כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום חמישי, 20/9/18, 10:40

  מכה לעיריית ת"א: לא תוכל לגבות היטל השבחה

  בית המשפט המחוזי בת"א דן במדיניות עיריית ת"א לגביית היטל השבחה בגין מתן שימוש חורג מהיתר, דחה את הערעור שהגישה הוועדה המקומית, וקבע כי ההיטל "איננו מהווה מס אמת"

  מגדילים 25.02.2018

   

  פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שניתן במסגרת איחוד שישה ערעורים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב, דן לאחרונה בסוגיה עקרונית, בעלת השלכות כלכליות נרחבות לכל הצדדים: "בכולם עולה שאלה מרכזית אחת והיא, האם רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, זאת במאובחן ממתן היתר לשימוש חורג מתוכנית", כנכתב בפסק הדין.

   

  את הערעור בסוגיה הגישה לבית המשפט הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב ("המערערת"), כנגד מספר משיבות, בראשן "נכסי יד חרוצים בע"מ", זאת לאור החלטת ועדת הערר בסוגייה.


  האם שימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס עצמאי?


  הערעורים הוגשו כולם כנגד החלטת ועדת הערר לפיצוים והיטל השבחה במחוז תל אביב וכנגד החלטה עקרונית של ועדת הערר, שנקבעה במסגרת דיון בנכס שרכשה חברת "יד חרוצים", לפיה שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס עצמאי אלא אירוע מימוש, בדומה לקבלת היתר בנייה. בהתייחס להחלטת הוועדה, נקבע בפסק הדין כי : "החלטת ועדת הערר, נשוא הערעורים, מתייחסת רק למצבים בהם השימוש המבוקש, שבגינו התבקש היתר לשימוש חורג מהיתר, תואם את התכנית התקפה החלה על המקרקעין. במקרה כזה, די במתן ההיתר המבוקש לעשות שימוש כדין במקרקעין".

  עוד צויין בפסק הדין, כי הוועדה אף אישרה כי מתן היתר לשימוש חורג מתכנית מהווה אירוע מס עצמאי, המחייב בהיטל השבחה. אלא שהשאלה אליה התייחסה הוועדה היתה: "האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס (אקט משביח), בהתאם לתוספת השלישית, או שמא אקט מימוש בלבד".

  בסופו של דבר קבעה הוועדה כי: "נראה שלא ביקש המחוקק להטיל היטל השבחה על פעולה זו, אשר אינה מוסיפה על המשטר הסטטוטורי התכנוני הקיים, אלא בעיקר מהווה אקט מתחום הרישוי". עוד התייחסה הוועדה להוצאות הרשות, וקבעה כי: "אישור היתר לשימוש חורג מהיתר אינו מצריך מהוועדה המקומית השקעות נוספות של תכנון ופיתוח", וסברה שמדובר באקט למימוש זכויות הקניין במקרקעין ולא כאקט משביח או אירוע מס עצמאי.

  הוועדה המקומית ת"א נגד ועדת ערר: "שגתה"


  פסק הדין מביא גם את טענת המערערת, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, בעניין תיק "יד חרוצים", לפיה ההחלטה ניתנה ביגוד לחוק הקיים, "בלתי צודקת ומהווה פגיעה ביציבות ובוודאות המשפטית הקיימת, מכוחה נגבה היטל השבחה על מתן היתר לשימוש חורג מהיתר".

  המערערת טענה כי שגתה ועדת הערר כאשר קבעה כי מתן היתר כאמור איננו מצריך שיקול דעת תכנוני, ולכן אינו מהווה אקט תכנוני. עוד טענה המערערת, ובכך מתחה ביקורת על הוועדה, כי שגתה הוועדה כאשר הסתמכה על המקורות אליהם הפנתה על מנת לבסס את החלטתה.

  המשיבים לא נשארו חייבים וטענו מנגד, כי: "טועה המערערת בהסתמכה על הפסיקה הקיימת, שכן ברוב המקרים שאליהם מתייחסת המערערת אין הדיון מתמקד בסוגיה עקרונית בעניין זה".

  בית המשפט: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' – אין לגבות היטל השבחה"


  השופטת, עמיתה יהודית שטופמן, החליטה לדחות את הערעור, ונימקה כי: "אני סבורה, כי בהחלטת ועדת הערר בערר יד חרוצים, לא נקבע חד משמעית וקטגורית, כטענת המערערת, כי לעולם אין להטיל היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר". עוד נימקה השופטת: "בדין קבעה ועדת הערר כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר איננו מהווה אירוע מס עצמאי, אולם במקרים מסויימים יש להטיל היטל השבחה גם בגין היתר לשימוש חורג מהיתר".

  עוד קבעה השופטת כי: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' בשל הוצאות נוספות על פעולות תכנון ופיתוח של הוועדות המקומיות, כגון במקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אין לגבות היטל השבחה, גם אם ערך המקרקעין עלה".

  "תוצאות כלכליות משמעותיות"

  באשר למחלוקת בגין הפסיקה שהציגו הצדדים, דחתה השופטת את טענות המערערת: "לא מצאתי, איפוא, כי החלטת ועדת הערר ניתנה בסתירה לפסיקה קודמת".

  לעניין שיקול דעת הוועדה המקומית באישור היתר לשימוש חורג מהיתר, קבעה השופטת כי: "הקביעה סבירה ומאוזנת ותואמת את ההחלטה כולה".

  באשר לשאלה האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה תמיד שינוי מצב נורמטיבי, המקנה אפשרות זמינה למימוש זכויות נוספות הקיימות במקרקעין, ולכן יוצר חבות בהיטל השבחה, קבעה השופטת כי התשובה היא שלילית: "מתן היתר לשימוש חורג אינו משנה את המצב הנורמטיבי שנקבע בתכנית, אלא רק מקנה זכות הוצאה לפועל של הזכויות שנקבעו".

  השופטת התייחסה לכל העררים שהוגשו בנושא ולבסוף קבעה כי: "המדובר בסוגיה עקרונית ולא פשוטה, שלה תוצאות כלכליות משמעותיות. גם בשל כך חשוב להקפיד עד מאוד כי המס שיוטל יהיה מס אמת. סבורה אני כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אינו מהווה אירוע היוצר חבות במס באופן עצמאי, והטלת היטל השבחה בכל מקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, איננו מהווה מס אמת". כאמור, השופטת דחתה את כל הערעורים המאוחדים ובנסיבות העניין החליטה שלא להטיל הוצאות משפטיות על מי מהצדדים.


  עו"ד אביעד שוב ממשרד שוב ושות'שייצג את המשיבה "חברת נוף ים כחול לבן", אמר כי: "מדובר בהחלטה עקרונית חשובה שכן עד היום עיריית תל-אביב (כמו עיריות נוספות) נהגה לדרוש תשלום היטל השבחה בכל מקרה של מתן שימוש חורג מהיתר, באופן שהביא לעיתים רבות לתשלום כפול של היטל השבחה על ידי הנישום, האחד בעת מימוש המקרקעין, אז ממילא משולם היטל השבחה בגין מלוא הזכויות המאושרות לבניה במקרקעין – ואילו בפעם השניה נגבה היטל השבחה בעת הגשת בקשה לשימוש חורג מהיתר הבניה שהוצא".


  קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מומחים בהגשת בקשות לשימוש חורג והפחתת היתלי השבחה 
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  נייד: 3888813 - 052
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
  www.klinger.co.il
  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום רביעי, 1/8/18, 01:07

   קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   השירות בפריסה כלל ארצית
   נייד: 3888813 - 052
   טל': 03-6990132
   פקס: 6990134 - 03
   דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
   www.klinger.co.il

    

   סינון עבור טבלת "מסמכי מדיניות / תב"ע"

   • מסנן לפי שדה מתחם / רחוב. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    מתחם / רחוב: 

    כל האפשרויות
     
   • מסנן לפי שדה נושא. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    נושא: 

    כל האפשרויות
     
   מסמכי מדיניות / תב"עמתחם / רחובנושאתקציר מדיניות או תב"עמסמך מדיניות או תב"עקישור למפה להורדהתקצירהערותמתחם בזלתקציר מדיניות למתחם בזלמדיניות מתחם בזלמפת מתחם בזל
   מתחם בזל - לפי החלטת ועדה מקומית מתאריך 13.2.2002 מס' פרוטוקול מס' 0002-2076 סעיף 56, הוחלט לפתוח בית אוכל אחד בלבד בכל בנין, הגבלת שעת פעילות לילה עד השעה 24.00 בלבד, (במתחם בזל יש את הרחובות בזל, השל"ה, אלקלעי ואשתורי הפרחי) (ראה פירוט במסמך המקורי).
   אלנבי ולב העירתקציר מדיניות אלנבי ולב תל אביבמדיניות אלנבי ולב העיר
   רח' אלנבי מוגדר כאזור מסחרי ראשי. 

   לפי החלטת הועדה המקומית מתאריך 15.8.2001 

   מס' החלטה 23 –  2001 ב' – 13 , הוחלט 

   שקומת הקרקע מיועדת למסחר ואיסור על פיתחת דיסקוטקים ודאנס ברים, 

   היתר לילה עד שעה 2.00 (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי).
   דיזנגוף וכיכר צינהתקציר שימושים ברחוב דיזנגוף וכיכר צינה לפי תבעתב"ע 2052 א' הצפון המיוחדמפת מתחם תבע 2052 א
   ברחוב דיזנגוף ממס' 1-43 ומ- 2-48 אין הגבלות מיוחדות של צפון מיוחד. 

   מרח' דיזנגוף 45 ו- 50 ומעלה חלה תב"ע מיוחדת לבתי אוכל תב"ע 2052 א', מתאריך 2.3.94, פרוטוקול 113 ב' החלטה 13, האזור מחולק ל- 3 קטעים. 

   בצפון המיוחד נדרשים שטחים מוגדלים לבתי אוכל. בכל הקטעים לא יאפשרו פתיחת פאבים ומכירת משקאות משכרים במזנונים. קטע 1 - דיזנגוף ממס' 265-297 וממס' 306-344 , מירמיהו כולל עד התערוכה - בקטע זה לא יאושרו הקמת בתי אוכל חדשים. ניתן לבצע החלפת בעלות או שינוי סוג בית אוכל, בעסק פעיל הפועל כחוק. 

   קטע 2 - דיזנגוף מס' 197-263 וממס' 208-304 , בין ירמיהו לא כולל רחוב ירמיהו וארלוזורוב - יש הגבלה על מספר בתי אוכל מותרים - באגף רישוי עסקים קיימת רשימה המתעדכנת מידי חודש לכמות העסקים הקיימים במתחם . קטע 3 - דיזנגוף ממס' 45-195 וממס' 50-206 (כיכר צינה כולו שייך לקטע 3), מארלוזורוב ועד המלך ג'ורג' -  אין הגבלה על כמויות, נדרשים שטחים מוגדלים (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי)
   ירמיהותקציר שימושים ברחוב ירמיהו לפי תבעתב"ע 2052 א' הצפון המיוחדמפת מתחם תבע 2052 א
   ברחוב ירמיהו חלה תב"ע מיוחדת לבתי אוכל תב"ע 2052 א', מתאריך 2.3.94, פרוטוקול 113 ב' החלטה 13, האזור מחולק ל- 3 קטעים. בצפון המיוחד נדרשים שטחים מוגדלים לבתי אוכל.  בכל הקטעים לא יאפשרו פתיחת פאבים ומכירת משקאות משכרים במזנונים. רח' ירמיהו שייך לקטע 1 - מירמיהו כולל עד התערוכה. בקטע זה לא יאושרו הקמת בתי אוכל חדשים. ניתן לבצע החלפת בעלות או שינוי סוג בית אוכל, בעסק פעיל הפועל כחוק. 

   (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי)
   שיינקיןתקציר מדיניות רחוב שינקין
   רח' שיינקין - ע"פ מסמך הבטחות לתושבים של ראשי העיר לדורותיהם. המדיניות ברח' שיינקין - לא לאפשר עד כמה שניתן הקמתן של בתי אוכל חדשים ברחוב. 

   היתר לילה משיינקין פינת אלנבי ועד שיינקין פינת מלצ'ט – עד השעה 1.00.
   נחלת בנימין ומדרחוב נחלת בנימיןתקציר שימושים לרחוב נחלת בנימין ומדרחוב נחלת בנימיןמפת מדרחוב נחלת בנימין
   ברחוב נחלת בנימין קומת הקרקע מיועדת למסחר, יש לבדוק אם הנכס מוגדר כמבנה לשימור. 

   היתר לילה - מפינת רחוב אלנבי עד פינת אחד העם, ממס' 1- 59 וממס' 2-48  - עד שעה 1.00 

   היתר לילה מפינת רחוב אחד העם ועד פינת שלמה, ממס' 61-161 וממס' 50-146 -  עד שעה 2.00 

   מדרחוב נחלת בנימין – להצבת שולחנות וכסאות או דוכנים במדרחוב נדרש באישור מנהלת המדרחוב לגב' בינה מוריה ברח' מוהליבר 8 .  שטח ההיתר יקבע ע"פ מפת המדיניות למדרחוב שתמצא במשרדי אגף רישוי עסקים. ראה מפה של הצבת שולחנות וכסאות במתחם מדרחוב נחלת בנימין
   קישור למנהלת מדרחוב נחלת בנימיןלילנבלוםתקציר מדיניות רחוב לילנבלוםמדיניות רחוב לילינבלום
   רח' לילנבלום - לפי החלטת הועדה המקומית נקבעה מדיניות עירונית, מתאריך 6.3.2002 מס' החלטה 4 - 2002 ב' - 14, הוחלט לחלק את הרחוב ל- 2 אזורי משנה, 
   קטע 1 - בין רח' פינס לרח' התלמי מס' רח' 1-9 וממס' 2-14 
   וקטע 2 - בין רח' התלמי לרח' אלנבי מס' רח'  11-43 וממס' 16-50

   לאורך כל הרחוב חל איסור על פתיחת דיסקוטקים ומועדון ריקודים (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי).
   יהודה המכביתקציר מדיניות יהודה המכבימדיניות עירונית יהודה המכבי
   רח' יהודה המכבי - לפי החלטת ועדה מקומית מתאריך 11.10.2000 מס' פרוטוקול 269 ב', נקבעה מדיניות עירונית ברחוב יהודה המכבי במטרה להגביל פתיחת בתי אוכל חדשים ושעות פתיחתן, האזור מחולק לשלושה קטעים ולכל קטע יש את ההגבלות שלו 

   קטע 1 : אזור כיכר מילנו, כולל רחובות: יהודה המכבי מס' 2-4 ו-3-13, רח' דה-האז 1 ו- 2-6, רח' אבן גבירול 182-184, יוחנן הגדי 1, מרים החשמונאית 26-28, 17-19. 

   קטע 2 : מכיכר מילנו ועד ויצמן, כולל רחובות:  יהודה המכבי 6-38, 15-51. 

   קטע 3 : רחובות : יהודה המכבי 40-72 ו- 53-97, עמיאל 1,2, רב צעיר 18, הילדסהימר 24-26 ו- 23-25, ועידת קטוביץ 33-35 ו- 34, פרידמן 36-38 ו- 33-35, צירלסון 18-20 ו- 17-19, דרך נמיר 117-119. 

   (ראה פירוט ההחלטות בתקציר ובמסמך המקורי). 

   תקציר מדיניות שדרות רוטשילדמדיניות עירונית בשדרות רוטשילד
   שד' רוטשילד - לפי החלטת הועדה המקומית, נקבעה מדיניות עירונית מתאריך 6.3.2002  מס' החלטה 4 – 2002 ב' – 13, יש הגבלות על פתיחת בתי אוכל חדשים באזורים מסוימים ואיסור פתיחת דיסקוטקים ומועדון ריקודים לאורך כל הרחוב, כולל שעות פתיחה המותרים - לשים לב האזור מחולק ל- 3 אזורים על הגבלות של כל אזור. 
   אזור 1 - מרח' מס'  1-53וממס' 2-50 
   אזור 2- מרח' מס' 55-65 וממס' 56-76, 
   אזור 3- מרח' מס' 67- 141 וממס' 78-140(ראה פירוט במסמך המקורי).
   בן יהודהתקציר שימושים לרח' בן יהודה לפי תב"עתב"ע 2052 א' הצפון המיוחד
   ברח' בן יהודה ממס' 1-143 ומ- 2-172 - לא חלים עליו המגבלות של הצפון המיוחד, רק ממס' 145 ומ- 174 ומעלה חלה תב"ע 2052 א' מיוחדת לבתי אוכל , מתאריך 2.3.94, פרוטוקול 113 ב' החלטה 13. האזור מחולק ל- 3 קטעים , אך לרח' בן יהודה אין קטע 3. בצפון המיוחד נדרשים שטחים מוגדלים לבתי אוכל. 

   קטע 1 - בן יהודה מס' 221-231 וממס' 252-262, מירמיהו כולל עד התערוכה - בקטע זה לא יאושרו הקמת בתי אוכל חדשים. ניתן לבצע החלפת בעלות או שינוי סוג בית אוכל, בעסק פעיל הפועל כחוק. לא יאפשרו מכירת משקאות משכרים במזנונים ופאבים. 

   קטע 2 - בן יהודה ממס' 145-219 וממס' 174-250 בין ירמיהו לא כולל רחוב ירמיהו וארלוזורוב - יש הגבלה על מספר בתי אוכל מותרים - לא יאפשרו מכירת משקאות משכרים במזנונים ופאבים. 

   באגף רישוי עסקים מתעדכנת רשימת העסקים הקיימים במתחם . (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי)
   אבן גבירולתקציר שימושים לרחוב אבן גבירולנהלים למרקיזה (סוכך) באבן גבירול
   רח' אבן גבירול מוגדר כרחוב מסחרי ראשי, קומת הקרקע מיועדת למסחר. היתר לילה עד השעה 2.00. בבתי אוכל הצבת שולחנות וכסאות תהיה רק בתחום המסומן בכפתורי מתכת. קיים נוהל לתכנון מרקיזה (סוכך) ברח' אבן גבירול מאדריכל העיר מתאריך 10.10.2011
   נס לגוייםתקציר שימושים למתחם נס לגוייםתב"ע 2523 מתחם נס לגויים
   במתחם נס לגויים קיימת תב"ע מס' 2523 מאושרת בתוקף מ- 3.6.93. 

   גבולות המתחם: בצפון – דרך בן צבי, במזרח – רח' גרי בנויים, בדרום – רח' נס לגויים, במערב – רח' שלבים. 

   ע"פ הנחיית העירייה הוחלט להכין תוכנית חדשה במטרה להגדיל את כמות יחידות הדיור, כדי להפוך את תוכנית הפינוי לבינוי מחדש יותר אטרקטיבית. 

   בעקבות זאת נקבע דיון בראשות מנכ"ל העירייה ב- 22.5.08 ונקבעה המדיניות הבאה: 

   העירייה תפעל מול העסקים הפועלים ללא רישיון וללא אפשרות לקבל רישיון כדי להביא לסגירתם בהליך שיפוטי. בעלי רישיון לשמוש חורג ניתן יהיה להאריך עד למועד הרלוונטי בו תוכנית החדשה תקבל תוקף ומתחיל בהליך שימוע וזאת תוך חתימה  להתחייבות של בעלי עסקים על תצהיר מהמנעות מהתביעה כנגד העירייה בגין אי חידוש הרישיון והשימוש החורג. עסקים שטרם הגישו בקשה לרישיון, בקשתם תיבחן ע"פ מדיניות זו ע"י הועדה המקומית.
   צפון מיוחד - תב"ע 2052 א'תקציר שימושים לתבע 2052 א בצפון המיוחדתב"ע 2052 א' הצפון המיוחדמפת מתחם תבע 2052 א
   בשכונת הצפון המיוחד חלה תב"ע מיוחדת לבתי אוכל תב"ע 2052 א', מתאריך 2.3.94, פרוטוקול 113 ב' החלטה 13, האזור מחולק ל- 3 קטעים. בכל שלושת הקטעים לא יאפשרו מכירת משקאות משכרים במזנונים ופאבים. 

   קטע 1 - מירמיהו כולל עד התערוכה - בקטע זה לא יאושרו הקמת בתי אוכל חדשים. ניתן לבצע החלפת בעלות או שינוי סוג בית אוכל, בעסק פעיל הפועל כחוק. 

   קטע 2 - בין ירמיהו לא כולל רחוב ירמיהו וארלוזורוב - יש הגבלה על מספר בתי אוכל מותרים - באגף רישוי עסקים קיימת רשימת עסקים שקיימים במתחם.  קטע 3 - מארלוזורוב ועד המלך ג'ורג' -  אין הגבלה על כמויות, נדרשים שטחים מוגדלים (ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי) למפת התב"ע ב- GIS תלחץ על הקישור  

   תבע 2052 א צפון מיוחד ב- GIS
   ראה מכסת בתי אוכל במסמך התקציר.
   חסן ערפה - מתחם יצחק שדהתקציר שימושים למתחם חסן ערפהתב"ע 3319 מתחם חסן ערפה
   בתאריך 5.9.2005 אושרה  תב"ע מס' 3319 למתחם "חסן ערפה", גבולות התב"ע – בצפון רח' יצחק שדה, במערב רח' מנחם בגין, במזרח רח' המסגר (שכונת הרכבת) ובדרום רח' מס' 1275. 

   על מתחם זה חלה תב"ע המייעדת את כל המתחם לפינוי מוחלט ובינוי מחדש של בניינים לתעסוקה, למסחר וכן לסלילת דרכים חדשות. 

   בכל תחומי התוכנית לא ניתן לאשר שמושים מכל סוג עד להריסה ובינוי מחדש על פי התב"ע המאושרת. 

   הערה - לפי סיכום של המנכ"ל מ- 27.12.10 יצאו הנחיות בענין צוי סגירה ופינוי עסקים מהמתחם. 

   לפי סיכום הסמנכ"ל לתפעול מתאריך 23.12.10 ניתן לאשר במקום הפעלת חניונים זמניים לתקופה של שנה ובתנאי שתאושר ע"י אגף התנועה. אין צורך בהליך שימוש חורג לחניונים הזמניים, היות והתוכנית 3319 מקנה את הזכות "להשמיש מגרשים מתפנים עד מימוש", מכאן שניתן לאשר הבקשות במסגרת התאמה לשימוש ללא שימוש חורג.
   סיכום מנכ"ל העירייה למתחם חסן ערפהנמל יפותקציר שימושים לנמל יפותב"ע 2378 א' נמל יפומפת מתחם נמל יפו
   נמל יפו - לפי תב"ע מס' 2378 א' שאושרה בתאריך 26.11.2006, החלטה מס' 11, בנושא מתחם נמל יפו. המדיניות נקבעה במטרה לאפשר מגוון רחב ככל האפשר של פעילויות של תיירות, נופש, בילוי וכד'. ראה פירוט במסמך המקורי מה השימושים המותרים בכל מחסן ובשטחים הפתוחים במתחם.
   תחנת רכבת ביפו - מתחם מנשיה ומתחם וילנדתקציר מדיניות מתחם מנשיהמדיניות תחנת רכבת ביפו מתחם מנשיה ומתחם וילנדמפת מתחם מנשיה
   מתחם מנשיה - מקורות ההחלטות למתחם הם : לפי החלטת ועדה מקומית מיום 24.8.2005 מ' 19 - 2005 ב' - 13, לפי החלטת ועדה מקומית מאפריל 2007, החלטת ועדת  ערר מיום 24.1.08 וחוות דעת מומחה לאקוסטיקה מ- 12.11.07. במתחם גובשה מדיניות לשימושים המותרים והאסורים למקום, בכל המבנים הסגורים ובשטחים הפתוחים. נכתבו גם תנאים והנחיות מיוחדות למניעת מטרדי רעש במקום. הוחלט על שימוש חורג ל- 10 שנים עד 24.1.2018. 

   http://www.hatachana.co.il 

   תשלום היתר שולחנות וכסאות: את התשלום יש לשלם ביחידת הארנונה בלבד, ביחידת הבתים החדשים אצל אתי לוי או רועי בן דוד. עסקים ששילמו אגרות ברישוי עסקים וגם בארנונה יקבלו החזר מיחידת הארנונה.
   שטח נמל תל אביב ושפך הירקוןתקציר שימושים למתחם נמל תל אביב ושפך הירקון לפי תבעתב"ע 3208 - מתחם שטח נמל תל אביבמפת מתחם נמל תל אביב
   שטח נמל תל אביב - לפי תב"ע 3208 החלטה לפירסום 78 מיום 10.1.07 נקבע: לא יאושרו דיסקוטקים חדשים בכל המתחם (כולל שפך הירקון) והגבלת פתיחת אולם שמחות עד 3: 1 בדרום, 1 בצפון ו- 1 בשפך הירקון. ותב"ע 3208 מיום 23.5.06, יצאו החלטות להסדרת מצב קיים בנמל תל אביב. התב"ע מפרטת הוראות, הנחיות ומגבלות במתחם, בתחום הבינוי וגם בהיבט של ניהול עסקים במקום, בשלושה אזורים עיקריים: אזור מסחרי וההגבלות, אזור הנמל (מעגנה) ואזור הטיילת (ראה פירוט ההחלטותבמסמך המקורי) 

   היתר שולחנות וכסאות - כל השטחים מוגדרים כטיילת ציבורית הטעונה בהיתר ותשלום אגרה. רק אם יוכח שהעסק משלם דמי שימוש לחברת אתרים ומשלם על גביית ארנונה, ניתן לתת היתר ללא תשלום אגרה ברישוי עסקים. 

   אלמנט התיחום המקובל בנמל חייב להיות אלמנט פריק אשר ניתן לקפלו בסוף היום. 

   רגל עץ שבחלקה העליון מחובר/מושחל חבל, מצ"ב מס' דוגמאות. 

   כל עסק בנמל מגיש פרט תחימה על בסיס הנוהל לאישורנו. 

   גני שרונה - דרום הקריהתקציר שימושים למתחם שרונה דרום הקריהמדיניות שימושים ומבנים לשימור במתחם שרונה דרום הקריהמפת מתחם שרונה
   על מתחם שרונה (דרום הקריה) אחראית מנהלת גבעון והיא בבעלות עיריית תל אביב. פתיחת עסק חדש נדרש באישור של מנהלת גבעון.

   מצ"ב חוברת של מתחם גבעון ובו מפורטים פרויקטים בכל מגרש במתחם, כולל שימור מבנים לשימורים ציבוריים. בחוברת ניתן למצוא פירוט השימושים המותרים והאסורים עם הגבלות במתחם. ראה נוהל שולחנות במתחם שרונה מתאריך 18.3.14

   ראה פירוט ההנחיות במתחם בחוברת. 

   קבלת אישור למתחם שרון, יש לפנות למר שמואל קצלניק, מנהל אגף שיפור 
   פני העיר בפרטי הקשר הבאים
   כיכר המדינהתקציר שימושים לעסקים בכיכר המדינה לפי תב"עתב"ע 600 מתחם כיכר המדינהמפת מתחם כיכר המדינה
   מתחם כיכר המדינה - ע"פ תב"ע 600 שחלה על הככר מתאריך 25.2.68 מס' 114 ב', הוחלט שלא ניתן להקים במקום בתי אוכל חדשים, למעט אחד שקיים מהעבר אך הוחלטו שימושים לעסקים אחרים (ראה פירוט במסמך המקורים לשימושים המותרים במקום)
   גבעוןתקציר שימושים למתחם גבעוןתב"ע 2465 א' מתחם גבעון
   מתחם גבעון - ע"פ תב"ע מס' 2465 א' המאושרת מתאריך 20.1.03 , נקבעו הוראות למתחם גבעון הכולל פירוט מיקום וסוגי עסקים, סגירת חורף, עיצוב חזיתות וכד', קומת הקרקע מיועדת למסחר. מתחם גבעון בבעלות עיריית תל אביב. 

   כל פתיחת עסק והצבת שולחנות וכסאות על המדרכה נדרש באישור של מנהלת גבעון . ראה הרחבה בקישור חוברת הנחיות למתחם גבעון . 

   קבלת אישור למתחם שרון, יש לפנות למר שמואל קצלניק, מנהל אגף שיפור פני העיר, בפרטי הקשר הבאים

   רחובנושאתקציר מדיניות או תב"עמסמך מדיניות או תב"עקישור למפה להורדהתקצירהערותשכונת הדר יוסףתקציר שימושים לשכונת הדר יוסףתב"ע 2204 א' שכונת הדר יוסףמפת שכונת הדר יוסף

   בשכונת הדר יוסף לפי תב"ע 2204 א' מאושרת בתוקף מתאריך 11.9.2002 מס' ישיבה 19 - 2002, הוחלט על פינוי מבנים להריסה ובינוי מחדש למטרות מגורים בלבד.

   צפון מיוחד - תב"ע 2052 א' - קטע 1תקציר שימושים לתבע 2052 א צפון מיוחד קטע 1תב"ע 2052 א' הצפון המיוחד

   המגבלות בקטע 1 - בצפון המיוחד: 

   בקטע זה לא יאושרו הקמת בתי אוכל חדשים. ניתן לבצע החלפת בעלות או שינוי סוג בית אוכל, בעסק פעיל הפועל כחוק. 

   בכל הקטעים לא יאפשרו פתיחת פאבים ומכירת משקאים משכרים במזנונים. בכל תחומי התוכנית יש הוראות מיוחדות לגודלם של בתי האוכל: 

   מסעדות במקום 55 מ"ר צריכות להיות בשטח 90 מ"ר.  בתי קפה צריכים שטח של  70 מ"ר במקום 45 מ"ר מזנונים צריכים שטח של 40 מ"ר במקום 35 מ"ר. 

   רחובות: 

   אוסישקין 2,48, 50, בן יהודה 221-231 ו- 252-262, דיזנגוף 265-297, 306-344 , הירקון 313-323, 296, זכריה - 9-17, חגי 7, ירמיהו - כולם, ישעיהו 1, כ"ג יורדי הסירה - 1, 23, 2-12, 32,34, מתחם גני התערוכה הישנים - 2-8, נמל תל אביב - 36,38. 

   צפון מיוחד - תב"ע 2052 א' - קטע 2תקציר שימושים לתבע 2052 א צפון מיוחד קטע 2תב"ע 2052 א' הצפון המיוחד

   מגבלות לקטע 2 – בצפון המיוחד: 

   מגבלת כמות בתי אוכל לפי סוגים: מסעדות ובתי קפה, מזנונים וגלידריות, קיוסקים. באגף רישוי עסקים קיימת רשימה המתעדכנת כל חודש לעסקים הקיימים במתחם. בכל הקטעים לא יאפשרו פתיחת פאבים ומכירת משקאים משכרים במזנונים. בכל תחומי התוכנית יש הוראות מיוחדות לגודלם של בתי האוכל: 

   מסעדות במקום 55 מ"ר צריכות להיות בשטח 90 מ"ר.  בתי קפה צריכים שטח של  70 מ"ר במקום 45 מ"ר מזנונים צריכים שטח של 40 מ"ר במקום 35 מ"ר. 

   רחובות: 

   ארלוזורוב 13,15,19, 21, בזל 1,2, בן יהודה 145-219, 174-250, דיזנגוף – 197-263, 280-304, הלפרין 7, 10, התיא – 1,2, וילנא – 1,11, 2,6, ז'בוטינסקי – 7,9,19,21, 12,14,24,26, טהון יהושע – 10,11, יחזקאל – 35, 48, מיכה – 21,26, מלאכי – 1,2, נחום – 24,33, סמטת מנדלבאום 1,2, שדרות נורדאו – 17, 19, 27, 29, 16, 18, 32, 34.
   פירוט מכסות בתי אוכל ראה במסמך התקציר.

   צפון מיוחד - תב"ע 2052 א' - קטע 3תקציר שימושים לתבע 2052 א צפון מיוחד קטע 3תב"ע 2052 א' הצפון המיוחד

   מגבלות לקטע 3 - בצפון המיוחד: 

   חלות המגבלות הכלליות המשותפות לכלל האזורים. אין הגבלה במספר בתי האוכל  המותרים,  שטחי בתי האוכל מוגדלים לפי הצפון המיוחד. 

   בכל הקטעים לא יאפשרו פתיחת פאבים ומכירת משקאים משכרים במזנונים. 

   בכל תחומי התוכנית יש הוראות מיוחדות לגודלם של בתי האוכל: 

   מסעדות במקום 55 מ"ר צריכות להיות בשטח 90 מ"ר.  בתי קפה צריכים שטח של  70 מ"ר במקום 45 מ"ר מזנונים צריכים שטח של 40 מ"ר במקום 35 מ"ר. 

   רחובות: 

   אסתר המלכה - 1,2, בן עמי - 11, 16, בר גיורא - 1,2, בר כוכבא - 59,61, 50,52, דיזנגוף - 45-195, 50- 206, המלך ג'ורג' 59-61, זמנהוף - 1,2, טשרניחובסקי 57, י.ל. גורדון - 39, 41, 42,44, יודפת - 1,2, ככר צינה דיזנגוף - כולם, פרישמן 39,41, 44,46, ריינס 1,2, ש"ץ - 1,2, שדרות בן גוריון - 43, 45, 40, 42, שיר - 6,7.

   מדיניות איסור תריסי גלילה מסחרייםתקציר מדיניות איסור תריסי גלילה בעסקים מסחרייםמדיניות איסור תריסי גלילה בעסקים מסחרייםחוברת הנחיות לתכנון ולעיצוב חזיתות מסחריות

   תל אביב זוכה לשבחים רבים על תוכנית השימור ושיפור חזית העיר. גם החזות של רחובות העיר עוברת שינוי והעירייה משקיעה מאמץ גדול בשיפור פניו של החרחוב העירוני. כדי להבטיח את החזית המסחרית מוארת ואסטטית ברחובות המסחריים בתל אביב יפו, וכדי להתאים להיתר הבניה המקורי למבנה, חל איסור על התקנת תריס גלילה אטום בחזיתות העסק ברחובות המסומנים במפה המצורפת. אין מניעה להתקנת תריסי גלילה העשויים מרשת קשיחה אך כזו שאינה אטומה. את תריס הגלילה שיאושר יש להתקין בעסקים חדשים מאחורי וטרינה מזכוכית שקיימת במבנים בהם תוכנן חלון ראווה. ארגז התריס ימוקם בפנים המבנה ללא נוכחות בחזית לרחוב.

   יריד המזרח - גני התערוכה הישניםתקציר מדיניות שימושים למתחם יריד המזרחמדיניות שימושים למתחם יריד המזרחמפת מתחם גני התערוכה הישנים

   מתחם יריד המזרח - לפי החלטת הועדה המקומית מס' 33-ב'12-0012 מיום 23.5.12 , ולפי תב"ע מס' 96, ניתנו הנחיות לשימושים המותרים והאסורים במתחם. בשל מיקומו המיוחד של המתחם וכאזור ממשיך את מתחם נמל ת"א ואולמות השפך, מוצע לפתח המקום. ראה פירוט במסמך המקורי.

   יהודה הלויתקציר מדיניות רחוב יהודה הלוימדיניות עירונית לרחוב יהודה הלוי

   רח' יהודה הלוי - לפי החלטת הועדה המקומית נקבעה מדיניות עירונית, מס' החלטה  11- 2005  ב'- 19 מתאריך 24.8.2005, יש הגבלות בשעות פתיחת עסקים במקום והאזור מחולק ל- 4 אזורים עם הגבלות בכל אזור. 
   קטע 1 - מס' 1-11 וממס' 2-12, 
   קטע 2 - מס' 13-65 וממס' 14-46 
   קטע 3 -מס'  67-91, וממס' 48-52  
   קטע 4 - מס' 93-147 וממס' 54-114(ראה פירוט ההחלטות במסמך המקורי).

   מתחם התיירות שוק הפשפשים ושוק עמיעדשווקיםתקציר מדיניות שימושים לעסקים במתחם התיירות שוק הפשפשים ביפומדיניות עירונית שוק הפשפשים ושוק עמיעדנוהל עירוני מספר 849 ליריד עמיעד

   מתחם התיירות שוק הפשפשים ביפו     - 

   בתאריך 17.7.2013 אושרה מדיניות קבועה למתחם שוק הפשפשים ע"י ועדת המשנה לתכנון ולבניה, מס' ישיבה 13-0012ב'-5 .  עיקר ההגבלה היא באיסור פתיחת בתי אוכל ופאבים חדשים בכל המתחם, למעט הרחובות המפורטים שבו יש מכסה שמותר להוסיף והם: בית אשל 1-31 ו- 2-38 , יפת 1-13 מס' אי זוגי בלבד ועולי ציון 1-19 ו- 2-38, פירוט מכסת בתי אוכל ניתן לראות במסמך תקציר מדיניות , פירוט מלא של המדיניות ראה במסמך המקורי

   ניתן למצוא באגף רישוי עסקים רשימה המתעדכנת כל חודש למס' עסקים הקיימים במקום. להצבת שולחנות וכסאות במתחם שוק הפשפשים לפני הגשת הבקשה באגף רישוי עסקים, נדרש באישור של גבי צבר - מנהל מתחם התיירות

   שוק עמיעד 

   בתאריך 6.6.2013 פורסם נוהל עירוני מספר 849 ליריד עמיעד , בענין תנאי הפעלה ורישוי של יריד "עמיעד" בתוך מתחם הפשפשים. במסמך מפורט מהן שעות היריד, סוגי המוצרים שניתן למכור במקום

   לרכישת מנוי יש לפנות למנהל היריד של אחוזות החוף שיושב במבנה העירייה ברח' עמיעד 11, למוטי בינסון. טל' של אחוזות חוף 7610300 פקס 7610333.

   מדיניות היתרי לילה בתל אביב יפומדיניות היתרי לילה בעיר תל-אביב-יפו

   מסמך היתר לילה הוראות מעבר החלטה מס' 88 מישיבת הנהלת העיריה מ- 20.12.99 במדיניות זו ניתן לראות עד איזה שעה ניתן לפתוח את העסק לעסקים רגילים כגון קיוסקים וכד' או לבתי אוכל ועינוג ציבורי. 

   במסמך זה מסבירים מדוע נקבעה מפת מדיניות להיתרי לילה ועינוג ציבורי, והסבר מפורט מה ההגבלות בכל צבע במפה ועד איזה שעה ניתן לפתוח עסקים. צבע לבן עד 24.00, צבע כחול עד 01.00, צבע אדום עד 02.00 וצבע צהוב עד הבוקר.

