כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום רביעי, 8/4/20, 16:06

  טיפול בעבירות בנייה-הסדרה ואשורים בדיעבד

   
   

  ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין.

  צו הפסקת עבודה,צוו הריסה,קנס מנהלי ועוד.

  משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

   

   

   

   

  נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

   

    " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להימנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

   

   

   

  המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג , פיצול דירות ועוד…

   

  קלינגר התרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  השירות בפריסה כלל ארצית
  נייד: 3888813 - 052
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום חמישי, 12/12/19, 23:08

   החמרת האכיפה בעבירות בנייה:

   הליכי אכיפה מִנהליים והתמודדות אתם נובמבר 2019 ב-2017.10.25 נכנס לתוקף תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, המכונה "חוק קמיניץ".

   התיקון מחמיר את הענישה במקרים של עבירות בנייה מסוימות, וקובע לוחות זמנים מהירים וקשיחים לאכיפה באמצעות צווים וקנסות מִנהליים. צווים מנהליים מחייבים את האזרח לבצע פעולות שונות, וקנסות מנהליים קובעים סכום שעל האזרח לשלם בגלל ביצוע עבירת הבנייה. בשני האמצעים נעשה שימוש בלי להעמיד את האזרח למשפט פלילי. המטרה המוצהרת והברורה של התיקון לחוק היא להחמיר, לייעל ולזרז את הענישה בגין עבירות בנייה, וזאת בטענה שמדובר בתופעה נפוצה ומסוכנת הפוגעת בכלל הציבור ובשלטון החוק.

   מטרה נוספת היא לחזק את ההרתעה מפני ביצוע עבירות בנייה. יש יתרון לאזרח באכיפה מנהלית – היא מונעת העמדה לדין והרשעה של "אזרחים נורמטיביים", כך שלא תירשם לחובתם הרשעה פלילית. עם זאת, היא מאפשרת להטיל קנסות גבוהים בהליך מהיר, כך שבהחלט יש לה השלכות קשות וחמורות. זכותון זה נועד לתת לכם מידע על זכויותיהם בנושא עבירות מנהליות בלבד בעקבות התיקון לחוק. חשוב לציין שהמידע בזכותון הוא כללי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי. אם הוטל עליכם קנס או קיבלתם צו מנהלי המחייב אתכם לבצע הריסה או פעולה אחרת, אנו ממליצים לקבל בדחיפות מידע וייעוץ בדבר זכויותיכם, ובמידת הצורך להיוועץ בעורך דין מומחה לתחום התכנון והבנייה, ולשקול את האפשרויות העומדות בפניכם מייד עם קבלת הודעת הקנס.

    אילו סוגים של עבירות בנייה ייאכפו באכיפה מנהלית?

    עבודה אסורה: בנייה או עבודות בניין שבוצעו ללא היתר, או בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר, או בניגוד לייעוד המקרקעין. למשל: פיצול דירה; שימוש במחסן או במרתף למגורים; הרחבה או תוספת בנייה ללא היתר: סגירת מרפסת; בנייה על גג הבניין; יציקת בטון, בניית במות מוגבהות, בניית גדרות קבועות בגובה של מעל 5.1 מטרים או משטחי אחסון. עבירת העבודה האסורה מתיישנת בחלוף 5 שנים, אם לא ננקטה בעניינה כל פעולת חקירה.

