כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 11/2017

  0 תגובות   יום שלישי, 28/11/17, 22:53

   

  הפחתת מיסים וארנונה

   
   
   

  במקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה בקלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

  צור קשר

    המחוקק נתן את דעתו על כך בצורת מתן אפשרות להגשת בקשה מיוחדת להפחתה בנטל המס, או במקרים מיוחדים אף למחיקת התשלום ברשויות מסוימות, כגון עיריית תל אביב. ישנן ועדות שיש בסמכותן להפחית את גובה המסים וההיטלים "עקב" מצב חומרי ויעוד.


  משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

  המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שני, 27/11/17, 09:19

   שירותים נוספים שקלינגר יכולה לסייע בהתמודדות עם מחלקת הפיקוח על הבניה :

    

   מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין

   ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:

   • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף במלואו את נשוא הצו.
   • כאשר הצו בוצע במלואו (נהרס).
   • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.
   • כאשר מדובר בצו הריסה ישן עד 1970, כאשר הערה נרשמה על שם הבעלים- אשר אינם בעלי זכויות במקרקעין כיום-.
   • כאשר הצו נרשם בטעות על חלקה אחרת.

    

   הגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה:

   לצורך בקשה למחיקת הערת אזהרה יש להגיש את המסמכים הבאים:

   לאחר קבלת המלצת מחלקת הפיקוח לביטול הערת אזהרה, תשלח תשובה למבקש והחומר יעבור להמשך טיפול במחלקה הפלילית, על מנת לקבל את המלצתם לביטול. 
   המלצת המחלקה הפלילית תובא בפני שופט אשר לו הסמכות לקבוע בנושא זה. לאחר קבלת החלטה, המחלקה הפלילית תעדכן את המבקש. ניתן ליצור קשר עם המחלקה הפלילית בפרטי הקשר המופיעים מטה. 

    

   אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

   '' 
    

   ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר הבנייה. לכן, תנאי סף להגשת תשריט לאישור הוא הצגת היתר לבניין ישן והצגת טופס 4 או תעודת גמר לבניין חדש. 

    

    

    

   הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף

   • יש להכין תשריט בהתאם להנחיות שבתדריך של משרד המשפטים, בהתאמה להיתר הבנייה. אי התאמה להיתר יש לסמן לפי כללי סימון החריגות (ראה בהמשך).
   • התצהיר בגוף התשריט ייערך בהתאם למהות (רישום של בית חדש או תיקון הצו של בית קיים)
   • כל עותק צריך להיות חתום בחתימה מקורית של עורך התשריט (לא יאושר העתק מצולם)
   • יש להקפיד על הצגת כל השטחים המשותפים כפי שאושרו בתקנה 27
   • שטחי זיקת הנאה יש לסמן גרפית בליווי תיאור מילולי  בהתאם לתשריט הרישום של שטר הזיקה בפנקס הזכויות
   • תיאור יחידת הרישום (חלקת משנה) בטבלה יהיה לפי השימוש בפועל נכון ליום עריכת התשריט (בהתאם להנחיות משרד המשפטים: דירה, מחסן, אולם, חנות, משרד)
   • יחידת רישום (חלקת משנה) תסומן בקו צבעוני רציף צמוד לדופן פנימי של קירות חיצוניים של הנכס
   • אם בעמודה המתארת את היחידה, בנוסף למילה "דירה" מופיע "מחסן" ו/או "מסתור כביסה" או פריט נוסף אחר (לדוגמא: "דירה ומחסן" או "דירה + מרפסת לא מקורה"), יסומנו אלה בתשריט בקו צבעוני היקפי בדומה לסימון היחידה
   • יש לוודא שכל יחידה הרשומה בעמודת ההצמדות (למשל: חניה, מחסן, שטח גג) תסומן בתשריט בצבע מלא, כל יחידה בצבע התואם את הדירה שאליה הוצמדה. בכל קטע המיועד להצמדה יש לסמן מידות האורך והרוחב. אם קיימת הצמדה למספר דירות יש לצבוע את ההצמדה בצבעי אותן הדירות, ולציינן בטבלת הצמידויות המשותפות.

   אין לכלול, בתוך מסגרת היחידה חריגות בנייה או תוספת ללא היתר ואין לחשב את שטחן במניין שטחי הבנייה. יש לסמן אותן בקו מקווקו + תיאור מילולי. יובהר בזאת כי אישור התשריט לא מתייחס לגודל שטחי היחידה (נושא זה הינו באחריות בלעדית של עורך התשריט).

