כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 7/2018

  0 תגובות   יום ראשון, 22/7/18, 12:54

  הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

   

  על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

  • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
  • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
  • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

  אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תכנית בניין עיר), ע"פ תיקון 101 בעל העסק נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג. במערכת הארצית של "רישוי זמין". אי לכך אין צורך לצרף טופס בקשה לשימוש חורג על גבי תכנית לניהול עסק.
  קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרת שימוש חורג, היטל השבחה ועלויות נוספות.

   

  תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקף ב- 4.9.16 קובע כי בעת הבקשה להיתר שימוש חורג, מבקש הבקשה מחויב להגיש בקשה לתיק מידע.  את תיק המידע יש להגיש דרך האינטרנט באתר רישוי זמין. חשוב לציין כי לצורך התנהלות מול אתר זה יש להצטייד ב"כרטיס חכם", רק עם קבלת הכרטיס ניתן יהיה להגיש בקשה במערכת "רישוי זמין".  ניתן למצוא באתר הנחיות והדרכות להגשת הבקשה ובמידת הצורך ניתן ליצור קשר במספר טלפון  02-6293367 המענה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30 או לכתובת המייל Bnia@iplan.gov.il 

   

  תהליך שימוש חורג ברישוי עסקים

  1. הגשת בקשה לרישיון עסק ע"י בעל העסק – אם במסגרת בדיקת הבקשה, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי תמצא כי השימוש בנכס בו אמור לפעול העסק אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע, בעל העסק יצטרך להגיש בקשה לשימוש חורג במערכת הארצית של "רישוי זמין". לאחר מכן הבקשה תועבר לדיון בוועדה המייעצת של מינהל הנדסה.
   במידת הצורך, יקיים מהנדס התכנון והרישוי סיור במקום העסק ויבקש את חוות דעת הפיקוח על הבנייה.
  2. דיון בבקשה בוועדה מייעצת ופרסום המלצת הוועדה.
  3. שליחת מכתב לבעלים ובו הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת ודרישה להגיש בקשה לשימוש חורג, להמציא מסמכים רלבנטיים ולבצע פרסום בעיתונים ולשכנים של העסק ושל החלקה עליה נמצא הנכס.
  4. הגשת בקשה לשימוש חורג, ע"י בעל העסק.
   לבקשה יש לצרף הסכמה של בעלי הנכס, וטופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה וכל מסמך נוסף שיידרש ע"י הוועדה.
   לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים" או לחברת "פרסום המערכת", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הוועדה לשימושים חורגים. הפרסום כרוך בתשלום
   על פי חוק, יש להמתין 14 יום לאחר הפרסום בהן ניתן יהיה להגיש התנגדויות לבקשה.
  5. ריכוז התנגדויות (אם יש) ע"י מרכזת הוועדה לשימושים חורגים.
   אם תעלנה התנגדויות, תישלח לבעל העסק ולמתנגדים הזמנה לוועדת התנגדויות.
  6. אם התקבלו התנגדויות - דיון בבקשה בוועדת התנגדויות, בהשתתפות שני הצדדים. פרוטוקול הדיון יועבר לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
  7. דיון בבקשה בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה ופרסום החלטתה.
   לפרוטוקולי הוועדה המקומית של רישוי עסקים.
  8. אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, בעל העסק יידרש על פי הצורך לשלם אגרת שימוש חורג והיטל השבחה ולמלא את דרישות הוועדה.
   אגרת שימוש חורג מחושבת על פי שטח העסק.
   לחישוב היטל ההשבחה יש לפנות למחלקת היטל השבחה באגף הכנסות מפיתוח ובנייה.
   שימו לב. חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הנכס. עסק לא יקבל היתר לשימוש חורג או רישיון עסק ללא תשלום ההיטל.
   לידיעתכם. עפ"י החלטת העירייה, עסקים ששטחם עד 70 מ"ר יהיו פטורים מתשלום היטל ההשבחה לתקופת ההיתר עד 5 שנים הראשונות של העסק.
  9. אם תחליט הוועדה שלא לאשר - יוצא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
  10. ערעור על החלטות הוועדה - ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר (ע"י בעל העסק או המתנגד) תוך 30 יום מקבלת ההודעה, כמתחייב בחוק.
   הבקשה תידון בוועדת ערר ויוצא סיכום החלטה.
  11. אם בעקבות ועדת ערר לא אושר שימוש חורג, ועדת הערר תוציא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
  12. אם אושרה הבקשה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או בוועדת הערר, לאחר ביצוע דרישות הוועדה וביצוע התשלומים הנדרשים, יופק היתר לשימוש חורג ותנאי ההיתר.

   

  דרכי הערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה:

  1. לפניה ליו"ר הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה.
  2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים. הנחיות להגשת בקשת שימוש חורג בוועדת ערר.

  הגשת השגה וערעור על שיעור היטל ההשבחה

  • יש לפנות ישירות ליחידת היטל השבחה
  • ראה פרטים בדף הנחיות לבעל עסק בנושא חובת תשלום היטל השבחה.
   פרטי קשר של חברות פרסום או ועדת ערר, ניתן למצוא בגורמי רישוי בעלי תפקידים
   
  ''
   
   
   
   
   
  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
   
   
   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום ראשון, 22/7/18, 12:42
    
   ''
    
    
    
    
    
   קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
   ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
   היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

   חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
   דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

   קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
   ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
   היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

   חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
   דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

   קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
   ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
   היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

   חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
   דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
    
    
    
    
    
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום חמישי, 19/7/18, 13:44

    קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי שמחים לשתף עמכם את המאמר הבא שפורסם בדמרקר.


    בג"ץ: יש להתנות רישום משכנתא באישור היעדר חובות ארנונה

    ‏בהלכה חדשה מבטל בג"ץ נוהל שהיה קיים עשרות שנים בלשכות רישום המקרקעין: מעתה לא יהיה ניתן לרשום משכנתא אלא לאחר הצגת אישור עירייה בדבר היעדר חובות ארנונה, בדיוק כמו בהעברת זכויות בנכס המקרקעין

     

        

    המונח "משכנתא" מזוהה בעיני רבים כהלוואה שנוטל אדם מן הבנק על-מנת לממן רכישת נכס מקרקעין. "לקחתי משכנתא מן הבנק כדי לרכוש דירה", כך נוהגים רבים להתבטא.

    לא מדויק. אכן, לעתים קרובות נוטלים מי שרוכשים נכס מקרקעין, הלוואה מן הבנק, על-מנת שיהא בידיהם לרכוש את הנכס. להבטחת פירעון ההלוואה משעבדים אלה, לטובת הבנק, ממשכנים לטובתו, את נכס המקרקעין, שלשם רכישתו הוענקה להם ההלוואה. המשכון על נכס מקרקעין מכונה "משכנתא". נכס המקרקעין נותר בבעלותו של הלווה ומשמש כביטחון לסילוק ההלוואה.

    ‏‏אלא שלא רק לשם רכישת נכס מקרקעין נוטלים אנשים כאלה ואחרים הלוואות מובטחות במשכנתא. ולא רק מן הבנקים הם נוטלים הלוואות. לא אחת ולא שתיים נקלע אדם, שבבעלותו נכס מקרקעין, למצוקת נזילות ונאלץ ללוות כסף מחברו או מגורם אחר כלשהו. גם לווה שכזה, שבבעלותו נכס מקרקעין, יוכל למשכן את הנכס להבטחת פירעון ההלוואה. גם במקרה כזה תירשם על זכויותיו משכנתא לטובת המלווה. ועדיין לא הזכרנו את מי שבבעלותו נכס מקרקעין ושנעתר לבקשתו של חברו, שלווה כסף מגורם כלשהו, למשכן את זכויותיו בנכס לטובת המלווה.

    ‏‎‎נוהל ותיק של הטאבו

    ‏‎‎‏נוהל ידוע הוא מימים ימימה שרשם המקרקעין אינו רושם העברת זכויות בנכס מקרקעין, אלא לאחר שמוצגים בפניו אישורים שונים בדבר היעדר חובות של בעל הנכס, המעביר את זכויותיו. על המוכר להציג אישורים בדבר היעדר חובות בגין מס שבח מקרקעין, מס רכישה, מס רכוש, ארנונה והיטל השבחה.

    עוד בנושא דין וחשבון
    ‏‏זה שנים רבות נהוג בלשכות רישום המקרקעין בישראל, כדבר שבשגרה, שלא לדרוש את אותם אישורים ממי שמבקש לרשום משכנתא על נכס מקרקעין שבבעלותו. נוהל זה מתבסס על חוות-דעת שנערכה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בשנת 1989, ושבה נקבע כי תכלית הוראות החוק, המתנות רישום העברת זכויות בנכס מקרקעין בהצגת אישור עירייה בדבר היעדר חובות, הנה להקנות לעירייה אפשרות לגבות חובות רק במקרים בהם מוחלפת השליטה בנכס. כך, במשך שנים יכול היה הבעלים של נכס מקרקעין לרשום משכנתא על זכויותיו, גם אם באותה העת הוא היה שרוי בחובות ארנונה כבדים.

    ‏‏מצב זה ישתנה מעתה ואילך, בעקבות פסק דין שיצא תחת ידיו של הרכב מורחב של בג"ץ, בעתירתה של עיריית הרצליה (שיוצגה בידי עו"ד אילנה בראף-שניר ואסף הראל). העירייה לא הסכינה עם הנוהל עתיק-היומין, שבעיני רבים נראה מובן מאליו, וטענה כי הוא אינו תקין ושיש לבטלו.

    פסק הדין החדש מוציא את העירייה וחצי תאוותה בידה. בעוד היא טענה כי על רשם המקרקעין לאשר רישום משכנתא רק לאחר שיוצגו בפניו אישורים הן בדבר היעדר חוב ארנונה והן בדבר היעדר חוב היטל השבחה, קיבל בג"ץ את טענתה בנוגע לחוב הארנונה, אך דחה את טענתה בדבר הצורך להציג אישור בדבר היעדר חוב היטל השבחה.

    ‏"האם מי שמבקש לרשום משכנתה על נכס מקרקעין שבבעלותו, נדרש לפרוע את חובות הארנונה בהם הוא חב ביחס לנכס, ולשלם היטל השבחה, כתנאי לרישום המשכנתא?", פתח הנשיא אשר גרוניס את פסק הדין. בתחילת דבריו הוא הזכיר, שאחד הכלים המרכזיים, שהעמיד המחוקק בפני הרשויות לגביית חובות ארנונה והיטל השבחה, רלוונטי לנקודת הזמן, בה מבקש הנישום לרשום עסקה מסוימת במרשם המקרקעין. על-פי הדין, מי שמבקש לרשום עסקה במקרקעין נדרש לצרף לבקשתו "מסמכים להוכחה כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונה ושאר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין".

    ‏‏בדין הישראלי מספר הוראות, המבהירות מה הם התשלומים המהווים "תנאי לרישום עסקה במקרקעין". גרוניס דן בשתי המרכזיות שבהן, אלה המצויות בפקודת העיריות (זו העוסקת בסילוק החובות לעירייה, לרבות ארנונה) ובחוק התכנון והבניה (זו העוסקת בסילוק החובות לוועדה לתכנון ובניה - היטל השבחה).

    רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
    הרשמה
    אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
    נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן  

    ‏‏בפקודת העיריות קיימת הוראה, שלפיה כאשר מדובר בעסקה שהיא בגדר "העברה של נכס", הרי זו לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל עוד לא הוצגה לרשם המקרקעין תעודה, מטעם העירייה, לפיה סולקו במלואם החובות המגיעים לעירייה מבעל הנכס ביחס לאותו נכס. הוראה דומה במהותה קבועה בחוק התכנון והבניה. זו מתנה רישום של "מימוש זכויות במקרקעין" בהצגת אישור הוועדה לתכנון ובניה בדבר היעדר חובות בגין היטלים.

    ‏‏"האם עסקת הלוואה המובטחת במשכנתא הינה בגדר 'העברת זכויות במקרקעין' או 'מימוש זכויות במקרקעין' במשמעות הוראות הדין הנזכרות. זאת, באופן המאפשר לרשויות למנוע את רישום עסקת המשכנתא עד שיסולקו במלואם חובות הארנונה והיטל ההשבחה הנוגעים לנכס", הציג גרוניס את השאלה המרכזית שבעתירה.

    ‏‏תחילה בחן גרוניס את סוגיית היטל ההשבחה, וקבע כי אין לשנות את הנוהל הקיים, וכי אין לחייב את מי שמבקש לרשום משכנתא על נכס המקרקעין שלו לשלם, קודם לכן, היטל השבחה (ראו מסגרת נפרדת).

    ‏‏לאחר שדחה את טענות עיריית הרצליה בנוגע לחובתו של רשם המקרקעין להתנות רישום משכנתא בהצגת אישור בדבר היעדר חוב בגין היטל השבחה, קיבל גרוניס את טענתה השנייה, שלפיה יש להתנות את הרישום בהצגת אישור בדבר היעדר חוב ארנונה של בעל הנכס, ושינה סדרי עולם.

    ‏‏"האם יש לראות ברישום משכנתא על נכס מקרקעין, משום 'העברה של נכס' במובן הסעיף האמור. זאת, באופן המחייב את קבלת אישור העיריה להיעדר חובות ארנונה, כתנאי מקדים לרישום המשכנתא בפנקסי המקרקעין", שאל גרוניס.

    ‏‏בבחנו את המשמעות הלשונית של הדיבור "העברה של נכס" שבפקודת העיריות, ראה גרוניס להיזקק להיסטוריה החקיקתית שלה. הוא הזכיר, שמדובר ב"גלגול" של פקודה מנדטורית, שבמקורה נוסחה באנגלית ושבה נעשה, בהקשר הרלבנטי, שימוש במילה "‏disposition‏". מילה זו תורגמה בנוסח העברי ל"העברה", שעה שהמחוקק המנדטורי העניק לה משמעות רחבה יותר מאשר העברת בעלות או שכירות גרידא. גרוניס הזכיר, שבפקודת העברת הקרקעות, שבתקופת המנדט הסדירה את הרישום בפנקסי המקרקעין, צוין במפורש כי המונח ‏disposition‏ כולל גם עסקה של רישום משכנתא.

    ‏‏גרוניס לא הסתפק בכך. הוא פנה אל הוראת חוק דומה, המצויה בפקודת המועצות המקומיות והמסדירה את אותו העניין ממש במועצות המקומיות, שאינן עיריות. בפקודה זו נקבע, במפורש, כי המונח "העברה" יפורש בהתאם להגדרתו בפקודת העברת הקרקעות. "אם היינו נדרשים בהליכים שלפנינו אך ורק למלאכת פרשנותו של סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות, הרי מסקנתי הפרשנית הייתה, כי לשונו של סעיף 21 הנ"ל הינה ברורה וחד משמעית, בכל הנוגע לשאלה אם משכנתא מהווה 'העברה של נכס'. זאת, משום שהסעיף מפנה במפורש להגדרה שבפקודת העברת הקרקעות, בה נקבע, באופן ברור, כי משכנתא הינה בגדר העברה של נכס מקרקעין", המשיך גרוניס. מאחר שהוראה זו שבפקודת המועצות המקומיות מנוסחת באופן דומה מאוד לזו שבפקודת העיריות ומאחר שהיא משרתת את אותה התכלית, קבע גרוניס כי אין זה מתקבל על הדעת לפרש את ההוראה שפקודת העיריות באופן שונה מן האופן בו יש לפרש את ההוראה שבפקודת המועצות המקומיות. "קשה לקבל שחל בעניין כלל שונה לגבי עיריות מזה החל באשר למועצות מקומיות... יש ליתן למושג 'העברה', המופיע בשני דברי החוק, משמעות מילולית זהה", כך הוא.

    ‏‏באמור עד כה היה די, על-פי גרוניס, על-מנת לקבוע כי בעת רישום משכנתא חלה חובה להציג תעודה מטעם הרשות המקומית (עירייה או מועצה מקומית), המעידה כי סולקו חובות הארנונה.

    ‏‎‎מניעת עימותים בשלב מימוש המשכנתא

    ‏‎‎‏אלא שהוא לא הסתפק בכך, וראה לתמוך את אותה המסקנה גם באמצעות פרשנות תכליתית של הוראת החוק הרלבנטית. בנוגע לכך, הוא דחה את הטענה, שלפיה תכלית ההוראה היא להעניק לרשויות כלי אפקטיבי לגביית חובות ארנונה ומסים עירוניים בנקודת הזמן, בה מועברת השליטה בנכס. הוא קבע כי זו אכן אחת מן התכליות המרכזיות של הוראת החוק, אך שיש בלתה.

    ‏‏גרוניס הזכיר כי חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק של הנכס, ולא על בעליו. "כאשר מי שמחזיק בנכס אינו בעליו, הרי המחזיק הוא החייב בארנונה ולא הבעלים", אזכר. הוא הוסיף והתייחס לכך, שפקודת העיריות מציבה דרישה להצגת תעודה, המעידה על כך שסולקו כל החובות, המגיעים לעירייה, רק אם מדובר בחובות של בעל הנכס וביחס לאותו הנכס. "על כן, לעתים לא יהיה בסעיף... כדי לאפשר לעירייה כלי גבייה אפקטיבי בעת העברת השליטה בנכס", הטעים.

    ‏בבססו את ההלכה החדשה, שיצאה תחת ידיו, הזכיר גרוניס, שהפרשנות שנבחרה על-ידו אינה מובילה לפגיעה בזכויות המהותיות של בעל הנכס. ככל שקודם לעסקת המשכנתא, צבר הלה חוב ארנונה, הרי החובה לשלמו אינה כרוכה במועד יצירת העסקה. הוא הוסיף והתייחס לכך, בעת מימוש המשכנתא עלולה להיווצר תחרות זכויות בין הרשות המקומית, בעלת חוב הארנונה, לבין הנושה המובטח, שלטובתו נרשמה המשכנתא. "מתן אפשרות לרשויות להיפרע מחובות הארנונה, בד בבד עם רישומה, ימנע באופן חלקי התרחשותם של עימותים אלה בשלב מימוש המשכנתא", הטעים.

    ‏‏סיכומה של הלכה: על רשם המקרקעין "לדרוש אישור של הרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה (מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס), וזאת כתנאי לרישום משכנתה בפנקסי המקרקעין".

    ‏בטרם עבר לדון בסוגיה עקרונית נוספת, בה עסק פסק דינו - האם במסגרת הליכי חדלות פירעון וכינוס נכסים למימוש משכנתה, מוקנה לחובות ארנונה והיטל השבחה מעמד עדיף על פני שעבודים שנעשו לטובת נושים מובטחים? - סיכם גרוניס את ההלכה, שנקבעה על-ידו: "בניגוד למצב הקיים, יש להתנות את רישום עסקת המשכנתא בהצגת תעודה מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה. זאת, בעוד שלגבי היטל השבחה אין להטיל חובה כאמור". השופטים עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין, יורם דנציגר ועוזי פוגלמן הסכימו עמו בשני אלה. השופטת אסתר חיות חלקה עליו בנוגע לעניין היטל ההשבחה. השופט חנן מלצר חלק על הקביעה, שעסקה בחובות הארנונה (בג"ץ 7009/04).

    ‏‏בקצירת האומר נציין כי בנוגע לסוגיה העקרונית האחרת, קבע גרוניס (בהסכמת כל שופטי ההרכב), כי בשלב מימוש המשכנתא, אין מוקנה לרשויות המנהליות, הנוגעות בדבר, מעמד של "נושה מובטח", בגין חובות ארנונה והיטל השבחה, וזאת הן בהליכי חדלות פירעון קולקטיביים והן בהליכי כינוס נכסים, הנערכים מחוץ להליכי חדלות פירעון.

     

    ‏‏לא צריך לשלם היטל השבחה לשם רישום משכנתא


    ‏לפני שהכריע בסוגיית חובות הארנונה, בחן גרוניס את סוגיית תשלום היטל ההשבחה. הוא אזכר את נוהל רישום והסדר מקרקעין, שעל-פיו פעלו לשכות רישום המקרקעין עד כה, ושלפיו על רשם המקרקעין לדרוש אישור בדבר היעדר חוב בגין היטל השבחה רק בעסקאות מכר (העברת בעלות) ושכירות (חכירה וחכירה לדורות). בבואו לבחון את הטענה, שלפיה נוהל זה אינו ראוי ודינו להתבטל, הוא המשיך ושאל: "מה משמעות הדיבור 'מימוש זכויות במקרקעין', והאם הוא מתייחס אף לעסקת משכנתה".

    ‏‏אליבא דגרוניס, פרשנות מילולית של הוראת הדין הרלבנטית אינה מביאה למסקנה ברורה וחד-משמעית. לדידו, הטענה שלפיה עסקת משכנתא מהווה "מימוש זכות" מתיישבת עם לשון הוראת החוק הרלבנטית, המגדירה מימוש זכות, בין היתר, כ"העברתם או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה...". והרי משכנתא היא, כידוע, זכות במקרקעין, אשר הענקתה טעונה רישום. ובכל זאת, גרוניס בחן את לשונה של הוראת החוק והגיע למסקנה, שהיא נתונה לפרשנויות אפשריות סותרות. לפיכך, הוא לא ראה למצות את המהלך הפרשני בבחינת לשון החוק בלבד, ובחר לפרשו גם תוך התייחסות לתכליתו.

    ‏‏"מטרתו המרכזית של ההסדר הדוחה את תשלום היטל ההשבחה למועד הענקת הזכויות במקרקעין, נוגעת לעקרון המימוש. עקרון המימוש הינו עקרון יסוד בדיני המס בישראל", הזכיר והוסיף: "לפי עקרון זה, יש למסות את הנישום או החייב רק כאשר הרווח שצמח לו קיבל ביטוי מוחשי-כלכלי". מתוך שלושה השיקולים, העומדים בבסיס העיקרון האמור, ראה גרוניס להתמקד בחשוב ביניהם - שיקול הנזילות. על-פיו "יש למסות את הנישום כאשר ברשותו סכומי כסף נזילים, המאפשרים לו לשלם את המס או ההיטל". "שיקול הנזילות עניינו בהנחות מסוימות של הדין, כי בעקבות עסקה מסוימת יהיו בידי הנישום כספים נזילים", המשיך גרוניס בהילוכו.

    ‏‏ומה כשמדובר בעסקת הלוואה המובטחת במשכנתא? "אם נטיל חובה של תשלום היטל השבחה בעת רישום משכנתה, יוביל הדבר, ככל הנראה, לכך שבעל הזכויות במקרקעין ייאלץ ליטול הלוואה גבוהה יותר מהנושה המובטח. זאת, אך על-מנת שיוכל לעמוד בתשלום היטל ההשבחה. מסקנה כזו מעוררת קשיים שונים והיא עשויה לגרום לעוול כלכלי לנוטל ההלוואה", קבע גרוניס. הוא הוסיף וקבע כי מאחר שכשמדובר במשכנתא, על נוטל ההלוואה להשיב למלווה את הכספים שקיבל, וזאת בניגוד לכספים, המתקבלים אצלו ממכירת הנכס עצמו לאחר. "כאשר מדובר בכספי הלוואה, אין מדובר בכספים נזילים במלוא מובן המילה", המשיך. הוא הזכיר גם, שלעתים קרובות עצם הצורך בעסקת המשכנתא נובע ממחסור בכספים נזילים, ואת זאת שבמקרים רבים, סכום ההלוואה נמוך מסכומו של היטל ההשבחה, או גבוה ממנו במידה לא משמעותית. "במקרים אלה, שיקול הנזילות אינו מצדיק בהכרח את תשלום ההיטל בד בבד עם רישום המשכנתא", כך הוא.

    ‏בהמשיכו להתייחס לשיקול הנזילות, מנה גרוניס דוגמאות נוספות למקרים, שבהם בעל הזכויות בנכס אינו מקבל לידיו כספים כתוצאה מרישום המשכנתא, ושבהם הטלת חובת תשלום היטל ההשבחה כתנאי לרישום המשכנתא תסכל את מטרת נטילת ההלוואה ותשבש אותה.

    ‏"שיקול הנזילות, שהוא עקרון היסוד העומד בבסיס ההסדר של דחיית מועד תשלום היטל השבחה למועד מימוש הנכס, תומך בגישה שאינה מסווגת את האירוע של רישום המשכנתא כ'מימוש זכות' במקרקעין", סיכם גרוניס את הדיון בסוגיה זו. הוא לא התעלם מן האינטרס של הוועדה המקומית לגבייה אפקטיבית של היטל ההשבחה, אך קבע כי יש לבחור באפשרות הפרשנית, שאינה רואה בעסקת משכנתא משום מימוש זכויות במקרקעין.

    ‏‏כך, "עסקה של רישום משכנתא אינה מחייבת הצגת תעודה המעידה כי שולם היטל ההשבחה החל על הנכס הרלוונטי".

     

     

    קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי

     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    נייד: 3888813 - 052
    טל': 03-6990132
    פקס: 6990134 - 03
    דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
    www.klinger.co.il

    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום שלישי, 17/7/18, 19:23

     אישורי עיריה להעברה בטאבו גם במצב של חריגות בניה ופיצול דירות ללא היתר!

      

     קלינגר 
     היתרי בניה, רישוי עסקים
     וייעוץ מוניציפאלי 
     פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות

     ''

     מומחים בהכשרת חריגות בניה

     לייעוץ מיידי מלאו פרטים עכשיו או התקשרו 03-6990132

     ''

     משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי, רישוי עסקים, בקשות לשימוש חורג, שינוי יעוד, הכשרת חריגות בניה, ביטול צווי סגירה, הפסקת עבודה, צווי הריסה. בקשות לשינוי תב"ע, היתרי בניה, אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים, יעוץ סטטוטורי, הסדרים והסכמים עם הרשויות, שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. חוו"ד מומחה לבתי משפט.

     המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי.

     היכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות, מעניקה יתרון הבא לידי ביטוי בזירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.

     קלינגר - היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי.

      


     השירות בפריסה כלל ארצית
     נייד: 3888813 - 052
     טל': 03-6990132
     פקס: 6990134 - 03
     דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
     www.klinger.co.il


     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שלישי, 17/7/18, 18:47
       

      נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

        " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

       

      • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
      • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
      • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

       

       

      המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

       

       

      לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
      צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132 .

       

      קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      השירות בפריסה כלל ארצית
      נייד: 3888813 - 052
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03
      דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
      www.klinger.co.il


      קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      השירות בפריסה כלל ארצית
      נייד: 3888813 - 052
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03
      דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 8/7/18, 11:11

       תיקון 116 לחוק התכנון והבניה- שינוי חוקי המשחק בעבירות בניה

       רקע כללי -החמרה בנושא אכיפה של בנייה בלתי חוקית!

       תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת באפריל 2017, משנה את כללי המשחק בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין תאגידים ואנשים פרטיים בשני אופנים:

       • מעתה הועדה מחוייבת ע"פ חוק לבצע סקר אכיפה כל שלושה חודשים ולדווח ליחידת האכיפה הארצית על הפעולות שהיא נוקטת, כלומר- מעתה לא ניתן לסמוך על אוזלת ידה של מח' הפיקוח בועדה המקומית.
       • מעתה  נושאי משרה ומנהלים בתאגידים, אגודות חקלאיות, כלכליות וקהילתיות,  עלולים להיות מורשעים פלילית לכל חריגת בניה בשטחם, אם לא ביצעו פעילות "אקטיבית" לאיתור ומניעת העבירה.

        

        

       תיקון 116  כבר קבל תוקף-  מה משמעות העניין הפלילי?

        

       אם עד עתה התאגיד עצמו היה חשוף לתביעה והיתה קיימת גמישות לגבי "הרמת מסך" כנגד מנהלים, כיום החוק מחייב את בתי המשפט להרשיע גם מנהלים ונושאי משרה בכירים כאחראים לבניה לא חוקית. אם תתקבל הרשעה, מדובר בעבירה פלילית אשר בצידה חובת קנס.

       ככל שיחליט בית המשפט, ע"פ חומרת העבירה או תוצאותיה (בעיקר במקרה אסון), לא מן הנמנע כי יוטל גם עונש מאסר. יש לזכור שהאחריות בפלילים על פי חוק התכנון והבניה הינה "אחריות קפידה" ומשכך לא נדרש להוכיח כוונה לעבור עבירה.

       מה היא חובתו של נושא משרה?

       נתחיל בציטוט מסעיף 254 לחוק:

       "נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין". השימוש במונח "כל שניתן" מבדיל ומחמיר מהדרישה עד היום להוכיח כי נושא המשרה "נקט בכל האמצעים הסבירים" להבטחת שמירת הוראות החוק. במילים אחרות החוק מטיל על נושא המשרה את נטל ההוכחה כי פעל באופן מעשי כדי למנוע את העבירה.

       החוק ממשיך ומפרט מי הוא "נושא משרה":  מנהל פעיל בתאגיד או שותף. החוק מסייג וקובע כי "שותף מוגבל" או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה- לא יעמדו לדין.

       לצורך העניין, ניתן להניח כי מנכ"ל, או מנהל תשתיות בתאגיד או אגודה שנתנו הוראה לחריגת בניה, או שלא פעלו לפקח ולמנוע חריגה שכזו, עלולים למצוא את עצמם מורשעים בפלילים. גם אם נעשה ביטוח דירקטורים לעניין הקנס, ההרשעה הפלילית תהיה תלויה ועומדת כנגדם לכל חייהם.

       כמו כן יש להדגיש כי התיקון החדש לחוק אינו מאפשר הרבה גמישות לבית המשפט אשר מחוייב כסטנדרט להטיל שנתיים מאסר על האדם שביצע את העבירה בפועל.

       מה נחשב כעבירת בניה?

       החוק מפרט מה נחשב כ"עבירת בניה" ומגדיר אותה כ "עבודה אסורה":  

       • בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר. כלומר- כל מצב בו נעשתה בניה שלא בהיתר - לרבות עבודות עפר ופיתוח, הקמת  סככות, מתקנים טכניים, מחסנים, וכל עבודה אחרת הדורשת היתר בניה. החוק מחמיר את הענישה על בניה בשטח חקלאי, שצ"פ או שמורת טבע.

       • אם התקבל היתר, אבל בפועל הבניה מתבצעת בסטייה ממנו.

       מה קורה בקיבוץ מתחדש?

       בקיבוצים אשר עברו שיוך דירות מן הסתם מנהלי הישוב אינם אחראים על עבירות שבוצעו בקניין הפרטי של החברים, אך בקיבוצים שטרם עברו שיוך, האגודה היא עדיין הבעלים של המקרקעין וכל עבירה בו תיזקף לחובתם.

       ייתכן מצב משפטי מיוחד לקיבוצים שבחרו לשייך דירות במסלול חלופת האגודה - החלטה 1380- כאן בעצם הקיבוץ רכש את המקרקעין מרמ"י, וביצע חוזי שיוך פנימיים. משכך, הבעלים מבחינת המוסדות הסטאטוטוריים נחשב עדיין האגש"ח, ועל כן ישנו סיכון שבעת עבירה שמבצע חבר קיבוץ בביתו, מי שישא באחריות יהיה החבר, אבל גם מנהלי האגש"ח שלא פיקחו על המקרקעין שברשותם. למיטב ידיעתי  המצב המורכב הזה טרם הובא לידי הכרעה משפטית, אבל אני מניח שזה יגיע בשלב כלשהו.

       מדוע כדאי להתחיל לחשוש?

       לא ניתן יותר לסמוך על "יחסים טובים עם הועדה" או על הזנחתו הידועה של תחום הפיקוח בועדות לתכנון ובניה. ע"פ החוק, תוך שנה וחצי מיום תחולת החוק (כלומר עד אוקטובר 2018)  על הועדה המקומית להשלים סקר בכל הישובים שתחת פיקוחה, כלומר לעבור בית בית, מתקן מתקן ולבדוק אם קיימות בו חריגות בניה ע"פ ההיתרים שנמצאים ברשותם.

       מנקודה זו בה הועדה "תיישר קו"- חובה עליה להעביר כל שלושה חודשים דיווח ליחידה הארצית לאכיפה בדבר פעולות אכיפה וסיורים שהיא מבצעת. אם היחידה הארצית מגיעה למסקנה שהועדה לא מתפקדת בעניין זה, היא רשאית להיכנס בנעליה. אני מניח ששום מהנדס ועדה או יו"ר היה רוצה שזה יקרה בזמן שהוא בתפקיד, ולכן צפו החמרה מהותית בשיטת הפיקוח, תכיפותה ותקיפותה.

        

        

       אז מה עושים?

       •  

       • פנה אלינו לייעוץ:

         
         

        ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

         

         

         

         

        נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

          " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

         

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
        • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
        • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

         

         

        המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

         

         

        לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
        צרו עמנו קשר לטלפון 03-699013

         

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום חמישי, 5/7/18, 23:11

        קיבלת צו הריסה ? זאת איננה "גזירה משמיים" - בעזרת ייעוץ וליווי נכון תוכל לצאת מזה 

        מאת בנימין קלינגר מומחה ברישוי עסקים והתרי בנייה.   [ 05/07/2018 ] 

        מילים במאמר: 400   [ נצפה 3223 פעמים ]


          

        טיפול בעבירות בנייה

         
         

        ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

         

         

         

         

        נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

          " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

         

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
        • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
        • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

         

         

        המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

         

         

        לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
        צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132


        ''

        כמומחה בתחום התכנון והבנייה ומנהלה של קלינגר רישוי עסקים והיתרי בנייה, המתמחה מזה שנים בטיפול בבנייה ללא היתר, אנו ממליצים ללכת בדרך המלך ולקבל היתר בנייה, וכן,לבצע את עבודות הבנייה כדין. כמו שנאמר הרבה בבית המשפט, מדובר בחוק התכנון והבנייה ולא בחוק הבנייה והתכנון.

         

        פעמים רבות אדם בונה ללא היתר בתום לב. לא פעם מגיעים אלינו לקוחות שביצעו תיקון לגג, החליפו חלק ממנו וקבלו צו הריסה. כמו כן, ישנם כאלה שבנו פרגולה, סגרו מרפסת בבנייה קלה וכדומה. כמובן, לא מעט פונים אלינו, מאחר ובנו מבנים שלמים ללא הייתר כולל בנייה על גגות, חלוקת דירות והסבת מבנים חקלאיים לאכסנה, מיפעלים ו/או מגורים. לא מעט אנשים חוששים או נכשלים מן המורכבות מול הבירוקרטיה.

         

        רבות מתגלה הבנייה על ידי הלשנה/תלונה למחלקת הפיקוח על הבנייה ו/או המוקד העירוני. חלק מההלשנות נובעות מצרות עין של אחרים, בשל סיכסוך עם וועד הבית, שכן או אפילו קבלן מבצע.

        פונים ומגיעים אלינו בד"כ כששומעים מפה לאוזן ובעקבות פרסומים אשר נתגלתה אצלהם בנייה ללא היתר. 

        פונים אלינו בכל מיני שלבים של מצוקה. ישנם שפונים כאשר מפקחי הבנייה מבקשים להיכנס לנכס ומשאירים מכתב. אנו ממליצים לפנות כבר בשלב זה, מכייון שבהתנהלות נכונה, ברוב המקרים, ניתן למנוע את ביקורם. חשוב לעשות זאת בצורה נבונה מבלי לפגוע בעבודתם וכבודם של עובדי הרשויות.

         

        כמובן שצריך נסיון רב בעבודה והתנהלות מול מפקחי הבנייה תוך הכרות עם החוקים והנהלים.

        במידה ולא מתגלה העבירה, כנראה שלא יתקבל  צו הפסקת עבודה,לא צו הריסה וגם לא כתב אישום.

        אנו יודעים גם לבדוק את זכויות הבניה ואת האפשרות לקבלת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג בדיעבד.

         העבירה על בנייה ללא היתר, מתיישנת לאחר כ- 5 שנים, ואז, ברוב המקרים, כבר לא ניתן לדרוש הריסה. חשוב לציין שעל שימוש שלא עפ"י היתר, לא מתקיימת התישנות וזוהי מדובר בעבירה מתמשכת.

         

        לצו הריסה חייבים להתייחס ברצינות רבה וללא דיחוי. לרוב, בעזרת חוות דעת מומחים שלנו, ניתן לשכנע את השופט לבטל/לעכב  את צו ההריסה. 

         

        בעזרת ייצוג משפטי נכון, ניתן לעיתים למצוא "פגמים" בצו ולגרום לביטולו.  בנסיבות הנכונות, ניתן אף להגיע להסדרים עם התביעה ועם מחלקת הפקוח על הבניה.

        חשוב גם לבחון את האפשרויות במישור התכנוני. במידה וקיימת היתכנות לקבלת היתר בנייה בדיעבד, הסיכויים לעכוב  צו ההריסה גבוהים ביותר.

         

        לאחרונה, נקבעו מספר שינויים מהותיים בחוק התכנון והבנייה, שלכאורה כובלים את ידיו של בית המשפט למתן ארכות ממושכות.

         

        במידה ויש לך חשש, תתגלה אצלך בנייה בלתי חוקית ו/או קבלת צו הריסה, זימון למסירת גירסה, זימון לבית המשפט וכו', כדאי כי תפנה מוקדם ככל האפשר  למומחה בתחום!

         

        http://www.klinger.co.il/טיפול-בעבירות-בנייה-1

        קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        השירות בפריסה כלל ארצית
        נייד: 3888813 - 052
        טל': 03-6990132
        פקס: 6990134 - 03

         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 4/7/18, 22:22

         מאמרים

         בנימין קלינגר 

         מאמרים

         משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה בייעוץ בתחומים מוניציפליים הקשורים בתכנון ערים וסביבה,מיסוי, רישוי עסקים , בקשות לשמוש חורג,היתרים  והנדסה. המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, גורמים ומוסדות, בהם חברות ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעונאיות, יבואנים, מושבים וקיבוצים, מתקני צבא ובסיסים, אולמות וגני אירועים, בתי ספר, מכללות וישיבות, מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, מרכזי קניות וקניונים, בנקים וחברות ביטוח, מכוני יופי ובריאות, חדרי כושר, קאנטרי קלאב, בריכות שחייה, מתקני ספורט, מספרות, מוזיאונים, בתי קולנוע, אולמות כנסים, מסעדות, בתי חולים, בתי אבות, יבואני רכב, חניונים ואולמות תצוגה וכן נכסים שאינם בשימוש.

         קלינגר מומחים בביטוך צווי הריסה . 036990132

           

         • רישוי עסקים
         • טיפול וזירוז בקשות מיוחדות
         • שימוש חורג
         • היתרי בנייה
         • אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות מבנים
         •  רישוי מערכות סולאריות ליצור חשמל בכל הארץ
         • הפחתת מסים
         • הפחתת ארנונה
         • הפחתת היטלי השבחה
         • ייצוג בועדות ערר
         • הנדסת מבנים 
         • היתרי בנייה וליווי מול הרשויות
         • הכשרת בנייה ללא היתר וטיפול בצווי הריסה
         • אירועים המוניים
         • ייעוץ בטיחות
         • ייעוץ לוועדי בתים, יזמים וחברות בנייה בנושא תמ"א 38
         • שירותי מודד מוסמך
         • שירותי שמאות מקרקעין
         • ייעוץ משפטי
         • ביקורת ליקויי בנייה וחוות דעת לבית המשפט
         • ייעוץ בנושא רישיונות יבוא למוצרי מזון, תרופות, קוסמטיקה ומשקאות
         • ייעוץ וייצוג קיבוצים בנושא הפשרת קרקעות ושטחים חקלאיים
         • הפיכת קיבוצים לישובים קהילתיים וייצוג מול מנהל מקרקעי ישראל לקבלת פיצוי כספי מרבי
         • טיפול ובקשות להפחתת אגרות
         • חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה -תמ"א 38.              
         • שרותי בוררות וגישור מקצועי

         בתחומים מונציפלים לרבות תכנון ובניה ותמ"א 38,

         המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. ההיכרות המעמיקה עם הפרוצדורות ועם הבירוקרטיה ברשויות השונות, מעניקה ללקוחות המשרד שירות יעיל, תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב. ייצוג לקוחות מול הרשויות 
         המשרד מטפל בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין, ברשויות מכל סוג:
         • עיריות
         • רשויות מקומיות
         • רשויות אזוריות
         • ועדות מקומיות ומחוזיות
         • משרדים ממשלתיים
         • משרד הבריאות
         • המשרד להגנת הסביבה
         • משרד הפנים
         • משרד הדתות
         • ועדות ערר
         • משרד ההגירה
         • משרדי שלטונות המס
         • המוסד לביטוח לאומי
         • המשרד לבטיחות ולגהות
         • משרדי הטאבו
         • מכון התקנים
         • מנהל מקרקעי ישראל
         • מועצות מקומיות

         בנימין קלינגרמאמרים

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום רביעי, 4/7/18, 10:40

          מערכת רישוי עסקים מקוון

           

          החל מ-1 ביוני יהפוך הליך הבקשה לרישיון עסק להליך מקוון בלבד ויהיה נגיש עבור כלל בעלי העסקים

           

          מהי מערכת רישוי עסקים מקוון?

          '' 
           

          המערכת החדשה לרישוי מקוון מאפשרת הגשת בקשות לרישיון עסק בצורה מקוונת, ללא צורך בנייר. המערכת תאפשר ייעול וקיצור הליכי רישוי וקליטת בקשות באופן דיגיטלי.

          המערכת מיועדת לשימושו העיקרי של בעל העסק ובעלי עניין מטעמו, כגון שותפים וכדומה, בנוסף לעורך התכנית שבעל העסק שכר את שירותיו.

          ניתן לצפות בסרטון קצר המציג את המערכת החדשה כאן.

           
           

          בעל העסק

          כדי להתחבר למערכת יש "להירשם למערכת" באמצעות הקלדת שני הפרמטרים הבאים:
          1. שם משתמש
          2. סיסמה
          *הרישום הינו חד פעמי ופרמטרים אלו ישמשו אתכם בכל כניסה עתידית למערכת.
           

          עורך התכנית

          כדי ''להתחבר למערכת'' יש להנפיק תחילה כרטיס חכם (באמצעות אחת החברות שפרטיהן מופיעים מטה) ולהירשם למערכת על ידי עיריית תל אביב-יפו באופן חד-פעמי.  

          שימו לב: בעל מקצוע (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) אשר קיים בבעלותו כרטיס חכם שהונפק לטובת השימוש במערכת רישוי בנייה מקוון יכול להשתמש באותו הכרטיס למערכת רישוי עסקים מקוון.

          1. הנפקת הכרטיס

           

          ניתן להנפיק כרטיס חכם באחת משתי החברות המורשות לכך:

          • חברת "Comsign"
           טלפון: 8770*, טלפון ראשי: 03-6443620. פקס: 03-6491092. כתובת: קריית עתידים, בניין 4, קומה 11, ת.ד. 58007, תלאביב-יפו. מיקוד: 61580. 
           ההגעה בתיאום מראש בלבד. פרטים נוספים באתר: www.comsign.co.il
          • חברת ''Personal Id''
           טלפון: 03-7544666, כתובת: שדרות בן גוריון 34, בניין הלפיד, קומה 3, רמת גן, מיקוד: 52573. 
           ההגעה בתיאום מראש בלבד. פרטים נוספים באתר: www.personalid.co.il.

           

          מה נדרש להביא ליום ההנפקה?

          • תעודת זהות + ספח (אם תעודת הזהות הונפקה בשנים 1970 -1983, יש לבדוק עם נציג לפני ההגעה)
          • רישיון נהיגה או דרכון בתוקף
          • צילום רישיון הנהיגה/דרכון + תעודת הזהות, כולל הכתובת המופיעה בספח
          • טופס הרשמה וטופס הסכם מנוי מלאים (יש לחתום על הטפסים בנוכחות נציג)

          2. ביצוע רישום מקוון למערכת לאחר הנפקת הכרטיס החכם

           

          על מנת להשתמש במערכת הרישוי המקוון לעסקים של עיריית תל אביב-יפו, יש להירשם למערכת עם הכרטיס החכם אשר ברשותכם. הרישום יתבצע בעמדות הרישום למערכת רישוי מקוון, ברח' אנטוקולסקי 4, תל-אביב, בניין מס' 2 - חדר המוקד, בימים א'-ה' , בשעות 15:00 -17:00. 
          ליום הרישום יש להצטייד ברישיון אדריכל/ מהנדס/הנדסאי.
          שימו לב: רישום למערכת רישוי מקוון באמצעות כרטיס חכם ניתן לבצע יום לאחר הנפקת הכרטיס בלבד.
           הסתר תוכן אודות מוקד תמיכה טכנית - רישוי עסקים מקוון (אגף המחשוב)

            מוקד תמיכה טכנית - רישוי עסקים מקוון (אגף המחשוב)

          • יצירת קשר

          טלפון:

          03-7247808

          מענה טלפוני:

          ימים א' – ה' בשעות 8:30 - 17:00
           הסתר תוכן אודות מרכז שירות לקוחות לעסקים

            מרכז שירות לקוחות לעסקים

          • יצירת קשר

          טלפון:

          03-7244600

          מענה טלפוני:

          ימים א'-ה': 15:00-08:00

          כתובת דואר אלקטרוני:

          פקס:

          03-7240116

          קבלת קהל:

          ימים א',ב',ג',ה': 13:00-08:00

          כתובת למשלוח דואר:

          פילון 5, תל אביב, מיקוד 6451805.

          כתובת:

          פילון 5 , קומה ג, חדר 345

           

           
           
           
          משרד קלינגר מטפל בהגשות מקוונות ל רשיון עסק 
           
          03-6990132
          0523-888813
           
          ''
           
           
          ''
           
           
           
           
           
           
           
          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il
          דרג את התוכן:
           1 תגובות   יום רביעי, 4/7/18, 02:33

           נסחים מומלצים להקלות נפוצות נושא נוסח מומלץ נימוקים והערות תוספת זכויות בניה הקלה כמותית תוספת עד %6 משטח המגרש מעל ל________% המותרים, לצורך שיפור תכנון רק בתכניות שהופקדו עד 1989/8/1 הקלה כמותית תוספת עד %5 משטח המגרש מעל ל________% המותרים, עבור התקנת מעלית רק בתכניות שהופקדו עד 1989/8/1 ואם מספר הקומות בבניין או גובהו מחייבים התקנת מעלית ולא קיימת מעלית בבניין ובתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה להקמת מעלית הקלה כמותית תוספת %5.2 משטח המגרש מעל ל________% המותרים על פי תכנית _____ בשל הוספת קומה או: תוספת %5 משטח המגרש מעל ל________% המותרים על פי תכנית _____ בשל הוספת 2 קומות רק בתכניות שהופקדו לפני 1989/8/1 . תוספת של %5.2 לכל קומה נוספת ממספר הקומות שנקבעו בתכנית אך לא יותר מ %5 בסך הכל חריגה מקו בנין קו בניין קדמי הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של ____מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת_____ עד צומת_______ יש להציג הוכחות לגבי קו הבניין הקדמי שבו נבנו רוב הבניינים באותו קטע רחוב קו בניין צדדי ואחורי בקיר עם פתחים חריגה של עד %10 מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של _____מ' במקום ______מ' המותר הכל בתנאי שהחריגה מקו בנין צדדי תשאיר 70.2 לפחות מגבול המגרש, כולל גם גזוזטראות ובליטות קו בניין צדדי לקיר בלי פתחים הקלה בקו בניין צדדי עד 70.2 מ' בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של _____מ' במקום _____ מ' המותרים קו בניין אחורי לקיר ללא פתחים הקלה של עד %30 בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של _____מ' במקום _____ מ' המותרים הבלטת גזוזטרות מקו בניין קדמי/אחורי הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של ____מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה _____% מן המרווח המותר גובה הגזוזטרה לפחות 50.2 מ' מעל הקרקע, וחריגה מירבית של 2 מ' או %40 מן המרווח המותר, הנמוך מבניהם חריגה מקו בניין לשם הקמת ממ"ד הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי* ובנייתו במרחק של _____ מ' במקום _____ מ' המותר. רק בתוספות למבנים קיימים. * לא תותר הקמת ממ"ד בחריגה מקו בניין קדמי חריגה מקו בניין לשם הקמת בריכת שחייה הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/קדמי/אחורי במרחק _____ מ' מגבול המגרש במקום _____ מ' הקבוע בתכנית. בבקשה לבריכת שחיה בבית פרטי צמוד בקרקע, מספיקה הודעה לגובלים על פי תכנית 2754 חריגה מקו בניין לשם הקמת מתקן חניה בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי. גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת מכונית יגיע ל __מ' פרסום הקלה נדרש רק אם המתקן חורג מקו בניין. גובה המתקן יימדד עד גג המכונית העליונה או הקירוי 2 חריגה מקו בניין לשם הקמת מתקן חניה אוטומטי בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור ____ כלי רכב, בחריגה מקו בניין קדמי/צדדי/אחורי פרסום הקלה נדרש רק אם המתקן חורג מקו בניין. חריגה מקו בניין קדמי מותרת למתקן בן 10 מקומות חניה לפחות תוספת גובה/קומות תוספת גובה/קומה הגבהת הבניין/הקומה עד לגובה של ____ מ' לעומת _____ מ' המותרים על פי תכנית תוספת קומות הוספת _____קומות נוספות מעל ל ______הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש______ )כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולשת בחלקה( לפי הטבלה בסעיף 2( 8 )לתקנות סטייה ניכרת. הגבהת גדר הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי אחורי ל ____ מ' בנייה על הגג אי שמירת נסיגות בבניה על הגג הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של _____ מ' במקום ____ מ' בחזית הקדמית/ אחורית/ צדדית יש לפרט בנפרד עבור כל חזית בה מבוקשת חריגה מן הנסיגה הקבועה בתכנית הגבהת גובה הבניה על גג הגבהת בניה על הגג לגובה של ____ מ' במקום _____ מ' המותר הגדלת תכסית בניה על הגג הגדלת תכסית בניה על הגג עד ____ % משטח הגג, לעומת ____% המותרים הבלטת מתקנים טכניים בגג הבלטת פיר מעלית/מדרגות בגג העליון עד לגובה ____במקום ____ מ' המותרים על פי תכנית שימושים חורגים שימוש חורג מהיתר שימוש חורג מהיתר מ ______ לשימוש של ______ לתקופה של _____ שנים/ לצמיתות. שימוש חורג מתב"ע שימוש חורג מתכנית מ ______ לשימוש של _____ לתקופה של ______ שנים יח"ד תוספת יחידות דיור הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של ____%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש _____ במקום _____ המותר על פי התכנית מרתפים כניסה נפרדת למרתף הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל______ חצר מונמכת )חצר אנגלית( חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של __ מ' מגבול המגרש, שרוחבה ___ מ' ועומקה __ מ' לא תאושר חצר אנגלית ברוחב העולה על 50.1 מ' שימוש חורג מע-1 שימוש חורג מהיתר במרתף עבור בעל מקצוע חפשי, בשטח של ______ מ"ר לפי תכנית ע-1 לתקופה של ______ שנים /לצמיתות הקלות שכיחות מתכניות ניוד זכויות בין קומות העברת _____% מקומה _____לקומה_____ בתכניות בהן הזכויות מפורטות לפי קומה ו/או בניוד לקומה מפולשת. ובמידה והתכנית התקפה לא קבעה זאת כסטייה ניכרת הגדלת תכסית במגרש הגדלת תכסית הבניה במגרש ל____% במקום _____% המותרים על פי תכנית במידה והתכנית התקפה לא קבעה את הגדלת התכסית כסטייה ניכרת 3 הרחבת דירות ללא רצף הרחבת דירה בקומה ___ בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע אם מבוקשת בניית מעטפת לדירה שלא מרחיבה, אין צורך בפרסום שטח מגרש קטן מהנקבע בתכנית שטח מגרש _____מ"ר, קטן מן השטח המזערי של ____מ"ר שנקבע בתכנית _____ תכנית פרסומים לפי ביטול קומת ביניים ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה באזורים שהתירה הועדה להוסיף קומת ביניים כמפורט בתיק המידע ביטול קומת עמודים מפולשת ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה/חלקית ברוב אזורי מרכז העיר, נדרשת שמירה על רצועה מפולשת של 3 מ' בחזית אי הצמדת הבניין לגבול המגרש בחזית אי הצמדת הבניין לגבול המגרש בחזיתו, כנדרש על פי תכנית 2660 עג'מי ולב יפו תכנית F דרישה לרוב בנוי הקמת שטחי מלאכה ואומנות בקומת הקרקע של ____ מ"ר המהווים ___% מקומת הקרקע, במקום הנקבע בתכנית F לרוב בנוי. פלורנטין ונווה שאנן תכנית F הקלה מדרישה בתכנית F ליחס של ____ בין השטח הבנוי לשטח המפולש בקומת הקרקע פלורנטין ונווה שאנן הקמת מלון במסגרת השימושים המותרים בהסכמה מיוחדת ע"פ תכנית 44 הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ' בשכונת התקווה – תכנית 2215 הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל- 20.1 מ' בשכונת עזרא- תכנית 2215ג פרסומים נדרשים על פי תכנית מתאר ארצית 38 תוספת בנייה על מבנים קיימים הוספת ___ קומות מכח תמ"א 38 ,מעל ____ הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא _____ קומות )כולל קומת קרקע/קומה מפולשת( הוספת _____ יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין _____ יח"ד הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב___ מ"ר בכל הקומות הקטנת קו בניין צדדי מ_____ עד ___ מ' עבור מרכיבי חיזוק/ הקמת ממ"דים בכוון_____ הקטנת קו בניין אחורי מ ____ עד ____ מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"דים בלבד בניית אגף מכח תמ"א 38 בגובה ____ קומות )כולל קומת קרקע/קומה מפולשת( והמכיל___ יח"ד הריסה ובנייה מחדש הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן ____ קומות במקום ____ המותרות על פי תכנית )כולל קומת קרקע/קומה מפולשת( תוספת ______ יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל _____ יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן ______ יחידות דיור סך הכל תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל תוספת של _____ מ"ר עבור ______ יחידות דיור חריגה בקו בניין צדדי/אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של _____מ' במקום _____ מ

            

            

            

            

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            
           השירות בפריסה כלל ארצית
           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03
           נייד- בן קלינגר 0523-888813
           www.klinger.co.il
           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום שלישי, 3/7/18, 18:50

            רישוי ופיקוח בנייה בתל אביב

             

            אגף רישוי ופקוח על הבנייה אחראי על תהליך הבנייה מתחילת דרכו במידע להיתר ועד שלב טופס 4/תעודת גמר.
            באתר זה תוכלו לקבל מידע ולהתעדכן בכל תהליך רישוי ופיקוח על הבנייה, מקבלת מידע על זכויות בנייה בנכס ועד קבלת היתר בנייה ותעודת הגמר בסיום עבודות הבנייה. 
            באתר עומדים לרשותכם שירותים מקוונים רבים המאפשרים בין השאר הורדת טפסים וחומרי עזר החיוניים לתהליך רישוי בנייה ולהוצאת תעודת הגמר, עיון בתיקי בניין סרוקיםבדיקה של זכויות בנייה בנכס, ושירותים מקוונים נוספים.

             שימו לב: קבלת קהל במשרדי האגף רק בתיאום טלפוני מראש.

            מה ברצונך לעשות?

            מידע שימושי


              מוקד טלפוני הנדסי - אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

            טלפון:

            03-7247777 , שלוחה 2

            מענה טלפוני:

            ימים א'- ה' בשעות 15:00 - 08:00
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מלווה אזרחים,גופים מוסדיים בהליכי תכנון ובנייה.
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il
            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שלישי, 3/7/18, 18:42

              הבקשה תוגש עפ"י תקנות התכנון והבניה )סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי(, תש"ע- .2010  الطلب هقدم بناءا على أنظوة التنظين والبناء )أوظمت انماوىن فً عهباث نمىضىع أمش هذو إداسي (, لسنة 0202.  יש לעיין בתקנות קודם להגשת הבקשה )ניתן לקבל עותק בעמדת קבלת קהל ולצלמו, או לעיין בתקנות בלוח המודעות במזכירות או באתר בית המשפט באינטרנט(. ٌجب اإلطالع ػهى األَظًت قبم تقذٌى انطهب )ًٌكٍ انحصىل ػهى ًَىرج يٍ يىظف استقبال انجًهىس وَسخه, أو اإلطالع ػهٍه بهىحت اإلػالَاث فً انسكشتاسٌت أو بانًىقغ االنكتشوًَ نهًحكًت(.  הבקשה תוגש בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו. انطهب ٌقذو خالل ثالثت أٌاو يٍ ٌىو يؼشفت انطانب ػٍ األيش בקשה לביטול צו / לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי طهب النغاء أيش أو طهب نتأجٍم تُفٍز االيش תיק ב"ש מס' مهف: ________ תאריך حاسٌخ:___________ המבקש/ים الطالبين:1 __________________ . __________________ .2 א. הצו ניתן ביום ___________ בידי ___________והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף 232א)ט( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1691 ,הוא ביום _______________. االمش اعغى بٍىو عهى ٌذ وانمىعذ االخٍش نخخفٍزي حسب بىذ 832أ)ط( نماوىن حخغٍظ وانبىاء ,سىت 5691 ,هى بٍىو ב. דבר קיום הצו נודע לי ביום عشفج عه وجىد االمش بٍىو _______ בנסיבות האלה بهزي انظشوف: ______________________________________________ ______________________________________________ ג. הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו )זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת(: حك ممذو انغهب باألساضً مىضىع االمش )حك انمهكٍت/حك حعالذ/غٍش رنك( : _______________________________________________ _______________________________________________ ד. נימוקי הבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע حفصٍم انغهب النغاء او نخاجٍم انخىفٍز: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ה. פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבנייה שאליהם מתייחס הצו, حفصٍم كم االجشاءاث االداسٌت وانمضائٍت انمخعهمت بانبىاء انخً ٌخغشق إنٍها األمش, ובין השאר, צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים ככל שניתנו. مه بٍه جمهت االمىس , أوامش اٌماف إداسٌت ولضائٍت فً حال اعغٍج. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ תצהיר המבקש )تصشٌح انطانب يشفىع بانقسى( אני הח"מ ___________ ת"ז________ הגר ב_________________ מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע לפני ______________ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. תאריך___________ חתימת מקבל התצהיר ________________ כאשר הבקשה כוללת טענות עובדתיות ובין השאר טענה ולפיה קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, יצורף גם תצהיר מהנדס/אדריכל/עורך דין: ػُذيا ٌشًم انطهب إدػاءاث ػًهٍت ويٍ بٍٍ جًهت األيىس ادػاء انزي حسبه تىجذ فشصت فؼهٍت فً أٌ سخصت انبُاء ستؼطى خالل فتشة قصٍشة , ٌشفق اٌضاً تصشٌح يشفىع بانقسى يهُذس/يهُذس يؼًاسي/يحايً : תצהיר )تصشٌح يشفىع بانقسى( אני החתום מטה__________ ת"ז __________מס' רישיון מהנדס/אדריכל/עורך דין_____________ הגר ב________________ מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, הם נכונים. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ אני הח"מ, עו"ד ____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום _________הופיע לפני ___________ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ____________ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ לבקשה מצורפים: نهغهب مشفمٍه : )1 )העתק הצו وسخت مه االمش; )2 )העתק מצווים מינהליים או שיפוטיים שהוגשו בעניין הבנייה נושא הצו, וההחלטות שניתנו בהן; وسخت مه األوامش االداسٌت أوانمضائٍت بخصىص انبىاء مىضىع االمش وانمشاساث انخً اعغىا فٍهه )3 )במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות טענה כי קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר – העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין. فً حال وأن انغهب ٌشمم ادعاءاث عمهٍت بما فً رنك ادعاء وجىد فشصت فعهٍت فً ان سخصت انبىاء سخعغى خالل فخشة لصٍشة – وسخ عه كم انىثائك راث صهت باألمش .

             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי