כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 10/2016

  0 תגובות   יום שני, 31/10/16, 08:56

   

   

   

  ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

  קבלת קהליום ראשון - בין השעות8:00-12:00יום שלישי - בין השעות8:00-12:00יום חמישי - בין השעות8:00-12:00 כתובתנו:הועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק"


  רחוב בן ציון גליס 9 - אזור תעשיה סגולה, פתח תקוה
  מיקוד 49277

  מענה טלפוני בימים שני ורביעי בין השעות 9:00-12:00

  טלפון:
  03-9302051, פקס: 03-9048569  
       על מנת לעיין במסמכים יש לבוא מצויידים בייפוי כוח מבעל הנכס 

  *ניתן ומומלץ לפנות אל עובדי הועדה במייל. 
    ניתן למצוא את הכתובות ברשימת אנשי הקשר

      

  אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

  החל מה- 03.04.2016 יכנס לתוקפו שלב נוסף ברפורמה בחוק התכנון והבניה המחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת - רישוי זמין של מנהל התכנון


  על כן, יתקבלו בועדה בקשות להיתר ולמידע להיתר אך ורק בצורה מקוונת 
  קישור - הסבר למשתמש במערכת המקוונת
      

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  קלינגר
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il

   

   

   

  אנשי קשר  מספר הטלפון של הועדה: 03-9302051

  , פקס: 03-9048569

  שם העובד תפקיד שלוחה דוא"ל משה פרץ יו"ר הועדה 119  - אילה דדוש מזכירת יו"ר הועדה 119 ayala@vmm.co.il רויטל קסטרו מהנדסת הועדה 109 revitalk@vmm.co.il ארזה קריזה מזכירת הועדה 114 פקס: 03-9309004  arza@vmm.co.il מתקאל סמארה יועץ משפטי 118 samara@vmm.co.il שרון בר טל  עוזרת יועץ משפטי 116 sharon@vmm.co.il שרית חביביאן מזכירת מחלקה משפטית 118 sarit@vmm.co.il שי אדלר מחלקה טכנית 109 shaya@vmm.co.il רינה ג'יבלי בודקת תכניות רישוי 111 rina@vmm.co.il עדה בן בשט בודקת תכניות רישוי 112 ada@vmm.co.il מירי שקד בודקת תכניות רישוי 113 miri@vmm.co.il אורלי יהושוע קינן בודקת תוכניות 104 orly@vmm.co.il הודיה עוזרי קבלת קהל 101 Hodaya.o@vmm.co.il אתי ויזן קבלת קהל 102 eti@vmm.co.il אלי אמסטרדמסקי אחראי ארכיב 105 eli@vmm.co.il אושרת נחמיאס פקידת ארכיב 100 פקס: 03-9048571  oshrat@vmm.co.il אורנה סטמקר מזכירת מחלקת פיקוח 123 orna@vmm.co.il אלי אוזון מפקח 123 - יוסי שכטר מפקח 105  yosef@vmm.co.il אלי סופר מפקח 123 sofer@vmm.co.il דני לוי מפקח 123 danny@vmm.co.il שי אדלר מידען 109 shaya@vmm.co.il רחל עמר מנהלת חשבונות 115 rechel@vmm.co.il ענת כהן הנהלת חשבונות 130

  anat@vmm.co.il

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שישי , 28/10/16, 23:51

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
    

    

