כותרות TheMarker >
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום ראשון, 2/12/18, 23:57

  טפסים והנחיות נלווים להליך הרישוי

  באזור זה ניתן למצוא את כלל הטפסים לשימוש עורכי הבקשה / אחראי לביקורת על הביצוע להגשה לשלב בקרת תכן ולשלבי הביצוע בהליך הרישוי ואת הטפסים לשימוש הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

  1. הליך רישוי ובנייה עם מכון בקרה

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 12:17

   הליך רשוי בניה בתל אביב:

    

    

    

   שינויים בשעות קבלת קהל: מחלקת שימור

   ביום חמישי, 28 במרץ 2018, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת שימור.
    
    

   הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך.

    

   ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בבקשה להיתר בנייה וכן תאריכי אישורים שהתקבלו מגורמים חיצוניים הקשורים להליך הרישוי.
   בנוסף, הבקשות המוגשות החל מתאריך 1.1.2013 נסרקות ועולות לאתר ובאפשרותכם לעיין בהן.

    

   כמו כן, מומלץ לעיין בקובץ ההנחיות ובתנאים הכלליים לתכנון ולביצוע מבנים המאגד את החלטות ומדיניות הועדה המקומית. לרשותך, מערכת הטפסים ונוסחי ההתחייבויות.

   להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים נדרשים.

   שלבי התהליך

   טלפון:

   03-7247777 , שלוחה 2

   03-7247414 - מזכירות מנהל המחלקה

   מענה טלפוני:

   ימים א'- ה' בשעות 15:00 - 08:00

   כתובת דואר אלקטרוני:

   פקס:

   03-7242710

   קבלת קהל:

   בתיאום טלפוני מראש באמצעות המוקד הטלפוני הנדסי.

   כתובת:

   פילון 5 קומת קרקע, כניסה C (אדומה)

    

    

   סיוע בהגשות להתרי בניה :
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 18/6/18, 11:59

    רישוי בניה

    תהליך רישוי והוצאת היתר בניה בהתאם לתיקון 101

    שלב 1: הגשת בקשה לתיק מידע להיתר - 5 ימי עבודה לבדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים 
                  + 45 ימי עבודה להכנת תיק המידע.

    • השלב הראשון בהגשת בקשה להיתר בניה, הוא קבלת תיק מידע להיתר לצורך היתר בנייה.
    • יש להגיש בקשה לתיק מידע להיתר עבור כל בקשה להיתר בנייה.
    • את הבקשה לקבלת תיק מידע להיתר יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין באינטרנט ובהתאם להנחיות המערכת.
    • את תשלום אגרת תיק המידע יש לבצע בקישור הבא: תשלום אגרת מידע.
    • הגשת בקשה לתיק מידע להיתר לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה, תבוצע ע"י עורך בקשה בלבד (בהתאם להגדרה בחוק).
    • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען ברשות הרישוי את עמידתה בתנאי סף מוקדמים, בתוך 5 ימי עבודה. במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הערות לתיקון דרך מערכת רישוי זמין.
    • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף המוקדמים, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר. המידען ברשות הרישוי יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים לבקשת תיק המידע, הן מתוך הרשות המקומית והן מחוץ לה, ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 45 ימי עבודה.
    • תיק המידע להיתר עבור בקשה לתיק מידע, תקף לשנתיים מיום קבלתו.

    שלב 2: הגשת בקשה להיתר – 10 ימי עבודה.

    • ניתן להגיש בקשה להיתר כל עוד תיק המידע להיתר שהתקבל הינו בתוקף. 
    • יש להגיש את הבקשה, ע"י עורך הבקשה, באמצעות אתר האינטרנט במערכת רישוי זמין.  
    • הבקשה תוגש כשהיא כוללת את כל הצרופות והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם למידע שנמסר.  
    • רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר. 
    • בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים, היא תיבדק ע"י מח' הפיקוח לצורך בדיקת התאמת הבקשה למציאות. 

    שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי – 45 ימי עבודה.

    • עם קליטת הבקשה להיתר היא תועבר לבדיקה לאחראי הרישוי / בוחני הבקשות. 
    • אחראי / ת הרישוי ינתב את הבקשה ליועצים הפנימיים שיבדקו את הבקשה במקביל. 
    • אחראי הרישוי יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה ככל שיידרש. 
    • המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום 40  
    • ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה. 
    • החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך 45 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה 
    • קיימות 2 אפשרויות להחלטת רשות רישוי : 
    1. אישור הבקשה בתנאים: דחיית הבקשה ( סירוב ) במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחיה, והבקשה תיסגר. 
    2. התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שתגענה לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, ייבחנו על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות. 
    • התנאים למתן היתר הם: 
    1. קבלת אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה. ( שלב 4 בתהליך ). 
    2. הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת התכן. 
    3. תשלום אגרות והיטלים. החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע, ולתעודת הגמר בלבד.
    • תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנה אחת , וניתן להארכה בשנה נוספת.

      שלב 3 א': בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטת רשות רישוי לבקשה הכוללת הקלות ושימושים חורגים
                      – 120 ימי עבודה.

    • השלב הראשון בתהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגים זהה להליך הבקרה המרחבית בבקשה רגילה. 
    • וועדת המשנה תדון בבקשה, לאחר סיום הבקרה המרחבית, ובתוך 90 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה, ותחליט בעניין ההקלות או השימושים החורגים. 
    • לאחר הדיון בוועדת המשנה, תשלים רשות הרישוי את הבקרה המרחבית, בהתאם להחלטת וועדת המשנה, ותיתן את החלטתה בתוך 120 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.

      שלב 3 ב': בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 30 ימי עבודה. 

    • העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר. 
    • תהליך הבקרה המרחבית זהה להליך הרגיל אך אורכו הינו 30 ימי עבודה. 

    שלב 4: בקרת תכן ואישור מכון בקרה – 30 ימי עבודה. 

    • לאחר קבלת החלטת רשות הרישוי ( ובמידה שהבקשה אושרה), על עורך הבקשה להעביר מידית את הבקשה לבקרת תכן במכון בקרה. 
    • הבקשה תכלול צרופות בהתאם לכלול בנספח ה'. 
    • לצורך קליטת הבקשה במכון הבקרה, יש שלם אגרת בקרת תכן, ולעמוד בבדיקת עמידה בתנאים מוקדמים הנערכת על ידי מכון הבקרה. 
    • שלב בקרת התכן אורך 30 ימי עבודה וכולל בדיקת הבקשה ע"י בקרים מורשים ( מטעם פקע"ר, רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ),ובקרים מקצועיים לעניין תכן הבקשה. 
    • מכון הבקרה יעביר, בתוך 30 ימי עבודה, לעורך הבקשה ולרשות הרישוי, הודעה כי הבקשה להיתר עומדת בדרישות תכן הבניין או שאינה עומדת בדרישות תכן הבניין. במידה והבקשה עומדת בתכן - יציין מכון הבקרה בהודעתו האם נערכו בבקשה שינויים מרחביים בזמן בקרת התכן, ויפרט את השינויים שנערכו. כמו כן ימליץ על  תנאים לשלבי הרישוי הבאים (לתחילת עבודות, למהלך הביצוע ולגמר הביצוע). 
    • במקרה שהבקשה איננה עומדת בתנאי מכון הבקרה , הבקשה תוחזר לתיקונים ,ועורך הבקשה ויעביר את הבקשה למכון הבקרה לבדיקה נוספת.

    שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בניה ברשות הרישוי – 15 + 3 ימי עבודה.

    • לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקשה עומדת בתכן הבניה, יכין עורך הבקשה דו"ח על שינויים שנערכו בבקשה, או תצהיר שלא נערכו שינויים, במערכת רישוי זמין. 
    • עם קבלת אישור מכון הבקרה ודו"ח עורך הבקשה, תסכם רשות הרישוי את הבקשה לצורך הכנת היתר הבניה, ותנפיק חשבון אגרות והיטלים, שיישלח לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין ובמייל. (בתוך 15 ימי עבודה מקבלת דו"ח עורך הבקשה). 
    • לאחר ביצוע התשלום יעביר עורך הבקשה את אישור התשלום, במייל לבוחנת הרישוי. 
    • רשות הרישוי תשלח את טופס ההיתר (טופס 3) במערכת רישוי זמין, בתוך 3 ימי עבודה מקבלת אישור התשלום.  
    • תוקף היתר הבניה הינו 3 שנים. 

    שלב 6: אישור תחילת עבודות – 5 ימי עבודה.

