כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 7/2019

  0 תגובות   יום שלישי, 23/7/19, 12:27

  קונסטרוקטור - שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה

   
   

  קלינגר שירותי קונסטרוקטור, שירותי הנדסה וביקורת ליקויי בנייה

  תכנון ליווי ופיקוח הנדסי
   צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

  שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

  המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

   

  • תכנון הנדסי
  • חישובים סטטיים
  • פיקוח על שיפוצים
  • פיקוח צמוד על תהליך הבנייה
  • ליווי פרויקטים
  • פיקוח ואחריות מהנדס בשטח
  • חישוב כמויות
  • אומדני ביצוע ופרטי ביצוע
  • אישור על ביצוע תיקונים למבנים מסוכנים
  • ליווי, אפיון ופיקוח על פרויקטים של שדרוג מבנים לרעידות אדמה על פי תמ"א 38
  • אישורי יציבות למבנים
  • חוות דעת ועד מומחה לבתי משפט
  שירותים מתחום ההנדסה 
  • פרצלציה ורישומי פרצלציה
  • איחוד וחלוקה של מגרשים
  • סימוני בניינים
  • מדידת מבנים
  • חלוקת מגרשים
  • תוכניות למודד המחוזי
  • חוות דעת לבתי משפט
  • היטל השבחה
  • אגרות שילוט
  • דמי היוון
  • כופר חניה
  • מפות טופוגרפיות
  • הכנת תוכניות רקע לתב"ע
  • חישובי שטחים לצורכי מיסוי
  • תכניות לצורכי רישום בטאבו
  • תשריטים לבתים משותפים
  • חתכים ותוכניות לצורך תכנון מחדש של מבנים קיימים
  • הכנת בקשות, הגשה, ליווי אדריכלי מול הרשויות
   קלינגר - ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

   קלינגר   03-6990132

   
   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שלישי, 23/7/19, 12:23

   מדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן

   כ"ו כסלו תשע"ט
   04 דצמבר 2018

    

    

    
    
    
    

   א. כללי

   החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח -2018 (להלן: "החוק") נחקק במרץ 2018 ומטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים.
    

   ב. הגדרות מרכזיות בחוק

   ההגדרות מפורטות בסעיף 1 לחוק, ויש לפרש כל מושג המופיע בחוק בהתאם להגדרתו בסעיף זה. להלן הגדרות מרכזיות בחוק, ולחלקן גם הבהרות ודוגמאות:
   • "עסקה" - מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
   • "מחיר העסקה" - התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. 
   לדוגמה: עסקה לרכישת מטבח - מחיר המטבח 50,000 ₪ + הרכבה 2,000 ₪ + הובלה 1,000 ₪. מחיר העסקה הוא: 53,000 ₪ + מע"מ.
   הבהרות וחריגים לעניין חישוב "מחיר העסקה" : 
   (1) בעסקה לרכישת מספר מוצרים בעת ובעונה אחת: מחיר העסקה יהיה המחיר של כל המוצרים יחד.
   (2) בעסקה מתמשכת למתן שירות (דהיינו, עסקה למתן שירות, שלא מוגבלת בזמן או בנושא): כל תשלום שנקבע בהסכם יחשב כעסקה נפרדת וכמחיר העסקה. לדוגמה: מנוי לחדר כושר, שאינו לזמן מוגבל, כל תשלום שנקבע במנוי מהווה את מחיר העסקה.
   (3) בעסקה למתן שירות, התחומה בזמן או הניתנת לנושא ספציפי, מחיר העסקה יהיה המחיר עליו סיכמו עבור כל השירות שניתן. לדוגמה: עסקה בין סטודנט לבין אוניברסיטה למתן שירות לימודים שנתי, מחיר העסקה יהיה שכר הלימוד השנתי, ללא קשר בכמה תשלומים מדובר. 
   (4) בעסקת שכירות, שהתמורה משולמת מעת לעת, כל תשלום שיש לשלם הוא מחיר העסקה. לדוגמה: בחוזה שכירות שבו נקבע כי יש לשלם תשלום חודשי של 10,000 ₪ . מחיר העסקה הוא 10,000 ₪. 
   (5) בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן, מחיר העסקה יהיה רק  מרכיב העמלה ולא  עצם ההפקדה, המשיכה וכו'.
   • "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.
   • "אדם שאינו עוסק" - לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

    

   ג. הוראות החוק באשר לעוסק (במסגרת עסקו)

   • עוסק המבצע פעולה של: עסקה/ הלוואה/ תרומה עד לסכום של 11,000 ₪, אין לו כל הגבלה על קבלה או תשלום באמצעות מזומן
   בעסקה / הלוואה/ תרומה מעל סכום זה, העוסק יכול לשלם או לקבל במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   חריג: ההגבלה על הלוואות לא חלה על הלוואות הניתנות על-ידי  גוף פיננסי  מפוקח ​(גוף פיננסי מפוקח הוא כל אחד מאלה: תאגיד בנקאי; בנק הדואר; בעל רישיון למתן אשראי; בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, העוסק בניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי; מוסד לגמילות חסדים).
   • עוסק המבצע עסקת מכירה לתייר (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק) עד לסכום של 55,000 ₪, אין לו כל הגבלה על קבלת  תשלום באמצעות מזומן מהתייר. 
   בעסקה מעל סכום זה, העוסק יכול לקבל במזומן מהתייר רק עד 10% ממחיר העסקה או 55,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • עוסק המשלם או מקבל שכר עבודה עד לסכום של 11,000 ₪, אין לו כל הגבלה על קבלה או תשלום באמצעות מזומן
   כששכר העבודה גבוה מסכום זה, חל איסור על העוסק לשלם/ לקבל במזומן, החל מהשקל הראשון. 
   • עוסק הנותן או מקבל מתנה עד לסכום של 50,000 ₪, אין לו כל הגבלה על מתן או קבלה באמצעות מזומן
   במתנה מעל סכום זה, העוסק יכול לתת או לקבל במזומן רק עד 10% מסכום המתנה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • עוסק  יקבל או ייתן צ'ק , בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בצ'ק, דהיינו חל איסור על קבלת או מתן צ'ק "פתוח" כנפרע (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב). הגבלות החלות על צ'ק עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה. 
   •  עוסק יסב צ'ק או יקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בצ'ק. 
   • עוסק יתעד את אמצעי התשלום/התקבול, שבאמצעותם שילם תשלום או קיבל תקבול.
   תיעוד נאות:
   תיעוד תקבולים: יש לפרט את אמצעי התקבול בקבלה (או בחשבונית מס קבלה). לדוגמה: עוסק שקיבל תקבול של 50,000 ₪ באמצעות: 5,000 ₪ במזומן ו-45,000 ₪ בצ'ק. תיעוד נאות יחשב אם העוסק יציין בקבלה את אמצעי התשלום: 5,000 ₪ במזומן, 45,000 ₪ בצ'ק שמספרו xxx  ,שם הבנק yyy, מס' חשבון zzz.
   תיעוד תשלומים: שמירת הקבלה שקיבל העוסק, בה מפורטים אמצעי התשלום (תיעוד החוץ). אם אין פירוט בקבלה, יש לרשום את אמצעי התשלום בספר כרוך אחר.

    

   ד. הוראות החוק באשר לעו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח

   בנוסף על האמור בסעיף ג לעיל, קיימות הגבלות על עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח.
   "שירות עסקי" - כל אחת מהפעולות הבאות:
   • קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי.
   • קנייה או מכירה של עסק.
   • ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 4-1 ו-6 לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.
   • קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.
   • הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.
   אין הגבלה לעו"ד /רו"ח לקבל תשלום באמצעות מזומן עבור שירות עסקי הניתן ללקוח שהוא עוסק בסך של עד 11,000 ₪, ועד 50,000 ₪  ללקוח שהוא אדם פרטי. בשירות עסקי מעל 11,000 ₪ לעוסק או 50,000 ₪ לאדם פרטי, חל איסור על העו"ד/ רו"ח לקבל תשלום באמצעות מזומן, החל מהשקל הראשון. 
    

   ה. הוראות החוק באשר לאדם פרטי:

   • בעסקה בין שני אנשים פרטיים עד לסכום של 50,000 ₪, אין לשניהם כל הגבלה על קבלה או תשלום באמצעות מזומן
   בעסקה מעל סכום זה, הם יכולים לשלם או לקבל תשלום באמצעות מזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • בעסקת רכישה מעוסק: עד לסכום של 11,000 ₪ אין לאדם פרטי כל הגבלה על תשלום באמצעות מזומן לעוסק. 
   מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לשלם לעוסק רק עד 10% ממחיר העסקה במזומן או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • בעסקת מכירה לעוסק: עד לסכום של 50,000 ₪ אין לאדם פרטי כל הגבלה של קבלת תשלום באמצעות מזומן מעוסק. 
   מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל תשלום באמצעות מזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
   • אדם פרטי הנותן או מקבל הלוואה/ תרומה עד לסכום של 11,000 ₪ אין לו כל הגבלה על מתן או קבלת תשלום באמצעותמזומן
   בהלוואה/תרומה מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לתת או לקבל במזומן רק עד 10% מסכום ההלוואה/ התרומה או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • אדם פרטי המשלם או מקבל  שכר עבודה עד לסכום של 11,000 ₪, אין לו כל הגבלה על קבלה או תשלום באמצעותמזומן
   כששכר העבודה גבוה מסכום זה, חל איסור לאדם הפרטי לשלם או לקבל במזומן, החל מהשקל הראשון. 
   • אדם פרטי הנותן או מקבל מתנה עד לסכום של 50,000 ₪, אין לו כל הגבלה על מתן או קבלה במזומן
   במתנה מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לתת או לקבל  במזומן רק עד 10% מסכום המתנה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם. 
   • חריג ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט על תשלום במזומן לקרוב משפחה עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא: בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.
   • בצ'ק בין שני אנשים פרטיים - החוק מגביל רק לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 ₪. בצ'ק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל צ'ק רק כאשר שם מקבל הצ'ק נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב). 
   • בצ'ק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום, אדם פרטי ייתן צ'ק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).
   • בצ'ק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 ₪.  בצ'ק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל צ'ק רק כאשר שמו נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב). 
   • הגבלות החלות על צ'קים עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה. 
   • אדם פרטי יסב צ'ק ויקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהות של המסב נקובים בצ'ק. ​

    

   ו. הוראות החוק באשר לתייר :

   ההגבלות על תייר (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק), זהות להגבלות החלות על אדם פרטי, למעט בעסקה בה תייר רוכש מעוסק: עד לסכום של 55,000 ₪, אין הגבלה לתייר על תשלום במזומן לעוסק. בעסקה מעל סכום זה, התייר יכול לשלם במזומן לעוסק רק עד 10% ממחיר העסקה או 55,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
    

   ז. ענישה למפרי החוק:

   ז.1  הענישה  החלה על עוסק - עיצום כספי:
   שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה. 
   סכום ההפרה הוא: הסכום שאסור היה לשלם במזומן, התשלום בצ'ק או התשלום בצ'ק המוסב ללא הפרטים הנדרשים, התקבול או התשלום ללא התיעוד.
   • אם סכום ההפרה הוא עד  25,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 15% מסכום ההפרה.
   • אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 20% מסכום ההפרה.
   • אם  סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 30% מסכום ההפרה.
   לדוגמה:  מחיר העסקה הוא 30,000 ₪ ושולם 20,000 ₪ במזומן.
   סכום ההפרה הוא 17,000 ₪ (20,000 (הסכום ששולם במזומן) פחות 3,000 (הנמוך מבין 11,000  ו- 30,000*10%)
   סכום העיצום הכספי  הוא 2,550 ₪ ( 17,000*15% ).
   באתר רשות המסים מפורסם  סימולטור חוק המזומן  שנועד לסייע לעוסק לכלכל את צעדיו ולמלא אחר הוראות החוק. הסימולטור הוא אנונימי ומאפשר:
   • לחשב את הסכום המרבי המותר לשלם/ לקבל במזומן.
   • לחשב את סכום ההפרה והענישה בגינה.
   • הפרה  חוזרת  (הפרה הנגרמת כשעוסק מבצע את אחד מהאיסורים הקבועים בחוק, כמפורט בסעיף ג)- התנאים המצטברים לקיומה של הפרה חוזרת:
   - הפרה של אותה הוראה בחוק.
   - הוטל על המפר עיצום כספי בגין ההפרה הקודמת .
   - ההפרה האחרונה בוצעה תוך שנתיים מקודמתה. 
   הענישה על הפרה חוזרת -  עיצום כספי בגובה ההפרה הקודמת בנוסף לעיצום הכספי על ההפרה האחרונה.
   ז.2  הענישה החלה על: אדם פרטי, רו"ח ועו"ד במסגרת מתן שירות עסקי, ותייר - קנס מנהלי
   גובה הקנס המנהלי ייקבע על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - צמצום השימוש במזומן), אשר יותקנו בעתיד הקרוב.
    
    

   ח. הוראות החוק באשר למעשה מרמה

   העושה מעשה מרמה, לרבות אחד מהמעשים המפורטים להלן, במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן, דינו מאסר 3 שנים.
   • פיצול: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.
   • רישום פרטים כוזבים במסמך.
    

   ט. הוראות החוק באשר לרוכש זכויות במקרקעין

   ​• רוכש זכויות במקרקעין, החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יהיה חייב במסגרת הצהרתו, לסמן רק אחת משתי האפשרויות הבאות:
   - פרטי אמצעי התשלום, שבהם מועברת התמורה, ידועים לי
   - פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לי במועד הגשת הצהרה זו
   • מילוי סעיף זה הינו חובה. ללא סימון כאמור, לא יונפק אישור מסים בגין העסקה.
   • יובהר כי גם במקרה שהרוכש לא העביר עדיין את התשלומים בפועל, הוא יוכל לסמן את האפשרות הראשונה ולהצהיר על אמצעי התשלום בהם הוא מתכוון להעביר את התמורה למוכר.
   • בבחירת האפשרות הראשונה, יש לפרט את הסכום המתאים ליד כל אמצעי תשלום (מזומן / העברה בנקאית / המחאה/ אחר), כך שסך כל הסכומים יהיה תואם לשווי המכירה המלא בהצהרה. 
   • תשלום באמצעות לקיחת משכנתה כמוהו כתשלום בהעברה בנקאית. 
   • ככל שבמועד ההצהרה בוצעו תשלומים (כולם או חלקם) יש לצרף את האסמכתאות להצהרה במערכת המייצגים בתפריט "שליחת מסמכים" תחת הכותרת "אסמכתאות חוק לצמצום השימוש במזומן".
   • בבחירת האפשרות השנייה, ימלא הרוכש בהצהרתו את תאריך המסירה הצפוי בעסקה. הרוכש יהיה חייב להשלים את המידע עד תום שישה חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין.
   • השלמת המידע, תיקון פרטי אמצעי התשלום ועדכון תאריך המסירה הצפוי, יעשה ביישום "השלמת פרטי אמצעי התשלום" באתר  רשות המסים (יישומי מיסוי מקרקעין).
   • יש לשמור את האסמכתאות לביצוע התשלומים ולהציגם על פי דרישה.


    

   י. תחולת החוק החל מיום ה- 1.1.2019.

   י.1 סייגים לתחולת החוק: 
   • החוק לא יחול על הסכמי הלוואה שנכרתו לפני ה- 1.1.2019 .
   • החוק לא יחול על עסקאות שנכרתו לפני ה- 1.1.2019, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או הסכם שכירות.
   י.2 הוראות מעבר באשר להטלת ענישה  
   עד ליום ה-30.9.2019 לא יוטל עיצום  כספי או קנס מנהלי בשל הפרה לפי החוק, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.
   י.3 הוראות מעבר לעוסק שעיסוקו מתן אשראי ללא ריבית (גמ"ח) 
   • גמ"ח – מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית ליחיד או לאחר, שעיסוקו במתן אשראי כאמור.
   • דחיית ההגבלות על שימוש במזומן לגמ"ח שנותן או מקבל תרומה או מתנה במזומן היא עד ל- 13.7.2022. 
   י.4 הוראות מעבר לגבי תושבי יהודה, שומרון ועזה 
   • החלת ההגבלות על שימוש במזומן תדחה עד ל-1.1.2022 לגבי:
   - תושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי.
   - אזרח ישראלי הנותן/ המקבל תשלום במזומן לתושב/ מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי. 
   • אזרח ישראלי חייב  לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון בהתקיים התנאים הבאים: 
   - נתן או קיבל תשלום במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרחי ישראל. 
   - התשלום/התקבול הוא בעבור: עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ מתנה/ הלוואה, שסכומה עולה על 50,000 ₪. 
   • הדיווח יוגש לרשות לאיסור הלבנת הון עד ה- 15 בכל חודש באחת משתי דרכים:
   - דיווח מקוון באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בכתובת: 
   https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/odot/Pages/CashDeclaration1.aspx
   - דיווח ידני שיישלח לרשות איסור הלבנת הון בדואר רשום, לכתובת הבאה: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור- קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 9), ת.ד 7330, תל אביב, מיקוד 6701201. 
   • ניתן לפנות לרשות לאיסור הלבנת הון בשאלות באמצעות דוא"ל פניות הציבור:  –  IMPA-INFO@justice.gov.il
    
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   הסדרים מול הרשויות- מומחים בהפחתת מסי נדל"ן ותשלומי ארנונה.
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שלישי, 16/7/19, 19:37

    העיריה הכריזה על המבנה שלך כ "מבנה מסוכן" ?

     

     

    https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

     

     

     

    כנסו לרשימה ובדקו!

     

     

    מחיר למסתכן: למה מבנים סבירים מוגדרים בתל אביב כ"מסוכנים"?

    מדי חודש מתפרסמת רשימת המבנים המסוכנים על פי עיריית תל אביב־יפו, שבה משמשים בערבוביה בניינים מטים לנפול וגם סתם כאלה שאולי העירייה חפצה בשיפוצם. מי מחליט איזה בניין מוגדר כ"מסוכן", את מי ההחלטה הזו משרתת, ומדוע במקרים רבים הדיירים כלל לא מודעים לכך?

    בלפור 32. צילום: שלומי יוסף
    בלפור 32. צילום: שלומי יוסף
     
    16 באפריל 2019

    העובדה שמאחורי מרבית המודעות המתפרסמות מדי יום בקבוצות שונות בפייסבוק ומציגות להשכרה במחיר מופקע דירה "שמורה, בהזדמנות, למביני עניין" מסתתרת בדרך כלל חורבה מפוארת, לא מפתיעה איש בתל אביב של שנת 2019. אך מה קורה כאשר בבוקר בהיר אחד, הבניין שבו מתגוררים, גם אם אינו מוזנח למראית עין, מוכרז על ידי העירייה כמבנה מסוכן? בתל אביב, בשונה מערים אחרות בישראל, הזנחה של חזות בניין היא עברה על החוק. בהינתן דיווח על בניין שנראה מוזנח, מגישה העירייה לדיירים מכתב מטעם סגן מהנדס העיר ובו שורה של דרישות. אי ביצוע השיפוץ הוא עברה על חוק העזר העירוני "שמירה ושיפוץ חזיתות בתים" שחוקק בשנת 2011, מה שיגרור פתיחה בהליכים משפטיים.

     

    בחינה צמודה של רשימת המבנים המסוכנים העדכנית, המתעדכנת על ידי העירייה מדי חודש, מעלה פערים בין החומרה המיוחסת להזנחה לבין מידת הסכנה של הבניינים בפועל. נראה שההחלטה על הגדרת מבנה כמסוכן וזקוק לשיפוץ או לשיפוץ החזית שלו מתקבלת באופן שרירותי ולא לפי רשימה מסוימת של דרישות קבועות. פעמים רבות מדובר במבנים הממוקמים ברחובות בעלי חשיבות תיירותית ועל כן האסתטיקה שלהם חשובה יותר עבור העירייה, למשל ברחוב ביאליק שבו בוצעו שיפוצים לא מעטים בהתאם לחוק זה, בחלק מהמקרים לאחר נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות שהתנגדו לדרישת העירייה מאחר שהיה מדובר במבנים לשימור שתהליך השיפוץ שלהם מורכב ויקר הרבה יותר.

     

    ''
     
     
     
     
     
    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
    דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
     
    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
    דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
     
    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
    דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
     
     
     
     
     
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מומחים בהסרת מסוכנות ממבנים.
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il

     

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום רביעי, 10/7/19, 00:04

     הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

     klinger_b@bezeqint.net

     קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

     03-6990132

     www.klinger.co.il
         

         

      

     על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

     • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
     • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
     • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

     אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תכנית בניין עיר), ע"פ תיקון 101 בעל העסק נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג. במערכת הארצית של "רישוי זמין". אי לכך אין צורך לצרף טופס בקשה לשימוש חורג על גבי תכנית לניהול עסק.
     קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרת שימוש חורג, היטל השבחה ועלויות נוספות.

      

     תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקף ב- 4.9.16 קובע כי בעת הבקשה להיתר שימוש חורג, מבקש הבקשה מחויב להגיש בקשה לתיק מידע.  את תיק המידע יש להגיש דרך האינטרנט באתר רישוי זמין. חשוב לציין כי לצורך התנהלות מול אתר זה יש להצטייד ב"כרטיס חכם", רק עם קבלת הכרטיס ניתן יהיה להגיש בקשה במערכת "רישוי זמין".  ניתן למצוא באתר הנחיות והדרכות להגשת הבקשה ובמידת הצורך ניתן ליצור קשר במספר טלפון  02-6293367 המענה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30 או לכתובת המייל Bnia@iplan.gov.il 

      

     תהליך שימוש חורג ברישוי עסקים

     1. הגשת בקשה לרישיון עסק ע"י בעל העסק – אם במסגרת בדיקת הבקשה, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי תמצא כי השימוש בנכס בו אמור לפעול העסק אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע, בעל העסק יצטרך להגיש בקשה לשימוש חורג במערכת הארצית של "רישוי זמין". לאחר מכן הבקשה תועבר לדיון בוועדה המייעצת של מינהל הנדסה.
      במידת הצורך, יקיים מהנדס התכנון והרישוי סיור במקום העסק ויבקש את חוות דעת הפיקוח על הבנייה.
     2. דיון בבקשה בוועדה מייעצת ופרסום המלצת הוועדה.
     3. שליחת מכתב לבעלים ובו הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת ודרישה להגיש בקשה לשימוש חורג, להמציא מסמכים רלבנטיים ולבצע פרסום בעיתונים ולשכנים של העסק ושל החלקה עליה נמצא הנכס.
     4. הגשת בקשה לשימוש חורג, ע"י בעל העסק.
      לבקשה יש לצרף הסכמה של בעלי הנכס, וטופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה וכל מסמך נוסף שיידרש ע"י הוועדה.
      לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים" או לחברת "פרסום המערכת", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הוועדה לשימושים חורגים. הפרסום כרוך בתשלום
      על פי חוק, יש להמתין 14 יום לאחר הפרסום בהן ניתן יהיה להגיש התנגדויות לבקשה.
     5. ריכוז התנגדויות (אם יש) ע"י מרכזת הוועדה לשימושים חורגים.
      אם תעלנה התנגדויות, תישלח לבעל העסק ולמתנגדים הזמנה לוועדת התנגדויות.
     6. אם התקבלו התנגדויות - דיון בבקשה בוועדת התנגדויות, בהשתתפות שני הצדדים. פרוטוקול הדיון יועבר לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
     7. דיון בבקשה בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה ופרסום החלטתה.
      לפרוטוקולי הוועדה המקומית של רישוי עסקים.
     8. אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, בעל העסק יידרש על פי הצורך לשלם אגרת שימוש חורג והיטל השבחה ולמלא את דרישות הוועדה.
      אגרת שימוש חורג מחושבת על פי שטח העסק.
      לחישוב היטל ההשבחה יש לפנות למחלקת היטל השבחה באגף הכנסות מפיתוח ובנייה.
      שימו לב. חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הנכס. עסק לא יקבל היתר לשימוש חורג או רישיון עסק ללא תשלום ההיטל.
      לידיעתכם. עפ"י החלטת העירייה, עסקים ששטחם עד 70 מ"ר יהיו פטורים מתשלום היטל ההשבחה לתקופת ההיתר עד 5 שנים הראשונות של העסק.
     9. אם תחליט הוועדה שלא לאשר - יוצא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
     10. ערעור על החלטות הוועדה - ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר (ע"י בעל העסק או המתנגד) תוך 30 יום מקבלת ההודעה, כמתחייב בחוק.
      הבקשה תידון בוועדת ערר ויוצא סיכום החלטה.
     11. אם בעקבות ועדת ערר לא אושר שימוש חורג, ועדת הערר תוציא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
     12. אם אושרה הבקשה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או בוועדת הערר, לאחר ביצוע דרישות הוועדה וביצוע התשלומים הנדרשים, יופק היתר לשימוש חורג ותנאי ההיתר.

      

     דרכי הערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה:

     1. לפניה ליו"ר הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה.
     2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים. הנחיות להגשת בקשת שימוש חורג בוועדת ערר.

     הגשת השגה וערעור על שיעור היטל ההשבחה

     • יש לפנות ישירות ליחידת היטל השבחה
     • ראה פרטים בדף הנחיות לבעל עסק בנושא חובת תשלום היטל השבחה.
      פרטי קשר של חברות פרסום או ועדת ערר, ניתן למצוא בגורמי רישוי בעלי תפקידים

      

     klinger_b@bezeqint.net

     קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

     03-6990132

     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      1 תגובות   יום שלישי, 9/7/19, 23:52

      תהליך הרישוי

       

       דף זה מפרט את התהליך המלא לרישוי עסקים, מהגשת הבקשה למידע מוקדם ועד הנפקת הרישיון.

       תרשים תהליך רישוי עסקים

       

      תכנון העסק והכנת תכנית

      תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות למהנדס תורן מידע לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק והכנת תכנית. לפרטים נוספים.

       

      הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

      תהליך הגשת הבקשה לרישוי עסקים, מהם המסמכים הנדרשים, כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה ומהם סוגי סטטוס הבקשה השונים. לפרטים נוספים.

       

      הליך קבלת רישיון העסק

      מידע על תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני. סוגי רישיונות שקיימים ועוד. לפרטים נוספים.

       

      הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

      עסק שאינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או לפי תכנית תב"ע (תכנון בנין העיר) יצטרך להגיש בקשה להיתר שימוש חורג לעסקים. לפרטים נוספים.

      עוד בנושא

       

      קישורים שימושיים

      דרג את התוכן:

       פרופיל

       benklinger
       1. שלח הודעה
       2. אוף ליין
       3. אוף ליין

       ארכיון

       פיד RSS

       הפעילות שלי