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום חמישי, 27/10/16, 12:22

    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891


    בתוקף סמכותי לפי סעיף 01 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-8691 )להלן - החוק(, ובתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור )מזון(, 5391, שנטלתי לעצמי בהתאם לסעיף 23 לחוק־יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:
    פרק א': פרשנות
    הגדרות בתקנות אלה  .1 "בית אוכל" - כל עסק המפורט בפרטים 31א, 99)א( ו־401 לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשל"ג-3791 )להלן - הצו(; "הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה, התש"ל-0791, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאים ואגרות(, התש"ל-0791 )להלן - תקנות התכנון והבניה(, שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית; "מזון" -כלדבר המיועדלצריכתאדםבאכילה,בשתיהאובלעיסהלרבות חמריגלם להכנת מזון ולמעט בעל־חיים בעודנו חי וחומר המשמש ברפואה בלבד; "מזון גלמי" - מזון שטרם הוכן לצריכה; "מזיקים" - חרקים, מכרסמים, צפורים ובעלי חיים אחרים; "מטבח" - חדר המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה או למקצתן; "ניקוי" - פעולה של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח; "מיתקן קירור" - מקרר חשמלי, חדר קירור, מיתקן להקפאה עמוקה או חדר להקפאה עמוקה. _________________ ק"ת 8254, התשמ"ג )3891.9.6(, עמ' 9491. .1 תיקונים: ק"ת 1984, התשמ"ו )6891.1.5(, עמ' 004; ק"ת 0415, התשמ"ט )8891.01.61(, עמ' 38; ק"ת 4545, התשנ"ב )2991.7.1(, עמ' 3121 )תחילת התיקון 03 יום מיום פרסומו(; ק"ת 6945, התשנ"ג )3991.1.12(, עמ' 723; ק"ת 0075, התשנ"ה )5991.8.92(, עמ' 8571; ק"ת 3536, התשס"ה )4002.21.02(, עמ' 232.
    17649 20.3.2005 -1
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    פרק ב': רישוי
    תנאים לרישוי לא יינתןלאדםרשיוןלביתאוכלולאינהלאדםביתאוכלאלאאם הואממלא )א( .2 אחר הוראות תקנות אלה ונתמלאו בבית האוכל התנאים המפורטים בתוספת בסימן המתאים לסוג בית האוכל כמפורט בטבלה להלן, הכל להנחת דעתו של המנהל.
    טור א' טור ב' טור ג' טור ד' שם העסק מס' העסק בצו שם העסק בצו סימן בתוספת מזנון 31א מזנון או כל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום א בית קפה, מסעדה או קנטינה למעט 104 בית קפה קנטינות לחיילים ב בית קפה, מסעדה או קנטינה למעט 104 מסעדה קנטינות לחיילים ג פיצה 31א)ד( פלפל או פיצה - מקום להכנתו או למכירתו או משקאות לצריכה במקום ד בורקס 31א מזנון או כל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות במקום ה פלפל 31א)ד( פלפל או פיצה - מקום להכנתו או למכירתו ו הכנת מאכלים ומשקאות לשם הגשה מחוץ למקום שיש לו מטבח 31א)ב( מאכלים או משקאות - הכנתם לשם הגשה מחוץ למקום ההכנה אולם שמחות 99)א( אולם לעריכת טכסים ושמחות ח
    )ב( המנהל רשאי לדרוש מבעל בית האוכל, או ממנהלו, להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי לאישור בקשתו לרשיון.
    1765020.3.2005 -2--3
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    פטור מתנאים מסויימים )תיקון התשמ"ו(
    2א. משרת בית אוכל אוכלוסיה מצומצמת או מבצע פעולת הכנת מזון בהיקף מצומצם, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנות אלה, לפטרו, לפי בקשת בעלו, מהוראות סעיפים 6, 9, 72 ו־13 בתוספת, לפי הענין, וכן מהוראות סעיפים 2, 5, 8, 11, 61, 12 או 03 לתוספת, ככל שהם נוגעים לשטח חדר האוכל וחדרי השירות ביחד, והכל בתנאים כפי שיקבע ברשיונו.
    צירוף נספחים לבקשת רשיון
    )א( לבקשה לרשיון לבית אוכל יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, .3 שנספחו לבקשת היתר הבניה לפי תקנות התכנון והבניה, ושיצויינו בהם פרטים אלה: תנוחה וחתך של בית האוכל; (1) רחבו, ארכו, גבהו, ויעודו של כל חדר מחדרי בית האוכל; (2) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור, ואם האיוורור מיכני (3) - המיתקנים וההספקים שלהם; סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו; (4) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות (5) השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים; סימון מיתקני החסנת האשפה ונפחם; (6) סידורי הציוד והריהוט בתוך חדרי בית האוכל. (7) )ב( הסימון לענין תקנת משנה )א( יהיה בהתאם לשרטוטים ולדוגמא שבעמודים 511 ו־1111 של הל"ת. )ג( קנה המידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:001 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה של 1:05. )ד( במפה המצבית יצויינו פרטים אלה: תרשים הסביבה בקנה מידה 1:005,2; (1) תרשים המגרש בקנה מידה 1:052. (2)
    חידוש רשיון הוראות תקנה 3 יחולו גם על בקשה לחידוש רשיון; זולת אם נתקיימו תנאים )א( .4 אלה מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו (1) לפי תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים; לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחיםשהוגשו (2) לפי תקנה 3 לענין בקשה קודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון.
    17651 1.12.1992 -2--3
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )ב( לפני הרחבת בית האוכל או לפני עריכת כל שינויים בו, שיש בהם כדי לשנות את התרשימים ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3)א(, לפי הענין.
    פרק ג': המבנים
    סוגי החדרים בכל בית אוכל יהיו חדרים מן הסוג הנקוט להלן בטור א' ששטחם יהיה כאמור )א( .5 בתוספת בהתאם לסוג בית האוכל וגבהם לא יפחת מהאמור לצדם בטור ב': טור א' טור ב' סוגי חדרים גבהם חדרי אוכל 57.2 מטר מטבח 57.2 מטר מחסן 05.2 מטר חדרי שירות 02.2 מטר )ב( המנהל רשאי להתיר סטיה של %5 מהגובה האמור בתקנת משנה )א(.
    תקרה דקורטיבית הותקן בחדר האוכל מיזוג אויר, מותר להתקין תקרה דקורטיבית הממלאת אחר .6 תנאים אלה גובהה מהרצפה לא יפחת מ־05.2 מטרים; (1) החומר שממנו היא עשויה אושר בידי המנהל מראש; (2) היא ניתנת לפירוק ולניקוי בנקל. (3)
    בניית יציע מעל חדר האוכל בלבד יכול שייבנה יציע הממלא אחר התנאים הנקובים בתקנות .7 התכנון והבניה.
    קירות, מחיצות ותקרות
     הקירות, המחיצות והתקרות של מבני בית האוכל וחדרי השירותים יהיו - .8 בנויים מבטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשה אחר שאינו עץ, (1) מתכת או אסבסט; חלקים בצידם הפנימי; (2) אטומים בפני חדירת מזיקים או קינונם, ובפני חדירת רטיבות; (3) נקיים ושלמים. (4)
    צינורות בין צינורות המותקנים סמוך לקיר ובין הקיר עצמו יהיה מרווח של 5 ס"מ )א( .9 לפחות. )ב( במטבח לא תהיה צנרת גלויה לעין.
    176521.12.1992 -4--5
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    רצפה רצפתבית האוכלתהיה ללאשקעיםומרוצפת במרצפותאו בחומראחרשיאשר )א( .10 המנהל. )ב( הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת. )ג( הרצפה תיבנה בשיפוע לכוון מחסום הרצפה ובאין מחסום כאמור תותקן תעלת ניקוז.
    תעלת ניקוז ומחסום דלוחים
    )א( תעלת הניקוז - .11 תהיה מעוגלת ומחוברת לביוב הבנין; (1) בינה לבין ביוב הבנין יהיה מחסום דלוחים; (2) לא יהיו בה סתימות של נוזלים או הצטברויות של פסולת כלשהי; (3) תהיה מחומר משויף. (4) )ב( מחסום הרצפה יתאים לדרישות הל"ת לענין זה.
    דלתות וחלונות דלתות וחלונות בית האוכל )א( .12 יהיו נקיים, שלמים ותקינים; (1) לא יהיו דלתות הזזה או חלונות הזזה הנעים בתוך הקירות; (2) חלקי העץ יהיו צבועים בצבע שמן; דלתות או חלונות שמסגרותיהם (3) עשויות מתכת אל חלד לא חייבים בצביעה. )ב( דלתות וחלונות מטבח ירושתו ברשת למניעת כניסת מזיקים לתוכם.
    המטבח המטבח יהיה בתוך בנין בית האוכל וימלא אחר תנאים אלה )א( .13 יותקנו בו כיורים וברזים לאספקת מים חמים וקרים; (1) שליש משטחו ייועד למדור לשטיפת כלים; (2) אחרי התקנת הציוד והריהוט במטבח ישארו בו שטחים חפשיים ופנויים (3) ברוחב של 05.1 מטרים לפחות; קירות המטבח או כל מחיצה בו יהיו בגוון בהיר מכוסים באריחי חרסינה (4) בהירים או בחומר אחר, שאישר המנהל, בגובה של 08.1 מטרים לפחות מהרצפה. )ב( לא ימכר מזון לציבור ישירות מהמטבח בכל דרך שהיא.
    המחסן המחסן יהיה צמוד למטבח או במרחק שלא יעלה על 52 מטרים ממנו. .14
    17653 1.12.1992 -4--5
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    אמצעי מגן למזון לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותקנו בו אמצעי הגנה נאותים בפני חדירת )א( .15 זיהום ומזיקים למזון. )ב( הדלפק יימצא בתוך העסק במרחק של 05.1 מטרים לפחות מסף הכניסה. )ג( מיתקני צליה, גריל, טיגון ותנורים לאפיה יותקנו בתוך העסק במרחק של 05.2 מטרים לפחות מסף הכניסה.
    פרק ד': ציוד
    ציוד שאינו ניתן להזזה
    ציוד שאינו ניתן להזזה יותקן באופן שניתן לנקותו בנקל מכל צדדיו ובתנאים .16 אלה: חלקי ציוד הצמודים לקירות, לרצפה או לציוד אחר יותקנו באופן שימנע (1) הצטברות לכלוך או חדירת מזיקים ביניהם; חלקי ציוד שאינם צמודים כאמור יותקנו ברווח של 04 ס"מ לפחות בין (2) חלק אחד למשנהו, וגובה תחתיתם 03 ס"מ מהרצפה לפחות.
    ציוד הניתן להזזה ציוד הניתן להזזה יותקן באחת הדרכים הבאות: .17 באופן שניתן להזיזו בנקל לצרכי ניקוי באמצעות גלגלים שהותקנו בו או (1) בדרך אחרת שאישר המנהל; גובה תחתיתו מהרצפה יהיה 02 ס"מ לפחות. (2)
    ציוד הבא במגע עם מזון
    )א( כל חלק מחלקי הציוד הבא במגע ישיר עם המזון - .18 לא יכיל עופרת, נחושת, קדמיום או כל חומר אחר העלול להיות רעיל (1) לאדם; לא יהיה עשוי עץ; (2) יהיה בעל משטח חלק מחומר שאינו סופג נוזלים ואינו מתקלף; (3) יהיה קל לפירוק לצרכי ניקוי וחיטוי אם הוא מורכב מחלקים שונים; (4) יהיה שלם, תקין ונקי. (5) )ב( המדפים והשטחים המיועדים להחזקת מזון הנמצא בכלים יהיו עשויים חומר בלתי מחליד. )ג( המרחק בין המדפים לבין הקיר יהיה 5 ס"מ לפחות ובין המדף התחתון לרצפה 04 ס"מ לפחות.
    176541.12.1992 -6--7
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    ציוד שאינו בא במגע עם מזון
    חלקי הציוד שאינם באים במגע ישיר עם מזון יהיו שלמים, תקינים ונקיים ויהיו .19 בנויים או מצופים בחומר שאינו סופג נוזלים.
    פרק ה': קרור
    מד חום אינדקטורי חדרי הקירור ומקררים יהיו מצוידים במד חום אינדקטורי. .20
    מד חום רושם בחדר קירור
    חדר קירור יהיה מצויד גם במד חום רושם שנתקיימו בו תנאים אלה - .21 לוח הקריאה שלו יותקן מחוץ לחדר הקירור בגובה של 06.1 עד 07.1 מטר (1) מהרצפה; תחום הדיוק שלו 5.0 מעלות צלזיוס בתחום הטמפרטורה שבו הוא פועל. (2)
    הגבלת רעש מיתקני הקירור לא יגרמו לרעש העולה על הנקוב בתקנות למניעת מפגעים )רעש .22 בלתי סביר(, התשל"ז-7791 )להלן - התקנות בדבר רעש בלתי סביר(.
    החזקת מזון גלמי ומזון מוכן במיתקני קירור
     מזון גלמי יוחזקבמיתקניקירור בנפרד ממזון מוכןלאכילה;ההפרדה תהיה בדרך של .23 מחיצות באותו מיתקן קירור או בדרך אחרת שאישר המנהל.
    מיתקן קירור במיתקן הקירור תהיה זרימת אויר באופן שתגיע לכל המזון המאוחסן בו. )א( .24 )ב( גודלו של מיתקן קירור יתאים להיקף הפעילות של בית האוכל.
    מי שתיה קרים במיתקן הקירור יהיה מלאי קוביות קרח לקירור מי שתיה או מכלים המכילים מי .25 שתיה.
    פרק ו': איוורור ותאורה
    איוורור ותאורה מבנה בית האוכל יאוורר באחד מאמצעים אלה .26 חלונות הנפתחים אל אויר החוץ )להלן - איוורור טבעי(; (1) מערכת מכנית לאיוורור )להלן - איוורור מלאכותי(. (2)
    17655 1.3.1993 -6--7
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    הרחקת ריחות, אדים וקיטור )תיקונים: התשמ"ט, התשנ"ג(
    )א( איוורורטבעיאומלאכותיירחיקאדים,קיטורוריחותבלתירצוייםאחריםמכל .27 מבני בית האוכל, להנחת דעתו של המנהל; לצורך זה רשאי המנהל לדרוש התקנת מיתקנים מיוחדים למיזוג אויר. )ב( המנהל רשאי לדרוש התקנת מינדף המכיל כיפה ומפוח מעל כל מיתקן בישול, אפיה או צליה, או מיתקנים נוספים למניעת הפצת ריחות אל הסביבה; דרש המנהל הקמת מינדף, יהיה המינדף מחובר לארובה שגובהה 2 מטרים מעל המבנה בו נמצא בית האוכל, או מעל גג הבנין הגבוה ביותר בסביבה, והנמצא במרחק עד 05 מטרים, לפי הגבוה יותר, ואולם, רשאי המנהל, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שהוא יקבע, לאשר כי המינדף יחובר למיתקן המונע פליטת ריחות ואדים לסביבה. )ג( בבית אוכל הנמצא באזור מגורים או באזור מגורים ומסחר אין להשתמש בפחם לטיגון, גריל, צליה ואפיה.
    החלפת אויר בחדרי בית האוכל
    אויר מלאכותי יחליף תוך שעה אחת את האויר בחדרי בית האוכל המפורטים להלן .28 בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצוין לצידם בטור ב': טור ב' טור א' מספר מזערי של חדרי בית האוכל החלפות אויר בשעה 20 מטבח 6 מחסן מזון 8 חדרי שירות 4 חדרי אוכל
    התקנת מערכת איוורור מלאכותי
    )א( איוורורמלאכותייותקןבהתאם לתקן הישראליובאיןתקןכאמורבהתאםלתקן .29 שאישר המנהל ובתנאי שלא יגרום לרעש מעל הנקוב בתקנות בדבר רעש בלתי סביר. )ב( מיתקני האיוורור יבנו באופן שלא יטפטפו מהם מי עיבוי או שמן.
    נורות חשמליות בכל חדרי בית האוכל והמחסנים יהיו מיתקני תאורה קבועים. .30
    תאורה נאותה עצמתהתאורהבחדריבית האוכלהמפורטיםלהלןבטור א'תהיהלאפחותמהמצויין .31 לצדם בטור ב':
    176561.3.1993 -8--9
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    טור ב' טור א' עצמת תאורה חדרי בית האוכל מזערית בלוקס 400 מטבח ומשטחי העבודה שבו 300 מחסן 300 חדרי שירות 200 פרוזדורים וחדרי מדרגות 300 מעל שולחנות האוכל לקהל
    אמצעי מגן במטבח ובמחסן יצוידו נורות החשמל באמצעי מגן למניעת נפילת שברי זכוכית .32 למזון.
    פרק ז': מי שתיה, מי שפכים ופסולת
    מים המים בבית האוכל יהיו באיכות מי שתיה. .33
    מעברי מים ומאגרי מים
    צינורות ואבזרים שדרכם עוברים מי שתיה או המכילים מי שתיה לא יהיו עשויים .34 מחומר המכיל עופרת או מחומר רעיל אחר.
    מכלי אספקת מים מכלי אספקת המים יהיו מוגנים בפני חדירת מזיקים וזוהמה לתוכם וימלאו אחר .35 הדרישות המנויות בפרק 2 להל"ת.
    סילוק שפכים הצנרת לסילוק השפכים בבית האוכל )א( .36 תהיה שלמה ותקינה ללא נזילה או דליפה; (1) תמנע אפשרות חדירת שפכים אל צינורות מי השתיה; (2) תהיה מאווררת באמצעות צינורות איוורור; (3) תמנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבנין; (4) יותקן בה מפריד שומן בהתאם להוראות המנהל. (5) )ב( שפכים שאינם מוזרמים לרשת הביוב הציבורית יסולקו באופן שלא יגרום נזק או מפגע, להנחת דעתו של המנהל.
    מכלים לאיסוף פסולת מוצקת בבית האוכל
    )א( בביתהאוכליוצבומכליקיבוללאיסוףפסולתמוצקת,במספרובמקום המבטיח .37 נקיון מתמיד, להנחת דעתו של המנהל.
    17657 1.12.1992 -8--9
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )ב( בבית אוכל שבו נמכר מזון לאכילה מחוץ למקום יותקנו מכלים לאיסוף הפסולת במספר ובמקומות כפי שהורה המנהל; בקרבת מכלים אלה ובמקום הנראה לעין יותקנו שלטים נוחים לקריאה בנוסח זה: "אריזות ופסולת יש להשליך אל תוך המכלים המיועדים לכך - שמור על הנקיון". )ג( בעל העסק ידאג להרחקת המכלים מדי התמלאם ולנקיונם התמידי.
    מכלים להחסנת פסולת מוצקת בחצר
    )א( המכלים להחסנת הפסולת המוצקת - .38 יוצבו בחצר בית האוכל או בחדר מיוחד המיועד למטרה זו בלבד, או (1) במקום אחר שקבעה הרשות המקומית; יהיובעלינפחקיבולהמבטיחהחסנתכלהפסולתהמוצקתהנוצרתבעסק (2) במשך 3 ימים לפחות; יהיו עשויים חומר קשיח, בלתי מתעוות, להנחת דעתו של המנהל; (3) יוצבו על גבי מיתקן מוגבה מעל הרצפה או על גבי תושבת בעלת (4) גלגלים; יהיו תקינים, שלמים ובעלי מכסים בלתי נתיקים, למניעת חדירת מזיקים (5) לתוכם. )ב( הרצפה או הקרקע שמתחת למכלי הפסולת תהיה אטומה בפני נוזלים.
    התקנת ברז בקרבת מכלי הפסולת
    בקרבת המכלים להחסנת הפסולת המוצקת יותקן ברז בעל הברגה לחיבור צינור .39 גמיש.
    ניקוי מכלי הפסולת אחרי הרקת הפסולת המוצקת מתוך מכלי ההחסנה ינוקו המכלים וישטפו. )א( .40 )ב( המכלים יהיו תמיד מכוסים. )ג( השפכים מניקוי המכלים יורחקו דרך מחסום הרצפה של נקז הבנין.
    פסולת מוצקת פסולת מוצקת שאינה מורחקת על ידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק .41 באופן שלא יגרום נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל.
    פרק ח': אחסון מזון וטיפול בו
    החסנת מזון כל מצרכי המזון והמאכלים המוצגים לראווה יוצגו במקום, בציוד, )א( .42
    176581.12.1992 -10--11
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    באופן ובצורה המבטיחה שמירת איכותם והגנה מפני מגע של מזיקים או זיהום לתוכם.
     )ב( מצרכי המזון יאוכסנו בכלים עם מכסים מותאמים.
    המזון הגלמי המזון הגלמי יהיה בעל איכות ראויה לצריכת אדם; אספקת המזון תהיה ממקום בעל .43 רשיון עסק תקף.
    החסנת מיני בשר שונים
    בשר עוף בלתי מעובד, דגים ובשר אחר בלתי מעובד יוחסנו במקרר בתאים נפרדים .44 או בחדר קירור על מדפים או ווים נפרדים.
    מצרכי מזון אסורים )תיקון התשנ"ה(
    )א( לא יימצאו בבית אוכל מצרכי מזון אלה - .45 מצרכים שאינם ראויים לצריכת אדם, או שאינם מיועדים לצריכת אדם; (1) חלב או מוצרי חלב שאינם עשויים מחלב מפוסטר או מעוקר; (2) גלידה שאינה מפוסטרת; (3) בשר או מוצרי בשר שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי רשמי (4) ואושרו כראויים למאכל אדם או שהובאו לבית האוכל ממפעל שאינו מחזיק ברשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו והחסנתו(, התשכ"א-0691; ביצי אווז, ביצי ברווז, ביצים של תרנגולי הודו, ביצים סדוקות, שבורות, (5) שפוכות או מיובשות שאינן מפוסטרות; מצרכים מזוהמים בחידקים פטוגניים; (6) מצרכים נגועים במזיקים, הפרשותיהם או חלקיהם. (7) )ב( לא יימצא בבית אוכל מצרך שאינו מזון, למעט חמרי ניקוי הדרושים לעסק.
    הכנת מאכלים מאכלים יוכנו רק במטבח ובאופן שלא יהיה מגע בין מזון גולמי למזון המעובד )א( .46 חלקית או סופית. )ב( פירות וירקות ינוקו ויחוטאו מיד עם הכנסתם לתחום המטבח. )ג( הכנת מזון גלמי תיעשה על משטחים מיוחדים ונפרדים שמשטחם חלק ואינו סופג נוזלים והמשמשים רק למטרה זו בלבד. )ד( מיד אחרי סיום עבודות ההכנה ינוקו ויחוטאו המשטחים שעליהם בוצעו העבודות.
    17659 1.9.1995 -10--11
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    הפשרת מצרכי מזון
    הפרשת מצרכי מזון מוקפאים תיעשה בנפרד מכל מזון אחר ובמקום שהטמפרטורה .47 אינה עולה על 01 מעלות צלזיוס.
    הגשת מאכלים הגשת מזון בלתי עטוף תיעשה בעזרת מכשיר נקי וללא מגע ידיים. )א( .48 )ב( לא יוגשו מאכלים או משקאות אלא בכלים נקיים.
    נקיון עובדי המטבח אדם שטיפל במזון כאמור בתקנה 64)ג( לא ימשיך לטפל במזון אלא אחרי שהחליף .49 את סינורו ואחרי שרחץ את ידיו ביסודיות, במים חמים עם סבון ומברשת.
    הטמפרטורה להחזקת מזון
    )א( מזון בלתי מוקפא, המהווה קרקע נוחה לריבוי חידקים יוחזק בטמפרטורה שלא .50 תעלה על 5 מעלות צלזיוס. )ב( מזון מוקפא ובשר טחון גלמי יוחזק בטמפרטורה שלא תעלה על 81 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.
    הטמפרטורה להחזקת מאכלים
    )א( מאכל המיועד להגשה כמאכל חם יוחזק בטמפרטורה של 56 מעלות צלזיוס .51 לפחות, עד למסירתו לידי הסועד. )ב( רטבים, סלטים ומאכלים אחרים שמתכוונים לקררם אחרי הבישול, יקוררו מיד עם גמר הבישול במהירות האפשרית, באופן שכעבור שעה מגמר הבישול מידת החום במרכז המאכל לא תעלה על 02 מעלות צלזיוס, וכעבור שעתיים מגמר הבישול מידת החום במרכז המאכל לא תעלה על 5 מעלות צלזיוס. )ג( מאכלים כאמור בתקנת משנה )ב(, המיועדים להגשה כמאכל קר יוחזקו בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס, עד למסירתם לידי הסועד. )ד( עוגות עם קצפת או קרם יוחזקו בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס.
    פרק ט': העובדים
    לבוש ונקיון לא יעסוק אדם בבית אוכל בהכנת אוכל אלא אם כן .52 הוא לובש בגדים בהירים, נקיים ושלמים המיועדים אך ורק לעבודה בבית (1) האוכל, ואם הוא עובד מטבח - הוא לובש גם סינר לבן; שערותיו אסופות לראשו או תספורתו קצרה והוא חובש כיסוי ראש בהיר (2) המכסה את שערותיו;
    176601.9.1995 -12--13
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    ידיו וצפרניו נקיות; (3) אינו עונד עדיים, למעט טבעת נשואין, על אצבעותיו ועל זרועותיו; (4) מקפיד על נקיון גופו. (5)
    בריאות העובד לא יעסוק אדם ולא יעבוד בבית אוכל אם נתקיים בו אחד מאלה: .53 הוא חולה במחלת שחפת פתוחה, במחלת עור העלולה לגרום לזיהום (1) מצרכי המזון, או במחלה מידבקת אחרת העלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזון, או הוא נושא טפילי מחלה כזו; על פניו, צוארו, זרועותיו או ידיו חבורות, חטטים או פצעים פתוחים או (2) מוגלתיים; הוא מסרב לעבור או אינו עובר בדיקה רפואית או בדיקת רנטגן, שהמנהל (3) דרש.
    פרק י': חדרי שירות
    חדרי שירות )תיקון התשמ"ו(
    )א( בכלעסקיהיוחדרישירותהכולליםתאיביתשימוש,משתנותוכיוריםבמספר .54 הנקוב להלן: עד 03 אורחים - אסלה אחת וכיור אחד המשותפים לנשים וגברים, למעט מסעדות ובתי קפה שבהם חייבים להימצא שירותים נפרדים לגברים ולנשים. מספר מקומות נשים גברים לאורחים בישיבה או בעמידה כיור אסלה כיור אסלה משתנה 1 1 1 1 1 13 עד 05 2 2 2 2 2 15 עד 001 3 2 3 3 3 101 עד 002 3 2 3 4 3 102 עד 003 5 3 4 5 4 103 עד 005 6 4 5 6 5 105 עד 007 1 1 1 1 1 לכל 002 נוספים
    )ב( בסמוך לחדרי השירותים יש להתקין חדר הלבשה לעובדים עם מקום מתאים לאחסנת בגדיהם.
    17661 1.12.1992 -12--13
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )ג( השירותים יהיו צמודים לעסק ומחוברים אליו באמצעות מבוא מאוורר. )ד( בעסקים מסוג מזנון, פיצריה, פלאפל ובורקס יכולים השירותים להיות מחוץ לכתלי העסק, במרחק שלא יעלה על 52 מטרים ממנו ובתנאי שיהיו לשימוש בלעדי של עובדי המזנון ואורחיו. )ה( במקרה שהכיור לשטיפת ידיים נמצא בתוך תא בית השימוש או שבית השימוש נמצא מחוץ לכתלי העסק כאמור בתקנת משנה )ד( יימצא כיור לרחצת ידיים גם בחדר האוכל.
    תנאים לחדרי שירות )תיקון התשמ"ו(
    על חדר השירותים יחולו הוראות אלה: .55 תהיה אליהם גישה נוחה; (1) הקירותיהיומכוסיםבאריחיםעדלגובהשל08.1מטריםמהרצפהלפחות, (2) ומעל לגובה האמור יהיו מטויחים ומסוידים בגוון בהיר; קבועות סניטריות ימלאו אחר הדרישות המנויות בפרק 3 בהל"ת; (3) הציוד והקבועות יהיו תקינים, שלמים ונקיים; (4) בקיר מעל הכיור הנמצא במבוא או בחדר האוכל יהיו אריחי חרסינה (5) שיכסו שטח של 5757 ס"מ.
    בבתי השימוש - .56 ימצא תמיד נייר טואלט; (1) אם יועדו לנשים, יהיה בהם מכל עם מכסה ומדרס רגל; (2) האסלה תהיה מצויידת במכשיר הדחה הממלא אחר הדרישות המפורטות (3) בפרק 5.3 בהל"ת; האסלה תהיה שלמה, תקינה ונקיה; (4) בכל תא בית שימוש תהיה דלת הניתנת לסגירה מבפנים; (5) פרט לאמור בפסקה )2( לא יעמוד בתא בית השימוש מיתקן לאיסוף (6) פסולת; יותקנו ברזי לחץ אוטומטי. (7)
    משתנות המשתנות .57 יהיומסוגשל משתנתקיר בהתאםלפרק3 להל"ת,או משתנותעביט, אם (1) אישר זאת המנהל; יצוידו בברזי לחץ אוטומטי; (2) יהיו שלמות, תקינות ונקיות; (3) ימלאו אחר הדרישות הנוספות המנויות בפרק 3 להל"ת. (4)
    176621.12.1992 -14--15
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    כיורים הכיורים .58 יותקנו בהם ברזים לאספקת מים קרים וחמים בכל שעות היום; (1) ימצא לידם סבון או חומר ניקוי דומה; (2) בקרבתם ימצא אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד־פעמי ומכל לאיסוף (3) פסולת; יהיו שלמים, תקינים ונקיים. (4)
    פרק י"א: תחזוקה
    נקיון המבנים והציוד
    )א( הציוד והמבנה יהיו נקיים בעת התחלת השימוש בהם ויוחזקו נקיים כל זמן .59 השימוש; בגמר יום העבודה ינוקו הציוד והמבנה. )ב( במשך כל יום העבודה ינוקו חלקי המבנה והציוד עם תום כל תהליך עבודה.
    מיתקני האיוורור והתאורה
    מיתקני האיוורור והתאורה יהיו תמיד נקיים מאבק ומכל זיהום אחר. .60
    שיטת חיטוי כלי האוכל והבישול
    )א( כלי האוכל, השתיה והבישול ינוקו במים חמים ובסבון או בדטרגנט מיד אחרי .61 השימוש בהם. לא ימצאו חיידקים פוטוגניים. rinsetest אוswabtest )ב( במבחן
    כלי אוכל ושתיה לשימוש חד פעמי
    כלי אוכל וכלי שתיה המיועדים לשימוש חד פעמי יורחקו למכל קיבול לאיסוף .62 פסולת מיד אחרי השימוש בהם.
    הריהוט המיועד לאורחים
    במשך השעות שבית האוכל פתוח לציבור יהיו הציוד והריהוט המיועדים לאורחים, .63 לרבות מפות השולחן, נקיים מכל זיהום ומשאריות מזון.
    מניעת צפיפות במטבח, במחסנים, בפרוזדורים ובחדרי המדרגות לא תהיה צפיפות העלולה למנוע .64 תנועה נוחה לעובדים וגישה חופשית לכל חלקי המבנה והציוד.
    אחסנת מצרכים במטבח, במחסנים ובחדרי הקירור יונחו המצרכים על גבי משטחים החל בגובה 03 .65 ס"מ מהרצפה אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה.
    17663 20.3.2005 -14--15
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    החצר חצר בית האוכל תהיה מנוקזת, מסודרת ונקיה מלכלוך ומשלוליות. .66
    חובת החזקת מסמך על הדברה
    בוצעה פעולת הדברה באמצעות רעלים, יימצא במשרד בית האוכל מסמך הכולל .67 פרטים אלה: שם המדביר, מענו, תאריך הפעולה וסוגה, מהותו וריכוזו של חומר ההדברה; על המסמך יש לשמור ששה חודשים מיום ביצוע פעולת ההדברה.
    החזקת חמרי הדברה
    חמרי הדברה יוחזקו באריזה מקורית בלבד הנושאת עליה סימן כחוק, ויוחסנו במקום .68 נעול ומיוחד המיועד למטרה זו בלבד.
    פרק י"ב: שונות
    איסור כניסת זרים למטבח
    לא ימצא במטבח אדם שאינו נמנה עם צוות העובדים. .69
    איסור החזקת בעלי חיים )תיקון התשס"ה(
    לא ימצאו בבית האוכל בעלי חיים, למעט כלב נחייה לעיוור. .70
    איסור לינה לא ילון ולא יגור אדם בבית אוכל. .71
    איסור עישון לא יעשן אדם במטבח של בית אוכל, ולא בזמן הגשת האוכל. .72
    ביטול בטלים .73 תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשל"ד- (1) ;1974 תנאים מיוחדים )סניטריים( לבתי אוכל שהוצאו בהתאם לסעיף 7 לפקודת (2) מלאכות ותעשיות, 2791.
    הוראות מעבר על אף האמור בתקנות אלה, רשאי המנהל לפי בקשת בעל בית האוכל, לפטרו .74 מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן כבר התנהל בית־האוכל לפי רשיון תקף.
    תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן. .75
    1766420.3.2005 -16--17
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )תיקונים: התשמ"ו, התשנ"ב(
    תוספת )תקנה 2(
    סימן א' - מזנון
    )א (במזנון מותר: .1 להכין ולמכור לצריכה במקום - משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או (1) מרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות; למכור לצריכה במקום - עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים וסלטים. (2) )ב( במזנון אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף, ולמעט נקניק או נקניקיות.