    

   מידע משלים:

   תהליך העבודה

   את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר, להניח בתיבה ייעודית באולם קבלת קהל אגפי או למרכז מידע פיקוח בפגישה מתואמת מראש, דרך המוקד הטלפוני.
   המפקח יבדוק האם התשריט מתאים להיתר הבנייה ולמצב הקיים בשטח (בבניינים חדשים רצוי להגיש את התשריט בסמוך ככל האפשר למועד קבלת טופס 4 לאכלוס, על מנת למנוע כפל ביקורות). לאחר מכן התשריט יועבר למרכז חו"ד לטאבו אשר יבדוק התאמתו למצב התכנוני התקף.

   אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט:

   • מרכז חו"ד לטאבו ייצור קשר עם המבקש ויבקש ממנו להמציא 2 העתקים נוספים של התשריט
   • התשריטים המאושרים יועברו לאישור וחתימת מהנדס העיר 

   אם יש חריגות בנייה ו/או נדרש תיקון התשריט:

   • יש לסמן את החריגות ע"ג התשריט לפי הכללים המתוארים מעלה
   • יש להמציא 3 העתקים מתוקנים של התשריט
   • מרכזי חו"ד לטאבו יערוך בקשה לרישום הערה בדבר אי התאמה להיתר לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011
   • רשות הרישוי תדון ותחליט בבקשה
   • התשריטים המאושרים יחד עם בקשת רישום לפי תקנה 29 יועברו לאישור מהנדס העיר

   אישור סופי יהיה ב- 3 עותקים: אחד מהם למסירה ללשכת מפקחת בכירה על רישום מקרקעין, ואחד לעירייה.

    

   אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן

    

   על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה רשאית חברת החשמל לספק חשמל למבנה הבנוי בהיתר בלבד. 
   באשר למבנה הקיים מלפני תחולת החוק (דהיינו, בנוי לפני 1965) אך בידי הבעלים או רשויות אין היתר בנייה עבורו,

   ניתן לאשר התקנת מונה אחד בלבד.

    

   לצורך הוכחת מועד הקמת הבנייה יש להמציא אישור מבוסס פענוח צילומי אויר או מפה מאושרת מהמרכז למיפוי ישראל. להגשת הבקשה יש למלא טופס פניה ולצרף לו אישור הנ"ל, נסח טאבו עדכני- או אישור חברת עמידר, או אישור חיבור קודם מחברת חשמל (ישן). את הטפסים אפשר לשלוח למחלקת הפיקוח על הבנייה בפקס או בדוא''ל המופיע מטה. 

    

    

   בקשה לאישור היעדר תביעות

   בקשה לאישור היעדר תביעות  הינה בקשה לבירור הליכים משפטיים (במידה וישנם) בכתובת מסויימת, החל משנת 1994 ואילך. 
   לצורך הגשת בקשה יש  מלא את טופס הפנייה המופיע מטה, ולצרף נסח טאבו עדכני. 
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום ראשון, 26/11/17, 20:53

    עסקים עושים בתל אביב-יפו 


    בעל עסק יקר 


    לראשונה בישראל -

    עיריית תל אביב-יפו משיקה מערכת מקוונת לרישוי עסקים אגף רישוי עסקים משיק שירות חדש וראשון מסוגו בישראל אשר מאפשר לכלל בעלי העסקים- חדשים וקיימים, לנהל באמצעות האתר העירוני את כל הליך הבקשה לרישוי עסק.

    מדובר על שירות הפועל בכל שעות היממה ומאפשר קליטת מסמכים, הזנת תכניות תקינות, מתן שירותים מרחוק, שקיפות מלאה תוך צמצום לוחות הזמנים. כיצד זה עובד? ההגשה המקוונת מאפשרת לבעל העסק להגיש את הבקשה ולצפות בסטטוס ובאופן טיפול עורך התכנית שמעסיק בבקשתו, באופן מקוון. בנוסף, כלל המסמכים הקשורים לבקשתו נמצאים לשירותו בכל רגע נתון. הליך הגשת הבקשה באופן מקוון מצטרף לרשימת שירותים מקוונים נוספים ברישוי עסקים הפועלים בעיר תל אביב-יפו: זימון תור מראש, ביצוע תשלומים, בקשה למידע מוקדם, בדיקת סטטוס רישוי עסקים, מיפוי עסקים בעלי רישיון או היתר זמני במפות ה GIS ועוד. בעתיד הקרוב אנו צופים צמצום לוח זמנים לטיפול בבקשה לרישיון עסק באמצעות המערכת המקוונת, זאת כמובן במקביל לרפורמה שהעירייה מבקשת לקדם בתיקוני חקיקה. קישור לרישוי עסקים מקוון - goo.gl/i56FCg  


    אגף רישוי עסקים מזמין אותך לפנות אליו לשאלות/הבהרות


    מוקד שירות אגף רישוי עסקים 03-7244600


    בברכה,
    מנהלת אגף רישוי עסקים
    איילת וסרמן

     

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום חמישי, 16/11/17, 21:21

     שופט בדימוס בביקורת חריפה: התיקון לחוק התכנון והבנייה יגביר אכיפה בררנית  

      
       
     תיקון 116 לחוק התכנון והבניה שאושר בכנסת יכנס לתוקף באוקטובר. התיקון מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט

     מאת: דניאל ארנסט


     תיקון החוק עבר מתחת לרדאר של חברי הכנסת היהודים וזכה להתנגדויות בעיקר מחברי הכנסת הערביים, אבל מי שיפגע ממנו הוא דווקא הציבור הרחב בארץ.
     הקושי בהתמודדות עם הבניה הבלתי חוקית במגזר הערבי לא נבע מפגם בחוק אלא מכך שכדי לבצע צו הריסה במגזר צריך מאות שוטרים כדי להתמודד עם ההתנגדות והמהומות. לכן צווי הריסה בבניה בלתי חוקית במגזר לא נאכפו, בעוד שבשאר המדינה אין קושי לאכוף צווי הריסה או תשלום קנסות. מצב זה לא צפוי להשתנות גם לאחר תיקון החוק ולכן ההכבדה וההחמרה תחול בפועל בעיקר על המגזרים הרגילים שהם בעיקרון שומרי חוק.

     עיקרי תיקון 116 : החמרה רבה של הקנסות על עבירות בניה , הענקת סמכויות רחבות לעיריות להוציא צווי הריסה מנהליים, ללא בתי משפט, צמצום סמכויות השופטים לעכב צווי הריסה, (שופט יוכל לעכב צו הריסה רק פעם אחת .) וביטול למעשה של התיישנות עבירת הבניה שהייתה 5 שנים. ניתן יהיה להרוס גם בניה ישנה יותר , וכן צומצמו טענות ההגנה של הנאשמים.

     במקום להקל על הוצאת היתרי בניה החמירו את העונשים: הקושי הרב בישראל להוציא היתרי בניה, הבירוקרטיה הקשה, הזמן הרב והכסף הרב הנדרש להוצאת היתר מהווים גורם משמעותי בריבוי עבירות הבניה.

     התיקון מהווה מהפיכה בחוק התכנון והבניה ומהווה כתיבה מחדש והרחבה ניכרת של נושא עבירות הבניה והעונשים .

     התיקון מנוגד למגמה בארצות נאורות ודמוקרטיות שבהן עבירות בניה זוכות בעיקר לאכיפה מינהלית ללא פתיחת תיק פלילי הגורם להכתמת אזרחים נורמטיביים ללא צורך. בארה"ב לדוגמה מוטל קנס מנהלי תקופתי מצטבר עד שחריגת הבניה מוסרת או עד שניתן היתר בניה. כך מושגת אכיפה אפקטיבית יעילה וכמעט אוטומטית ללא צורך בהליכים מסורבלים וללא צורך בבתי משפט, וללא סימון האזרח הנורמטיבי כעבריין פלילי.

     מטרתו העיקרית של חוק התכנון והבניה אינה עונשית אלא תפקידו להסדיר בניה ע"י היתרים מתאימים, לכן הדרך הרצויה היא להקל על הוצאת היתרים . נוצר חשש שתיקון 116 הושפע גם משיקולים פוליטיים לגבי מגזרים שונים אלא שהפגיעה וההחמרה תחול דווקא על האוכלוסייה הרגילה המהווה את הרוב בארץ, ותופעל דווקא על העבירות הקלות והנפוצות , כגון בניית פרגולות גגונים או שימוש חורג.

     בניגוד להבטחות של פוליטיקאים לאפשר חלוקת דירות כדי להקל על מצוקת הדיור, העיריות נלחמות בחלוקה מלחמת חורמה. הן אינן רוצות צפיפות מגורים ואינן מעוניינות שהאוכלוסייה בעיר תגדל אלא מעדיפות עסקים ומשרדים המשלמים ארנונה גבוהה ואינם דורשים כל שירותים מהעירייה .

     מצב האכיפה לפני תיקון 116 היה מניח את הדעת . הרשויות כעניין שבשגרה טיפלו בחריגות בניה ואכפו הריסה או הוצאת היתרים. לא נדרשה החמרה של העונשים אלא שינוי סדרי עדיפויות הקלת תהליך הוצאת היתרים. נדרשה התרכזות בעיקר בהפרות החמורות של החוק. אלא שכנראה גם בעתיד הטיפול בעבירות בניה יתרכז בעבירות הקלות , באזורים הקלים לאכיפה ודווקא מול האוכלוסייה הנורמטיבית.

     דניאל ארנסט הוא עו"ד שופט בדימוס

      
       
     תיקון 116 לחוק התכנון והבניה שאושר בכנסת יכנס לתוקף באוקטובר. התיקון מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט

     מאת: דניאל ארנסט


     תיקון החוק עבר מתחת לרדאר של חברי הכנסת היהודים וזכה להתנגדויות בעיקר מחברי הכנסת הערביים, אבל מי שיפגע ממנו הוא דווקא הציבור הרחב בארץ.
     הקושי בהתמודדות עם הבניה הבלתי חוקית במגזר הערבי לא נבע מפגם בחוק אלא מכך שכדי לבצע צו הריסה במגזר צריך מאות שוטרים כדי להתמודד עם ההתנגדות והמהומות. לכן צווי הריסה בבניה בלתי חוקית במגזר לא נאכפו, בעוד שבשאר המדינה אין קושי לאכוף צווי הריסה או תשלום קנסות. מצב זה לא צפוי להשתנות גם לאחר תיקון החוק ולכן ההכבדה וההחמרה תחול בפועל בעיקר על המגזרים הרגילים שהם בעיקרון שומרי חוק.

     עיקרי תיקון 116 : החמרה רבה של הקנסות על עבירות בניה , הענקת סמכויות רחבות לעיריות להוציא צווי הריסה מנהליים, ללא בתי משפט, צמצום סמכויות השופטים לעכב צווי הריסה, (שופט יוכל לעכב צו הריסה רק פעם אחת .) וביטול למעשה של התיישנות עבירת הבניה שהייתה 5 שנים. ניתן יהיה להרוס גם בניה ישנה יותר , וכן צומצמו טענות ההגנה של הנאשמים.

     במקום להקל על הוצאת היתרי בניה החמירו את העונשים: הקושי הרב בישראל להוציא היתרי בניה, הבירוקרטיה הקשה, הזמן הרב והכסף הרב הנדרש להוצאת היתר מהווים גורם משמעותי בריבוי עבירות הבניה.

     התיקון מהווה מהפיכה בחוק התכנון והבניה ומהווה כתיבה מחדש והרחבה ניכרת של נושא עבירות הבניה והעונשים .

     התיקון מנוגד למגמה בארצות נאורות ודמוקרטיות שבהן עבירות בניה זוכות בעיקר לאכיפה מינהלית ללא פתיחת תיק פלילי הגורם להכתמת אזרחים נורמטיביים ללא צורך. בארה"ב לדוגמה מוטל קנס מנהלי תקופתי מצטבר עד שחריגת הבניה מוסרת או עד שניתן היתר בניה. כך מושגת אכיפה אפקטיבית יעילה וכמעט אוטומטית ללא צורך בהליכים מסורבלים וללא צורך בבתי משפט, וללא סימון האזרח הנורמטיבי כעבריין פלילי.

     מטרתו העיקרית של חוק התכנון והבניה אינה עונשית אלא תפקידו להסדיר בניה ע"י היתרים מתאימים, לכן הדרך הרצויה היא להקל על הוצאת היתרים . נוצר חשש שתיקון 116 הושפע גם משיקולים פוליטיים לגבי מגזרים שונים אלא שהפגיעה וההחמרה תחול דווקא על האוכלוסייה הרגילה המהווה את הרוב בארץ, ותופעל דווקא על העבירות הקלות והנפוצות , כגון בניית פרגולות גגונים או שימוש חורג.

     בניגוד להבטחות של פוליטיקאים לאפשר חלוקת דירות כדי להקל על מצוקת הדיור, העיריות נלחמות בחלוקה מלחמת חורמה. הן אינן רוצות צפיפות מגורים ואינן מעוניינות שהאוכלוסייה בעיר תגדל אלא מעדיפות עסקים ומשרדים המשלמים ארנונה גבוהה ואינם דורשים כל שירותים מהעירייה .

     מצב האכיפה לפני תיקון 116 היה מניח את הדעת . הרשויות כעניין שבשגרה טיפלו בחריגות בניה ואכפו הריסה או הוצאת היתרים. לא נדרשה החמרה של העונשים אלא שינוי סדרי עדיפויות הקלת תהליך הוצאת היתרים. נדרשה התרכזות בעיקר בהפרות החמורות של החוק. אלא שכנראה גם בעתיד הטיפול בעבירות בניה יתרכז בעבירות הקלות , באזורים הקלים לאכיפה ודווקא מול האוכלוסייה הנורמטיבית.

     דניאל ארנסט הוא עו"ד שופט בדימוס

      
     משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
     בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

      המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
     רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
     מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

      

