בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהלים, נתן השבוע פסק דין הקובע באופן
סופי כי כל בתי העסק בהרצליה שחויבו בארנונה בגין שטחי גלריות, זכאים להחזר כספי בגין שטחים אלו. בית המשפט העליון בירושלים דחה את ערעורה של עיריית הרצליה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי המורה לה להשיב כספים שנגבו שלא כדין בגין שטחי גלריות.

מדובר בפסק דין בהמשך לתביעה שהגיש עו"ד רועי נחום לפני 4 שנים, בשמו של דוד נווה בעל חנות למוצרי אלומיניום בהרצליה בשם "אלום תפארת", שחויב, כמו בעלי עסקים רבים, על תשלום ארנונה בגין שטחי גלריה בארנונה כשטח עיקרי לכל דבר ועניין על אף שהגלריה אינה משמשת את העסק כשטח עיקרי.
מבירור שערך נווה התגלה כי אינו היחיד אשר בנכסו מצויה גלריה, אותה מחייבת עיריית הרצליה בארנונה.
נווה פנה למשרד זמיר, נחום ושות' מרעננה, לצורך הגשת תביעה ייצוגית.

בינואר 2015 ניתן פסק דין חלקי בתיק אשר קיבל את התביעה במלואה וקבע, כי על עיריית הרצליה להפסיק את גביית הארנונה בגין שטחי גלריה בתחומי העיר. כעבור מספר חודשים נקבע כי העירייה תפצה בתי עסק בסכום כולל של 3.5 מילון שקלים.

כאמור, השבוע פסק בית המשפט העליון כי ערעור העירייה נדחה. השופט דנציגר כתב בפסק הדין כי העירייה הודיעה שהיא מושכת את הערעור ולכן הוא נדחה. בנוסף, פסקו השופטים הוצאות משפט בסך 10 אלפים שקלים לטובת דוד נווה.

עו"ד רועי נחום אמר השבוע: "לאור פסק הדין, בתי עסק רבים בהם שטחי גלריות, זכאים להחזר כספי משמעותי בגין תשלומי ארנונה שנגבו מהם בעבר בגין שטחי גלריות בתחומם. מדובר בהשבה כספית המסתכמת במיליוני שקלים אשר יושבו לבתי העסקים בעיר. אגב, התובע הייצוגי אשר פנה למשרדנו בשנת 2012 עם בעיה אישית בחיוב הארנונה על שטח הגלריה, ואשר הסכים לעמוד בראש התביעה הייצוגית עבור הכלל, גרף לכיסו סכום נאה של 220,000 שקל".