כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 10/2015

  0 תגובות   יום שישי , 30/10/15, 09:44
    הנחיות תכנוניות וחומרי עזר

   

  הוצאת היתרי בנייה באזור תל אביב 

   

  כל בנייה (מלבד זו הכלולה ברפורמה)חייבת על פי החוק בקבלת אישורים ממוסדות שונים בעירייה ומחוצה לה והרשות המקומית אחראית על האכיפה והפיקוח, באמצעות האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה. פעילות האגף נעשית תוך שמירה על הזכויות הקנייניות של מבקש הבקשה ועל זכויות שכניו וסביבתו.

  קלינגר מלווה בקשות להיתרי בנייה,רישוי עסקים ובקשות לשימוש חורג משלב בקשת המידע התכנוני ועד קבלת הרישיון.

  האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה משמש מוקד מידע מקצועי בנושא רישוי בנייה – הן מבחינת מהות התכנון והרישוי והן מבחינה ארגונית תהליכית. האגף הינו הזרוע המקצועית העיקרית של ועדות/רשות הרישוי השונות.
  האגף בוחן את מידת התאמת הבקשה לדרישות החוק והתקנות, בראיה פרטנית וכוללת של התכנון והבנייה בתחומי העיר תל אביב-יפו, כבסיס להחלטת הועדה/רשות הרישוי על מתן או אי מתן היתר.

  הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו תהליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך.

  להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, הנחיות ואישורים נדרשים.

   

  אם הנך חוכר נכס של עיריית תל-אביב-יפו, פנה לעמוד חכירת נכסים לפרטים נוספים.

              

  שלבי התהליך        


  חוברות מידע והמסלול המהיר

  טפסים וחומרי עזר נוספים

  ייעודפירוט הטפסיםטפסים לבקשת מידע מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר מפרטים להגשת בקשה להיתר בנייה - DWG מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני
  תצהירים וכתבי התחייבות מסמכי עזר נוספים  

   

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il    
  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום חמישי, 29/10/15, 15:34
     מכון הרישוי
   תמונת סיכום
   ''

   מכון הרישוי העירוני מרכז במקום אחד את עיקר הגורמים המקצועיים המשולבים בהליך הרישוי, מתיק מידע עד תעודת גמר בנייה. הליך הרישוי משפר ומקצר את התהליכים, כך שאין עוד צורך בתיאום דרישות מוקדם לפני פתיחת בקשה להיתר, הצורך במכתב מידע מבוטל, וכל התחנות במכון הרישוי עוקבות אחרי הבקשה במקביל.


   שלבי הליך הרישוי והבניה:  

   א. שלב המידע: מתן מידע תכנוני בבקשת מידע להיתר, בתחומי התכן השונים.

   ב.
   לאחר הגשת בקשה להיתר ולפני דיון בועדה: ביצוע בקרה לתכנון המבוקש במגוון תחומי התכן ומתן חוות דעת מתואמת לוועדה.

   ג. לאחר דיון בועדה ולפני הוצאת היתר: ביצוע בקרה לתכנון הסופי ומתן אישורים בתחומי התכן השונים, כחלק מכלל האישורים הנדרשים למחלקת הרישוי לצורך הוצאת היתר הבניה.  

   ד. במהלך הבניה: ביצוע ביקורות, מתן אישורים והפקת טופס 4 ותעודת גמר

    
   באיזה שלב צריך ליצור קשר עם גורמי המכון?

   א. לאחר קבלת החלטת הוועדה ובמקום בו נדרשת השלמת התנאים למתן היתר
   ב. לאחר הוצאת היתר לצורך קבלת טופס 4/תעודת גמר

    
   יצירת קשר עם מכון הרישוי

   פנייה מקוונת למכון הרישוי
   טופס פנייה מקוון למכון הרישוי

   לפנייה המקוונת אפשר לצרף עד 5 קבצים, כל אחד מהם יכול להיות בגודל של עד 1MB. אם הקובץ גדול יותר אפשר לשלוח דוא"ל נוסף ל- machon_rishuy@mail.tel-aviv.gov.il. יש לציין את נושא הפניה ומספר הבקשה, ולצרף את הקובץ.

    
    
   4

   שירותי התחנות במכון

   תחוםהשירותגנים ונוף השירות
   • מתן חוות דעת לוועדה בנושא העתקת עצים, עקירת עצים, הגנה על עצים קיימים ונטיעת עצים חדשים
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
   • לאחר מתן היתר בניה – טיפול בבקשות לרישיונות כריתה/העתקה מול פקיד היערות העירוני.
   מקלוט השירות
   • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פתרון המיגון המוצע
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה והוראות פיקוד העורף ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
   • טיפול בבקשות לפטור ממיגון
   • מתן אישור לטופס 4 על כך שהמיגון בוצע כנדרש
   תנועה וחניה השירות
   • מתן מידע תכנוני בתחום בהתאם לדרישות החוק, תוכניות בנין עיר ומדיניות העירייה
   • מתן חוות דעת לוועדה בנושאים הבאים:
    • תכנון התנועה – בתוך המגרש ובחיבור עם המרחב הציבורי
    • מקומות החניה המוצעים / חסרים
   אצירת אשפה השירות
   • מתן חוות דעת לועדה בנושאים הבאים:
    • סוג ומספר כלי האצירה לאשפה
    • חדר האשפה: מיקום, גודל, פתחים ודרכי גישה
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
   • מתן אישור לטופס 4 על כך שמתקן האשפה בוצע כנדרש
   איכות הסביבה השירות
   • מתן חוות דעת לוועדה בנוגע להיבטים סביבתיים של הבקשה להיתרי בתחומים הבאים: רעש ואקוסטיקה, איכות אוויר, קרינה, זיהום קרקע, מי תהום, חומרים מסוכנים, פירוק אסבסט.
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
   • מתן אישור לטופס 4 כאשר הדבר נדרש
   אדריכלות וחזות מבנים השירות
   • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פיתוח המגרש, הממשק עם הרחוב ועיצוב החזיתות
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
   כיבוי אש השירות
   • מתן חוות דעת עקרונית לוועדה בנושא בטיחות אש
   • בדיקה עקרונית של התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ורשות הכבאות וטיפול מול רשות הכבאות לצורך קבלת אישורה להוצאת היתר
   • בוחני כיבוי במכון הרישוי פועלים תחת הוראות והנחיות של רשות הכבאות ואינם בעלי סמכות אישור וחתימה בנושא בטיחות אש. הבוחנים מסייעים לרשות הכבאות בביצוע בקרת תכן ומתן התייחסות עקרונית לתכנון, קבלת קהל, עדכון מערכות וכיו"ב, הכל כדי לזרז את הטיפול ולסייע בידי רשות הכבאות לטובת קיצור התהליך כולו 
   איכות הבניה השירות
   • מתן טופס 2: כלומר מתן אישור לחיבור חשמל ומים לצורך עבודות הבניה (ניתן בתחילת עבודות הבניה)
   • פתיחת תיק טיפול וקביעת הדרישות למתן טופס 4 ותעודת גמר
   • הנפקת הפניות לקבלת אישורי אכלוס מגורמים שונים
   • ליווי וייעוץ בתהליך איסוף האישורים/המסמכים
   • שחרור ערבויות שנלקחו בתהליך הרישוי
   • הפקת טופס 4 ותעודת גמר
   • הפקת דוח סטטוס עדכני לאישורים שהתקבלו 
   קונסטרוקציה- תמ"א 38 השירות
   • ביצוע הליך בקרה הנדסית ומתן אישור להגשת בקשה להיתר ( לאחר קבלת תיק מידע ובטרם הגשת בקשה). מהנדס הועדה הועדה המקומית מאשר כי המבנה הקיים אינו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה
   • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות תמ"א 38 ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
   נגישות - טיפול בפטורים השירות

   טיפול בפטור פרטני באישור נציב השיוויון.
   לאחר החלטת ועדה, וכתנאי למתן היתר דורשת מחלקת רישוי בניה הגשה של אישור מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה), הכולל חוות דעת לנושא נגישות.
   דרישה זו נקבעת על ידי מחלקת רישוי בניה בהתאם לחוק, לנסיבות וכדומה.
   חוות דעת בנושא נגישות אשר אינן כוללות בקשות לפטור יש להגיש למחלקת רישוי בניה, והן תטופלנה בלעדית במחלקת רישוי בניה.
   חוות דעת בנושא נגישות אשר כוללות בקשות לפטור יש להגיש ישירות למכון הרישוי, באמצעות טופס פניה אינטרנטי למכון הרישוי.

    
   יצירת קשר עם מכון הרישוי
   1. פניה מקוונת - ממחשבכם האישי וללא צורך להגיע למכון!
    לפניה המקוונת ניתן לצרף עד 5 קבצים, אשר כל אחד מהם בגודל
    MB 1     או לפחות. קבצים גדולים יותר ניתן לשלוח במייל למכון הרישוי, תוך ציון נושא, וצירוף הקבצים.

   2. קבלת קהל:  
    • איכות הבניה (פתיחת תיק טיפול, איכות הבנייה, הגשת מסמכים לטופס 2/ טופס 4/ תעודת גמר ושחרור ערבות לביצוע תנאי היתר ) – פניה באמצעות המוקד הטלפוני ההנדסי בטלפון 03-7247777. קבלת קהל תהיה באמצעות קביעת תור מראש בלבד.
    • יועץ מטעם "עזרה ובצרון" לנושא תמ"א 38קבלת קהל בתיאום מראש באמצעות דואר אלקטרוני: Abraham_y@mail.tel-aviv.gov.il.
    •  
    • שאר הגורמים במכון – קבלת קהל בתיאום מראש בלבד באמצעות פניה בטופס המקוון (ראה סעיף 1).

   3. מענה טלפוני - באמצעות מספרי הטלפון הבאים:

   פרטי קשר - מכון הרישוי העירוני

   מספר חדרתחום אחריותשם מלאטלפון מספר חדר 226 תחום אחריות איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר) שם מלא שרון צ'רניאק טלפון 03-7247777 מספר חדר 229 תחום אחריות איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר) שם מלא יוסי בלכר טלפון 03-7247777 מספר חדר 269 תחום אחריות פקיד היערות, גנים ונוף שם מלא יונתן שרוני טלפון 03-7247160 מספר חדר 268 תחום אחריות מקלוט ונגישות שם מלא אפרת גורן טלפון 03-7247156 מספר חדר 269 תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא שירלי בר טלפון 03-7247164 מספר חדר 227 תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא אסף יצחק קורמנס טלפון 03-7247155 מספר חדר 227 תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/איכות הסביבה שם מלא גילי ברכה טלפון 03-7247165 מספר חדר 221 תחום אחריות תנועה וחניה שם מלא מרינה נלקין טלפון 03-7247166 מספר חדר 221 תחום אחריות תנועה וחניה שם מלא אלכסנדרה גרשטיין טלפון 03-7247167 מספר חדר 220 תחום אחריות כיבוי אש -עד קבלת היתר שם מלא אפרת שמש טלפון 03-7247169 מספר חדר 227 תחום אחריות איכות הסביבה/אדריכלות/אצירת אשפה שם מלא נדב פרסקו טלפון 03-7247165 מספר חדר 265 תחום אחריות נציג חב' עזרה וביצרון בנושא תמ"א 38 שם מלא יובל אברהם טלפון 03-7247163 מספר חדר 220 תחום אחריות כיבוי אש- עד קבלת היתר שם מלא רן אבן-שושן טלפון 03-724169 מספר חדר 228 תחום אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/דרכים/איכות הסביבה שם מלא רינת ברקוביץ טלפון 03-7247158 מספר חדר 226 תחום אחריות קונסטרוקציה/ תמ"א 38 שם מלא יוגב יצהרי טלפון 03-7247162 מספר חדר 228 תחום אחריות אחריות אדריכלות/ אצירת אשפה/דרכים/איכות הסביבה שם מלא אביבית בובליל טלפון 03-7247157

   במקרה שאין מענה, ניתן להתקשר אל מזכירת המכון בטל' 03-7247153. בשיחה עימה יש למסור את הפרטים הבאים:

   • תחום השירות / בוחן הרישוי עימו מבוקשת הפגישה / השיחה.
   • שם ומספר זהות של מבקש הפגישה / השיחה.
   • מס' הבקשה להיתר / מס' תיק טיפול לתעודת גמר
   • מטרת הפגישה / השיחה.

   מכון הרישוי

   • השירותים הניתנים במרכז: פניה לגורמי מכון הרישוי באמצעות טופס פנייה מקוון. פגישה תקבע ביוזמת המכון לפי הצורך, לאחר בדיקת הפניה.
   • כתובת: אבן גבירול 30 כניסה משער שאול המלך , קומה ב'
   • טלפון: 03-7247153 (מזכירות מנהל המחלקה)
   •   
   •   
   •  

    טופס פניה מקוון למכון הרישוי
    לפניה המקוונת ניתן לצרף עד 5 קבצים, בגודל של עד 1MB כל אחד. אם הקובץ גדול יותר ניתן לשלוח דוא"ל נוסף למייל שכתובתו: machon_rishuy@mail.tel-aviv.gov.il. יש לציין את נושא הפניה ומספר הבקשה, ולצרף את הקובץ.

       

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il    

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שלישי, 27/10/15, 22:18

    עיריית ת"א לא גבתה ארנונה 27 שנה, ואז הטילה עיקול

     
     
                                    
    '' 

    אזרח ישראלי שמתגורר בחו"ל הופתע לגלות שהעירייה הטילה עיקול על חשבון הבנק שלו, בגין חוב ארנונה משנת 1987 עבור דירה שהשכיר ברחוב דיזנגוף. החוב והעיקול בוטלו בשל התיישנות


    קראו עוד בתחום

    בשנת 2014 הוטל עיקול על ידי עיריית תל אביב על חשבונות של אזרח ישראלי שחי באיטליה, בגין חוב ארנונה שנצבר בדירה שבבעלותו הממוקמת ברחוב דיזנגוף, שהושכרה לשוכרים שונים במהלך השנים החל בשנת 1987. בעל הנכס טען שהופתע לגלות על החוב אשר מעולם לא שמע עליו קודם לכן כשהגיע לביקור בישראל, והגיש עתירה מנהלית כנגד העירייה בדרישה לבטל את העיקול. ביום ה' קיבל בית המשפט המחוזי את העתירה בשל התיישנות, לאחר שהעירייה לא הוכיחה כי נקטה פעולות גבייה במשך השנים. העיקול בוטל, והעירייה חויבה בהוצאותיו של העותר בסכום של עשרת אלפים שקלים.


    במסגרת העתירה טען בעל הנכס כי הדירה הושכרה לשוכרים שונים על ידי קרוב משפחתו שנפטר לפני כעשר שנים. שמו היה רשום כמחזיק הדירה משנת 1987 ועד שנת 2000, ואז שוכרי הדירה נרשמו כמחזיקים. להפתעתו הרבה, כשהגיע לביקור בארץ לפני כשנה פתאום התחוור לו שהעירייה הטילה עיקול על חשבונו בגין חוב נטען של כ-39 אלף שקלים עבור חובות הארנונה.


    יש לבטל את העיקול, כך לטענת העותר, מאחר שהחובות הללו התיישנו מבלי שהעירייה ביצעה כל פעולה כדי לגבות אותם במשך השנים, כאשר לכל היותר חלפו 27 שנים מאז שהחובות החלו להיווצר ולכל הפחות 14 שנים.

     

    העירייה לא הוכיחה שפעלה כדי לגבות את החוב, ולכן נקבע שהוא התיישן ולא ניתן לגבות אותו עוד


    בניגוד אליו, העירייה טענה שביצעה כל הזמן פעולות גבייה ואכיפה, וביקשה לסלק את עתירתו על הסף עקב חוסר ניקיון כפיים ואי מיצוי הליכים. לגרסתה היא החלה לפעול כדי לגבות את החוב עוד בשנת 2000, לרבות עיקולים על שכר הדירה שהגיע לעותר, מכתבי אזהרה ודרישה, עיקולים בבנקים ועוד. ניסיונות הגבייה שלה לא צלחו לטענתה מכיוון שמדובר בתושב חוץ שהתגורר בחו"ל במהלך כל השנים ולמעשה לא החזיק כספים במוסדות הבנקאיים בישראל.

     

    תחילה התייחסה השופטת לדרישת העירייה לסלק את העתירה על הסף, וציינה כי העירייה לא פירטה כלל את טענותיה שנכתבו באופן לקוני וסתמי, ומשכך היא החליטה שלא להתייחס לטענות אלה.


    לאחר מכן הזכירה השופטת כי בהתאם להלכה שנקבעה בבית המשפט העליון, רשות מנהלית אינה יכולה לגבות חוב אם חלפו שבע שנים מיום היווצרו, שבמהלכן היא לא נקטה כל פעולת גבייה אופרטיבית והביאה לידיעתו של החייב את דבר קיומו של החוב, כאשר פעולת גבייה אופרטיבית היא מעבר לשליחת הודעות התראה ודרישה.

     

     

     

     

     


    העירייה לא הביאה אסמכתאות לכך שביצעה פעולות גבייה אופרטיביות, ולמעשה רק משנת 2009 מתועדים ברישומיה ניסיונות עיקול שביצעה בבנקים. בשנת 2001 ביצעה עיקול של דמי השכירות כפי שטענה, אך היא לא סיפקה הסברים מדוע מאז לא עיקלה עוד דמי שכירות. היא אמנם טענה שפעלה ברציפות במהלך השנים כדי לגבות את החוב, אך לא הציגה ראיות והוכחות לטענתה.

    במקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה בקלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

    צור קשר

     

     

     


    אמנם דעתה אינה נוחה מהעובדה שאדם אשר מקבל בקביעות שכר דירה לא משלם ארנונה בצורה סדירה, סיימה השופטת את דבריה, אך מאחר שהעירייה לא הצליחה להוכיח את פעולות הגבייה שנקטה בשבע השנים שהחלו מאז שעיקלה את שכר הדירה בשנת 2001, לא נותר אלא לקבוע שחובות הארנונה התיישנו ולא ניתן לגבות אותם עוד. היא הורתה על ביטול העיקול, וחייבה את העירייה בהוצאות העותר בהליך בסך של עשרת אלפים שקלים.


        

     

     

    עקב המצב במשק , מתקשים רבים מבעלי עסקים לעמוד בתשלומי המסים השונים, ולצערנו, עסקים אלו נסגרים. המחוקק נתן את דעתו על כך בצורת מתן אפשרות להגשת בקשה מיוחדת להפחתה בנטל המס, או במקרים מיוחדים אף למחיקת התשלום ברשויות מסוימות, כגון עיריית תל אביב. ישנן ועדות שיש בסמכותן להפחית את גובה המסים וההיטלים "עקב" מצב חומרי.
    משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

    המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

     תחומי טיפול נוספים בתחום הקלת נטל הארנונה
    • פטור מארנונה לנכס ריק
    • פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
    • פטור בגין בנייה ושיפוצים
    • שינוי ייעוד הנכס
    • הקלות בארנונה לאוכלוסיות שונות:
     - אזרחים ותיקים
     - חיילים בשירות חובה
     - נפגעי פעולות איבה
     - משפחות שכולות
     - אסירי ציון
     - מקבלי אבטחת הכנסה
     - משפחות חד הוריות
     - עולים חדשים
     - מתנדבות בשירות לאומי
     - נכי רדיפות הנאצים
     - חסידי אומות העולם
     - הנחות בעסקים
     - נכי צה"ל
     - עיוורים

    תחומים נוספים

     

    • אישור העברה בטבו
    • הפחתת היטל השבחה
    • הפחתת אגרות בניה
    • הפחתת מס שבח
    • טיפול בביטול קנסות מנהליים של מס הכנסה
    • השגות ועררים
    • הסדרים
    • הפחתת תשלומים למינהל מקרקעי ישראל
    • ייעוץ משפטי
     
     
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il
     
     
     klinger_b@bezeqint.net
    דוא"ל:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
     
    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום רביעי, 21/10/15, 16:07
     נכס נטוש או הרוס: האם הוא יחויב בארנונה?
     ב-2016 יטילו הרשויות המקומיות ארנונה על נכסים הרוסים או נטושים, במטרה לתמרץ את חידושם. איזה נכסים יחויבו ומדוע התעריף כה גבוה?

     החל משנת 2016 יחלו הרשויות המקומיות להטיל חיובי ארנונה גם על נכסים הרוסים או נטושים, אשר ניצלו את מלוא תקופת 3 שנים של הפטור. באוגוסט 2012 פורסם תיקון לסעיף 330 לפקודת העיריות, אשר עוסק במתן פטור בארנונה לנכסים שאינם ראויים לשימוש. במסגרתו, החל מינואר 2013 הוגבל הפטור לנכס שאינו ראוי לשימוש לתקופה של עד 3 שנים.

      

      

      

     בתום תקופת הפטור, כפי שנקבע בתיקון לחוק, הנכס יחויב בארנונה חרף מצבו, בתעריף המזערי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (לפי השימוש האחרון שנעשה בו) למשך 5 השנים הבאות. בתום תקופת החיוב, וככל שלא חל שינוי במצבו של הנכס, יינתן שוב הפטור מארנונה.

      

     לגבי נכסים אשר היו פטורים מארנונה במשך 12 שנים שקדמו ליום תחילה (1.1.2013) תקופת "הגרייס" (תקופת המתנה עד החיוב) היא שנתיים בלבד. כלומר, נכסים שזכו החל משנת 2013 לפטור מארנונה משום שאינם ראויים לשימוש, יידרשו עתה לשלם ארנונה הואיל ותמה תקופת 3 שנות הפטור.

      

     מטרת המחוקק שעמדה בבסיס התיקון הייתה לתמרץ בעלי נכסים שאינם ראויים לשימוש לשפצם ולהחזירם לשוק. ניתן לחלק את הנכסים שאינם ראויים לשימוש ל-3 קטגוריות: נכסים הרוסים במשך שנים רבות שאין כדאיות כלכלית לשפצם; נכסים שעוברים תהליך שיפוץ מסיבי; ונכסים שנוצרה בהם בעיה תכנונית או כשל שוק ואינם מאפשרים את השימוש בהם.

      

     למעשה, התיקון לחוק גורף לכל הנכסים שאינם ראויים לשימוש ואינו מבחין בין נכסים הרוסים עליהם חלות תוכניות שונות שיכולות ליצור השבחה ומצדיקות במידה מסוימת תשלום ארנונה; לבין נכסים הרוסים שלא חלה עליהם כל תוכנית תכנונית. אף אין התייחסות למצב בו הנכס ההרוס נחשב כמפגע תברואתי או חברתי (מאורות פשע וסמים), או נכס שיש כנגדו צו הריסה.

      

     התיקון אימץ את עמדת הרשויות המקומיות לצמצום תקופת הפטור, ונקבע מנגנון פיצוי לרשויות המקומיות למשך 5 שנים בתום תקופת הפטור, בגין אובדן הכנסה מארנונה בתקופה זו. והנה אנו ברבע האחרון של שנת 2015 על סף שנת 2016, השנה בה פג תוקפו של הפטור ושנות החיוב קרבות.

      

     ב-2016 יטילו הרשויות המקומיות ארנונה על נכסים הרוסים או נטושים, במטרה לתמרץ את חידושם. איזה נכסים יחויבו ומדוע התעריף כה גבוה?
         
     ב-2016 יטילו הרשויות המקומיות ארנונה על נכסים הרוסים או נטושים, במטרה לתמרץ את חידושם. איזה נכסים יחויבו ומדוע התעריף כה גבוה?
       
     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום ראשון, 18/10/15, 18:36
      •  
      •  
      •  
      •  
      • קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי שמחה לסייע בקשר ישיר לחברי מועצת העיר.
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
      • www.klinger.co.il    
      •  
      •  
      • תפקיד: ראש העירייה. סיעה: תא 1.
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218218, 03-5218217, 03-5240606
      • פקס: 03-5244093

      ''

      אופירה יוחנן וולק

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: תא1
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218126
      • דואר אלקטרוני: Yochanan_o@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      איתי פנקס ארד

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: מרצ
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218343
      • דואר אלקטרוני: pinkas@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      אהרון מדואל

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: כל
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1149
      • טלפון: 03-5218391
      • פקס: 03-5216033
      • דואר אלקטרוני: maduel_a@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      אלון סולר

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: צ.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1141
      • טלפון: 03-5218010
      • פקס: 03-5216010
      • דואר אלקטרוני: solar_a@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      אסף זמיר

      • תפקיד: חבר מועצה, סגן ומ"מ רה"ע ממונה על תחום החינוך. סיעה: צ.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1139
      • טלפון: 03-5218402
      • פקס: 03-5216455
      • דואר אלקטרוני: zamir_a@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      ד"ר אפרת טולקובסקי

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: מרצ
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218248
      • דואר אלקטרוני: Tolkowsky_e@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      ארנון גלעדי

      • תפקיד: חבר מועצה, משנה לראש העירייה. סיעה: ליכוד.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1110
      • טלפון: 03-5218390
      • פקס: 03-5216039
      • דואר אלקטרוני: arnon@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      עו"ד גבי לסקי

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: מרצ
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218375
      • דואר אלקטרוני: LASKY_g@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      ניר סביליה

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: ליכוד.
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218163
      • דואר אלקטרוני: Svilia_n@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      גל שרעבי-דמאיו

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: תא1
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1118
      • טלפון: 03-5218287
      • פקס: 03-5216007
      • דואר אלקטרוני: Sharabi_gal@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      עו"ד דורון ספיר

      • תפקיד: חבר מועצה, סגן ומ"מ רה"ע – ממונה על תחום הפיתוח העירוני. סיעה: תא 1.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1157
      • טלפון: 03-5218271
      • פקס: 03-5216456
      • דואר אלקטרוני: sapir_d@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      עו"ד דן להט

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: פה.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1127
      • טלפון: 03-5218123
      • פקס: 03-5292179
      • דואר אלקטרוני: lahat_d@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      חיים גורן

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: דר
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218782
      • דואר אלקטרוני: Goren_h@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      יהודה המאירי

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: זך
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218401
      • דואר אלקטרוני: Hameiri_y@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      יניב ויצמן

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: צ.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1143
      • טלפון: 03-5218116
      • פקס: 03-5216010
      • דואר אלקטרוני: yaniv@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      יעל בן יפת

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: כל. יועצת ראש העירייה, ממונה על קידום יוזמות קהילתיות.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1148
      • טלפון: 03-5218537
      • פקס: 03-5216564
      • דואר אלקטרוני: Benyefetyael@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      כרמלה עוזרי

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: צד.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1113
      • טלפון: 03-5218286
      • פקס: 03-5622063
      • דואר אלקטרוני: ozeri_c@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      מהרטה ברוך רון

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: מרצ. סגנית רה"ע – תחום רווחה ושירותים חברתיים.
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218095
      • דואר אלקטרוני: baruch-ron_m@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      מיטל להבי

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: מרצ. סגנית רה"ע – תחום התחבורה.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1124
      • טלפון: 03-5218440
      • פקס: 03-5216065
      • דואר אלקטרוני: meital_l@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      מיכאל גיצין

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: מרצ
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218161
      • דואר אלקטרוני: Gitzin_m@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      מירב בן ארי

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: צ
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218250
      • דואר אלקטרוני: ben-ari_m@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      הרב נפתלי לוברט

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: שגב.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1117
      • טלפון: 03-5218711
      • פקס: 03-5216582
      • דואר אלקטרוני: lubert_n@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      הרב נתן אלנתן

      • תפקיד: חבר מועצה, סגן רה"ע ממונה על תחום פיתוח נכסי העירייה. סיעה: שגב
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218105
      • פקס: 03-7241974
      • דואר אלקטרוני: Elnatan_n@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      נתן וולוך

      • תפקיד: חבר מועצה, יו"ר המועצה. סיעה: זך
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218488
      • דואר אלקטרוני: Wolloch_n@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      ציפי ברנד פרנק

      ''

      קרנית גולדווסר

      ''

      עו"ד ראובן לדיאנסקי

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: חי
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1130
      • טלפון: 03-5218330
      • פקס: 03-5216454
      • דואר אלקטרוני: ladianski@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      שלי דביר

      • תפקיד: חברת מועצה. סיעה: כל
      • כתובת: אבן גבירול 69
      • טלפון: 03-5218133
      • דואר אלקטרוני: Dvir_s@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      שלמה מסלאוי

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: נץ.
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1144
      • טלפון: 03-5218881
      • פקס: 03-5216033
      • דואר אלקטרוני: maslawi_s@mail.tel-aviv.gov.il
      ''

      שמואל גפן

      • תפקיד: חבר מועצה. סיעה: שגב
      • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 11, חדר 1148
      • טלפון: 03-5218551
      • פקס: 03-5216573
      • דואר אלקטרוני: gefen_s@mail.tel-aviv.gov.il
      ''
       
      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il 
      דרג את התוכן:
       1 תגובות   יום ראשון, 18/10/15, 18:25

       חוקי עזר עירית תל אביב

       חוקי עזר
       הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות. חוקי העזר המופיעים לצד הכוכבית באים להחליף את חוקי העזר המופיעים ברשימת המבוטלים.
       נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור.

       קובץ חוקי העזר לתל-אביב-יפו

       קישור לחוק קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (אגרת תעודת אישור), התשסז-2007 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (אספקת מים), התשסג-2003 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (בדיקת בשר עוף), התשמט-1988 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (בטחון עסקים), התשם-1980 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (ביוב)- התשסג-2003 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (בית המטבחיים), 1941 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (גידור דוכנים מטעמי בטחון), התשמא-1981 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הגנה על גדות הירקון והסדרת השיט בירקון), התשם-1979 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשמה-1985 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה), התשכז-1966 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמד-1983 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הצמדה למדד) (הוראת שעה), התשמד-1983 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הצמדה למדד) (הוראת שעה), התשמו-1986 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (הצמדה למדד) (מס 2), התשמג-1983 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (חזירים ובשר חזיר), התשיז-1957 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים), התשסא-2001 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (מניעת רעש), התשמג-1982 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (מס עסקים עירוני), התשמא-1981 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (מקלטים), התשלט-1978 קישור לחוק חוק עזר לתל אביב-יפו (סלילת רחובות), התשעב-2011 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (עקירת עצים), התשם-1980 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (פטור מהיטל), התשסח-2008 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (פינוי חפצים מיושנים), התשם-1980 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשסא-2000 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשנג-1993 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התשם-1980 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (צעצועים מסוכנים), התשכח-1968 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (רוכלות), התשסא-2001 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שווקים), התשסב-2001 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שוק ציבורי סיטוני לפירות וירקות), התשטו-1955 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שחיטת עופות), 1945 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שילוט), התשנג-1992 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שירותי כבאות) (מניעת דליקות), התשנב-1991 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשיט-1959 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשעא-2011 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשעד - 2014 קישור לחוק חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והנקיון), התשם-1980 קישור לחוק חוק עזר לתל אביב-יפו (תיעול), התשעב-2011

       חוקי עזר שבוטלו

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שישי , 16/10/15, 07:07
         

        טיפול בעבירות בנייה

         
         
              

        ''עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק משפטנים, אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

         

         

         

         

        נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

          " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

         

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
        • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
        • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

         

         

        המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

         

        לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם,


        צרו עמנו קשר לטלפון ''03-6990132  

         

              
           
         
        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': ''03-6990132 

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il
         
         
         
         
        ''
         
         
         
         
         
         
         
         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שבת, 10/10/15, 23:43

          

         פסק דין: מפצל דירות באופן בלתי חוקי יחויב בתשלום מלוא הארנונה על הנכס

         לפי החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שבאחרונה דחה העליון את הערעור עליה, רשות מקומית אינה מחויבת להכיר בדיירי יחידות דיור שנוצרו מפיצול בלתי חוקי כחייבי ארנונה ■ המשמעות: אם דיירים אלה זכאים להנחה בארנונה - הרשות אינה מחויבת להעניק להם אותה

         בעיה חדשה למפצלי דירות באופן בלתי חוקי ולדייריהם: העירייה אינה מחויבת להכיר בשוכרי הדירות האלה כחייבים בארנונה, ולכן גם אינה מחויבת לתת להם הנחות בארנונה, גם אם הם עומדים בקריטריונים. כך פסק באחרונה בית המשפט המחוזי בירושלים, בערעור שהגישה עיריית מודיעין עילית על תביעה נגד זוג תושבי העיר, שפיצלו דירות ושיכנו בהן שוכרים.

         אותו זוג פיצל בית פרטי חד-משפחתי ברחוב שפתי כהן במודיעין עילית לשש יחידות דיור, שאותן השכיר לדיירים שונים, וניסה לרשום את הדיירים בעירייה כחייבי ארנונה בגין שכירת הנכס. העירייה סירבה להכיר בדיירים אלה כבעלי מעמד לצורכי ארנונה ותבעה את מלוא הארנונה מבעלי הנכס. באמצעות עו"ד גילעד רוגל טענה העירייה כי לא ייתכן שבעלי הנכס ייהנו מהפירות של מעשה בלתי-חוקי - מה עוד שבית אחד שפוצל לחמש יחידות דיור, מניב דמי שכירות כוללים גבוהים יותר מבית חד-משפחתי שלא פוצל.

         עוד טענה העירייה כי בני הזוג מחזיקים בבית נוסף בסמוך לבית הראשון, שעליו קיבלו הנחה שלא כדין בארנונה, וזאת בהסתמך על מצג שהציגו, שלפיו מצבם הכלכלי מצדיק את מתן ההנחה. עוד נכללו בתביעה נושאים נוספים של חיבור פיראטי למים. בסך הכל הגיע חובם הנטען של בעלי הבתים ליותר מ-150 אלף שקל, שאותם תבעה העירייה בבית המשפט לעניינים מקומיים מעלה אדומים.

         '' מודיעין עילית אייל טואג

         בית המשפט לעניינים מקומיים אמנם קיבל באופן חלקי את התביעה, בכל הקשור לתשלום ארנונה מופחתת על סמך מצבם הכלכלי - מה שזיכה אותם בהנחה בארנונה מאז 2004, והטיל עליהם תשלום של 68 אלף שקל. נוסף על כך, על החיבור הפיראטי למים חייב אותם ב-16 אלף שקל. ואולם בתביעה לגבי חובות הארנונה על הבית המפוצל, בית המשפט פסק כי המשתמש הישיר הוא המחזיק החייב בארנונה, ולכן פטר את בעלי הנכס מתשלום המס.

         עיריית מודיעין עילית עירערה לבית המשפט המחוזי בירושלים בטענה שעמדת בית המשפט לעניינים מקומיים שגויה ונותנת אישור להפרת החוק באמצעות פיצולי דירות לא חוקיים. המחוזי, בהרכב של שלושה שופטים, בראשות סגן הנשיא אהרן פרקש, ביטל את פסק דין השלום, ופסק כי העירייה צדקה בכך שסירבה להכיר בפיצול הדירות והטילה חיוב מלא בארנונה על בעל הנכס הרשום ולא על שוכרי הדירות שנוצרו כתוצאה מהפרת החוק.

         "אין לתת הכרה חוקית לפיצול דירה שנעשה שלא כדין"

         בית המשפט המחוזי קבע כי אין לקבל מצב שבו אדם מפצל נכס ליחידות דיור ללא היתר, וכופה על הרשות המקומית לשנות רישומיה ולהתאימם להפרת החוק. כתוצאה מכך חויבו בעלי הנכסים ב-99 אלף שקל, נכון לדצמבר 2012, ובית המשפט אף השית עליהם הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל.

         בעלי הנכס הגישו בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון, ואולם באחרונה דחה השופט אליקים רובינשטיין את הבקשה ופסק כי "אין הדעת סובלת כי יהיה חוטא נשכר, וכי אין לתת הכרה חוקית לפיצול הדירה שנעשה שלא כדין". בהחלטתו כתב רובינשטיין: "אמת, המשיבה (עיריית מודיעין עילית) ידעה על חילופי גברי בנכס, אך אין לכך השלכה כאן מיניה וביה לעניין הארנונה. אין די בזאת שהרשות מודעת לקיומו של אדם הגר בנכס, אלא יש להראות כי מודעת היא לכך שאותו אדם הוא החייב בתשלום הארנונה, ולא בדרך מפותלת כמו בפיצול נכס. גם לא הוכח כי השכירות בנכס נועדה לתקופה העולה על שנה, ודבר זה הוא תנאי להעברת חובת התשלום מן המשכיר לשוכר, וממילא גם לא הוכחה מודעות המשיבה בנוגע לכך".

         עו"ד רוגל מדגיש כי לאור פסק הדין, רשות מקומית רשאית להתעלם מקיומם של השוכרים במקרה של דירות מפוצלות, ולהטיל את מלוא הארנונה על בעל הנכס, וזאת מבלי לפגוע בסנקציות השמורות לה לפעול נגד הפיצול עצמו.

         "לפסק הדין השלכות רוחב משמעותיות, מכיוון שדיירים ביחידות המפוצלות שיש להם זכאות להנחה מארנונה, לא יוכלו להירשם בעירייה כמחזיקים בנכס ולממש את ההנחה, מאחר שהם מתגוררים ביחידת דיור בלתי חוקית. בעלי זכאות להנחה בארנונה יצטרכו אפוא לחשוב פעמיים אם כדאי להם לשכור יחידת דיור שנוצרה מפיצול בלתי חוקי של נכס", אומר רוגל.     

          

          

          
         משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
         בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

          המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
         רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
         מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

          תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

          

         יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

         ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

          

                     03-6990132      

          

            צור קשר    


           

          

         המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
          הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

           טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
         • עיריות
         • רשויות מקומיות
         • רשויות אזוריות
         • ועדות מקומיות ומחוזיות
         • משרדים ממשלתיים
         • משרד הבריאות
         • המשרד להגנת הסביבה
         • משרד הפנים
         • משרד הדתות
         • ועדות ערר
         • משרד ההגירה
         • משרדי שלטונות המס
         • המוסד לביטוח לאומי
         • המשרד לבטיחות ולגהות
         • משרדי הטאבו
         • מכון התקנים
         • מנהל מקרקעי ישראל
         • מועצות מקומיות

           רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים

          

          
          
          
          
          
         03-6990132
         0523-888813
          l
          
          
          
          
          
          
         קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
         ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
         היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

         חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

          
          
          
          
          
         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il

          

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום חמישי, 8/10/15, 17:09

          המדריך למחיקת חובות הארנונה

           

          לעיריות ולמועצות האזוריות ישנה אפשרות חוקית להעניק הנחות ולמחוק חובות ארנונה, אך הן אינן ששות להנגיש מידע בנושא לציבור. כך תגיבו בזמן אמת לפגיעה בזכויותיכם

           

          בתחילת כל שנה מפרסמות העיריות צווי ארנונה, אלא שהן מסתפקות בציון זכותם של נישומים המשתייכים לסקטור מסוים (למשל: גמלאים, נכים, עולים חדשים) למתן הנחה בארנונה בהתאם לקריטריונים ומבחנים הקבועים בתקנות ההסדרים, ואינן מפרסמות מידע מעבר לכך. מבדיקה שערכנו באתרי האינטרנט של מרבית העיריות, גילינו כי אף לא אחת מהן מוצאת לנכון גם להביא לידיעת תושביהן כי מעבר למתן הנחה בארנונה לשנת מס ספציפית, ניתן גם לפנות אל הרשות בבקשה למחיקת חובות ארנונה.


           

          הימנעות הרשות מלהציב על השולחן את האפשרויות המונחות בפני התושבים, מדיפה ריח רע של חוסר הגינות, שתכליתו יצירת טשטוש ועמימות בדבר ההטבה המוקנית לאזרח בסוגיה מכבידה ובעלת משמעות כלכלית מרחיקת לכת.

           

          מקור הסמכות למחיקת חובות לרשויות וחובות ארנונה בפרט מצוי בסעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות. הליך המחיקה עצמו הוסדר ב"נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית" שפרסם מנכ"ל משרד הפנים בדצמבר 2012.

           

          הנוהל קובע כי אם חובות ארנונה נוצרו בתקופה שבה היה החייב זכאי היה להנחה על פי תקנות ההנחות, וההנחה לא נוצלה מסיבות חריגות (כגון אי הגשת בקשה או אי תשלום יתרת ארנונה מסיבות של חוסר יכולת כספית), ניתן להגיש בקשה למחיקת חובות ארנונה.

           

          שיעור המחיקה של החוב יהיה בשיעור שבו ניתן היה לתת הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה, או בהתאם לכל דין אחר, והכל בהתחשב במצבו של המבקש בעת הגשת הבקשה למחיקת החוב.

           

          אזרח שקיבל לידיו חוב ארנונה יכול להגיש השגה ולאחר מכן ערר לוועדת הנחות של העירייה. גם אזרח שלא נקט בהליך המקובל של הגשת השגה וערר, רשאי להגיש בקשה למחיקת חובות ארנונה, ובלבד שהיה זכאי למתן הנחה בהתאם לתקנות במועד היווצרות החיוב.

           

          ארנונה. ריח רע של חוסר הגינות ארנונה. ריח רע של חוסר הגינות צילום: ערן יופי כהן

           

           

          בניגוד למיתוס – גם חייב בעל נכס זכאי למחיקת חובות ארנונה

           

          ישנם שני סוגים של חובות ארנונה הניתנים למחיקה:

           

          א. חובות אבודים – חובות שהסיכוי לגבותם אפסי, למשל כאשר לחייב אין נכסים שמהם ניתן להיפרע.

           

          ב. חובות שאינם אבודים – כלומר חובות שלכאורה יכולה הרשות לגבותם מחייב בעל נכסים (למשל דירת מגורים).

           

          במקרה שהגיע לפתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת (עת"מ 66571-03-15 דרעי נ' עיריית טבריה), הגשנו עתירה לאחר שעיריית טבריה סירבה להעביר פנייה של חייבים למחיקת חובות ארנונה משנים עברו לוועדת ההנחות. העירייה לא התחשבה במצבם הסוציו-אקונומי הקשה של החייבים אשר היו מטופלים במחלקת הרווחה ומוכרים לכל אגפי העירייה, וזאת בשל העובדה שהם בעליה של דירת מגורים צנועה שבה מתגוררות שבע נפשות, לרבות ילד נכה.

           

          במענה לפניית החייבים, מנהל הגבייה של העירייה אף הגדיל ואיים כי יפעל למינוי כונס נכסים על דירת המגורים לשם גביית החובות.

           

          בית המשפט קבע כי עמדתו של מנהל הגבייה שלפיה רשות לא יכולה למחוק חוב של תושב שהוא בעל נכס, אינה מבוססת ואף שגויה מן היסוד.

           

          עלינו לזכור שלא לחינם נקבע כי טרם מתן החלטה בעניינים מעין אלה יש לקבל את המלצת וועדת ההנחות, בהיותה ועדה עם יכולת ומומחיות לבחון לפרטי פרטים את בקשת החייבים ולהביע עמדה מושכלת בעניינם, שתקל על קבלת ההחלטה הסופית על ידי הגורמים המוסמכים.

           

          לאור האמור, פסק בית המשפט כי העותרים יגישו לעירייה בקשה נוספת למחיקת חובות ארנונה, שתיבחן "בנפש חפצה" על ידי וועדת ההנחות.

           

          מבקר המדינה נזף בעיריות

           

          על פי דו"ח מבקר המדינה משנת 2014, ועדת הנחות היא ועדת חובה בכל רשות מקומית, ועל פי פקודת העיריות הוועדה תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים. במקרה שלא כונסה ועדה כאמור, יורה ראש העירייה לכנסה.

           

          מאותו דו"ח עולה כי מספר רשויות מקומיות שנבדקו לא כינסו ועדות, ומשרד מבקר המדינה העיר להן בחומרה.

           

          לסיכום, ניתן לומר שתם העידן שבו קיבלנו את מסקנות הרשות המקומית ככתבן וכלשונן בבחינת "ראה וקדש".

           

          כיום, מומלץ לבדוק כל חיוב בזכוכית מגדלת ולנקוט בכל האמצעים על מנת לפגוע דווקא בבטן הרכה של אותן הרשויות שלכאורה מופקדות על ניהול העיר כולה, אך למרבה הצער אינן מגלות רגישות לשכבות החלשות באוכלוסייה, שמאסו בהליכים בירוקרטים בהיותן חסרות יכולת להגיב בזמן אמת ולהתנצח עם פקידי העירייה.

           

           

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il    

              

          דרג את התוכן:

           פרופיל

           benklinger
           1. שלח הודעה
           2. אוף ליין
           3. אוף ליין

           ארכיון

           פיד RSS

           הפעילות שלי