     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום חמישי, 16/11/17, 21:05

      תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – תיקון פרק האכיפה ביום 17/10/25 ייכנס לתקפו תיקון 116 לחוק התכנון והבניה. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק )פרק י'( בפרק אכיפה חדש. להלן בקצרה תמצית עיקרי השינויים על פי התיקון. יודגש כי תמצית זו הוכנה למען הנוחות בלבד ואין בה בכדי ליצור הסתמכות או התחייבות, כאשר הנוסח המחייב הוא נוסח החוק המלא. עוד יובהר כי אנו נמצאים ערב כניסתו של התיקון לתוקף וסביר כי הנושא עוד יעוצב ויתפתח בהתאם לפסיקת בית המשפט. להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים: הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון הורחבו סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב בתנאים הקבועים בחוק. הרחבת השימוש בצווים מנהליים: התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים, מוסיף צווים, מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה המנהלי ל- 30 ימיים )הצווים בתוקף עד לביטולם( צו מנהלי להפסקת עבודה: נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה – תוקף הצו הארעי 5 ימים. צו מנהלי להפסקת שימוש: התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש להפסקת שימוש. צו זה מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור, לא יאוחר מ- 6 חודשים מתחילת השימוש ו- 30 יום בבית למגורים ובהתייעצות עם תובע. נוספה אף אפשרות להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך 60 ימים לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- 30 ימים ממועד האכלוס. ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך 6 חודשים לאחר ביצוע ההריסה. צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף 4 ימים מהמצאתו ו- 7 ימים לגבי עבודה שהסתיימה. בקשות לביטול צווים מנהליים: על פי התיקון ניתן להגישם תוך 15 יום מהמצאת הצו. ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד שסך תקופות הארכה לא יעלה על 6 חודשים. הוצאות ביצוע צווים: יחולו על פי התיקון על מי שהייתה מוטלת עליו החובה לבצעם גם כאשר הצו בוצע ע"י הוועדה. צווים שיפוטיים בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים. לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי. אכיפה פלילית נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור – שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה. נוסף סעיף לנסיבות מחמירות בביצוע העבירה: מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע, שטח ציבורי פתוח. סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי: קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור 000,226 ₪ ובנסיבות מחמירות 000,452₪ קנס על אי קיום צו 000,226( ₪ עונש המאסר עלה משנה לשנתיים( קנס יומי על שימוש אסור 800,2 ₪ ליום ובשימוש למגורים 700 ₪ ליום, על הפרת צו – .ליום ₪ 1,400 על תאגיד ניתן להטיל עד פי 3 מהקנסות שלעיל צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו לתוקף, ככלל יבוצע הצו ע"י המורשע תוך 30 וניתן לקבוע בגזר הדין בתנאים מסוימים מועד דחוי עד שנה. קביעת מועד דחוי לביצוע הצו תיעשה בכפוף לתנאים שיבטיחו את ביצוע הצו לרבות ערובה, תשלום הוצאות ותשלום אגרות ותשלומי חובה. עיכובי ביצוע של כל הצווים: עיכוב ביצוע כהליך עצמאי: הכלל הוא כי אין לעכב צווים והעיכוב יינתן מנימוקים מיוחדים שיירשמו. ניתן לעכב אם קיימת הצדקה, אין סכנה לשלום הציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, תשלום הוצאות ואגרות והיטלים. בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לבית המשפט האחרון שדן בעניין, היינו אם הצו אושר בעליון בקשה לעיכוב ביצוע תוגש בעליון. תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה על 6 חודשים. בית המשפט רשאי בנסיבות חריגות ויוצאות דופן ומטעמים מיוחדים לעכב לתקופה נוספת שלא תעלה על 6 חודשים )בסך הכול שנה(. בית המשפט רשאי להתנות את עיכוב הביצוע בתנאים )ערובה, אגרות והיטלים וכו..( החלטה על עיכוב ביצוע היא החלטה אחרת וניתנת לערעור רק ברשות. בית המשפט לא יעכב ביצוע של צווי הריסה אם נמשכה העבודה האסורה לאחר המצאת הצו או אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין )תכנית היא תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישור תכנית נוספת( כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הליך של ערעור או בקשה לביטול צו אין מגבלת זמן על משך העיכוב אך החוק קובע, כי ככלל אין לעכב, עיכוב יינתן רק כשמתקיימת הצדקה, אין סכנה לציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, חיוב בהוצאות, תשלומי אגרות. אין לעכב ביצוע צו אם העבודה נמשכה לאחר המצאת הצו. לגבי צו מנהלי להפסקת עבודה, צו למניעת פעולות וצו הפסקה שיפוטי לא יינתן עיכוב והחלטה בבקשה לביטולם תינתן תוך 30 ימים מהגשת הבקשה ולאחר דיון במעמד הצדדים. הוראות לעניין צווים לרבות עיכובי ביצוע יחולו על צווים שהוצאו לאחר כניסת החוק לתוקף )17/10/25 ,)למעט לעניין צו הריסה ללא הרשעה )212 בחוק הקיים( לגביו ימשיך לחול נוסח החוק הקיים על מבנים שנבנו לפני כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהמבנה אינו בנוי על מקרקעין המפורטים בנסיבות מחמירות, היינו סביבה חופית, תשתית לאומית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, שצ"פ וייעוד למבני ציבור. לעניין שימוש למגורים נקבע כי הוראות החוק הקיים בנוגע לשימוש אסור ימשיכו לחול למשך שנתיים נוספות מיום כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהשימוש למגורים החל לפני ה- 17/3/21 ובניית המבנה בו נעשה שימוש למגורים הסתיימה עד ליום 15/4/25.

       

       

      https://www.dunsguide.co.il/C6d74114bb6a76117bdac00b6b5e04cc9_שירותי_אדריכלות/קלינגר_היתרי_בנייה_רישוי_עסקים_וייעוץ_מוניציפאלי/

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום רביעי, 15/11/17, 00:35

       בוטל חוב ארנונה לעיריית תל אביב בגין שיהוי של 13 שנה

        
         צפיות: 65656        לפי העתירה, בין השנים 91 ל-94 החזיק העותר בנכס במרכז העיר יחד עם שותף. עקב חוסר תיאום בינו לבין שוכר הדירה שלא רשם עצמו כתושב העיר ולכן נצבר חוב ארנונה ומים בסך 30,000 ₪ . העירייה, מצידה, החלה בהליכי גבייה רק בשנת 2007 אז החוב הצטבר לסכום של כ-חצי מיליון ₪

        

        

       במשך 5 שנים ניסו העותר ועיריית תל אביב להגיע להסדר בגין חוב הארנונה . העותר טען כי רק לאחרונה נודע לו כי העירייה דוחה את הסכם הפשרה עימו ולכן יש לחשב מחדש את חובו, שכן חיובי המשיבים מושתים עליו רטרואקטיבית, מבלי שניתנה לו התראה מוקדמת במשך שנית ארוכות ומשך שיהוי ניכר.


       עוד טען העותר כי רק בשנת 99' נודע לו על קיום החוב וזאת מפי שותפו לנכס. לדבריו התנהלות זו, לרבות עובדה כי לא ניתן לו לעיין ברישומי העירייה בעניין חיובי הארנונה, עולים כדי חוסר הגינות בעיקר לאור ריבית הפיגורים שנצטברה וגרמה לחוב לתפוח עד שאין ביכולתו לפרוע. בנוסף טען העותר כי העירייה לא הקטינה את חובו כנהוג בחוק לאחר ששותפו פרע את שלו, ולפיכך חישוב החוב שגוי ומוטעה.

        

       העירייה מצידה טוענת כי לפי חוק העיריות ל העותר חלה החובה ליתן לתת הודעה על חדילת החזקה בנכס ומשלא עשה כן, האחריות לחוב היא עליו. לדבריהם, החוב הוא תולדה של מחל של שוכר המשנה שלא שילם את החיובים ועל העותר לפנות אליו.

        

       עוד טענה עיריית תל אביב כי היא אכן עידכנה את חובו לפי חוק הוצאה לפועל וקיצצה אותו בכמעט חצי. אי לכך, פעולות העירייה היו סבירות והיא פעלה כראוי על מנת לגבות את החוב.

        

       השופטת: מדובר בשיהוי בלתי סביר


       השופטת שדנה בתיק פסקה לטובת העותר. אשר לחוב שהצטבר בין השנים 91 ל-94 השופטת קבעה כי לפי העובדה שהעירייה פתחה בהליכים רק בשנת 2007 יש בה לאשש כי יש ממש בטענות העותר לגבי שיהוי ואף התיישנות.


       השופטת הפנתה את תשומת הלב להוראת היועץ הממשלתי לממשלה לפיה זה בלתי סביר לפתוח בהליכי גבייה זמן רב לאחר היווצרות החוב. כך כתב " "אין זה סביר שרשות מנהלית תנקוט הליכי גבייה מנהליים לראשונה וללא צידוק לאחר שנים רבות, תוך שהיא מעמידה את האזרח, בשל הזמן הרב שחלף, במצב שבו יקשה עליו להתמודד עם טענת החוב" ולכן, קבע היועץ כי יש לפתוח בהליכים עד 3 שנים מתחילת החוב.


       אי לכך קבעה השופטת כי לאור העובדה שהליך זה ארך 13 שנים מדובר בשיהוי בלתי סביר ובלתי מתקבל על הדעת, על כן קיבלה את טענת העותר. ועל כן הורתה לבטל את חיוב הארנונה, מים ואגרות שנגבה בהליכי גבייה מנהליים בגין החוב שהצטבר משנת 91 ועד שנת 94

        

       http://www.klinger.co.il/

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שלישי, 14/11/17, 09:50

        קלינגר

        קלינגר הוא שם משפחה משפות גרמאניות הנפוץ בקרב אשכנזים ומשמעותו: "מצלצל בפעמון".

        האם התכוונתם ל...

        • חייקה קלינגר ממנהיגות הארגון היהודי הלוחם בבנדין, הראשונה מקרב לוחמי הגטאות שהגיעו לארץ ישראל, ועמה יומניה המהווים עדות אותנטית ראשונית על מרד הגטאות בוורשה ובבנדין
        • יאיר קלינגר – מלחין בזמר העברי ומנצח לחבורות זמר ומקהלות
        • יהונתן קלינגר – עורך דין ובלוגר ישראלי, העוסק בתחום הטכנולוגיה והמידע, ובייעוץ לחברות אבטחת מידע וסייבר, חברות הזנק, חברות היי-טק ועמותות בתחום הידע.
        • מקס קלינגר – צייר, פסל, אמן הדפס וסופר גרמני
        • ניר קלינגר – כדורגלן עבר ישראלי ומאמן כדורגל בהווה
        • עפרה קלינגר – קצינה בשירות בתי הסוהר
        • פרידריך מקסימיליאן קלינגר – סופר ומחזאי גרמני בן המאה ה-18, מחבר המחזה "סער ופרץ" (Sturm und Drang)
        • שמשון ענבל (קלינגר) – דיפלומט, עורך ומתרגם עברי ומילונאי ישראלי
        • www.klinger.co.il -קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה
        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שני, 13/11/17, 15:05

         לטענת בתי האבות "נאות גיל רם", "גיל עוז", "נוה שלו" ו"גני זהב" העירייה גובה מהם פי שלושה ארנונה מאשר לפני כן. "העירייה בחרה להציג בפני שרי הפנים והאוצר מצג שווא לפיו המוסדות מחויבים בסיווג של 'בתי חולים פרטיים'", נכתב בכתב התביעה. עו"ד אלירן חליבה: "חלקם עלולים לקרוס"

         12.11.17 18:21

         מאת: טל סרוסי

         ארבעה בתי אבות בפתח תקווה עתרו לאחרונה לבג"ץ בטענה שהעירייה שינתה את סיווג הארנונה מסיווג של בית אבות (מגורים) לסיווג של בתי חולים גריאטרים, הטעתה את שרי הפנים והאוצר ובכך גרמה למחירי הארנונה לעלות מ-50 שקלים למ"ר ל-150 שקלים למ"ר.

         לטענת בתי האבות "נאות גיל רם", "גיל עוז", "נוה שלו" ו"גני זהב", העירייה הציגה לשרים מצג לפיו היא מעוניינת בהפחתת הארנונה עבור בתי חולים גריאטרים לעומת בתי חולים רגילים, ולכן השרים אישרו לה הפחתה מ-220 שקלים למ"ר לשנה ל-150 שקלים למ"ר. אולם לטענת בתי האבות, העירייה הסתירה מהשרים את העובדה שבתי אבות בעיר משלמים 50 שקל למ"ר בלבד. כעת, לטענתם, העירייה סיווגה אותם כבתי חולים גריאטריים והיא גובה מהם פי שלושה ארנונה מאשר לפני כן.

         עורך הדין אלכס כץ

         עורך הדין אלכס כץ

         העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין אלכס כץ ואלירן חליבה ממשרד כץ גבע איצקוביץ ושות', יחד עם עו"ד ליאב ברק, בה מבקשים הנהלות בתי האבות צו על תנאי שיורה לעירייה ולשרי האוצר והפנים להתייצב לדיון ולהסביר מדוע לא תבוטל ההחלטה לאישור החריג, אשר ניתן בדצמבר 2016, שכן מדובר באישור שניתן על בסיס נתונים שגויים ומטעים שהציגה העירייה.

         מדובר בארבעה בתי אבות בהם מתגוררים קשישים, אשר שהייתם במוסדות מתוקצבת וממומנות על ידי משרד הבריאות. בעתירה צויין כי נטל הארנונה החדש שהוטל עליהם, יביא בהכרח להתייקרות השירותים אשר ניתנים לאוכלוסיית הדיירים, וכן לדרישה להגדלת הסובסידיה הממשלתית. נכון להיום אין לבתי האבות כל מקור תקציבי למימון ההתייקרות, העומדת על 80 אחוז עד 350 אחוז בחיובי הארנונה ואין באפשרותם להגדיל את מקורות ההכנסה, דבר אשר עשוי להוביל לקריסה ולפגיעה ישירה בדיירים.

         "ביום ה-18 ביוני 2016 פנתה העירייה לשרים בבקשה לקבלת אישור חריג לארנונה לשנת 2017", נכתב בכתב התביעה. "כחלק מנימוקיה לקבלת האישור החריג במסגרת הבקשה ביקשה העירייה ליצור סיווג חדש 'מוסדות גריאטריים' כחלק מסיווג 'עסקים, שירותים ומסחר' בתעריף של 125.56 שקלים למ"ר לשנה. בבקשתה טענה העירייה כי בעצם מבקשת היא 'להפחית' את התעריף הגבוה של בתי חולים פרטיים. כבר כעת יודגש, כי בשום לא ציינה העירייה כי ישנם 'מוסדות גריאטריים' אשר מחויבים בסיווג 'מגורים' ואשר משמעות הבקשה לגביהם הינה התייקרות משמעותית ביותר של חיוב הארנונה. העירייה בחרה להציג מצג שווא לפיו המוסדות מחויבים בסיווג של 'בתי חולים פרטיים' וכי בקשתה לאישור חריג נועדה על מנת להקל עליהם ולהפחית את חיוב הארנונה השוטף המוטל עליהם. העירייה הסתירה את העובדה כי מדובר בהעלאת תעריף הארנונה ולא בהפחתתו, זאת לאור העובדה כי העותרות ולמיטב ידיעתם מרבית בתי האבות והמוסדות הגריאטריים בעיר, חויבו עד לאישור הבקשה בתעריף מגורים, אשר עמד בשנת 2016 על כ-50 שקל למ"ר לשנה, ולא בתעריף של בית חולים פרטי, אשר עמד בשנת 2016 על כ-220 שקל למ"ר לשנה".

         עו"ד אלירן חליווה

         עו"ד אלירן חליבה

         בבתי האבות מציינים כי לפי המצג שהוצג לשרי הפנים והאוצר, הם אישרו את הבקשה מבלי לדעת על המחיר ששולם עד אז. "על בסיס הבקשה ויש להניח במידה רבה של וודאות במטרה להקל על הנישומים – אישרו השרים ביום ה-15 לדצמבר 2016, את הבקשה לאישור חריג", נכתב בהמשך כתב התביעה. "בתחילת שנת המס 2017 חיוב הארנונה של העותרות נותר בעינו, דא עקא, במהלך שנת המס 2017 בחרה העירייה במועדים שונים לתקן את חיוב הארנונה של העותרות ושינתה את סיווגן לסיווג של "מוסדות גריאטריים".

         בשל אותו שינוי סיווג לשנת 2017, עולה שמוסד אחד קיבל תוספת בארנונה השנתית של 250,000 שקל לעומת 2016, בית אבות שני קיבל תוספת של 600,000 שקל, השלישי של 300,000 שקל והרביעי של 170,000 שקל. על מנת לנסות ולפטור את הבעיה התקיימה אף פגישה בעירייה במטרה להבין כיצד ניתן למזער את הנזק הכלכלי שנגרם לבתי האבות, ואף הוגשו השגות למנהל הארנונה אשר נדחו. לדבריהן העירייה המשיכה בטענתה כי מדובר באישור חריג שנועד להקל על המוסדות הגריאטריים.

         אחד ממגישי העתירה, עו"ד אלירן חליבה: "רוב הקשישים שבבתי האבות מסובסדים על ידי המדינה לפי מכרז שקיימו משרד הבריאות, ואי אפשר להעלות את המחיר לדייר במקום ולכן בתי האבות לא יכולים להגדיל את ההכנסה. מסיבה זו הם צריכים או 'להביא כסף מהבית', או לפתוח את המכרז של משרד הבריאות. יכול להיות שפעילות המקום תיפגע אפילו עד לכדי קריסה. חלק מהמוסדות הם לא למטרות רווח של ממש. לכן אנו מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו. המוסדות קיבלו את העדכונים של הארנונה במהלך השנה והבינו שאין מה לעשות בנושא, ולאט לאט ככה התגבשה התביעה. בערים אחרות, במרבית המקרים, בתי אבות דומים מחוייבים לפי ארנונה למגורים".

         תגובת העירייה: "העתירה טרם הגיעה אלינו. לכשתתקבל נלמד אותה ונשיב בבית המשפט. יחד עם זאת יודגש כי העירייה פעלה כחוק, בהתאם לחוק ההסדרים של משרד הפנים".

          

         מקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה ב.קלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

         צור קשר

          


         משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

         המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

          תחומי טיפול נוספים בתחום הקלת נטל הארנונה

         • פטור מארנונה לנכס ריק
         • פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
         • פטור בגין בנייה ושיפוצים
         • שינוי ייעוד הנכס
         • הקלות בארנונה לאוכלוסיות שונות:
          - אזרחים ותיקים
          - חיילים בשירות חובה
          - נפגעי פעולות איבה
          - משפחות שכולות
          - אסירי ציון
          - מקבלי אבטחת הכנסה
          - משפחות חד הוריות
          - עולים חדשים
          - מתנדבות בשירות לאומי
          - נכי רדיפות הנאצים
          - חסידי אומות העולם
          - הנחות בעסקים
          - נכי צה"ל
          - עיוורים

         תחומים נוספים

               

         קלינגר ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

         סיוע בהכנת הניירת לפני הגשה לרשויות

         דרג את התוכן:

          פרופיל

          benklinger
          1. שלח הודעה
          2. אוף ליין
          3. אוף ליין

          ארכיון

          פיד RSS

          הפעילות שלי