כותרות TheMarker >
  ';

  יצאתי לאכול, תכף אשוב

  מרחב אישי על חוויות קולינריות
  עוד כתבות גם באתר שלי - http://mirabelle.co.il/
  ***
  הפקקים - מזכרת מביקור טעימות ביקב ססלוב; הירקות - משוק האיכרים ברעננה
  ***
  I rest my case

  טיפולי פוריות: זכויות במקום העבודה - מהראיון ועד (חס וחלילה) לפיטורים

  11 תגובות   יום חמישי, 30/7/09, 14:10

  נתקלתם בבעיות פוריות או בקשיים בדרך להריון המיוחל והתחלתם טיפולי פוריות. ואז... זומנתם לראיון עבודה: לספר או לא לספר? או שאתם כבר עובדים במקום עבודה, ההורמונים משתוללים, וצצות בראשכם שאלות מטרידות בנוגע לזכויותיכם.

   

  מה עושים? - קוראים את הפוסט.

  ראיון עבודה - תחנה ראשונה בדרך לתפקיד המיוחל: לספר או לא לספר?

  חל איסור על מעביד להפלות בין מרואיינים לקבלה לעבודה לתפקיד מסוים על בסיס, בין היתר, היותם במהלך טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית.

  לפיכך, אין חובה על המועמדת למסור מיוזמתה פרטים בנוגע לטיפולים או בנוגע לעצם היותה בטיפולים.

  חשוב להבהיר, כי אם מועמדת לעבודה לא מסרה פרטים אלה (פרטים שאינם רלבנטיים לקבלה לעבודה ושקילה שלו מהווה אפליה פסולה, אינה בגדר הפרת חובת אמון או הפרת חובת תום לב במסגרת המשא ומתן והמעביד אינו יכול לעשות שימוש בטענה כזו כדי לסיים את ההעסקה, בהמשך ולאחר הקליטה לעבודה.

  אפליה מסוג זה מותרת אך ורק כאשר אופיו של התפקיד או מקום העבודה מחייב זאת. למעשה, במצב דברים זה לא יהיה מדובר באפליה. כך למשל, אם אתם מתכוונים לעבוד במכון מחקר שבו אתם עלולים להיות חשופים לחומרים רעילים שעלולים לסכן אתכם ואת הצלחת הטיפול. אם יידע אתכם המראיין כי כך הוא הדבר, הרי שעליכם למסור את המידע. 


  התקבלתם! בשעה טובה ומוצלחת אתם עובדים. והתחלתם טיפולי פוריות (או שאתם כבר במהלכם). ומה אז? 

  טיפולי פוריות וזכאות להיעדר מהעבודה בתשלום

  עובדים שעוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה לצורך כך, וההיעדרות תיחשב כהיעדרות בשל מחלה. זאת בתנאי שהודיעו למעביד מראש על ההיעדרות והביאו אישור רפואי מתאים מהרופא המטפל.

  תקנות שהוצאו מכוח חוק עבודת נשים קובעת הגבלה על מספר הימים שניתן להיעדר בגין כל סדרה טיפולית: עובדות רשאיות להיעדר עד 16 ימים במקום עבודה שבו שבוע עבודה בן 5 ימים, ועד 20 ימים במקום עבודה שבו שבוע עבודה בן 6 ימים. עובדים זכאים להיעדר רק עד 12 ימים. בכל שנה ניתן להיעדר בשל 4 סדרות טיפוליות בלבד.

   

  ההיעדרות, כאמור, נחשבת להיעדרות בשל מחלה והיא על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד או העובדת. לפי חוק דמי מחלה, כל עובד צובר יום וחצי מחלה בכל חודש, 18 ימים בשנה, ועד למקסימום צבירה של 90 ימי מחלה. בכל פעם שעובד נעדר בשל מחלה, מופחתים ימי ההיעדרות מהימים הצבורים.  התשלום בגין ימי ההיעדרות הוא: עבור היום הראשון אין תשלום; עבור היום השני והיום השלישי – 32.5% מהשכר בגין כל יום; עבור היום הרביעי ואילך – 75% מהשכר.

  מכאן, שעובד או עובדת שמיצו את מכסת ימי המחלה הצבורים שלהם לא יהיו זכאים לתשלום בגין ימי ההיעדרות.  

  ואם גם אני רוצה להיות שותף/שותפה?

