כותרות TheMarker >
  ';

  מעובד מתוך חוברת "מפעלי הצדיק" אודות הרה"ג חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל - RABBI CHAIM BEN MOSHE CHAJBY kabbala


  חוברת "מפעלי הצדיק" הופצה ב 4000 עותקים לשם שמים ולזיכוי הרבים, ללא תשלום.
  חוברת זו יצאה לאור והודפסה לראשונה בכמות 4000 עותקים בחודש תשרי שנת תשס"ז 2006.

  הפקה ליקוט כתיבה ועריכה ישי חג'בי, נין לרה"ג. כל הזכויות שמורות למחבר הנ"ל המוציא לאור.

  * כל החומר שפורסם ויפורסם באתר זה, ברשות המו"ל.

  kabbalah.cafe.themarker.com

  ארכיון

  "וַיֹּאמֶר, הִנֵּה בָאֹהֶל" - צניעות האישה משרה אימנו ע"ה

  27 תגובות   יום רביעי, 4/11/09, 12:12

   

  ב"ה

   

     

  מאת: ישי חג'בי הי"ו – חודש מרחשוון התש"ע.

   

   

     ברשותכם חשבתי להעלות מספר דברים בעניין ההלכה של צניעות האישה שאנו למדים משרה אימנו עליה השלום.   

   

   

  בספר בראשית בפרשת "וירא" מסופר על המלאכים הבאים לבקר את אברהם אבינו ע"ה באוהלו , והנה המלאכים שואלים את אברהם אבינו ע"ה (בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק ט')          "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר    , הִנֵּה בָאֹהֶל"  - מפסוק זה יצאה ההלכה של צניעות האישה - ואף על זה כתב דוד המלך ע"ה בספר תהילים מ"ה  "כל כבודה בת מלך פנימה" וזה לפי הפסוק "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר    , הִנֵּה בָאֹהֶל" .

    

  מפרשת וירא אנו למדים על צניעותה של שרה אימנו ע"ה, שלא הייתה יוצאת לקבל פני האורחים מפני צניעותה, וכל זה מדובר באורחים גברים, אך כן הייתה יוצאת לקבל פני הנשים ומארחת.

   

  ועוד בגמרא במסכת "בבא מציעא פ"ז מסבירים חז"ל בעניין שאלת המלאכים, וכי המלאכים לא היו יודעים היכן שרה אימנו? הרי הם מלאכים ולא בני אדם וחזקא עליהם לדעת, אלא המלאכים שואלים "איה שרה אשתך" להודיע ששרה אמנו צנועה הייתה, אמר רבי יהודה אמר רב     ואיתימא ר' יצחק - יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל הייתה, אלא מאי באהל? כדי     לחבבה על בעלה.

    

  והוסיף והסביר: שכל גבר רוצה שאשתו תהא צנועה ומעריך את צניעותה, ואף גבר לא ירצה שאשתו תתרועע עם גברים, ואף אם ישנו גבר העובר על מצוות התורה הקדושה ח"ו והוא "זנאי" החומד נשים לא צנועות - אף על פי כן ירצה שאשתו שלו תהא צנועה ויעריך מאוד את צניעותה. וכל שכן יהודי ירא שמים המקיים את מצוות התורה הקדושה, כל שכן שיעריך את אשתו הצנועה. ולכן המלאכים שאלו את אברהם אבינו ע"ה "איה שרה אישתך" בכדי לשבחה בפני בעלה על צניעותה.

    

  עניין זה דרשו חז"ל וקישרו לדוד המלך ע"ה, אך בתחילה אצטט הפסוק מספר דברים כ"ג "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם; על דבר     אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים"

   

  וידוע שדוד המלך ע"ה מרות המואביה הוא, ונשאלת השאלה כיצד בועז לקח את רות לאישה? הרי כתוב בפרוש "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" שאסור להתחתן בם.

   

  אלא שאנו למדים מהפסוק שבספר בראשית פרשת וירא  בעניין שרה אמנו ע"ה   "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר, הִנֵּה בָאֹהֶל"  שנשים אינן יוצאות לקראת האורחים אלא בעליהן.. ומכן אנו למדים שהפסוק בספר דברים כ"ג ה  "עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם" מדובר על הגברים הזכרים שבבני עמון ומואב דווקא ,שהגברים מחוייבים לצאת לקראת האורחים ולא הנשים. שכן על הנשים לנהוג בצניעות כפי שאנו למדים משרה אימנו ע"ה "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר, הִנֵּה בָאֹהֶל" ועל כן נענשו הגברים שבבני עמון ומואב  ולא הנשים.

  ועל זה דרשו חז"ל מהפסוק "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" -  עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית

  – ומכאן אנו למדים שלא היה איסור להתחתן עם גיורת מואבית, וכך עשה בועז שהתחתן עם רות המואביה.

  והנה ציטוט מספר רות פרק ד' פסוק יג: וייקח בועז את-רות ותהי-לו לאישה, ויבוא אליה; וייתן יהוה לה הריון, ותלד בןפסוק יד ותאמרנה הנשים, אל-נועמי, ברוך יהוה, אשר לא השבית לך גואל היום; וייקרא שמו, בישראל. פסוק טו והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את-שיבתך:  כי כלתך אשר-אהבתך, ילדתו, אשר-היא טובה לך, משבעה בנים. פסוק טז ותיקח נועמי את-הילד ותשיתהו בחיקה, ותהי-לו לאומנת. פסוק יז ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד-בן לנועמי; ותקראנה שמו עובד, הוא אבי-ישי אבי דויד.  

   

    בועז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד המלך עליו השלום, 

   וכל זה בזכות ההלכה שאנו למדים משרה אמנו ע"ה בספר בראשית פרשת "וירא" פרק יח פסוק ט' "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר, הִנֵּה בָאֹהֶל"  - מפסוק זה יצאה ההלכה של צניעות האישה

  - ואף על זה כתב דוד המלך ע"ה בספר תהילים מ"ה  "כל כבודה בת מלך פנימה" וזה לפי הפסוק "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וַיֹּאמֶר, הִנֵּה בָאֹהֶל" . וההלכה זו של "הצניעות" היוצאת מהפסוקים שהזכרתי לעיל, אנו יכולים להבין מדוע דרשו חז"ל: עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית – שנשים אינן יוצאות משום הצניעות ולכן הן לא נענשו על שלא קידמו את בני ישראל "בלחם ומים" אלא הגברים הזכרים נענשו שנאמר "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' " וזאת להלכה בעניין צניעות האישה כפי שאנו רואים אצל שרה אימנו ע"ה.  

  ההמשך במאמר הבא: כל כבודה - קניין או כבוד? 

   http://cafe.themarker.com/post/1316269/ 

    **********   

   

  החודש חודש מרחשוון – הסתלקות מורינו ורבינו מאורן של ישראל

  המקובל רבי חיים בן רבי משה חג'בי זצוק"ל זי"ע.

   

   נולד בשנת ה'תרכ"ו לערך– ונפטר בשנת תש"י.

   

  נקרא גם בשם מארי' חיים מוסא חג'בי זצוק"ל.

   

  בילדותו אביו לימדו תורה, הלכה, משנה, תרגום אונקלוס ומנורת המאור והרמב"ם, לאחר מכן למד בישיבה בעיר צנעא ובלט בחריפותו, בבקיאותו ובמידותיו הטובות. הוסמך כדיין,

  כיהן כנשיא אב"ד, לימד והסמיך דיינים במחוז כוולאן (תימן), ביתו היה בית ועד לחכמים ושמו התפרסם ברחבי תימן כבעל רוח הקודש המלומד בניסים, בקיא בקבלה ובתורת הנסתר.

  כונה בתואר "גמרן" – גאון בגמרא, תואר שלא כל הרבנים זכו לו.


  כתב קונטרסים רבים - חידושים והבהרות על התורה, על הלכות שחיטה ומראה הבהמה וחלקיה, בענייני הלכה ויהדות אולם עותקים אלו אינם בנמצא.


  עסק בקבלה, ברפואה ובצורכי הרבים,

  עלה לארץ ישראל בחודש תשרי שנת תש"י

  ונפטר בחודש חשוון שנת תש"י.

   נטמן בעיר  פתח תקווה,  בית עלמין סגולה   חלקה ד   שורה מ.  

   

  מורינו ורבינו נהג להשכים קום לבית הכנסת בחצי הלילה קודם לעמוד השחר, הגיע מוקדם מאוד לבית הכנסת וישב ליד הפתח. למד משניות, עין יעקב ופוסקים עד עלות השחר ויחד עם הציבור שהגיע לבית הכנסת לתפילת שחרית קרא תהילים עד זמן תפילת שחרית.
  הסתלק בשנת ה'תש"י.

   

   ידוע כי סגולה טובה להדליק נר בציון של מרא דאתרא המקובל רבי חיים בן ר' משה חג'בי זצ"ל זיע"א המלומד בניסים,  המתפלל לקדוש ברוך הוא ליד מצבת הצדיק ומדליק נר לכבוד הצדיק ומבקש מהשם יתברך שבזכות הצדיק יתקבלו תפילותיו, ומבקש מהצדיק שימליץ יושר בעדו לפני הקדוש ברוך הוא, זוכה לישועות. בדוק ומנוסה ויש סיפורים רבים על כך, ובלבד שיתפלל לאלקים מכל לבו, ויפרט מה בעייתו בעת תפילתו. 

   ***  

   

   

  אמרו רז"ל שראוי להשתטח על קברי הצדיקים ולהתפלל שם, כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר, להימצא שם גופות אשר חל עליהם כבר השפע האלוהי".
   

   

  מהרח"ו בשער הגלגולים כותב: "טוב ללכת על קברי הצדיקים ולהתפלל עליהם ואמנם הצדיקים אשר קברותיהם נעלמים מבני אדם ואינם ידועים להם אלא לפרטים, הנה התפילות שהאדם מתפלל עליהם הם יותר מתקבלות.."

   

   

   רבי ישראל (הבעל שם טוב הקדוש) אמר שהעוסק בשבחי הצדיקים כאילו עוסק במעשי מרכבה.
  כל עניין המיתה אינו שייך כי אם בגוף, כי הנשמה היא נצחית, ובפרט נשמת צדיק שאינה שייכת כלל וכלל לגהינום, כף הקלע וכו', הרי עניין המיתה בה היינו הסתלקות, פירושה עלייה למדרגה נעלית יותר ואינו קרוי ח"ו מת וכמ"ש בזוהר (אג"ק ח"ג עמוד תנ"ח).
   

   

  בשער רוח הקודש נכתב: "אם תייחד על קברי הצדיקים, עיקרם הוא בערב ראש חודש או ב-ט"ו לחודש, כי אז יש הכנה יותר משאר הימים, ובשבתות וימים טובים וראשי חודשים לא תשתטח, כי אז נפשותיהם עולות למעלה, ואפילו בחול המועד תוכל להתפלל עליהם, אבל לא תייחד".

   


  האר"י הקדוש אמר כי מדי שנה בשנה ביום פקודת הצדיק, עולה נשמתו למדרגה יותר עליונה. לכן מאוד טוב אם יזכה האדם להיות על קברו באותו יום.

   


  ר' צבי הירש בספרו "קב הישר" פרק פ"ח כותב: "...ולכן אין המנהג בניסן לילך על בית החיים להתפלל על הקברים ולומר תחנונים כמו בשאר ימים כדי שיהיה החודש ניסן כולו קודש".

   

  אסור לישב על המצבה (הרמ"א) ואסור לדרוך על גבי קברים דאסורים בהנאה (קיצור שולחן ערוך).

   

  ******

   

  קבלו קישור לאתר מומלץ מאוד ובו רשימת צדיקים מכול גלויות ישראל

  http://www.mytzadik.com/tadik.asp?kever_id=2024&safaid=6


   

  דרג את התוכן:

   תגובות (26)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
   פוסט מעניין ,,,
     13/11/11 01:12:
   תודה לך , זה פוסט שקראתי וכיכבתי לפני שנה , וטוב שהזכרת שוב את כל גדולי התורה ..ואת שרה אמנו הצנועה . אדליק נר לזכרו של הצדיק שהסתלק מאיתנו החודש מר חשוון. יהי זכרו ברוך
     12/11/11 22:28:
   השכלתי - תודה, שבוע טוב ומבורך, ציונה
     9/11/09 23:42:


   ישי אחי ואהובי

    

   אשריך שזכית לקדש שמו יתברך ברבים.

    

    

     8/11/09 13:12:


   קראתי בעניין .

   אך יש לי תמיהות :

   הניתן לגזור גזרה שווה מנושא שאירע בתקופת אברהם אבינו

   לימינו אלה . האם כלום לא נשתנה ?

     8/11/09 08:37:

   צניעות - מילה יפה.

    

   פוסט נהדר ומחכים!

    

   תודה שהבאת

     6/11/09 03:00:


   בס"ד

    

    

   "כל כבודה בת מלך פנימה"...

   אכן גם אני מצטרפת לתשובה ששבעים פנים לתורה...

   ובאם כבודה מדבר על קיניין..

   זה לא מעכב את היופי שבצניעות האשה..

   שום דבר לא מפחית מכבודה של האשה באם היא צנועה..

   אשה לא צריכה להילחם על שום קיניין או מעמד מול הגבר..

   יש לה בחסדי שמיים כל מה שצריך ממנו יתברך!

     5/11/09 22:40:
   *

   צטט: רואה באור 2009-11-04 17:36:53


   תודה שאתה מזכיר

   כבודה של בת מלך פנימה

    

   יישר כוח

    

   אסתר:)

   שפע אור ואהבה והמון תודה יקירי....

   המלאכית הראשית אהובה תמים

     5/11/09 16:29:

   פוסט חשוב כלכך במיוחד בדור שלנו

   בו הכל פרוץ וחופשי מידיי ,

   לצערינו הנוער לומד מהתקשורת ומקבל

   דוגמא נוראית איך להתלבש.

   שלא נדבר על נערות צעירות שמחקות

   אחר תכתיבי אופנה ושאר ידועניות נערצות עליהן.

   עצוב בעיניי.

   תודה שהארת את עיננו

   שבת שלום ומבורכת

   יפעת

    

     5/11/09 10:15:

   צטט: לילוש73 2009-11-04 18:07:55


   השכלתי - תודה

    

   ושאלה לי אליך , כתבת :ואפילו בחול המועד תוכל להתפלל עליהם, אבל לא תייחד"

   מה ההבדל בין להתפלל לצדיק לבין להתייחד ?

   אשמח לתגובתך

   תודה לימור

    

    

   בס"ד

    

   ללימור שלום רבחיוך

    

   חשוב להדגיש שאין מתפללים לצדיק אלא לקדוש ברוך הוא ומבקישים מהקדוש ברוך הוא שיקבל תפילותינו בזכות הצדיק, כמו כן מבקשים מהצדיק שיבקש ויתפלל עלינו וימליץ יושר בעדינו לפני הקב"ה.

    

   - בעניין הייחודים, מדובר בנושא עמוק מאוד, נושא קבלי - ישנם מספר ספרי קודש העוסקים בנושא הייחודים, כגון: ספר "שער היחודים ותיקוני עוונות", וכן ספר "שער רוח הקודש",

    

   ישנם עוד ספרים שחיברו מקובלים ממספר גלויות ישראל, אך בשלב זה ממליץ על ספרים אלו, ספרים עמוקים  שיש ללמוד בהם בטהרה וביישוב הדעת.

    

   מקווה שהועלתיחיוך

    

   שבת שלום ומבורך, ישי

     5/11/09 06:36:


   תודה ישי,תבורך

   שבת שלום!

     5/11/09 00:35:

   תודה על הפוסט המעניין.סופ"ש נפלא

   שושנה

     5/11/09 00:13:

   תודה לפוסט היפה הזה שניתן ללמוד ממנו הרבה.

   אני יודעת מה זה צניעות ואני יודעת גם מה זה עשה לי שלא התלבשתי בצניעות....

   *

     4/11/09 18:38:

   ישנם הלכות של צניעות גם לגבר
   אם ישנו גבר העובר על מצוות התורה הקדושה ח"ו  הוא "זנאי" החומד נשים לא צנועות ...

   מסתבר שגם לגברים ש תארים מענינים:)

   שבת שלום

     4/11/09 18:07:


   השכלתי - תודה

    

   ושאלה לי אליך , כתבת :ואפילו בחול המועד תוכל להתפלל עליהם, אבל לא תייחד"

   מה ההבדל בין להתפלל לצדיק לבין להתייחד ?

   אשמח לתגובתך

   תודה לימור

    

     4/11/09 17:36:


   תודה שאתה מזכיר

   כבודה של בת מלך פנימה

    

   יישר כוח

    

   אסתר:)

     4/11/09 17:18:

   ישי יקר ,

   פוסט מעניין

   כמו תמיד !

   יישר כוח !

   חיוך

     4/11/09 15:28:

   צטט: רעות שירה מורד 2009-11-04 14:53:07


   "כל כבודה בת מלך פנימה"

   במקור לא מנוקדת המילה כבודה בחולם - מלשון כבוד, והניקוד השגוי כאן משנה למעשה את משמעותו של המשפט בצורה קיצונית (הדבר מתועד בכתבי הפרשנים..).

   המקורות מדברים על כבודה = רכוש = קניינה של האישה.

   כבודה של האישה פנימה = קניינה של האישה פנימה.

   ומבלי לפגום כהוא זה בהטפה לצניעות האישה (צניעות בעיני תמיד טובה יותר מיוהרה), הרי שבמקורות לא דיברו על הצורך להטמין את האישה במסתרי האוהל פנימה, אלא שהמשפט הזה הוא בין הראשונים המעניק שוויון זכויות קניין לאישה כמו לאלה של הגבר.

   ולכן המשמעות כאן היא של שיוויון, והיא הפוכה ושונה לחלוטין מהתפיסה הנהוגה כיום שכבוד האישה הוא פנימה.

    

   ברוכה תהי - מקודם כתבתי לך תשובה ארוכה ומפורטת, אך משום מה המחשב לא נתן לי לשלוח.. התשובה נמחקה, ואני רואה בזה סימן שאין צורך להאריך.

    

   אלא ש: שבעים פנים לתורה.

   ועוד: אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

    

   שתהיה לך שבת שלום ומבורך.

    

   ישי

    

     4/11/09 15:13:


   תודה רבה על פוסט כל כך מעניין,

   שעושה כל כך הרבה טוב בפנים.

    

     4/11/09 15:00:

   נכון מאוד!
     4/11/09 14:57:


   תודה לך.

   תמיד מעניין לקרוא אותך.

   יישר כוח.

    

     4/11/09 14:54:

   בע"ה

    

    

    

   תודה שהבאת

    

   יישר כוח על המאמץ

    

    

   ברוך תהיה.

     4/11/09 12:29:


   תבורך מפי עליון !

    

   הרבה זמן התחבטתי בשאלה הזו.

   כיצד רות אשר משורש מואב,

   זכתה להכנס תחת כנפי השכינה וממנה

   יצאה שושלת המלוכה  אשר ממנה

   עתיד להיוולד ומשיח בן דויד.

    

    

    

   הסבר נפלא ומתוק מדבש !

    

   עוד אשוב...

    

    

   פרופיל

   קבלה וסגולות
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין