כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 3/2017

  1 תגובות   יום רביעי, 22/3/17, 22:19

  מספר פנימי: 579107הכנסת העשרים

  1. יוזם:      חבר הכנסת אלי כהן                                                        פ/3044/20

  הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ו–2016


  תיקון חוק התכנון והבנייה – הוראת שעה 1. בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את ההוראות המפורטות להלן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 , כך: (1) בסעיף 151, אחרי סעיף קטן (ב3) יבוא: "(ב4) ועדה מקומית תיתן הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידות הדיור בבניין בדרך של פיצול דירה קיימת, אף אם נקבע בתכנית או בכל דין אחר כי סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיה סטייה ניכרת, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה: (1) הבניין שבו מתבקשת ההקלה הוא בית צמוד קרקע; לעניין זה, "בית צמוד קרקע" – דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית דירה אחת או שתיים בלבד ואשר מעל או מתחת כל אחת מהן אין דירה נוספת; (2) שטחו של הבניין שבו מתבקשת ההקלה לא יפחת מ-120 מ"ר; (3) שטחה של כל יחידת דיור שתיווסף לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, לא תפחת מ-60 מ"ר והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים; (4) הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר יחידות הדיור; (5) לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף 149, ואם הוגשה התנגדות כאמור – הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי סעיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה בבעלים ובמחזיקים בקרקע או בבניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה."; (2) בתוספת השלישית, בסעיף 19(ב), אחרי פסקה (10) יבוא: "(11) השבחה במקרקעין למגורים הנובעת מפיצול דירה קיימת שנעשתה על פי האמור בסעיף 151(ב4), כל עוד יחידות הדיור שנוצרו עקב הפיצול כאמור משמשות להשכרה שאינה לקרובי הבעלים."דברי הסברמצוקת הדיור והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים מחייבים היערכות מיידית למציאת פתרונות. על כן, מוצע בהוראת שעה להתיר פיצול בתים צמודי קרקע בדרך של הקלה בתנאים המפורטים בהצעת החוק. הצעת החוק מאפשרת לוועדה מקומית לתת הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידת דיור, בדרך של פיצול דירה קיימת בתנאים המפורטים בהצעה לעניין גודל הדירה המקורית וגודל כל יחידות דיור לאחר הפיצול. בנוסף, ההצעה קובעת כי ועדה מקומית תיתן הקלה כאמור אם הוכח להנחת דעתה של הוועדה כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה סביר לשינויים הנובעים מפיצול הדירה, וכן, אם הוגשה התנגדות, בתנאי שהוכח להנחת דעתה של הוועדה כי אין בהקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה בבעלים או במחזיקים בקרקע או בניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם התבקשה ההקלה. כמו כן, מוצע כי הוספת יחידות דיור כאמור לא תצריך תשלום היטל השבחה. 

  ---------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגניםוהונחה על שולחן הכנסת ביוםכ"ט באייר התשע"ו – 6.6.16


  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
   
   
   
   
   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שלישי, 21/3/17, 23:10

   הוועדה המחוזית החליטה להפקיד להתנגדויות את התוכנית להקמת מגדל משרדים בן 100 קומות, שיזמה עיריית ת"א על קרקע בבעלותה בין מתחם הבורסה לתחנת הרכבת סבידור

    
    

   המגדל הגבוה בישראל הדמיה / בין ערים- אמנון שוורץ אדריכלים

   המגדל הגבוה בישראל הדמיה / בין ערים- אמנון שוורץ אדריכלים

    

    

   בפועל משמש השטח היום למגרש חנייה. התוכנית שאושרה להפקדה בוועדה המחוזית כוללת 166,500 מ"ר בנויים מעל פני הקרקע, שבהם שטחי תעסוקה, מלונאות, מסחר ומשרדים עירוניים. המגדל לא יכלול שימושי מגורים בגלל מיקומו, המרוחק ממבני מגורים בתל-אביב. לאחר קבלת תוקף לתוכנית, תפרסם עיריית תל-אביב מכרז למכירת הקרקע, שצפויות להתמודד על רכישתה חברות הנדל"ן המניב הגדולות.

   התוכנית שנקראת "בין ערים" בשל מיקומה בין הערים רמת-גן ותל-אביב, אושרה ב-2014 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב שהמליצה על הפקדתה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. במקור התוכנית ייעדה את הקרקע למגדל בן 75 קומות, אך הוועדה המקומית קיבלה את המלצת מהנדס העירייה עודד גבולי, להגביה את המגדל ל-100 קומות. מגדל בין ערים תוכנן על ידי גיא מילוסלבסקי ואמנון שוורץ ממשרד מילוסלבסקי אדריכלים.

   מדובר במגדל בן 100 קומות (400 מטר) מרובה שימושים, בהם משרדים, מסחר, ציבורי, מלונאות ופנאי. מגדל זה מהווה אייקון אזורי בנוף העירוני של גוש דן, הממוקם בלב המע"ר העתידי של תל אביב ובסמוך למתחם הבורסה. העיצוב מבטא פרשנות להיותו הצטלבות בין 3 ערים ( גבעתיים, רמת גן, ת"א) 3 חזיתות, 3 תנועות דינמיות שנפתחות לשמיים וחושפות את ממד העומק של המגדל.

    

   משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.

   בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 


    המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
   רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
   מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

    

    

    

   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום ראשון, 19/3/17, 23:50

    קיבלת צוו הריסה? מפקח בנייה זימן אותך לשימוע?
    חשוד בביצוע עבירת בנייה?
    פנה עוד היון לבן קלינגר 03-6990132
    נסיון של למעלה מ 30 שנה בתחום!

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום ראשון, 19/3/17, 23:36

      

     אנשי מקצוע רשומים
     שם מאגר
     משרד/גוף
     בחסות:
     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     מומחים ברישוי עסקים וקבלת התרי בנייה
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il

     המרכז למיפוי ישראל
     הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
     מינהל הדיור הממשלתי
     מינהל התכנון
     משרד הבינוי
     משרד המשפטים
      
      
     קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
     ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

     קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
     ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

     קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
     ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
     היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

     חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
      
      
      
      
      
     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      
     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שבת, 18/3/17, 12:11

       

       

      בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שמח להציג את הפורום מקצועי


      בשבוע האחרון עלו שאלות ובקשות חדשות בפורומים המקצועיים באתר saf מגולשים המעוניינים לקבל מענה לשאלות ובקשות בנושא.

      לחץ על שם הפורום בתחומך לצפייה בשאלות החדשות ולמתן מענה:


      פורום אדריכלות          פורום עיצוב פנים        פורום הום סטיילינג

      פורום פרגולות ודקים   פורום מיגון וממדים     פורום הנדסה / קונסטרוקציה

      פורום אינסטלציה        פורום חשמל               פורום עיצוב תעשייתי

      פורום חלונות ווילונות   פורום תאורה              פורום עיצוב סלון

      פורום הנגשה               פורום גינון                פורום בנייה קלה / ירוקה

      פורום בידוד                 פורום נגרות ועץ         פורום סורגים ותריסים

      פורום צבע וגבס           פורום דלתות              פורום איטום ושיקום מבנים

      פורום אזעקה, מצלמות ובית חכם                   פורום תמ"א 38 ופינוי בינוי

      פורום זכוכית ואלומיניום                                 פורום מטבחים ושיש

      פורום מזגנים ומיזוג אוויר                               פורום ריצוף, חיפוי ופרקטים

      פורום אדריכלות נוף ועיצוב גינות                     פורום הגשות והיתרים
      אתר saf הוא נקודת המפגש הגדולה ברשת בין אנשי מקצוע בתחומי הבית לבין לקוחות, לאתר מגיעים כל חודש כ 100,000 מבקרים שצופים בלמעלה מחצי מיליון דפים, בין היתר באתר מערכת פורומים הגדולה והפעילה ביותר בעולם הבית ואינדקס בעלי מקצוע שוקק חיים.


      הפורום נועד להתייעצות, שאלות, תשובות ובדיקות מקצועיות בין בעלי מקצוע בתחום, בנוסף ניתן לחפש בעלי מקצוע בתחום, להפנות אליהם שאלות ולתת חוות דעת לאחר קבלת שרות.

       

       

      צור קשר

       

       
      משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
      בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

       המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
      רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
      מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

       תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

       

      יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

      ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

              

        

       

      המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
       הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

       

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שבת, 18/3/17, 00:00

       חוב ארנונה בסך 300,000 שקלים נסגר בהסכם פשרה על סך של כ-80,000 שקלים

        
               '' 

       אחת המסעדות המצליחות והוותיקות בירושלים (שמה לא מפורסם לאור חיסיון, להלן: "המסעדה"), גילתה לאחרונה שקיים כנגדה חוב ארנונה בסכום מופרך ותלוש לגמרי מהמציאות אולי שלא במתכוון, ועקב טיפול משפטי מקצועי ויעיל, הורידה העירייה את החוב באופן משמעותי המסתכם בפחות מ-1/3 מהחוב המקורי ואף אפשרה לפרוס את התשלום ל-12 חודשים ללא הצמדה וריבית!

       אם גם אתם קיבלתם לפתע חשבון ארנונה בסכום מופקע לאחר שנים של שתיקה מטעם העירייה, מאמר זה הוא בשבילכם. במאמר זה נפרוש את הדרכים בהן ניתן לנקוט על מנת להתמודד מול העירייה בחוב ארנונה שאינו מוצדק וזאת כמובן לאחר בדיקת כדאיות וסיכויי הצלחה בכל מקרה לגופו.


       לפני מספר חודשים קיבלה המסעדה חשבון ארנונה על סך של כ-300,000 שקלים. החוב התייחס לשימוש בשלושה מבנים המוגדרים כ"מבנה מסחרי" (מחסנים) במשך 13 שנה. בעלת המסעדה (להלן: "דנית" - שם בדוי) פנתה למשרד עוה"ד שחר & שחר לקבלת ייצוג בהתמודדות מול החוב.


       בהתאם לחוק כאשר אדם פרטי ו/או בעל עסק חולק על חוב ארנונה, עליו להגיש קודם כל השגה למנהל ארנונה. במידה וההשגה אינה מתקבלת, באפשרותו להגיש ערר לוועדת הערר לארנונה ואם גם זה לא מתקבל רק אז פונה אותו אדם ו/או בעל עסק לבית המשפט המוסמך.


       העירייה הסתמכה על נתונים שגויים ודרשה חוב שחלה עליו התיישנות


       לאחר שהשגתו על חוב הארנונה נדחתה על ידי מנהל הארנונה, הגיש עו"ד שחר ערר בפני וועדת ערר ארנונה ובו פרש מספר טענות משפטיות חזקות כנגד החוב, ביניהן הטענות שלהלן:


       - ראשית העיר עוה"ד שחר את תשומת לב הוועדה שעד לפני 3 שנים המסעדה עשתה שימוש אך ורק בשני מבנים ולא שלושה.


       - בנוסף טען עו"ד שחר כי הנכס קטן בהרבה מהגודל בגינה ביקשה העירייה לגבות, ותמך טענתו זו בתוכנית אדריכל של בית העסק המאושרת על ידי רישוי עסקים.


       - עו"ד שחר, לאחר שערך חישוב מדוקדק של החוב גילה כי אף בהתאם לנתונים השגויים עליהם הסתמכה העירייה היה עליה לגבות כמחצית ממה שדרשה.


       - כמו גם העלה את טענת ההתיישנות, שכן התיישנות בתביעה שאינה כולה במקרקעין הינה 7 שנים וזאת בהתאם לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (למעט חריגים ספציפיים) ומשכך דרישתה של העירייה לתשלום חוב 13 שנה רטרואקטיבי הינה דרישה המנוגדת לחוק.