   שכונת פלורנטיןתקציר מדיניות מתחם פלורנטיןמדיניות עירונית בשכונת פלורנטין

   לפי החלטת הנהלת העירייה מיום 16.1.12, בשכונת פלורנטין 

   ברחוב ויטל חיים 1-9 וממס' 2-6 וברחוב פלורנטין ממס' 1-25 וממס' 2-26, 

   חל איסור על הקמת בתי אוכל וברים חדשים במתחם. 

   שעות היתר לילה לכל השכונה עד השעה 01.00 בלבד.

   היתר לפתיחת עסקים בשבתות ביפומדיניות עירונית לפתיחת עסקים בשבת ביפו

   על פי חוק עזר עירוני לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התש"מ - 1980 סעיף 2 (ב), ובהמשך להחלטת מועצת העיר שמספרה 534 מיום  1.12.96, הוחלט לתת היתר לפתיחת עסקים בשבתות רק ביפו עם תנאים ולפי המפה המצורפת לתיחום האזור. 

   ההיתר כולל גם תיקון החלטת מועצת העירייה מס' 128 מ- 21.12.09 בישיבתה ה- 16.

   עסקים בחוף היםעסקים בחוף היםמדיניות עסקים בחופי ים עיריית תל-אביב

   לפי מדיניות עירונית מתאריך 20.12.2011 שאושר ע"י סמנכ"ל לתפעול ומנהל מח' החופים, מצ"ב מסמך שמפרט את המדיניות להפעלת עסקים בחוף הים, מתן הנחיות כלליות מה מותר ומה אסור בעסקים אלו. 

   בתי אוכל הממוקמים בחופים - על מנת להציב שולחנות וכסאות בחוץ נדרש אישור של מנהל החופים. 

   אגרות לשולחנות וכיסאות בחוף הים  - סיכום מדיניות - אגרות ישולמו כדלקמן:  7 חודשים אגרה מלאה, 5  חודשים מחצית האגרה. התשלום יגבה מראש לשנה מלאה

   מתחמים: 2268, 2331, 2385מגבלת מספר בתי מלון2331מדיניות הגבלת בתי מלון בלב העיר לפי תבע 2268

   מגבלות לבתי מלון בלב העיר: 

   לפי תב"ע 2268 שאושרה בתאריך 26.11.90 מותר לפתוח עד 3 בניינים לשימוש בית מלון בבנין שלם או בקומות שלמות בבנין מגורים, כאשר מס' יחידות דיור לא יעלה על 50 בכל בתי המלון. ולפי תב"ע 2720 שאושרה 29.7.98 נקבע שמספר מינימלי של חדרי מלון בכל פנסיון יהיה 20. 

   לפי תב"ע 2331 שאושרה בתאריך 8.12.91 מותר לפתוח עד 8 בניינים לשימוש בית מלון בבנין שלם או בקומות שלמות בבנין מגורים, כאשר מס' יחידות דיור לא יעלה על 50 בכל בתי המלון. ולפיתב"ע 2720 שאושרה 29.7.98 נקבע שמספר מינימלי של חדרי מלון בכל פנסיון יהיה 20. 

   לפי תב"ע 2385 שאושרה בתאריך 13.10.94 מותר לפתוח עד 10 בניינים לשימוש בית מלון בבנין שלם או בקומות שלמות בבנין מגורים, כאשר מס' יחידות דיור לא יעלה על 50 בכל בתי המלון. ולפיתב"ע 2720 שאושרה 29.7.98 נקבע שמספר מינימלי של חדרי מלון בכל פנסיון יהיה 20.

   תב"ע 2268משחקים אלקטרונייםתקציר לעריכת למשחקים אלקטרונייםהוראות לעריכת למשחקים אלקטרונייםעסקים בסביבה החופית וולחוףעסקים הקיימים במרחב הסביבה החופית - "ולחוף"תקציר מדיניות הסביבה החופית וולחוףפטור מאישור ועדה לתחום הסביבה החופית וולחוף

   עסקים הקיימים במרחב הסביבה החופית כהגדרתו בחוק שמירת הסביבה החופית, יינתן פטור מאישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית (וולחוף) ע"י הוועדה המקומית, לאחר קבלת טופס חתום מאת מחלקת רישוי הנדסי. 

   הפטור יינתן, לעסק העומד בקריטריונים המפורטים בטופס המצ"ב, שיוצג לוועדה המקומית לאחר מילויו ע"י מהנדס רישוי הנדסי המטפל בבקשה וחתימתו ע"י מהנדס העיר. 

   לתשומת לב המהנדסים! 

   תחום הסביבה החופית בת"א מוגדר במערכת ה- GIS  בהתראות ומדיניות, חוק החופים. קישור לחוק החופים במשרד  הפנים   הוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחוף).

   הוועדה לשמירת הסביבה החופית ולחוףמתחם יפו העתיקהמלונאותתקציר מדיניות למתחם יפו העתיקהמדיניות עירונית למתחם יפו העתיקהמפת מתחם יפו העתיקה

   בתאריך 7.8.13 אושרה מדיניות לשימוש המלונאות במתחם יפו העתיקה מס' פרוטוקול 13-0015- ב' – 6 .  עיקר ההחלטה בתחום העסקים, לא יאושרו שימושים למלונאות חדשים מכל סוג בתחום שמורה ארכיטקטונית לפי תשריט תב"ע 606, 606 א'.

   תב"ע 2572 - מתחם כיכר השעון ביפוהיתר לילהמדיניות היתר לילה בעיר תל-אביב-יפו

   היתר לילה - הוראות מעבר החלטה מס' 88 מישיבת הנהלת העיריה מ- 20.12.99 במדיניות זו ניתן לראות עד איזה שעה ניתן לפתוח את העסק.  לעסקים רגילים כגון קיוסקים וכד' או לבתי אוכל ועינוג ציבורי. ראה הסבר מפורט מה ההגבלות בכל צבע במפה ועד איזה שעה ניתן לפתוח עסקים. צבע לבן עד 24.00, צבע כחול עד 01.00, צבע אדום עד 02.00 וצבע צהוב עד הבוקר.

   תעריפים ואגרות רישוי עסקיםהיתר שולחנות וכסאותמדריך להצבת שולחנות וכסאות

   רשות הרישוי הכינה הנחיות מיוחדות לתכנון והצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל. במסמך ההנחיות תוכלו למצוא הנחיות, דוגמה לתרשים שולחנות וכסאות, ודוגמאות לסוגי גידור המתחם.

   תעריפים ואגרות רישוי עסקיםפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכלתב"ע 3954מדריך לרישוי ועיצוב פרגוד לבית אוכל

   רשות הרישוי הכינה הנחיות מיוחדות לקבלת היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל. במדריך זה ניתן למצוא הסבר כיצד לתכנן ולעצב פרגוד, אילו סוגי פרגודים ניתן לתכנן, דוגמה לתכנית פרגוד ועוד

   תעריפים ואגרות רישוי עסקיםמדיניות ביתנים על המדרכה

    0 תגובות   יום ראשון, 22/4/18, 17:51

    הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

     

    במקרים הבאים, יש להגיש בקשה לרישיון עסק: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.
    במקרה בו העסק אינו תואם את השימוש בנכס על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב"ע), יש לצרף בקשה להיתר לשימוש חורג.

     
    מערכת רישוי עסקים מקוון >>

    מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס רישוי עסקים >>

     

    הגשת בקשה במסלול היתר מזורז

    בעל העסק יכול להגיש בקשה במסלול היתר מזוז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ממשלתי ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות רישוי עסקים מסלול היתר מזורז, כמפורט בטור ד', בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון) התשע"ד 2013.
    פירוט והרחבה, לרשימת העסקים שרשאים להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, באילו מקרים ניתן להגיש, המסמכים הנדרשים ועוד, ראו בקובץ המצורף מטה.

     

    הגשת הבקשה

    על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה.
    הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה.
    הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית.

     

    על הבקשה לרישיון לכלול:

    1. טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון (+ חותמת החברה בעסק של חברה בע"מ).
     יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד.
    2. תכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק - אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים. התכנית תכלול אישור או חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס ושירות, תכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם תידרש)
    3. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר ניתן לקבל אצל מתאם המידע באגף רישוי עסקים).
    4. מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.
    5. חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.
    6. תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
    7. אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק עסקים שהם חברה בע"מ).
    8. מסמכים נוספים שיידרשו על ידי האגף לרישוי עסקים (בשלב התכנון).
    9. במקרה בו הבקשה מוגשת ע"י יורשים של בעלים קודמים יש לצרף לטופס הבקשה גם תעודת פטירה של הבעלים הקודמים וצוואה בו מצוין מיהם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מיהם היורשים.
    10. טפסים בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות חתומים ע"י מורשה נגישות מתו"ס ושירות.

     

    חישוב גובה אגרת בקשה לרישיון עסק

    התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה (למשל, עבור מסעדה והופעות אמנים במקום – הסכום לתשלום יחושב על פי שני פריטי רישוי אלה).
    תעריפים וערוצי תשלום

     

    על בעל העסק להגיש את הבקשה במרכז שירות לקוחות לעסקים באגף רישוי עסקים.
    לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגורמים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

     

    דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות

    בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

    • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.
    • עסק עתיר סיכון/קהל.
    • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן לו צו סגירה מינהלי או שיפוטי.
    • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.
    • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.
     

    בקשה להשגה

    ע"פ סעיף 7 ג' 5  לחוק רישוי עסקים, ניתן להגיש השגה  על החלטה או על  דרישות רשות הרישוי או נותן רישוי,  ל"גורם מוסמך ארצי",  עבור סוגי עסקים שלגביהם פורסמו מפרטים אחידים  ממשלתיים.

    "השגה" - על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר. ראה הרחבה בנוהל השגות לעסקים באתר העירוני.

     

    בדיקת הבקשה ותהליך אישורה (לצורך המשך התהליך)

    ראש העיר הסמיך על פי חוק את מנהל האגף לרישוי עסקים לשמש ראש רשות הרישוי בתל אביב-יפו.

    רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט אם להמשיך בתהליך או לדחות את הבקשה. 
    רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים.

    במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

     

    אישור הבקשה בידי גורמי הרישוי

    על פי חוק רישוי עסקיםותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), נדרש העסק לקבל את אישורם של גורמי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.
    רשות הרישוי תקבע את הגורמים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, על פי צו רישוי עסקים ולגורמים נוספים על פי הצורך, ותפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

     

    גורמי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

     

    גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:

    צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

     

    נותני האישור הממשלתיים הם:

     

    משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

    כדי להתכונן לביקורת של מבקר אזורי מאגף רישוי עסקים, ניתן למצוא במאגר טפסי רישוי עסקים את כל סוגי רשימות התיוג (צ'ק ליסט) לבדיקת כל סוגי העסק.

     

    הטפסים לביקורת:

     

    ביצוע ביקורת ע"י גורמי הרישוי

    כל גורם רישוי יערוך ביקורת בעסק, תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה, ויכין דוח ביקורת הכולל דרישות לביצוע לקבלת אישור או אישור.
    הביקורת תתבסס על רשימת התיוג והמפרטים האחידים המותאמים לסוג העסק ולבקשת בעל העסק.
    בכדי לקדם את תהליך קבלת הרישיון, באחריות בעל העסק לוודא הגעת גורמי הרישוי השונים לביצוע ביקורת. במקרה בו לא הגיע גורם רישוי לעסק בתוך 14 יום, על בעל העסק לפנות לגורם ישירות ולתאם הגעתו.

    רשימת גורמי רישוי לבקשה לרישיון

     

    קבלת תשובות גורמי הרישוי השונים

    תשובות גורמי הרישוי השונים יישלחו בדואר או בדואר אלקטרוני.
    ניתן לעקוב אחר התהליך ולצפות בתשובות גם באמצעות אתר האינטרנט העירוני – מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס תחנות רישוי.
    מערכת זו נועדה לשימוש בעל העסק ומגיש הבקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטטוס ופרטים אודות היתרים נלווים כגון היתר לילה, שולחנות וכסאות, פרגוד ועוד. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי ומספר תעודת זהות של בעל העסק או ח.פ. של חברה בע"מ.
     

    סוגי סטטוס הבקשה של גורמי הרישוי

    לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:

    1. אישור
     רשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק רק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי.
    2. תנאים מוקדמים (סטטוס "טיפול")
     במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים. גורם הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה בתנאים, בכדי לתת את אישורו הסופי.
     חשוב מאוד:
     יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום.
     אם נדרש זמן נוסף, באחריותך לבקש מגורם הרישוי המתאים אורכה לביצוע הדרישות, בכדי למנוע הוצאת סירוב לבקשה. את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס ישירות לנותן האישור.
    3. סטטוס היתר זמני
     סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, עד שנה, במקרים הבאים:
     1. גורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים שהוגדרו.
     2. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
      ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
    4. סירוב
     סירוב עלול להינתן עקב אי התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח, או אי ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב. על פי חוק, הסירוב צריך להיות בכתב ומנומק.
     במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מוציאים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
     אם אחד מגורמי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך בכתב לבעל העסק.


    לידיעתך, במקרה של סירוב הפיקוח העירוני ימליץ למערכת המשפטית בעיריית תל-אביב-יפו להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון.

     

    דרכי ערעור על דרישות נותני האישור / סירוב לבקשה

    • ביקורת עסקים והנדסה - פנייה למנהל המחלקה או למנהל אגף רישוי עסקים. לטופס השגה לעסקים.
    • משרד הבריאות – ערעור יוגש למהנדסת מחוז תל-אביב לבריאות הסביבה.
    • משטרה – ערעור יוגש למפקד המרחב בו פועל העסק (מרחב ירקון, מרחק יפתח או מרחב דן).
    • כיבוי אש – ערעור יוגש למפקד מחלקת כבאות והצלה בתל-אביב-יפו או למפקח ראשי לכבאות ולהצלה.
    • איכות הסביבה – ערעור יוגש למשרד להגנת הסביבה (למנהל מחוז תל-אביב).
     ניתן להגיש ערעור גם לבית המשפט לעניינים מנהליים.
     

    בקשה להיתר לשימוש חורג

    במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
    הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול אגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.
    דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, ניהול עסק ייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד.
    למידע נוסף על תהליך קבלת היתר לשימוש חורג
    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום רביעי, 17/1/18, 10:53

     מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים: לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון, היתר זמני או היתר מזורז. בעל העסק יכול, להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז. • היתר מזורז: רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישוי, הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג- 2013 ,המופיעים בטור ד', "היתר מזורז". • רישוי עסקים במסלול המזורז מאפשר קבלת היתר מזורז, תוך 21 יום, בתוקף לשנה, מאגף רישוי עסקים. • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק. לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז? • המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב )ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך( באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז? 1 .לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני. 2 .לעסק לא בוטל היתר מזורז ב- 3 שנים שקדמו לבקשה. 3 .כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים. 4 .העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה. 5 .הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה. עסק אשר מתקיימים כנגדו הליכים מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקים, לא יוכל לקבל רישוי במסלול המהיר. לאילו סוגי עסקים ניתן להוציא להם היתר מזורז? רשימת עסקים להיתר מזורז, כמפורט בטור ד', בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי()תיקון( התשע"ד 2013( 5 בנובמבר 2013 )וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשע"ג -2013( 3 במרץ 2013 ) קבוצה 1 - טיפול לא רפואי בגוף האדם 4.1 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף. 4.1 ב מספרה 8.1 חדר מתים למעט בבית חולים. קבוצה 3 – בעלי חיים לרבות ימיים 2.3 ו מספרה לבעלי חיים. 5.3 ב מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו. קבוצה 4 – מזון 7.4 א קיוסק 7.4 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון. שד' בן גוריון 68 פינת פילון 5 ,ת ל אביב-יפו 64514 טלפון: 7244600-03 ,פקס: 7241955-03 קבלת קהל בימים א,ב,ג,ה בין השעות 00.13-00.8 ,מענה טלפוני 00.15-00.8 IL.GOV.AVIV-TEL.WWW il.gov.aviv-tel.mail@asakim אגף רישוי עסקים מנהל ההנדסה קבוצה 6 – מסחר ושונות 1.6 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה. 7.6 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר. 8.6 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו. 12.6 עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני . 13.6 אולפן הקלטות אודיו. 14.6 מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט 1.7 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע 2.7 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום 5.7 מכון כושר קבוצה 8 – רכב ותחבורה 3.8 ב הובלה אחרת )ארבעה כלי רכב ומעלה( וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד. 4.8 ג הסעת נוסעים - תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו. 6.8 ג כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים – רחיצתם. 6.8 ד כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים – התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה. 8.8 א כלי שיט - השכרתם, אחסונם. 9.8 ד מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי – תיקון תקרים. 9.8 ה תיקון תקרים. קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים 4.10 ב טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה. 6.10 ב דשנים – אחסונם. 8.10 ב חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום. 13.10 מרפדיה. 14.10 ב מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - פחחות, למעט פחחות רכב 14.10 ג מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – מסגריה. 14.10 ד מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצור שלטים 14.10 ו מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז: • טופס הגשת בקשה להיתר מזורז . • נספחים מצורפים : • תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק • חוות דעת בעל מקצוע, אם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד. • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע . • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום. • מסמכים לפי המפרט האחיד • העתק רישיון עסק קודם. • הצהרה בדבר אי שינוי בעסק - אני מצהיר כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו. לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם. • תצהיר היתר מזורז – טופס 5( תקנות 3ג)א(, 3ה ו- 3ו( שד' בן גוריון 68 פינת פילון 5 ,ת ל אביב-יפו 64514 טלפון: 7244600-03 ,פקס: 7241955-03 קבלת קהל בימים א,ב,ג,ה בין השעות 00.13-00.8 ,מענה טלפוני 00.15-00.8 IL.GOV.AVIV-TEL.WWW il.gov.aviv-tel.mail@asakim אגף רישוי עסקים מנהל ההנדסה תהליך היתר מזורז: • הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז + תשלום אגרת רישוי עסקים. • הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז. היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם • תוך 21 יום הרשות תבחן את תקינות המסכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק נימוקים. • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף. התנאים לקבלת היתר מזורז: • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים. • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה. • תשלום אגרת רישוי. • הגשת טופס תצהיר שבו, בין היתר, התחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק. • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה. • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסק, בטרם יינתן ההיתר המזורז. כיצד ניתן להאריך היתר מזורז? • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת. על בעל ההיתר להגיש את טופס 5 לתצהיר היתר מזורז, בחודש שלפני תום השנה. • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה – תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון. סנקציות: סירוב נותן האישור – הודעה לבעל ההיתר המזורז על סיבת הסירוב, ביטול ההיתר המזורז בתוך 7 ימים ובלבד שלבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שבת, 4/2/17, 10:07

      מדינת ישראל - משרד הפנים

      הרפורמה ברישוי עסקים

      הפורמט החדש

      ​לאור מטרות חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968, הוכנסו מספר שינויים במפרטים שפורסמו להערות הציבור החל מחודש יולי 2016, על מנת לשפר את בהירות הדרישות במפרטים ואת נוחות השימוש בהם.

      אלו עיקר השינויים שנעשו:

      1. חידוד פרק "תנאים מוקדמים", הוכנסו תנאים הניתנים לבדיקה טרם פתיחת העסק.
      2. ניסוח בהיר, חידוד דרישות מעורפלות במידת האפשר על מנת ליצור ודאות.
      3. ה​פניות מדויקות, בעת הפניה למסמך מחוץ למפרט, התווספה הפניה מדויקת לסעיפים.
      4. יצירת תתי פרקים חדשים בסוף כל פרק של נותן אישור:
       • דיווחים ואחזקת מידע, ריכוז כל הדיווחים הנדרשים לפרק אחד.
       • טפסים ופרוצדורות, ריכוז המידע הנדרש לביצוע התהליכים מול נותן האישור.
      5. עיצוב מוכוון לקוח, עיצוב מחדש של מבנה הטקסט על מנת להקל בקריאתו.

      מבנה המפרטים האחיד החדש

      להלן הסבר קצר על מבנה המפרט האחיד החדש, מבנה זה הינו מבנה גנרי לכל המפרטים האחידים שפורסמו החל מחודש יולי 16.

      פרק א'- מבוא כללי

      פרק זה הינו פרק גנרי הנמצא בראשית כל מפרט ומפר. הפרק מספק מידע כללי על הגדרות והבהרות רוחביות הרלוונטיות למפרטים.

      פרק ב'- ז' פרקי נותני האישורים

      בתוך כל פרק של נותן אישור יהיו הסעיפים הבאים:

      1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

      פירוט חקיקה ראשית ומשנית הרלוונטית למפרט הספציפי מטעם נותן האישור.

      2. הגדרות

      פירוט מילון המונחים שישמש את נותן האישור במפרט הספציפי.

      3.  תנאים מוקדמים

      תנאים אותם מחויב בעל העסק לקיים לפני מתן הרישיון או ההיתר הזמני.

      4.  תנאים ברישיון

      תנאים נוספים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

      פרק זה הינו פרק כללי, אשר לרוב אינו מופיע בשמו אלא כל נותן אישור מחלקו לפרקים לפי הנושאים הרלוונטיים לו, כגון: מים, שפכים, זיהום אוויר וכיו"ב.

      5. דיווחים, הצהרות ואחזקת מסמכים

      פרק המרכז את כל דרישות הדיווח ושמירת המידע של נותן האישור מסעיפי המפרט הספציפי. יודגש, כי בכל סתירה בין האמור בפרק זה לבין סעיפי המפרט, סעיפי המפרט הם הקובעים.

      6.  טפסים ופרוצדורות

      פרק המרכז את כל הפרטים מסעיפי המפרט של נותן האישור אודות תהליכים הכרוכים באישורים למיניהן מול נותן האישור. יודגש, כי בכל סתירה בין האמור בפרק זה לבין סעיפי המפרט, סעיפי המפרט הם הקובעים.​

      אודות

      הרפורמה ברישוי עסקים

      מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

      עיקרי הרפורמה:

      יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
      העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר
      האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
      תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה
      על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
      אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)
      או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
      הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים,
      ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
      הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת),
      בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
      אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.


      המפרט האחיד

      מטרתו של המפרט האחיד לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור לגבי כל סוג עסק טעון רישוי. במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד.

      תנאים חדשים שנקבעו לעסק במפרט האחיד יחולו לגבי עסק קיים שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם, אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

      הוראות המפרט האחיד יעודכנו מעת לעת, כאשר לפני כל שינוי תופיע באתר האינטרנט של משרדי הממשלה נותני האישור, בפורטל רישוי עסקים ובמשרדי נותן האישור ההצעה לשינוי במפרט האחיד, ותינתן הזדמנות לציבור להעיר הערות להצעה במשך 30 ימים.

      הליך הפרסום הראשוני של המפרט האחיד

      טיוטת המפרט האחיד מפורסמת להערות הציבור. בראש כל מפרט מופיע המועד האחרון בו ניתן להעביר הערות לגביו (60 יום לאחר שפורסמה בעיתונים הודעה על העלאת המפרט להערות הציבור).

      את ההערות יש להעביר ע"פ 
      מסמך תהליך כתיבת ההערות לטיוטת המפרט האחיד.

      משרדי הממשלה נותני האישור ידונו בהערות בתוך 120 יום ולאחר מכן יפורסם המפרט האחיד בפורטל רישוי עסקים. הודעה על פרסום המפרט האחיד תפורסם ברשומות ובעיתונים.​

          

       

          

       

       
       
      קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
      ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
      היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

      חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
      דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
       
      קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
      ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
      היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

      חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
      דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
       
      קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
      ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
      היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

      חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
      דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
       
       
       
       
       
      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

          

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום רביעי, 16/11/16, 00:23

       תהליך הרישוי

        

        דף זה מפרט את התהליך המלא לרישוי עסקים, מהגשת הבקשה למידע מוקדם ועד הנפקת הרישיון.

        תרשים תהליך רישוי עסקים
       תרשים תהליך לשימוש חורג בעסקים

        

       תכנון העסק והכנת תכנית

       תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות למהנדס תורן מידע לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק והכנת תכנית. לפרטים נוספים.

        

       הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

       תהליך הגשת הבקשה לרישוי עסקים, מהם המסמכים הנדרשים, כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה ומהם סוגי סטטוס הבקשה השונים. לפרטים נוספים.

        

       הליך קבלת רישיון העסק

       מידע על תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני. סוגי רישיונות שקיימים ועוד. לפרטים נוספים.

        

       הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

       עסק שאינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או לפי תכנית תב"ע (תכנון בנין העיר) יצטרך להגיש בקשה להיתר שימוש חורג לעסקים. לפרטים נוספים.

       עוד בנושא

                                                                              

         מרכז שירות לקוחות לעסקים בעירית תל אביב:                   

       טלפון:

       03-5217182

        

        

        

        

       מענה טלפוני:

       ימים א'-ה': 15:00-08:00

       כתובת דואר אלקטרוני:

       פקס:

       03-7240116

       קבלת קהל:

       ימים א'-ה': 12:00-08:00

       הודעות:

       כתובת למשלוח דואר:

       פילון 5, תל אביב, מיקוד 64518.

       כתובת:

       פילון 5 , קומה ג, חדר 345

                                             

        

       http://cafe.themarker.com/image/3304560/
       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        1 תגובות   יום חמישי, 8/1/15, 22:05

        פרלמנט ארוך: המדריך המלא לפרלמנטים של העיר

        אין דבר יותר תל אביבי מרביצה בשישי בצהריים עם קפה, עיתונים ופאנל חברים דברנים. חבורות־חבורות מתמסמרות מדי שבוע לשולחנות קבועים בבתי הקפה כדי לדבר על השבוע שהיה ולהחליף דעות, רכילויות ובהיות. אז איפה מתחככים בפוליטיקאים? ולאן הולכים המוזיקאים? המדריך המלא לפרלמנטים של העיר

        • http://static.timeout.co.il/media/2015/01/achat-haam-am-2-H-680x382.jpg
        קפה אחת העם. צילום: יח"צ

        אמנם פירוש המילה פרלמנט היא בית נבחרים, אבל המקור שלה בפועל PARLER, כלומר לדבר, בצרפתית. כך שהעבודה שנעשית על שולחנות בתי הקפה בשישי עונה בדיוק להגדרה המקורית. בתל אביב הפרלמנטים החלו שוקקים מאז שהעיר הוקמה, הרבה לפני קום המדינה. הפרלמנטרים המפורסמים היו משוררים ואמנים. נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי, אלכסנדר פן, לאה גולדברג וכל שאר הבוהמה פתחו שולחנות בכסית, בקיטון או בקפה בתיה ועוררו את הדיונים באלכוהול. אז לאן לקפוץ בשביל לקבל סקנד אופיניין רפואי? לאיזה שולחן כדאי לצותת? ואיפה תוכלו לגשש לגביהלקטורים של הקרן לקולנוע?

        אלבי

        הגדוד העברי 8 5466065־03
        בית הקפה הכי אקטיביסטי בעיר. אלבי מהווה בית לקהילה הלהט"בית, לפליטים, למהפכנים ובעיקר לטבעונים (המקום צמחוני, אבל כל המנות יכולות להגיע בגרסה טבעונית). המיקום באזור הדמדומים על גבול התחנה המרכזית הישנה בין ג'אנקיז לחנות הבגדים יד שנייה של אב"ד מייצר מרחב הזדמנויות לדמויות צבעוניות.
        מי בפרלמנט: יש כאן 6־7 פרלמנטים קבועים מדי שישי, שמתכנסים על פי תחומי עניין – המשוררים (עדי קיסר, שלומי חתוכה, רועי חסן, הילה חכימי), הפמינסטיות (אורטל בן דיין, יעל בן יפת), הדי.ג'ייז (חן אלמליח, אופיר טובול, מוחמד ג'בלי, הגר שיזף), אנשי התקשורת (רון כחלילי, דורון צברי, האני זובידה), ויש גם פרלמנטים קווירים ואריתראים. חלק מהפרלמנטים מתערבבים לפעמים.
        ביום בהיר תראו פה: את טהוניה רובל.
        אוכלים: סלטים עשירים בקטניות, שקשוקה, כריכים, סביח ובעיקר מרקים חמים לעונה הקרה.
        תעריף הקפה: חמישה ש"ח לאספרסו, 12 ש"ח לקפוצ'ינו.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ישראל היום".

        קפה אלבי. צילום: זיו שדה

        קפה אלבי. צילום: זיו שדה

        קפה שלג

        גאולה 44 95101710־03
        תל אביבים עילאיים ומתנשאים, אבל עם כל כך הרבה שיק! אם להרגיש קטנים, אז כאן, בבניין לשימור שמאכלס את בית הקפה הזה, ההיפסטרי הזה, שמתכתב עם תל אביב של שנות השלושים בתקופה היפה של הגמל המכונף. בעלת המקום, אלין לב הר, יצרה פה תמהיל ים תיכוני נעים המתודלק בקהל עדכני ובתיירים נכונים.
        מי בפרלמנט: אמנים, מאיירים, אנשי תקשורת צעירים (בעיקר עורכים וכתבים ב"הארץ") ורנן מוסנזון וחבורתה המתכנה "הלסביון העליון".
        ביום בהיר תראו פה: את השכנה יוליה פלוטקין.
        מה אוכלים: האוכל לגמרי טעים והתמחור מתאים לדלפוניותם של העיתונאים. כריכים, סלטים ועוד.
        תעריף קפה: 12 ש"ח לקפוצ'ינו.
        בפינת העיתונים: "הארץ" ו"ידיעות אחרונות".

        קפה מרסנד

        פרישמן 18 5234318־03
        הקפה הזה פועל מאז 1950 ללא שינוי ניכר. ב־2005 הוא עבר לידיו של בועז טגרמן, בעלי הבאצ'ו, והפך ממקום אוסטרו־גריאטרי לנ"צ היפסטרית. פלורליזם הוא שם המשחק כאן: ותיקי הסצנה, חלקם מגיע לכאן מיום ההקמה, לצד דם ברנז'אי חדש, שכנים ותיירים בדרכם לים.
        מי בפרלמנט: לצד קבוצות נשים ייקיות שחצו את ה־80 ופוקדות את הקפה בקביעות, תמצאו כאן אושיות מקומיות כמו זאב טנא, איתן גרין, חגי לינק, אודי שרבני, החבורה של מיכאל הנגבי, הבמאי דניאל אדר, הצלם גל דרן והעיתונאי איתי מאירסון.
        ביום בהיר תראו פה את: יגאל סרנה, מנשה נוי, קרן מור, ליאל דניר ואילן פלד.
        תעריף הקפה: קפוצ'ינו קטן ב־12 ש"ח.
        מה אוכלים: חזה עוף ופירה, סלט, פסטות, באבאגנוש, שקשוקה סלק, סלט עדשים שחורות ועוגות מיוחדות ממתכוני רטרו.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "ג'רוזלם פוסט", "דה מרקר", "כלכליסט", Time Out” ועוד.

        קפה מרסנד. צילום: יח

        קפה מרסנד. צילום: יח"צ

        קסבה

        פלורנטין 3 א' 03-5182144
        ממבט ראשון הקסבה רק נראה מחתרתי. הרבה לקוחות מזוקנים עם קעקועים וסטיילינג מהז'אנר שלא רואים במרכז העיר. ישיבה קצרה במקום מגלה מקום נעים ורגוע מבית היוצר של בעלי בר ההודנא שנולד לפני שש שנים ומאפשר ליוצאי הברים שמסביב להתאפס לפני או אחרי שמתחילים את היום. ביום יום תמצאו בין הלקוחות רבים מתושבי השכונה ואנשי העסקים מדרום העיר.
        מי בפרלמנט: קבוצות של תושבי השכונה, אורחים מזדמנים וכאלה שפשוט הלכו לאיבוד. כולם יחד מנסים לפצח את 20 השאלות במוסף סוף השבוע של "הארץ". נכון להיום השיא המכובד עומד על 19 תשובות.
        ביום בהיר תראו פה: את חיים צינוביץ' ואניטה פללי על שלל כלביה.
        תעריף הקפה: 11 ש"ח להפוך.
        מה אוכלים: ארוחות בוקר כמיטב המסורת וקינוחים טבעוניים.
        בפינת העיתונים: "יש הכל".

        רביבה וסיליה

        ניסים אלוני 10 5466090־03
        שלושת הסניפים של בית הקפה הוותיק מציעים מאפים חלומיים, פטיסרי משובח, אוכל מושקע וצוות שחרד לרווחת הלקוחות. כל אלה מתומחרים בהתאם ולכן זוכים לקהל שיודע להעריך איכות ויכול להרשות אותה לעצמו.
        מי בפרלמנט: הפרלמנט הכי מפורסם ומצולם היה זה של המעושרות ניקול ראידמן, לאה שנירר, אתי דודאי, ענבר שנהב, דפנה שחר וטלי סיני ריקליס, ואכן ניתן לזהות פה יצירות של פלסטיקאים מפורסמים מתנוססות על פני לא מעט מהלקוחות. בימי שישי הבנות מתוגברות בפרלמנט המשפטי, בפרלמנט של פרשנים בטחוניים ובפרלמנט של תעשיית הפרסום.
        ביום בהיר תראו פה: אם אנחנו מזהים נכון, זה פיליפ וזאנה על הבר.
        תעריף הקפה: 14 ש"ח לקפוצ'ינו.
        מה אוכלים: המבורגר עם מיונז צ'יפוטלה בלחמניה ביתית וצ'יפס דק.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "מעריב", "ידיעות אחרונות", "ישראל היום", "גלובס", "כלכליסט", “Time Out”.

        רביבה וסיליה. צילום: דניאל לילה

        רביבה וסיליה. צילום: דניאל לילה

        גודיס

        ה' באייר 48. 03-5469588
        בית הקפה הוותיק בכיכר המדינה פועל לטובת האליטות הוותיקות מאז 1989, ומציע אווירה ביתית שבה הצוות מכיר באופן אישי את כל הלקוחות. למרות המיקום הנוצץ בכיכר האופנתית, העיצוב פשוט, צנוע, מיושן ואינטימי. כיסאות הרטאן המעוגלים והשולחנות הבהירים מזכירים אולם ברידג'.
        מי בפרלמנט: דדי בורוביץ', תמי מוזס, רפי גינת ושמואל פרנקל.
        ביום בהיר תראו פה: אנשי הון ורופאי שיניים.
        תעריף הקפה: קפוצ'ינו ב־12 ש"ח.
        מה אוכלים: שקשוקה, סלט לאה או ממולאים.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "גלובס", "כלכליסט" ולפעמים גם "Time Out".

        גרינברג ביסטרו

        אורי צבי גרינברג 25 6136132־03
        הביסטרו הצפוני של צביקי עשת והשף אליאב גולדנברג מעתיר בשנים האחרונות תפנוקים על השכונות הצפוניות השמנמנות של העיר. לכאן מגיעים ברכב ארבע על ארבע ובבגדים ממותגים.
        מי בפרלמנט: יהורם גאון, איציק מרדכי וחברים, אייבי נאמן וחבורתו וכן פרלמנטים נוספים של האליטה הכלכלית.
        ביום בהיר תראו פה: את שלדסון אדלסון מדליק נר של חנוכה או את עינת שרוף חוגגת יום הולדת.
        תעריף הקפה: קפוצ'ינו ב־13 ש"ח.
        מה אוכלים: דג בסגנון טריפוליטאי או חצי עוף בגריל.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ישראל היום", "ידיעות אחרונות".

        גרינברג. צילום: יח

        גרינברג. צילום: יח"צ

        קייק ארט

        ארלוזרוב 188 6954459־03
        בית הקפה הזה מכיל איזה כפל תשדורות. מצד אחד הוא צפון תל אביבי, מדוגם ויוקרתי, ומצד שני מדובר במאפייה עממית שמעיפה ניחוחות למרחוק. קייק ארט פועל באותה נקודה מזה עשר שנים, והעובדה שהוא פתוח משעות הבוקר המוקדמות הפכה אותו למוקד פרלמנטים לאנשים שעובדים בימי שישי ומספיקים לשתות את הקפה ולריב על פוליטיקה עוד בדרך למשרד.
        מי בפרלמנט: הפרלמנט הגדול נפתח כבר בשש וחצי בבוקר וכולל מגוון טיפוסים הטרוגני – נהגי מוניות, אדריכלים וביניהם שמואל מחנאי, רופאים, עורכי דין ולפעמים גם חברי כנסת. מתכנס כאן גם פרלמנט של מוזיקאים כמו שם טוב לוי ויהודה עדר, וגם דיויד ברוזה יורד לפעמים לשתות עם החברים.
        ביום בהיר תראו פה: השמועות מספרות על מפגש פסגה חשאי בין בכיר במוסד לשעבר למושל עזה בדימוס.
        תעריף הקפה: 10 ש"ח לקפוצ'ינו.
        מה אוכלים: בעיקר מאפי בוקר שמרים, בורקסים וכריכים.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "גלובס", "כלכליסט" וירחוני עיצוב.

        קייק ארט. צילום: יח

        קייק ארט. צילום: יח"צ

        טורקיז

        הרצל רוזנבלום 6 6996306־03
        במתחם סי אנד סאן עם המבט מהמצוק לים מוגשות ארוחות בוקר מבריקות – גביעים מבעבעים של קאווה עם רימונים מוגשים לשולחנות עם סלמון מופתי שנכבש במסעדה וסלט ירקות שנקצץ ברגע ההזמנה. אין פלא שבין חברי הפרלמנט הקבועים של ימי שישי נמנים אושיות שיודעות דבר או שניים על העיר הזאת.
        מי בפרלמנט: רון חולדאי וחבורתו, איש העסקים רוני מאנה, דיוויד פדרמן (מבעלי מכבי תל אביב) אלון מקל (איש נדל"ן ואביו של גל מקל) בן קלינגר (יועץ מוניציפלי ובעל חברה מובילה בארץ  לרישוי עסקים והתרי בנייה) נחום טאו (טריפטי) ירון ספקטור(נכסים ובניין) ועוד רבים ומבוססים.
        תעריף הקפה: קפוצ'ינו ב־14 ש"ח.
        מה אוכלים: ובכן, ארוחות בוקר.
        בפינת עיתונים: אין עיתונים. תיאלצו לתקשר עם אחרים או לשקוע בסמארטפון.

        טורקיז. צילום: יח

        טורקיז. צילום: יח"צ

        קפה תמר

        שנקין 57 6852376־03
        הגוורדיה התל אביבית מצטנפת פה מאז שנות הארבעים של המאה הקודמת. בעלת הבית הנוכחית, שרה שטרן, מקדמת את פני כולם באמהיות יתרה. כמו בסיפור של ג'ויס, פניהם של הלקוחות שכבר אינם, ניבטים מכרזות התלויות על זגוגית החלון אל החיים ואל הלהג שנע בין השולחנות, בעוד השיח הקולני גולש אל העוברים ושבים ברחוב. סופרים, משוררים, שחקנים, קולנוענים ואנשי אקדמיה מברכים את תושבי השכונה ומעירים להם.
        מי בפרלמנט: הגרעין הקשה כולל את אביה בן דוד, דודו בוסי, ערן סבג ורוני סומק.
        ביום בהיר תראו פה: את הבמאי איתן צור ("החמישיה הקאמרית", "הבורגנים").
        מה אוכלים: בעיקר בייגלך עם גבינות ומבחר עוגות, ואין על הקפה כששרה מגישה אותו.
        כמה לקפה: 12 ש"ח לקפוצ'ינו.
        פינת העיתונים: מה שמזדמן.

        קפה תמר. צילום: יח

        קפה תמר. צילום: יח"צ

        לונץ קפה ביסטרו

        לונץ 13 5342598־077
        בית הקפה הזה אמנם טמון אוף רוטשילד וקנאי לגבי השכונתיות האינטימית שלו, אבל מצד שני מתהדר בתואר "ביסטרו" ומתחזק מטבח שיודע לתת קצת יותר ממנות בתי הקפה הרגילות (וממריא במיוחד בשלב הקינוחים). לבעלי הקפה חיבור משפחתי לשתי אושיות מוכרות מעולמות שונים: מתכונאי העל בני סיידא והשחקן אייל גפן. 
        מי בפרלמנט: היפסטרים חרוצים חמושי מחשבים, אנשי עסקים שצלחו את השבוע לצד פרצופים מוכרים, המחוברים רן שריג ודנה ספקטור פלוס חברים. 
        ביום בהיר תראו פה: את יהודית רביץ.
        מה אוכלים: טארט בננות, קרם שקדים וקרם פרש או עוגת גבינה נוסח ניו יורק עם קולי פטל. בקיצור, הכינו את הירכיים.
        כמה לקפה: 12 ש"ח לקפוצ'ינו.
        בפינת העיתונים: מה שיש. 

        לונץ. צילום: יח

        לונץ. צילום: יח"צ

        התחתית

        לינקולן 9 5618759־03
        ברגע שבו מכונית קטנה התגלגלה בטעות לתוך בית קפה התחתית, התקשורת כבר פרסמה את האירוע בהרחבה בזמן אמיתי, כידיעה מרכזית, בפריסה ארצית. ככה זה כשבית הקפה בדיוק שורץ בכל עולם התקשורת. העובדה שהמקום פתוח 24 שעות ביממה הופכת אותו לאחד מהמקומות האטרקטיבים והמסקרנים לכל סוגי המפגשים.
        מי בפרלמנט: מפיקים, עיתונאים, סופרים, אנשי תוכן ומוזיקאים כמו דודו טסה, חברי הג'ירפות ודן תורן.
        ביום בהיר תראו פה: את יהודה לוי ואלמה דישי.
        מה אוכלים: עוגות ומאפים מבית היוצר של לחמנינא והבייקרי, בדגש על עוגת הגבינה המפורסמת.
        תעריף הקפה: 12 ש"ח לקפוצ'ינו.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "גלובס", "כלכליסט", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "Time Out".

        התחתית. צילום: בן קלמר

        התחתית. צילום: בן קלמר

        נחמה וחצי

        אחד העם 144 6852326־03
        כבר עשר שנים שמומו גולדזמד מתפעל את נחמה ודואג לטפל באופן אישי בכל לקוחותיו. מיקומו בסמיכות לתיאטרון הבימה ולשדרות רוטשילד הופכים אותו לנקודת מפגש חשובה לאנשי לב העיר שבאים לשתות כוס קפה ולנוח לפני הפגישה הבאה שלהם. היכולת להכיל אפשרה לנחמה לארח גם את דפני ליף וגם את מובילי הג'נטריפיקציה ששינתה את פני העיר.
        מי בפרלמנט: צעירים מזוקנים, תושבי השדרה וכמה פרצופים מוכרים כמו מיקי חיימוביץ' ואלי אילדיס, מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2 אבי וייס, ליאור ואלדד יניב, איש העסקים משה גאון ופרקליט הצמרת ליאור הפשטיין, שיושבים כולם סביב אותו השולחן.
        ביום בהיר תראו פה: רני בלייר תמיד נוכח. השמועה מספרת שהוא הגיע קומפלט עם הבניין.
        תעריף הקפה: 14 ש"ח לקפוצ'ינו בישיבה במקום, 6 ש"ח אם לוקחים אותו לטיול.
        מה אוכלים: עוגת ביסקוויטים או קרמבל פירות יער טבעוני. יש גם מגוון ארוחות בוקר, סלטים קצת מוזרים ושלל כריכים חמים וקרים.
        בפינת העיתונים: הכל חוץ מ"ישראל היום".

        נחמה וחצי. צילום: יח

        נחמה וחצי. צילום: יח"צ

        דובנוב 8

        דובנוב 8 6968655־03
        מיום שנוסד דובנוב 8 הוא הפך חממה לפרלמנטים, חלקם אשכרה של חברי הפרלמנט הלאומי. אולי בגלל שהקפה־ביסטרו חבוי בתוך חצר קטנה ודיסקרטית סמוך לרשות השידור ולקריה, ואולי בגלל החיבור של אחד השותפים, תדי שאולי, לברנז'ה הוותיקה, כל הפרצופים פה מוכרים מאיפה שהוא. בבחירות הקודמות ניהלה מרצ את הקמפיין היישר מבית הקפה.
        מי בפרלמנט: יש כאן שולחן של טייסים, של עדה יונת – זוכת פרס נובל (שכל בית הקפה הריע לה כשחזרה משבדיה), של ראובן אדלר והפרלמנט שלו ושל מרגול ויגאל שילון.
        ביום בהיר תראו פה: את רינה מצליח.
        מה אוכלים: הרינג עם סלט תפוחי אדמה או כריך קורנביף חם עם כרוב כבוש.
        בפינת העיתונים: "הארץ", "ידיעות אחרונות", "מעריב", "ישראל היום", "ליברל", "Time Out".

        דובנוב 8. צילום: אנטולי מיכאלו

        דובנוב 8. צילום: אנטולי מיכאלו

        קנטינה

        שדרות רוטשילד 71 6205051־03
        כבר עשור שבקנטינה מנהלים את עולם התקשורת והפרסום. פה הנחת סלב היא חלק מחוקי המשחק. עיתונאים בכירים, אנשי רדיו, כוכבי טלוויזיה ותיקים וגם כוכבני השעה לוגמים גביעי יין בזמן שהם מכרסמים פוקצ'ות או מתמסרים לרביולי או דג.
        מי בפרלמנט: השולחן הקבוע של ג'ודי ניר מוזס, משה דץ, חנה גרטלר, רן לוין ומוניק בן מלך. בשולחן הסמוך – עורך Ynet אמנון מירנדה וסגנו ערן טיפנברון, היועץ האסטרטגי חנן משה, איש גל"צ ספי עובדיה והמפיק חיים סלוצקי.
        ביום בהיר תראו פה: פעם היינו נתקלים כאן כל הזמן (ולא דווקא יחד) בעידו ועמליה רוזנבלום.
        מה אוכלים: מנות איטלקיות במחיר מאוד לא עממי, אפילו אחרי ההנחה.
        בפינת העיתונים: אין.

        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il

         

         

        דרג את התוכן:
         2 תגובות   יום שלישי, 16/9/14, 17:34

         משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
         בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

         המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות, בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
         רישיונות עסק לאולמות וגני אירועים, בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים, מכללות וישיבות, מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
         מרכזי קניות וקניונים, בנקים וחברות ביטוח, מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

         תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

         רישוי עסקים.
         תוכניות לרישיון עסק הגשה ולווי עד קבלת רישיון העסק.
         תאום ביקורות וקבלת אישורים,הנדסה,משטרה,משרד הבריאות,איכות הסביבה,כיבוי אש וכל שאר הגורמים.
         טיפול בקבלת כל סוגי רשיונות העסק, יצרן,קיטרינג,מסעדות,בתי קפה,גני ארועים,בתי מרקחת,גני ילדים ועוד .
         טיפול וזירוז בקשות תקועות ומיוחדות.
         פתרונות יצירתים לבעיות סבוכות.
         רישיון עסק זמני.
         בקשות לשימוש חורג.
         היתרי בנייה
         הכשרת חריגות בניה
         סיוע בקבלת טופס 4 ותעודת גמר.
         אישורי עיריה להעברה בטאבו גם במצב של חריגות בניה ופיצול דירות ללא היתר.
         תוכניות בניה,חיזוקים ,התרים ומפרטים לתמ"א 38
         אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות מבנים .
         רישוי מערכות סולאריות ליצור חשמל בכל הארץ.
         הפחתת מסים.
         הפחתת ארנונה.
         הפחתת היטלי השבחה.
         ייצוג בועדות ערר.
         הנדסת מבנים 
         היתרי בנייה וליווי מול הרשויות
         הכשרת בנייה ללא היתר וטיפול בצווי הפסקת עבודה, הריסה וצווי סגירה.

         טיפול בהכשרת דירות מפוצלות !
         אירועים המוניים.
         ייעוץ בטיחות.
         ייעוץ וסיוע לועדי בתים, יזמים וחברות בנייה בנושא תמ"א 38

         ביטול צוי הפסקת עבודה והריסה.
         בקשות לשינוי תב"ע.
         שירותי מודד מוסמך.
         שירותי שמאות מקרקעין.
         ייעוץ משפטי ברישוי עסקים ומקרקעין
         ביקורת ליקויי בנייה וחוות דעת לבית המשפט
         ייעוץ בנושא רישיונות יבוא למוצרי מזון, תרופות, קוסמטיקה ומשקאות.
         ייעוץ וייצוג בנושא הפשרת קרקעות ושטחים חקלאיים
         הפיכת קיבוצים לישובים קהילתיים וייצוג מול מנהל מקרקעי ישראל לקבלת פיצוי כספי מרבי.
         טיפול ובקשות להפחתת אגרות בניה,השבחה,פיתוח, ביוב ארנונה ועוד.
         מחיקת הערות אזהרה בגין צוי הריסה מנסח הרישום.
         חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה-תמ"א 38
         בדיקות חוזק מיבנים ואישורי יציבות.

         שרותי בוררות וגישור מקצועי בתחום התכנון והבניה לרבות תמ"א 38.


         יעוץ וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!
         ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

         03-6990132


         המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
         הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

         טיפול וייצוג בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:

         עיריות
         רשויות מקומיות
         רשויות אזוריות
         ועדות מקומיות ומחוזיות
         משרדים ממשלתיים
         משרד הבריאות

         המשרד להגנת הסביבה
         משרד הפנים
         משרד הדתות
         ועדות ערר
         משרד ההגירה
         משרדי שלטונות המס

         המוסד לביטוח לאומי
         המשרד לבטיחות ולגהות
         משרדי הטאבו
         מכון התקנים
         מנהל מקרקעי ישראל
         מועצות מקומיות

         03-6990132

         0523-888813

         קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
         ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
         היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

         חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

         אישורי עיריה לטאבו לנכסים עם חריגות בניה ודירות מפוצלות!

         ייעוץ לוועדי בתים, יזמים וחברות בנייה בנושא תמ"א 38

         סיוע ברישוי עסקים מול הרשויות,בקשות לשימוש חורג,פתרונות יצירתים לבעיות סבוכות בכל הארץ

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132
         פקס: 6990134 - 03

         נייד- בן קלינגר 0523-888813

         www.klinger.co.il http://www.referralkey.com/klinger

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שישי , 5/9/14, 22:54
          הנחיות לנגישות עסקים בתל-אביב-יפו
          ''

          בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות. תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998. 

          לפי סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות הנגישות. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).
          על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

           
          מה מנגישים בעסק?

          גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.

           
          האם עליי להנגיש את העסק שלי?

          חובת ההנגשה נקבעת על פי שלושה קריטריונים:

           
          א. האם העסק נותן שירות לציבור?
          ''
          1. עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון: קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.

          2. עסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.
           
          ב. האם העסק קטן או גדול?

          עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח אולם הישיבה שלהם עד 25 מ"ר בבניין חדש או עד 50 מ"ר בבניין קיים, יידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים.

           
          ג. האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?
          ''
          עסק בבניין חדש 

          עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש[תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

          עסק בבניין קיים
          עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013]. 

          בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים

          1. עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין. במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו. 
          2. מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

           קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

          1. פטור עקב קושי הנדסי - מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מתו"ס.

          2. פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד - מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מתו"ס + המלצת מחלקת שימור + אישור של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.

          3. פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל 0.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי סעיף 158 ו-2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל - 1970 תוספת שנייה - חלק ח' 1 - פרק ב': נגישות בנייני מגורים. מתן הפטור בסמכות נציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

          חומרי עזר נוספים

           

           

          דרג את התוכן:
           1 תגובות   יום שני, 23/12/13, 22:36

           עיריית תל אביב-יפו כתובת בניין העירייה הראשי: אבן גבירול 69 ת"א

           אתר עיריית תל אביב באינטרנט. מרכזיה: 1-599-588888 , 9106*

           ראש עיריית תל אביב - מר רון חולדאי: טלפון: 03-5218244 פקס: 03-5216597

           פניה לראש העיר דרך אתר האינטרנט פניות הציבור: טל': 03-5218244

           פניה דרך אתר האינטרנט המוקד העירוני: טל': 106, 03-5238888

           בטלפון נייד אורנג', פלאפון, מירס: 106 בטלפון נייד סלקום: 30 – 106*

           הגשת תלונה למוקד העירוני דרך אתר האינטרנט ניתן לפנות לגופים שונים בעירייה דרך אתר האינטרנט גורמים רלוונטיים בעיריית תל אביב:

           תפקיד שם טלפון פקס כתובת/מייל מנכ"ל העירייה מנחם לייבה 5218162 5242696 אבן גבירול 69, חדר 1212

           סמנכ"ל חטיבת תפעול רובי זלוף 5218889 5216465 אבן גבירול 69, חדר 123 hadar_ad@mail.tel-aviv.gov.il losthois_a@mail.tel-aviv.gov.il מנהלת היחידה לפניות הציבור דפנה הראל 5218244 5212925 5216597 אבן גבירול 69, חדר 1229 pniyot@mail.tel-aviv.gov.il raufman_m@mail.tel-aviv.gov.il navie_m@mail.tel-aviv.gov.il מנהל אגף פיקוח יואב ירדני 5217900 5217904 5217927 אידלסון 30 yardeni_y@mail.tel-aviv.gov.il doron_h@mail.tel-aviv.gov.il amar_i@mail.tel-aviv.gov.il מנהל אגף שיפור פני העיר שמוליק קצ'לניק 5217102 5216807 פילון 5

           מבקרת העירייה עו"ד חיה הורוביץ 5217801 5217848 אבן גבירול 68

           mevaker@mail.tel-aviv.gov.il

           היועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן 5218352 5216569 אבן גבירול 69, חדר 913

           מנהלת המחלקה הפלילית והמשנה ליועץ המשפטי עו"ד שלי וייל 5217525 shely_v@mail.tel-aviv.gov.il מנהלת מדור חוקי עזר – המחלקה הפלילית עו"ד מיכל פינטו 5217422 5217504 pinto-rozen_m@mail.tel-aviv.gov.il מזכירת המחלקה הפלילית נאוה שולמן 5217155 sholman_n@mail.tel-aviv.gov.il

           מנהל הרשות לאיכות הסביבה משה בלסנהיים 7253800 5278204 דיזנגוף 200

           מנהל המוקד העירוני יעקב כץ 5218228 5216445 אבן גבירול 69, חדר 130

           מנהל אגף רישוי עסקים אלחנן משי 5217194 5216803 שד' בן גוריון 68, חדר 353 asakim@tel-aviv.gov.il

           מנהל אגף התברואה גיל אורויו 5218034 5216415 אבן גבירול 69, חדר 111 מנהל אגף בריאות הציבור חיים נחמה 5643403/52 6203174 בלפור 14 חברי מועצת עיריית תל אביב: שם טלפון פקס דוא"ל ראש העירייה - רון חולדאי 5218218 5218217 5240606 5244093 מ"מ וסגן ראש העירייה – עו"ד דורון ספיר 5218271 5242755 5216456 sapir_d@mail.tel-aviv.gov.il סגן ראש העירייה – אסף זמיר 5218402 zamir_a@mail.tel-aviv.gov.il סגן ראש העירייה – פאר ויסנר 5218782 5292179 visner_p@mail.tel-aviv.gov.il סגנית ראש העירייה – מיטל להבי 5218440 5216065 meital_l@mail.tel-aviv.gov.il‏ יו"ר המועצה - יעל דיין 5218250 5235678 5272611 5216595 yaeld@mail.tel-aviv.gov.il אהרון מדואל 5218391 maduel_a@mail.tel-aviv.gov.il אחמד משהראוי 5218375 054-7434649 mashharawi_a@mail.tel-aviv.gov.il אלון סולר 5218010 solar_a@mail.tel-aviv.gov.il ארנון גלעדי 6319838 5218390 5231538 5216039 arnon@mail.tel-aviv.gov.il בנימין בביוף 5218248 5218140 babayof_b@mail.tel-aviv.gov.il ד"ר משה טיומקין 5218126 6426696 tyomkin_m@mail.tel-aviv.gov.il עו"ד דן להט 5218123 lahat_d@mail.tel-aviv.gov.il הרב נפתלי לוברט 5246896 5218711 6499353 5216582 lubert_n@mail.tel-aviv.gov.il הרב שלמה זעפרני 5218537 7304527 5216564 zafrani_s@mail.tel-aviv.gov.il עו"ד חביבה אבי-גיא 5218401 6418993 5216474 haviva@mail.tel-aviv.gov.il ד"ר חנה תמיר 5218782 tamir_h@mail.tel-aviv.gov.il יואב גולדרינג 5218161 yoav.goldring@mail.tel-aviv.gov.il יניב ויצמן 5218116 5216010 yaniv@mail.tel-aviv.gov.il יעל בן יפת 5218163 yaelby@mail.tel-aviv.gov.il כרמלה עוזרי 5218286 5622063 ozeri_c@mail.tel-aviv.gov.il ד"ר נח עפרון 5218095 efron_n@mail.tel-aviv.gov.il נתן וולוך 5233118 5218488 6476834 5216426 nat_w@mail.tel-aviv.gov.il עומר סיקסיק 5218105 5070632 siksik_om@mail.tel-aviv.gov.il עו"ד ראובן לדיאנסקי 5218330 5216454 ladianski@mail.tel-aviv.gov.il רחל גלעד וולנר 5218133 gilad-wallner_r@mail.tel-aviv.gov.il שולה אגמי 6880192 5218287 5216007 agami_s@mail.tel-aviv.gov.il שלמה מסלאוי 5218881 6315867 5216033 maslawi_s@mail.tel-aviv.gov.il שמואל גפן 5218551 gefen_s@mail.tel-aviv.gov.il שמואל מזרחי 5218856 5216560 mizrachi_s@mail.tel-aviv.gov.il תמר זנדברג 5218278 zandberg_t@mail.tel-aviv.gov.il

            

           לשליחת מייל לכלל חברי המועצה (שלושה קליקים על הרשימה תסמן את כולה):

           maduel_a@mail.tel-aviv.gov.il, mashharawi_a@mail.tel-aviv.gov.il, solar_a@mail.tel-aviv.gov.il, arnon@mail.tel-aviv.gov.il, babayof_b@mail.tel-aviv.gov.il, tyomkin_m@mail.tel-aviv.gov.il, sapir_d@mail.tel-aviv.gov.il, lahat_d@mail.tel-aviv.gov.il, lubert_n@mail.tel-aviv.gov.il, zafrani_s@mail.tel-aviv.gov.il, haviva@mail.tel-aviv.gov.il, tamir_h@mail.tel-aviv.gov.il, yoav.goldring@mail.tel-aviv.gov.il, yaniv@mail.tel-aviv.gov.il, yaeld@mail.tel-aviv.gov.il, ozeri_c@mail.tel-aviv.gov.il, meital_l@mail.tel-aviv.gov.il, efron_n@mail.tel-aviv.gov.il, nat_w@mail.tel-aviv.gov.il, siksik_om@mail.tel-aviv.gov.il, visner_p@mail.tel-aviv.gov.il, ladianski@mail.tel-aviv.gov.il, gilad-wallner_r@mail.tel-aviv.gov.il, agami_s@mail.tel-aviv.gov.il, maslawi_s@mail.tel-aviv.gov.il, gefen_s@mail.tel-aviv.gov.il, mizrachi_s@mail.tel-aviv.gov.il,

           zandberg_t@mail.tel-aviv.gov.il

            

            

            

           קיבלת צו הפסקת בנג וההריסה?

           ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!

           היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

           חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

           אישורי עיריה לטאבו לנכסים עם חריגות בניה ודירות מפוצלות!

           ייעוץ לוועדי בתים, יזמים וחברות בנייה בנושא תמ"א 38

           סיוע ברישוי עסקים מול הרשויות,

           בקשות לשימוש חורג,

           פתרונות יצירתים לבעיות סבוכות בכל הארץ

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי

           השירות בפריסה כלל ארצית

           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03

           נייד- בן קלינגר 0523-888813

           www.klinger.co.il

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום שני, 18/11/13, 20:26            רפורמת רישוי עסקים יוצאת לדרך

            ''

            רפורמת רישוי עסקים

            רפורמת רישוי עסקים יצאה לדרך והחל מתאריך
            5.11.2013 נכנס לתוקף צו רישוי עסקים בלבד (למעט טור ד' "היתר מזורז" שיכנס לתוקף
            במהלך סוף שנת 2014 וטור ו' "תוקף תקופת הרישיון" - בשלב זה לא ישתנה וישאר תוקף
            תקופת רישיון לפי הצו הישן). רוצים לדעת עוד?
            פורסם בתאריך 18.11.2013


            להורדת חוברת עזר עם הסברים לצו רישוי עסקים עד להשלמת הרפורמה
            במלואה.
            http://cafe.themarker.com/image/2856879/

            דרג את התוכן:
             1 תגובות   יום שבת, 12/1/13, 21:28

             שימוש חורג והליך קבלת רישיון העסק בתל אביב

              

              

             אנו מטפלים בבקשות לשימוש חורג בכל הארץ!

             03-6990132 פנה עוד היום לייעוץ טלפוני חינם.

              שימוש חורג 
             שימוש חורג 

             על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גופי הרישוי השונים, המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

             • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
             • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
             • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

             אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תוכנית בניין עיר),
             חייב בעל העסק להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג.
             תעריפים ואגרות לרישוי עסק

              
              
             מה עלי לעשות אם העסק מהווה שימוש חורג? 
             אם העסק מהווה שימוש חורג, תישלח אליך הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת של מינהל ההנדסה. יידרש ממך להגיש בקשה לשימוש חורג (אצל מרכזת הוועדה לשימושים חורגים שבאגף רישוי עסקים), להביא הסכמה של בעלי הנכס, ולהביא טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה. לאחר מכן עליך לקבל הפניה לחברת פרסום להפצת מודעות לשכנים של העסק והחלקה עליה נמצא העסק, ולפרסם הודעות בעיתונות.
             אם תעלנה התנגדויות, תישלח אליך הזמנה לוועדת התנגדויות. 
             הבקשה תידון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
             אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, יידרש על פי הצורך להשלים את ההליך (לשלם אגרת היתר בנייה והיטל השבחה ולהציג פתרונות חנייה אם יידרשו).
              
             תהליך שימוש חורג 
             1. הבקשה נדונה בועדה מייעצת ומתפרסמת המלצת הוועדה.
             2. נשלח מכתב לבעלים להגיש בקשה לשימוש חורג ולבצע פירסומים בעיתונים. לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הועדה לשימושים חורגים.
             3. לאחר 14 יום מרכזים התנגדויות (אם יש).
             4. הבקשה נידונה בועדת התנגדויות (אם יש).
             5.הבקשה נידונה בועדה מקומית. לפרוטוקולי הועדה המקומית של רישוי עסקים
             6. אם ההחלטה חיובית - בעל העסק יידרש לשלם היטל השבחה ואגרת ש.ח.
             7. אם ההחלטה שלילית - יוצא סירוב לבקשה ומפסיקים לטפל בבקשה. 
             8. תוך 30 יום ניתן להגיש ערעור לועדת ערר (פרטי הקשר מופיעים מטה).
             9. הבקשה נידונה בועדת ערר ומתפרסמת החלטה (אם יש).
             10. פועלים לפי החלטת ועדת ערר (אם יש).
             11. מתפרסמת החלטה סופית של שימוש חורג עם תנאים

              

             קלינגר מטפלת בבקשות לשימוש חורג והגשות להיתרי בנייה מול עיריית תל אביב.

             לפרטים: קלינגר       03-6990132

              

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי