כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 8/2013

  1 תגובות   יום שני, 26/8/13, 01:58

  מסלולים ומהויות – מסלול המהיר 

  לאחרונה נבנה תהליך הרישוי במתכונת חדשה של "מסלולי רישוי"

  במתכונת החדשה סוגי הבקשות מחולקות ל-4 קטגוריות ראשיות ואלו הן:

  · בניה חדשה

  · תוספות ושינויים

  · מסלול מהיר 

  · בניה ציבורית/תעסוקה 

  כל קטגוריה מחולקת למהויות משנה. חלוקה זו נועדה ליצור התאמה בין מהות הבקשה לבין הדרישות ההכרחיות לצורך הוצאת היתר בניה. הגדרת מהות הבקשה על ידי המגיש בתחילת התהליך, בעת הגשת הבקשה למידע, קובעת את מסלול הטיפול בבקשה, את המוצגים הנדרשים בעת הגשתה, ואת הגורמים אשר אמורים להתייחס לבקשה או לאשרה לקבלת היתר.

  תשומת לב מיוחדת ניתנה לבחינת כל אחת מהקטגוריות ומהויות המשנה במטרה לצמצם עד למינימום ההכרחי את מספר הגורמים המאשרים. זאת בשונה מטיפול בבקשות דומה בעבר. 

  לדוגמה: התחנות הנדרשות להקמת "בניין חדש (לא גבוה)" במסלול בניה חדשה:

  תיק המידע - בקשה לתיק מידע תועבר למדור מידע באגף תכנון עיר לקביעת זכויות והוראות

  הבניה עפ"י התכניות החלות במגרש.

  - משם הבקשה תועבר למחלקת מדידות לשם סימון קווי בנין על גבי מפת מדידה

  - ולמכון הרישוי העירוני לסימון מפלס 0.0, מיקום כניסה לרכב וסימון חיבור לתשתיות

  קיימות.

  לאחר קבלת תיק המידע- אין צורך בתאום מוקדם!

  בקשה להיתר – לאחר פתיחת בקשה להיתר היא תיסרק ותועבר לקבלת התייחסות מכון הרישוי העירוני, המאגד בתוכו את הגורמים האחראים על היבט החניה, אצירת אשפה, מקלוט, פיתוח ואדריכלות למתן חוות דעת ראשונית לפני הדיון בועדה.

  אישורים חיצוניים - המגיש יתבקש לצרף, לפני הועדה או אחריה, את אישורי חברת חשמל ובזק ולהגיש תכניות תברואה(נספח סניטרי) וחישובים סטטיים.

  הערה:

  התחנות הנדרשות בכל מהות נקבעות מראש, בהתאם למסלול. בשלב הטיפול בבקשה יתכן שתבוטלנה דרישות או שיידרשו מסמכים/אישורים נוספים בהתאם לנושא הבקשה ולגופה.

  במקרה של הוספת דרישה, הדבר יבוא לידי ביטוי בהחלטת הועדה או בתנאי מהנדס העיר בעת קבלת ההחלטה.

  תאור מלא של המסלולים, המהויות, התחנות ודרישות ההגשה מפורט במסמך

    

  השינוי המשמעותי ביותר בתהליך הנו המסלול המהיר. 

  במסלול המהיר לא יידרש עורך הבקשה לתיק מידע.

  בבדיקה שערכנו נמצא שהבקשות הכלולות בקטגוריה זו מהווים 15% - %20 מכלל הבקשות המוגשות לרישוי.

  כפי שנרמז בשם המסלול, הטיפול בבקשות צפוי להסתיים תוך 4 חודשים מיום הגשתן.

  המסלול המהיר כולל את המהויות הבאות:

  · חדרי יציאה לגג / עליית גג (לפי תכנית ג' או ג-1 ) מעל בניין קיים בהיתר;

  · תוספת מעלית חיצונית / פנימית;

  · תוספת גזוזטראות לבניין קיים;

  · בריכת שחיה;

  · מבנה חניה באזור עבר הירקון;

  · שינויים במהלך בניה (כהגדרתם בתקנות);

  · שינוי שם בעל ההיתר / הארכת תוקף;  

  · ארגון אתר בניה / משרד מכירות;

  · הריסה;

  · אנטנה סלולרית ( תמ"א 36 ); 

  · פרגולה;

  · ארובה, מתקנים טכניים, אנטנות, תאים פוטו-וולטאים לשימוש פרטי;

  · שינויים בפיתוח / מרפסת גג / גדרות / ריצוף / דק;

  עבור רוב המהויות המפורטות לעיל הוכנו עלוני מידע המפרטים את התנאים ואת הדרישות לקבלת ההיתר. העלונים יפורסמו בקרוב באתר עיריית תל אביב-יפו.

  בקשה במסלול המהיר הנה בקשה פשוטה; בדיקתה מקבלת עדיפות באזורי הרישוי.

  לרוב הבקשה תועבר לדיון רשות הרישוי ללא צורך בדיון במליאת ועדת המשנה, וללא צורך בדרישה לבדיקה של גורמים נוספים מלבד בדיקה מרחבית של במחלקת הרישוי. (בכפוף לכך שהבקשה אינה כוללת "הקלות").

  לצורך פתיחת בקשה במסלול המהיר ניתן להגיע אל מרכזות הרישוי ללא צורך בקביעת פגישה מראש.

  עבור מהויות הנכללות בהגדרה של "עבודה מצומצמת" כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה, ניתן להגיש בקשות בצירוף טופס "עבודה מצומצמת" וללא צורך בהכנת תכנית בקשה להיתר מלאה.

  ניתן להוריד את הטופס מאתר עיריית תל אביב יפו מתוך   " טפסים וחומר עזר   " 

  הפקת דף זכויות בניה במערכת אינטרנט 

  מ ניתן לקבל מידע בכתב אודות זכויות הבנייה בנכס מ המערכת המקוונת לזכויות בנייה   ואף להפיק תכנוני

  מלא וחתום   ע"י מהנדס העיר. מכתב זה יכול לשמש כאסמכתא.

  מה- 1/1/2013 לא ניתן להזמין מכתבי מידע בכתב במחלקת מידע. דפי המידע במערכת המקוונת

  מחליפים אפשרות זו.

     חשיפת תיקי הבניין הסרוקים באינטרנט 

  הארכיון הדיגיטלי   הנה מערכת חדשה באמצעותה ניתן לעיין במסמכים, היתרים קודמים ותכניות המבנים של עשרות אלפי תיקי בניין שכבר הועלו לאתר העירייה. המערכת מאפשרת נגישות רבה יותר לתיקי הבניין וחוסכת מהציבור את הטרחה להגיע לבניין העירייה. מדי שבוע מתווספים למערכת מאות תיקים חדשים. בדיקה מקדימה במערכת – האם תיק הבניין הועלה לאתר, עשויה לחסוך זמן! לשרותכם: כניסה למערכת 

  עיון בבקשות הרישוי הנסרקות 

  כל הבקשות שהוגשו החל מתאריך 1.1.2013 נסרקות. ניתן לעיין במסמכי הבקשה האלו באתר האינטרנט של עיריית תל אביב - יפו   .   לשרותכם: כניסה למערכת 

  כל המעוניין לעיין בבקשות לצורך הגשת התנגדות, יוכל לעשות זאת רק דרך המערכת המקוונת.

  מעתה ואילך לא ינתן יהיה לקבל מענה פרונטלי בנושא זה אצל מתאמות הרישוי.

   

    סרטון הסבר כיצד ניתן לעיין באינטרנט בהרמוניקת הבקשה להיתר

  לשירות מקבלי הודעה על הגשת בקשה להיתר לפי סעיף 2ב' או פרסום הקלות לפי סעיף 149 לתקנות, הוכן סרטון המסביר כיצד באפשרותם לעיין באינטרנט בבקשה להיתר.

  לצפיה בסרטון לחצו כאן

  בדיקת סטטוס בקשה

  לאחר פתיחת בקשה להיתר, ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה, החלטות ועדה ותאריכי אישורים שהתקבלו. בעת פתיחת הבקשה תתבקשו להזין את המערכת במס' תעודת זהוי וכתובות מייל עדכניות של מבקש ההיתר ועורך הבקשה.

  הגישה למערכת מיועדת רק למבקש ועורך הבקשה באמצעות מספרי הזהוי. לשרותכם כניסה למערכת: מערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול
  מעתה ואילך לא ינתן מענה פרונטלי בנושא זה אצל מתאמות הרישוי

  שרותי פרסום עפ"י חוק התכנון והבניה

  חוק התכנון והבניה מחייב לבצע פעולות שונות ליידוע הציבור בהליכי אישורי תכניות והיתרי בניה. עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז פומבי לביצוע עבודות אלו ובמסגרתו התקבלו הצעות על ידי שתי חברות : "טלנכסים" ו- "פרסום המערכת".

  כאשר העירייה דורשת מהלקוח (מבקש הבקשה או מגיש התכנית) לבצע פעולות מסוג זה, באפשרותו לבחור באחת משתי החברות ולבצע את הפעולה באמצעותה.

  להלן המחירים אותם הציעו החברות וכן פרטי התקשרות איתן (ראה נספח 3 המצורף לאיגרת).

  ישיבות של עובדי האגף מול לקוחות

  בהליך ההיתר יתקיימו ישיבות מקצועיות של עובדי האגף רק עם עורך הבקשה או המתכנן המקצועי (תנועה, בטיחות אש וכד').

  הטיפול מול מנהל ההנדסה לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר, יעשה על-ידי בעלי התפקידים הבאים:

  · בעלי ההיתר;

  · עורך הבקשה;

  · מתכנן שלד;

  · מהנדס אחראי לביקורת;

  · אחראי לביצוע שלד;

  · קבלן מבצע (בעל החברה או מנהל העבודה).

  מילוי טפסים והגשת אישורים בכל שלב, ניתן לבצע בעזרת מיופה כח של כל אחד מהנ"ל.

  הטיפול מול תחנות מקצועיות, דוגמת כיבוי אש ותנועה, יבוצע רק על-ידי עורך.

  בניה ירוקה

  הועדה המקומית לתכנון ובניה קבעה הוראות לטיפול בנושא בניה ירוקה.

  יישום הוראות הועדה בתהליך הרישוי יבוצע בשלב זה במהויות הבאות :

  · בתי מלון ;

  · מבני ציבור;

  · מבנים לתעסוקה/מסחר/משרדים/מלאכה;

  · בניה חדשה עירונית (בית ספר/גן ילדים/מועדון);

  · בניה חדשה של מגדלי מגורים שגובהם מעל 29 מ';

  · מתחמי מגורים הכוללים 120 יחידות דיור ומעלה.

  הליך הטיפול יבוצע באופן הבא:

  1. בשלב פתיחת בקשה להיתר, יש להגיש לרשוי אישור התקשרות עם מכון התעדה מוסמך.

  2. לפני מתן היתר, יש להגיש לרישוי אישור מאת מכון התעדה התאמה לשלב א' (תכנון מפורט)

  3. בזמן הבניה ולפני קבלת אישור טופס 4, יש להגיש ליח' לאיכות הבניה אישור של מכון התעדה על התאמה לשלב ב' (ביצוע).

  הערה: מצורפות דוגמאות של שלושת האישורים הנדרשים וכן החלטת הועדה בנדון (ראה נספחים 4 - 7).

  קבלת אישור כיבוי אש לטופס 4 / תעודת גמר

  לצורך קבלת טופס 4 /תעודת גמר מנפיקה היחידה לאיכות הבניה במכון הרישוי הפניה לקבלת אישור כיבוי אש. הליך האישור מתבצע בתחנת הכיבוי, ולא במכון הרישוי וזאת בהתאם להחלטת שירותי

  הכיבוי (שהם גוף נפרד מעיריית תל-אביב). מצורף מסמך הסבר של רשות הכבאות בנושא. שימו לב,

  כי הפניה הונפקה בצירוף שובר אגרה מתאים. מצורפת דוגמא (ראה נספח 8).

  דרג את התוכן:
   1 תגובות   יום שבת, 17/8/13, 11:15
   דינו של המבצע עבירת בניה ו/או שימוש שלא כדין 
    
     

   החוק קובע כי בניה ו/או שימוש בניגוד לתכנית או היתר מהווים עבירה פלילית,
   העונשים שקבע המחוקק בגין עבירות בניה הנם, מאסר או קנס וביהמ"ש רשאי להטיל אחד מהם או את שניהם כאחד.

   הריסת מבנה בלתי חוקי הינה בבחינת החזרת המצב לקדמותו ואינה מהווה עונש.


   להלן לשון החוק:

    

    

    

   204

   (א)

   המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו - קנס [או] מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת-קנס נוסף [או] מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

    

    

    

    

   (ב)

   המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית, דינו - מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

    

    

    

    

   (ג)

   המשתמש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה, דינו - קנס [או]1 מאסר שנה אחת, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

    

    

    

    

   (ד)

   המשתמש שימוש חורג במקרקעין לאחר תום תקופת המכסימום שנקבעה בהתאם להוראות פרק ז, או לאחר שנמסרה לו הוראה מהועדה המקומית לפי סעיף 184 ואין עוד ערר עליה, דינו - מאסר שנה.

    

    

    

    

    

   [חוק התכנון והבניה]

    

    

    

   בית המשפט רשאי לצוות מעבר לקנס או מאסר גם על הטלת אמצעים נוספים כמפורט בסעיפים 205-206 לחוק:

    

    

   205

   הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 204, רשאי בית המשפט, בשעת הדין -

    

    

    

   (1)

   לצוות שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנשפט או על ידי הועדה המקומית, אם ביקשו על כך הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע;

    

    

    

    

   (2)

   לצוות שאף אותו חלק מהבניין שלא נבנה כאמור בפסקה (1), ייהרס, יפורק או יסולק, אם יש בביצוע צו לפי פסקה (1) בלבד כדי לסכן את הנפש או את בטיחות הציבור;

    

    

    

    

   (3)

   לתת לנשפט כל צו אחר שייראה לבית המשפט, בקשר לדרך או לבנין שבהם נעברה העבירה, לרבות צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית;

    

    

    

    

   (4)

   אם היתה העבירה לפי סעיף 204 (ב) - לצוות על הנשפט להפסיק את העבודה או השימוש במקרקעין שבסטייה מהיתר או מתכנית, או לצוות על הנשפט או על הועדה המקומית לפי בקשתה לבצע את הוראת התכנית אשר הופרה ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע.

    

    

    

    

    

   [חוק התכנון והבניה]

    

    

    

   206

   הורשע אדם על עבירה בבניין לפי סעיף 204 ובתחילת ההליכים נגדו לפי אותו סעיף טרם נסתיימה הקמתו של אותו בנין, או שנסתיימה תוך ששה חדשים שלפני תחילת ההליכים, ייתן בית המשפט צו כאמור בסעיף 205, זולת אם הראה הנשפט טעם משכנע מדוע לא יינתן הצו.

    

    

    

   [חוק התכנון והבניה]

    

    


   כמו כן, ניתן להטיל על הנשפט  את הוצאות המשפט ,ואגרות ותשלומי חובה הקשורים בעבירה. לא זו אף זו ,ניתן גם להטיל  על הנשפט קנס בגובה שוויו של המבנה שהוקם ללא היתר או של הפרש בין המבנה שהותר  להקים בהיתר לבין זה שהוקם בפועל (כשנעברה עבירה של סטייה מההיתר). התשלום משולם  לוועדה המקומית     הריסה ללא הרשעה

   בוצעה עבירת בניה המצדיקה הריסת הבניה הבלתי חוקית ואולם מסיבות שונות לא ניתן להעמיד לדין את העבריין , על כן קובע סעיף 212 לחוק:

    

    

   212

   נעברה עבירה בבניין לפי פרק זה, ואילו הורשע עליה אדם היה בית המשפט רשאי לצוות כאמור בסעיף 205, רשאי הוא לצוות כן אף ללא הרשעה, ובלבד שחלה אחת הנסיבות האלה:

    

    

    

    

   (1)

   אין למצוא את האדם שביצע את העבירה;

    

    

    

    

   (2)

   אי-אפשר או בלתי מעשי הוא למסור לו הזמנה לדין;

    

    

    

    

   (3)

   מי שהיה בעל הבניין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה איננו בעל הבניין עוד;

    

    

    

    

   (4)

   אין להוכיח מי ביצע את העבירה;

    

    

    

    

   (5)

   מי שביצע את העבירה מת או איננו בר-עונשין מסיבות שאין בהן כדי לעשות את פעולתו חוקית.

    

    

   [חוק התכנון והבניה]


   החוק גם קובע עבירות בגין מסירת ידיעה כוזבת או מטעה למוסד התכנון במטרה להשיג אישורה של תוכנית או אישורו של היתר. הורשע אדם בעבירה כאמור מתבטלים התוכנית או ההיתר שהושגו על ידי ההודעה הכוזבת או מטעה . בנסיבות מסוימות ניתן לבטלם אף ללא הרשאה פלילית.


   דרג את התוכן:

    פרופיל

    benklinger
    1. שלח הודעה
    2. אוף ליין
    3. אוף ליין

    ארכיון

    פיד RSS

    הפעילות שלי