    לאחר קבלת היתר הבניה יגיש האחראי על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות. הבקשה תכלול צרופות (מינוי קבלן, אחראי לביצוע, הסכם פינוי פסולת עם אתר מוכרז, הסכם בדיקות מעבדה עם מעבדה מוכרת, אישור שלב א' לבניה ירוקה , תכנית ארגון אתר).
    הבקשה תוגש למכון הבקרה.  
    לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקרה תקינה, תבדוק רשות הרישוי בדיקה מרחבית את הבקשה. 
    במידה שהבקשה תקינה, תפיק רשות הרישוי אישור תחילת עבודות, בתוך 5 ימי עבודה. 
    אישור תחילת עבודה כולל חיבור חשמל זמני לצורך ביצוע עבודות.
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il
    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום חמישי, 12/4/18, 10:06

     טיפול בעבירות בנייה

      
      

     ''עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

      

      

      

      

     נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

       " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

      

     • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
     • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
     • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

      

      

     המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

      

      

     לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
     צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132 או     מלאו את הטופס

      

     קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     השירות בפריסה כלל ארצית
     נייד: 3888813 - 052
     טל': 03-6990132
     פקס: 6990134 - 03

      

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום חמישי, 8/2/18, 21:35

      מאגר טפסים

      קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      השירות בפריסה כלל ארצית
      נייד: 3888813 - 052
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03
      דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 21/1/18, 14:37

       https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Documents/124.pdf

        

        

        המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
       רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
       מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

        תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

        

       ייעוץ  וקידום תכנוני לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

       ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                   03-6990132      


         

        

       המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
        הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

         טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
       • עיריות
       • רשויות מקומיות
       • רשויות אזוריות
       • ועדות מקומיות ומחוזיות
       • משרדים ממשלתיים
       • משרד הבריאות
       • המשרד להגנת הסביבה
       • משרד הפנים
       • משרד הדתות
       • ועדות ערר
       • משרד ההגירה
       • משרדי שלטונות המס
       • המוסד לביטוח לאומי
       • המשרד לבטיחות ולגהות
       • משרדי הטאבו
       • מכון התקנים
       • מנהל מקרקעי ישראל
       • מועצות מקומיות

         רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים

        

        
        
        
        
        
       ''
        
       ''
        
        
        
        
        
       קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
       ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
       היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

       חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
       דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

       קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
       ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
       היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

       חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
       דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

       קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
       ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
       היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

       חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
       דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
        
        
        
        
        
       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il
        
        
        
        
        
       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום רביעי, 20/12/17, 11:38

        חוקים, צווים ותקנות רישוי עסקים תל אביב


        תקנות (16)

        חוקים, צווים ותקנות לעסקיםשם הקובץתקנות רישוי עסקים להדברת מזיקיםתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה) התשסד - 2004כתב הסמכה של השר להגנת הסביבה את עובדי רשות מקומית יולי 2014עסקים שעברו לסמכות הרשות לאיכות הסביבהתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנג 1992תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) התשלה 1975תקנות התעבורה התשכא 1961 בקשה לרישיון קו שירות מוניותתקנות רישוי עסקים (עבירות קנס משקאות משכרים) התשעד 2013תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמג 1983תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנג 1992תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) תשל 1969תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר דגים עופות ומוצריהם) תשלב 1971תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) תשלב 1972תקנות רישוי עסקים התשעגתקנות רישוי עסקים (התשסא - 2000) הוראות כלליותתקנות להתקן מד רעש בדיסקוטק 2014

        http://www.klinger.co.il/צור-קשר

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום ראשון, 19/3/17, 23:50

         קיבלת צוו הריסה? מפקח בנייה זימן אותך לשימוע?
         חשוד בביצוע עבירת בנייה?
         פנה עוד היון לבן קלינגר 03-6990132
         נסיון של למעלה מ 30 שנה בתחום!

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום חמישי, 30/6/16, 16:52

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי

           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il
           

          מהי מערכת רישוי מקוון?

          מערכת הרישוי המקוון החדשה מאפשרת הגשת בקשות להיתרים בצורה מקוונת, ללא צורך בנייר. המערכת תאפשר ייעול וקיצור הליכי רישוי, קליטת בקשות באופן דיגיטלי, וטיפול אוטומטי בהוצאת ההיתר.
           
          המערכת הינה חלק ממהפכת הרישוי המקוון, שכללה בין השאר סריקה של כל תיקי הבניין כדי שניתן יהיה לעיין בהם מהבית ללא צורך בהגעה לעירייה, מערכת מידע מבוססת G.I.S, שליחת טפסי 4 ותעודות גמר עם שליח עד הבית, ועוד.

          המערכת המקוונת פותחה בהתאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של העיר ומתממשקת עם שאר מערכות המחשוב העירונית, שמטרתן לשפר את השירות ולייעל את ההליכים, לתרום לאחידות, שקיפות, מקצועיות ולקצר את לוחות הזמנים.

           

          שימו לב: החל מה-1 ליוני 2016 ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר בצורה מקוונת בלבד. בקשות מודפסות שבהם לא יונפק היתר עד לתאריך זה יעברו לטיפול באופן מקוון.  

           

          כיצד מתחברים למערכת?

          כדי להתחבר למערכת יש להנפיק כרטיס חכם (באמצעות אחת החברות שפרטיהן מופיעים מטה) ולהירשם למערכת על ידי עיריית תל-אביב-יפו באופן חד פעמי.  

           

          1. הנפקת כרטיס

          ניתן להנפיק כרטיס חכם באחת משתי החברות המורשות לכך:

          • "Comsign"
           טלפון: 8770*, טלפון ראשי: 03-6443620. פקס: 03-6491092. כתובת: קריית עתידים, בניין 4, קומה 11, ת.ד. 58007, תל-אביב 61580.
           הגעה בתיאום מראש בלבד.
           פרטים נוספים באתר: www.comsign.co.il
          • "Personal id"
           טלפון: 03-7544666, כתובת: שדרות בן גוריון 34, בניין הלפיד, קומה 3, רמת גן, 52573.
           הגעה בתיאום מראש בלבד.
           פרטים נוספים באתר: www.personalid.co.il.

          מה להביא ליום ההנפקה?

          • תעודת זהות + ספח (אם תעודת הזהות הונפקה בשנים 70-83, יש לבדוק עם נציג לפני הגעה)
          • רישיון נהיגה או דרכון בתוקף
          • צילום של רישיון הנהיגה/דרכון + תעודת הזהות, כולל הכתובת המופיעה בספח
          • טופס הרשמה וטופס הסכם מנוי מלאים (יש לחתום על הטפסים בנוכחות נציג).

            

          2. ביצוע רישום מקוון למערכת לאחר הנפקת הכרטיס

          על מנת לעבוד במערכת רישוי מקוון של עיריית תל-אביב-יפו, יש להירשם למערכת עם הכרטיס החכם אשר ברשותכם. הרישום יתבצע בעמדות רישום למערכת רישוי מקוון, ברח' אנטוקולסקי 4, תל-אביב, בניין מס' 2 - חדר הטמעה, בימים א'-ה' , בין השעות 15:00-17:00.

           

          חומרי עזר והסברים

          לרשותכם חומרי עזר והסברים המיועדים ללמידה עצמאית וליווי תהליך הרישוי המקוון החדש.
           
          חומרי הדרכה לשימוש במערכת רישוי מקוון


          מדריכים והסברים מפורטים על תפעול המערכת

          1. כניסה למערכת - סרטון הדרכה
          2. מדריך הכנת קבצים להגשה
          3. מדריך חישוב שטחים
          4. החתמה דיגיטלית של קבצים
          5. הכרות עם ממשק המערכת
          6. פתיחת בקשה חדשה
          7. בדיקת סטטוס של בקשה קיימת
          8. עדכון בקשה קיימת
          9. המשך טיפול בבקשה קיימת (נייר) באופן מקוון
          10. מילוי דרישות אחרי הועדה
          11. מודל פניות
          12. מדריך הכנת קבצים להגשה וחישוב שטחים
          13. תהליך עבודה מקצה לקצה

           

          חומרי עזר נוספים

          קובץ התקנה לתוכנת חתימה דיגיטלית (סיסמא להפעלה: Ta5209-30)

           

           
          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il

          טלפון:

          03-7247777

           

           

           

           

          מענה טלפוני:

          ימים א'- ה' בשעות 15:00 - 08:00          שירותי המרכז:

          שירות ומידע בנושאים: תהליכי הרישוי והבנייה, מידע תכנוני, פיקוח על הבנייה. קביעת פגישות בנושאים: תמיכה בעיון בתיקי בניין סרוקים, בירור זכויות בנייה, פתיחת תיק מידע, הגשת בקשה להיתר, רישוי בניה, פתיחת תיק מעקב בנייה, הגשת מסמכים ליחידה לאיכות הבנייה

                                                    
          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il
                                    

          דרג את התוכן:

           פרופיל

           benklinger
           1. שלח הודעה
           2. אוף ליין
           3. אוף ליין

           ארכיון

           פיד RSS

           הפעילות שלי