כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 12/2015

  0 תגובות   יום רביעי, 30/12/15, 21:17

  הנחיות בטיחות אש במועדונים ומקומות התקהלות

  בכל מקום של התכנסות המונית יש לשם לב לסידורי הבטיחות בכדי לשמור על עצמכם.

  ''

   תנו מבט בוחן במקום 

  • אתרו את מיקום כל היציאות הזמינות מהבניין. האם הם מסומנות בברור ומוארות היטב? חלק מהיציאות יכולות להיות בחזית וחלק מאחוריכם
  • תמיד היו מוכנים להשתמש ביציאה הקרובה ביותר אליכם, במידה ולא תוכלו להשתמש ביציאה הראשית
  •  ודאו כי המעברים רחבים מספיק ואינם חסומים או מופרעים בכל דרך. אם אין לפחות שני יציאות מסומנות בברור, או שהן חסומות, דווחו על העבירה למנהל
  • האם הבניין נראה עמוס מידי/התקהלות יתר?
  • האם יש מקורות אש כמו נרות דולקים, פירוטכניקה או מקורות חום אחרים אשר גורמים לכם להרגיש לא בטוח?
  • האם קיימות מערכות בטיחות במקום, כדוגמת מתזי מים (ספרינקלרים), מערכת גילוי אש, עמדות כיבוי ומטפי כיבוי?

   אם אתם מודאגים, עזבו את המקום ודווחו לשירותי הכבאות המקומיים.

   

  במקרה חירום

  • אם נשמעת אזעקה, או הבחנתם בעשן או באש, עזבו את הבניין מיידית באופן רגוע ומסודר. השתמשו ביציאה הקרובה ביותר אליכם, גם אם איננה היציאה/כניסה הראשית
  •  ברגע שנמלטתם מהבניין, השארו בחוץ והתרחקו מהבניין כדי לאפשר לאחרים לצאת בבטחה וללוחמי האש להיכנס לבניין

    

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
      

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום רביעי, 30/12/15, 10:06

   קובץ הנחיות ותנאים כלליים לתכנון ולביצוע מבנים

   חוברות מידע והמסלול המהיר

   טפסים וחומרי עזר נוספים

   ייעודפירוט הטפסיםטפסים לבקשת מידע מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה להיתר מפרטים להגשת בקשה להיתר בנייה - DWG מפרטים והנחיות של מכון הרישוי העירוני
   תצהירים וכתבי התחייבות מסמכי עזר נוספים     

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il    

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 28/12/15, 23:46

    בדיקת הבקשה ודיון בועדה

     

     
    בדיקת תכן (במכון הרישוי)
      הבקשה הסרוקה עוברת באופן אוטומטי למכון הרישוי לבדיקה מקדמית של תכן המבנה, כגון: תנועה וחנייה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש, דרכים, קונסטרוקציה ועיצוב אדריכלי.

    היקף הבדיקות הנדרש נקבע לפי מסלול ומהות הבקשה שהוגדרו בעת פתיחתה. לא כל בקשה מועברת אל כל התחנות במחלקה. כך למשל, בקשה לתוספת חדר על הגג אינה מועברת לבדיקת אשפה או לדרכים.

    הבדיקה מתבססת אך ורק על החומר שהוגש בעת פתיחת הבקשה, לכן יש חשיבות רבה להגשת נספחים מתאימים לכל תחום בדיקה (רשימה מלאה של המסמכים ופירוט התחנות שבהן הבקשה נבדקת, נמסרים בשלב תיק המידע). מנהל תיק במכון בודק את הדרישות של הגורמים השונים ומכין חוות דעת מתואמת ומתוכללת. חוות דעת זו מועברת אל בוחני מחלקת הרישוי. אפשר לצפות בחוות הדעת בכל עת במערכת בדיקת סטטוס הטיפול בבקשה.

    בדיקת תכן הבנייה מתבצעת ללא נוכחות עורך הבקשה או המבקש והיא אורכת כ- 45 ימי עבודה. 

    אם חוות הדעת של בדיקת התכן יכולה לגרום לסירוב לבקשה או לשינוי התכנון באופן מהותי, היא תישלח אל עורך הבקשה ואל מבקש ההיתר ויינתן להם פרק זמן של שבוע להגיב במייל חוזר. אין צורך לתקן את התכנית על פי בדיקת התכן לפני הדיון בוועדה. חוות הדעת בנושאי תכן המבנה איננה מאשרת את התאמת הבקשה לתכניות בניין עיר ואיננה ממליצה בנוגע להקלות שהתבקשו. הנושאים האלה נבדקים בבדיקה המרחבית במחלקת הרישוי.

    הערות:

    • בדיקת התכן מהווה תיאום ראשוני בין הדרישות הטכניות ונותנת כשירות למבקש ההיתר. 
    • עורך הבקשה אחראי להגיש תכנית מתוקנת על פי כל ההערות אחרי הדיון בוועדה ולפני הוצאת היתר.
     
    בדיקה מרחבית של הבקשה (במחלקת הרישוי)

    במקביל לבדיקת התכן מתבצעת במחלקת הרישוי בדיקה מרחבית של הבקשה בהתאמה לחוק, לתקנות, לתכניות בניין עיר, להיתרים קודמים ולהנחיות עירוניות. בתום הבדיקה הבוחן מכין דו"ח מפורט ומגבש את המלצת מהנדס הוועדה לדיון בוועדת משנה או רשות הרישוי ("דרפט") אשר יכול לכלול את הנושאים הבאים:

    הערות הבדיקה

    • התאמת הבקשה לחוק ולהוראות הבינוי החלות על הנכס (כגון: סכום השטחים המבוקשים, מספר הקומות, עמידה בקווי הבניין, שימושים מבוקשים, גובה, הוראות בינוי, הנחיות עירוניות).
    • תגובה להתנגדויות אם הוגשו תוך פירוט הנימוקים וההמלצה התכנונית המתייחסת אליהן.
    • רשימת ההקלות, ערכן והמלצות האם לאשרן באופן מלא, חלקי, או לדחותן.

    חוות דעת בנושא תכן המבנה

    הצגת חוות דעת מתואמת של כל הגופים המקצועיים במכון הרישוי (בדיקת התכן).

    המלצת מהנדס הוועדה

    המלצה חיובית תכלול את הפירוט הבא:

    • המלצה לאשר את הבקשה כולה או חלקה ופירוט של ההקלות המומלצות לאישור.
    • התייחסות להתנגדויות: לקבל את ההתנגדויות, לדחותן או לקבל את חלקן.
    • פירוט חלקי הבקשה שאינם מומלצים לאישור והנמקה.

    תנאים להיתר:

    דרישות לתיקון ולהשלמה לפני הוצאת ההיתר, למשל: דרישת הוועדה לבצע הריסה של חריגות בנייה, כתבי התחייבות הנדרשים להוצאת היתר, למשל: התחייבות לשיפוץ המבנה.

    תנאים בהיתר:

    פירוט התנאים שיירשמו בהיתר: מקצתם לביצוע כתנאי לאכלוס ומקצתם כלליים לכל הבקשה.

    המלצה שלילית:

    אם הבקשה, כפי שהוגשה, אינה מתאימה להוראות התכנית ולתקנות (ותיקונה עלול להוות שינוי מהותי), תהיה המלצת מהנדס הוועדה "לסרב לבקשה" והנימוקים לכך יפורטו.

    הערה: בקשה אשר אינה כוללת את כל הפרטים הדרושים על פי תקנות התכנון והבנייה ואי אפשר לבדוק אותה, תועבר לוועדה עם המלצה לסרב מסיבות טכניות. במקרה כזה תיסגר הבקשה.

    הבדיקה המרחבית במחלקת הרישוי וגיבוש המלצת מהנדס הוועדה אורכים כ- 45 ימי עבודה. אם נדרשות השלמות והבהרות מעורך הבקשה, משך זמן זה אינו נמדד.

     
    שליחת חוות דעת (במקרה של המלצה שלילית)

    אם הבקשה לא מומלצת לאישור, נשלחת הודעה על כך לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר וניתן להם פרק זמן של שבוע להגיב במייל חוזר.

    רק אם יתברר שנפלה טעות או אי הבנה בהמלצה לוועדה, יוזמן עורך הבקשה לפגישה, לפי הצורך. אם לא תתקבל תגובה או שבוחן הרישוי יראה שאין בתגובה הבהרה או חידוש - הבקשה תשובץ לוועדה עם המלצה לסרב.

    אין אפשרות לקיים דיון מקדים או משא ומתן עם הצוות המקצועי בנוגע להמלצתו להקלות או להתנגדויות.

     
    הכנה ושיבוץ לוועדה

    לפני השיבוץ לוועדה מתקיימת ישיבת הכנה פנימית של הצוות המקצועי (בהשתתפות יועץ משפטי), שבה מסוכמת ההמלצה הסופית והבקשה משובצת לדיון.
    בקשות התואמות תב"ע, ישובצו לרשות רישוי שהיא ועדה מצומצמת בהשתתפות יו"ר הוועדה המקומית, מהנדס הוועדה ויועץ משפטי. בקשות הכוללות "הקלות" או "שימוש חורג" ובקשות לפי תמ"א 38, ישובצו לדיון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה שבראשה עומד ממלא מקום ראש העירייה. הוועדה הזאת מורכבת מנבחרי ציבור ולה מייעצים מהנדס העיר, גורמים מקצועיים והיועץ המשפטי.

    שלב ההכנה והשיבוץ לוועדה אורך כשבועיים ואם נדרשו השלמות מעורך הבקשה, זמן זה לא נמדד.
    סדר היום מופץ לחברי הוועדה, בהתאם לחוק, שבוע לפני הדיון. הודעה על שיבוץ הבקשה נשלחת לעורך הבקשה ולמבקש.

     
    החלטת הוועדה והוצאת הפרוטוקול

    הדיונים ברשות הרישוי ובוועדת המשנה הם פנימיים ללא השתתפות הציבור. במקרים חריגים יוצאי דופן, מתקיים דיון מקדים בצוות התנגדויות המורכב מחבר מועצה וצוות מקצועי. לדיון זה מוזמנים מבקש ההיתר, עורך הבקשה והמתנגדים ובו שומעים את הצדדים. צוות ההתנגדויות מגבש המלצה שתובא בפני ועדת המשנה.

    דיוני ועדת המשנה מוקלדים ישירות לפרוטוקול, אשר מועלה לאתר האינטרנט העירוני כשלושה ימים לאחר אישורו ע"י היושב ראש.

    החלטת הוועדה נשלחת אל עורך הבקשה, אל המבקש ואל המתנגדים (אם היו) והיא כוללת את הנספחים האלה:

    • נספח התנגדויות הכולל את תקציר ההתנגדויות (אם היו) ואת ההחלטה התכנונית המתייחסת אליהן.
    • נספח דרישות הוועדה. עורך הבקשה יצרפו לעותקים הסופיים ויפרט את התיקונים שביצע.
    • נספח תיאום תכנון המפרט את רשימת הגופים המקצועיים הנדרשים לאשר את הבקשה ואת סטאטוס אישורם.
    • נספח תנאים טכניים הכולל לרוב תיקונים על גבי התכנית שהוגשה.
    • הנחיות לשיפוץ המבנה אם נדרש (ייתכן שיישלח בנפרד).

    הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים והחלטותיה נשלחות מספר ימים לאחר אישור הפרוטוקול. מרגע השיבוץ לוועדה חולפים כשלושה שבועות עד לקבלת החלטה. על קבלת ההחלטה נשלח למבקש ולעורך הבקשה מסרון (הודעת אס אם אס).

     


    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

        

        


        

    תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

     

    יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

    ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                03-6990132      


      

     

    המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
     הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

      טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
    • עיריות
    • רשויות מקומיות
    • רשויות אזוריות
    • ועדות מקומיות ומחוזיות
    • משרדים ממשלתיים
    • משרד הבריאות
    • המשרד להגנת הסביבה
    • משרד הפנים
    • משרד הדתות
    • ועדות ערר
    • משרד ההגירה
    • משרדי שלטונות המס
    • המוסד לביטוח לאומי
    • המשרד לבטיחות ולגהות
    • משרדי הטאבו
    • מכון התקנים
    • מנהל מקרקעי ישראל
    • מועצות מקומיות

      רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים

     

     
     
     
     
     
    03-6990132
    0523-888813
      
     
     
     
     
     
     
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

        

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שני, 28/12/15, 01:14
     אושרה תוכנית שתקל על עסקים בתחילת דרכם
     רה"מ ושר האוצר הציגו בפני הממשלה את התוכנית, הכוללת בין השאר הקלות באגרות ממשלתיות מבעלי עסקים קטנים וגמישות בהעסקת עובדים

     ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון הציגו היום (א') בפני הממשלה תוכנית להקלה על עסקים חדשים בתחילת דרכם. התוכנית גובשה במשרד ראש הממשלה, בהובלת מנכ"ל המשרד, אלי גרונר, יחד עם משרד האוצר ומשרד הכלכלה.

      

      

     החלטה זו מגיעה בהמשך להנחיית ראש הממשלה בישיבת הממשלה מה-18 באוקטובר השנה, להקל על עסקים חדשים בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות בתקופת ההקמה. התוכנית כוללת 6 סעיפים.

      

     1. הקלה באגרות שנדרש בעל העסק לשלם בשנה הראשונה, זאת במטרה למנוע מצב שבו העסק משלם תשלומי אגרות עוד בטרם התחיל את פעילותו העסקית וכתנאי לה, ולפעול למצב שבו תשלומי האגרות יבואו רק לאחר שלעסק מחזור כספי ותזרים שוטף.

      

     2. יותאמו אמצעי האכיפה המינהלית לעסק החדש, מתוך הנחה שעסק חדש עשוי לטעות בשגגה בימיו הראשונים ויש להחיל עליו את הענישה המכבידה רק לאחר שניתנה התרעה הוגנת לתיקון התקלה וכן כדי למנוע מצב שבו עלות הענישה עתידה להוביל לפגיעה אנושה ולאיום על המשך הפעילות העסקית.

      

     3. ראש הממשלה בתפקידו כשר הכלכלה יעדכן בממשלה על שורה של הקלות בכל הנוגע להעסקת עובדים לעסק חדש אשר בימיו הראשונים נמצא בתהליך דינמי של הקמה והתארגנות המחייב גמישות בהעסקת העובדים.

      

     4. קיצור הליכי תכנון ובנייה במטרה להקל על העסק את קבלת האישור כאשר הבניין שבו הוא מבקש להקים את העסק כבר נמצא באזור שמותרת בו פעילות עסקית.

      

     5. רישוי עסקים - בתיאום עם משרד הפנים תיבדק אפשרות להחלה של חובות מינימליים לעסק חדש והחלה הדרגתית של מלוא החובות והקלות נוספות. כמו כן, לצד המפרטים המשפטיים יפורסם גם מדריך מעשי שינגיש לעסק החדש את השפה המשפטית לשפה שהיזם יהיה מסוגל להבין ולציית להוראות החוק.

      

     6. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה תפעיל מערך תמיכה שיסייע לעסקים חדשים בהבנה והטמעה של הדרישות הרגולטוריות בתהליך בניית העסק.

      

      (צילום: מרק ישראל סלם)
     (צילום: מרק ישראל סלם)

      

     שר האוצר כחלון הוסיף: "הממשלה הזאת חרתה על דגלה טיפול בפערים החברתיים ההולכים ונפערים בחברה הישראלית. בשבוע שעבר נחתם הסכם שכר ששובר שיטה מעוותת של שנים שרק הלכה והרחיבה את הפערים. בזמן שהחזקים לקחו חבילות החלשים נאלצו להסתפק בפירורים. אנחנו שינינו את השיטה. היום, אנחנו מביאים תכנית שתצמצם את הפערים בין זכויות השכירים לעצמאיים ותסייע לעסקים קטנים בתחילת דרכם. שליש מהעסקים הקטנים נסגרים אחרי שנה אחת בלבד.

      

     "הבירוקרטיה היא לא גזירת גורל ולא מכה משמיים. לא ייתכן שבעל עסק קטן יתרוצץ כל היום בין הרשויות, במקום לפתח את העסק שלו ולדאוג לפרנסה לעובדים שלו. בינתיים הזמן חולף, החשבונות מצטברים והוא עסוק בבירוקרטיה. המהלך שאנחנו מובלים היום הוא מהלך שיקל על העסקים ויתחיל בתיקון עוולות של עשרות שנים. הוא יעזור לעסקים להתפתח ויתמוך בצמיחה של המשק. לא נפתור את כל הבעיות ביום אחד אבל צריך להתחיל. היום אנחנו מתחילים".

      

     מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר אמר כי "אנחנו במלחמה נגד עודף הרגולציה והעסקים הקטנים סובלים מעול הרגולציה מדי יום ביומו. זהו צעד משמעותי במדיניות הכוללת שלנו להוריד את עול הרגולציה, ואנחנו נמשיך בקו הזה עד שנגיע לאיזון הראוי למשק ששואף לצמוח ולמצות את הפוטנציאל שלו".

      

     מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד הוסיף: "הצלחת העסקים הקטנים היא נדבך מרכזי בצמיחתו של המשק הישראלי. לכן גיבשו כלל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים תכנית שתקל על בעלי העסקים הקטנים החדשים ותסייע להם להתרכז בבניית העסק. נמשיך לשפר את מדד עשיית העסקים בישראל מרמת רישום הנכס ופתיחת העסק למען המשק הישראלי כולו".

      

      

     רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות

      
      

     רישוי עסקים

     משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

     הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

     במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

     • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
     • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
     • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
     • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
     • טיפול בבקשות לשימוש חורג.
     • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות,מלונות,מלוניות,אכסניות,בתי מרקחת,מפעלים,עיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.ביטול צווים במקרים רבים.
     • היתרים מיוחדים, כגון: היתר זמני להפעלת עסק חדש,היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
     • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
     • ייצוג בכל הארץ.
     • זירוז וקידום הליכים בירוקרטים
     • הכשרת חריגות בניה
     • ייעוץ סטטוטורי לחברות בניה ויזמים
     • שירותי בעלי מקצוע ויועצים מוסמכים.
     • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
     • רישיונות למוסדות חינוך וגני ילדים
     • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
     • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
     • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
     • רישיונות שילוט.
     • רישיונות יצרן.
     • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
     • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
     • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!
     • ליווי, פקוח תאום וזרוז בקשות של מגישים אחרים!

       רישוי אירועים המוניים ורשיונות זמניים.
     • ליווי וסיוע למפיקי אירועים ברישוי פסטיבלים ואירועים המוניים תחת כיפת השמיים
     • ייעוץ בנושאי בטיחות וקונסטרוקציות באירועים
     • הפקת תוכניות בטיחות לאירוע, וכן מפות ועזרים שונים המוגשים לרשויות השונות
     • הגשה וליווי בביקורות הנעשות על ידי הגורמים המאשרים
     • שירותים נלווים, כגון אישורים מטעם משטרת ישראל, מהנדס, בודק חשמל מוסמך, טכנאי גז,משרד הבריאות,המשרד לאכות הסביבה,כיבוי אש ,מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
     • בדיקות יציבות מבנה ודו"ח קונסטרוקטור
      קלינגר ייעוץ בתחום רישוי עסקים

      שירותי יעוץ  לאכות הסביבה בעת בקשות רשיון עסק ו/או היתרי בנייה נספחים סביבתיים, פרשות טכניות ועוד.

      

     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.i    

         
     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום ראשון, 27/12/15, 20:14
      כתובת: 
      דרך מנחם בגין 116 קומה א, תל-אביב, תל אביב - יפו, ת.ד7176 מיקוד67013
         

      קבלת קהל

      זמן קבלת קהל 
      ימים א',ב',ג',ה' בשעות 08:00-14:00
      יום ד' בשעות 08:00-16:30
       
      תיאור של קבלת הציבור 
      בנושא ערר על היתרים - מספר הטלפון:  03-7515084 (שלוחה 1)
      בנושא ערר על פיצויים והיטלי השבחה - מספר הטלפון: 03-6702619
       מס' הפקס - 03-6702606

       

      דרכי התקשרות

      מספר טלפון:  03-7515084 שלוחה 1  
      מספר פקס: 03-7515086 

        

       

      בחסות קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שבת, 26/12/15, 12:20

       עיריית הרצליה גבתה ארנונה בלתי חוקית על גלריות של בתי עסקים

                 

       בית המשפט המחוזי בת"א חייב את עיריית הרצליה להשיב סכום של 3.5 מילון שקלים ל-114 עסקים, בגין גבייה זו
       חדשות-
       בית המשפט המחוזי בת"א חייב את עיריית הרצליה להשיב סכום של 3.5 מילון שקלים ל-114 עסקים, בגין גביית ארנונה בלתי חוקי על שטחי גלריה שבתחומם. כמו כן, קבעה השופטת יהודית שיצר לשלם לתובע הייצוגי, דוד נווה, סכום של 220 אלף שקלים ולמשרד עו"ד המייצג סכום של 655 אלף שקלים.

       התביעה הייצוגית יצאה לאוויר העולם לאחר שדוד נווה, בעל חנות למוצרי אלומיניום בהרצליה בשם "אלום תפארת", הבחין כי העירייה מחייבת אותו על הגלריה שבחנות כשטח עיקרי למרות שמדובר בשטח אחסון בלבד.

       מבירור שערך נווה התגלה כי הוא אינו היחיד אשר בנכסו מצויה גלריה, אותה מחייבת העירייה בארנונה. נווה פנה למשרד עו"ד זמיר, נחום ושות' מרעננה, לצורך הגשת תביעה ייצוגית. את נווה ייצגו עו"ד רועי נחום ואסף זמיר.

       לפני כשלוש שנים, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הבקשה לניהול תביעה ייצוגית נגד העירייה. במסגרת החלטתו קבע בית המשפט המחוזי, כי קיים סיכוי סביר שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה. בינואר 2015 ניתן פסק דין חלקי בתיק אשר קיבל את התביעה במלואה וקבע כי על העירייה להפסיק את גביית הארנונה בגין שטחי גלריה בתחומי העיר.

       בפסק דין משלים, שפורסם ביום שלישי השבוע, מתחת השופטת יהודית שיצר ביקורת קשה על התנהלות העירייה: "האינטרס הציבורי הוכח כגבוה ביותר ומקבל משנה תוקף לאור ההתנהלות המזלזלת והבוטה של העירייה כלפי פסקי דין של בית המשפט". השופטת קבעה כי על העירייה לפרסם את פסק הדין במשך חודשיים בעיתונות.

       מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "עיריית הרצליה הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין החלקי ובכוונתה להגיש ערעור גם על פסק הדין המשלים".
        

       הפחתת מיסים וארנונה

        
        
        

       במקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה בקלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

       צור קשר

        

       עקב המיתון הקשה הפוקד אותנו, מתקשים רבים מבעלי עסקים לעמוד בתשלומי המסים השונים, ולצערנו, עסקים אלו נסגרים. המחוקק נתן את דעתו על כך בצורת מתן אפשרות להגשת בקשה מיוחדת להפחתה בנטל המס, או במקרים מיוחדים אף למחיקת התשלום ברשויות מסוימות, כגון עיריית תל אביב. ישנן ועדות שיש בסמכותן להפחית את גובה המסים וההיטלים "עקב" מצב חומרי.
       משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

       המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

        תחומי טיפול נוספים בתחום הקלת נטל הארנונה
       • פטור מארנונה לנכס ריק
       • פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
       • פטור בגין בנייה ושיפוצים
       • שינוי ייעוד הנכס
       • הקלות בארנונה לאוכלוסיות שונות:
        - אזרחים ותיקים
        - חיילים בשירות חובה
        - נפגעי פעולות איבה
        - משפחות שכולות
        - אסירי ציון
        - מקבלי אבטחת הכנסה
        - משפחות חד הוריות
        - עולים חדשים
        - מתנדבות בשירות לאומי
        - נכי רדיפות הנאצים
        - חסידי אומות העולם
        - הנחות בעסקים
        - נכי צה"ל
        - עיוורים

       תחומים נוספים

             

       • אישור העברה בטבו
       • הפחתת היטל השבחה
       • הפחתת אגרות בניה
       • הפחתת מס שבח
       • טיפול בביטול קנסות מנהליים של מס הכנסה
       • השגות ועררים
       • הסדרים
       • הפחתת תשלומים למינהל מקרקעי ישראל
       • ייעוץ משפטי
       קלינגר ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

       סיוע בהכנת הניירת לפני הגשה לרשויות     

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        

       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שבת, 26/12/15, 12:18

        עיריית הרצליה גבתה ארנונה בלתי חוקית על גלריות של בתי עסקים

                  

        בית המשפט המחוזי בת"א חייב את עיריית הרצליה להשיב סכום של 3.5 מילון שקלים ל-114 עסקים, בגין גבייה זו
        חדשות-
        בית המשפט המחוזי בת"א חייב את עיריית הרצליה להשיב סכום של 3.5 מילון שקלים ל-114 עסקים, בגין גביית ארנונה בלתי חוקי על שטחי גלריה שבתחומם. כמו כן, קבעה השופטת יהודית שיצר לשלם לתובע הייצוגי, דוד נווה, סכום של 220 אלף שקלים ולמשרד עו"ד המייצג סכום של 655 אלף שקלים.

        התביעה הייצוגית יצאה לאוויר העולם לאחר שדוד נווה, בעל חנות למוצרי אלומיניום בהרצליה בשם "אלום תפארת", הבחין כי העירייה מחייבת אותו על הגלריה שבחנות כשטח עיקרי למרות שמדובר בשטח אחסון בלבד.

        מבירור שערך נווה התגלה כי הוא אינו היחיד אשר בנכסו מצויה גלריה, אותה מחייבת העירייה בארנונה. נווה פנה למשרד עו"ד זמיר, נחום ושות' מרעננה, לצורך הגשת תביעה ייצוגית. את נווה ייצגו עו"ד רועי נחום ואסף זמיר.

        לפני כשלוש שנים, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הבקשה לניהול תביעה ייצוגית נגד העירייה. במסגרת החלטתו קבע בית המשפט המחוזי, כי קיים סיכוי סביר שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה. בינואר 2015 ניתן פסק דין חלקי בתיק אשר קיבל את התביעה במלואה וקבע כי על העירייה להפסיק את גביית הארנונה בגין שטחי גלריה בתחומי העיר.

        בפסק דין משלים, שפורסם ביום שלישי השבוע, מתחת השופטת יהודית שיצר ביקורת קשה על התנהלות העירייה: "האינטרס הציבורי הוכח כגבוה ביותר ומקבל משנה תוקף לאור ההתנהלות המזלזלת והבוטה של העירייה כלפי פסקי דין של בית המשפט". השופטת קבעה כי על העירייה לפרסם את פסק הדין במשך חודשיים בעיתונות.

        מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "עיריית הרצליה הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין החלקי ובכוונתה להגיש ערעור גם על פסק הדין המשלים".
         

        הפחתת מיסים וארנונה

         
         

        במקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה בקלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

        צור קשר

         

        עקב המיתון הקשה הפוקד אותנו, מתקשים רבים מבעלי עסקים לעמוד בתשלומי המסים השונים, ולצערנו, עסקים אלו נסגרים. המחוקק נתן את דעתו על כך בצורת מתן אפשרות להגשת בקשה מיוחדת להפחתה בנטל המס, או במקרים מיוחדים אף למחיקת התשלום ברשויות מסוימות, כגון עיריית תל אביב. ישנן ועדות שיש בסמכותן להפחית את גובה המסים וההיטלים "עקב" מצב חומרי.
        משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

        המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

         תחומי טיפול נוספים בתחום הקלת נטל הארנונה
        • פטור מארנונה לנכס ריק
        • פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
        • פטור בגין בנייה ושיפוצים
        • שינוי ייעוד הנכס
        • הקלות בארנונה לאוכלוסיות שונות:
         - אזרחים ותיקים
         - חיילים בשירות חובה
         - נפגעי פעולות איבה
         - משפחות שכולות
         - אסירי ציון
         - מקבלי אבטחת הכנסה
         - משפחות חד הוריות
         - עולים חדשים
         - מתנדבות בשירות לאומי
         - נכי רדיפות הנאצים
         - חסידי אומות העולם
         - הנחות בעסקים
         - נכי צה"ל
         - עיוורים

        תחומים נוספים

              

        • אישור העברה בטבו
        • הפחתת היטל השבחה
        • הפחתת אגרות בניה
        • הפחתת מס שבח
        • טיפול בביטול קנסות מנהליים של מס הכנסה
        • השגות ועררים
        • הסדרים
        • הפחתת תשלומים למינהל מקרקעי ישראל
        • ייעוץ משפטי
        קלינגר ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

        סיוע בהכנת הניירת לפני הגשה לרשויות 

        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שלישי, 22/12/15, 13:06

         סוגיה נוספת שהקשתה והגבילה תוכניות של רישיון  עסק  למלוניות, פינוי בינוי ותמ"א 38 מצטמצמת.

         המועצה הארצית לתכנון ובנייה הסירה מגבלה, אשר מנעה מפרויקטים של פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38, לצאת לפועל בסביבה בהם פועלת תחנת דלק.

         עד כה, לא ניתן היה לבנות שטחי מגורים ,בתי מלון גם לא במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 ברדיוס של 40 מטר מתחנת דלק קיימת.

         סוגיה זו הובילה לכך שתוכניות פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38 שתוכננו בסביבות בנויות שבהן יש תחנות דלק קיימות, לא יכלו לקבל את האישור הנדרש.

         לאחרונה , המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה תיקון לתמ"א 18, המאפשר לצמצם את המרחק בין תחנות דלק לפרויקטים של מגורים, מ־40 מטר ל ־20 מטר.

         לפי התיקון המרחק בין תחנות דלק קטנות וזעירות – שבהן שתי עמדות תדלוק לשני כלי רכב לכל היותר – לפרויקטים של התחדשות עירונית יעמוד על 20 מטר, בתנאי שהתחנה עומדת בהוראות חוק אוויר נקי, שנכנס לתוקף ב – 2011.

          

         ההחלטה התקבלה לאחר שהתקיים דיון בוועדת הערר של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, ובו נדחה אישור תוכנית פינוי־בינוי ברמת גן, בשל הקרבה לתחנת דלק פז בעיר.   

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום רביעי, 16/12/15, 02:00

          המסלול המהיר

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il    

           

          המסלול המהיר הוא מסלול חדש המיועד לסוגי עבודות פשוטות יחסית, שהותרו על פי תקנות או תכניות מיוחדות, אשר העניקו להם את הזכות, ללא קשר לתכניות הבסיסיות לבנייה על המגרש.

          חלק מהעבודות הכלולות במסלול זה: תוספת חדר על הגג או בעליית גג, תוספת גזוזטרות לבניין קיים, הקמת מעלית, עבודות פיתוח, פרגולה, גדר, שינויים טכניים ועבודות המוגדרות בחוק "עבודה מצומצמת", ועוד.

          הבקשות במסלול המהיר מטופלות במחלקת מידע מתחילתן ועד מתן ההיתר, בשיטת "one stop shop".

          במסלול הזה בוטל הצורך בהגשת בקשה לתיק מידע. במקומו, רוכז בחוברות המידע התכנוני הדרוש לשם הכנת בקשה להיתר, וכן פירוט המסמכים הדרושים ותיאור המסלול שתעבור הבקשה.

          המהויות הכלולות במסלול המהיר:

            
           
          1. חדר יציאה על הגג / עלית גג

          בניית חדר/חדרים על הגג או תוספת עבור חדר קיים וכן בניית עליית גג או שינויים בעליית גג קיימת.
          הכל מכח תכניות כלל עירוניות לנושא בנייה על הגג: ג, ג1, ג2, ג3.
          כל המידע התכנוני הדרוש לצורך הגשת בקשה להיתר מרוכז בחוברת ג וחוברת ג1.
          עבור בקשות על פי תכנית ג2- (בנייה על גגות שכונת בבלי), ניתן להוריד את הוראות התכנית במערכת הגיאוגרפית GIS. בקשות על פי תכנית ג3- (בנייה על גגות בשכונת התקווה), ניתן להגיש רק אם אושרה הגדרת המגרש.
          נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9) והצגת מערכת החיזוק, אם נדרש, בחישובים הסטטיים.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 4) 

           
          2. הוספת מעלית

          תוספת מעלית חיצונית או הקמת מעלית פנימית בתוך חלל חדר מדרגות קיים.
          הבקשה יכולה לכלול גם חדר מכונות מעלית. כאשר החדר מבוקש על הגג, תתאם בנייתו לתקנות תכניות הגגות: ג, ג1.
          כל המידע התכנוני הדרוש לצורך הגשת בקשה להיתר מרוכז בחוברת "תוספת מעלית לבניין קיים".
          בנוסף, יש לבדוק במערכת הגיאוגרפית GIS, מהם קווי הבניין המותרים בנכס.
          בבקשה להקמת מעלית פנימית הכוללת בקשה להצרת חדר המדרגות הקיים אל מתחת ל- 1.00 מ', יש לקבל אישור כיבוי אש.
          נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9)

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 6)

           
          3. הוספת גזוזטראות לבניין קיים

          גזוזטרה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה - חישוב שטחים - הוראות מעבר.
          הכוונה לגזוזטראות בשטח שלא יעלה על 12 מ"ר בממוצע לדירה, שאין בהם תוספת שטח (בהתאם לתקנות) והן נרשמות בטבלאות טופס 1 בעמודת: בניה לא מקורה.
          כל המידע התכנוני הדרוש לצורך הגשת בקשה להיתר מרוכז בחוברת "בניית מרפסות פתוחות (גזוזטרה)".
          בנוסף, יש לבדוק במערכת הגיאוגרפית GIS הנחיות באשר לקווי הבניין המותרים ולוודא שאין הוראה מיוחדת בדבר מרפסות על פי התכנית החלה על המקום.
          נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9)

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 2)

           
          4. מבנה חניה באזור צפון

          הקמת מבנה מקורה עבור חניה מכח תכניות 2550, ו- 2550 א', החלות על בנייני דירה באזור עבר הירקון.
          ניתן לעיין בהוראות התכניות במערכת הגיאוגרפית GIS לצורך קבלת מידע תכנוני. כמו כן מומלץ לעיין בכל הפרקים הקשורים לחניה ולפיתוח שטח בקובץ ההנחיות.
          במקרה של סתירה בין קובץ ההנחיות לתקנות התכניות לעיל, תקבענה תקנות התכניות.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 10)

           
          5. שינויים במהלך ביצוע בסמכות מהנדס הוועדה

          שינויים במהלך בנייה, במסגרת הקריטריונים שנקבעו בתקנות "התרת שינויים בהיתר ע"י מהנדס הועדה"

          1. הם מוגשים כל עוד ההיתר המקורי עדיין תקף.
          2. אין בהם תוספת שטח, תוספת למספר הקומות או שינוי במספר הדירות.
          3. שינוי בצורתו או במיקומו של חלק מהבניין.
          4. השינוי מוגבל לשטח של 200 מ"ר או 5% מכלל השטחים לפי הנמוך.
          5. השינויים תואמים את תקנות התכנון והבנייה וכל הנחיה אחרת (כגון דרישות כיבוי אש, בטיחות וכו')
          6. הבקשה תוגש ע"י עורך הבקשה שהוציא את ההיתר ותהיה חתומה בידי מבקש ההיתר המקורי.
          7. הבקשה תוגש בטופס 2.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה לשינויים במהות זו (עמוד 11)

           
          6. שינוי שם / הארכת תוקף היתר

          בקשות לשינוי בעל ההיתר או בעל תפקיד אחד החתום על ההיתר.
          המשמעות היא שבעל ההיתר החדש מקבל על עצמו אחריות לכל נתוני ההיתר, אופן ביצועו והתאמתו לכל החוקים והתקנות החלים עליו.
          לצורך הגשת הבקשה, די בהגשת מכתב המנמק את מהות הבקשה ולצרף מסמכים להוכחת בעלותו בנכס, או לחלופין, מכתב ויתור מאת הבעלים הרשומים. במכתב יש לציין שהמנויים של כל בעלי המקצוע החתומים על היתר הבנייה המקורי שרירים וקיימים.
          הבקשה תובא לאישור ברשות רישוי.

          בקשה להארכת תוקף היתר תוגש במתכונת דומה.

           
          7. הריסה

          בקשה לקבלת היתר להריסת מבנה בלבד.
          הוועדה אינה מעודדת השארת מגרשים ריקים ברחבי העיר, לכן תפעיל שיקול דעת בעת הדיון בבקשה כזו, אם לא מוצג בפניה תכנון בניין חדש במקום זה המבוקש להריסה.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 15)

           
          8. אנטנה סלולרית (לפי תמ"א 36 )

          בקשות להקמת אנטנות סלולריות או מתקן שידור סלולרי כהגדרתו בתמ"א 36א'1 בלבד. אנטנה מסוג אחר תוגש במהות מתקנים טכניים.
          הבקשה תכלול את כל המתקנים הטכניים הנלווים עבור ציוד התקשורת.
          אם מבוקש להציב אנטנה סלולרית על גג מבנה קיים, הבקשה צריכה לעמוד בהוראות תכניות הבנייה על גגות (ג או ג1) ומותנית בכך, שיש היתר לגג עליו מבוקשת האנטנה.
          כל בקשה להקמת מתקן שידור סלולרי, מחויבת בהצגת אישור מאת הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 16)

           
          9. פרגולה (מצללה)

          בהתאם לתקנות התכנון והבנייה- עבודות פטורות מהיתר, (אוגוסט 2014), הקמת פרגולה על הגג או בחצר, נכללת ברשימת העבודות שניתן להן פטור מהיתר בנייה, בתנאי שהיא תואמת את התנאים המרחביים שפרסמה הוועדה המקומית לעניין מצללה ולדרישות תכניות הבנייה על גגות (ג ו- ג1) בעניין מצללה על הגג (למשל, שטחה לא יעלה על חמישית מגודל החצר הפנויה, היא בנויה בתוך קווי הבניין ומחומרים שאושרו).
          אם מבוקש להקים פרגולה שאינה תואמת את הוראות הפטור או שיש ספק לגביה, ניתן למצוא את כל המידע התכנוני הדרוש לצורך הגשת בקשה להיתר, בחוברת "הקמת מצללה (פרגולה)".
          בנוסף, יש לבדוק במערכת הגיאוגרפית GIS אם יש הוראות בינוי מיוחדות במגרש המבוקש.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 16)

           

          10. ארובה

          הכוונה לארובה עבור בית עסק או ארובת אוורור עבור דירת מגורים.
          בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, עבודות פטורות מהיתר (אוגוסט 2014), הקמת ארובה, נכללת ברשימת העבודות שניתן להן פטור מהיתר בנייה, בתנאי שהיא תואמת את התנאים המרחביים שפרסמה הוועדה המקומית.
          ככלל, הבליטה המותרת מקו הבניין עבור ארובה, היא עד 60 ס"מ.
          אם מבוקש להקים ארובה שאינה תואמת את הוראות הפטור או שיש ספק לגביה, יש להגיש את הבקשה להיתר בצירוף טופס בקשה לעבודה מצומצמת, במתכונת שנקבעה בתקנות עבודה מצומצמת.
          בנוסף, יש לבדוק במערכת הגיאוגרפית GIS אם יש הוראות בינוי מיוחדות במגרש המבוקש.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 20)

           

          11. מתקנים טכניים

          במהות זו ניתן להגיש בקשה לכל מתקן טכני שאינו חלק מהבניין ושאין בו תוספת שטח.
          אם מבוקש להקים מתקן טכני על הגג, הוא צריך לעמוד בהוראות תכניות הבנייה על גגות (ג , ג1 ו- ג2).
          יש לבדוק במערכת הגיאוגרפית GIS אם יש הוראות בינוי מיוחדות במגרש המבוקש.

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 19)

           

          12. תאים פוטוולטאים לשימוש פרטי

          בהתאם לתקנות התכנון והבנייה- עבודות פטורות מהיתר, (אוגוסט 2014), עבודה זו, נכללת ברשימת העבודות שניתן להן פטור מהיתר בנייה, בתנאי שהיא תואמת את התנאים המרחביים שפרסמה הוועדה המקומית.
          אם מבוקש להקים מתקן שאינו תואם את הוראות הפטור או שיש ספק לגביו, יש להגיש בקשה להיתר במתכונת של "עבודה מצומצמת".

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו  (עמוד 16)

           

          13. שינויים בפיתוח שטח או במרפסת גג

          כל שינוי בפיתוח השטח, לרבות משטחי ריצוף, הקמת "דק", גדרות, שינוי במפלס החצר, שינויים בכניסות לבניין או שינוי בסידור חניות פתוחות וכל עבודה דומה שאין בה תוספת שטח.
          חלק מהעבודות נכללות ברשימת העבודות שניתן להן פטור מהיתר בנייה, בתנאי שהן תואמות את התנאים המרחביים שפרסמה הוועדה המקומית.
          אם מבוקש שינוי בסידור החניות או בהסדרת חניה פתוחה חדשה, היא צריכה להתאים לקובץ הנחיות עירוניות - הנחיות ותנאים להסדר חניה והנחיות ותנאים לתכנון ולפיתוח המגרש. 

          המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו (עמוד 22).

           

              

          משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
          בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

           המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
          רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
          מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

           

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il    
              

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום שני, 14/12/15, 02:06

           הממשלה אישרה פה אחד את הצעת ראש הממשלה ושר האוצר להפחית את מס החברות ב-1.5%

           נושא:
            מס הכנסה, מידע למייצגים
           א' טבת תשע"ו
           13 דצמבר 2015
            
            
           שר האוצר משה כחלון: " לאחר שזיהינו כי שיעור מס חברות הקיים מהווה גורם שמאט את הצמיחה בישראל ולאור עודפי גביית המסים החלטנו על צעדים להפחתת מסים שיניעו את גלגלי הצמיחה ויגבירו את כושר התחרות של החברות הישראליות. עודפי הגבייה שהצטברו שייכים לאזרחים ולכן אנחנו מחזירים להם אותם".
            
           על פי הצעת שר האוצר, משה כחלון, אישרה היום הממשלה פה אחד את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לקדם את הצעת החוק להפחתת שיעור מס החברות ב-1.5%. אישור הממשלה יאפשר את הנחת הצעת החוק במליאת הכנסת לקריאה ראשונה כבר מחר (יום ב') ואת קיצור הליכי החקיקה במטרה שהצעת החוק תאושר בקריאה שניה ושלישית עוד לפני תום השנה. 
            
           הצעת החוק  צפויה להוריד את מס החברות משיעור של 26.5% ל- 25%. הפחתת מס החברות באה במטרה לפעול לחיזוק ועידוד צמיחת התעשייה הישראלית, הגברת תחרותיות ואטרקטיביות של המשק הישראלי אל מול השווקים בעולם, ומתן תמריצים להשקעה בייצור המקומי.
            
           הצעת החוק  מובאת כחלק ממדיניות הממשלה לעידוד הצמיחה במשק, והתאפשרה לנוכח העודף בגביית המסים מתחילת שנת 2015 אל מול התחזית. צעד זה הינו צעד משלים להפחתת שיעור מס ערך מוסף ל-17% שנכנסה לתוקף ב- 1 באוקטובר 2015.
            
           הפחתת מס החברות  צפויה להיכנס לתוקף בראשון לינואר, שנת 2016, בכפוף להשלמת הליכי החקיקה ואישור הכנסת.

               

           אישרה היום הממשלה פה אחד את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לקדם את הצעת החוק להפחתת שיעור מס החברות ב-1.5%.

           אישרה היום הממשלה פה אחד את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לקדם את הצעת החוק להפחתת שיעור מס החברות ב-1.5%.

            

            

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            
           השירות בפריסה כלל ארצית
           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03
           נייד- בן קלינגר 0523-888813  

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום רביעי, 9/12/15, 18:36
           • ראשי 
           • אזרחי - מסחרי 
           • משפחה 
           • פלילי 
           • מיסוי והוצל"פ 
           • תעבורה  
           • בנימה אישית
           •  
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il  
            עיתון גלובס חזור
            שתף כתבה
            '' '' '' חייג אל
            '' ''
            חזרה לדף הראשי של הבמה המשפטית >>

            האם משרד עורכי דין מהווה מטרד בבניין מגורים?

            עו"ד דניאל ארנסט / צילום: דידי טוכטרמן עיריית ת"א רצתה לפנות בני זוג בעלי משרד עו"ד הנמצא בבניין סמוך לכיכר רבין, בטענה כי מדובר במטרד ■ ועדת הערר של מחוז ת"א דחתה את דרישת העירייה והתירה לבני הזוג להמשיך לעבוד במקום

            09.12.2015, 14:17 מערכת משפטיפ
            משרד עורכי דין בבניין מגורים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
            משרד עורכי דין בבניין מגורים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

            *** הכתבה בשיתוף משפטיפ 

            עיריית תל-אביב הגישה כתב אישום נגד בני זוג המשמשים כעורכי דין בגין שימוש חורג ודרשה שיפנו את המשרד מהדירה שבבעלותם בקומה ב' בבניין - מפני שהוא מהווה מטרד לדיירי הבניין בסמוך לכיכר רבין.

            לדברי השופט בדימוס עו"ד דניאל ארנסט, המייצג את בני הזוג, הדרישה לפינוי המשרד נעשתה על רקע מדיניות עיריית תל-אביב להוצאת משרדים מבנייני המגורים בעיר.

            עורכי הדין הגישו בקשה לשימוש חורג למשרד, אך הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דחתה אותה, בנימוק שהדבר מהווה מטרד לדיירים ברחוב שקט בתל-אביב.

            עו"ד ארנסט הגיש ערר על ההחלטה לוועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה תל-אביב, וטען כי משרד עורכי הדין נמצא בבניין שבו גם שוכן בקומת הקרקע "המרכז לתרבות ברזיל" - שהפעילות בו משמעותית הרבה יותר; מקרינים בו סרטים, משמיעים מוזיקה ברזילאית ומקיימים פעילויות תרבות שונות.

            עוד הוא טען כי הבניין סמוך לכיכר רבין, שם מתנהלים, על בסיס יומי, טקסים, הפגנות ואירועים - כך שאין זה רחוב שקט אלא מיקום מרכזי וסואן.

            כמו כן, נטען כי המשרד פועל כבר 30 שנים ומשלם ארנונה עסקית למשרדים - והכול בהסכמת העירייה. הוא הוסיף כי עורכי הדין שילמו ארנונה עסקית הגבוהה פי כמה מארנונת המגורים.

             
            • קלינגר היתרי בנייה, מתמחים בהגשת בקשות לשימוש חורג ורישוי עסקים.
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il

            מדיניות של עירייה

            לדברי עו"ד ארנסט, המדיניות של עיריית תל-אביב גורסת כי משרדים יכולים להתקיים בקומות כניסה ובקומות המרתף בלבד. בערר שהגיש לוועדת הערר לתכנון ולבנייה של מחוז תל-אביב ביקש עו"ד ארנסט לבטל את החלטת הוועדה המקומית ולהעניק לבני הזוג היתר לשימוש חורג למשך 5 שנים.

            לטענתו, הדירה מצויה במרכז התוסס של תל-אביב, והמשרד הוא שקט, ואין בו כל הפרעה במרכז הסואן של העיר. בנוסף, טען, ההפרעה שלו לדיירים מתגמדת יחסית לפעילותו של "המרכז לתרבות ברזיל" הפועל במקום והאירועים התכופים הנערכים בכיכר רבין הסמוכה.

            בנוסף, עו"ד ארנסט טען כי עורכי הדין עובדים במשרדם מזה 30 שנה – ויתקשו מאד להקים את משרדם במקום אחר, בייחוד עקב זיקתם לדיני ברזיל. "מדובר באדם שהיה היועץ המשפטי של השגרירות ויו"ר מרכז התרבות של ברזיל בקומה מתחת, ומטבע הדברים יושב שם שנים רבות", הוסיף עו"ד ארנסט.

            גם עורך הדין עצמו העיד כי הוא ואשתו מקבלים במשרד כ-6 אנשים מדי יום, כשרוב עבודתם קשורה לברזיל, לפורטוגל וכיוצא בזה, כך שהאנשים שממילא מגיעים ל"מרכז תרבות ברזיל" בקומה הראשונה, מגיעים גם אליהם.

            "אין לנו היום שום אפשרות, אחרי כל-כך הרבה שנים, לקום ולעזוב את המקום", אמר עורך הדין בדיון. "לא פרצנו למקום בניגוד לחוק, אנחנו אנשים נורמטיביים ועושים את העבודה שלנו כדין. לא יעלה על הדעת שפתאום נמצא את עצמנו במצב כזה מביש ומביך. אין שום היגיון שלאחר ששילמנו ארנונה עסקית במשך שנים, גבוהה מאד מהרגיל, כך שהעירייה ידעה שאנחנו שם ונתנה לנו אישור להישאר שם – היא פתאום מחליטה לגרש אותנו ולבטל את ההסכם באופן חד-צדדי".

            לאחר שמיעת כל הצדדים, ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה אישרה בצעד חריג את בקשת עו"ד ארנסט, והתירה לעורכי הדין שימוש חורג בדירה שבקומה השנייה כמשרד, למשך 5 שנים נוספות.

            יו"ר ועדת הערר במחוז תל-אביב, עו"ד הילה סירוטה-ליבנה, נימקה את ההחלטה: "מדיניות היא דבר מבורך, אבל היא לא הוראה קטגורית, ויש מקרים שמתאים לסטות ממנה. המקרה הזה מתאים לסטות ממדיניות הוועדה המקומית, הן מבחינת מיקום הבניין, הן מבחינת קיומו של המרכז לתרבות ברזיל - כך שהתוספת המזערית של המשרד למטרד זניחה או לא קיימת - הן מהעובדה שבני הזוג נמצאים שם כבר 30 שנה, והן מתוקף כך שמבקשים אישור חורג ל-5 שנים". 

            ■ עו"ד (שופט בדימוס) דניאל ארנסט מייצג תושבים בתביעות על חריגות בנייה וארנונה.

             

            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il

            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שישי , 4/12/15, 12:10

              

              

             מהיום נסח טאבו מקורי יעלה 15 ש"ח בלבד (במקום 74 ש"ח)

             ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב-1.12.15 תקנות לפיהן:

             1. ניתן יהיה להנפיק נסח טאבו מקורי באינטרנט - מאושר בחתימה אלקטרונית מאובטחת של משרדי הטאבו.
             2. מחירי הנסחים הנ"ל יהיו: נסח טאבו מקורי לדירה - יעלה 15 ש"ח (במקום 74 ש"ח), נסח טאבו מקורי לבנין - יעלה 33 ש"ח (במקום 130 ש"ח).

             על פי הודעת נציגת משרד המשפטים, עו"ד נועה סרברו, ניתן יהיה להשיג את הנסחים הנ"ל באמצעות האינטרנט וכוחם יהא יפה כראיה משפטית לכל דבר וענין והם יהוו מסמך רשמי ומעודכן. כמובן שעדין ניתן יהיה להגיע ללשכות הטאבו באופן פיזי ולקבל נסחים כפי שנעשה בעבר.

              

             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי