כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ארכיון

  חדש בקפה

  בבלוג זה יפורסמו הודעות מערכת בכל הקשור לאתר. (שינויים, פרוייקטים, וכד') לא הודעות תמיכה !
  • • • בכל הנוגע לבעיות בשימוש באתר, תקלות, פניות (לא תלונות!) , קיימת קהילת "התמיכה ל- Cafe", בה ניתן לקרוא מדריכים לשימוש באתר ועידכונים לגבי תקלות. בקהילה ניתן גם להעלות תגובות ודיונים. • • • למי שעדיין לא הצטרף לקהילת התמיכה, בסרגל החום, ליחצו על לשונית: עוד > צריכים עזרה? • • • תודה.

  תקנון השתתפות בתחרות "טיפים מסביב לעולם" של "הוצאת עיתון הארץ בע"מ"

  3 תגובות   יום ראשון, 6/9/09, 12:10

  א. כללי

  1.       "הוצאת עיתון הארץ בע"מ" באמצעות אתרי האינטרנט café.themarker.com     ו- café.mouse.co.il     (להלן- "אתר התחרות"), בשיתוף חברת התיירות "גוליבר" (להלן ביחד ולחוד- "המארגנים") מקיימים תחרות "טיפים מסביב לעולם" (להלן- "התחרות").  

  ב. מהות התחרות 

  1.       המשתתפים בתחרות יפרסמו באתר התחרות תצלום ו/או סרטון וידאו קצר שצולם על ידם באתרים שונים בעולם כגון מקומות בילוי/מסעדות/בתי מלון וכיו"ב בליווי של הסבר ותיאור קצר אודות המקום כגון דרכי הגעה, שעות פתיחה, המלצה מיוחדת וכיו"ב (להלן- "טיפים מסביב לעולם"). 

  2.       המשתתף שיזכה במקום הראשון בתחרות, יהיה זכאי לקבל כרטיס טיסה לאחד היעדים באירופה שמציעה חברת גוליבר תיירות לתחרות זו. 

  ג. מי רשאי להשתתף בתחרות

  1.       רשאים להשתתף ולקחת חלק בתחרות כלל הציבור בישראל, הגולשים ברשת האינטרנט בכלל ובאתר התחרות בפרט. 

   

  2.       ההשתתפות בתחרות כרוכה בהליך רישום לאתר התחרות. מובהר כי במסגרת הליך הרישום כל משתתף מחויב למסור פרטים נכונים ומדויקים, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, טל, כתובת דוא"ל. תנאי זה הינו יסודי בתקנון וכי משתתף שלא ימלא אחר תנאי זה תישלל זכאותו לקחת חלק בתחרות ו/או לזכות בפרס. 

   

  ד. תקופת התחרות

  1.       התחרות תתקיים בין התאריכים 20.10.09-30.10.09 

   

  2.       בתקופת התחרות, המשתתפים יהיו רשאים להעלות ולפרסם באתר התחרות, תצלום ו/או סרטון וידאו בהתאם להוראות המארגנים ולקחת חלק בתחרות.

   

  ה. תנאים כלליים

  1.       פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. 

  2.       כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של התחרות לרבות, רישום, בחירת זוכים, פרסום והחלטות אחרות תעשנה על ידי המארגנים  ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. 

  3.       המארגנים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכה בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.  

  4.       המארגנים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי התחרות.  

  5.       מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה גוברות ומחייבות. 

  6.       המארגנים יהיו רשאים בכל שלב להפסיק ו/או לבטל את התחרות עקב כמות משתתפים נמוכה ו/או איכות נמוכה של טיפים מכל העולם, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש. מובהר כי למי מהמשתתפים בתחרות לא טענה בקשר לכך. 

  7.       מובהר כי המארגנים יהיו רשאים לשנות את כללי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש. 

  8.       ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.  

  9.       המארגנים לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.  

  10.   מאחר והתחרות מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט, מובהר כי המארגנים לא יהיו אחראים בכל מקרה בו יאבדו פרטי המועמד לתחרות כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשוב של המארגנים, וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או פרטים הנוגעים להשתתפותו בתחרות  נמחקו, הושמדו ו/או שובשו. 

  11.   המארגנים, עובדיהם, {לעניין זה סעיף זה, "עובד" לרבות עובדי "דה מרקר קפה", "עכבר העיר", "עיתון הארץ" ו"גוליבר" מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות. {לעניין סעיף זה, "בן משפחה" לרבות בן-זוג, ידוע/ה בציבור, הורה, ילד, אח או אחות.} 

  12.   למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג    -    1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.  

  13.   תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי העיתון "דה מרקר" ברחוב שביל המרץ 2, תל אביב וכן באתר עכבר עולם שבעכבר העיר אונליין. 

   

  ו. תנאים פרטניים

  1.       מובהר כי כל משתתף בתחרות רשאי לשלוח כמה טיפים שירצה (בתנאי שיעמדו בתנאי התחרות). אין הגבלה על מספר הטיפים שניתן להעלות במסגרת התחרות.

   

  2.       מובהר כי כל משתתף רשאי להעלות ולפרסם באתר התחרות טיפים מכל העולם שנערכו על ידו בלבד. המשתתף אינו רשאי להעלות טיפ  ו/או לעשות בכל דרך וצורה שהיא שימוש בתצלום ו/או בסרטון שלא נערך ונוצר על ידו. תנאי זה יסודי במסגרת תנאי תקנון זה.

   

  3.       מובהר כי מארגני התחרות לא ישאו באחריות כלשהי במידה ומשתתף יעלה ו/או יפרסם באתר התחרות תצלום ו/או סרטון שזכות היוצרים בו שייכת לצד ג'. מובהר כי המשתתף מוחזק כבעל זכות היוצרים בתצלום ו/או הסרטון בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007.

   

  4.       על המשתתף לפרסם את הטיפ המצולם בכרטיס האישי שלו במסגרת אתר התחרות.

   

  5.       מובהר כי הטיפ יתפרסם באתר התחרות ויהיה נתון לביקורת הגולשים באתר התחרות.

   

  6.       מובהר כי הגולשים באתר התחרות יהיו רשאים לבקר ולדרג את הטיפ  ולהעניק לו ניקוד בהתאם להוראות מארגני התחרות.

   

  7.       למען הסר ספק, מובהר כי המשתתפים בתחרות אינם רשאים לדרג את עצמם.

   

  8.       מובהר כי רק הטיפים המצולמים שיתפרסמו באתר התחרות עד לתאריך 30.10.09 ישתתפו בתחרות (כולל ה-30.10).

   

  9.       הטיפ ה הזוכה בתחרות יבחר על ידי המארגנים בהתאם לשיקול דעתם.

   

  10.   מובהר כי קבוצת "הארץ" תהיה רשאית לעשות כל שימוש בטיפ המצולם שיועברו אליה במסגרת התחרות, לרבות בתצלום ו/או בסרטון של הטיפ, ובכלל זה שינוי ועיצוב מחדש, העתקה, יצירה נגזרת, שכפול, אחסון, עריכה, רענון, פרסום באינטרנט, בדפוס או בכל מדיה אחרת – זאת תוך פרסום שמו של יוצר הטיפ המצולם ומתן קרדיט כנדרש.

   

  ז. זכות יוצרים

  14.   מובהר כי המשתתפים יהיו אחראים באופן בלעדי לתצלום ו/או לסרטון הוידאו שהם העלו לאתר התחרות.

  15.   מובהר כי כל משתתף שיעלה לאתר התחרות תצלום ו/או סרטון הוא מוחזק כמי שיצר את התצלום ו/או הסרטון ובעל זכות היוצרים בתצלום ו/או הסרטון.

  16.   המארגנים מתחייבים כי פרסום התצלום ו/או הסרטון באתר ייעשה בצירוף קרדיט כנדרש בגודל ובמקום כפי שיקבעו על ידי מארגני התחרות.

  17.   מובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לעשות בתצלום ו/או בסרטון שיתפרסמו באתר התחרות כל שימוש לפי שיקול דעתם הבלעדי לרבות העתקה, שכפול, יצירה נגזרת, אחסון וכל פעולה שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין.

  18.   מובהר כי פרסום התצלום ו/או הסרטון באתר התחרות מהווה ויתור של זכות הבעלות בתצלום ו/או בסרטון ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

   

   

  ח. בחירת הזוכים

  19.   מבין כל המשתתפים שהעלו לאתר התחרות "טיפים מסביב לעולם", המארגנים יבחרו את הטיפ הטוב ביותר לפי שיקול דעתם.

  20.   הקריטריונים לבחירת הטיפים הטובים ביותר יהיו על פי שיקולי השופטים והמערכת ועל פי התנאים שיפורסמו בגוף הודעת התחרות.

  21.   מובהר כי החלטות המארגנים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות והן בבחינת "הכרעה"/"הערכה" כאמור בהוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

  22.   מובהר כי לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת המארגנים לעניין הזוכה בתחרות והחלטת המארגנים לעניין הזוכה היא סופית ומוחלטת.

  ט. הפרס

  23.   הזוכה בתחרות יהיה זכאי לקבל שובר המזכה אותו בכרטיס טיסה יחיד לאחד מהיעדים באירופה שמציעה חברת גוליבר תיירות לטובת תחרות זו.

  24.   המארגנים יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה באתר התחרות ובכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  25.   למען הסר ספק, מובהר כי הזוכה בתחרות לא יהיה זכאי לקבל נוסף מעבר למפורט בתקנון זה.

   

  26.   מובהר כי חברת גוליבר היא מעניקת הפרס ואחראית לטיבו של הפרס ולאיכותו. משכך לעיתון דה מרקר ו/או לאתר התחרות לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרס, איכותו וטיבו בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ופקודת הנזיקין.

  27.   מובהר כי מימוש הפרס ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי חברת גוליבר -מעניקת הפרס. מובהר כי חברת גוליבר תהיה רשאית לקבוע מועד שבו יהיה ניתן לממש את הזכיה ומעבר למועד זה יפוג תוקף הפרס.

  28.   מובהר כי בחלוף המועד למימוש הפרס, הזוכה לא יהיה זכאי לממש את הפרס ו/או לקבל פרס חלופי וכי לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר לכך.

  29.   לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו ולטיבו של הפרס.

  30.   הפרס יוענק לזוכה אשר המארגנים הודיעו לו באמצעים ישירים (דואר אלקטרוני של אתרי הקפה)  על הזכייה בו.

  31.   המארגנים שומרים על זכותם לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:

  31.1.חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס;

  31.2.     הטיפ  לרבות תצלום ו/או סרטון וידאו שבו הועתק מצדדים שלישיים בניגוד להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007;

  31.3.     הטיפ לא נערך ונעשה על ידי המשתתף אלא על ידי צד ג' וגם אם פורסם בהסכמתו ובהרשאתו של צד ג';

  31.4.     כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

  31.5.     במידה ולא יענה הזוכה להודעת המייל על הזכייה בזמן סביר (שלושה ימי עבודה).

  32.   הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס חלופי.

  33.   הפרס הוא אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

  34.   במקרה שבו הזוכה לא מילא אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, המארגנים לא יהיו חייבים לממש את הזכייה כאמור.

   

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (3)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     24/9/09 23:37:
   דווקא היינו בכל מיני מקומות וצילמתי. אבל החוזה שלכם כל כך מפחיד (מי שלא מתעסק בחיי היום יום עם עורכי דין, כל הסעיפים הללו...בררר), והכיוון-לקדם אתרי נופש וצלומים שלהם- כל כך לא מקובל עלי, שהרעיון נפל כמו שעלה, אף שיש לי תמונות יפות-שצלמתי לשם הנאה ולא בחישוב של להביא רווח לאתרים..
     15/9/09 20:05:

   מסכים לגמרי עם דבריך,איירין 21.

   אני רוצה להוסיף ולקבוע ,שהחוצפה של מי שמנסה לשלול מיוצרי התמונות כל זכות עליהן,עוברת כל גבול.

   עד שלא תשנו את זה ,אתם יכולים לחלום על תמונות שאשלח אליכם.

   ההפסד הוא לא כולו שלכם, אלא גם של גולשים רבים .

     11/9/09 08:41:


   צערי סעיף ז נוגע בחובות יוצרים ולא זכויות יוצרים.

    

   מן הראוי להוסיף לטעמי משפט כזה:

    

    בכל מקום בו תוצב היצירה יישמר שם הזוכה בצמוד אליה.

    

   זה נקרא לשמור זכויות יוצרים.

    

    עוד דבר בעצם האמירה הזו שלכם אתם נותנים יד  לאותו תחום אפור ממנו כה נהנים עורכי הדין.

    

    ממליצה שתחשבו על זה.

    

   זה אגב חוזר גם בתחרויות אחרות וזו סיבה ראויה לבחירה שלא להשתתף.

    

    

    תודה על תשומת לב.

   פרופיל

   cafe-team
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין