אושר בידי המנהל מראש; (2) היא ניתנת לפירוק ולניקוי בנקל. (3)
       בניית יציע מעל חדר האוכל בלבד יכול שייבנה יציע הממלא אחר התנאים הנקובים בתקנות .7 התכנון והבניה.
       קירות, מחיצות ותקרות
        הקירות, המחיצות והתקרות של מבני בית האוכל וחדרי השירותים יהיו - .8 בנויים מבטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשה אחר שאינו עץ, (1) מתכת או אסבסט; חלקים בצידם הפנימי; (2) אטומים בפני חדירת מזיקים או קינונם, ובפני חדירת רטיבות; (3) נקיים ושלמים. (4)
       צינורות בין צינורות המותקנים סמוך לקיר ובין הקיר עצמו יהיה מרווח של 5 ס"מ )א( .9 לפחות. )ב( במטבח לא תהיה צנרת גלויה לעין.
       176521.12.1992 -4--5
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       רצפה רצפתבית האוכלתהיה ללאשקעיםומרוצפת במרצפותאו בחומראחרשיאשר )א( .10 המנהל. )ב( הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת. )ג( הרצפה תיבנה בשיפוע לכוון מחסום הרצפה ובאין מחסום כאמור תותקן תעלת ניקוז.
       תעלת ניקוז ומחסום דלוחים
       )א( תעלת הניקוז - .11 תהיה מעוגלת ומחוברת לביוב הבנין; (1) בינה לבין ביוב הבנין יהיה מחסום דלוחים; (2) לא יהיו בה סתימות של נוזלים או הצטברויות של פסולת כלשהי; (3) תהיה מחומר משויף. (4) )ב( מחסום הרצפה יתאים לדרישות הל"ת לענין זה.
       דלתות וחלונות דלתות וחלונות בית האוכל )א( .12 יהיו נקיים, שלמים ותקינים; (1) לא יהיו דלתות הזזה או חלונות הזזה הנעים בתוך הקירות; (2) חלקי העץ יהיו צבועים בצבע שמן; דלתות או חלונות שמסגרותיהם (3) עשויות מתכת אל חלד לא חייבים בצביעה. )ב( דלתות וחלונות מטבח ירושתו ברשת למניעת כניסת מזיקים לתוכם.
       המטבח המטבח יהיה בתוך בנין בית האוכל וימלא אחר תנאים אלה )א( .13 יותקנו בו כיורים וברזים לאספקת מים חמים וקרים; (1) שליש משטחו ייועד למדור לשטיפת כלים; (2) אחרי התקנת הציוד והריהוט במטבח ישארו בו שטחים חפשיים ופנויים (3) ברוחב של 05.1 מטרים לפחות; קירות המטבח או כל מחיצה בו יהיו בגוון בהיר מכוסים באריחי חרסינה (4) בהירים או בחומר אחר, שאישר המנהל, בגובה של 08.1 מטרים לפחות מהרצפה. )ב( לא ימכר מזון לציבור ישירות מהמטבח בכל דרך שהיא.
       המחסן המחסן יהיה צמוד למטבח או במרחק שלא יעלה על 52 מטרים ממנו. .14
       17653 1.12.1992 -4--5
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       אמצעי מגן למזון לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותקנו בו אמצעי הגנה נאותים בפני חדירת )א( .15 זיהום ומזיקים למזון. )ב( הדלפק יימצא בתוך העסק במרחק של 05.1 מטרים לפחות מסף הכניסה. )ג( מיתקני צליה, גריל, טיגון ותנורים לאפיה יותקנו בתוך העסק במרחק של 05.2 מטרים לפחות מסף הכניסה.
       פרק ד': ציוד
       ציוד שאינו ניתן להזזה
       ציוד שאינו ניתן להזזה יותקן באופן שניתן לנקותו בנקל מכל צדדיו ובתנאים .16 אלה: חלקי ציוד הצמודים לקירות, לרצפה או לציוד אחר יותקנו באופן שימנע (1) הצטברות לכלוך או חדירת מזיקים ביניהם; חלקי ציוד שאינם צמודים כאמור יותקנו ברווח של 04 ס"מ לפחות בין (2) חלק אחד למשנהו, וגובה תחתיתם 03 ס"מ מהרצפה לפחות.
       ציוד הניתן להזזה ציוד הניתן להזזה יותקן באחת הדרכים הבאות: .17 באופן שניתן להזיזו בנקל לצרכי ניקוי באמצעות גלגלים שהותקנו בו או (1) בדרך אחרת שאישר המנהל; גובה תחתיתו מהרצפה יהיה 02 ס"מ לפחות. (2)
       ציוד הבא במגע עם מזון
       )א( כל חלק מחלקי הציוד הבא במגע ישיר עם המזון - .18 לא יכיל עופרת, נחושת, קדמיום או כל חומר אחר העלול להיות רעיל (1) לאדם; לא יהיה עשוי עץ; (2) יהיה בעל משטח חלק מחומר שאינו סופג נוזלים ואינו מתקלף; (3) יהיה קל לפירוק לצרכי ניקוי וחיטוי אם הוא מורכב מחלקים שונים; (4) יהיה שלם, תקין ונקי. (5) )ב( המדפים והשטחים המיועדים להחזקת מזון הנמצא בכלים יהיו עשויים חומר בלתי מחליד. )ג( המרחק בין המדפים לבין הקיר יהיה 5 ס"מ לפחות ובין המדף התחתון לרצפה 04 ס"מ לפחות.
       176541.12.1992 -6--7
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       ציוד שאינו בא במגע עם מזון
       חלקי הציוד שאינם באים במגע ישיר עם מזון יהיו שלמים, תקינים ונקיים ויהיו .19 בנויים או מצופים בחומר שאינו סופג נוזלים.
       פרק ה': קרור
       מד חום אינדקטורי חדרי הקירור ומקררים יהיו מצוידים במד חום אינדקטורי. .20
       מד חום רושם בחדר קירור
       חדר קירור יהיה מצויד גם במד חום רושם שנתקיימו בו תנאים אלה - .21 לוח הקריאה שלו יותקן מחוץ לחדר הקירור בגובה של 06.1 עד 07.1 מטר (1) מהרצפה; תחום הדיוק שלו 5.0 מעלות צלזיוס בתחום הטמפרטורה שבו הוא פועל. (2)
       הגבלת רעש מיתקני הקירור לא יגרמו לרעש העולה על הנקוב בתקנות למניעת מפגעים )רעש .22 בלתי סביר(, התשל"ז-7791 )להלן - התקנות בדבר רעש בלתי סביר(.
       החזקת מזון גלמי ומזון מוכן במיתקני קירור
        מזון גלמי יוחזקבמיתקניקירור בנפרד ממזון מוכןלאכילה;ההפרדה תהיה בדרך של .23 מחיצות באותו מיתקן קירור או בדרך אחרת שאישר המנהל.
       מיתקן קירור במיתקן הקירור תהיה זרימת אויר באופן שתגיע לכל המזון המאוחסן בו. )א( .24 )ב( גודלו של מיתקן קירור יתאים להיקף הפעילות של בית האוכל.
       מי שתיה קרים במיתקן הקירור יהיה מלאי קוביות קרח לקירור מי שתיה או מכלים המכילים מי .25 שתיה.
       פרק ו': איוורור ותאורה
       איוורור ותאורה מבנה בית האוכל יאוורר באחד מאמצעים אלה .26 חלונות הנפתחים אל אויר החוץ )להלן - איוורור טבעי(; (1) מערכת מכנית לאיוורור )להלן - איוורור מלאכותי(. (2)
       17655 1.3.1993 -6--7
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       הרחקת ריחות, אדים וקיטור )תיקונים: התשמ"ט, התשנ"ג(
       )א( איוורורטבעיאומלאכותיירחיקאדים,קיטורוריחותבלתירצוייםאחריםמכל .27 מבני בית האוכל, להנחת דעתו של המנהל; לצורך זה רשאי המנהל לדרוש התקנת מיתקנים מיוחדים למיזוג אויר. )ב( המנהל רשאי לדרוש התקנת מינדף המכיל כיפה ומפוח מעל כל מיתקן בישול, אפיה או צליה, או מיתקנים נוספים למניעת הפצת ריחות אל הסביבה; דרש המנהל הקמת מינדף, יהיה המינדף מחובר לארובה שגובהה 2 מטרים מעל המבנה בו נמצא בית האוכל, או מעל גג הבנין הגבוה ביותר בסביבה, והנמצא במרחק עד 05 מטרים, לפי הגבוה יותר, ואולם, רשאי המנהל, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שהוא יקבע, לאשר כי המינדף יחובר למיתקן המונע פליטת ריחות ואדים לסביבה. )ג( בבית אוכל הנמצא באזור מגורים או באזור מגורים ומסחר אין להשתמש בפחם לטיגון, גריל, צליה ואפיה.
       החלפת אויר בחדרי בית האוכל
       אויר מלאכותי יחליף תוך שעה אחת את האויר בחדרי בית האוכל המפורטים להלן .28 בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצוין לצידם בטור ב': טור ב' טור א' מספר מזערי של חדרי בית האוכל החלפות אויר בשעה 20 מטבח 6 מחסן מזון 8 חדרי שירות 4 חדרי אוכל
       התקנת מערכת איוורור מלאכותי
       )א( איוורורמלאכותייותקןבהתאם לתקן הישראליובאיןתקןכאמורבהתאםלתקן .29 שאישר המנהל ובתנאי שלא יגרום לרעש מעל הנקוב בתקנות בדבר רעש בלתי סביר. )ב( מיתקני האיוורור יבנו באופן שלא יטפטפו מהם מי עיבוי או שמן.
       נורות חשמליות בכל חדרי בית האוכל והמחסנים יהיו מיתקני תאורה קבועים. .30
       תאורה נאותה עצמתהתאורהבחדריבית האוכלהמפורטיםלהלןבטור א'תהיהלאפחותמהמצויין .31 לצדם בטור ב':
       176561.3.1993 -8--9
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       טור ב' טור א' עצמת תאורה חדרי בית האוכל מזערית בלוקס 400 מטבח ומשטחי העבודה שבו 300 מחסן 300 חדרי שירות 200 פרוזדורים וחדרי מדרגות 300 מעל שולחנות האוכל לקהל
       אמצעי מגן במטבח ובמחסן יצוידו נורות החשמל באמצעי מגן למניעת נפילת שברי זכוכית .32 למזון.
       פרק ז': מי שתיה, מי שפכים ופסולת
       מים המים בבית האוכל יהיו באיכות מי שתיה. .33
       מעברי מים ומאגרי מים
       צינורות ואבזרים שדרכם עוברים מי שתיה או המכילים מי שתיה לא יהיו עשויים .34 מחומר המכיל עופרת או מחומר רעיל אחר.
       מכלי אספקת מים מכלי אספקת המים יהיו מוגנים בפני חדירת מזיקים וזוהמה לתוכם וימלאו אחר .35 הדרישות המנויות בפרק 2 להל"ת.
       סילוק שפכים הצנרת לסילוק השפכים בבית האוכל )א( .36 תהיה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפה; (1) תמנע אפשרות חדירת שפכים אל צינורות מי השתיה; (2) תהיה מאווררת באמצעות צינורות איוורור; (3) תמנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבנין; (4) יותקן בה מפריד שומן בהתאם להוראות המנהל. (5) )ב( שפכים שאינם מוזרמים לרשת הביוב הציבורית יסולקו באופן שלא יגרום נזק או מפגע, להנחת דעתו של המנהל.
       מכלים לאיסוף פסולת מוצקת בבית האוכל
       )א( בביתהאוכליוצבומכליקיבוללאיסוףפסולתמוצקת,במספרובמקום המבטיח .37 נקיון מתמיד, להנחת דעתו של המנהל.
       17657 1.12.1992 -8--9
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )ב( בבית אוכל שבו נמכר מזון לאכילה מחוץ למקום יותקנו מכלים לאיסוף הפסולת במספר ובמקומות כפי שהורה המנהל; בקרבת מכלים אלה ובמקום הנראה לעין יותקנו שלטים נוחים לקריאה בנוסח זה: "אריזות ופסולת יש להשליך אל תוך המכלים המיועדים לכך - שמור על הנקיון". )ג( בעל העסק ידאג להרחקת המכלים מדי התמלאם ולנקיונם התמידי.
       מכלים להחסנת פסולת מוצקת בחצר
       )א( המכלים להחסנת הפסולת המוצקת - .38 יוצבו בחצר בית האוכל או בחדר מיוחד המיועד למטרה זו בלבד, או (1) במקום אחר שקבעה הרשות המקומית; יהיובעלינפחקיבולהמבטיחהחסנתכלהפסולתהמוצקתהנוצרתבעסק (2) במשך 3 ימים לפחות; יהיו עשויים חומר קשיח, בלתי מתעוות, להנחת דעתו של המנהל; (3) יוצבו על גבי מיתקן מוגבה מעל הרצפה או על גבי תושבת בעלת (4) גלגלים; יהיו תקינים, שלמים ובעלי מכסים בלתי נתיקים, למניעת חדירת מזיקים (5) לתוכם. )ב( הרצפה או הקרקע שמתחת למכלי הפסולת תהיה אטומה בפני נוזלים.
       התקנת ברז בקרבת מכלי הפסולת
       בקרבת המכלים להחסנת הפסולת המוצקת יותקן ברז בעל הברגה לחיבור צינור .39 גמיש.
       ניקוי מכלי הפסולת אחרי הרקת הפסולת המוצקת מתוך מכלי ההחסנה ינוקו המכלים וישטפו. )א( .40 )ב( המכלים יהיו תמיד מכוסים. )ג( השפכים מניקוי המכלים יורחקו דרך מחסום הרצפה של נקז הבנין.
       פסולת מוצקת פסולת מוצקת שאינה מורחקת על ידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק .41 באופן שלא יגרום נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל.
       פרק ח': אחסון מזון וטיפול בו
       החסנת מזון כל מצרכי המזון והמאכלים המוצגים לראווה יוצגו במקום, בציוד, )א( .42
       176581.12.1992 -10--11
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       באופן ובצורה המבטיחה שמירת איכותם והגנה מפני מגע של מזיקים או זיהום לתוכם.
        )ב( מצרכי המזון יאוכסנו בכלים עם מכסים מותאמים.
       המזון הגלמי המזון הגלמי יהיה בעל איכות ראויה לצריכת אדם; אספקת המזון תהיה ממקום בעל .43 רשיון עסק תקף.
       החסנת מיני בשר שונים
       בשר עוף בלתי מעובד, דגים ובשר אחר בלתי מעובד יוחסנו במקרר בתאים נפרדים .44 או בחדר קירור על מדפים או ווים נפרדים.
       מצרכי מזון אסורים )תיקון התשנ"ה(
       )א( לא יימצאו בבית אוכל מצרכי מזון אלה - .45 מצרכים שאינם ראויים לצריכת אדם, או שאינם מיועדים לצריכת אדם; (1) חלב או מוצרי חלב שאינם עשויים מחלב מפוסטר או מעוקר; (2) גלידה שאינה מפוסטרת; (3) בשר או מוצרי בשר שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי רשמי (4) ואושרו כראויים למאכל אדם או שהובאו לבית האוכל ממפעל שאינו מחזיק ברשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א-0691; ביצי אווז, ביצי ברווז, ביצים של תרנגולי הודו, ביצים סדוקות, שבורות, (5) שפוכות או מיובשות שאינן מפוסטרות; מצרכים מזוהמים בחידקים פטוגניים; (6) מצרכים נגועים במזיקים, הפרשותיהם או חלקיהם. (7) )ב( לא יימצא בבית אוכל מצרך שאינו מזון, למעט חמרי ניקוי הדרושים לעסק.
       הכנת מאכלים מאכלים יוכנו רק במטבח ובאופן שלא יהיה מגע בין מזון גולמי למזון המעובד )א( .46 חלקית או סופית. )ב( פירות וירקות ינוקו ויחוטאו מיד עם הכנסתם לתחום המטבח. )ג( הכנת מזון גלמי תיעשה על משטחים מיוחדים ונפרדים שמשטחם חלק ואינו סופג נוזלים והמשמשים רק למטרה זו בלבד. )ד( מיד אחרי סיום עבודות ההכנה ינוקו ויחוטאו המשטחים שעליהם בוצעו העבודות.
       17659 1.9.1995 -10--11
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       הפשרת מצרכי מזון
       הפרשת מצרכי מזון מוקפאים תיעשה בנפרד מכל מזון אחר ובמקום שהטמפרטורה .47 אינה עולה על 01 מעלות צלזיוס.
       הגשת מאכלים הגשת מזון בלתי עטוף תיעשה בעזרת מכשיר נקי וללא מגע ידיים. )א( .48 )ב( לא יוגשו מאכלים או משקאות אלא בכלים נקיים.
       נקיון עובדי המטבח אדם שטיפל במזון כאמור בתקנה 64)ג( לא ימשיך לטפל במזון אלא אחרי שהחליף .49 את סינורו ואחרי שרחץ את ידיו ביסודיות, במים חמים עם סבון ומברשת.
       הטמפרטורה להחזקת מזון
       )א( מזון בלתי מוקפא, המהווה קרקע נוחה לריבוי חידקים יוחזק בטמפרטורה שלא .50 תעלה על 5 מעלות צלזיוס. )ב( מזון מוקפא ובשר טחון גלמי יוחזק בטמפרטורה שלא תעלה על 81 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.
       הטמפרטורה להחזקת מאכלים
       )א( מאכל המיועד להגשה כמאכל חם יוחזק בטמפרטורה של 56 מעלות צלזיוס .51 לפחות, עד למסירתו לידי הסועד. )ב( רטבים, סלטים ומאכלים אחרים שמתכוונים לקררם אחרי הבישול, יקוררו מיד עם גמר הבישול במהירות האפשרית, באופן שכעבור שעה מגמר הבישול מידת החום במרכז המאכל לא תעלה על 02 מעלות צלזיוס, וכעבור שעתיים מגמר הבישול מידת החום במרכז המאכל לא תעלה על 5 מעלות צלזיוס. )ג( מאכלים כאמור בתקנת משנה )ב(, המיועדים להגשה כמאכל קר יוחזקו בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס, עד למסירתם לידי הסועד. )ד( עוגות עם קצפת או קרם יוחזקו בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס.
       פרק ט': העובדים
       לבוש ונקיון לא יעסוק אדם בבית אוכל בהכנת אוכל אלא אם כן .52 הוא לובש בגדים בהירים, נקיים ושלמים המיועדים אך ורק לעבודה בבית (1) האוכל, ואם הוא עובד מטבח - הוא לובש גם סינר לבן; שערותיו אסופות לראשו או תספורתו קצרה והוא חובש כיסוי ראש בהיר (2) המכסה את שערותיו;
       176601.9.1995 -12--13
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       ידיו וצפרניו נקיות; (3) אינו עונד עדיים, למעט טבעת נשואין, על אצבעותיו ועל זרועותיו; (4) מקפיד על נקיון גופו. (5)
       בריאות העובד לא יעסוק אדם ולא יעבוד בבית אוכל אם נתקיים בו אחד מאלה: .53 הוא חולה במחלת שחפת פתוחה, במחלת עור העלולה לגרום לזיהום (1) מצרכי המזון, או במחלה מידבקת אחרת העלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזון, או הוא נושא טפילי מחלה כזו; על פניו, צוארו, זרועותיו או ידיו חבורות, חטטים או פצעים פתוחים או (2) מוגלתיים; הוא מסרב לעבור או אינו עובר בדיקה רפואית או בדיקת רנטגן, שהמנהל (3) דרש.
       פרק י': חדרי שירות
       חדרי שירות )תיקון התשמ"ו(
       )א( בכלעסקיהיוחדרישירותהכולליםתאיביתשימוש,משתנותוכיוריםבמספר .54 הנקוב להלן: עד 03 אורחים - אסלה אחת וכיור אחד המשותפים לנשים וגברים, למעט מסעדות ובתי קפה שבהם חייבים להימצא שירותים נפרדים לגברים ולנשים. מספר מקומות נשים גברים לאורחים בישיבה או בעמידה כיור אסלה כיור אסלה משתנה 1 1 1 1 1 13 עד 05 2 2 2 2 2 15 עד 001 3 2 3 3 3 101 עד 002 3 2 3 4 3 102 עד 003 5 3 4 5 4 103 עד 005 6 4 5 6 5 105 עד 007 1 1 1 1 1 לכל 002 נוספים
       )ב( בסמוך לחדרי השירותים יש להתקין חדר הלבשה לעובדים עם מקום מתאים לאחסנת בגדיהם.
       17661 1.12.1992 -12--13
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )ג( השירותים יהיו צמודים לעסק ומחוברים אליו באמצעות מבוא מאוורר. )ד( בעסקים מסוג מזנון, פיצריה, פלאפל ובורקס יכולים השירותים להיות מחוץ לכתלי העסק, במרחק שלא יעלה על 52 מטרים ממנו ובתנאי שיהיו לשימוש בלעדי של עובדי המזנון ואורחיו. )ה( במקרה שהכיור לשטיפת ידיים נמצא בתוך תא בית השימוש או שבית השימוש נמצא מחוץ לכתלי העסק כאמור בתקנת משנה )ד( יימצא כיור לרחצת ידיים גם בחדר האוכל.
       תנאים לחדרי שירות )תיקון התשמ"ו(
       על חדר השירותים יחולו הוראות אלה: .55 תהיה אליהם גישה נוחה; (1) הקירותיהיומכוסיםבאריחיםעדלגובהשל08.1מטריםמהרצפהלפחות, (2) ומעל לגובה האמור יהיו מטויחים ומסוידים בגוון בהיר; קבועות סניטריות ימלאו אחר הדרישות המנויות בפרק 3 בהל"ת; (3) הציוד והקבועות יהיו תקינים, שלמים ונקיים; (4) בקיר מעל הכיור הנמצא במבוא או בחדר האוכל יהיו אריחי חרסינה (5) שיכסו שטח של 5757 ס"מ.
       בבתי השימוש - .56 ימצא תמיד נייר טואלט; (1) אם יועדו לנשים, יהיה בהם מכל עם מכסה ומדרס רגל; (2) האסלה תהיה מצויידת במכשיר הדחה הממלא אחר הדרישות המפורטות (3) בפרק 5.3 בהל"ת; האסלה תהיה שלמה, תקינה ונקיה; (4) בכל תא בית שימוש תהיה דלת הניתנת לסגירה מבפנים; (5) פרט לאמור בפסקה )2( לא יעמוד בתא בית השימוש מיתקן לאיסוף (6) פסולת; יותקנו ברזי לחץ אוטומטי. (7)
       משתנות המשתנות .57 יהיומסוגשל משתנתקיר בהתאםלפרק3 להל"ת,או משתנותעביט, אם (1) אישר זאת המנהל; יצוידו בברזי לחץ אוטומטי; (2) יהיו שלמות, תקינות ונקיות; (3) ימלאו אחר הדרישות הנוספות המנויות בפרק 3 להל"ת. (4)
       176621.12.1992 -14--15
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       כיורים הכיורים .58 יותקנו בהם ברזים לאספקת מים קרים וחמים בכל שעות היום; (1) ימצא לידם סבון או חומר ניקוי דומה; (2) בקרבתם ימצא אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד־פעמי ומכל לאיסוף (3) פסולת; יהיו שלמים, תקינים ונקיים. (4)
       פרק י"א: תחזוקה
       נקיון המבנים והציוד
       )א( הציוד והמבנה יהיו נקיים בעת התחלת השימוש בהם ויוחזקו נקיים כל זמן .59 השימוש; בגמר יום העבודה ינוקו הציוד והמבנה. )ב( במשך כל יום העבודה ינוקו חלקי המבנה והציוד עם תום כל תהליך עבודה.
       מיתקני האיוורור והתאורה
       מיתקני האיוורור והתאורה יהיו תמיד נקיים מאבק ומכל זיהום אחר. .60
       שיטת חיטוי כלי האוכל והבישול
       )א( כלי האוכל, השתיה והבישול ינוקו במים חמים ובסבון או בדטרגנט מיד אחרי .61 השימוש בהם. לא ימצאו חיידקים פוטוגניים. rinsetest אוswabtest )ב( במבחן
       כלי אוכל ושתיה לשימוש חד פעמי
       כלי אוכל וכלי שתיה המיועדים לשימוש חד פעמי יורחקו למכל קיבול לאיסוף .62 פסולת מיד אחרי השימוש בהם.
       הריהוט המיועד לאורחים
       במשך השעות שבית האוכל פתוח לציבור יהיו הציוד והריהוט המיועדים לאורחים, .63 לרבות מפות השולחן, נקיים מכל זיהום ומשאריות מזון.
       מניעת צפיפות במטבח, במחסנים, בפרוזדורים ובחדרי המדרגות לא תהיה צפיפות העלולה למנוע .64 תנועה נוחה לעובדים וגישה חופשית לכל חלקי המבנה והציוד.
       אחסנת מצרכים במטבח, במחסנים ובחדרי הקירור יונחו המצרכים על גבי משטחים החל בגובה 03 .65 ס"מ מהרצפה אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה.
       17663 20.3.2005 -14--15
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       החצר חצר בית האוכל תהיה מנוקזת, מסודרת ונקיה מלכלוך ומשלוליות. .66
       חובת החזקת מסמך על הדברה
       בוצעה פעולת הדברה באמצעות רעלים, יימצא במשרד בית האוכל מסמך הכולל .67 פרטים אלה: שם המדביר, מענו, תאריך הפעולה וסוגה, מהותו וריכוזו של חומר ההדברה; על המסמך יש לשמור ששה חודשים מיום ביצוע פעולת ההדברה.
       החזקת חמרי הדברה
       חמרי הדברה יוחזקו באריזה מקורית בלבד הנושאת עליה סימן כחוק, ויוחסנו במקום .68 נעול ומיוחד המיועד למטרה זו בלבד.
       פרק י"ב: שונות
       איסור כניסת זרים למטבח
       לא ימצא במטבח אדם שאינו נמנה עם צוות העובדים. .69
       איסור החזקת בעלי חיים )תיקון התשס"ה(
       לא ימצאו בבית האוכל בעלי חיים, למעט כלב נחייה לעיוור. .70
       איסור לינה לא ילון ולא יגור אדם בבית אוכל. .71
       איסור עישון לא יעשן אדם במטבח של בית אוכל, ולא בזמן הגשת האוכל. .72
       ביטול בטלים .73 תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשל"ד- (1) ;1974 תנאים מיוחדים )סניטריים( לבתי אוכל שהוצאו בהתאם לסעיף 7 לפקודת (2) מלאכות ותעשיות, 2791.
       הוראות מעבר על אף האמור בתקנות אלה, רשאי המנהל לפי בקשת בעל בית האוכל, לפטרו .74 מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן כבר התנהל בית־האוכל לפי רשיון תקף.
       תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן. .75
       1766420.3.2005 -16--17
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )תיקונים: התשמ"ו, התשנ"ב(
       תוספת )תקנה 2(
       סימן א' - מזנון
       )א (במזנון מותר: .1 להכין ולמכור לצריכה במקום - משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או (1) מרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות; למכור לצריכה במקום - עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים וסלטים. (2) )ב( במזנון אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף, ולמעט נקניק או נקניקיות.
       )א( שטחם של החדרים במזנון שבו עד 03 מקומות ישיבה יהיה לפחות כאמור להלן: .2 מטבח 8 מ"ר מחסן 4 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( במזנון שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
       הכיריים במטבח יהיו בעלי 4 להבות לכל היותר. .3
       סימן ב' - בית קפה
       )א( בבית קפה מותר: .4 להכין ולמכור - משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים ותבשילים (1) שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום; למכור - עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו (2) ממקור בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים. )ב( בבית קפה אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.
       17665 1.12.1992 -16--17
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )א( שטחם של החדרים בבית קפה יהיה לפחות כאמור להלן:מטבח 01 מ"ר מחסן 6 1 מ"ר .5 חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 92 מ"ר )ב( בבית קפה שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
       בנוסף לאמור בתקנות אלה ימלא המטבח אחר תנאים אלה: .6 משטחו יוקצה לרחצת כלים, ובשטח זה יהיה מיתקן ליבוש כלים; 1/3 (1) יהיו בו שני כיורים עם משטח שיש או נירוסטה הצמוד אליהם או לאחד מהם; (2) יהיו בו שני משטחי עבודה, האחד למזון גלמי והאחר למזון מעובד; (3) משטחי העבודה יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו (4) של המנהל; לא יהיו בו יותר מארבע להבות בכיריים לבישול. (5)
       סימן ג' - מסעדה
       במסעדה מותר להכין ולמכור ארוחות מבושלות. .7
       .)א( שטחם של החדרים במסעדה יהיה לפחות כאמור להלן: 8 מטבח 21 מ"ר מחסן 8 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 53 מ"ר )ב( במסעדה שבה למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 04.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווסף לחדר האוכל 1 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
       בנוסף לאמור בתקנות אלה ימלא המטבח אחר תנאים אלה: .9 )א( במטבח יהיו מדורים נפרדים כאמור להלן:
       176661.12.1992 -18--19
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       לטיפול במזוןגלמי; (1) לבישול; (2) למזון מוכן להגשה; (3) לשטיפת כלים. (4) )ב( המדורים יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו של המנהל. )ג( מעל למיתקני בישול או טיגון יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. )ד( יהיו שלושה כיורים לפחות.
       סימן ד' - פיצריה
       )א( בפיצריה מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום. .10 )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות.
       )א( שטחם של החדרים בפיצריה יהיה לפחות כאמור להלן: .11 מטבח 01 מ"ר מחסן 6 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( בפיצריה שבה למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2) )ג( בפיצריה שבה מכינים מצרכי מזון נוספים, ייקבעו השטחים הנוספים להנחת דעתו של המנהל.
       )א( מעל למיתקני האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. .12 )ב( התנור יהיה מסוג שאישר המנהל.
       הבצק יוכן מקמח מנופה באריזות מוכנות מראש. .13
       17667 1.12.1992 -18--19
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       סימן ה' - מזנון בורקס
       )א( במזנון בורקס מותר לאפות בורקס קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ .14 למקום. )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק ונקניקיות.
       )א( הבורקס הקפואים יסופקו ממקום שאושר לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים .15 לעסקים לייצור מזון(, התשל"ב-2791, והובלתם תיעשה ברכב מיועד לכך שאישר המנהל. )ב( הבורקס יועברו ישירות מהרכב כאמור, למקרר של מזנון הבורקס.
       )א( שטחם של החדרים במזנון בורקס יהיה לפחות כאמור להלן: .16 מטבח 01 מ"ר מחסן 6 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( במזנון בורקס שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2) )ג( במזנוןבורקסבומכיניםמצרכימזוןנוספים,יקבעוהשטחיםהנוספיםלהנחתדעתו של המנהל.
       בנוסף לאמור בתקנות אלה יהיו לפחות שני כיורים שאחד מהם יהיה מיועד לרחיצת תבניות .17 ושגודלו יהיה לפחות 06 ס"מ 063 ס"מ 083 ס"מ.
       מעל למיתקן האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 82. .18
       סימן ו' - מזנון לפלאפל
       )א( במזנון פלאפל כאמור בסימן זה מותר להכין ולטגן פלאפל ולהכין תוספות לפלאפל .19 מירקות לא מבושלים, לשם צריכה במקום. )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף.
       במזנון פלאפל אסורה המכירה בשירות עצמי. .20
       176681.12.1992 -20--21
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
       )א( שטחם של החדרים במזנון לפלאפל יהיה לפחות כאמור להלן:מטבח 01 מ"ר מחסן 6 1 .21 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 51 מ"ר )ב( המנהל רשאי להתיר שטח קטן יותר לחדר האוכל אם מצא הצדקה לכך. )ג( במזנון לפלאפל שבו מכינים מצרכי מזון נוספים, יקבעו שטחים נוספים להנחת דעתו של המנהל.
       בנוסף לאמור בתקנות אלה, יהיו במטבח לפחות שני משטחי עבודה כולל שולחנות וכלים .22 נפרדים, האחד להכנת הירקות לסלטים והשני להכנת תערובת החומוס.
       מעל למיתקן לטיגון יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. .23
       בחדר האוכל ועל יד החנות יותקן פח לפסולת עם מכסה בלתי נתיק. .24
       )תיקון התשנ"ב( סימן ז' )בוטל(
       )תיקון התשנ"ב( )בוטלו(. .28-25
       סימן ח' - אולם שמחות
       סימן זה חל על מקום להכנת כיבוד וארוחות לאירועים חברתיים או משפחתיים ולהגשתם. .29
       שטחם של החדרים באולם שמחות יהיה לפחות כאמור להלן: .30 אחוז מהשטח הכללי של האולם 20 מטבח 12 מחסן 68 חדר אוכל וחדרי שירות ביחד חדרי הלבשה, אם ישנם למעלה מ־01 עובדים
       במטבח יהיו מדורים מופרדים במחיצות כאמור להלן: .31 לטיפול במזון גלמי, שבו מקום לרחיצת ירקות כולל כיור עמוק; (1)
       17669 1.12.1992 -20--21
       תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891
       176701.12.1992
       לבישול ובו שטח נפרד להכנת בצק לעוגות; (2) למזון מוכן להגשה, ובו מיתקן לחימום; (3) לשטיפת כלים, ובו כיור אחד לפחות, המיועד לרחיצת כלים גדולים בלבד, (4) 08 ס"מ לפחות.× 06 ס"מ × שגודלו 06 ס"מ
       י"ב באב התשמ"ג )22 ביולי 3891(
       אליעזר שוסטק שר הבריאות

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום רביעי, 2/3/16, 23:32

         

        #
        #

         הליך הטיפול ברישוי עסקים

        על מנת להגיש בקשה לרישיון עסק יש לפנות לרשות המקומית (רשות הרישוי) במקום העסק.
         
        פרטים נוספים על תהליך הגשת בקשה לרישיון העסק אפשר לקבל באתר

        הליך הטיפול

        1. המשרד להגנת הסביבה אחראי לבחון בקשות לרישיונות העסק ולפקח על עמידת העסקים בתנאים סביבתיים ברישיונות העסק
        2. הבקשות לחוות דעת עבור רישיונות עסק מתקבלות במשרד להגנת הסביבה מרשויות הרישוי בלבד
        3. את הבקשה יש להגיש לרשות הרישוי, בצירוף
        4.    מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני
        5. לאחר קבלת הבקשה הכוללת את כל המידע והמסמכים הנוספים הנדרשים, נציגי המשרד יערכו סיור בעסק ככל הנדרש
        6. קבלת החלטה בדבר הבקשה לרישיון העסק ( אישור לרישיון עסק / אישור להיתר זמני/ סירוב/ תנאים מוקדמים) והתניה בתנאים סביבתיים ככל הנדרש
        7. פיקוח שוטף על עמידת העסקים בתנאים ברישיונות העסק
         
         

        תפקיד היחידות הסביבתיות

         
        השר להגנת הסביבה מסמיך עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים להגנת הסביבה כנותני אישור לחלק מפריטי צו רישוי עסקים.

        עובדי יחידות סביבתיות שהוסמכו פועלים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל פי המפרטים האחידים של הדרישות הסביבתיות ברישיון עסק.

        קבצים להורדה

        רישוי עסקים במהירות וללא טרחה

         
         

        ''משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות – משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

         

         

         

         

        נמאס לך להתמודד מול הרשויות?
        צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך

        "הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר. אנחנו יכולים לעזור לך לעבור את הליך רישוי העסק בקלות!

         

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
        • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
        • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

         

         

        רישוי לכל סוגי העסקים – גני אירועים, מועדוני לילה, מסעדות, מלונות, בתי מרקחת, גני ילדים ומפעלים. עיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה. ביטול צווים במקרים רבים.
            
            
        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il    

         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 2/3/16, 23:30
         #
         #

          הליך הטיפול ברישוי עסקים

         על מנת להגיש בקשה לרישיון עסק יש לפנות לרשות המקומית (רשות הרישוי) במקום העסק.
          
         פרטים נוספים על תהליך הגשת בקשה לרישיון העסק אפשר לקבל באתר

         הליך הטיפול

         1. המשרד להגנת הסביבה אחראי לבחון בקשות לרישיונות העסק ולפקח על עמידת העסקים בתנאים סביבתיים ברישיונות העסק
         2. הבקשות לחוות דעת עבור רישיונות עסק מתקבלות במשרד להגנת הסביבה מרשויות הרישוי בלבד
         3. את הבקשה יש להגיש לרשות הרישוי, בצירוף
         4.    מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני
         5. לאחר קבלת הבקשה הכוללת את כל המידע והמסמכים הנוספים הנדרשים, נציגי המשרד יערכו סיור בעסק ככל הנדרש
         6. קבלת החלטה בדבר הבקשה לרישיון העסק ( אישור לרישיון עסק / אישור להיתר זמני/ סירוב/ תנאים מוקדמים) והתניה בתנאים סביבתיים ככל הנדרש
         7. פיקוח שוטף על עמידת העסקים בתנאים ברישיונות העסק
          
          

         תפקיד היחידות הסביבתיות

          
         השר להגנת הסביבה מסמיך עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים להגנת הסביבה כנותני אישור לחלק מפריטי צו רישוי עסקים.

         עובדי יחידות סביבתיות שהוסמכו פועלים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל פי המפרטים האחידים של הדרישות הסביבתיות ברישיון עסק.

         קבצים להורדה

         רישוי עסקים במהירות וללא טרחה

          
          

         ''משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות – משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

          

          

          

          

         נמאס לך להתמודד מול הרשויות?
         צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך

         "הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר. אנחנו יכולים לעזור לך לעבור את הליך רישוי העסק בקלות!

          

         • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
         • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
         • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

          

          

         רישוי לכל סוגי העסקים – גני אירועים, מועדוני לילה, מסעדות, מלונות, בתי מרקחת, גני ילדים ומפעלים. עיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה. ביטול צווים במקרים רבים.
             
             

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il    

         דרג את התוכן:
          1 תגובות   יום שבת, 31/3/12, 19:37
          דף הבית
          צור קשר
          רשוי עסקים וייצוג מול הרשויות
          היתרי בנייה
          שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה
          ביקורת ליקויי בנייה
          תמ"א 38 חיזוק מבנים
          הפחתת מיסים וארנונה
          קישורים שימושיים
          קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ

          צור קשר

          משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
          בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

          המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות, בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
          רישיונות עסק לאולמות וגני אירועים, בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים, מכללות וישיבות, מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
          מרכזי קניות וקניונים, בנקים וחברות ביטוח, מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

          תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

          יעוץ וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

          ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

          03-6990132


          המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
          הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

          טיפול וייצוג בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
          • עיריות
          • רשויות מקומיות
          • רשויות אזוריות
          • ועדות מקומיות ומחוזיות
          • משרדים ממשלתיים
          • משרד הבריאות
          • המשרד להגנת הסביבה
          • משרד הפנים
          • משרד הדתות
          • ועדות ערר
          • משרד ההגירה
          • משרדי שלטונות המס
          • המוסד לביטוח לאומי
          • המשרד לבטיחות ולגהות
          • משרדי הטאבו
          • מכון התקנים
          • מנהל מקרקעי ישראל
          • מועצות מקומיות

          רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ ! משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים צור קשר

          03-6990132

          0523-888813


          קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
          ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
          היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

          חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

          קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
          ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
          היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

          חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          בית שמאי 7, רמת גן
          טל': 03-6990132
          פקס: 6990134 - 03

          נייד- בן קלינגר 0523-888813

          www.klinger.co.il

          קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ
          מנחם בגין 52 תל אביב,מגדל סונול משרדי יורוטרייד
          דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

          הפחתת מיסים וארנונה | רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר | מפת אתר

          מדריך עסקיםבניית אתרים לעסקיםמפת האתר
          דרג את התוכן:
           1 תגובות   יום שלישי, 20/9/11, 14:53
           משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
           בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה, הכשרת חריגות בנייה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

            המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
           רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
           מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

             תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

            

           יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

           ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                       03-6990132      


             

            

           המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
            הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

             טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
           • עיריות
           • רשויות מקומיות
           • רשויות אזוריות
           • ועדות מקומיות ומחוזיות
           • משרדים ממשלתיים
           • משרד הבריאות
           • המשרד להגנת הסביבה
           • משרד הפנים
           • משרד הדתות
           • ועדות ערר
           • משרד ההגירה
           • משרדי שלטונות המס
           • המוסד לביטוח לאומי
           • המשרד לבטיחות ולגהות
           • משרדי הטאבו
           • מכון התקנים
           • מנהל מקרקעי ישראל
           • מועצות מקומיות

               רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד. תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים  צור קשר                                                                                                                               
                                            

            


           קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
           ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
           היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

           חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

           קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
           ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
           היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

           חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

           קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
           ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
           היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

           חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
            

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           בית שמאי 7, רמת גן
           טל': 03-6990132
           פקס: 6990134 - 03

           נייד- בן קלינגר 0523-888813

           www.klinger.co.il

            

           דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

           הפחתת מיסים וארנונה | רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר | מפת אתר

           דרג את התוכן:

            פרופיל

            benklinger
            1. שלח הודעה
            2. אוף ליין
            3. אוף ליין

            ארכיון

            פיד RSS

            הפעילות שלי