    )א( שטחם של החדרים במזנון שבו עד 03 מקומות ישיבה יהיה לפחות כאמור להלן: .2 מטבח 8 מ"ר מחסן 4 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( במזנון שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
    הכיריים במטבח יהיו בעלי 4 להבות לכל היותר. .3
    סימן ב' - בית קפה
    )א( בבית קפה מותר: .4 להכין ולמכור - משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים ותבשילים (1) שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום; למכור - עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו (2) ממקור בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים. )ב( בבית קפה אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.
    17665 1.12.1992 -16--17
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )א( שטחם של החדרים בבית קפה יהיה לפחות כאמור להלן:מטבח 01 מ"ר מחסן 6 1 מ"ר .5 חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 92 מ"ר )ב( בבית קפה שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
    בנוסף לאמור בתקנות אלה ימלא המטבח אחר תנאים אלה: .6 משטחו יוקצה לרחצת כלים, ובשטח זה יהיה מיתקן ליבוש כלים; 1/3 (1) יהיו בו שני כיורים עם משטח שיש או נירוסטה הצמוד אליהם או לאחד מהם; (2) יהיו בו שני משטחי עבודה, האחד למזון גלמי והאחר למזון מעובד; (3) משטחי העבודה יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו (4) של המנהל; לא יהיו בו יותר מארבע להבות בכיריים לבישול. (5)
    סימן ג' - מסעדה
    במסעדה מותר להכין ולמכור ארוחות מבושלות. .7
    .)א( שטחם של החדרים במסעדה יהיה לפחות כאמור להלן: 8 מטבח 21 מ"ר מחסן 8 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 53 מ"ר )ב( במסעדה שבה למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 04.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווסף לחדר האוכל 1 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2)
    בנוסף לאמור בתקנות אלה ימלא המטבח אחר תנאים אלה: .9 )א( במטבח יהיו מדורים נפרדים כאמור להלן:
    176661.12.1992 -18--19
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    לטיפול במזוןגלמי; (1) לבישול; (2) למזון מוכן להגשה; (3) לשטיפת כלים. (4) )ב( המדורים יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו של המנהל. )ג( מעל למיתקני בישול או טיגון יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. )ד( יהיו שלושה כיורים לפחות.
    סימן ד' - פיצריה
    )א( בפיצריה מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום. .10 )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות.
    )א( שטחם של החדרים בפיצריה יהיה לפחות כאמור להלן: .11 מטבח 01 מ"ר מחסן 6 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( בפיצריה שבה למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2) )ג( בפיצריה שבה מכינים מצרכי מזון נוספים, ייקבעו השטחים הנוספים להנחת דעתו של המנהל.
    )א( מעל למיתקני האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. .12 )ב( התנור יהיה מסוג שאישר המנהל.
    הבצק יוכן מקמח מנופה באריזות מוכנות מראש. .13
    17667 1.12.1992 -18--19
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    סימן ה' - מזנון בורקס
    )א( במזנון בורקס מותר לאפות בורקס קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ .14 למקום. )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק ונקניקיות.
    )א( הבורקס הקפואים יסופקו ממקום שאושר לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים .15 לעסקים לייצור מזון(, התשל"ב-2791, והובלתם תיעשה ברכב מיועד לכך שאישר המנהל. )ב( הבורקס יועברו ישירות מהרכב כאמור, למקרר של מזנון הבורקס.
    )א( שטחם של החדרים במזנון בורקס יהיה לפחות כאמור להלן: .16 מטבח 01 מ"ר מחסן 6 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 32 מ"ר )ב( במזנון בורקס שבו למעלה מ־03 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 03.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף; (1) יווספו לחדר האוכל 05.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף. (2) )ג( במזנוןבורקסבומכיניםמצרכימזוןנוספים,יקבעוהשטחיםהנוספיםלהנחתדעתו של המנהל.
    בנוסף לאמור בתקנות אלה יהיו לפחות שני כיורים שאחד מהם יהיה מיועד לרחיצת תבניות .17 ושגודלו יהיה לפחות 06 ס"מ 063 ס"מ 083 ס"מ.
    מעל למיתקן האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 82. .18
    סימן ו' - מזנון לפלאפל
    )א( במזנון פלאפל כאמור בסימן זה מותר להכין ולטגן פלאפל ולהכין תוספות לפלאפל .19 מירקות לא מבושלים, לשם צריכה במקום. )ב( אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף.
    במזנון פלאפל אסורה המכירה בשירות עצמי. .20
    176681.12.1992 -20--21
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891 רישוי עסקים
    )א( שטחם של החדרים במזנון לפלאפל יהיה לפחות כאמור להלן:מטבח 01 מ"ר מחסן 6 1 .21 מ"ר חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 51 מ"ר )ב( המנהל רשאי להתיר שטח קטן יותר לחדר האוכל אם מצא הצדקה לכך. )ג( במזנון לפלאפל שבו מכינים מצרכי מזון נוספים, יקבעו שטחים נוספים להנחת דעתו של המנהל.
    בנוסף לאמור בתקנות אלה, יהיו במטבח לפחות שני משטחי עבודה כולל שולחנות וכלים .22 נפרדים, האחד להכנת הירקות לסלטים והשני להכנת תערובת החומוס.
    מעל למיתקן לטיגון יותקן מינדף כאמור בתקנה 72. .23
    בחדר האוכל ועל יד החנות יותקן פח לפסולת עם מכסה בלתי נתיק. .24
    )תיקון התשנ"ב( סימן ז' )בוטל(
    )תיקון התשנ"ב( )בוטלו(. .28-25
    סימן ח' - אולם שמחות
    סימן זה חל על מקום להכנת כיבוד וארוחות לאירועים חברתיים או משפחתיים ולהגשתם. .29
    שטחם של החדרים באולם שמחות יהיה לפחות כאמור להלן: .30 אחוז מהשטח הכללי של האולם 20 מטבח 12 מחסן 68 חדר אוכל וחדרי שירות ביחד חדרי הלבשה, אם ישנם למעלה מ־01 עובדים
    במטבח יהיו מדורים מופרדים במחיצות כאמור להלן: .31 לטיפול במזון גלמי, שבו מקום לרחיצת ירקות כולל כיור עמוק; (1)
    17669 1.12.1992 -20--21
    תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג-3891
    176701.12.1992
    לבישול ובו שטח נפרד להכנת בצק לעוגות; (2) למזון מוכן להגשה, ובו מיתקן לחימום; (3) לשטיפת כלים, ובו כיור אחד לפחות, המיועד לרחיצת כלים גדולים בלבד, (4) 08 ס"מ לפחות.× 06 ס"מ × שגודלו 06 ס"מ
    י"ב באב התשמ"ג )22 ביולי 3891(
    אליעזר שוסטק שר הבריאות

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום רביעי, 5/10/16, 21:01

     הגעגועים לנשיא לשעבר העלו בזכרוננו את אותו ריאיון שערכנו עימו לפני כשנה וחצי, בו חשף פרס ז"ל את הקשר האישי שלו לאדריכלות ועיצוב, גילה מה היה משנה בתכנון העירוני הישראלי והציג סיור מרתק במרכז פרס לשלום. בואו לצפות ולהיזכר באיש המיוחד הזה

     מאת: מערכת אתר בניין ודיור

             בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה    
     צילום: איקו פרנקו

     ''

      

     "תמיד חלמתי להיות משורר או אדריכל. לא יצא לי להיות לא זה ולא זה", התוודה שמעון פרס ז"ל בפנינו לפני כשנה וחצי, רגע לפני שהוענק לו אות הוקרה במסגרת פרויקט "55 המבטיחים" על פועלו לקידום יזמות צעירה בתחום. באותו ראיון חגיגי שקיימנו עם הנשיא התשיעי בלשכתו שבמרכז פרס לשלום, התגלה קשר חזק ואמיתי של פרס לעולם האדריכלות והעיצוב ובו נגיעה של ממש אל התחום. 

      

     "אני טוען שאם כבר בונים, אז לעשות את זה כמו שצריך", התייחס אז פרס לעיצוב הישראלי, "בארץ הכל מתקדם מאוד מהר ובונים מבנים תוך התייחסות רק לשמונים אחוזים מהסך הכולל. חסרים לנו אותם עשרים אחוזים נותרים שהופכים את הבניין לבעל השראה ושהופכים אותו להצהרה בפני עצמו". את אותה אג'נדה אישית שלו מספר פרס שניסה לממש דווקא בתכנון של המבנה שקרוי על שמו ונועד להיות חממה ליזמות צעירה, גם כזו שבתחום האדריכלות והעיצוב. בשיחה מעמיקה עמו, התברר שפרס היה שותף גם לתכנון הקמת המרכז, כפי שהיה שותף בעשייה ובפעילות. הוא היה מגיע בכל יום למשרדו שנמצא בקומה השלישית של המרכז, משרד אותו תכנן ועיצב במו ידיו, ומארח קבוצות ואישים מהארץ והעולם. 

      

     צפו בראיון המלא עם שמעון פרס ובסיור המודרך שערך לנו במרכז:

      

      

      

     כששאלנו את פרס איזו עיר בישראל היה משנה, הוא ענה שהיה מתמקד דווקא בנגב, במצפה רמון. "מדובר באחד המקומות היפים ביותר בארץ והחלום שלי הוא למצוא שלושים אדריכלים בעלי שם עולמי שיבנו וילות במצפה רמון ויצרו בעיר מעין תערוכה קבועה ומתמדת של ארכיטקטורה מרשימה", ענה פרס. ממצפה רמון הוא המשיך וסיפר שמכל הערים בעולם בהן ביקר, הוא התחבר מבחינה אדריכלית דווקא לפריז, והבהיר שאת אותה אג'נדה של הצרפתים ניסה גם הוא לשמר - מבנים קונספטואליים ובעלי משמעות. וזה בדיוק מה שניסה לעשות במרכז פרס לשלום.

      

     ''
     פרס במרפסת הבניין

      

     בתכנון המבנה המרשים, שתוכנן קונספטואלית על ידי מסימיליאנו פוקסס ונבנה בישראל על ידי יואב מסר, ניסה פרס לשלב כמה שיותר אמצעים סמליים שמחברים בין יפו ותל אביב, בין ערבים ליהודים ובין רוח ותיקה לצעירה. מהלשכה האישית שלו הוביל אותנו פרס במסדרונות המבנה, דרך האודיטוריום המרשים ועד לחדר האהוב עליו - הספרייה. "אין ספרייה יפה כזו בכל העולם", הוא הדגיש בזמן הסיור, "זה פשוט בניין יפהפה בעיניי ואם לומר את האמת, לא תיארתי לעצמי שזה יצא כל כך יפה". 

      

      

     ''הספרייה הייתה החלל האהוב על פרס במרכז

      

     ''
     חדווה אלמוז, עורכת מגזין בניין ודיור, ומתן אברמוביץ', עורך אתר בניין ודיור לשעבר, בסיור עם פרס במרכז

      


     ייעוץ, הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת  תוכניות,הגשה  וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
      
     קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
     ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
      
     קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
     ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
      
      
      
      
      
     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il
         

      

     ''

      

     במסגרת פרויקט "55 המבטיחים" של בניין ודיור זכה שמעון פרס באות הוקרה על פועלו לקידום יזמות צעירה בתחום האדריכלות ועל כינון מבנה ארכיטקטוני בעל שם עולמי. מי עוד זכה באותות ובפרסים במסגרת פרויקט המבטיחים לשנת 2015? לרשימה המלאה לחצו כאן >>  

         

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שני, 3/10/16, 00:52
          

      פעמים רבות אנו נשאל ים על ידי לקוחות, חברים ובני משפחה מהו בעצם ההבדל בין קונסטרוקטור לבין מהנדס בניין.

      על מנת שלא להלאות אותם (ואתכם) בהסברים ארוכים, אומר רק שהעמוד בו אתם נמצאים כעת, תכנון פרויקטים, הוא תמצית ההבדל. קונסטרוקטור הוא מהנדס בניין שהתמחה בתכנון. בעוד שמהנדס בניין אמון על ביצוע, מהנדס קונסטרוקציה הוא גם המתכנן וגם המבצע, והוא הסמכות העליונה בכל הקשור לשלמותו ויציבותו של מבנה.

       

      כקונסטרוקטורים, אנו מעניקים שירותי תכנון הנדסי למבנים, הכולל הוצאת תוכניות קונסטרוקציה וליווי הנדסי למבנה חדש, דירה קיימת, תוספת למבנה, חיזוקים למבנה קיים או בעת שיפוץ, תכנון הנדסי עבור קונסטרוקציית פלדה, בטון או עץ, וכן חישובים סטטיים הנדרשים לרשות המקומית.

       

      תוספות בנייה יכולות להעלות את ערך הנכס באופן משמעותי, לשדרג את הבית ולתת מרחב נוסף לטובת ילדים שהצטרפו עם הזמן למשפחה, אירוח אורחים או הגדלת אפשרויות הפנאי בבית, דוגמת חדר משחקים, קולנוע ביתי ועוד. אם הינכם מעוניינים בתוספת חדר על גג, תוספת קומה או מרפסת לבית קיים ואפילו תוספת פרגולה – בכל אלו מבוצע התכנון על ידי קונסטרוקטור עם ניסיון בתכנון הנדסי.

       

      תוספת בנייה מצריכה קבלת היתר בנייה מהרשות המקומית, ותאושר כאשר לא נוצלו כל זכויות הבניה בנכס, במידה וקיימת תב”ע (תכנית בניין עיר) בתוקף, אשר מאפשרת הגדלה של זכויות הבנייה, או במקרים בהם מדובר בשטח שירות, דוגמת חנייה, מחסן, מרתף, ממ”ד, חדר כביסה, או חדר אשפה. אישור תוספת הבנייה אינה עניין של מה בכך, והיא יכולה לארוך זמן ממושך עד לקבלת האישורים המתאימים. על מנת להגיש בקשה לתוספת בנייה, חשוב להיעזר בשירותיו של מהנדס קונסטרוקציה, אשר יבדוק את המבנה, יכין תוכנית, יערוך חישובים, ורק לאחר מכן יגיש את התוכניות והבקשה לתוספת הבנייה.

       

      אם אתם עומדים בפני:


      • הקמת בניין חדש
      • הריסת בניין
      • שיפוץ, תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים, דוגמת חנייה מקורה, גדר, פרגולה או סככה
      • שינוים פנימיים במבנה, אשר פוגעים בקונסטרוקציה או בצנרת המשותפת
      • הכשרת חריגת בניה,
      • פיצול דירה,
      • שינוי יעוד.

      נשמח לעמוד לרשותכם בתכנון וליווי הנדסי לפרויקט, סיוע לקבלת היתר בנייה, פיקוח בנייה וניהול הפרויקט לאחר שיאושר, ביצוע חישובים סטטיים, ייעוץ הנדסי, בדיקת יציבות מבנים, הריסת מבנים, ועוד.

       

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il    

       

       

      משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
      בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

       המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
      רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
      מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

           
      טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
      • עיריות
      • רשויות מקומיות
      • רשויות אזוריות
      • ועדות מקומיות ומחוזיות
      • משרדים ממשלתיים
      • משרד הבריאות
      • המשרד להגנת הסביבה
      • משרד הפנים
      • משרד הדתות
      • ועדות ערר
      • משרד ההגירה
      • משרדי שלטונות המס
      • המוסד לביטוח לאומי
      • המשרד לבטיחות ולגהות
      • משרדי הטאבו
      • מכון התקנים
      • מנהל מקרקעי ישראל
      • מועצות מקומיות
        

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:

       פרופיל

       benklinger
       1. שלח הודעה
       2. אוף ליין
       3. אוף ליין

       ארכיון

       פיד RSS

       הפעילות שלי