    שימוש אסור בקרקע או בבניין: שימוש במקרקעין או במבנה, בניגוד לייעוד הקרקע המופיע בתכנית. למשל – שימוש בקרקע חקלאית או בבית מגורים על מנת לנהל עסק.  אי קיום צו מנהלי להפסקת שימוש או להפסקת בנייה: המשכת העבודה או השימוש האסורים לאחר שמבצע העבירה קיבל צו להפסקת העבודה או השימוש. 2 בוצעה עבירת בנייה – על מי יכולה המדינה להטיל אחריות? על פי התיקון לחוק, רשויות האכיפה יכולות להטיל אחריות על מעגל רחב של גורמים המעורבים באופן ישיר או עקיף בעבירת הבנייה: בעלי הקרקע )או המבנה(, מי שמשתמש בה, מי שמנהל את השימוש בקרקע )למשל מנהל בית עסק(, או מי שמפיק או זכאי להפיק הכנסות מהקרקע או מהבניין ומהשימוש בהם. בנוסף, קנסות בגין עבודה אסורה אפשר להטיל גם על בעלי מקצוע המעורבים ישירות או בעקיפין בביצוע העבודה האסורה, למשל: האדריכל, המהנדס, הקבלן, האחראים לתכנון העבודה או לפיקוח עליה. אי אפשר להטיל אחריות וקנסות על עובדים שכירים זוטרים בתחום ההנדסה והבניין )למשל, עובדיו של הקבלן המבצע את העבודה( או על מי ששוכר את המבנה לצורך מגורים. מהם הצעדים המנהליים שהמדינה תוכל לנקוט נגד מבצעי העבירה? הצעדים המנהליים שיבוצעו על פי התיקון לחוק נחלקים לשניים: צווים מנהליים וקנסות מנהליים. צווים מנהליים צו מנהלי הוא הוראה שמנפיקה אחת מרשויות האכיפה המוסמכות בחוק. הצו מחייב את מי שביצע עבירה להפסיק את ביצועה או להחזיר את המצב לקדמותו, למשל: להפסיק שימוש אסור במבנה, לסגור מבנה שנעשה בו שימוש אסור, להפסיק עבודה אסורה או להרוס מבנה )צו הריסה(. הרשות האוכפת יכולה להוציא במקביל לצו מנהלי גם התראה או הודעת קנס. כלומר, מדובר בצעדי אכיפה שיכולים להתבצע בנוסף ובמקביל זה לזה. אילו פרטים חייבים להופיע בצו המנהלי?  מיקום המקרקעין שאליהם מתייחס הצו;  תיאור קצר של העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;  פירוט קצר של השיקולים הרלוונטיים להוצאת הצו;  אישור על כך שהרשות האוכפת קיימה התייעצות עם הגורמים המוסמכים;  פרטים בדבר זכותו של מבצע העבירה לבקש לבטל את הצו, ופרטים ליצירת קשר עם הגורם שנתן את הצו. איך אפשר לבקש לבטל צו מנהלי? בקשה לביטול צו מנהלי חייבת להיות מוגשת לבית המשפט המוסמך בתוך 15 יום מקבלת הצו. לביטול צו שניתן על ידי ועדה מחוזית או על ידי היחידה הארצית לאכיפה – יש להגיש את הבקשה לבית משפט השלום הקרוב לקרקע או לבניין שאליו מתייחס הצו. לביטול צו שניתן על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה – יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לעניינים מקומיים אם קיים כזה. אם לא קיים בית משפט לעניינים מקומיים, יש לפנות לבית משפט השלום הקרוב. חשוב להבין שהעילות לביטול צו מנהלי הן מצומצמות מאוד, ובתי המשפט מבטלים צווים כאלה במקרים נדירים בלבד: אם נפלה טעות והעבירה לא בוצעה כפי שמתואר בצו, או אם נפל 3 פגם חמור באופן שבו הוצא הצו )למשל, אם המפקחים ביצעו עבירות במסגרת החקירה או במסירת ההודעה על הקנס, לא התייעצו עם הייעוץ המשפטי, או הוציאו את הצו אחרי המועדים הקבועים בחוק(. חשוב גם לשים לב שעצם הפנייה לבית המשפט בבקשה לבטל את הצו אינה "מקפיאה" אותו. רק אם בית המשפט מחליט על עיכוב ביצוע, המדינה לא יכולה להוציא את הצו לפועל. לכן, יחד עם הבקשה לביטול הצו יש לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע עד מתן החלטה. חשוב להדגיש שוב: את הצו המנהלי ניתן לבצע תןך 21 ימים מיום הוצאתו, ולכן מייד עם קבלת צו מנהלי כדאי להתייעץ עם עורך דין המכיר את הנושא, בין היתר כדי לבדוק אם יש טעם להשקיע כספים רבים בהליך משפטי. כיום שיקול הדעת של בית המשפט בביטול צווים מנהליים הוא מוגבל ביותר, ופעמים רבות הסיכויים להצליח בבקשה לביטול צו כה נמוכים, שמוטב לא להשקיע בכך ועדיף להסיר את העבירה – כלומר להרוס עצמאית את המבנה ו/או להפסיק את השימוש, ולא להגרר להוצאות שלא ישאו פרי. קנסות מנהליים קנס מנהלי הוא קנס שניתן על ידי רשויות התכנון למי שנקבע כי ביצע עבירה, מבלי להעמידו לדין. מי שרוצה יכול להגיש בקשה להישפט ולעמוד למשפט פלילי, במקום לשלם את הקנס המנהלי )בדומה למצב בעבירות תנועה(. על מנת להטיל קנס בהליך המנהלי, הרשות צריכה להציג ראיות לכך שהנקנס )האדם שעליו מוטל הקנס( ביצע את העבירות, אך היא לא צריכה להוכיח זאת מעבר לכל ספק סביר כפי שנדרש בהליך הפלילי. הראיות יכולות להיות, למשל, מצב הדברים בשטח כפי שתועד על ידי מפקח מוסמך, אמירות של הנקנס או מסמכים המצביעים על כך שהנקנס הוא המחזיק או המשתמש בקרקע או בבניין. בדרך כלל מוטלים קנסות מנהליים על מי שאין לו עבר פלילי משמעותי בתחום עבירות הבנייה. תנאי נוסף להטלת עונשים מנהליים הוא שלא מדובר בעבירה בהיקף קטן מאוד )פחות מ-25 מ''ר( שבוצעה על קרקע פרטית. מי מטיל את הקנסות ומהן סמכויותיו? חוק התכנון והבנייה קובע שאת הקנסות מטיל מפקח שהוסמך לכך על ידי שר האוצר. המפקח יכול לפעול בשמה של היחידה הארצית לאכיפה במשרד האוצר, בשמה של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה או בשמה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה. המפקח חייב לענוד תג הזדהות באופן גלוי, ולהציג את תעודת ההסמכה שלו על פי דרישה. למפקחים יש סמכויות נרחבות הדומות לסמכויות שוטרים. כך למשל, למפקח יש סמכות לעכב אדם לצורך קבלת מידע, לחקור כל אדם בנוגע לעבירות, לדרוש תעודות ומסמכים, להיכנס למקרקעין שאינם בתי מגורים ולערוך מדידות בשטח. למפקח אין סמכות להיכנס למבנה מגורים, אלא אם אדם בגיר המתגורר במקום הסכים לכך, או בצו בית משפט. איך נקבע גודל השטח של הבנייה האסורה? לגודל שטח הבנייה או השימוש ללא היתר יש חשיבות רבה, שכן הוא משפיע על גובה הקנס שיוטל. 4 גודל השטח נקבע בהתאם לשתי מדידות שמבצע המפקח בשטח, בשני מועדים נפרדים שבהם הוא מבקר במקרקעין. המדידות צריכות להתבצע באמצעים מקובלים ומדויקים ככל האפשר – סרט מדידה או מד לייזר – ולא באמצעות הערכה "לפי העין". במקרה של מדידה מורכבת, על המפקח לשקול מדידה על ידי מודד מוסמך. אם מדובר בעבירה בהיקף גדול – מעל 120 מ''ר – אין חובה לבצע מדידה מדויקת, מכיוון שסכום הקנס במקרה כזה יהיה ממילא מקסימלי, ואינו תלוי בגודל המדוייק. איך נמסרת ההודעה על הקנס? מסירת ההתראה או ההודעה על הקנס יכולה להיעשות בשתי דרכים:  במסירה אישית לנקנס בביתו או במקום עסקו, או לקרוב משפחתו שהוא מעל גיל 18( או שנראה מעל גיל 18 .)  באמצעות דואר רשום. התאריך שיופיע באישור המסירה ייחשב כתאריך שבו קיבל הנקנס את ההודעה )"תאריך ההמצאה"(, אלא אם הנקנס יוכל להוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו או סירובו לקבל את ההודעה. שימו לב: במקרה שבו הבעלים או המחזיקים בנכס הם בני זוג, ייתכן שהקנס המנהלי יוטל על שניהם ויימסרו שתי הודעות קנס, אך יש לשלם את הקנס פעם אחת בלבד. איך אפשר ליצור קשר עם רשויות האכיפה? יצירת קשר ומסירת מסמכים לרשויות האכיפה המנהלית יכולה להיעשות רק באחת משתי דרכים:  בדואר רשום, לכתובת המופיעה בהודעת הקנס.  במסירה ידנית לעובד במשרד רשות האכיפה, לפי הכתובת המופיעה בהודעת הקנס. יש לדאוג לקבל אישור בכתב על המסירה )כלומר, לבקש מהאדם שאליו נמסר החומר לאשר בחתימתו את קבלת המסמכים(. כל פנייה שתתבצע באמצעים אחרים )למשל לפקח שמגיע למקום, בשיחת טלפון( – יתכן שלא תילקח בחשבון ולא תזכה להתייחסות. עבירה נמשכת של שימוש אסור להודעת קנס על עבירת שימוש שעדיין מתרחשת בפועל תצורף התראה, שבה יצוין כי יש להפסיק את העבירה )את השימוש האסור במקרקעין או במבנה( תוך 30 יום. אם השימוש האסור יימשך לאחר מכן, סכומי הקנסות יוסיפו להצטבר במשך 90 יום לכל היותר, שבהם יתווסף סכום קנס עבור כל יום )הסכומים יפורטו להלן(. אם השימוש האסור יימשך לאחר 90 יום העבירה תיחשב לעבירה חדשה, ותהליך הטלת הקנסות יתחיל מחדש. שימו לב לכך שהודעה על קנס בגין עבירה נמשכת של שימוש אסור בקרקע או בבניין, לא תמיד תינתן בנפרד מהודעה על קנס חד-פעמי. אם הוגשה בקשה להישפט, לא ייתווספו קנסות נוספים עד לסיום ההליך המשפטי. גובה הקנסות גובה הקנסות נקבע על פי סוג העבירה ועל פי היקף העבירה )במ''ר(. סכומי הקנסות הם קצובים, כלומר, אין אפשרות להפחית את גובה הקנסות במסגרת ההליך המנהלי. 5 חוק התכנון והבנייה מבחין בין מקרקעין "מיוחדים" לבין קרקע בבעלות פרטית. מקרקעין המוגדרים כ"מיוחדים" הם מקרקעין המיועדים לתשתיות לאומיות; סביבת חוף הים; קרקעות חקלאיות מסוימות; קרקע המיועדת לשטחים ציבוריים פתוחים; גן לאומי, שמורת טבע או יער. הענישה על עבירות שבוצעו על קרקעות מיוחדות אלה חמורה יותר מהענישה על עבירות שבוצעו על קרקע בבעלות פרטית. בטבלאות שלהלן מפורטים סכומי הקנסות שחלים על אדם פרטי. אם העבירה בוצעה על ידי תאגיד )חברה(, יהיה סכום הקנס כפול. אם העבירה בוצעה במסגרת בנייה המיועדת למגורים, יוטל חצי מסכום הקנס. קנסות על עבודת בנייה אסורה בקרקע שאינה מוגדרת "מיוחדת" )סעיף 243(ב( לחוק(: היקף הבנייה גובה הקנס )לאדם פרטי( 25 עד 50 מ''ר 000,25 ש''ח מעל 50 עד 75 מ''ר 000,50 ש''ח מעל 75 עד 100 מ''ר 000,100 ש''ח מעל 100 מ''ר 000,150 ש''ח * במקרה של בניית גדר או קיר מפריד ללא היתר – אם גובה הגדר אינו עולה על 5.1 מטר משני הצדדים, היקף העבירה יחושב על פי אורך הגדר במטרים )ולא על פי שטח(, והקנס המוטל יהיה מחצית מהסכום. קנסות על עבירת שימוש אסור בקרקע שאינה מוגדרת "מיוחדת" ועל שימוש מתמשך )סעיף 243(ה( לחוק(: היקף השימוש גובה הקנס )לאדם פרטי( תוספת קנס על עבירה מתמשכת 25 עד 100 מ''ר 000,50 ש''ח 750 ש"ח ליום מעל 100 מ''ר 000,100 ש''ח 750 ש"ח ליום * תוספת הקנס על עבירה מתמשכת מוטלת במידה והעבירה לא מופסקת לאחר 30 יום – בנוסף לסכום הקנס המקורי. קנסות על עבודת בנייה אסורה במקרקעין "מיוחדים" )סעיף 243(א( לחוק(: היקף העבודה גובה הקנס )לאדם פרטי( עד 10 מ''ר 000,10 ש''ח מעל 10 עד 25 מ''ר 000,25 ש''ח מעל 25 עד 50 מ''ר 000,50 ש''ח מעל 50 עד 75 מ''ר 000,100 ש''ח מעל 75 עד 100 מ''ר 000,200 ש''ח מעל 100 מ''ר 000,300 ש''ח 6 קנסות על עבירת שימוש אסור בקרקע "מיוחדת" ועל שימוש מתמשך )סעיף 243(ד( לחוק(: היקף העבודה גובה הקנס )לאדם פרטי( תוספת קנס על עבירה מתמשכת עד 10 מ''ר 000,10 ש''ח 400,1 ש''ח ליום מעל 10 עד 25 מ''ר 000,25 ש''ח 400,1 ש''ח ליום מעל 25 עד 50 מ''ר 000,50 ש''ח 400,1 ש''ח ליום מעל 50 עד 75 מ''ר 000,100 ש''ח 400,1 ש''ח ליום מעל 75 עד 100 מ''ר 000,200 ש''ח 400,1 ש''ח ליום מעל 100 מ''ר 000,300 ש''ח 400,1 ש''ח ליום * תוספת הקנס על עבירה מתמשכת מוטלת במידה והעבירה לא מופסקת לאחר 30 יום – בנוסף לסכום הקנס המקורי. קנס על כל הפרה של צו מנהלי ) צו הריסה, צו הפסקת עבודה, וכדומה( – סכום אחיד וקבוע )סעיף 216או 219 לחוק(: 000,50 ש''ח לוחות הזמנים ואופן האכיפה כשעולה חשד לביצועה של עבירת בנייה, ניתן לשלוח לנקנס אזהרה לפני נקיטה בהליכים כלשהם. הרשות אינה חייבת לעשות זאת. בשלב הבא יגיע פקח למקום שבו מבוצעת העבירה הנטענת, על מנת לתעד את המצב בשטח. לאחר תיעוד העבירה יישלח לנחשדים בביצועה זימון לחקירה באזהרה בפני מפקח מוסמך. החקירה תתבצע לכל הפחות שבעה ימים לאחר מסירת הזימון, כדי שלנחקרים תהיה הזדמנות להיערך בהתאם. מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בעבירות תכנון ובנייה לפני הגעה לחקירה. אם נאסף תיעוד מספיק לביצוע עבירת בנייה והחוקרים הגיעו למסקנה שהמקרה מתאים לאכיפה מנהלית, תמסר לנקנס הודעת קנס. אם העבודה או השימוש האסור עדיין נמשכים תימסר גם התראה, ובה יידרש הנקנס להפסיק את ביצוע העבירה או להרוס את המבנה שנבנה ללא היתר. אם ביצוע העבירה )למשל הפעלת חנות מכולת בדירת מגורים( יופסק בתקופת הזמן המוגדרת בהתראה, לרוב לא יוטלו קנסות נוספים בגין אותה עבירה. תשלום הקנס חייב להיעשות עד המועד הנקוב בהודעת הקנס. לאחר מכן יתווספו לסכום הקנס ריביות והוצאות גבייה. אם לא הגשתם בקשה להישפט, יש לשלם את הקנס בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה כדין הודעת הקנס, לכל המאוחר. אם עברו שישה חודשים מהמועד האחרון לתשלום והקנס עדיין לא שולם, הרשות תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה להטיל עונש מאסר במקום הקנס. כאמור לעיל, כאשר מדובר בעבירת שימוש אסור ועברו 30 יום מקבלת הודעת הקנס, תתחיל הצטברות של תוספת קנסות על כל יום שעובר, ולאחר 90 יום יוטל קנס נוסף. הגשת בקשה לביטול קנס מנהלי אפשר להגיש בקשה לביטול קנס מנהלי לכתובת המופיעה על גבי הודעת הקנס, בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה. לבקשה יש לצרף מסמכים המאמתים את הנטען בה. הגשת בקשה לביטול 7 אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס, כלומר, יש לשלם את הקנס גם אם מבקשים לבטל אותו, ואם בהמשך הבקשה תתקבל והקנס יתבטל, הסכום ששולם יוחזר לנקנס. הבקשה לביטול הקנס תוכל להתקבל רק במקרים הבאים:  העבירה לא בוצעה )למשל, הדירה משמשת רק למגורים ולא להפעלת עסק.

    העבירה לא בוצעה על ידי מי ששמו מופיע על גבי הודעת הקנס )כלומר, העבירה קיימת אך מישהו אחר אחראי לה.

   המקרה אינו מתאים לאכיפה מנהלית )למשל, משום שכבר מתנהלים בעניין הליכים פליליים, או משום שחלפו המועדים שקבועים בחוק להפעלת אכיפה מנהלית(. חשוב לשים לב: מי שהגיש בקשה לביטול הקנס אינו רשאי להגיש בקשה להישפט לפני שקיבל החלטה בבקשה לביטול הקנס. אם התקבלה הודעה הדוחה את הבקשה לביטול הקנס, אפשר להגיש בתוך 30 יום בקשה להישפט על העבירה. אם שילמתם את סכום הקנס או את חלקו לפני שהגיעה אליכם ההחלטה בבקשתכם לבטל את הקנס, ולאחר קבלת החלטה שקובעת שהקנס לא יבוטל החלטתם להגיש בקשה להישפט– הסכום ששילמתם יוחזר לכם בתוספת ריבית והצמדה.

   הגשת בקשה להישפט הנקנס רשאי להודיע בכתב על גבי הספח של הודעת הקנס שנמסרה לו, כי ברצונו להישפט על העבירה בהליך פלילי. יש לשלוח את הבקשה להישפט בדואר רשום לכתובת המופיעה בהודעת הקנס, תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס. ככלל, אין אפשרות לעיין בחומרי החקירה הקיימים בידי הרשות לפני שמגישים את הבקשה להישפט.

   נקנס שהודיע בתוך 30 ימים על רצונו להישפט, יועבר תיקו לתובע, שיבחן את הראיות ויקבל החלטה בעניין.

   המרכז לגביית קנסות יקבל הודעה על הגשת הבקשה להישפט וישהה את הליכי גביית הקנס עד להכרעה בעניינו של מי שביקש להישפט. אם התובע יחליט על פתיחה בהליך פלילי יוגש נגד הנקנס כתב אישום, ושאלת ביצוע העבירה תידון בבית משפט בהליך פלילי רגיל, במקום ההליך המנהלי. במהלך המשפט יוכל הנאשם, בין היתר, לבקש מבית המשפט לשקול שיקולים פרטניים הרלוונטיים לעניינו, אך אין כל וודאות שבית המשפט אכן יקל עמו בשל נסיבותיו הפרטניות. שימו לב: במסגרת ההליך הפלילי הנטל להוכיח את ביצוע העבירה מוטל על התביעה.

   עם זאת, ההוכחה פשוטה מאוד והאחריות הקבועה בחוק היא רחבה מאד, ולכן שיעור ההרשעה בעבירות תכנון ובנייה הוא גבוה מאוד. אם תורשעו ייתכן שיוטלו עליכם עונשים שונים, כספיים ואחרים )לרבות עונש מאסר, שמוטל רק לעיתים נדירות ביותר אך לפי החוק הוא אפשרי(. אם העונש היחיד שיוטל עליכם הוא קנס כספי, החוק קובע שגובה הקנס לא יהיה נמוך יותר מסכום הקנס המקורי, אלא אם מתקיימות נסיבות יוצאות דופן שבגללן יש להפחית את סכום הקנס. 8 מילה לסיום: בין זכויות תכנון לזכויות אדם לא כל אכיפה של עבירת בנייה היא הפרת זכויות אדם. אולם מזה תקופה ארוכה מתריעים ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, כי להגברת האכיפה באמצעים מנהליים עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת וחמורות על אוכלוסיות שבהן קבלת היתר בנייה היא משימה כמעט בלתי אפשרית, בפרט ביישובים הערבים, בכפרים הערבים הבדווים הלא מוכרים בנגב ובשכונות ירושלים המזרחית.

   בנייה ללא היתר במקומות אלה נובעת לרוב מחוסר ברירה, ונועדה לספק את הזכות הבסיסית לקורת גג עבור צעירים ומשפחות שהמדינה הותירה במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור.

   בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהיעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של התושבים.

   האגודה לזכויות האזרח קוראת לרשויות המדינה לפתוח במסלול של הידברות עם הרשויות המקומיות ועם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תוכניות מפורטות והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בנייה קיימת.

    

    
    
    
   ''
    
    
   ''
    
    
    
    
   קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
   ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
   היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

   חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
    

    
   דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
    
    
    
    
    
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום חמישי, 3/10/19, 21:32

    צו הריסה מנהלי

    221.  (א)  ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על יסוד תצהיר שהגיש לו מפקח כאמור בסעיף קטן (ב), כי בוצעה עבודה אסורה, רשאי הוא לצוות בכתב על הריסת העבודה האסורה (בפרק זה – צו הריסה מינהלי), ובלבד שבמועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה, ולעניין עבודה אסורה לגבי בית מגורים – בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ-30 ימים מהיום שאוכלס; צו הריסה מינהלי יכול שיכלול גם הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור.

              (ב)  לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא אם כן מפקח הגיש, למי שמוסמך לתת את הצו, תצהיר חתום בידו שבו ציין את פרטי העבודה האסורה, ואם הצו כולל הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור – גם את פרטי השימוש האסור, וכן כי לפי בדיקתו במועד הגשת התצהיר לא חלפו המועדים כאמור בסעיף קטן (א).

              (ג)   צו הריסה מינהלי יכלול את כל אלה:

    (1)   פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו;

    (2)   תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;

    (3)   אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות לפי סעיף 225;

    (4)   פרטים בדבר הבנייה שהצו מורה על הריסתה;

    (5)   פרטים בדבר המועד המוקדם ביותר האפשרי לביצוע הצו כאמור בסעיף 222(ג) ובדבר תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין כאמור בסעיף 223;

    (6)   פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו לפי הוראות סעיף 228;

    (7)   פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.

              (ד)  צו הריסה מינהלי יכול שיחול גם על חלק מבניין שנבנה כדין, אם על פי חוות דעתו של מהנדס בניין ביצוע הצו רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור או את בטיחותו.

    עבודה אסורה מוגדרת בסעיף 203 בחוק התכנון והבניה-

    “עבודה אסורה” – בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר;

    סעיף 145 לחוק התכנון והבניה קובע מהן העבודות הטעונות היתר

    451. (א)  לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

    (1)   התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

    (2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

    בפסקה זו –

    “שינוי פנימי” – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

    “דירה” – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

    (3)   כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שלישי, 23/4/19, 13:14

      2018עודכן בנובמבר
       תיקון פרק האכיפה – לחוק התכנון והבניה 116 תיקון


     בן קלינגר-0523-888813
     www.klinger.co.il   
      לחוק התכנון והבניה. התיקון כולל החלפה של 116 ייכנס לתקפו תיקון 25/10/17ביום פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י')  בפרק אכיפה חדש. להלן בקצרה תמצית עיקרי השינויים על פי התיקון. יודגש כי תמצית זו הוכנה למען הנוחות בלבד ואין בה בכדי ליצור הסתמכות או התחייבות, כאשר הנוסח המחייב הוא נוסח החוק המלא. עוד יובהר כי אנו נמצאים ערב כניסתו של התיקון לתוקף וסביר כי הנושא עוד יעוצב ויתפתח בהתאם לפסיקת בית המשפט.
     להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים:
     הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון הורחבו סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב בתנאים הקבועים בחוק.
     הרחבת השימוש בצווים מנהליים: התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים, מוסיף צווים, מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה המנהלי ל-   ימיים (הצווים בתוקף עד לביטולם) 30
     צו מנהלי להפסקת עבודה: נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא  תוקף הצו –התייעצות עם תובע במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה   ימים. 5הארעי
     צו מנהלי להפסקת שימוש: התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש להפסקת שימוש. צו זה מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור, לא יאוחר   יום בבית למגורים ובהתייעצות עם תובע. 30 - חודשים מתחילת השימוש ו 6 -מ ימים לאחר 60 נוספה אף אפשרות להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש
     צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים-   ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם  חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה.  ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה.
     בקשות לביטול צווים מנהליים:   יום מהמצאת הצו. 15על פי התיקון ניתן להגישם תוך ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד   חודשים. 6שסך תקופות הארכה לא יעלה על
     הוצאות ביצוע צווים: יחולו על פי התיקון על מי שהייתה מוטלת עליו החובה לבצעם גם כאשר הצו בוצע ע"י הוועדה.
     צווים שיפוטיים בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים. לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי.
     אכיפה פלילית  שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר – נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה. נוסף סעיף לנסיבות מחמירות בביצוע העבירה: מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע, שטח ציבורי פתוח.
     סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי:  ₪ 452,000ובנסיבות מחמירות  ₪ 226,000 קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור (עונש המאסר עלה משנה לשנתיים) ₪ 226,000 קנס על אי קיום צו – ליום, על הפרת צו  ₪ 700ליום ובשימוש למגורים  ₪ 2,800 קנס יומי על שימוש אסור  ליום. ₪ 1,400  מהקנסות שלעיל 3 על תאגיד ניתן להטיל עד פי
     צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו לתוקף, ככלל  וניתן לקבוע בגזר הדין בתנאים מסוימים מועד דחוי עד 30יבוצע הצו ע"י המורשע תוך שנה.  קביעת מועד דחוי לביצוע הצו תיעשה בכפוף לתנאים שיבטיחו את ביצוע הצו לרבות ערובה, תשלום הוצאות ותשלום אגרות ותשלומי חובה.
     עיכובי ביצוע של כל הצווים:
     עיכוב ביצוע כהליך עצמאי: הכלל הוא כי אין לעכב צווים והעיכוב יינתן מנימוקים מיוחדים שיירשמו. ניתן לעכב אם קיימת הצדקה, אין סכנה לשלום הציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, תשלום הוצאות ואגרות והיטלים. בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לבית המשפט האחרון שדן בעניין, היינו אם הצו אושר בעליון בקשה לעיכוב ביצוע תוגש בעליון.  חודשים. בית המשפט רשאי בנסיבות 6תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה על  6חריגות ויוצאות דופן ומטעמים מיוחדים לעכב לתקופה נוספת שלא תעלה על חודשים (בסך הכול שנה).
     בית המשפט רשאי להתנות את עיכוב הביצוע  בתנאים (ערובה, אגרות והיטלים וכו..) החלטה על עיכוב ביצוע היא החלטה אחרת וניתנת לערעור רק ברשות. בית המשפט לא יעכב ביצוע של צווי הריסה אם נמשכה העבודה האסורה לאחר המצאת הצו או אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין (תכנית היא תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישור תכנית נוספת)
      
     כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הליך של ערעור או בקשה לביטול צו אין מגבלת זמן על משך העיכוב אך החוק קובע, כי ככלל אין לעכב, עיכוב יינתן רק כשמתקיימת הצדקה, אין סכנה לציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, חיוב בהוצאות, תשלומי אגרות. אין לעכב ביצוע צו אם העבודה נמשכה לאחר המצאת הצו. לגבי צו מנהלי להפסקת עבודה, צו למניעת פעולות וצו הפסקה שיפוטי לא יינתן עיכוב  ימים מהגשת הבקשה ולאחר דיון במעמד 30והחלטה בבקשה לביטולם תינתן תוך הצדדים.
      
     הוראות לעניין צווים לרבות עיכובי ביצוע יחולו על צווים שהוצאו לאחר כניסת החוק  בחוק הקיים) לגביו 212 ), למעט לעניין צו הריסה ללא הרשעה ( 25/10/17לתוקף ( ימשיך לחול נוסח החוק הקיים על מבנים שנבנו לפני כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהמבנה אינו בנוי על מקרקעין המפורטים בנסיבות מחמירות, היינו סביבה חופית, תשתית לאומית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, שצ"פ וייעוד למבני ציבור.
      
     לעניין שימוש למגורים נקבע כי הוראות החוק הקיים בנוגע לשימוש אסור ימשיכו לחול למשך שנתיים נוספות מיום כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהשימוש למגורים החל לפני  .25/4/15 ובניית המבנה בו נעשה שימוש למגורים הסתיימה עד ליום 21/3/17 -ה
     עבירות מנהליות
      
      פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - תכנון ובנייה) תשע"ח 20/6/18ביום  .20/12/2018 אשר ייכנסו לתוקף ביום 2018 התקנות קובעות מספר עבירות בנייה כעבירות מנהליות עם קנס מנהלי קצוב בצדן. הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה כוועדה עצמאית תתחיל במשלוח הודעות קנס  .2018 מנהלי בהתאם לתקנות עם כניסת התקנות לתוקף בדצמבר
     להלן בקצרה העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות והקנס הקצוב שנקבע לעבירה:
      
     עבירה בנסיבות מחמירות (על שטח דרך, שצ"פ, סביבה חופית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, תשתית לאומית):   ש"ח 10,000   מ"ר  10 . עד 1  ש"ח 25,000   מ"ר 25 עד 10 .2  ש"ח 50,000   מ"ר 50 עד 25 .3 ₪ 100,000   מ"ר 75 עד 50 .4   ש"ח 200,000  מ"ר 100 עד 75 .5  ש"ח 300,000   מ"ר 100 . מעל 6
      
     לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 1,400 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   . ימים 90עד למקסימום של
     עבירה שאינה בנסיבות מחמירות:  עבודה אסורה   ש"ח 25,000    מ"ר 50 עד 25 .1  ש"ח50,000   מ"ר 75 עד 50 .2  ש"ח 100,000  מ"ר 100 עד 75 .3  ש"ח 150,000   מ"ר 100 . מעל 4 שימוש אסור   ש"ח 50,000  מ"ר 100 עד 25 .5  ש"ח 100,000   מ"ר 100 . מעל 6
      
     לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 750 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   ימים. 90עד למקסימום של
      
       ש"ח 50,000  הפרת צו מנהלי להפסקת עבודות או הפסקת שימוש
      
     הערות:   הקנס הקבוע הוא הקנס ליחיד כאשר תאגיד יחויב בכפל קנס   הקנס בעבירת שימוש בנסיבות של שימוש למגורים יהיה מחצית הקנס  מ' ואינה בנסיבות מחמירות יהיה 1.5 הקנס לבניית גדר שגובהה אינו עולה על  מחצית הקנס
     כתבי אישום לעבירות מנהליות:
      
     ככלל עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית תיאכף באמצעות קנס מנהלי. להלן יפורטו הקווים המנחים למקרים בהם ככלל יוחלט על הגשת כתב אישום בעבירה מנהלית:  . עבירות חוזרות. 1
      
     . הטלת הקנס המנהלי אינה יעילה מטעמים שונים לרבות נסיבות כלכליות של 2 החשוד.
      
     ההחלטה על הגשת כתב אישום תהיה על פי שיקול דעתו של התובע, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה. 
     אין ברשימה האמורה כדי להוות רשימה סגורה ועל פי שיקול דעתו של התובע, ובהתאם למדיניות המתעדכנת ומשתנה מעת לעת, ניתן להגיש כתבי אישום בעבירות מנהליות שאינן מנויות ברשימה שלעיל או שיוטל קנס מנהלי במקרים בהם ישנן נסיבות המצדיקות שלא להגיש כתב אישום, גם אם העבירה הינה עבירה שמנויה על הרשימה שלעיל.

      

      

     בן קלינגר-0523-888813
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שבת, 1/9/18, 18:21

      צעדים ומונחים ראשונים בהגשת בקשה להיתר בניה :

      בחירת מגרש - איך מתחילים ?
      מה ההבדל בין אדריכל , ארכיטקט ומעצב פנים?
      מהו "תיק מידע"?
      מהו תכנית תב"ע , תקנון , ניספח בינוי?
      מהו "גבול מגרש" , "קו בנין " ?
      מה זה " תכסית "?
      מהו "שטח עיקרי" ? מהו "שטח שירות "?
      האם יש חובה לבנות מרחב מוגן ( ממ"ד ) ?
      האם מרפסת נחשבת שטח בניה ?
      מה נחשב "מרתף " לענין התב"ע ?

      תכנון

      מהי חלוקת העבודה בין האדריכל למהנדס הבנין?
      מהי "בנייה אקלימית" ? "תכנון אקלימי"?
      מה עדיף, קומה אחת או שתיים?
      מהי הפניית המיבנה הרצויה?
      מה עדיף גג רעפים או גג שטוח?
      מה עדיף, כניסה מהחזית או מהצד?
      מהו "פאטיו"?
      מה עדיף חלון הזזה או חלון ציר?
      מה זה "חלון בלגי"? "פרופיל בלגי"?
      מה עדיף תריס גלילה או תריס הזזה ?
      מהי "זכוכית בידודית"? ומהי זכוכית "טריפלקס" ?
      מהו "בלוק בידודי"? "בלוק טרמי"?
      מה ההבדל בין בידוד לאיטום?
      מהי "תקרה מונמכת"?
      מה ההבדל בין נפחות למסגרות ?

      ביצוע ופיקוח

      מה עדיף : "קבלן שלד" ו"קבלן גמר" או "קבלן מפתח"?
      האם כדאי לשכור מפקח צמוד?
      מהו "טופס 4" ?
      חריגות בניה ?
      צו הריסה מינהלי ?
      צו הריסה שיפוטי?
      אישור לטאבו ?

      ב קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי זמינים לתת לך תשובות.

      ייעוץ טלפוני ללא עלות!

      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813

      klinger.co.il
      משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה בייעוץ וזירוז בתחומים מוניציפליים, ובכלל זה נושאי רישוי עסקים, היתרי בנייה,הכשרת חריגות בנייה,טיפול בצו....
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שני, 6/8/18, 01:07

       תנאים להוצאת צו הריסה מנהלי לפי סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

        
       צו ההריסה המנהלי הינו כלי דראסטי המשתייך למשפחת הצווים אשר תכליתם להפסיק באופן מידי פעילות הנוגדת את הוראות חוק התכנון והבניה מבלי שיהא צורך בניהול הליך משפטי ארוך וממושך בו מוגש כתב אישום ומבוררות לעומק טענות המאשימה והנאשם. 

       תכליתו, ליתן בידי הוועדה המקומית כלי יעיל וקל למיגורה של הבנייה הבלתי-חוקית בעוד היא בחיתוליה. 


       "צו הריסה מינהלי - מתחילתו ומעיקרו - נועד למנוע היווצרותן של עובדות מוגמרות בשטח ולְקַדֵּם פני מצב של "נבנה ונשמע", קרא: נקבע עובדות בשטח ורק לאחר מכן נעשה - אם נעשה בכלל - להשגת היתרים ואישורי בנייה. מכאן סמכותו של יושב-ראש ועדה מקומית לתקוף כאשר הבנייה נמצאת בשלביה הראשונים. כך גם באשר למהירות בה ניתן הצו לביצוע. אכן, תכלית צו ההריסה המינהלי באה לידי ביטוי בהיקפה הרחב והעמוק של הסמכות אשר הופקדה בידיו של יושב-ראש ועדה מקומית, סמכות שמכוחה יכול הוא להורות על פגיעה משמעותית ומיידית בקניינו של הפרט ללא כל צורך בצו שיפוטי. "

       במסגרת הליך זה כל אשר נדרש מהועדה הוא להוכיח: 
       א. טרם נסתיימה בניית המבנה/ בנייתו נסתיימה לא יותר מ- 60 ימים טרם הוצאת הצו.
       ב. המבנה טרם אוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על 30 ימים.

       מרגע שהוצא הצו והודבק הוא על המבנה אשר הוקם ללא היתר, עקרונית, תוכל הועדה לבצע את ההריסה תוך 24 שעות. אולם, מי שרואה עצמו נפגע מצו הריסה מנהלי, רשאי הוא לפנות לביהמ"ש בבקשה לביטול הצו. 

       בבוא ביהמ"ש לדון בבקשה לביטול הצו השיקולים המהותיים היחידים אשר יהיה בהם להביא לביטולו הינם:
       א. האם המבנה הוקם כדין?
       ב. האם אכן הצו דרוש לשם מניעת "עובדה מוגמרת" (מבנה אשר נסתיימה בנייתו והוא כבר אוכלס) או שמא כבר מדובר ב"עובדה מוגמרת" ומשכך, ההליך המנהלי אינו הולם עוד.
       אך לפני הכול יתכן ואפשר לפסול את הצו על היותו לא תקין.נתקלנו בן השאר  בצווי הריסה שלא נחתמו ע"י הגורם המאושר לחתום.
       תמיד נחמד לפסול צו על עניין טכני.

       כאמור, היות שמדובר בצו אשר כל מהותו הינה בתוצאה המהירה אשר מניב הוא, אף כאשר מוגשת לביהמ"ש התנגדות לביצועו יקבע ההליך לדיון תוך מספר ימים ותבחן אך ורק שאלת חוקיות המבנה ולחילופין, שאלת סיום הבניה ואכלוס המבנה.

       שאלות רבות נדונו בעניין צווים אלו במסגרת פסקי הדין ובכללם, מתי מוגדר מבנה כמבנה מוגמר המתאים לאיכלוס? האם מבנה הכולל קירות וגג הינו מבנה גמור? האם עליו להיות גם מרוצף? מה לגבי חיבור למערכות האינסטלציה? חיבור מעקות ועוד כיוצ"ב. בפסק הדין המכונן בנושא ר"ע 1/84 אברהם דוויק ואח' נ' ראש העיר ירושלים נקבע: 

       "איכלוס" לעניין זה הוא איכלוס, שמתאים למבנה שבו מדובר..."

       בהתאם לפסק דין זה יש לבחון מה תכליתו של המבנה והאם אכן ניתן להתייחס אליו כאל מבנה הבנוי באופן מספק למטרה שלשמה נועד הוא כאשר ברור שלא דומה לול תרנגולות למבנה המיועד למגורים מבחינת רמת הגימור הנדרשת בו. 

       יצוין כי מעבר לדרישות המהותיות המהוות את הבסיס להוצאת הצו, ישנם מספר לא מבוטל של תנאים פרוצדורליים אשר על הועדה לעמוד בהם כתנאי למתן הצו ולעיתים, אי עמידה בתנאים אלו, תביא לביטולו.
       בית המשפט הדן בבקשה לביטול הצו, יברור ויבחן אך את הטענות הרלוונטיות להליך זה ובהתאם לטענות המבקש ישקול האם אכן יש לבטל את הצו אם לאו.
       משכך, מקום בו הוצא צו מנהלי כנגד מבנה יש לפנות מידית לגורם משפטי המתמחה בתחום ומכיר על בוריו את ההליך המנהלי ואת העילות אשר יש בהן להביא לביטול הצו הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית וזאת במטרה להביא לסיכול ביצוע ההליך המנהלי ולכל הפחות לעכב את ביצועו המידי.
       קלינגר יכולה לסייע גם בחוות דעת תכנוניות,קונסטרוקטביות ואחרות שתגביר את הסכוי לבטול ו/או עקטוב צוו ההריסה המנהלי.
       שרות זה נותן המשרד גם למשרדי עורכי דין אחרים.
       קיבלת צו הריסה ?
       פנה עוד היום לקלינגר:
       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il
       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום חמישי, 5/7/18, 23:11

        קיבלת צו הריסה ? זאת איננה "גזירה משמיים" - בעזרת ייעוץ וליווי נכון תוכל לצאת מזה 

        מאת בנימין קלינגר מומחה ברישוי עסקים והתרי בנייה.   [ 05/07/2018 ] 

        מילים במאמר: 400   [ נצפה 3223 פעמים ]


          

        טיפול בעבירות בנייה

         
         

        ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

         

         

         

         

        נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

          " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

         

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
        • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
        • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

         

         

        המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

         

         

        לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
        צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132


        ''

        כמומחה בתחום התכנון והבנייה ומנהלה של קלינגר רישוי עסקים והיתרי בנייה, המתמחה מזה שנים בטיפול בבנייה ללא היתר, אנו ממליצים ללכת בדרך המלך ולקבל היתר בנייה, וכן,לבצע את עבודות הבנייה כדין. כמו שנאמר הרבה בבית המשפט, מדובר בחוק התכנון והבנייה ולא בחוק הבנייה והתכנון.

         

        פעמים רבות אדם בונה ללא היתר בתום לב. לא פעם מגיעים אלינו לקוחות שביצעו תיקון לגג, החליפו חלק ממנו וקבלו צו הריסה. כמו כן, ישנם כאלה שבנו פרגולה, סגרו מרפסת בבנייה קלה וכדומה. כמובן, לא מעט פונים אלינו, מאחר ובנו מבנים שלמים ללא הייתר כולל בנייה על גגות, חלוקת דירות והסבת מבנים חקלאיים לאכסנה, מיפעלים ו/או מגורים. לא מעט אנשים חוששים או נכשלים מן המורכבות מול הבירוקרטיה.

         

        רבות מתגלה הבנייה על ידי הלשנה/תלונה למחלקת הפיקוח על הבנייה ו/או המוקד העירוני. חלק מההלשנות נובעות מצרות עין של אחרים, בשל סיכסוך עם וועד הבית, שכן או אפילו קבלן מבצע.

        פונים ומגיעים אלינו בד"כ כששומעים מפה לאוזן ובעקבות פרסומים אשר נתגלתה אצלהם בנייה ללא היתר. 

        פונים אלינו בכל מיני שלבים של מצוקה. ישנם שפונים כאשר מפקחי הבנייה מבקשים להיכנס לנכס ומשאירים מכתב. אנו ממליצים לפנות כבר בשלב זה, מכייון שבהתנהלות נכונה, ברוב המקרים, ניתן למנוע את ביקורם. חשוב לעשות זאת בצורה נבונה מבלי לפגוע בעבודתם וכבודם של עובדי הרשויות.

         

        כמובן שצריך נסיון רב בעבודה והתנהלות מול מפקחי הבנייה תוך הכרות עם החוקים והנהלים.

        במידה ולא מתגלה העבירה, כנראה שלא יתקבל  צו הפסקת עבודה,לא צו הריסה וגם לא כתב אישום.

        אנו יודעים גם לבדוק את זכויות הבניה ואת האפשרות לקבלת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג בדיעבד.

         העבירה על בנייה ללא היתר, מתיישנת לאחר כ- 5 שנים, ואז, ברוב המקרים, כבר לא ניתן לדרוש הריסה. חשוב לציין שעל שימוש שלא עפ"י היתר, לא מתקיימת התישנות וזוהי מדובר בעבירה מתמשכת.

         

        לצו הריסה חייבים להתייחס ברצינות רבה וללא דיחוי. לרוב, בעזרת חוות דעת מומחים שלנו, ניתן לשכנע את השופט לבטל/לעכב  את צו ההריסה. 

         

        בעזרת ייצוג משפטי נכון, ניתן לעיתים למצוא "פגמים" בצו ולגרום לביטולו.  בנסיבות הנכונות, ניתן אף להגיע להסדרים עם התביעה ועם מחלקת הפקוח על הבניה.