       - עוד ציין עו"ד שחר בערר כי בחלק מהשנים בית מדובר היה בבית עסק אחר לגמרי אשר הופעל על ידי בעלים אחרים ומשכך יש להוריד גם את החלק בחוב המתייחס לשנים הללו.


       לאחר הגשת הערר פנה עו"ד מטעם העירייה לעו"ד שחר וביקש לקבוע פגישה בניסיון לסיים את הסאגה ללא דיון בוועדה.


       בפגישה פרש שוב עו"ד שחר את כל טענותיו כנגד החוב וכנגד התנהלותה של העירייה בנד"ד. בתגובה הסכימה העירייה להוריד את החוב לסך של כ-80,000 שקלים, סכום המהווה פחות מ-1/3 מהחוב המקורי, ואף אפשרה לשלם את הסך הנ"ל בפריסה ל-12 תשלומים ללא הצמדה וריבית. משהסכימה דנית לפשרה המוצעת, סיימו הצדדים את המחלוקת וחתמו על הסכם פשרה.


       חברים יקרים, פעמים רבות, אדם המקבל חוב ו/או תביעה בסך גבוהה אשר אין באפשרותו לשלם ומתוך בהלה קופא על מקומו ובוחר להתעלם עד שמאבד את זכותו על פי דין לערער ולהתנגד לחוב. משרד עו"ד שחר & שחר הינו משרד משפחתי המציע שירותי ייעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי יעיל ומקצועי בהתמודדות אל מול מצבים אלה בעוד שייחודיות המשרד הינה יחס אישי ובאמפטיה מלאה במקביל לעבודה יסודית ומקצועית למציאת הפתרון הקל והמהיר ביותר.

        

       פחתת מיסים וארנונה

        
        
        

       במקרים רבים ניתן להפחית את נטל המס. מחלקת הפחתת מיסים וארנונה בקלינגר תשמח לסייע לכם לעשות זאת 

       צור קשר

        

       עקב המיתון הקשה הפוקד אותנו, מתקשים רבים מבעלי עסקים לעמוד בתשלומי המסים השונים, ולצערנו, עסקים אלו נסגרים. המחוקק נתן את דעתו על כך בצורת מתן אפשרות להגשת בקשה מיוחדת להפחתה בנטל המס, או במקרים מיוחדים אף למחיקת התשלום ברשויות מסוימות, כגון עיריית תל אביב. ישנן ועדות שיש בסמכותן להפחית את גובה המסים וההיטלים "עקב" מצב חומרי.
       משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן סיוע למתאימים בהכנת בקשה מסודרת, הגשתה וזירוזה בסבך המערכת הבירוקרטית.

       המשרד מסייע גם בעיכוב הליכי גבייה מנהלית (עיקולים) הננקטים על ידי הרשויות המקומיות גם כאמצעי לחץ על נישומים. למשרד נזקפות הפחתות משמעותיות ביותר, גם לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנות מס נוכחיות ועתידות. בנוסף, המשרד מטפל בהפחתת היטל השבחה, מס שבח, אגרות בנייה, טיפול וזירוז בקשות לפטורים זירוז שומות ואישורים להעברה בטאבו.

        תחומי טיפול נוספים בתחום הקלת נטל הארנונה
       • פטור מארנונה לנכס ריק
       • פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש
       • פטור בגין בנייה ושיפוצים
       • שינוי ייעוד הנכס
       • הקלות בארנונה לאוכלוסיות שונות:
        - אזרחים ותיקים
        - חיילים בשירות חובה
        - נפגעי פעולות איבה
        - משפחות שכולות
        - אסירי ציון
        - מקבלי אבטחת הכנסה
        - משפחות חד הוריות
        - עולים חדשים
        - מתנדבות בשירות לאומי
        - נכי רדיפות הנאצים
        - חסידי אומות העולם
        - הנחות בעסקים
        - נכי צה"ל
        - עיוורים

       תחומים נוספים

             

       • אישור העברה בטבו
       • הפחתת היטל השבחה
       • הפחתת אגרות בניה
       • הפחתת מס שבח
       • טיפול בביטול קנסות מנהליים של מס הכנסה
       • השגות ועררים
       • הסדרים
       • הפחתת תשלומים למינהל מקרקעי ישראל
       • ייעוץ משפטי
       קלינגר ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

       סיוע בהכנת הניירת לפני הגשה לרשויות 

        

        
       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132

       פקס: 6990134 - 03
       נייד- בן קלינגר 0523-888813
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        1 תגובות   יום שלישי, 14/3/17, 20:25

        ניהול עסק בבית משותף-בקשות לשימוש חורג

        הקדמה:

        ניהול עסק בבית משותף עשוי להצריך הוצאת היתר מיוחד מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של הרשות המקומית
        את ההיתר לשימוש חורג יש לבקש מראש ולא בדיעבד
        ניהול עסק ללא היתר עשוי לחשוף את בעל העסק לתביעות הן מצד המדינה והן מצד בעלי הדירות האחרים או ועד הבית
        היתר לשימוש חורג נדרש בנוסף להיתרים אחרים שעשויים להידרש מטעם הרשות לרישוי עסקים
        למידע נוסף ראו פסקאות חקיקה ונהלים ופסקי דין בערך זה

        ניהול עסק מסחרי בדירה בבית משותף עשוי להצריך היתר מיוחד מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של הרשות המקומית.

        • ההיתר נדרש במקרים שבהם תוכנית המתאר של האזור מאפשרת שימוש בבניין לצורכי מגורים בלבד (אם תוכנית המתאר מאפשרת שימוש גם לצורכי מסחר ולא רק לצורכי  מגורים, אין צורך בקבלת היתר לשימוש חורג).
        • את ההיתר המיוחד יש לבקש מראש ולא בדיעבד.
        • למרות זאת, גם במקרים שבהם תוכנית המתאר מאפשרת רק שימוש לצורכי מגורים, עשוי בעל הדירה להיות רשאי לנהל עסק גם ללא היתר לשימוש חורג.
         • בתי המשפט פסקו כי ההחלטה אם נדרש היתר שימוש חריג או לא תלוי בכל מקרה לגופו.
         • עוד נקבע, כי אחד הקריטריונים לבחינה אם נדרש היתר שימוש חריג הוא אם מתקיימת קבלת קהל בעסק - כאשר יש קבלת קהל, בעל העסק מחויב להוציא היתר שימוש חריג.
        דוגמה:
        • רופא פותח באחד מחדרי דירתו הפרטית קליניקה.
        • על הרופא לבקש היתר לשימוש חורג, שכן מדובר בעסק שיש בו קבלת קהל.
        דוגמה:
        • אדם עובד כעצמאי מביתו בתחום של עיצוב גרפי.
        • במקרה כזה, קרוב לוודאי שלא יידרש היתר לשימוש חריג בדירה.
        דוגמה:
        • בבניין מסוים נפתח משפחתון ל-5 פעוטות במהלך היום.
        • בכמה מקרים בעבר פסק בית המשפט כי ניתן לפתוח משפחתון בבניין מגורים, בניגוד לגן ילדים של ממש, שכן מספר קטן של ילדים אינו  מהווה מעמסה על תשתית הבניין.
        • בתי המשפט קבעו כי לחברה יש אינטרס שמשפחתונים יפעלו דווקא מתוך אזורי מגורים, ולכן אין צורך בהוצאת היתר שימוש חריג.

        אוכלוסיית מיעד ותנאים נוספים

        חשוב לדעת

        • בעל העסק יכול לזקוף חלק מהוצאות הבית שמוצאות ממילא כהוצאות מוכרות (ארנונה, חשמל, מים, מוצרי ניקיון). למידע נוסף ראו בערך הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי).
        • דיירים אחרים בבניין יכולים להגיש תביעה נגד דייר שמנהל בדירתו עסק ללא קבלת היתר לשימוש חורג.
        • בעל דירה שבקשתו לקבל היתר לשימוש חורג מוועדת התכנון והבנייה סורבה, יכול לערער לבית המשפט.
        • בעל עסק שהוציא היתר לשימוש חריג, עשוי עדיין להיתבע על ידי בעלי הדירות האחרים או על ידי ועד הבית אם כתוצאה מניהול העסק נגרמים מטרדי רעש, ריח וכיו"ב.
        • הדרישה להיתר לשימוש חורג היא בנוסף להיתרים אחרים שעשויים להידרש מהרשות לרישוי עסקים (כפי שנדרש מכל עסק, גם אם הוא מתנהל שלא בבית משותף). למידע נוסף ראו :
        • קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il

        פסקי דין

        ארגוני סיוע

        חקיקה ונהלים

        עודכן לאחרונה ב־10:57, 17 בינואר 2017. לחצו כאן להיסטוריית הדף.

        האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

        המידע באתר "כל-זכות" הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. יש לעיין בתנאי השימוש.

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 1/3/17, 21:13

          

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחים בהוצאת היתרי בנייה שמחים לשתף. 
         שימו לב,
         מדריך זה הוא המלצה בלבד ומיועד לסייע למגישי בקשות להיתר בעיריית תל-אביב-יפו. האחריות על ניסוח ההקלה מוטלת על מבקש ההיתר בלבד.
           www.klinger.co.il    

         1. מהי הקלה?

           
         '' 
          

         לגבי כל מגרש אשר ניתן להוציא בו היתר בנייה, קיימת תכנית מפורטת (תב"ע) בתוקף אשר מפרטת הוראות בינוי לפיהן ניתן לקבל היתר בנייה. למשל: השימושים המותרים במגרש, זכויות הבנייה המירביות, קווי בניין, גובה מירבי וכדומה.

         במקרים רבים, במגרש אחד חלות מספר תכניות עירוניות כלליות, בנוסף לתכנית הראשית. למשל תכנית ע-1 הקובעת הוראות לגבי מרתפים בכל העיר, תכנית ג' לבנייה על גגות וכדומה. בקשה להיתר חייבת להתאים להוראות כל התכניות החלות בה ובנוסף, להתאים להוראות ותקנות חוק התכנון והבנייה.

          

         "הקלה" היא אפשרות לסטייה מסוימת מהוראות תכנית מפורטת (תב"ע) אשר חלה במגרש בו מבוקש ההיתר. "הקלות" נועדו לאפשר גמישות היות שתכניות תקפות במשך שנים רבות ונדרשת התאמה למציאות מורכבת ומשתנה. יחד עם זאת, החוק מגביל את הסטייה המותרת מהוראותיה של תכנית בתוקף, כדי לשמור על עקרונותיה, אופייה ומהותה העיקרית של התכנית. במסגרת הליך של הקלה אפשר לאשר סטייה מהוראת בינוי מסוימת כל עוד אינה בגדר "סטייה ניכרת".

          

         "שימוש חורג" הוא אפשרות לשימוש זמני בבניין קיים בניגוד לתכלית שנקבעה בהיתר הבנייה המקורי. אם השימוש המבוקש תואם את השימושים המותרים על פי התכנית המפורטת החלה במקום, מדובר ב"שימוש חורג מהיתר" והוא יכול להיות מוגבל בזמן. אם השימוש המבוקש אינו מופיע ברשימת השימושים המותרים על פי תכנית בניין עיר החלה במגרש (תב"ע) - יש לבקש

          

         "שימוש חורג מתכנית" והוא חייב להיות מוגבל בזמן. אף המחוקק הגביל וקבע שלא ניתן לאשר שימוש החורג מהשימוש המקורי בצורה מהותית, בגדר "סטייה ניכרת", סעיף 151 לחוק התכנון והבנייה קובע: 151 (א). "לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין".

         סעיף 151 לחוק התכנון והבנייה קובע:  151 (א). "לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין".  


         מהי "סטייה ניכרת"?

         תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) תשס"ב-2002, מפרטות רשימה של עבודות המהוות סטייה ניכרת, למשל: בנייה בחריגה מקו בניין מעבר לשיעור של 10% מהמרווח בקיר עם פתחים, או תוספת קומות מעבר למספר המרבי שאפשר להוסיף בהקלה.


         קיימים מקרים מיוחדים בהם התכנית המפורטת (התב"ע) קובעת נושאים שונים (שאינם כלולים בתקנות סטייה ניכרת) בהם ניתן לבקש הקלה. במקרים אחרים התב"ע מצמצמת את ההקלות שניתן להגיש על ידי כך שהיא קובעת שסטייה מהוראה מסוימת תהווה סטייה ניכרת.

          

         לסיכום: ניתן לבקש הקלה או שימוש חורג מהוראה מסויימת בתב"ע, עד למגבלה של סטייה ניכרת.

          

         2. האם הקלה היא זכות מוקנית? האם ניתן להסתמך עליה בעת ביצוע עסקה?

         הקלה אינה זכות מוקנית ואין להסתמך עליה בעת עסקת מקרקעין. סעיף 147 לחוק קובע: 147. (א) "הועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש היתר לפי סעיף 145".

          

         הוועדה המקומית רשאית לאשר הקלה אך איננה חייבת לעשות זאת. אישור הוועדה המקומית מותנה בפרסום דבר ההקלה, בחינת הסיבות לבקשה, חוות דעת תכנונית והתייחסות להתנגדויות אליה, במידה שהוגשו. הוועדה בוחנת כל מקרה לגופו בהתאם למצב הייחודי של המגרש, הפתרונות התכנוניים המוצגים ומידת ההשפעה על הסביבה הקרובה. לעיתים יכולה הוועדה לאשר הקלה בבניין אחד ולא לאשר הקלה דומה בבניין אחר שבו יש נסיבות תכנוניות שונות.

          

         היות שלא ניתן לדעת מראש מה תהיה החלטת הוועדה לגבי ההקלות, לא תהיה התייחסות אליהם בתיק המידע או בדף הזכויות המפורטות עבור החלקה.

          

         זאת גם הסיבה שלא ניתן להסתמך על אישור הקלה מראש, בעת ביצוע עסקת מקרקעין.

          

         רק הוועדה המקומית או וועדת הערר יכולות לאשר או לדחות את ההקלות המבוקשות.

          

         3. כיצד מבקשים הקלה?

           
         '' 
          
         עורך הבקשה ימלא את פירוט ההקלות המבוקשות ואת הנימוקים לבקשה זו, בדף הראשון במפרט הבקשה להיתר (הגרמושקה). מומלץ להיעזר במדריך זה לשם ניסוח ברור של ההקלה המבוקשת בהתאם לחוק (מפורט בהמשך). 
          

         4. מהו מסלול בקשה להיתר הכוללת הקלות בהשוואה לבקשה להיתר תואמת תב"ע?

         לבקשות להיתר הכוללות הקלה ו/או שימוש חורג, יש מסלול שונה וארוך יותר מאשר לבקשות להיתר שאינן כוללות הקלה. (ראו גם במידע להיתר בנייה) :

          

         1. בקשה להיתר הכוללת הקלות ו/או שימוש חורג, מחויבת בפרסום ב- 3 עיתונים שונים, הצגת מודעות בחזית הבניין/מגרש נשוא הבקשה ומשלוח הודעות אישיות לכל בעלי הזכויות בנכס, הגובלים בו, ולכל מי שעלול להיפגע כתוצאה מאישור ההקלה. הפרסום נעשה על חשבון מבקש ההיתר באמצעות חברת פרסום חיצונית וכרוך בהמתנה של 14 יום לצורך מתן אפשרות לציבור להגיש התנגדויות. הכל בהתאם למפורט בסעיף 149 לחוק.
         2. לאחר הפרסום ותקופת ההמתנה כחוק, בקשה להיתר הכוללת הקלה ו/או שימוש חורג, נדונה בוועדת המשנה של הוועדה המקומית, המתכנסת פעם בשבועיים בהרכב מלא. בקשות להיתר התואמות את הוראות התב"ע, (שאינן כוללות הקלות או שימוש חורג), נדונות ברשות רישוי - ועדה המורכבת מיושב ראש ועדת המשנה ומהנדס הועדה, הדנה בבקשות להיתר באופן תכוף יותר.
         3. הבקשה נדונה לאחר קבלת חוות דעת מהצוות המקצועי בדבר נחיצות ההקלה, עיקרי ההתנגדויות (אם הוגשו) והמלצה תכנונית: האם לאשרן, לדחותן או לקבל את חלקן. הוועדה המקומית יכולה לזמן את הצדדים השונים להשמיע את טענותיהם ו/או לצאת לסיור בשטח אם היא רואה צורך בכך. היא גם רשאית להתנות את אישורה בשינויים ותיקונים שונים. כל אלה עלולים להאריך את משך הזמן להוצאת ההיתר.
         4. לאחר קבלת החלטת הוועדה המקומית בבקשה להיתר הכוללת הקלה ו/או שימוש חורג, יש להמתין לפחות 30 יום לפני הוצאת היתר הבנייה, היות שקיימת זכות ערר בפני וועדת הערר המחוזית, למתנגד שהוועדה המקומית לא קיבלה את עמדתו. זכות זו אינה קיימת בבקשות תואמות תב"ע, בהן ניתן להוציא היתר מייד עם קבלת החלטת הוועדה והשלמת התנאים להוצאת היתר.
         5. הקלות ושימושים חורגים מחוייבים בתשלום היטל השבחה בנוסף לאגרות הבנייה. (ראה גם בקישור - אגרות והיטלים)
          

         5. כיצד מגישים התנגדות לבקשת היתר?

         למידע בנושא הגשת התנגדות לבקשת היתר בנייה

          

         6. מהו פרסום לפי תכנית?

         לעתים מורה תכנית מתאר או תכנית מפורטת (תב"ע), לבצע פרסום בעת הגשת בקשה לגבי בנייה או שימוש, שהותר עקרונית בתכנית אלא שמחייב שיקול דעת נוסף הנובע מיידוע הציבור ובעיקר הגובלים ודיון בהתנגדויות.

          

         הליך הפרסום והידוע נעשה בדרך הדומה לפרסום הקלה.

          

         7. מהו פרסום לפי תמ"א 38?

           
          
          
         תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התכנית מעניקה תמריצים שונים כנגד חיזוק המבנים אך קבעה, בין השאר, שתנאי לדיון בבקשה, יהיה פרסום הודעה על כך ומתן הזדמנות לכל בעל עניין להגיש התנגדות תכנונית מנומקת (הוועדה המקומית איננה דנה בהתנגדויות בנושאים קנייניים). הפרסום נעשה במתכונת דומה לסעיף 149 לחוק (כפי שפורט לעיל). 
          

         8. המלצות כלליות להגשת הקלות

         • יש לקרוא היטב את התכנית (תב"ע) החלה במקום על מנת לבדוק האם נושאים מסוימים נקבעו כסטייה ניכרת בהוראות התכנית ולא ניתן לבקש עבורם הקלה, והאם יש הקלות שניתן לבקש מכוח התכנית שאינן כלולות בתקנות סטייה ניכרת.
         • מומלץ לעיין בקובץ הנחיות מרחביות באתר העירייה.
         • יש להקפיד להתאים את נוסח ההקלה שפורסם לנוסח ההקלה שהוקלד בעת פתיחת הבקשה על מנת למנוע סתירות.
          

         9. נסחים מומלצים להקלות נפוצות

         לעיון בנסחים המומלצים להקלות נפוצות >>      

          

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il    
         דרג את התוכן:

          פרופיל

          benklinger
          1. שלח הודעה
          2. אוף ליין
          3. אוף ליין

          ארכיון

          פיד RSS

          הפעילות שלי