  ליווי בן-זוג/בת-זוג בטיפולי פוריות

  בני זוג של מטופלים, שהם בעצמם עובדים ועובדות, שמתלווים אל המטופלים עצמם, זכאים להכרה של מעבידם בשעות ההיעדרות או בימי ההיעדרות כימי מחלה (על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם), ועד שישה ימי מחלה בשנה. ההכרה תעשה, אם המדובר בליווי שנדרש משום שהטיפול כרוך בסיכון חיים, או בנסיבות שבהן בעקבות הטיפול יהיו בני הזוג תלויים בעזרת הזולת לביצוע פעולות בסיסיות (ניידות; רחצה; אכילה וכו'). תנאים נוספים להכרה בהיעדרות הם הצהרה של בן הזוג או בת הזוג המלווים בדבר מטרת יום ההיעדרות ואישור רפואי של הרופא המטפל.


  איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

  בהתאם לחוק עבודת נשים, חל איסור על פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדים שעוברים טיפולי פוריות. הפגיעה מותרת רק לאחר קבלת היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. המעביד רשאי לבצע שינוי בהיקף המשרה רק לבקשת העובד או העובדת, ולא ביוזמתו. והשינוי אפשרי רק אם הסיבה לבקשה נבעה ממצב רפואי והבקשה גובתה באישור רפואי מתאים.

   

  [וראו גם פוסט קודם בנושא פסיקה חדשה לגבי שינוי משרה זמני לעובדת בהריון, שעלולה להיות רלבנטית גם בהקשר זה].  

   

  פיטורים במהלך טיפולי פוריות

  חוק עבודת נשים אוסר על פיטורים ללא היתר של עובדים ועובדות שעברו טיפולי פוריות או טיפולי הפרייה חוץ-גופית לקראת הילד הראשון או השני, בימי ההיעדרות או בתקופה של 150 יום לאחר תום ההיעדרות בשל הטיפולים. החוק קושר את האיסור על הפיטורים עם ההיעדרות במהלך טיפולי הפוריות ולא עם הטיפולים עצמם.

   

  לפיכך, מעביד המעוניין לפטר עובד או עובדת בטיפולי פוריות, רשאי לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת בבקשה להתיר את פיטוריהם של העובדים הרלבנטיים.

  לכאורה, כל עוד תשתכנע הממונה כי אין קשר בין הפיטורים לבין ההיעדרות בגין הטיפולים, היא תאשר את הבקשה. ומכאן הדרך לסיום העבודה קצרה.

   

  אם פוטרתם מבלי שהמעביד פנה למשרד התמ"ת, או פוטרתם לאחר שניתנה החלטה שלא מאשרת את הבקשה, הרי שמדובר בפיטורים שלא כדין, הרי שהמדובר באפליה פסולה ובפיטורים בניגוד להוראות חוק עבודת נשים, המזכים בפיצויים בגין נזקים ממשיים שנגרמו לכם וכן בסכום של עד 50,000 ₪ ללא כל הוכח נזק.  

   

  בנוסף, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע איסור אפליה בין עובדים בשל היותם בטיפולי הפריה חוץ-גופית או טיפולי פוריות גם בנוגע לסיום עבודתם. כלומר, אם תראו קשר בין עצם הטיפולים לבין ההחלטה לסיים את עבודתכם במקום העבודה, הרי שהמדובר באפליה פסולה ובפיטורים שלא כדין המזכים בפיצויים בגין נזקים ממשיים שנגרמו לכם וכן בסכום של עד 50,000 ₪ ללא כל הוכח נזק.  

   

  חוק עבודת נשים אף קובע, כי פיטורים בניגוד להוראותיו, מהווים גם עבירה פלילית שהסנקציה עליה הוא קנס או מאסר. לצורך הפעלת ההליכים הפליליים יש לפנות בתלונה על המעביד למשרד התמ"ת (לממונה על עבודת נשים או לנציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה).

   

  אפילוג

  תוך כדי כתיבה של המאמר, הסבה חברה את תשומת ליבי לכתבה שהתפרסמה ב- YNET ואחר-כך גם ב- THEMARKER על הסכם פשרה שנחתם בין עובדת בכירה לבין מעבידתה, לפיה תפוצה בסך של 108,000 ₪ משום שפוטרה מעבודתה במהלך טיפולי פוריות.  

  מכיוון שהמדובר בהסכם פשרה במסגרת הליך משפטי, שאינו מתפרסם, כל שנותר להוסיף הוא, שאני מקווה שהתביעה והסדר הפשרה הזה יהווה "תמרור אזהרה" למעסיקים ושהם יחשבו פעמיים לפני שיפגעו בתנאי עבודה או יפטרו עובדים ועובדות בטיפולי פוריות (... ויישנו את דעתם).


  ________________________

  © מירה-בל גזית, עורכת-דין ומגשרת - דיני עבודה ופנסיות

  ליצירת קשר: 09-7712130; mirabelle.gazit@gmail.com

  למידע נוסף בנושא טיפולי פוריות ובנושאים נוספים הקשורים ליחסי עבודה כנסו לאתר  http://www.gazit-law.com/

  דרג את התוכן:

   תגובות (10)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     7/8/12 09:48:

   אפשר לקבל כאן עוד פרטים על טיפולי הפוריות עצמם

     29/4/12 02:38:
   היי אני ריקי..תודה רבה על הכתיבה.. רציתי לדעת ? החוק אומר שמגיע לעובדת עד 4 סדרות טיפולים. אבל אני עובדת שנתיים בעבודה ועוברת כבר סבב שלישי .. בפועל אמרו לי שרק על הראשון מגיע לי האם זה באמת ככה אם כן צריך לעבוד 8-10 שנים בעבודה בשביל שיהיה אפשר לנצל את כל ה4 סדרות טיפולים.. ושוב תודה רבה..
     8/8/10 17:06:

   צטט: אוהב תעודות סל 2010-07-24 17:41:50

   המון תודה על הכתיבה, זאת בהחלט עזרה פרקטית להמון אנשים.

   ברשותך שאלה.

   האם עובד, אשר אשתו עוברת את טיפולי הפוריות או טיפולי ההפרייה החוץ גופית והוא רק מלווה אותה, משגיח עליה וכו...אך אינו עובר טיפול רפואי ממשי מיוחד- גם מוגן מפיטורים במשך 150 ימים ?

   תחת הנחה שהוא הודיע מראש וסיפק מראש אישורים וכו... ואין אישור מהממונה לפטרו.

    

   מתנצלת על העיכוב בתשובה.

   על-פי חוק עבודת נשים רק העובד או העובדת שעוברים את הטיפולים מוגנים מפני פיטורים וגם עומדת להם הזכות להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה צבורים. החוק אינו מקנה הגנה או זכויות דומות לבן או לבת הזוג התומכים והמלווים.

   למידע נוסף מוזמן להיכנס לאתר שלי - http://www.gazit-law.com/

     24/7/10 17:41:

   המון תודה על הכתיבה, זאת בהחלט עזרה פרקטית להמון אנשים.

   ברשותך שאלה.

   האם עובד, אשר אשתו עוברת את טיפולי הפוריות או טיפולי ההפרייה החוץ גופית והוא רק מלווה אותה, משגיח עליה וכו...אך אינו עובר טיפול רפואי ממשי מיוחד- גם מוגן מפיטורים במשך 150 ימים ?

   תחת הנחה שהוא הודיע מראש וסיפק מראש אישורים וכו... ואין אישור מהממונה לפטרו.

    

     24/7/10 17:35:
   הוספת תגובה
     3/8/09 19:00:


   מצטרפת לתודות על המידע החשוב.

   שבוע נהדר וט"ו באב שמח לכולם!

     31/7/09 11:45:

   צטט: d10d10 2009-07-31 08:08:41


   בתודה     רבה      שלמה

    

    


   :)
     31/7/09 08:08:

   בתודה     רבה      שלמה
     30/7/09 18:38:

   צטט: leagat 2009-07-30 16:31:01


   בסדר חשיבות עליון

   כשנקלעים למצבים אלה

   לא תמיד מודעים לזכויות

    

   תודה שהבאת

    

   לאה

    

   :)

   אם יש לך עוד שאלות בנושא זכויות הורים בעבודה - את מוזמנת להעלות ואני ארים את הכפפה בפוסט נוסף.

     30/7/09 16:31:


   בסדר חשיבות עליון

   כשנקלעים למצבים אלה

   לא תמיד מודעים לזכויות

    

   תודה שהבאת

    

   לאה

   ארכיון

   פרופיל

   Mirabelle Gazit
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין