כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום שני, 16/3/20, 10:19

  משרדים ורשויות

  חיפוש משרד ממשלתי או רשות ממשלתית 

  29 משרדי ממשלה

  הרשות השופטת

  הרשות המחוקקת

  55 רשויות ומוסדות

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום ראשון, 2/2/20, 10:35   חברות וחברים יקרים,

    

    

    

   קלינגר שמחה להביא לעיונכם את המדריך לתכנון מוטה תחזוקה בבנייני מגורים - מטעם משרד הבינוי והשיכון 2020.

    


    

    

    

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום חמישי, 3/10/19, 21:32

    צו הריסה מנהלי

    221.  (א)  ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן (ב), כי בוצעה עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות בכתב על הריסת העבודה האסורה (בפרק זה – צו הריסה מינהלי), ובלבד שבמועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה, ולעניין עבודה אסורה לגבי בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ-30 ימים מהיום שאוכלס; צו הריסה מינהלי יכול שיכלול גם הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור.

              (ב)  לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את הצו, תצהיר חתום בידו שבו ציין את פרטי העבודה האסורה, ואם הצו כולל הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור – גם את פרטי השימוש האסור, וכן כי לפי בדיקתו במועד הגשת התצהיר לא חלפו המועדים כאמור בסעיף קטן (א).

              (ג)   צו הריסה מינהלי יכלול את כל אלה:

    (1)   פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו;

    (2)   תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;

    (3)   אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף 225;

    (4)   פרטים בדבר הבנייה שהצו מורה על הריסתה;

    (5)   פרטים בדבר המועד המוקדם ביותר האפשרי לביצוע הצו כאמור בסעיף 222(ג) ובדבר תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין כאמור בסעיף 223;

    (6)   פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף 228;

    (7)   פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.

              (ד)  צו הריסה מינהלי יכול שיחול גם על חלק מבניין שנבנה כדין, אם על פי חוות דעתו של מהנדס בניין ביצוע הצו רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור או את בטיחותו.

    עבודה אסורה מוגדרת בסעיף 203 בחוק התכנון והבניה-

    “עבודה אסורה” – בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר;

    סעיף 145 לחוק התכנון והבניה קובע מהן העבודות הטעונות היתר

    451. (א)  לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

    (1)   התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

    (2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

    בפסקה זו –

    “שינוי פנימי” – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

    “דירה” – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

    (3)   כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום חמישי, 3/10/19, 20:25

     מינהל ההנדסה אגף רישוי ופיקוח על הבניה פתיחת מידע נוסף מינהל ההנדסה


     פעילות היחידה:

      

     אגף רישוי ופקוח על הבנייה אחראי על תהליך הבנייה מתחילת דרכו במידע להיתר ועד שלב טופס 4/תעודת גמר.
     באתר  תוכלו לקבל מידע ולהתעדכן בכל תהליך רישוי ופיקוח על הבניה, מקבלת מידע על זכויות בניה בנכס ועד קבלת היתר בניה ותעודת הגמר בסיום עבודות הבניה.
     באתר עומדים לרשותכם שירותים מקוונים רבים המאפשרים בין השאר הורדת טפסים וחומרי עזר החיוניים לתהליך רישוי בניה ולהוצאת תעודת הגמר, עיון בתיקי בניין סרוקים, בדיקה של זכויות בניה בנכס, ושירותים מקוונים נוספים.​

     מינהל ההנדסה אגף רישוי עסקים פתיחת מידע נוסף מינהל ההנדסה


     פעילות היחידה:

      

     האגף לרישוי עסקים מופקד על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיר תל-אביב-יפו.

     במסגרת תפקידו מטפל האגף בתהליך הרישוי, הכולל –

     • מתן מידע מיקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רשיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
     • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרשיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רשיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרשיון.
     • מומלץ תמיד להתיעץ עם מומחה ברישוי 
     • ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לבעלי העסקים למעקב אחר תהליך הרישוי: מהבית, באינטרנט, במייל ודרך מרכז השירות הטלפוני.
     • בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.
     • ביצוע ביקורת בעסק ע"י מבקר אזורי, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
     • הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי.

     כמו כן מופקד האגף על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוני.

     מינהל ההנדסההיחידה לתכנון אסטרטגי פתיחת מידע נוסף מינהל ההנדסה


     פעילות היחידה:

     היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהיבטים רב-תחומיים וכוללניים של תכנון העיר.

     היחידה מונה 11 מתכנני ערים בעלי רקע מקצועי מגוון (מדעי החברה, אדריכלות, תכנון נוף, גאוגרפיה ועוד). היא אחראית להכנה ולעדכון התכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו, אשר אושרה ב-2005, ועקרונותיה מוטמעים כיום בתכנית העבודה העירונית. היחידה אחראית לקידום תכנית המתאר העירונית, ולהכנת תכניות אב ומסמכי מדיניות בנושאים שונים ולגבי אזורים שונים בעיר.

     היחידה עוסקת בהיבטים השונים של תכנון שטחי הציבור בעיר: הגדרת הצרכים, חיפוש ואיתור פתרונות מיקום והשתתפות בתהליך הביורוקרטי של קידום הקצאות קרקע לשימושים ציבוריים. בנוסף מנהלת היחידה מערכות מידע, בקרה ומעקב שוטף אחר תהליכי התכנון והפיתוח של העיר, זאת על מנת לסייע למקבלי ההחלטות בקידום תל-אביב-יפו כעיר מרכזית ובעלת איכות חיים לתושביה.

      

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום ראשון, 25/8/19, 23:55

      מידע מוקדם

      תהליך רישוי

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 12:21

       פרוטוקולי ועדות הנדסה

       עוד בנושא

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 12:17

        הליך רשוי בניה בתל אביב:

         

         

         

        שינויים בשעות קבלת קהל: מחלקת שימור

        ביום חמישי, 28 במרץ 2018, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת שימור.
         
         

        הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך.

         

        ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בבקשה להיתר בנייה וכן תאריכי אישורים שהתקבלו מגורמים חיצוניים הקשורים להליך הרישוי.
        בנוסף, הבקשות המוגשות החל מתאריך 1.1.2013 נסרקות ועולות לאתר ובאפשרותכם לעיין בהן.

         

        כמו כן, מומלץ לעיין בקובץ ההנחיות ובתנאים הכלליים לתכנון ולביצוע מבנים המאגד את החלטות ומדיניות הועדה המקומית. לרשותך, מערכת הטפסים ונוסחי ההתחייבויות.

        להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים נדרשים.

        שלבי התהליך

        טלפון:

        03-7247777 , שלוחה 2

        03-7247414 - מזכירות מנהל המחלקה

        מענה טלפוני:

        ימים א'- ה' בשעות 15:00 - 08:00

        כתובת דואר אלקטרוני:

        פקס:

        03-7242710

        קבלת קהל:

        בתיאום טלפוני מראש באמצעות המוקד הטלפוני הנדסי.

        כתובת:

        פילון 5 קומת קרקע, כניסה C (אדומה)

         

         

        סיוע בהגשות להתרי בניה :
        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il
        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 17/1/18, 10:53

         מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים: לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון, היתר זמני או היתר מזורז. בעל העסק יכול, להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז. • היתר מזורז: רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישוי, הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג- 2013 ,המופיעים בטור ד', "היתר מזורז". • רישוי עסקים במסלול המזורז מאפשר קבלת היתר מזורז, תוך 21 יום, בתוקף לשנה, מאגף רישוי עסקים. • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק. לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז? • המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב )ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך( באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז? 1 .לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני. 2 .לעסק לא בוטל היתר מזורז ב- 3 שנים שקדמו לבקשה. 3 .כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים. 4 .העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה. 5 .הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה. עסק אשר מתקיימים כנגדו הליכים מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקים, לא יוכל לקבל רישוי במסלול המהיר. לאילו סוגי עסקים ניתן להוציא להם היתר מזורז? רשימת עסקים להיתר מזורז, כמפורט בטור ד', בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי()תיקון( התשע"ד 2013( 5 בנובמבר 2013 )וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשע"ג -2013( 3 במרץ 2013 ) קבוצה 1 - טיפול לא רפואי בגוף האדם 4.1 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף. 4.1 ב מספרה 8.1 חדר מתים למעט בבית חולים. קבוצה 3 – בעלי חיים לרבות ימיים 2.3 ו מספרה לבעלי חיים. 5.3 ב מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו. קבוצה 4 – מזון 7.4 א קיוסק 7.4 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון. שד' בן גוריון 68 פינת פילון 5 ,ת ל אביב-יפו 64514 טלפון: 7244600-03 ,פקס: 7241955-03 קבלת קהל בימים א,ב,ג,ה בין השעות 00.13-00.8 ,מענה טלפוני 00.15-00.8 IL.GOV.AVIV-TEL.WWW il.gov.aviv-tel.mail@asakim אגף רישוי עסקים מנהל ההנדסה קבוצה 6 – מסחר ושונות 1.6 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה. 7.6 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר. 8.6 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו. 12.6 עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני . 13.6 אולפן הקלטות אודיו. 14.6 מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט 1.7 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע 2.7 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום 5.7 מכון כושר קבוצה 8 – רכב ותחבורה 3.8 ב הובלה אחרת )ארבעה כלי רכב ומעלה( וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד. 4.8 ג הסעת נוסעים - תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו. 6.8 ג כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים – רחיצתם. 6.8 ד כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים – התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה. 8.8 א כלי שיט - השכרתם, אחסונם. 9.8 ד מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי – תיקון תקרים. 9.8 ה תיקון תקרים. קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים 4.10 ב טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה. 6.10 ב דשנים – אחסונם. 8.10 ב חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום. 13.10 מרפדיה. 14.10 ב מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - פחחות, למעט פחחות רכב 14.10 ג מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – מסגריה. 14.10 ד מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצור שלטים 14.10 ו מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז: • טופס הגשת בקשה להיתר מזורז . • נספחים מצורפים : • תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק • חוות דעת בעל מקצוע, אם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד. • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע . • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום. • מסמכים לפי המפרט האחיד • העתק רישיון עסק קודם. • הצהרה בדבר אי שינוי בעסק - אני מצהיר כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו. לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם. • תצהיר היתר מזורז – טופס 5( תקנות 3ג)א(, 3ה ו- 3ו( שד' בן גוריון 68 פינת פילון 5 ,ת ל אביב-יפו 64514 טלפון: 7244600-03 ,פקס: 7241955-03 קבלת קהל בימים א,ב,ג,ה בין השעות 00.13-00.8 ,מענה טלפוני 00.15-00.8 IL.GOV.AVIV-TEL.WWW il.gov.aviv-tel.mail@asakim אגף רישוי עסקים מנהל ההנדסה תהליך היתר מזורז: • הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז + תשלום אגרת רישוי עסקים. • הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז. היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם • תוך 21 יום הרשות תבחן את תקינות המסכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק נימוקים. • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף. התנאים לקבלת היתר מזורז: • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים. • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה. • תשלום אגרת רישוי. • הגשת טופס תצהיר שבו, בין היתר, התחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק. • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה. • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסק, בטרם יינתן ההיתר המזורז. כיצד ניתן להאריך היתר מזורז? • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת. על בעל ההיתר להגיש את טופס 5 לתצהיר היתר מזורז, בחודש שלפני תום השנה. • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה – תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון. סנקציות: סירוב נותן האישור – הודעה לבעל ההיתר המזורז על סיבת הסירוב, ביטול ההיתר המזורז בתוך 7 ימים ובלבד שלבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שלישי, 10/11/15, 10:47
          צו הריסה ללא הרשעה

           

          הרשויות בישראל מתמודדות מדי יום עם תופעות של בנייה בלתי חוקית ובנייה ללא היתר. חשוב לדעת כי אדם אשר מבצע את העבירות הנ"ל מסתכן לא רק בהריסת המבנה אלא גם בהרשעתו בפלילים על בסיס כתב אישום. לעיתים, המדינה יכולה לבקש להוציא צו הריסה למבנים גם ללא הרשעה. מדובר בצו אשר ניתן מכוח סעיף 212 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.


          סעיף זה קובע כי וועדה מחוזית לתכנון ובנייה או רשות מקומית, רשאיות להגיש לבית המשפט בקשה לצו הריסה ללא הרשעה, וזאת כאשר לא ניתן למצוא את האזרח אשר ביצע את עבירת הבנייה ו/או לא ניתן להעמידו לדין פלילי ו/או להרשיע אותו ו/או להוכיח מי ביצע את העבירה. צו כגון דא יכול להתבקש גם כאשר מבצע העבירה הלך לעולמו.


          למעשה, ניתן אפוא לומר כי עניינו של סעיף 212 לחוק התכנון והבנייה מעניק לבית המשפט לעניינים מקומיים את הסמכות להורות על הריסת מבנה גם ללא הרשעה, וזאת במידה ובוצעה עבירה לפי הפרק העשירי לחוק (פרק אשר עוסק בעבירות ועונשין), ובית המשפט היה רשאי להורות כאמור בסעיף 205 לחוק אם האדם היה מורשע בגין העבירה.

           


          ההתמודדות עם עבריינות בנייה ואכיפתם של דיני התכנון והבנייה, יושבת בבסיס תכליתו של סעיף 212 הנ"ל. במובן הרחב, מדובר בסעיף אשר מטרתו "למנוע מטרד מן הציבור ולשמור על הסדר הציבורי" תוך הריסת מבנים בלתי חוקיים. צו הריסה ללא הרשעה איננו עניין לא פשוט וזאת משום שעסקינן בצו שניתן כנגד אדם שלא הורשע בפלילים בביצוע העבירה נשוא צו ההריסה.


          בשל הפגיעה הקשה בזכות הקניין, אשר הינה זכות יסוד חוקתית במשפט בישראל, הפסיקה עמדה על שורה ארוכה של שיקולים ששומה על בית המשפט להעמיד לנגד עיניו במקרים כגון דא. ראשית, מוטל על הרשות להוכיח כי בנסיבות המקרה בהן התבקש הצו, התעורר עניין ציבורי חשוב אשר הצדיק את הריסת המבנה. מנגד, בית המשפט לא יאשר את הצו במידה ויוכח כי המשיב לא קיבל הזדמנות ראויה לשטוח את טענותיו ולהתנגד להריסה.


          במקרים בהם בית המשפט מוצא כי האינטרס הציבורי גובר על האינטרס האישי של המשיב, צו ההריסה יינתן כמבוקש. יודגש כי עמידה על האינטרס הציבורי במקרים אלה יכולה לחרוג מגבולות קיומו של "מטרד". לדוגמא, המדינה יכולה לבקש הריסה ללא הרשעה גם כאשר המטרד הציבורי בפועל אינו כה גדול, אך "האינטרס הציבורי זועק לשמיים שמא ייצא חוטא נשכר". במקרים אלה, מוטל על הרשות להוכיח את ביצוע עבירת הבנייה ברמת ההוכחה הפלילית (מעל לספק סביר). במידה ונטל ההוכחה הנ"ל לא יורם על ידי הרשות, יישלל תנאי היסוד להגשתה של הבקשה.


          "צעד חריף ודרסטי"


          הלכה פסוקה היא כי צו הריסה ללא הרשעה הינו "צעד חריף ודרסטי" אשר בתי המשפט נענים לו במקרים חריגים ועל בסיס נימוקים מבוססים. בבסיס החלטתו של בית המשפט בסיטואציות כגון דא עומד האינטרס הציבורי למנוע עבירות בנייה אשר גורמות למכשולים או תקלות לציבור. על פי רוב, צווים אלה יבוקשו כאשר הבנייה הבלתי חוקית גורמת באופן ישיר וברור לנזק לציבור.


          בניגוד לשיקולי הריסה על בסיס גזר דין פלילי, במרכז שיקול דעתו של בית המשפט בצו הריסה ללא הרשעה עומד המבנה ולא העבריין. כמו כן, הלכה פסוקה היא כי על מנת לקבל את הצו הנ"ל, אין די בהוכחת קיומם של התנאים המקימים את הסמכות להריסת המבנה. מוטל על הרשות גם להוכיח כי קיים עניין ציבורי חשוב אשר יש בו כדי להצדיק את מתן הצו.


          אינטרס ציבורי זה יכול להיות היקף בנייה גדול במיוחד, בניה בשטח ציבורי, הפרעה לעבודות תשתית או הקמתו של מבנה אשר בנייתו יצרה מטרד לציבור. כמו כן, בית המשפט עומד גם על האינטרס האישי של המשיב והנזק אשר עלול להיגרם לו באם המבנה ייהרס בסופו של היום. מדובר אפוא בהליכה עדינה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי.


          בקשת רשות למתן צו הריסה ללא הרשעה באה כאשר ההליך הפלילי, המקובל, לא צלח. מדובר למעשה בבקשה אשר עוקפת הגנות שונות שעומדות לאזרח העומד לדין פלילי בגין עבירות בנייה. כפי שצוין לעיל, האזרח נדרש להתמודד במקרים אלה עם האינטרס הציבורי ועליו להוכיח כי אין לתת את הצו משום שהפגיעה באינטרס האישי שלו הופכת את ההריסה לבלתי סבירה. פעמים רבות, בקשות לפי סעיף 212 לחוק מוגשות בנוגע לבנייה ישנה (ולא אחת, ישנה מאד), וזאת בניגוד לתורת ההתיישנות אשר מאחוריה אינטרס ציבורי מובהק.

          קיבלתם צו הריסה? ככל שתמהר לפעול כנגדו כך גדלים הסיכויים שתוכל לבטלו. למרות שמדובר בענישה מנהלתית, בתי-המשפט מגבילים לעיתים את הרשויות המקומיות.

          צו הריסה מנהלי המוצא על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעקבות בניה בלתי חוקית מהווה, בדרך כלל, מכה לא קטנה לבעלי המבנה. הדבר גורר תוצאות קשות אף יותר כאשר לצו נלווה גם כתב אישום (שהרי המדובר גם בעבירה פלילית). במהלך השנים האחרונות הרחיבו בתי-המשפט את עילות התקיפה של צווי ההריסה המנהליים. כמו במקרים אחרים משתפרים בדרך כלל הסיכויים לביטול הצו ככל שהטיפול המשפטי מתחיל בשלב מוקדם יותר.
          סמכותו של יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לצוות על הריסת מבנה בתחום שיפוטו מעוגנת בהוראת החוק[1] הקובעת כי
          "הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או חלק ממנו שהוקם או שהוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית, יהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציין כי - הבניין הוקם ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג; ושלא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר"
          בבית-המשפט העליון נפסק, תחילה, כי עילות הביקורת השיפוטית של בית-המשפט על צו הריסה מינהלי הן שתיים בלבד - אלו שנקבעו במפורש בחוק[2] והמורות כי
          "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוועדה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת"
          יחד עם זאת, בפסיקה מאוחרת[3], הורחב מיתחם עילות הביקורת השיפוטית על צו הריסה מינהלי. כך למשל נקבע כי
          "הכלל הוא שבית-המשפט, המבקר צו הריסה מינהלי, יכבד את לשונו של סעיף 238א ולא יתערב בפגמים שאינם מנויים באותו סעיף... כלל זה כפוף לחריג אחד: שצו ההריסה נפגם בפגם חמור כל כך העושה את הצו בטל מעיקרו"
          יוצא איפוא, כי בהלכה הפסוקה, נקבע, כי קיימות שלוש עילות, לפיהן רשאי בית-המשפט לבטל, על-פי שיקול דעתו, את צו ההריסה המינהלי או להתלות את תוקפו: לפי שתי העילות הקבועות בחוק וכן לפי העילה השלישית - יציר הפסיקה - פגם חמור מאד בצו ההריסה המינהלי עושה אותו בטל מעיקרו (void), קרי: הוא נעדר תוקף מלכתחילה.

          יצויין כי בהלכה הפסוקה, לא נקבעה, במפורש ובאופן ממצה, זהותם האובייקטיבית של הפגמים וכן הנסיבות הקונקרטיות בהן נהפך הפגם לחמור מאד, ועושה את הצו בטל מעיקרו. כל מקרה ידון לגופו ועל רקע נסיבותיו[4]. כך למשל בוטלו, במספר מקרים, צווי הריסה מינהליים, מחמת שניתנו בחוסר סמכות או מאחר שלא הוגש ליושב ראש הועדה המקומית תצהיר כדין[5], לפני שהפעיל את סמכותו והורה על הריסת המבנה. גם חוות-דעתו של מהנדס העיר נדרשת[6] ולא ניתן לוותר עליה.

          במקרה שהיה[7], הגישה הוועדה המקומית נגד בעלי מבנה ונגד המחזיקה בו, בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה, המתייחסת לסגירת מרפסת בחזית הבניין. בית-המשפט קבע כי צו הריסה ללא הרשעה[8] אינו הליך פלילי, ברם, מידת ההוכחה המוטלת על המבקש סעד, אינה נופלת ממידת ההוכחה המוטלת על התביעה בבואה להוכיח עבירה[9]. הוראות הסעיף הינן יוצאות דופן ומרחיקות לכת ביותר במסגרת הדין. ניתן להטיל על-פיהן צו אשר אדם עשוי להיפגע פגיעה קשה מתוצאותיו מבלי שהועמד לדין בעבירה, בעוד שאילו היה עומד לדין - שהרשעה בו היתה מביאה להטלת הצו - יכול היה לעורר טענות המשמשות מחסום והגנה מלאה כלפי העמדתו לדין, שהוא ההסדר החוקתי הנורמטיבי והרגיל.

          לבית-המשפט מסור שיקול דעת ההולך וגדל ככל שחולף המועד מאז ביצוע העבירה. כך, למשל, הגביל המחוקק בשתיים את העילות לביטול צו הריסה מינהלי, אשר זה מוצא כאשר הבניה עדיין לא הסתיימה; כאשר הורשע אדם על עבירה ובתחילת ההליכים טרם הסתיימה הבניה או שנסתיימה תוך ששה חודשים שלפני תחילת ההליכים ונקבע מתן צו הריסה כחובה, למעט במקרים יוצאי דופן.

          כאשר הורשע אדם בביצוע עבירה בכל מקרה אחר, הותיר המחוקק שקול דעת. במרבית מקרים אלה, די בקיום הבניה הבלתי חוקית כדי שינתן צו ההריסה ונטל השכנוע שלא להעניקו מוטל על הנאשם. ההליך על פי הסעיף האמור חורג מעקרונות המשפט רגילים ועל כן, בהיותו יוצא דופן, דרוש שכנוע והסבר מדוע יחרוג בית-המשפט מההסדר הנורמטיבי הרגיל ויעשה שימוש בשיקול דעתו. לא די בקיומה של הבנייה הבלתי חוקית בלבד כטעם למתן הצו, הנטל למתן הצו רובץ איפוא על מבקשו.

          עוד נקבע, כי כאשר בעבר ביקשה הוועדה המקומית להעמיד לדין את ה"עבריינים", ואלה זוכו מהעבירה תוך קביעה עובדתית מתאימה, נמנעה מהוועדה המקומית האפשרות לטעון שוב כנגד הבניה הבלתי חוקית, אף כאשר נעשה הדבר ללא בקשת הרשעה. זאת, במידה ובמשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או במשתמע. במקרה שכזה, בעלי הדין מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט שני, חרף אי הזהות בין העילות שבשתי התביעות (השתק פלוגתא).

           

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il

          דרג את התוכן:
           1 תגובות   יום ראשון, 27/9/15, 13:57

           ''

           דרג את התוכן:
            2 תגובות   יום שישי , 13/2/15, 13:19

            מידע בנושא הרפורמה בתכנון ובנייה

            הרפורמה בתכנון ובנייה  טומנת בחובה שלושה אלמנטים מרכזיים: הקלה על האזרחים, פחות בירוקרטיה וסרבול, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למדינה למענה ולאישור תכניות.

             

            מטרתו המרכזית של שר הפנים, גדעון סער, בקידום רפורמה זו בתחום התכנון במדינת ישראל, הייתה לקצר את הליכי הרישוי והבינוי במדינה, לקדם בניית יחידות דיור חדשות במהירות ולהקל על אזרחים המעוניינים לבצע שינויים בקנה מידה  מקומי הרלוונטיים לחיי היום יום.

             

            חוקי התכנון והבנייה הקיימים הם מימי המנדט הבריטי, אשר התאימו ל"מושבה" בריטית ואומצו בהמשך ע"י מדינת ישראל. וברור  כי הגיע הזמן לשינוי. בישראל ישנן שלוש רמות תכנון (ארצי, מחוזי ומקומי) דבר אשר מקשה על ההתנהלות ועל האפשרות להכין מלאי של יחידות דיור זמינות לציבור, וכן מעכב ומסרבל את כל הליכי הבנייה והתכנון.

             

            תכנון וקשיחות לא הולכים ביחד. לכן, הרפורמה מתמקדת במתן גמישות ובאפשרויות שינוי מרביות לגורמים האמונים על קבלת ההחלטות. כיום, מערכת התכנון היא ריכוזית כך שפעולות רבות מצריכות אישור של הדרג הארצי והמחוזי. במסגרת הרפורמה החדשה, ועדות מקומיות יוכלו לאשר שינויים תכנוניים, ובכך לצמצם לדרג הארצי והמחוזי את היקף העבודה בנושאים מגוונים המעסיקים את  הרשויות המקומית. השינוי בסמכויות  יאפשר לדרג הארצי והמחוזי להתמקד  בפעילויות ובסוגיות בעלי חשיבות  על מקומית, דבר שבהכרח יוריד מהעומס וייקצר את תהליכי העבודה. כמו כן, הוועדות המקומיות, אשר מכירות מקרוב את צרכי העיר ופניה, יקבלו סמכות לאשר ולשנות תכנון, כך שהאזרחים יוכלו לקבל מענה מהיר ומקצועי. חברי הוועדה, נבחרי הציבור  יהיו זמינים עבורם ומחויבותם לתהליך תגבר.

             

            הרפורמה תיצור אפקט מידי אשר ישפיע על הציבור מיד לאחר אישורה, והיא מהווה הישג משמעותי למערכת התכנון במדינת ישראל. לאחר מספר ניסיונות לבצע רביזיות, הצליחו במהלך השנה האחרונה מנהל התכנון ושר הפנים, גדעון סער, להעביר שינוי יסודי ומשמעותי בחוק, אשר ישפיע על עתידה של מדינת ישראל, ישפר וישדרג את מערך התכנון במדינה, ויצעיד אותה למערכת רגולטורית המתאימה למאה ה-21. 

             

            להלן עיקר השינויים במסגרת הרפורמה:

             

            רישוי

            • לא לכל דבר צריך היתר (פטור)

            בוטל הצורך בקבלת היתר בניה להקמת מחסן / פרגולה / סגירות חורף לבתי אוכל / גגון וכו'.

            על מנת להקל ולקצר את הליכי הרישוי, נקבעו פריטים שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי, ולכן, מעכשיו ניתן פטור מהיתר להקמתם. הליך רישוי מקוצר

            רלוונטי עבור הוספת ממ"ד, סגירת/הוספת מרפסת, תוספת בנייה שלא עולה על 25 מ"ר, הוספת מעלית, סגירת קומת עמודים בבניין.

            על מנת להקל על האזרח, הוחלט על הליך רישוי מקוצר שיאפשר מתן אישור מהיר וקל עבור פעולות שכיחות, בעלות השפעה רבה על האזרחים. רשות הרישוי מחויבת לקבלת החלטה בבקשה ולהחזיר תשובה לפונה עד 45 יום. במידה ולא הוחזרה תשובה, רואים זאת כהחלטה לאישור הבקשה, ובסופו של התהליך יכול וינתן היתר באופן אוטומטי.

            • קיצור משמעותי של לוחות הזמנים

            כדי להקל על האזרחים, לקצר הליכים ולקדם תכניות בנייה, נקבעו לוחות זמנים סגורים וקשיחים לדיונים בנושאים השונים. במידה של אי עמידה בלוחות הזמנים, מגיש הבקשה רשאי להעבירה לוועדה ברמה הגבוהה יותר. במסלול של הליך רישוי בדרך מקוצרת , אי התייחסות בזמן הקבוע בחוק, משמעו אישור אוטומטי של הבקשה.  הוראות אלה מייצרות וודאות וסופיות  עבור האזרח במהלך הליך התכנון והרישוי.

            עבור בקשות במסלול רישוי מלא, הוועדה מחויבת להחזיר תשובה תוך 90 יום.

            • רישוי מקוון

            כל מערכת התכנון והרישוי תעבור בהדרגה למערכת מקוונת.

            המשמעות עבור האזרח – הגשה קלה, נוחה ומהירה יותר של בקשות לוועדות השונות, שיפור תהליך הרישוי, ובמקביל הנגשת כלל המידע לציבור (יהיה פתוח באמצעים הממוחשבים ונגיש לכל מבקש).

            • מכון בקרה – one stop shop

            במסגרת החשיבה על נוחות ונגישות לאזרח, בכדי לחסוך זמן, עלויות ובירוקרטיה, יוקמו מכוני בקרה ברחבי הארץ, בהם יהיה ניתן להפיק את כל האישורים הנדרשים מכלל הגורמים הממשלתיים עבור אישור השיפוץ/הבנייה: מכבי  אש, בריאות, המשרד להגנת העורף וכו'. (פיילוט יתקיים בזמן הקרוב, ייכנס לתוקף מלא ב-2016).


            חלוקה מחדש של סמכויות בין הוועדות

            הרפורמה בתכנון ובנייה מייחסת חשיבות מיוחדת להעברת חלק מסמכויות הוועדה המחוזית (העמוסה ביותר) לוועדות התכנון המקומיות.

            • השינוי יפחית בצורה משמעותית את הריכוזיות הקיימת במערכת התכנון, ישפר את השירות לאזרח ויצמצם את הבירוקרטיה.
            • במקום אישור תכנית בפרק זמן של שנתיים עד ארבע שנים, תכנית תאושר בממוצע תוך שנה.
            • במסגרת הרפורמה יעברו חברי הוועדות המקומיות הכשרות וקורסים אשר ישפרו את מקצועיותם ויעניקו להם כלי עבודה טובים יותר. במקביל, מנהל התכנון יפקח על פעילותם באופן שוטף.
            • הוועדות המקומיות מכירות היטב את השטח ואת הצרכים של העיר/היישוב. העברת האחריות אליהם מעלה את זמינות נציגי ועדת התכנון ומגבירה את מחויבות חברי הוועדה לטובת הציבור והיישוב.
            • הסמכויות שמקבלות כל הוועדות המקומיות במסגרת הרפורמה: הוועדות המקומיות יוכלו לתת מענה לצרכי תושבים ותוכניות נקודתיות להן השפעה על המרחב המקומי והאישי. הרחבת דירה בנויה עד לגודל של 140 מ"ר, הוספת שטחי בניה במגרשים (לדוגמא: בבנייה רוויה עד 20% משטח המגרש, בבניה לא רוויה בישוב עירוני עד 7% משטח המגרש או 50 מ"ר), , הוספת שטחים למסחר ומלונאות בבנייני מגורים עד 25%, הוספת שטחי בנייה בתת הקרקע לצורכי שירות (חניה, מחסנים וכו'), שינוי במיקום מבני ציבור ושטחי ציבור שנמצאים בבעלות הרשות המקומית, קביעת מבנים לשימור.
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il

             

            דרג את התוכן:

             פרופיל

             benklinger
             1. שלח הודעה
             2. אוף ליין
             3. אוף ליין

             ארכיון

             פיד RSS

             הפעילות שלי

             אין רשומות לתצוגה