כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 12:09

  היתר בניה לתוספות ושינויים למגורים בתל אביב

   

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי-מומחים ברישוי מקוון
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
   
  '' 
   

  תוספות שונות למבנה קיים או שינויים במבנה. 
  התוספות יכולות להיות מכח תכניות הרחבות במקומות שונים ברחבי העיר, ניצול זכויות בנייה שלא מוצו בהיתרים קודמים או מכוח תכניות או תקנות חדשות שאושרו לאחר הקמת הבניין.

   

  דגשים להגשת בקשה להיתר בכל המהויות במסלול זה:

  • במקרה שקיימות חריגות בנייה, יש להציגם ולכלול את שטחם במסגרת תוספת השטח המבוקש (במידה שנותרו שטחים בלתי מנוצלים), או לסמנם להריסה.
  • הגשת מפת מדידה נדרשת רק במקרה של בנייה הנוגעת לקרקע. כל תוספת ושינויים אחרים פטורים מהגשת מפה.
  • על אף האילוצים, יש להציג פתרונות לעמידה בתקנות בנושא מקומות חניה, אצירת אשפה, בטיחות אש ומיגון.
  • נדרש אישור מהנדס מתכנן השלד בעניין עמידת הבניין הקיים בתקנים ולמסוגלותו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9),הכולל גם נספח המתייחס לצורך בחיזוק הבניין. במקרה שנדרש חיזוק תוצג מערכת החיזוק בתכנון האדריכלי.
  • לפני קליטת הבקשה היא מועברת לבדיקת "התאמה למציאות" ע"י הפיקוח על הבנייה. במידה שלא תוצג כל הבנייה הקיימת בנכס – הבקשה תובא לדיון בוועדה בהמלצה לסרב.
  • קיים צורך בבדיקה היסטורית של הנכס: היתרים, החלטות וועדה, הליכים משפטיים קודמים (אם היו). אלה יוצגו בפני הוועדה ויכול שישפיעו על החלטתה.
   

  מהויות הכלולות במסלול תוספות ושינויים:

  1. תוספת בנייה לפי תמ"א 38

  '' 

  עבור בקשות להיתר במהות זו, נדרש אישור מוקדם שהמבנה אינו עומד בתקן ישראלי 413 והגשת חישוב מפורט לאופן חיזוק הבניין (כמפורט בהוראות תמ"א 38 על תיקוניה).
  היות שבקשות אלה כוללות תוספת יחידות דיור, רוב הדרישות במהות זו דומות לדרישות של בנייה חדשה, כגון: הגשת נספח חניה, נספח עצים, אצירת אשפה, מיגון ובטיחות אש. כמו כן יידרש אישור חברת חשמל ובזק להוצאת היתר וצריך לקבל אישור איכלוס (טופס 4) עם תום הבנייה.
  הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
  לבקשה להיתר צריך לצרף הדמייה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 2)

   

   

  2. תוספת קומות או תוספת בנייה לא בקומת קרקע

  '' 

  תוספת קומה או קומות הכוללות בד"כ תוספת יחידות דיור. במקרה זה יש להגיש נספח חניה, אצירת אשפה ובטיחות אש (אם הבקשה משנה את המבנה לבניין גבוה).

  הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
  נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9) והצגת מערכת החיזוק, אם נדרש, בחישובים הסטטיים.

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 5)

   

  3. תוספת בנייה לפי תכנית הרחבות

   תכנית הרחבות, היא תכנית שיזמה הוועדה המקומית במטרה לאפשר ביצוע הרחבת דירות במבני שיכון.
  לרוב תכניות אלה כוללות חוברת בינוי המראה את אופן ההרחבה, שטחה ותנאים נוספים. הכל על פי טיפוסי בינוי המושפעים מנתוני הבסיס של הדירות, מיקומם ומגבלות נתוני המגרש. רוב התכניות אושרו לפני שנת 1993 ולא הביאו בחשבון את שטח הממ"דים.

  • יש לשלב תכנון ממ"ד אלא אם התקבלת פטור מפיקוד העורף.
  • במקרה של הרחבות באגף שלם, הוועדה תדרוש ביצוע שיפוץ למבנה.
  • יש להגיש תכנון עקרוני להרחבת כל הדירות בבניין (במידה שמדובר בבקשה ראשונה בבניין), או להציג השתלבות בתכנון כזה, אם קיים.
  • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
  • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים.

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 8)

   

  4. תוספות בנייה שונות

  '' 
   

  בקשה להרחבת דירה או לתוספת בנייה כלשהי למגורים במסגרת הזכויות המותרות עפ"י התכנית החלה.
  אם מבוקשת תוספת בנייה הנוגעת לקרקע, צריך לצרף לבקשה להיתר, מפת מדידה / טופוגרפית.
  אם מבוקשות עבודות פיתוח בחצר הצמודה לדירה כגון: גדרות, שערים, משטחים מרוצפים, מדרגות וכו', צריך לסמנם במסגרת הבקשה להיתר.

  • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
  • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים
  • דרישה לאישורים ונספחים נוספים תלויה בגודל התוספת ומיקומה.
   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 10)
   

  5. פיצול/תוספת יחידות דיור

   

  פיצול יחידות דיור קיימות ומאושרות בהיתר, ללא תוספת שטח.
  אם הבקשה כוללת גם תוספת שטח, יש לבחור בנוסף, במהות מתאימה מתוך אלה שפורטו לעיל. הדרישות והמסלול יהיו אלה המתכללים את שתי המהויות גם יחד.
  בבקשה במהות זו יש לצרף, בשלב הגשת הבקשה, נספח חניות, אצירת אשפה ומיגון

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 12)

   

  6. שינויים ללא תוספת שטח

  '' 
   

  שינויים המבוקשים בבניין קיים, שאין בהם תוספת שטח או הפיכת שטח שרות לשטח עיקרי.
  הדרישות במהות זו יקבעו לפי אופי, מיקום והיקף השינויים לעומת היתר הבנייה הקיים (על פי המסמכים הקיימים בתיק הבניין).
  אם מבוקש שינוי בחזית החיצונית, יתכן שיידרש פרסום חלקי או משלוח הודעות לגובלים.
  אם מבוקש שינוי באלמנט תפקודי של המבנה כגון חניה, ממ"ד, מילוט, יתכן שיהיה צורך באישור מאת הגורם האחראי ועל כן, צריך לצרף לבקשה נספח בהתאמה. (כגון נספח חניה, מיגון וכו').

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 14)

   

  7. שימוש חורג למגורים

   שימוש חורג (מהיתר או מתכנית), בשטח שהוגדר בהיתר ליעוד עיקרי אחר כגון מסחר, משרד, וכיו"ב. 
  אם השטח המבוקש במסגרת הבקשה, כולל יחידת דיור שלמה או יותר (לא חלק מדירה) צריך להציג פתרון לחניה, מקלוט ואצירת אשפה. 
  הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה. 
  ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות.

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 16)

   

  8. שימוש חורג למסחר / משרד / מסחר / גן ילדים

  '' 
   

  בקשה לכל שימוש חורג (מתכנית או מהיתר) שאינו מיועד למגורים.
  עם הגשת הבקשה להיתר, צריך להגיש נספח חניה, נספח בטיחות, פתרון לאצירת אשפה וכן פתרון או בקשה לפטור ממקלוט.
  בבקשה למסחר הכוללת בית אוכל או מעבדה וכו', תידרש חוות דעת של איכות הסביבה, בעיקר לנושא אוורור ומנדוף.
  אם מדובר בעסק המחויב ברישיון עסק, יהיה צורך להציג אישור של משרד הבריאות. הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה
  ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות

  המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 18)

   

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום ראשון, 27/8/17, 11:48
    
     
    

   תוספות שונות למבנה קיים או שינויים במבנה.
   התוספות יכולות להיות מכח תכניות הרחבות במקומות שונים ברחבי העיר, ניצול זכויות בנייה שלא מוצו בהיתרים קודמים או מכוח תכניות או תקנות חדשות שאושרו לאחר הקמת הבניין.

    

   דגשים להגשת בקשה להיתר בכל המהויות במסלול זה:

   • במקרה שקיימות חריגות בנייה, יש להציגם ולכלול את שטחם במסגרת תוספת השטח המבוקש (במידה שנותרו שטחים בלתי מנוצלים), או לסמנם להריסה.
   • הגשת מפת מדידה נדרשת רק במקרה של בנייה הנוגעת לקרקע. כל תוספת ושינויים אחרים פטורים מהגשת מפה.
   • על אף האילוצים, יש להציג פתרונות לעמידה בתקנות בנושא מקומות חניה, אצירת אשפה, בטיחות אש ומיגון.
   • נדרש אישור מהנדס מתכנן השלד בעניין עמידת הבניין הקיים בתקנים ולמסוגלותו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9), הכולל גם נספח המתייחס לצורך בחיזוק הבניין. במקרה שנדרש חיזוק תוצג מערכת החיזוק בתכנון האדריכלי.
   • לפני קליטת הבקשה היא מועברת לבדיקת "התאמה למציאות" ע"י הפיקוח על הבנייה. במידה שלא תוצג כל הבנייה הקיימת בנכס – הבקשה תובא לדיון בוועדה בהמלצה לסרב.
   • קיים צורך בבדיקה היסטורית של הנכס: היתרים, החלטות וועדה, הליכים משפטיים קודמים (אם היו). אלה יוצגו בפני הוועדה ויכול שישפיעו על החלטתה.
    

   מהויות הכלולות במסלול תוספות ושינויים:

   1. תוספת בנייה לפי תמ"א 38

      
    

   עבור בקשות להיתר במהות זו, נדרש אישור מוקדם שהמבנה אינו עומד בתקן ישראלי 413 והגשת חישוב מפורט לאופן חיזוק הבניין (כמפורט בהוראות תמ"א 38 על תיקוניה).
   היות שבקשות אלה כוללות תוספת יחידות דיור, רוב הדרישות במהות זו דומות לדרישות של בנייה חדשה, כגון: הגשת נספח חניה, נספח עצים, אצירת אשפה, מיגון ובטיחות אש. כמו כן יידרש אישור חברת חשמל ובזק להוצאת היתר וצריך לקבל אישור איכלוס (טופס 4) עם תום הבנייה.
   הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
   לבקשה להיתר צריך לצרף הדמייה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 2)

    

    

   2. תוספת קומות או תוספת בנייה לא בקומת קרקע

      
   '' 

   תוספת קומה או קומות הכוללות בד"כ תוספת יחידות דיור. במקרה זה יש להגיש נספח חניה, אצירת אשפה ובטיחות אש (אם הבקשה משנה את המבנה לבניין גבוה).

   הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
   נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9) והצגת מערכת החיזוק, אם נדרש, בחישובים הסטטיים.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 5)

    

   3. תוספת בנייה לפי תכנית הרחבות

    תכנית הרחבות, היא תכנית שיזמה הוועדה המקומית במטרה לאפשר ביצוע הרחבת דירות במבני שיכון.
   לרוב תכניות אלה כוללות חוברת בינוי המראה את אופן ההרחבה, שטחה ותנאים נוספים. הכל על פי טיפוסי בינוי המושפעים מנתוני הבסיס של הדירות, מיקומם ומגבלות נתוני המגרש. רוב התכניות אושרו לפני שנת 1993 ולא הביאו בחשבון את שטח הממ"דים.

   • יש לשלב תכנון ממ"ד אלא אם התקבלת פטור מפיקוד העורף.
   • במקרה של הרחבות באגף שלם, הוועדה תדרוש ביצוע שיפוץ למבנה.
   • יש להגיש תכנון עקרוני להרחבת כל הדירות בבניין (במידה שמדובר בבקשה ראשונה בבניין), או להציג השתלבות בתכנון כזה, אם קיים.
   • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
   • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 8)

    

   4. תוספות בנייה שונות

      
   ''  
    

   בקשה להרחבת דירה או לתוספת בנייה כלשהי למגורים במסגרת הזכויות המותרות עפ"י התכנית החלה.
   אם מבוקשת תוספת בנייה הנוגעת לקרקע, צריך לצרף לבקשה להיתר, מפת מדידה / טופוגרפית.
   אם מבוקשות עבודות פיתוח בחצר הצמודה לדירה כגון: גדרות, שערים, משטחים מרוצפים, מדרגות וכו', צריך לסמנם במסגרת הבקשה להיתר.

   • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
   • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים
   • דרישה לאישורים ונספחים נוספים תלויה בגודל התוספת ומיקומה.
    המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 10)
    

   5. פיצול/תוספת יחידות דיור

    

   פיצול יחידות דיור קיימות ומאושרות בהיתר, ללא תוספת שטח.
   אם הבקשה כוללת גם תוספת שטח, יש לבחור בנוסף, במהות מתאימה מתוך אלה שפורטו לעיל. הדרישות והמסלול יהיו אלה המתכללים את שתי המהויות גם יחד.
   בבקשה במהות זו יש לצרף, בשלב הגשת הבקשה, נספח חניות, אצירת אשפה ומיגון

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 12)

    

   6. שינויים ללא תוספת שטח

      
   '' 
    

   שינויים המבוקשים בבניין קיים, שאין בהם תוספת שטח או הפיכת שטח שרות לשטח עיקרי.
   הדרישות במהות זו יקבעו לפי אופי, מיקום והיקף השינויים לעומת היתר הבנייה הקיים (על פי המסמכים הקיימים בתיק הבניין).
   אם מבוקש שינוי בחזית החיצונית, יתכן שיידרש פרסום חלקי או משלוח הודעות לגובלים.
   אם מבוקש שינוי באלמנט תפקודי של המבנה כגון חניה, ממ"ד, מילוט, יתכן שיהיה צורך באישור מאת הגורם האחראי ועל כן, צריך לצרף לבקשה נספח בהתאמה. (כגון נספח חניה, מיגון וכו').

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 14)

    

   7. שימוש חורג למגורים

    שימוש חורג (מהיתר או מתכנית), בשטח שהוגדר בהיתר ליעוד עיקרי אחר כגון מסחר, משרד, וכיו"ב.
   אם השטח המבוקש במסגרת הבקשה, כולל יחידת דיור שלמה או יותר (לא חלק מדירה) צריך להציג פתרון לחניה, מקלוט ואצירת אשפה.
   הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה.
   ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 16)

    

   8. שימוש חורג למסחר / משרד / מסחר / גן ילדים

      
    
    

   בקשה לכל שימוש חורג (מתכנית או מהיתר) שאינו מיועד למגורים.
   עם הגשת הבקשה להיתר, צריך להגיש נספח חניה, נספח בטיחות, פתרון לאצירת אשפה וכן פתרון או בקשה לפטור ממקלוט.
   בבקשה למסחר הכוללת בית אוכל או מעבדה וכו', תידרש חוות דעת של איכות הסביבה, בעיקר לנושא אוורור ומנדוף.
   אם מדובר בעסק המחויב ברישיון עסק, יהיה צורך להציג אישור של משרד הבריאות. הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה
   ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה

    

   אדריכל מומלץ להגשת בקשה להיתר בניה?

   פנה ל קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה

   03-6990132

    

   http://www.klinger.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8

    

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 12/12/16, 10:22
     

    טפסים לבקשת מידע (1)

    טפסים וחומרי עזר נוספיםשם הקובץ   השגה על תיק מידע שנמסר ייעודשם הקובץ טפסים לבקשת מידע  השגה על תיק מידע שנמסר
     

    טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה (12)

     

    טפסים וחומרי עזר נוספיםשם הקובץ   הסבר על תהליך ליווי הבנייה - ללא תכנית ארגון אתר   הסבר תהליך ליווי הבנייה כולל תוכנית ארגון אתר   הודעה בדבר התחלת בנייה   הודעה על מינוי אחראי לביקורת   מינוי אחראי לביצוע שלד   מינוי קבלן אחראי לבנייה   רשימת בעלי תפקידים   דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר יסודות   דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר שלד תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר בניין הודעה על קבלת אחריות לביקורת ייעודשם הקובץ טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה הסבר על תהליך ליווי הבנייה - ללא תכנית ארגון אתר טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה הסבר תהליך ליווי הבנייה כולל תוכנית ארגון אתר טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה הודעה בדבר התחלת בנייה טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה הודעה על מינוי אחראי לביקורת טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה מינוי אחראי לביצוע שלד טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה מינוי קבלן אחראי לבנייה טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה רשימת בעלי תפקידים טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר יסודות טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר שלד טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - גמר בניין טפסים לפתיחת תיק מעקב בנייה הודעה על קבלת אחריות לביקורת

    מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר (4)

    טפסים וחומרי עזר נוספיםשם הקובץ המסלול המהיר בניה חדשה למגורים תוספות ושינויים מבני תעסוקה ומבנים ציבוריים ייעודשם הקובץ מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר המסלול המהיר מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר בניה חדשה למגורים מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר תוספות ושינויים מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר מבני תעסוקה ומבנים ציבוריים

    מסמכי עזר נוספים (2)

    טפסים וחומרי עזר נוספיםשם הקובץ בקשה לפגישת ייעוץ במחלקת הרישוי לפני פתיחת בקשת רישוי תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים ייעודשם הקובץ מסמכי עזר נוספים בקשה לפגישת ייעוץ במחלקת הרישוי לפני פתיחת בקשת רישוי מסמכי עזר נוספים תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

    מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני (37)

    טפסים וחומרי עזר נוספיםשם הקובץ איכות הבניה - שרותי היחידה בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין בקשה לתעודת גמר דוגמא לחוות דעת אקוסטית סביבתית דוגמא של תשריט לשלביות ביצוע דוח תקינות מקלט או מרחב מוגן קיים להיתר החלטת ועדה מקומית מיום 31.08.2016 בנושא יישום תיקון 2016 של תקנות התכנון והבניה - התקנת מקומות חניה הליך בקרה הנדסית בבקשות להיתר מתוקף תמא 38 הנחיות בנושא גנים ונוף הנחיות רשות הכבאות בנוגע למתקני חניה הצהרת האגרונום המלווה את העתקת העצים התחייבות מטעם הרשות בעניין אי הפעלת גן ילדים בשעת חירום חוות דעת הנדסית לנושא שינויים בהיקף גדול המהווים למעשה בניין חדש חוות דעת מורשה נגישות מתוס לצורך קבלת תעודת גמר חוות דעת מורשה נגישות מתוס לקראת טופס 4 טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - חדר אשפה טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - חדר דחסנית טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - מסתור אשפה ייעודשם הקובץ מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני איכות הבניה - שרותי היחידה מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים זמני מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל או מים לעבודת מקרקעין מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני בקשה לתעודת גמר מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני דוגמא לחוות דעת אקוסטית סביבתית מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני דוגמא של תשריט לשלביות ביצוע מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני דוח תקינות מקלט או מרחב מוגן קיים להיתר מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני החלטת ועדה מקומית מיום 31.08.2016 בנושא יישום תיקון 2016 של תקנות התכנון והבניה - התקנת מקומות חניה מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני הליך בקרה הנדסית בבקשות להיתר מתוקף תמא 38 מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני הנחיות בנושא גנים ונוף מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני הנחיות רשות הכבאות בנוגע למתקני חניה מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני הצהרת האגרונום המלווה את העתקת העצים מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני התחייבות מטעם הרשות בעניין אי הפעלת גן ילדים בשעת חירום מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני חוות דעת הנדסית לנושא שינויים בהיקף גדול המהווים למעשה בניין חדש מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני חוות דעת מורשה נגישות מתוס לצורך קבלת תעודת גמר מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני חוות דעת מורשה נגישות מתוס לקראת טופס 4 מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני טופס אחריות לביצוע פרויקט מורכב מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - חדר אשפה מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - חדר דחסנית מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני טופס ביקורת עצמית לקראת אכלוס - מסתור אשפה

     

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום רביעי, 7/9/16, 18:00

     היתר בנייה הוא לעולם פועל יוצא של תכנית המתאר אשר מכוחה הוא מוצא ועליו לנבוע מאותה התכנית, הרשות המוסמכת על-פי החוק לתת היתר בנייה אינה רשאית לתת היתר כזה אלא אם ההיתר מתאים לתכנית המתאר, כעולה מהוראות סעיף 145(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק").

      

     החוק מכיר במספר סוגים של סטיות מתכנית בניין קיימת ובת-תוקף:


     סטיות קלות מתכנית שהן בגדר הקלה ושימוש חורג וסטייה משמעותית שהיא למעשה סטייה ניכרת מתכנית.

     לקביעה באם המדובר בבנייה המהווה סטייה קלה מתכנית (הקלה או שימוש חורג), או סטייה ניכרת מתכנית ישנה חשיבות מרובה, שכן אם המדובר בסטייה ניכרת זו אינה מאפשרת מתן היתר לשינוי, ובמידה ואין המדובר בסטייה ניכרת, זו יכולה להיות מאושרת, באמצעות נקיטה בהליך המתאים ע"י מוסדות התכנון.

      

     מלשון סע' 151 לחוק, הרי שמשמעות "סטיה ניכרת" היא כי המדובר בבנייה שיש בה שינוי מהייעוד ומהדרישות שנקבעו בתכנית, כשלאלה מתווסף תנאי נוסף לפיו שינוי הייעוד משנה את אופי וחזות הסביבה הקרובה.

     בלא קיומו של תנאי אחרון זה אין שינוי הייעוד מקיים את ההגדרה בדבר היותו "סטיה ניכרת מתכנית".

      

     אם כן, נשאלת השאלה, במקרה ואכן בוצעו חריגות מהוראות התוכנית, האם בחריגות כאמור יש כדי להביא לשינוי באופי וחזות הסביבה, העולים כדי "סטייה ניכרת"  ?


     כמובן שבמידה והתשובה לכך הינה חיובית, הרי שניתן יהיה לתקוף את החלטת מוסדות התכנון, והצעד הבא יהיה בטלות ההחלטה מעיקרה.

      

     לחילופין, אף אם הבקשה להיתר, או רחמנא ליצלן, הבנייה שכבר נעשתה, אינה בבחינת "סטייה ניכרת מתוכנית", עדיין ניתן לתוקפה ולאפשר למתנגדים לה, להשמיע קולם, מעצם היותה הקלה כפי דרישת סעיף 149 לחוק – או אז, חלה הפרוצדורה הקבועה בסעיף 149 לחוק, המחייבת הליכי פרסום ומתן הזדמנות להתנגדויות.

      

     אך, כעת עולה השאלה, מה קורה במצב דברים בו, מוסדות התיכנון לא קיימו את חובת הפרסום הקבועה בחוק ?

     יתרה מכך, מה הדין שעה שהרשות נתנה היתר שאינו מתאים לתכנית או תוך חריגה מהכללים שקבע החוק?

     פיתרון למצב כאמור כבר ניתן בפסיקה לאורך השנים, באמצעות גישת "הבטלות היחסית". ההלכה הנוקשה לפיה היתר בנייה אשר ניתן שלא כדין בטל מעיקרו, הוגמשה במשך השנים ע"י בימ"ש בהלכת "הבטלות היחסית" המאזנת בין הצורך בבטלות היתר שניתן באופן פסול לבין נסיבותיו של המקרה ומהות הפגם וזו למעשה ההלכה הנוהגת ובאיזון נדרש, בבחינת כל מקרה לגופו.


     יפים לעניין זה דברי בימ"ש העליון בע"פ 768/80 ש. שפירא חברה קבלנית נ' מדינת ישראל, פ"ד לו (1) 337, בעמ' 352:

     "יהיה זה בעליל בלתי צודק, אם אזרח, שפעל על-פי היתר, אשר ניתן לו על-ידי רשות המוסמכת לתתו, יהיה נתון לסכנה, שההיתר ייחשב לבטל ולמחוסר כל תוקף, והאזרח ייחשב לעבריין, הצפוי לעונשים כבדים הקבועים בחוק, אם יתברר לאחר זמן, שנפלו פגמים בדרך מתן ההיתר, שיש בהם משום פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, או שהרשות שקלה שיקולים זרים, או פגמים כיוצא באלה, וזה גם במקרה, שאותו אזרח לא ידע על קיומם של הפגמים ואינו אשם בהם".

      

     אם כן, לפי עיקרון הבטלות היחסית, גם כאשר קיים ניגוד בין היתר בנייה לבין תכנית מיתאר, ואפילו במידה והועדה המקומית נתנה היתר בניגוד לתכנית תוך חריגה מסמכותה, עדיין אין זו תוצאה הכרחית שההיתר בטל מעיקרו – רוצה לומר, נפקות הפגם, עומדת לבחינה והכרעה של בימ"ש לפי שיקול דעתו בכל מקרה לאור נסיבות המקרה.

     כמובן שתחולת עיקרון הבטלות היחסית הינה גם לעניין פגם העדר הפרסום כמצוות סעיף 149 לחוק. בעבר, נקבע כי פגם העדר פרסום מהוה פגיעה חמורה בעיקרי הצדק הטבעי היורד לשרשו של דבר ומביא לבטלותו מעיקרא של היתר שהוצא בדרך זו, אך בהמשך נקבע כי פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי אין משמעותה בטלות אוטומטית, אלא בטלות יחסית (כאמור בע"פ 768/80 שפירא נ' מדינת ישראל, דלעיל).

      

     לשיטתי, גישת ה"בטלות היחסית" כפי שהושרשה בפסיקה, מהווה נדבך נוסף באימוץ הפרגמטיות הרצויה בבימ"ש בתחומים שונים, לא כל שכן בתחום התכנון והבנייה. גישה כאמור, מאפשרת בחינת כל מקרה לגופו, מבלי לפרוץ את המסגרת, שכן ידוע, כי עצם קיומה של שעת בין ערביים, אין משמעה בהכרח ביטול ההבחנה בין יום לליל …
     דרך המלך שהונהגה בפסיקה, מאפשרת לבימ"ש לשמור על דרגת החופש הרצויה מתוך ראייה מערכתית ולבחון כל מקרה לגופו, תוך עריכת האיזון  הנדרש כך למשל, פגם בהיתר בנייה ו/או בחובת הפרסום לא בהכרח יעשה את ההיתר בטל מעיקרו.


     מובן כי לא ניתן לעשות צדק מלא עם כולם, ולכן יש ל"הסתפק" בהשגת צדק יחסי לגורמים העלולים להיות מושפעים מההכרעה מחד גיסא, ומתן משקל הולם למהות הפגם במתן היתר מאידך גיסא. בהקשר זה, אם למשל המדובר במעשה עשוי (בית מגורים שכבר נבנה עפ"י היתר "פגום" – סטייה מהיתר או הקלה ללא פרוצדורת פרסום), משמעו לא יהיה בהכרח בטלות ההיתר (ומכללה, הריסת הקיים …), כי אם הפתרון יימצא באמצעות מתן אפשרות למתנגד או הצד הנפגע לנהל הליך אזרחי בגין הפגיעה שנגרמה עקב ההיתר הפגום, זאת כנגד מגיש ההיתר, ובעיקר כנגד נותן ההיתר הפגום .


     :

     צור קשר

      

      
     משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
     בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 


      המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
     רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
     מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לאירועים חד פעמים בכל הארץ.

         
     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il    
     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שני, 4/7/16, 12:47
     •                         WIFIאינסטגרם
     • GIS
     •                                                                                                          

                              

      תנאים מרחביים והנחיות לפטור מהיתר

       

      בתאריך 1 לאוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר (רשימת העבודות מפורטת בהמשך). 

      ניתן לקבל הסברים נוספים הקשורים לתקנות אלה באתר משרד הפנים.

      כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:

       

      • תקנות התכנון והבנייה- עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.
      • תקנות התכנון והבנייה הכלליות  לרבות התוספת השנייה של התקנות העיקריות, תקנות חישוב שטחים, תקנות סטייה ניכרת;
      • התכניות החלות על המקום, בהן ניתן לעיין באתר המפות - GIS על פי כתובת הנכס;
      • התנאים המרחביים של הועדה המפורטים בהמשך
       

      רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר:

      העבודות והמבנים מופיעים על פי סדר הופעתן בתקנות.
      בחלק מהעבודות פורסמו תנאים מרחביים – שימו לב לקישורים להרחבה.

       

      גדרות ושערים

      1. גדר וקיר תומך
      2. גדר המוקמת בידי רשות
      3. גדר בשטח חקלאי
      4. גידור מיתקן תשתית *
      5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע *
      6. מחסום בכניסה לחניה ושער

       

      גגונים וסככות

      1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל *
      2. מצללה (פרגולה) *

       

      שימושים נלווים למבנה

      1. פרטי עזר
      2. שלט
      3. מיתקן לאצירת אשפה
      4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
      5. סורגים *
      6. דוד מים, דוד שמש וקולטים
      7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר
      8. החלפת רכיבים בבניין
      9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי *

       

      מבנים טכניים

      1. מבנים טכניים *
      2. מיתקן לניטור אוי
      3. מיתקן פוטו-וולטאי *

      מבנים ועבודות זמניים

      1. מבנה זמני *
      2. סגירה עונתית
      3. עבודות זמניות *
      4. מבנה זמני קל בשטחים חקלאיים *

       

      מחסן ומבנה לשומר

      1. מחסן *
      2. מבנה לשומר

       

      עבודות פיתוח ושיפור נגישות

      1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח
      2. שיפור נגישות לבנין ובתוכו

       

      אנטנה, צלחת קליטה ותורן

      1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן *
      2. הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים *
      3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל
      4. תורן למדידה מטארולוגית
      5. תורן ומיתקן ניטור רעש *
      6. אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו *

       

      הריסה ופירוק

      1. הריסה או פירוק של מבנה פטור מהיתר *

       

      שימו לב:

      התקנות לעבודות ולמבנים פטורים מהיתר אינן חלות על המבנים והאזורים הבאים:

      • בניינים לשימור
      • מגרשים הכלולים באזורים המוגדרים "העיר הלבנה - אזור ההכרזה" ו"יפו העתיקה", כפי שהוגדרו באתר המפות - GIS.
       לעבודות באזורים ובבניינים אלו נדרש היתר בהליך רגיל.

      (*) על פי תקנות הפטור מהיתר נדרש דיווח על ביצוע העבודה לרשות הרישוי.
      את הדיווח והמסמכים הנדרשים יש להעביר לרשות הרישוי על ידי מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר משרד הפנים.

       

      •  
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שני, 13/7/15, 08:39
       מכון הרישוי
       תמונת סיכום
       ''
       פיסקה 11

       מכון הרישוי העירוני מרכז במקום אחד את עיקר הגורמים המקצועיים המשולבים בהליך הרישוי, מתיק מידע עד תעודת גמר בנייה. הליך הרישוי משפר ומקצר את התהליכים, כך שאין עוד צורך בתיאום דרישות מוקדם לפני פתיחת בקשה להיתר, הצורך במכתב מידע מבוטל, וכל התחנות במכון הרישוי עוקבות אחרי הבקשה במקביל.

       שלבי הליך הרישוי והבניה:  

       א. שלב המידע: מתן מידע תכנוני בבקשת מידע להיתר, בתחומי התכן השונים.

       ב.
       לאחר הגשת בקשה להיתר ולפני דיון בועדה: ביצוע בקרה לתכנון המבוקש במגוון תחומי התכן ומתן חוות דעת מתואמת לוועדה.

       ג. לאחר דיון בועדה ולפני הוצאת היתר: ביצוע בקרה לתכנון הסופי ומתן אישורים בתחומי התכן השונים, כחלק מכלל האישורים הנדרשים למחלקת הרישוי לצורך הוצאת היתר הבניה.  

       ד. במהלך הבניה: ביצוע ביקורות, מתן אישורים והפקת טופס 4 ותעודת גמר

        
       באיזה שלב צריך ליצור קשר עם גורמי המכון?
       תמונת פסקה 2
       פיסקה 2

       א. לאחר קבלת החלטת הוועדה ובמקום בו נדרשת השלמת התנאים למתן היתר
       ב. לאחר הוצאת היתר לצורך קבלת טופס 4/תעודת גמר

        
       יצירת קשר עם מכון הרישוי
       תמונת פסקה 3
       פיסקה 3

       פנייה מקוונת למכון הרישוי
       טופס פנייה מקוון למכון הרישוי

       לפנייה המקוונת אפשר לצרף עד 5 קבצים, כל אחד מהם יכול להיות בגודל של עד 1MB. אם הקובץ גדול יותר אפשר לשלוח דוא"ל נוסף ל- machon_rishuy@mail.tel-aviv.gov.il. יש לציין את נושא הפניה ומספר הבקשה, ולצרף את הקובץ.

        

       שירותי התחנות במכון

       תחוםהשירותגנים ונוף השירות
       • מתן חוות דעת לוועדה בנושא העתקת עצים, עקירת עצים, הגנה על עצים קיימים ונטיעת עצים חדשים
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
       • לאחר מתן היתר בניה – טיפול בבקשות לרישיונות כריתה/העתקה מול פקיד היערות העירוני.
       מקלוט השירות
       • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פתרון המיגון המוצע
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה והוראות פיקוד העורף ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
       • טיפול בבקשות לפטור ממיגון
       • מתן אישור לטופס 4 על כך שהמיגון בוצע כנדרש
       תנועה וחניה השירות
       • מתן מידע תכנוני בתחום בהתאם לדרישות החוק, תוכניות בנין עיר ומדיניות העירייה
       • מתן חוות דעת לוועדה בנושאים הבאים:
        • תכנון התנועה – בתוך המגרש ובחיבור עם המרחב הציבורי
        • מקומות החניה המוצעים / חסרים
       אצירת אשפה השירות
       • מתן חוות דעת לועדה בנושאים הבאים:
        • סוג ומספר כלי האצירה לאשפה
        • חדר האשפה: מיקום, גודל, פתחים ודרכי גישה
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
       • מתן אישור לטופס 4 על כך שמתקן האשפה בוצע כנדרש
       איכות הסביבה השירות
       • מתן חוות דעת לוועדה בנוגע להיבטים סביבתיים של הבקשה להיתרי בתחומים הבאים: רעש ואקוסטיקה, איכות אוויר, קרינה, זיהום קרקע, מי תהום, חומרים מסוכנים, פירוק אסבסט.
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
       • מתן אישור לטופס 4 כאשר הדבר נדרש
       אדריכלות וחזות מבנים השירות
       • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פיתוח המגרש, הממשק עם הרחוב ועיצוב החזיתות
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
       כיבוי אש השירות
       • מתן חוות דעת עקרונית לוועדה בנושא בטיחות אש
       • בדיקה עקרונית של התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ורשות הכבאות וטיפול מול רשות הכבאות לצורך קבלת אישורה להוצאת היתר
       • בוחני כיבוי במכון הרישוי פועלים תחת הוראות והנחיות של רשות הכבאות ואינם בעלי סמכות אישור וחתימה בנושא בטיחות אש. הבוחנים מסייעים לרשות הכבאות בביצוע בקרת תכן ומתן התייחסות עקרונית לתכנון, קבלת קהל, עדכון מערכות וכיו"ב, הכל כדי לזרז את הטיפול ולסייע בידי רשות הכבאות לטובת קיצור התהליך כולו 
       איכות הבניה השירות
       • מתן טופס 2: כלומר מתן אישור לחיבור חשמל ומים לצורך עבודות הבניה (ניתן בתחילת עבודות הבניה)
       • פתיחת תיק טיפול וקביעת הדרישות למתן טופס 4 ותעודת גמר
       • הנפקת הפניות לקבלת אישורי אכלוס מגורמים שונים
       • ליווי וייעוץ בתהליך איסוף האישורים/המסמכים
       • שחרור ערבויות שנלקחו בתהליך הרישוי
       • הפקת טופס 4 ותעודת גמר
       • הפקת דוח סטטוס עדכני לאישורים שהתקבלו 
       קונסטרוקציה- תמ"א 38השירות
       • ביצוע הליך בקרה הנדסית ומתן אישור להגשת בקשה להיתר ( לאחר קבלת תיק מידע ובטרם הגשת בקשה). מהנדס הועדה הועדה המקומית מאשר כי המבנה הקיים אינו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה
       • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות תמ"א 38 ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
       נגישות - טיפול בפטורים השירות

       טיפול בפטור פרטני באישור נציב השיוויון.
       לאחר החלטת ועדה, וכתנאי למתן היתר דורשת מחלקת רישוי בניה הגשה של אישור מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה), הכולל חוות דעת לנושא נגישות.
       דרישה זו נקבעת על ידי מחלקת רישוי בניה בהתאם לחוק, לנסיבות וכדומה.
       חוות דעת בנושא נגישות אשר אינן כוללות בקשות לפטור יש להגיש למחלקת רישוי בניה, והן תטופלנה בלעדית במחלקת רישוי בניה.
       חוות דעת בנושא נגישות אשר כוללות בקשות לפטור יש להגיש ישירות למכון הרישוי, באמצעות טופס פניה אינטרנטי למכון הרישוי.

        
       יצירת קשר עם מכון הרישוי
       תמונת פסקה 5
       פיסקה 5
       1. פניה מקוונת - ממחשבכם האישי וללא צורך להגיע למכון!
        לפניה המקוונת ניתן לצרף עד 5 קבצים, אשר כל אחד מהם בגודל
        MB 1     או לפחות. קבצים גדולים יותר ניתן לשלוח במייל למכון הרישוי, תוך ציון נושא, וצירוף הקבצים.

       2. קבלת קהל:  
        • איכות הבניה (פתיחת תיק טיפול, איכות הבנייה, הגשת מסמכים לטופס 2/ טופס 4/ תעודת גמר ושחרור ערבות לביצוע תנאי היתר ) – פניה באמצעות המוקד הטלפוני ההנדסי בטלפון 03-7247777. קבלת קהל תהיה באמצעות קביעת תור מראש בלבד.
        • יועץ מטעם "עזרה ובצרון" לנושא תמ"א 38קבלת קהל בתיאום מראש באמצעות דואר אלקטרוני: Abraham_y@mail.tel-aviv.gov.il.
        •  
        • שאר הגורמים במכון – קבלת קהל בתיאום מראש בלבד באמצעות פניה בטופס המקוון (ראה סעיף 1).

       3. מענה טלפוני - באמצעות מספרי הטלפון הבאים:

       פרטי קשר - מכון הרישוי העירוני

       מספר חדרתחום אחריותשם מלאטלפון מספר חדר 226תחום אחריות איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר)שם מלא שרון צ'רניאק טלפון 03-7247777מספר חדר 229תחום אחריות איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר)שם מלא יוסי בלכר טלפון 03-7247777מספר חדר 269תחום אחריות פקיד היערות, גנים ונוף שם מלא יונתן שרוני טלפון 03-7247160מספר חדר 268תחום אחריות מקלוט ונגישות שם מלא אפרת גורן טלפון 03-7247156מספר חדר 269תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא שירלי בר טלפון 03-7247164מספר חדר 227תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא אסף יצחק קורמנס טלפון 03-7247155מספר חדר 227תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא גילי ברכה טלפון 03-7247165מספר חדר 221תחום אחריות תנועה וחניה שם מלא מרינה נלקין טלפון 03-7247166מספר חדר 221תחום אחריות תנועה וחניה שם מלא אלכסנדרה גרשטיין טלפון 03-7247167מספר חדר 220תחום אחריות כיבוי אש -עד קבלת היתר שם מלא אפרת שמש טלפון 03-7247169מספר חדר 227תחום אחריות איכות הסביבה/אדריכלות/אצירת אשפה שם מלא נדב פרסקו טלפון 03-7247165מספר חדר 265תחום אחריות נציג חב' עזרה וביצרון בנושא תמ"א 38שם מלא יובל אברהם טלפון 03-7247163מספר חדר 220תחום אחריות כיבוי אש- עד קבלת היתר שם מלא רן אבן-שושן טלפון 03-724169מספר חדר 228תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/דרכים/איכות הסביבה שם מלא רינת ברקוביץ טלפון 03-7247158מספר חדר 226תחום אחריות קונסטרוקציה/ תמ"א 38שם מלא יוגב יצהרי טלפון 03-7247162מספר חדר 228תחום אחריות אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/דרכים/איכות הסביבה שם מלא אביבית בובליל טלפון 03-7247157
        
       תמונת פסקה 7
       פיסקה 7

       במקרה שאין מענה, ניתן להתקשר אל מזכירת המכון בטל' 03-7247153. בשיחה עימה יש למסור את הפרטים הבאים:

       • תחום השירות / בוחן הרישוי עימו מבוקשת הפגישה / השיחה.
       • שם ומספר זהות של מבקש הפגישה / השיחה.
       • מס' הבקשה להיתר / מס' תיק טיפול לתעודת גמר
       • מטרת הפגישה / השיחה.

       מכון הרישוי

       • השירותים הניתנים במרכז: פניה לגורמי מכון הרישוי באמצעות טופס פנייה מקוון. פגישה תקבע ביוזמת המכון לפי הצורך, לאחר בדיקת הפניה. קבלת קהל עם יועץ מטעם "עזרה ובצרון" לנושא תמ"א 38 (בתיאום מראש).
       • כתובת: אבן גבירול 30 כניסה משער שאול המלך , קומה ב'
       • דואר אלקטרוני: machon_rishuy@mail.tel-aviv.gov.il
       • טלפון: 03-7247153 (מזכירות מנהל המחלקה)
       •   
       •  
       • טופס פניה מקוון למכון הרישוי
        תיאום מראש עם יועץ מטעם "עזרה ובצרון" באמצעות דואר אלקטרוני: 

       • Abraham_y@mail.tel-aviv.gov.il

       הוצאת היתר בנייה בקלות ובמהירות

        
        


       ''לפי חוקי התכנון והבניה, כמעט כל שינוי במבנה טעון היתר וכל בניה ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה בצידה. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בהוצאת היתרי בניה ויוכל לסייע לך לאשר תוכניות בקלות ובמהירות.

        

        

        


       נמאס לך להתמודד עם הרשויות? צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך


       " קבלת היתר בנייה היא הליך ארוך ומתיש. על מנת לקבל את ההיתר תצטרכו להתמודד מול מערכת בירוקרטית לא קלה, כאשר חוסר היכרות עם הנהלים השונים עלול להוביל לכך שתכלו את זמנכם לריק,תוציאו סכומים מבוזבזים ולא תצליחו להשיג את היתר הבניה הדרוש לכם".  


       • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
       • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
       • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.
       • טיפול בקבלת טופס 4 ותעודת גמר.
        
       המשרד מטפל בהוצאת היתרי בניה לכל סוגי העבודות, החל מהיתרי בניה לעבודה מצומצמת כמו התקנת גדר או פרגולה, דרך התקנת פאנלים סולארים או סגירת מרפסת וכלה בהוצאת היתרים לבניית קומה נוספת, הוספת מעלית או בניית בניין חדש.


        
        
       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום ראשון, 23/11/14, 22:51

        מאת: בנימין קלינגר |  נדל"ן ומקרקעין |  01/09/14 |  151 צפיות
        בחודשים האחרונים נעשתה עבודה רבה בהשתתפות השירות המשפטי, אגף תכנון העיר ואגף הרישוי והפיקוח בכדי ללמוד את המצב החוקי המורכב בו נמצאות בקשות בתחום רובע 3 ו 4, זאת לאור - העובדה כי התכניות ברובעים אלו סיימו את תקופת ההפקדה, אושרו בשינויים רבים בוועדה המחוזית ואף הוגש בהן ערעור למועצה הארצית. אנו שמחים לבשר כי התחלנו בבדיקת בקשות אלו ובהבאתן עם המלצה מקצועית לדיון בוועדה המקומית. הבקשות נבדקות בהתאמה לתכניות המופקדות, המאושרות ובכפוף לערעור למועצה הארצית שהוגש. יש להדגיש כי תכניות החורגות מהוראות התכניות המופקדות ברובעים 3 ו 4 אך - תואמות את הוראות התכניות המאושרות ברובעים, מחייבות את אישור הוועדה המחוזית לפי סעיף 79 לחוק לשם קבלת היתר. 
        מאת: בנימין קלינגר |  שירותים לעורכי דין |  04/12/11 |  2489 צפיות
        היתרים לפיצול דירות שר הפנים אלי ישי חתם בתאריך11.6.2011 על תקנות המאפשרות פיצול דירות. התקנות יאפשרו לפצל דירות קיימות ודירות בתוכניות שאושרו ובנייתן טרם החלה. במשרד הפנים עדכנו כי הלחץ על אישור התקנות הגיע בשל העלייה במחירים ומצוקת הדיור בארץ. מה צריך לדעת מי שמתכנן פיצול דירה וכיצד להכין בקשה להיתר בניה או שימוש חורג. 
        מאת: בנימין קלינגר |  עסקים, מימון וכספים |  04/12/11 |  980 צפיות
        מאמר מקיף על חוק רישוי עסקים,התמודדות עם מחלקת רישוי עסקים ונוהל הגשת בקשה לרישיון עסק. כיצד להגיש בקשה לרישיון עסק ,שימוש חורג ועוד. הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר. 
        מאת: בנימין קלינגר |  שלטון מקומי |  17/10/11 |  774 צפיות
        יש מקרים בהם ניתן שלא לקבל הרשעה בגין בנייה ללא היתר. כמו כן יש מקרים בהן ישנה התיישנות על העברה ולא ניתן להרוס את אשר ניבנה ללא היתר בנייה כדין. 
        מאת: בנימין קלינגר |  דיני עסקים |  20/09/11 |  878 צפיות
        גני ילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדים מהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנון והבנייה. ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייה במקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם של הילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדים שלישיים. על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג. 
        מאת: בנימין קלינגר |  עסקים קטנים ובינוניים |  20/09/11 |  4364 צפיות
        עקרונית ניתן לפתוח גן ילדים בבית מגורים, והעובדה היא שמרבית הפעוטונים וגני הילדים הפרטיים נמצאים בבתי מגורים, אבל לצורך כך נדרש (לפחות) היתר לשימוש חורג ורשיון עסק.בכדי לקבל אישור לשימוש חורג יש לפרסם את הבקשה להיתר והשכנים כמובן עלולים להתנגד. הועדה המקומית רשאית לקבל את ההתנגדויות ויכולה לדחות אותם. 
        מאת: בנימין קלינגר |  אקטואליה |  20/09/11 |  1931 צפיות
        דייר/דיירת בבנין משותף? שוקלים להוסיף ממ"ד לכל הבניין? איפה מתחילים? ככל שיותר דיירים יהיו שותפים למיזם, יש יותר סיכוי להוציאו לפועל. אחוזי הדיירים החותמים הדרושים, משתנים מרשות לרשות. במרבית המקרים, המינימום הדרוש נא בין 60-75%. 
         
         

        דרג את התוכן:
         1 תגובות   יום שבת, 27/4/13, 23:30

         הוצאת היתר בנייה בקלות ובמהירות

          
          

         ''לפי חוקי התכנון והבניה, כמעט כל שינוי במבנה טעון היתר וכל בניה ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה בצידה.


         משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה בהוצאת היתרי בניה ויוכל לסייע לך לאשר תכניות בקלות ובמהירות.

          

          

          


         נמאס לך להתמודד עם הרשויות?

         צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך


         קבלת היתר בנייה היא הליך ארוך ומתיש. על מנת לקבל את ההיתר תצטרכו להתמודד מול מערכת בירוקרטית לא קלה, כאשר חוסר היכרות עם הנהלים השונים עלול להוביל לכך שתכלו את זמנכם לריק,תוציאו סכומים מבוזבזים ולא תצליחו להשיג את היתר הבניה הדרוש לכם".  


         • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
         • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך ביורוקרטי.
         • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.
         • טיפול בקבלת טופס 4 ותעודת גמר.
          
         המשרד מטפל בהוצאת היתרי בניה לכל סוגי העבודות, החל מהיתרי בניה לעבודה מצומצמת כמו התקנת גדר או פרגולה, דרך התקנת פנלים סולריים או סגירת מרפסת וכלה בהוצאת היתרים לבניית קומה נוספת, הוספת מעלית או בניית בניין חדש.

          

          


         קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         השירות בפריסה כלל ארצית
         נייד: 3888813 - 052
         טל': 03-6990132
         פקס: 6990134 - 03
         דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
         www.klinger.co.il

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שלישי, 18/12/12, 19:01

           

          עיריית תל אביב יפו

          נערכת ליישום הליך רישוי בנייה חדש לשיפור ולקיצור

           זמן הוצאת ההיתר.

           

          לתשומת לבכם, בתאריך 23/12/12 ועד ה 31/12/12

           לא יינתנו שירותי קבלת קהל ומענה טלפוני

          באגף רישוי ופקוח על הבניה;  גינזך, מידע תכנוני,

          מתאמי ומהנדסי רישוי ופקוח.

          וייתכנו עיכובים בהוצאת היתרים בתקופה זו.

           

          אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

           

          צור קשר

           

           
          משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
          בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 


           המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
          רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
          מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

           תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

           

          יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!


          ייעוץ טלפוני ללא תשלום.


                      03-6990132      


            

           

          המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
           הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

            טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
          • עיריות
          • רשויות מקומיות
          • רשויות אזוריות
          • ועדות מקומיות ומחוזיות
          • משרדים ממשלתיים
          • משרד הבריאות
          • המשרד להגנת הסביבה
          • משרד הפנים
          • משרד הדתות
          • ועדות ערר
          • משרד ההגירה
          • משרדי שלטונות המס
          • המוסד לביטוח לאומי
          • המשרד לבטיחות ולגהות
          • משרדי הטאבו
          • מכון התקנים
          • מנהל מקרקעי ישראל
          • מועצות מקומיות

            רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים צור קשר                                                                                                                                

           03-6990132

          0523-888813

                                        

           

           

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132
          פקס: 6990134 - 03

          נייד- בן קלינגר 0523-888813

          www.klinger.co.il

           

          דרג את התוכן:

           פרופיל

           benklinger
           1. שלח הודעה
           2. אוף ליין
           3. אוף ליין

           ארכיון

           פיד RSS

           הפעילות שלי

           אין רשומות לתצוגה