        חשוב גם לבחון את האפשרויות במישור התכנוני. במידה וקיימת היתכנות לקבלת היתר בנייה בדיעבד, הסיכויים לעכוב  צו ההריסה גבוהים ביותר.

         

        לאחרונה, נקבעו מספר שינויים מהותיים בחוק התכנון והבנייה, שלכאורה כובלים את ידיו של בית המשפט למתן ארכות ממושכות.

         

        במידה ויש לך חשש, תתגלה אצלך בנייה בלתי חוקית ו/או קבלת צו הריסה, זימון למסירת גירסה, זימון לבית המשפט וכו', כדאי כי תפנה מוקדם ככל האפשר  למומחה בתחום!

         

        http://www.klinger.co.il/טיפול-בעבירות-בנייה-1

        קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        השירות בפריסה כלל ארצית
        נייד: 3888813 - 052
        טל': 03-6990132
        פקס: 6990134 - 03

         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 13:09

         לאחרונה מחמירים מאוד הרשויות ובתי המשפט עם בניה ללא היתר. צוי הריסה מוצאים בהמונהם וברובם מסתימים בהריסה עצמית או הריסה ע"י הרשות תוך כדי נזקים והוצאות רבות לבעל הנכס.

          

         עם קבלת צו ההריסה חיבים לשקול הת המהלך הבא. כדאי לפנות למומחה אלינו בעוד מועד!

         לנו הנסיון לסייע לך במקרה וקבלת צו הריסה מנהלי או צו הריסה שיפוטי.

         כן במישור התכנוני והמשפטי.

          

          

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il

          

         קלינגר דוגמא לביטול צו הריסה:

          

         בע"א
         בית משפט השלום פתח תקווה

         63054-05-16
         13/11/2016

         בפני השופט:
         נחום שטרנליכט 

         - נגד -המבקשים:
         1. מחאמד אבו זאיד
         2. זיאד אלסיד עלא תלאווי

         עו"ד עלא תלאוויהמשיבה:
         הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז מרכז עפרה אורנשטיין
         עו"ד עפרה אורנשטייןהחלטה

          

          

            
         1. מבוא

         מונחת בפני בקשת המבקשים לביטולו של צו הריסה מנהלי, אשר הוצא ע"י יו"ר המשיבה ביום 25.5.16 (להלן- צו ההריסה). צו ההריסה הוצא ביחס לבנייה במקרקעין הידועים כחלקה 63 בגוש 8867, והנמצאים בכפר קאסם (להלן – המקרקעין).

          

         המבקשים הם בעלי הזכויות במקרקעין. לטענת המבקשים, כאשר רכשו את הזכויות במקרקעין, היה שם משטח מביטון. המבקשים הקימו על משטח ביטון זה סככה (להלן – הסככה). הקמת הסככה הסתיימה בחודש מרץ 2016. ביום 25.5.16 הוצא צו ההריסה ביחס לבניה זו. צו ההריסה הוצא ע"י יו"ר המשיבה, לאחר שיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה נמנע מהוצאת צו שכזה.

          

         לטענת המבקשים, במתן צו ההריסה נפלו מספר פגמים, שבגינם יש לבטל את צו ההריסה, כפי שיפורט להלן:

          

         א.        בניית הסככה הסתיימה למעלה משישים יום לפני מתן צו ההריסה. לפיכך לא ניתן היה להוציא את צו ההריסה;

          

         ב.         צו ההריסה אינו נחוץ לצורך מניעת עובדה מוגמרת, מאחר שבניית הסככה הסתיימה והסככה מוכנה לאיכלוס;

          

         ג.         קיים פגם בהפעלת הסמכות המנהלית ע"י המשיבה, וזאת מחמת שיקולי צדק;

          

         ד.         נימוקים נוספים שיפורטו בהמשך.

          

         1. פירוט טענות המבקשים

         2.1 בניית המבנה הושלמה זה מכבר

         לטענת המבקשים, בניית הסככה הושלמה למעלה מששים יום לפני שהוצא צו ההריסה.

          

         כיום יש לפרש את הוראות החוק בכל הנוגע למועד סיום בנייתו של מבנה כמועד סיום בניית השלד של אותו מבנה. ממועד סיום בניית השלד יש לראות את אותו מבנה כמבנה שבנייתו הסתיימה, "דבר שמשמיט את הקרקע מהוצאת צו הריסה מנהלי". פרשנות זו מתיישבת עם תכלית החקיקה בכל הנוגע להוצאת צווי הריסה מנהליים, אשר נועדו להפסקתן של עבודות בניה, כאשר אלו מצויות בתחילתן. פרשנות אחרת תחטיא את תכלית החקיקה. הדברים מתבקשים לנוכח הוראות חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 101), תשע"ד-2014 (להלן – תיקון 101), שבמסגרתו ניתן פטור מקבלת היתר לביצוען של "עבודות רבות שבעבר היו מחייבים היתר".

          

         2.2 צו הריסה מנהלי נועד למניעת עובדה מוגמרת

         צו הריסה מנהלי נועד למניעת יצירת עובדה מוגמרת. במקרה דנן הסתיימה בניית הסככה, ועל כן שוב לא קיים הטעם של מניעת יצירת עובדה מוגמרת. לכן אין במתן צו ההריסה כדי להשיג את התכלית לשמה נועדה הסמכות למתן צווי הריסה מנהליים.

          

         בהקשר זה נטען על ידי המבקשים, כי לאחר מתן צו ההריסה לא בוצעו עבודות נוספות במקום.

          

         2.3 שיקולי צדק

         על הרשות היה להפעיל את סמכותה בהוצאת צו ההריסה המנהלי, אם בכלל, בעת שהחל ביצוע עבודות הבניה ולא להמתין עד לסיום העבודות ורק אז להוציא את הצו.

          

         בטרם הוצא צו ההריסה היה מקום לקיים שימוע למבקשים. אילו אכן היה מתקיים שימוע, היו העובדות מתבררות לאשורן, וצו ההריסה לא היה מוצא. זכות הטיעון קיימת גם במקום בו היא לא נקבעה מפורשות בחיקוק. אי קיומו של שימוע עובר להוצאתו של צו ההריסה מהווה פגיעה קשה בזכות יסוד של המבקשים. הדבר מלמד על התנהלות חסרת תום לב של המשיבה.

          

         המשיבה פועלת במקרה זו תוך ביצוע אכיפה בררנית וסלקטיבית בכל הנוגע לעבירות בניה באזור. קיימים באזור מאות מבנים, אשר נבנו ללא היתר, ומשמשים לשימושים מסחריים שונים. לא ברור מדוע בחרה המשיבה לפעול דווקא נגד המבקשים. טענות אלו בדבר אכיפה בררנית רלוונטיות גם במקרה זה, למרות שכאן מדובר בהפעלת סמכות מנהלית.

          

         הוצאת צו הריסה מנהלי היא בבחינת חריג, שיש לעשות בו שימוש רק כאשר מדובר בבניה הגורמת נזק ממשי לציבור. על הרשות בהוציאה צו הריסה מנהלי להפעיל סמכות זו באופן מידתי.

          

         2.4 הפעלת הסמכות ע"י יו"ר הוועדה המחוזית

         המקרקעין מצויים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה "קסם". לפיכך בטרם הוצא צו ההריסה היה על יו"ר המשיבה לפנות ליו"ר הוועדה המקומית בדרישה להוצאת צו הריסה. ככל שיו"ר הוועדה המקומית לא היה ממלא אחר דרישה זו היה רשאי יו"ר המשיבה להוציא את צו ההריסה.

          

         לא ברור, מדוע יו"ר הוועדה המקומית לא הוציא צו הריסה. יש לבדוק זאת.

          

         1. טענות המשיבה

         הסככה בנויה במקרקעין, שייעודם התכנוני הוא לשימוש חקלאי.

          

         ביום 19.4.16 בעת עריכת בדיקה למתן הרשאת חשמל למבנים מסוימים גילה מפקח של היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה מבנה, הכולל גג אסכורית ורצפת ביטון בשטח כולל של 1,170 מ"ר במקרקעין. המדובר בסככה, שביחס אליה הוצא צו ההריסה. הסככה נבנתה ללא היתר, כאשר בתוכה הושאר על כנו מחסן לכלים חקלאיים בשטח של 20 מ"ר, שלגביו ניתן היתר בינואר 2013.

          

         בעת שהמפקח ביקר במקום טרם הושלמה בניית הסככה, הקיר הדרומי טרם הושלם ולא הותקנה בו דלת. בתוך הסככה לא הסתיימו עבודות הבניה וחומרי בניה היו מפוזרים על הרצפה.

          

         ביום 21.4.16 הוצא צו הפסקה מנהלי, שהופר. בניית הקיר הדרומי של הסככה הושלמה והותקנה בה דלת לאחר הוצאת צו ההפסקה המנהלי.

          

         ביום 18.5.16 נשלחו ע"י המשיבה הוראות ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "קסם" להוציא בתוך 7 ימים צו הריסה מנהלי ביחס לסככה. ביום 22.5.16 השיב יו"ר הוועדה המקומית, כי התיק מצוי בטיפול המשיבה, ולכן טוב שימשיך להיות מטופל כך. ביום 25.5.16 הודיע ראש עיריית כפר-קאסם על התנגדותו להריסה. בנסיבות אלו פעל יו"ר המשיבה, והוציא את צו ההריסה ביום 25.5.16.

          

         צו ההריסה הודבק ע"י המפקח על הסככה ביום 26.5.16. גם אז הבחין המפקח, שעבודות הבניה בסככה טרם הושלמו, והסככה טרם אוכלסה.

          

         למבקש 1 אין כל זיקה משפטית לסככה. הבעלים של המקרקעין היה ג'אבר עלי אבו ג'אבר, הוא מכר אותם בשנת 2013 למבקש 2 ולאדם נוסף.

          

         המשיבה נקטה בכל הפעולות החוקיות הדרושות בטרם הוצא צו ההריסה.

          

         בהתאם להוראות סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לא יבטל בית המשפט צו הריסה מנהלי, אלא אם התברר שהבניה ביחס אליה הוצא הצו בוצעה כדין או שהצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. אין חולק שהסככה נבנתה ללא היתר. אין חולק, כי מדובר בבניה טרייה המצויה בראשיתה. אין חולק, כי הסככה טרם אוכלסה, וצו ההריסה נחוץ לשם מניעת השלמת הבניה והאיכלוס ויצירת עובדה מוגמרת.

          

         העילות לביטול צו הריסה מנהלי הינן עילות מצומצמות וצרות בהיקפן. במקרה דנן לא התקיימו עילות אלו. בניית הסככה לא הסתיימה בעת מתן צו ההריסה. הבניה אינה תואמת היתר בניה כלשהו.

          

         לא היתה כל חובה לעריכת שימוע כלשהו בטרם הוצאת צו ההריסה. קיומו של שימוע בטרם מתן צו הריסה מנהלי סותרת את תכלית החקיקה בכל הנוגע למתן צווים שכאלו, אשר נועדו לשמש ככלי מהיר ויעיל להתמודדות עם פורעי חוק.

          

         פעילות הרשות באמצעות צו ההריסה נגד הסככה בשונה ממבנים בלתי חוקיים אחרים באזור נבעה מכך שבניית הסככה התגלתה בטרם הושלמה.

          

         1. דיון והכרעה

         בסעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), הוסמכה המשיבה להוציא צו הריסה מנהלי, וכך נקבע שם:

          

         "הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך המציין כי –

         (1)        לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג;

         (2)        לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר;

         (3)        ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים".

          

         בסעיף 238א(ח) לחוק נקבע:

          

         "לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

          

         כאמור לעיל, עיקר טענתם של המבקשים נוגעת לעילה השנייה, הקבועה בסעיף 238א(ח) הנ"ל והיא כי צו ההריסה אינו דרוש למניעת עובדה מוגמרת (סעיף 11 לבקשה). טענה מרכזית נוספת של המבקשים היא, כי בניית הסככה הסתיימה במהלך חודש מרץ 2016 (סעיף 5 לבקשה) ולמעלה מ-60 ימים בטרם ניתן צו ההריסה (סעיף 15 לבקשה). הנטל להוכחת הטענות, כי הבניה הושלמה למעלה מ-60 יום לפני הגשת התצהיר, שמכוחו ניתן צו ההריסה המנהלי, וכי צו ההריסה איננו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, מוטל – כפי שנקבע בפסיקה – על המבקשים את ביטולו של הצו. בעניין זה ראה האמור ברע"פ 8720/09, אבו רנה נ' יו"ר הועדה המקומית חיפה, ניתן ביום 1.11.09:

          

         "ברי, איפוא, כי הטוען לפגם בהוצאת צו ההריסה המנהלי, עליו הנטל להוכיח את הפגם בצו. במקרה שבפנינו, המערער לא הוכיח, כי הבנייה שבגינה הוצא צו ההריסה נבנתה כדין או כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

          

         בעניינינו, המבקשים לא צרפו בתחילה כל ראיה שהיה בה כדי לשפוך אור על מועד סיום הבניה. ביום 11.7.16, ולאחר מועד הדיון בתיק, שבמסגרתו נפרסו בפני ראיות הצדדים, הגישו המבקשים "בקשה להוספת ראיה נוספת". במסגרת בקשה זו צרפו המבקשים אישור מחברת עדי מרום הנדסה בע"מ – מי שהיתה החברה הקבלנית,  שבנתה את המבנה (להלן – הקבלן) – ובאישור זה נכתב, כי מועד סיום העבודות היה ביום 27.2.16 (להלן – אישור הקבלן). המשיבה, הסכימה לקבל את המסמכים, גם כראיה לתוכנם. בהודעת המשיבה מיום 28.8.16 נאמר: "המשיבה מסכימה להגשת המסמכים ...". בבקשה, שהגישה המשיבה ביום 5.9.16, נאמר ע"י המשיבה: "הח"מ הסכימה להגשת המסמכים ולכך שישמשו ראיה לתוכנם ...". המשיבה הודיעה על ויתורה על קיומו של דיון בעניינן של הראיות הנוספות. המשיבה ויתרה על חקירת  עורך אישור הקבלן אודות האמור באותו אישור. ממילא לא נפרך ולא נסתר האמור באישור הקבלן, ויש לקבל את האמור שם, כי הבנייה הסתיימה ביום 27.2.16, כעובדה מוכחת.

          

         המבקשים עמדו, איפוא, בנטל המוטל עליהם, והוכיחו, כי בניית הסככה הסתיימה למעלה מ-60 יום לפני מתן התצהיר, שמכוחו הוצא צו ההריסה המנהלי.  התצהיר ניתן ביום 2.5.16, בעוד שהבניה הסתיימה 65 יום לפני כן, ביום 27.2.16. במצב דברים זה נפל פגם במתן צו ההריסה המנהלי, ויש להורות על ביטולו.

          

         אמנם הוצג ע"י המבקשים מסמך נוסף מטעם הקבלן. המדובר במסמך מיום 7.7.16, ובו מצויין:

          

         "אנו מאשרים בזאת שהדלת פורקה ממקומה עקב אי תקינות נישלחה (כך במקור – נ"ש) לתיקון וחזרה להתקנה בתאריך 29/4/16".

          

         נראה שאין באישור נוסף זה כדי לגרוע מהאמור באישור הקבלן בדבר מועד סיום בניית הסככה. הורדת דלת לצורך תיקון איננה מצביעה על אי השלמת בנייתו של המבנה.

          

         יצויין, כי המשיבה טוענת, שאישור הקבלן, שהוצג ע"י המבקשים, "לא מעלה ולא מוריד", שכן גם ביום 26.5.16 – מועד הדבקת הצו במקרקעין - נראו במבנה חומרי בנין וכלי עבודה, וברור מהתמונות, שעבודות הבניה עדיין לא הסתיימו (ראה סעיף 5 ל"תגובת המשיבה לבקשה מס' 7" מיום 11.7.16). יש לדחות טענות המשיבה בעניין זה.  עיון בתמונות שהציגה המאשימה  (מוצגים מש/1 ו-מש/2), מלמד כי המבנה עומד על תילו ונראה כי בנייתו הושלמה.

          

         בפסיקה נקבע, כי המועד לסיום הקמת מבנה הוא בסיום השלבים, שמאפשרים אכלוס המבנה באופן סביר כמקובל. בעניין זה ראה האמור בר"ע 1/84, דוויק נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פד"י לח(1) 494, 496:

          

         "הפירוש שיש לתת לסיום בניה לפי סעיף 238א(ח) לחוק - הוא סיום כל השלבים של הבניה שיאפשרו את האיכלוס כמקובל על ידי בני אדם. לא ייתכן לומר על מבנה כי גמור הוא אם עדיין יש בו ערימות של חומר בניה, פתחים חשופים והקירות ללא כוחלה (כך במקור – נ"ש) וממראה עיני ראיתי שאלמלא צו הפסקת עבודת בנין ביום 29.11.83 לגבי אותו מבנה - ייתכן שהמבנה היה נראה היום אחרת - גמור ואולי מושלם. לכך בדיוק כוון המחוקק בהפסקה בנייה בעודה באיבה על ידי צו הריסה המינהלי".

          

         ולענייננו, אמנם, בחלק מהתמונות שהוצגו ע"י המאשימה נראים מספר לוחות מעץ ומעט פסולת ברצפת המבנה. אולם, אין בכך כדי ללמד, כי בניית המבנה טרם הושלמה. לדידי, לכלוך על רצפת הביטון לא מלמד על אי השלמת הבנייה. זאת במיוחד, בשים לב לעובדה, כי אין המדובר במבנה, המיועד למגורים. מדובר בהאנגר לשימוש מסחרי או חקלאי. ממילא ניתן לצפות, כי רצפת המבנה לא תהייה ממורקת מניקיון, וקיומן של שאריות חומרי בניין אין בה כדי לגרוע מאפשרות איכלוס הסככה.


         משמצאנו, כי נפל פגם במתן צו ההריסה, וכי יש להורות על ביטולו, התייתר הצורך לדון ביתר טענות הצדדים.

          

         5.סיכום

         הבקשה מתקבלת.

          

         צו ההריסה שניתן ביום 25.5.16 מבוטל בזאת.

          

         ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

          

          

         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il
         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שלישי, 19/6/18, 23:12

          צו הריסה מנהלי הוא צו דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי. לכן  במקרה שקיבלתם צו הריסה מנהלי מומלץ לפעול במהירות האפשרית ולהגיש לבית המשפט בבקשה לביטול צו ההריסה בהתאם לעילות הקבועות בחוק.
           
          חשוב לדעת כי ביצוע צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן הצו או המועד בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטולו.

          חשוב להדגיש כי העילות לביטול צו הריסה מנהלי הנן עילות מצומצמות ולעיתים הגשת בקשה לביטול הצו על-ידי מי שאינו מתמחה בתחום עשויה להביא לדחייתה. במסגרת הבקשה אין רלוונטיות לשיקולים סוציאליים כגון שמדובר בדירת מגורים. גם אין רלוונטיות לטענה שהיה צורך דחוף להחליף את הגג משום שהוא עמד להתמוטט או שחדרו דרכו מי גשמים או כי הוא היה מסוכן משום שהיה עשוי מאסבסט.

          מה תכליתו של צו ההריסה המנהלי?

          צו הריסה מנהלי הינו אמצעי דרסטי וקיצוני, שנועד להעניק לרשויות הממונות על אכיפת דיני התכנון והבנייה אמצעי יעיל ומהיר במלחמתן נגד נגע הבנייה הבלתי חוקית. מטרת ההליך הוא לתת אפשרות להפעיל סמכות הריסה של בנייה חדשה שנבנית או נבנתה ללא היתר במהירות וביעילות, על מנת למנוע עובדות מוגמרות. המחוקק הגביל את סמכותו של בית המשפט להתערב בהליך מנהלי זה לעילות מצומצמות. 


          מהם ההליכים הננקטים להוצאת צו הריסה מנהלי?

          הוצאת הצו על יסוד תצהיר מהנדס
          במקרים בהם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין רשאי יושב ראש הועדה המקומית להוציא צו הריסה מנהלי. תנאי להוצאת צו הריסה מנהלי הוא שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, המציין כי:
          1. לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג
          2. לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני יום הגשת התצהיר
          3. ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים
          חשוב לציין כי מתן התצהיר מגובה במסמכים המעידים על הבנייה הבלתי חוקית הכוללים צילומים, תשריט המעיד על הבנייה הבלתי חוקית וכן מבצעים תרשומת של הביקור במקום. 

          הדבקת הצו
          לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי מתבצעת הדבקה של הצו והמסמכים שהיוו בסיס למתן הצו בנכס.


          תוך כמה זמן מבוצע צו הריסה מנהלי?

          ניתן לבצע צו הריסה מנהלי ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בתוך 24 שעות ובכל מקרה אחר בתוך 72 שעות ואולם בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאת הצו או החלטה הדוחה את הבקשה לביטול הצו.


          תוך כמה זמן ניתן להתנגד לצו הריסה מנהלי?

          בהתאם לחוק יש חובה להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או ביטולו בתוך 3 ימים מהמועד בו נודע למבקש על הוצאת הצו. מאחר וצו ההריסה המנהלי מבוצע בתוך זמן קצר ביותר חשוב להגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לבית המשפט לעניינים מקומיים במהירות האפשרית.


          תוך כמה זמן נקבע דיון בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי?

          בהתאם לחוק הדיון בבקשה לביטול או עיכוב צו הריסה מנהלי הינו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.


          האם הגשת הבקשה לביטול צו ההריסה מעכבת את ביצועו?

          לא. יש צורך להגיש בקשה לעיכוב צו ההריסה המנלי ובית המשפט רשאי לעכב את צו ההריסה המנהלי לתקופה של עד 15 יום ואולם אם הדיון הוא במעמד הצדדים אזי הוא רשאי להאריכו בתקופות נוספות.


          מהי מסגרת הזמנים הכוללת לביצוע צו הריסה מנהלי?

          סעיף 238א, המקנה את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי, קובע מסגרת זמן נוקשה, שמטרתה לאפשר הריסה מינהלית של בניינים חדשים בלבד, בהליכי בנייה או שבנייתם רק הסתיימה והם אוכלסו לא מכבר.  בשלב הראשון, לפי סעיף 238א(א), אין יושב-ראש הוועדה המקומית רשאי להוציא צו הריסה אלא אם (על-פי התצהיר החתום בידי מהנדס) הקמת הבניין לא נסתיימה, או שהיא נסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר, וכן שהבניין, אם אוכלס, אוכלס לא יותר משלושים ימים לפני יום הגשת התצהיר.  בשלב השני, אם צו ההריסה הוצא בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסעיף 238א(א), ניתן לבצע את הצו, לפי סעיף 238א(ט), תוך 30 ימים מיום הגשת התצהיר ליושב-ראש הוועדה המקומית.
          כלומר השילוב של שני סעיפים אלה יוצר את מסגרת הזמן להליך של הריסה מינהלית: אין לבצע צו הריסה מינהלי אלא, לכל המאוחר, תוך תקופה של תשעים ימים מיום שנסתיימה הקמת הבניין או אם הבניין אוכלס, תוך תקופה של שישים ימים מיום אכלוס הבניין. 


          מהן העילות להתערבות בית המשפט בצו הריסה מנהלי?

          סמכותו של בית המשפט מצומצמת לעילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה וכן לעילות מנהליות בנוגע לשיקול דעת הרשות בהוצאת הצו.

          העילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה

          סעיף 238א (ח) לחוק התכנון והבניה קובע כי : "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח כי הבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שבצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

          ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה בוצעה כדין
          במידה והבנייה נעשתה על פי היתר בנייה כדין אזי לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. חשוב להדגיש כי החלפת ישן בחדש על פי היתר קיים אינה מהווה בנייה על פי היתר בנייה כדין. כך למשל אם הורסים בנייה קיימת ובונים את אותו מבנה בדיוק לפי ההיתר הישן – אין מדובר בבנייה על פי היתר. כך גם כאשר מחליפים גג קיים בגג חדש מדובר בבנייה המצריכה קבלת היתר בנייה. על פי החוק בנייה חדשה במקום ישנה והרי בניית חדש במקום ישן גם היא הקמת "בניין", על פי סעיף 1 לחוק. גם לעניין סעיף 238א נפסק מפורשות, כי "בנין חורג", כמשמעותו בסעיף 238א (א), כולל גם בניית חדש במקום ישן. ראה: ע"פ (ת"א) 86/1361 ישיל יוסף ואח' נ' מדינת ישראל.

          ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה אינה טעונה היתר
          במידה והבנייה אינה טעונה היתר בנייה אז לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. כך למשל כאשר מדובר בשינויים פנימיים במבנה קיים הרי שככל עבודות כאלה אינן טעונות היתר כגון שיפוץ דירה שאינו כולל שינויים מבניים.

          ניתן לבטל את צו ההריסה אם בצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת?
          על מנת להביא לביטולו של הצו יש צורך להוכיח קיומם של שני תנאים:
          1. הבנייה הסתיימה למעלה מ- 60 יום לאחר הגשת תצהיר המהנדס, שעל בסיסו ניתן הצו. כאשר המבנה אינו מאפשר מגורים. כלומר שחסרים בו חלונות או דלתות לא מדובר בעובדה מוגמרת. לעומת זאת במקרים בהם מדובר בהשלמות זניחות אפשר ויראו את הבנייה כמוגמרת.
          2. המבנה נשוא צו ההריסה מאוכלס תקופה העולה על שלושים יום ממועד הגשת תצהיר המהנדס.
           משרדנו מתמחה בקבלת היתרי בניה ואשורים בדיעבד.

          כחלק מבדיקת תוקפו של צו ההריסה המנהלי נבחן היא בדיקת הפגיעה בציבור מחד, ובמבקש מאידך, אם יבוטל הצו. ככל שהאינטרס הציבורי רב יותר כך ייטה בית המשפט להשאיר את הצו על כנו. היקף הבנייה בה מדובר, מקום הבנייה (שטח פרטי או ציבורי), האם הבנייה ניתנת להכשרה והאם הוגשה בקשה להיתר ובאיזה שלב היא מצויה מהווים שיקולים רלוונטיים לעניין זה.

          ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

           

           

           

           

          נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

            " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

           

          • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
          • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
          • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

           

           

          המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג , פיצול דירות ועוד…


           

           קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          השירות בפריסה כלל ארצית
          נייד: 3888813 - 052
          טל': 03-6990132
          פקס: 6990134 - 03
          דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
          www.klinger.co.il

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום חמישי, 14/6/18, 12:10

           נמאס לך להתמודד עם הרשויות?

           צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך!

            

           ''

            

           לפי חוקי התכנון והבניה, כמעט כל שינוי במבנה טעון היתר וכל בניה ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה בצידה. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בהוצאת היתרי בניה ויוכל לסייע לך לאשר תוכניות בקלות ובמהירות.    

                        קבלת היתר בנייה היא הליך ארוך ומתיש. על מנת לקבל את ההיתר תצטרכו להתמודד מול מערכת בירוקרטית לא קלה, כאשר חוסר היכרות עם הנהלים השונים עלול להוביל לכך שתכלו את זמנכם לריק,תוציאו סכומים מבוזבזים ולא תצליחו להשיג את היתר הבניה הדרוש לכם.  

           • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.

            

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            

           השירות בפריסה כלל ארצית
           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03
           נייד- בן קלינגר 0523-888813
           www.klinger.co.il

           cafe.themarker.com/user/144603

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום שני, 16/10/17, 11:13

            מסמך המדיניות – וועדת הרצליה

            1. 1.            מבוא ורציונל למסמך המדיניות

            הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ביקשה לקבוע מדיניות לשם גיבוש סדר עדיפות באכיפתה את עבירות הבניה הנעברות בתחומה, תוך אפיונן וע"י מתן עדיפות למניעת פגיעה בציבור, שמירה על הוראות כל דין ודגש על טיפול בבנייה טרייה.

            קביעת המדיניות, תביא להגברת המודעות בקרב הציבור לחשיבות בקיום החוק, להערכות מוקדמת ומתאימה מצד גורמי האכיפה הפועלים מטעם הוועדה המקומית וליעילות מרבית של פעולות אכיפה אלו.

             

            1. 2.            סדר עדיפות גבוה באכיפה
            • בנייה טרייה
            • בנייה באזור חוף ים (בניית מבנים יבילים מסחריים לתקופת הקיץ – קיוסקים, ברים)
            • בניה/פלישה לשטחים ציבוריים (כולל סלילת דרך, חפירה ושינוי קרקע)
            • בנייה בציר ראשי
            • קרוואן למגורים
            • מכולה/קונטיינר
            • בניה בשטחים המיועדים לתשתיות (קו דלק, רצועות תכנון של הרכבת הקלה, נתיבי ניקוז, קווי מתח גבוה)
            • בנייה בשטחים  חקלאיים
            • שימושים חורגים
            • מערום עפר באתרי בניה
            • הפרת הוראות של הרשות ביחס לשימור המבנים לשימור
            • שינוי חזית בבנין משותף
            • מדרגות חיצוניות
            • סגירת מרפסת
            • תוספות בניה קשיחה או קלה (בכל מפלס) ללא היתר או בסטייה מהיתר
            • הפרת צו בית משפט

             

             


             

            1. 3.            מימוש המדיניות והנחיות עבודה 

            3.1.         מדיניות הפיקוח 

            מערך הפיקוח היזום 

            עבירות בראש סדר העדיפויות לאכיפה בוועדה

            מדד הצלחה להקטנת עבירות/הגברת האכיפה

            דגשים לאופן הטיפול  

            שעות פיקוח לצורך השגת יעד  (שבועי)

            מנגנון ניהול/מעקב/סיוע

            בנייה באזור חוף ים (בניית מבנים יבילים מסחריים לתקופת הקיץ – קיוסקים, ברים)

            בניה/פלישה לשטחים ציבוריים (כולל סלילת דרך, חפירה ושינוי קרקע)

            בנייה בציר ראשי

            גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה מיידית בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

            גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית. במידה ועובר העבירה הרס – נסגר תיק פיקוח.

            במידה ולא הרס תוך 30 יום , הוועדה הורסת.

            במקרים מתאימים יוגש גם כתב אישום פלילי, למרות ביצוע הריסה בפועל.

            12

            הזנה לקומפלוט והוספת תזכורת ב-OUTLOOK.

             

            קראוון למגורים*

            מכולה/קונטיינר

            גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה או פינוי מיידים בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

             

             

            גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית, ככל שהתנאים מאפשרים זאת.

            במידה והתנאים אינם מתאימים לצו הריסה מנהלי, החומר יועבר לתביעה שתחליט על הליך האכיפה המתאים.

             

            העתק מהצו לתובע.

            קשר צמוד בין המחלקות אשר עוקבות על ביצוע הצו. 

            קו דלק

            רצועות תכנון של הרכבת הקלה

            נתיבי ניקוז

            קווי מתח גבוה

            גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה מיידית בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

            גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית. במידה ועובר העבירה הרס – נסגר תיק פיקוח.

            במידה ולא הרס תוך 30 יום , הוועדה הורסת.

            במקרים מתאימים יוגש גם כתב אישום פלילי, למרות ביצוע הריסה בפועל.

            12

            הזנה לקומפלוט והוספת תזכורת ב-OUTLOOK.

            בנייה באזור חקלאי

            מערום עפר באתרי בניה

            ירידה בהיקף התופעה

            גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי (באמצעות הלשכה המשפטית)/צו הפסקת עבודה מנהלי, שליחת מכתבי התראה רגילים לבעל הנכס ולמבצע העבירה – בגין בניה ללא היתר.

            במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

            15

            הזנה לקומפלוט.

             

             

             

            עבירות בראש סדר העדיפויות לאכיפה בוועדה

            מדד הצלחה להקטנת עבירות/הגברת האכיפה

            דגשים לאופן הטיפול  

            שעות פיקוח לצורך השגת יעד  (שבועי)

            מנגנון ניהול/מעקב/סיוע

            תוספת בניה קשיחה או קלה (בכל מפלס)

            שינוי חזית בבנין משותף

            מדרגות חיצוניות

            סגירת מרפסת

            ירידה בהיקף העבירות,

            עליה במספר בקשות להיתרים

            גילוי העבירה, עצירת העבודות (הוצאת צווי הפסקת עבודה או הגשת כתב אישום על הפרת הצו, כשעבירה התגלתה במהלך בניה. שליחת מכתב התראה לבעל הנכס.

            במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

            העברת החומר לתובע העירוני לטובת הכנת כתב אישום בגין בניה לא חוקית.

            80 שעות

            הזנה לקומפלוט, מקבל של הלשכה המשפטית .

             

            הפרת צו בית משפט

            ירידה במספר צווים מופרים, ועלית ישעור הריסה עצמית ע"י הנאשמים

            מעקב אחר ביצוע צווים, העברת הפרטים למנהל הפיקוח. הוראה למפקח האזורי לבדוק את קיום הצו. במידה והצו קוים/הוצא היתר – המפקח האזורי מוציא דוח הכולל תמונה ללשכה המשפטית, ונסגר תיק הפיקוח.

            במידה והצו לא קוים, המפקח מוציא  דוח ותמונה ומנהל המחלקה מוציא מכתב התראה לנאשם, בגין אי קיום צו ביהמ"ש – לצורך גביית עדות. במידה והנאשם מגיע, נגבית ממנו עדות, והחומר עובר ללשכה המשפטית לצורך הכנת כתב אישום בגין אי קיום צו ביהמ'ש,  הגשת כתב אישום לפי סעיף 210.

            במידה ולא מגיע לגביית עדות, וקיים אישור מסירה בגין שליחת המכתב, חומר הראיות עובר ללשכה המשפטית, הגשת כתב אישום לפי סעיף 210.

            6

            מעקב ע"י מזכירת מחלקת פיקוח בניה וגם על ידי הלשכה המשפטית לגבי מועדי צווי ההריסה.

            הזנה בקומפלוט, עדכון הפרטים לגבי קיום/אי קיום הצו.

            הגדלת מרתף בסטייה מהיתר

            ירידה בהיקף העבירות

            מעקב אחרי הבניין בשלביה השונים, גילוי העבירה, הוצאת צווי הפסקת עבודה (עבירה התגלתה במהלך בניה), שליחת מכתב התראה לבעל הנכס.

            כשבעל הנכס מתייצב – מתן אשפרות להכשיר את העבירה (במידת האפשר). ומידה ואי אפשר להכשיר – הריסת החריגה על ידי מבצע העבירה. במידה ולא הרס, העברת החומר לתובע העירוני לטובת הכנת כתב אישום בגין בניה בסטיה מההיתר.

            12

            הזנה לקומפלוט.

             

            הפרת הוראות של הרשות ביחס לשימור המבנים לשימור

             

             ביצוע ביקורות יזומות,  גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי (בסיוע הלשכה המשפטית)/צו הפסקת עבודה מנהלי, שליחת מכתבי התראה רגילים לבעל הנכס ולמבצע העבירה – בגין בניה ללא היתר.

            במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

             

             

             

             

             

            3.1.1.    מקרים בהם לא יפתח תיק חקירה – אלה במקרים חריגים באישור/הנחיית התובע העירוני

            ראה סעיף 3.1.2

             

            3.1.2.    עבירות שככלל – אין  עניין לציבור באכיפתם

            • עמודונים, סטופרים, מחסום חשמלי בשטח פרטי המשמש כחנייה בגבולות המגרש.
            • גרילים וכיורים חיצוניים בתוך קווי הבניין בלבד.
            • פיתוח שטח הקרקע : שבילים, אדנית, ספסלים וכו' כולל בניית קירות תומכים עד

            לגובה של 0.5 מ' וללא שינויים במפלס הקרקע.

            • פיתוח שבילי גישה באמצעים קשיחים וברוחב שלא יעלה על 1.5 מ' ובלבד שלא ישונו

            פני השטח, אינם מהווים בסיס לבניית מבנה / הסדרת חנייה וללא שינוי או פגיעה

            בתשתיות תת קרקעיות קיימות.

            • סוככים מתקפלים.
            • מזגנים ביתיים ודודי שמש, למעט בבניינים חדשים בהם נקבע בהיתר מיקומו של

            המזגן ולמעט בחזיתות הפונות לרחוב, ו/או לשטחים ציבוריים פתוחים (גינות,

            • שבילים וכיוצ"ב ובתנאי שלא מהווה מפגע או מטרד לשכנים.
            • התקנת ונטה ללא הבלטה במישור החזית.
            • תריסים וסורגים למעט בחזיתות מסחריות.
            • אדניות שבחזיתות הבניין או בשטח הגג.
            • ארון כלי גינה בחצר נכס, פריק ומחומרים קלים, בשטח של עד 2.5 מ"ר ובגובה עד 2.05 מ'.
            • מעקות בטיחות מכל סוג בגגות צמודים בבעלות הבונה, התואמות לחזית המבנה.
            • שינוי גודל חלון בחזית שאינה קדמית ואינה פונה לרחוב.
            • החלפת ויטרינה ישנה בהיתר, באותן מידות, שאינה מהווה פגיעה אריכטקטונית בחזית הבניין.
            • מפריד שומן תת קרקעיים.
            • שינוי ביתני אשפה כולל שילובם בנישות בצמוד לגדר בהסכמת אגף שאיפ"ה /

            היחידה לאיכות הסביבה.

            • החלפת ישן הקיים בהיתר בחדש מאותו חומר ובאותה צורה שאין בה משום תוספת

            שטח למעט החלפת גג בטון בגג דומה אלא אם כן קיימת חוות דעת הנדסית תומכת

            ותכנון אדריכלי מאושר.

            • גדרות מפרידות מרשת בשטח פרטי כולל ברכוש משותף.
            • דקים בגובה 10 ס"מ ובתנאי שיהיו בשטחיים פרטיים ולא בשטחים ציבוריים
            • מחסני פלסטיק קנויים עד גודל 4 מ"ר, וגובה של 2.2 מטר
            • גני ילדים עד 5 ילדים בשימוש חורג מהיתר

             

             


             

            3.2.        מדיניות התביעה

            3.2.1.    בחינה פרטנית של העניין לציבור בנקיטת הליכי אכיפה

            נקודת המוצא היא שכל עבירה חייבת להיאכף.

            כאשר נדמה מתוך הנתונים שהוצגו בפני התביעה, שמדובר בעבירה קלת ערך (מבחינת היקף הבניה, היעדר פגיעה בציבור), או נעשה ניסיון כן ואמיתי להכשיר את הבניה הבלתי חוקית או לסלק אותה והבנייה הוכשרה או נהרסה/סולקה , אלה המקרים בהם לא מחייב למצות את הדין מול התושבים.

             

            3.2.2.    בחירת אפיק ו/או אפיקי האכיפה המתאימים

            בנושא בחירת האפיק באכיפת החוק קיים הבדל מהותי בין הרצוי למצוי, כאשר מבחינת התביעה, הרצוי הינו נקיטה בהליכים מנהליים. אולם המצוי מונע זאת בשל אילוצים תקציביים, כאשר החוק אינו מאפשר לנקוט בהליכים מסוימים.

            קיים קושי בקביעת אפיק פעולה כללי מבלי לבחון כל מקרה לגופו, בוודאי שלא ניתן לעשות זאת, ובטרם קבלת חומר הראיות של כל מקרה לגופו.

             

            אפיק הפעולה ייקבע או יומלץ בהתאם לנתונים שיוצגו ע"י מחלקת הפיקוח על בניה.

             

            3.2.3.    מדיניות ענישה (מתחמי ענישה על פי תיקון לחוק העונשין 113)

             

            מדיניות ענישה חשובה ורצויה לקביעת מדיניות אחידה בכל הארץ לעבירות באותו החוק, הן מבחינת בתי המשפט הן מטעם התביעה והן מטעם נאשמים. ויחד עם זאת גם כאן ניתקל בצורך בבחינת נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ובפרט נסיבות אישיות של הנאשמים. 

             

            3.3.        דרכי מימוש המדיניות – תכנון

            3.3.1.    נושאים לבחינת הנחיות התכנון ותוכנית המתאר המקומית

              א.       מתן הגדרות ברורות ומדויקות, ומובנות לציבור לגבי תנאי בניית פרגולות (שטח, פרטים ומקום), בשאיפה ליצור סטנדרט אחיד לבניית פרגולות, אשר לא יחייבו היתר.

              ב.       ההתייחסות להריסת מבנים לשימור תקבל את ביטויה בתוכנית השימור, אשר הנמצאת בתכנון.

               ג.        הוראות מפורשות לשמירה על חזית נאה, גם אם בוצעו בה שינויים לא אחידים (למשל, מעקה של מרפסת גם אם אין מרפסת).

            3.3.2.    דגשים לתהליך התכנון והרישוי

            במקרים בהם נוצרת השתלשלות מקרים בצורה תלולה, שבה הרשות המקומית וגם הרשות המשפטית אינן נותנות פתרון ומעבירות את ההכרעה אחת לשנייה, על הרשות המקומית לנסות לפרוץ את הלולאה על ידי מתן הנחיות חד משמעיות.

             

            3.4.        דגשים כלליים

            3.4.1.      אכיפה מוכוונת דרגי השפעה

             

            כתבי אישום יוגשו כנגד בעל הנכס וכן נגד גורמים קשורים (כגון מהנדס שלד, אדריכל, קבלן מבצע) בהתאם לסעיף 208 (א) לחוק.

             

            3.4.2.    הנחיות במקרים של הכשרת עבירות

             

            במידה ובוצעה עבירת בניה ובעל הנכס מגיש בקשה להיתר בדיעבד, בקשתו נבחנת לגופו של ענין . מתן ההיתר או אי מתן היתר אינו מהווה כלי ענישה, ובד בבד מתקיים טיפול משפטי בחשוד בביצוע העבירה במקרים מתאימים.

            וועדת תכנון ובניה של עירית הרצליה משתדלת להמעיט בהפקדת תכניות שמטרתן הכשרת עבירות בניה. 

             

            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il

            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שני, 19/6/17, 23:13

             תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), 
             תש"ע-2010

             רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

             רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין

             תוכן ענינים

             סעיף 1

             הגדרות

             Go

             2

             סעיף 2

             הגשת הבקשה ומועדה

             Go

             2

             סעיף 3

             דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

             Go

             2

             סעיף 4

             דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

             Go

             2

             סעיף 5

             הודעת החלטה

             Go

             3

             סעיף 6

             אי עמידה בתקנות

             Go

             3

             סעיף 7

             בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

             Go

             3

             סעיף 8

             תחילה

             Go

             3

              

             תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), 
             תש"ע-2010*

                        בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

             הגדרות

             1.       בתקנות אלה –

                        "בקשה" – בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו;

                        "בקשה לביטול צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לביטול צו;

                        "בקשה לעיכוב ביצוע צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לעיכוב ביצוע צו;

                        "בקשה להארכת מועד לביצוע צו" – בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שהורה על הוצאת הצו;

                        "מועד ביצוע הצו" – המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד כפי שקבע בית המשפט;

                        "צו" – צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב1) לחוק.

             הגשת הבקשה ומועדה

             2.       (א)  בקשה –

             (1)   לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;

             (2)   להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה, עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.

                        (ב)  הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.

                        (ג)   הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי, ויצורפו אליו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.

                        (ד)  המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב1) – לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.

             דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

             3.       דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

             דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

             4.       (א)  בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו, ככל שהוגשה, ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.

                        (ב)  החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יכריע בבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.

                        (ג)   החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, בתוך פרק זמן קצר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

                        (ד)  הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ג), יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, ככל הניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.

             הודעת החלטה

             5.       החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט; מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

             אי-עמידה בתקנות

             6.       בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

             בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

             7.       התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה בקשה.

             תחילה

             8.       תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

             תוספת ראשונה

             (תקנה 2(א)(1))

             ]בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו[

              

             תוספת שניה

             (תקנה 2(א)(2))

             ]בקשה להארכת מועד לביצוע צו [

             י"ג בשבט התש"ע (28 בינואר 2010)                           יעקב נאמן

                                                                                                                   שר המשפטים

              

                 

              

             טיפול בצווי הריסה

             גם אם קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה, יש פתרון לבעייה

             צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה

              

             תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מיידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

              

             צווי ההריסה המינהליים נועדו לסלק על-אתר בנייה בלתי חוקית, בעודה בחיתוליה, כדי למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח. השופטים מתייחסים לצו ההריסה כאחד מהאמצעים החשובים והאפקטיביים שהוקנו לרשויות התכנון לשם אכיפה יעילה של הפרות חוקי התכנון והבנייה, ומיגור עבירות הבנייה באיבן, אשר חיוני להפעילו נוכח מימדיה הנרחבים של הבנייה הבלתי חוקית והצורך לעקור מן השורש תופעה פסולה זו שהייתה לרעה חולה במחוזותינו (רע"פ מלכיאל נ' מדינת ישראל). 

             מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

             סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

              

             מהן העילות לביטול צו הריסה מנהלי?

              

             העילות לביטולו של צו הריסה מינהלי הנן מצומצמות וצרות בהיקפן. סעיף 238א(ח) לחוק, מתייחס לשתי עילות ביטול:

              

             • אם הבנייה "בוצעה כדין",
             • אם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

              

              

             על-פי הפסיקה, העילה השנייה נבחנת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיפים 238א(א)(2) ו-(3) לחוק, כלומר, אם מדובר בבנייה שנסתיימה מעל ששים יום לפני מועד הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית, וכן בבנייה שאוכלסה מעל שלושים יום לפני אותו מועד.

              

             בנוסף לשתי העילות האמורות, נפסק כי לבית-המשפט לעניינים מקומיים סמכות ביקורת והתערבות בצו הריסה מינהלי, אם נפל בו פגם שעניינו העדרו של יסוד מהיסודות החוקיים שיש בהם כדי להקנות לו תוקף.

              

             ההלכה הפסוקה מורה כי בית-המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לבטל צו הריסה מינהלי אם נפלו בו "פגמים חמורים" שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלות הצו מעיקרו. עוד הודגש בפסיקה, כי על-רקע תכליתו של סעיף 238א, עילות הביקורת השיפוטית מצומצמות, ואף "יש להיזהר שלא לשים את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי בסד, באופן שישבש את האפשרות להילחם בבנייה הבלתי חוקית".

              

             בהקשר זה הודגש בפסיקה, כי זכות הקניין, שהנה זכות יסוד חוקתית, נסוגה מפני אינטרס הכלל, שנקבע בדיני התכנון והבנייה, וכי "באיזון שבין זכות הקניין לבין איסור הבנייה בלא היתר, יד האיסור על העליונה".

              

             בית-משפט מוסמך לעכב ביצועו של צו הריסה מינהלי, אף אם לא נפלו בו פגמים המביאים לבטלותו, ואולם לאור תכליתו של הצו יעשה הדבר אך במקרים חריגים ויוצאי דופן. על-רקע התכלית החקיקתית שביסוד סעיף 238א לחוק, נפסק כי צווי הריסה מינהליים, שאין עילה לביטולם, יעוכבו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כמו למשל כאשר היתר הבנייה נמצא בהישג יד. 

              


             לסיכום,

              

             בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי נקודת המוצא הנה, כי הצו ניתן כדין, וזאת על-רקע חזקת תקינות המעשה המינהלי. על-כן, על העותר כנגד הצו רובץ הנטל להוכיח כי קמה עילה לביטולו. מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי לשם קבלת מידע מקצועי.

              

              

             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il
                

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי