כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  על נישואין, גרושין, גברים ונשים ומה שביניהם - בלוג גירושין

  שלום לכולם, אני עו\"ד, המופיעה בבתי משפט, בתחום דיני המשפחה. אני עוסקת בגרושין, הסדרי ראיה ומשמורת, מזונות חלוקת רכוש והכול מתוך ראיה רחבה ויצירתית, תוך שילוב תחומים נוספים שלמדתי כמו פסיכולוגיה ורפואה אלטרנטיבית. אני מתעניינת בתחומים שהזכרתי מכל היבטיהם.

  אשמח לקרוא את תגובותיכם, אודות מה שכתבתי ומה עמדתכם בנושאים שהעליתי.

  כל המידע המוצג בבלוג הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

  0

  חלוקת רכוש בין בני זוג - מאמר ביקורת על פסק דין

  52 תגובות   יום שישי , 5/2/10, 19:41

                                                   חלוקת רכוש בין בני זוג

   

   

                       הערות לפסיקתו של כבוד השופט בן ציון גרינברגר בתמ"ש 20964/02

   

   

  על פי דין כל זכויותיהם הכספיות, רכושיות, ממוניות, של בני הזוג, צריכות להתחלק שווה בשווה לעת גירושין.

   

  ביום 28/12/09, קבע כבוד השופט בן ציון גרינברגר מביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים בתמ"ש 20964/02, מתוך המאגר המשפטי נבו, כי לבעל מגיעים רק 25% מן הזכויות בכספים, אשר צברה האישה במהלך שנות נישואי הצדדים, במקום 50% מן הזכויות בכספים אלו.

   

  האישה תמכה את טיעוניה, אותם קיבל בית המשפט, בכך שהבעל לא תרם תרומה משמעותית כלשהי, במשך כל שנות הנישואין לתפקוד התא המשפחתי ולצבירת הנכסים. לדברי האישה, מדובר בנסיבות מיוחדות, אשר יש להחיל עליהן את האמור בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

   

  עפ"י סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, ניתן לפגוע בבסיס איזון המשאבים ולחלק את הרכוש בין בני הזוג, במקרים מסוימים, חלוקה לא שוויונית.  

   

  בתי המשפט, משתמשים בסעיף 8 לחוק יחסי ממון במשורה ולא בכדי.

   

  במספר פסקי דין נקבע, כי תתבצע חלוקה לא שוויונית של הרכוש, במקרים של הברחת רכוש. על כך פורט גם במאמר פרי עטי: "שוויון וצדק בחלוקת הרכוש – סעיף 8 לחוק יחסי ממון".

   

  כמו כן, נקבעה חלוקה לא שוויונית של הרכוש, בפסק דינה של כבוד השופטת צילה צפת, בתמ"ש 43611/98 ו – 43613/98, במקרה בו הבעל היה מכור להימורים, לקלפים ולסמים וכך בזבז את כספי המשפחה.

   

  בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול, נקבעה חלוקה לא שוויונית של הרכוש, במקרה של בגידה חמורה ומאיינת נישואין. בבג"צ שהוגש על פסק דין זה נקבע, כי :"נסיבות המקרה לא מצדיקות סטייה מכלל השוויון באיזון המשאבים."

   

  כבוד השופט דרורי קבע, כי במקרים של אלימות קשה ומתמשכת, ניתן לפגוע באיזון המשאבים השוויוני.

  בפסק דין נשוא מאמר זה, סטה כבוד השופט גרינברגר באופן ניכר, מן הבסיס עליו מושתת הדין הישראלי בעניין גירושין ורכוש – העדר אשמה.

   

  פסה"ד מוטה מגדרית באופן בולט והוא מנוגד לדין במדינת ישראל, כפי שיפורט להלן.

   

  סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון קובע כדלקמן :

  "ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים: (1)

  (

  .... (2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג."

   

   

  נוסח זה של סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון, הוא נוסח מתוקן, אשר שונה בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון באוקטובר 2008. הסעיף תוקן, כדי לענות על הצורך הנובע מן הבעייתיות של איזון המשאבים, בתחום המוניטין ונכסי הקריירה. כאשר אחד מבני הזוג, עבד ופרנס כל השנים וצבר לעצמו נכס קריירה רווחי, בעוד השני, עבד פחות ובעיקר טיפל בבית ובילדים, הוא/ היא עלולים לצאת מן הנישואין במצב כלכלי גרוע, כאשר הצד אשר פרנס, מחזיק בנכס קריירה מניב. סעיף 8 (2) לחוק, בא לעולם, כדי לאפשר לבן /בת הזוג החלשים כלכלית, לצאת מן הנישואין במצב בו יוכלו להשתקם. סעיף זה, אמור, כשייושם, ליצור מה שקרוי שוויון מהותי, במקום ההסדר הרגיל הקיים בחוק, הקובע, חלוקה של מחצה על מחצה בין שני בני הזוג. חלוקה שווה אך לא שוויונית, עלולה כאמור, להשאיר את אחד מבני הזוג, בפני שוקת שבורה, עם הגירושין.

   

  בתמ"ש 70030/98, מדבר כבוד השופט שוחט על השוויון המהותי וכך הוא פסק שם, בינואר 2000 למעלה משמונה שנים, לפני שתוקן חוק יחסי ממון :

   

  "לא מן הנמנע שבעתיד נכסי קריירה וכושר השתכרות יוכרו באופן ברור כהון אנושי וכבעל ערך כלכלי ויראו בהם חלק מהרכוש המשותף. כך בע"א 663/87 נתן נ' גרינר [25] יושמה הילכת השיתוף בין בני זוג לגבי מוניטין עסקיים. ראה לעניין זה גם פרופ' א' רוזן צבי דיני המשפחה בישראלבין קודש לחול [31], בעמ' 500-496. (ד)          הרחבתי בנושא זה כדי להבהיר שהפסיקה במדינת ישראל בנוגע להילכת השיתוף התפתחה בשני מישורים: האחד – הילכת השיתוף כ"משפט מקובל ישראל", יציר חקיקה שיפוטית, ולא עוד יציר קונסטרוקציה הסכמית מכוח דיני החוזים. השני – הרחבת כנפיה של הילכת השיתוף מבחינת היקף הנכסים הנכללים בה. בשני המישורים ההתפתחות היא פרי התפיסה שעליה עמדנו לעיל של "צדק חברתי, איזון ושוויון בין המינים". שאלה היא אם חלוקת הנכסים באופן שווה בזמן הפירוד אכן מצליחה ליצור שוויון אמיתי בין המינים מבחינת מתן סיכוי שווה בעתיד לכל אחד מבני הזוג. כל עוד החלוקה היא שווה בשווה יש בה משום תגמול על מאמצי העבר. שאלה היא אם לא מן הראוי להסתכל על העתיד ולחלק את הנכסים באופן שיספק לכל אחד מבני הזוג סיכוי שווה בעתיד בבחינת "שוויון הזדמנויות". כל בן זוג לפי מצבו, נחיתותו או יתרונו, סיכוייו וכיוצא בזה. "

   

  במקרה נשוא מאמר זה, דווקא הגבר היה הצד החלש כלכלית. הוא עבד ופרנס במהלך הנישואין, אך לא עשה זאת באופן זהה לאישה. להלן טענות הגבר, כפי שעולות מפסק הדין :

   

  " בתקופה הרלוונטית, עבד הנתבע מרבית הזמן, ולמעשה התפרסה תקופת האבטלה על פני שליש בלבד מהתקופה שבין הנישואין לבין המועד הקובע; וגם בתקופת האבטלה שולמו לנתבע דמי אבטלה, וכספים אלה נתרמו לקופת המשפחה. ב.   משך כשנתיים האחרונות שלפני המועד הקובע העבירה אמו סכומים רבים לזוג, ויש להתחשב בסכומים אלה כתרומה ממנו לכלכלת המשפחה. ג. בתקופת בניית הדירה החדשה של בני הזוג ב..., אכן פעל הנתבע רבות בכל הקשור לפיקוח וביצוע הבניה, כולל רכישת חומרים וביצוע עצמאי של עבודות רבות, ומאמציו אלה הביאו חסכון ניכר לזוג, אשר אף הוא זכאי להיחשב כתרומה כלכלית מצידו לכלכלת התא המשפחתי. ד.  הנתבע מכחיש מכל וכל את טענת האשה כאילו שלא הושיט כל עזרה לניהול השוטף של משק הבית, ולטענתו, עשה רבות בתוך הבית, כולל גם טיפול בילדים, עד כדי שמאמציו אלה אפשרו לאשה לשהות במקום עבודתה שעות רבות, לצאת להשתלמויות ולקורסים, וכדומה, וגם לכך יש משמעות כלכלית שיש לקחת בחשבון."

   

  כמה נשים אנחנו מכירים, אשר עובדות הרבה פחות מן הבעל, מכל מיני סיבות? האם מישהו היה מעלה על דעתו, לנשל אישה בגין כך, לעת גירושין, מחלק מן הרכוש? התשובה היא : לא. לעולם חלוקת הרכוש תתבצע, ללא כל קשר מי עבד יותר ומי עבד פחות.

   

  כך קבע כבוד השופט שוחט בתמ"ש 70030/98 לעניין זה :

   

  "הלכה פסוקה היא, כי המאמץ המשותף הנדרש הוא לאו דווקא השתתפות כספית של בן הזוג הטוען לשיתוף. ניהול משק הבית, חינוך הילדים וכיוצא בזה על ידי האישה הם מאמץ לא פחות ממאמציו של הבעל המשתכר בחוץ מעבודה או מנהל עסק (ע"א 300/64 הנ"ל [2]; ע"א 529/76 סבירסקי נ' סבירסקי [8]; ע"א 1937/92 קוטלר נ' קוטלר [9]; ע"א 5640/94 חסל נ' חסל [10]; ע"א 26/89 ארגוב נ' ארגוב [11])."

   

  לא קיימת פסיקה אשר קובעת, כי יש לחלק את הרכוש באופן לא שוויוני במצב בו האישה עבדה פחות. הסיבה לכך היא כאמור, כי זה מנוגד לחוק ולהלכה הפסוקה במדינת ישראל. יתרה מכך, במצב בו בת הזוג מתפרנסת פחות באופן משמעותי מן הבעל, ניתן להשתמש בסעיף 8 (2) הנ"ל, על מנת לא להשאירה במצב כלכלי חלש, כשלרשותה עומדים פחות משאבים כלכליים לעת גירושין. על פי סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון, ניתן  להעביר לאישה חלק גדול יותר מהרכוש המשותף, בצורה של תשלומים עיתיים לדוגמה, כפי שהדבר בוצע בעבר, בסיטואציות בהן נקבע, כי האישה זכאית לחלק מנכסי הקריירה, אשר הגבר צבר.

   

  עיניכם הרואות, כי פסק דינו של כבוד השופט גרינברגר, יוצר אפליה מגדרית בתחום חלוקת הרכוש בין בני זוג, אשר היא כשלעצמה מנוגדת לחוק. לכאורה, החוק במדינת ישאל החל על כולם לא רק שאינו חל על הגבר, הוא מפלה אותו לרעה. כאשר האישה יושבת בבית, היא זו אשר טיפחה את הבית וזכאית לחלק גדול יותר ברכוש. כאשר הגבר יושב בבית יותר מאשתו, הוא זכאי לפחות רכוש, כדי להענישו על כך שלא התנהל בהתאם לסטריאוטיפים הארכאיים, על פיהם, הגבר הוא המפרנס והאישה היא המטפלת בילדים ובבית. כידוע, לסטריאוטיפים אלו, אין כל אחיזה במציאות של שנת 2010.

   

  בפסק דין זה, פסק כבוד השופט גרינברגר, הן בניגוד לחוק והן בניגוד להלכות בית המשפט העליון. אני תקווה, כי בית המשפט המחוזי יהפוך פסיקה זו.

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (52)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     15/4/10 07:33:


   אני מניחה שלכל מקרה יש את שיקול הדעת שלו

   לעיתים האישה משקיעה יותר לאו דוקא כלכלית

   אלא מתוקף היותה האישה שנשארה בבית

   על מנת לחנך, לגדל הילדים , לטפל בכל מה שנדרש

   ובכך הבעל לא לקח אחריות וע"י זה הוא טיפח את קריירתו

   המקצועית ,אבל זה לא אומר שאין השקעה מירבית מצד האישה

   ומתוקף כך אין סיבה לא להעניק לה מעבר

   מה היה קורה אילו היא היתה יוצאת לעבודה?

   שניהם היו משלמים לגורם חיצוני, ובכך שהם נמנעו חסכו הם

   אבל אני מניחה שלכל מקרה יש את שיקול הדעת שלו

   ולא ניתן להחיל על כולם פסיקה זו

     18/2/10 15:50:

   תודה על המידע המעניין, תענוג :)

    

   מאיר


   תודה רבה על הפוסט המעניין. 

    

    

     9/2/10 10:23:

   לפי ההגיון שלי על המשאבים להתחלק באופן שווה.זאת אפלייה כנגד הגבר במקרה זה.

    

     7/2/10 23:08:


   כסף כסף כסף

   אל מול צדק תרדוף.

   שנת 2010 מביאה עימה בשורות חדשות.

   והלוואי.

   יעל יקירתי

   תודה לך על כל העדכונים המעניינים והנוגעים לרבים מאיתנו.

   חיבוק.


   אני לא מבין איך פסק כך ומקווה אמנם כי הרכאה גבוהה יותר תחזיר את המקובל למקומו,

   אחרת, לפחות בארבעה מקרים שאני מכיר יתפלצו וחבל לי עליהם.

   החיים חזרו למסלול וזה יגמור אותם :)) 

    

   עקרונית אני חושב שיש מקום לחוק שיבחן תרומה מצטברת מעבר למינימום.

   כי בהחלט יש מצבים בהם לא מגיע, פשוט לא מגיע לחלק שווה בשווה,

   גם לדעת כל בר בינה.


   יפה. תודה רבה :)*

   צטט: עו"ד יעל גיל 2010-02-05 21:43:07

   צטט: שים לי הרבה חריף 2010-02-05 20:37:13

   אין חדש תחת השמש....אפליה מגדרית קיימת בחוק כבר מזמן. אבל אם להיות הוגן, זה מופיע לשני הכוונים

    

    

   גולן, בנושא רכוש, אין אפליה מגדרית בחוק או בהלכה הפסוקה של בית המשפט העליון, שמחייבת את בית המשפט לענייני משפחה. אבל השופטים בבתי המשפט כמו במקרה זה, עושים לפעמים מה שבא להם, תוך התעלמות מהחוק ומההלכה. האפליה היחידה נגד נשים קיימת בנוגע לגרושין. נגד גברים קיימת אפליה בחוק, בעניין מזונות ומשמורת.

    יעל, האפליה היא לא בחוק, אלא בפרשנות לחוק. לכך התכוונתי. מקבל את ההערה שלך. 

    

     7/2/10 11:26:


   יעל שלום רב!

   תודה רבה לך!

   תודה על פוסט מעניין!

   אין ספק, שפס"ד של כב' השופט

   אכן, תמוהה  הוא.

   אולם, מחד גיסא, עלינו לזכור ,שמדובר בבן-אדם

   שיש לו מערכת ערכים מסוימת ובמידה מסויימת עלול

   הוא לשגות בהחלטתו בגלל אותה מערכת ערכים מסויימת.

   ומאידך גיסא, על כבוד השופט הנכבד לשים את הרגשות  בצד

   ולא לאפשר להן לפגום  בשיקול דעתו.

   בכבוד רב

   ובברכת שבוע ניפלא,

   מקסים, נהדר, ומתוק כדבש

   ממני : ליאב.

     7/2/10 11:10:

   יעל

   תודה על הרחבת הדעת והידיעה

   ושבוע נפלא לך

   בהערכה

   סוקראטס

     7/2/10 09:33:
   תודה על הסקירה הבהירה והתמציתית. החכמתי.
     7/2/10 08:34:

   תודה יעל שהעלית את הפסק הדין הזה. טוב שאכן קיים אפשרות לערער על פסק דין הזה לערכאה גבוה יותר ואולי אף הערכאה הגבוה ביותר שאפשר, כך שלפחות אם הולך להתקבל פירוש כל כך חריג של החוק לגבי חלוקת רכוש בעת גירושין, לפחות שהוא ייעשה בדרג בכיר יותר לאחר דיון מעמיק בנושא.
     6/2/10 20:21:


   שבוע טוב יעל....

   טענתך צודקת...

   ובכלל...

   מעולם לא הבנתי את הנסיון לסכם 20 שנה של שותפות כלכלית ועזרה בבית בתהליך משפטי קצר..כך שאני באמת לא יכול להבין איך בלי חוק קבוע ומוגדר אפשר לקבוע מי עשה כמה ואיך...לא ברור לי כל התהליך....

     6/2/10 19:37:

   הנחמה היחידה שנמצאה אצלי בפסק הדין הזה הינה, שהוא משדר לשוקלים להתגרש מסר חד וברור, כנאמר במקורותינו:

   "שאו ותנו ומלאו הארץ הסכמות פרי רצונותיכם ונמנעתם מלשים עניינכם להחלטת כבודו או כבודה, פן יחתכו הדברים כפי ראות עיניהם" חיוך

   גדי.

    

     6/2/10 19:17:

    

    

    

   שבוע טוב ומבורך.

   בעקבות התקלה המתקילה בקפה...

   אין לי חידוש של כוכבים.

   קבלו לבבות של ברכה והצלחה.

                               

     6/2/10 18:10:

   כל פסיקה תקפה

   אם היא מנומקת בהגיון

   משפטי.

     6/2/10 18:06:

   צטט: sunshine7 2010-02-06 17:03:28

   צטט: דאז 2010-02-05 23:10:19

   המסקנה: לא להתחתן! לא ליצור זוגיות. לא לאהוב. לא לבנות קן משפחתי. הכל מסוכן. לפוצץ את בתי המשפט [בצחוק] ואת כל עורכי הדין האלה [בצחוק] 

    

    


    

   המסקנה:

   להתחתן!

   ליצור, להשקיע ולבנות זוגיות מידי יום.

   לאהוב ולהוליד ילדים.

   לגדול ולצמוח בקן המשפחתי.

   ביחד

   הכי טוב ביחד

    

    הייתי נותנת לך כוכב.

     6/2/10 17:03:

   צטט: דאז 2010-02-05 23:10:19

   המסקנה: לא להתחתן! לא ליצור זוגיות. לא לאהוב. לא לבנות קן משפחתי. הכל מסוכן. לפוצץ את בתי המשפט [בצחוק] ואת כל עורכי הדין האלה [בצחוק] 

    

    


    

   המסקנה:

   להתחתן!

   ליצור, להשקיע ולבנות זוגיות מידי יום.

   לאהוב ולהוליד ילדים.

   לגדול ולצמוח בקן המשפחתי.

   ביחד

   הכי טוב ביחד

   צטט: אריאל, חיפה 2010-02-06 11:56:45

   בדיני משפחה, אני קורא את התמציות לכל היותר.

   בתמציות שקראתי לא הופיעה הטענה שהבעל עבד חלק מן הזמן, או שהביא משאבים מהוריו וכו'.

   לכן הצטיירנ תמונה של בטלן טפילי החי על גב אשתו.

   המאמר שלך מאזן את התמונה.

   (ועדיין, לא קראתי את פסק הדין עצמו). 

    

   אז מה ? אז איך זה שנשים בטלניות וטפיליות שרק מסתובבות בקניון מקבלות 75% בטענה שהן צריכות לשמור על רמת החיים שהתרגלו אליה ?

     6/2/10 11:56:

   בדיני משפחה, אני קורא את התמציות לכל היותר.

   בתמציות שקראתי לא הופיעה הטענה שהבעל עבד חלק מן הזמן, או שהביא משאבים מהוריו וכו'.

   לכן הצטיירנ תמונה של בטלן טפילי החי על גב אשתו.

   המאמר שלך מאזן את התמונה.

   (ועדיין, לא קראתי את פסק הדין עצמו). 

     6/2/10 10:55:

   LO MEKUBAL VE LO NACHON

    

   EIN LEARER AL MISHKAL ZCHUIOT IM LO NIKVEHU MI ROSH

    

   KACH ZE BE CHATUNA

    

   SHIVION

   NESHIKA MI A CHAVER MI BRASIL

     6/2/10 10:44:

   לך תיכנס לרא של השופט..

   פעם כך ופעם כך...

   התרגלנו לפסיקות שונות ומשונות..

    

    

    

    

   אין כוכבים..

     6/2/10 10:23:


   יעל תודה על פוסט מעניין.

   האמת כשקראתי ככה בריפרוף לפני כשבוע כמדומני את הפסיקה החדשנית

   על פניו זה נראה היה הגיוני בהתחשב בנסיבות המקרה.

   ועכשיו לאחר המאמר שלך אני מבין את הטעות המשפטית.

   יכול להיות כמו שנאמר כאן לפני, שיש דברים שאנחנו לא יודעים שמאפיינים

   את המקרה הספציפי הזה..

   אבל על פניו באמת הגברים היום יותר ויותר מופלים לרעה.

   מין אפליה מתקנת אולי או כי פשוט אין דרך אחרת לנהל את החברה האנושית

   או כי החוק עדיין לא הדביק את קצב האירועים.

   בהתחשב בכך שיש הרבה גברים גרושים שנזרקים לרחוב ונותרים ללא פרוטה

   זו בעיה קשה. מצד שני צריך כל אדם לזכור שבחברה נאורה יש אחריות

   לחיי הילדים שמביאים לעולם... לכל החיים ולשני בני הזוג. 

   לעיתים לא ברור האם האחריות על פי החוק היא שווה בשווה בין גברים והנשים,

   כנראה שלעולם המציאות תעלה על כל דימיון.

     6/2/10 10:17:

   צטט: ענבל ר נקש 2010-02-06 08:26:03

   פסק הדין באמת נשמע מוזר.

   לבית המשפט יש אתגר גדול מאוד כשהוא בא לפרק שותפות זוגית, שהיא בחלקה הגדול שותפות שאי אפשר לכמת. 

   הניסיון לחלק את הכסף כדי להגיע למידה כלשהיא של צדק או לפחות של הזדמנות שווה נראה לי כמו ניסיון כמעט נואש לכבות אש עם נסורת. 

   לא נותר לי אלא לקוות שהשופט לא פעל מתוך דעות קדומות, אלא שיש משהו שהוא יודע ואנחנו לא. 

    

   (האתר עדיין מסרב לאפשר לי לחלק כוכבים. אשוב כשיסתדר)

    

    

    הגדרת יפה, את הניסיון לכבות אש עם נסורת.

    

   קראתי את פסה"ד. לדעתי, השופט במקרה זה פעל רגשית ומתוך דעות קדומות.

     6/2/10 10:15:

   צטט: מיכל בראון 2010-02-06 08:07:46

   הי יעל,

    

   ואני שואלת שאלה אחרת:

    

   אם האיזון בא כדי לדאוג לעתידו של בן הזוג שמזתכר פחות (אך לא עובד פחות), היינו: צופה פני העתיד,

    

   מה עניין כמה השתכר בעבר לעומת כמה שהאשה השתכרה?

    

   נשמע שהשופט התחשבן עם הבעל על מה שהיה ולא דאג לרווחתו העתידית.

    

   משהו בהגיון של פסק הדין לא מסתדר לי. 

    

    

    זה בדיוק העניין ולכן כתבתי את המאמר. השופט טעה.

     6/2/10 10:15:
   דינמיקה, תודה על כך שהפנית את תשומת לבי.
     6/2/10 10:14:

   ראשית, תודה רבה על התגובות.

    

   שנית, מישהו יודע מה קורה עם הכוכבים לחלוקה? מאתמול לא נותנים כאן לי ולעוד כמה מכם לחלק כוכבים, זו שערוריה (:

    

    

     6/2/10 09:31:

   יעלי,

   יש לך פליטת קולמוס בפסקה הראשונה:

   כתבת "לתפקוד התא המשפטי"...

   צ.ל. "לתפקוד התא המשפחתי"...

   * על המאמר המושקע.

     6/2/10 09:05:


   זו הבעיה במערכת....

   אתה יודע איפה זה מתחיל אבל לא איך ייגמר...

    

    

     6/2/10 08:26:

   פסק הדין באמת נשמע מוזר.

   לבית המשפט יש אתגר גדול מאוד כשהוא בא לפרק שותפות זוגית, שהיא בחלקה הגדול שותפות שאי אפשר לכמת. 

   הניסיון לחלק את הכסף כדי להגיע למידה כלשהיא של צדק או לפחות של הזדמנות שווה נראה לי כמו ניסיון כמעט נואש לכבות אש עם נסורת. 

   לא נותר לי אלא לקוות שהשופט לא פעל מתוך דעות קדומות, אלא שיש משהו שהוא יודע ואנחנו לא. 

    

   (האתר עדיין מסרב לאפשר לי לחלק כוכבים. אשוב כשיסתדר)

    

     6/2/10 08:19:

   וואו יעל!

   אני לא עורכת דין, ולשמחתי לא בצד הפגוע,

   חיי הנישואין שלי ,אני מקווה, ימשכו עד 120 שנה.

   זה כל כך מסובך.

   אני לא יכולה לשפוט את השופט, אבל אין ספק

   שזה קוטע אהבה ,גורם לשנאה, נורא!

   כסף מסובב את העולם. זו המסקנה.

   כמה חבל ...ישנם דברים הרבה יותר טובים מזה...

   תיארת מאד יפה וברור את מהלך הדברים.

   נהניתי לקרוא.

   שבת שלום!

     6/2/10 08:07:

   הי יעל,

    

   ואני שואלת שאלה אחרת:

    

   אם האיזון בא כדי לדאוג לעתידו של בן הזוג שמזתכר פחות (אך לא עובד פחות), היינו: צופה פני העתיד,

    

   מה עניין כמה השתכר בעבר לעומת כמה שהאשה השתכרה?

    

   נשמע שהשופט התחשבן עם הבעל על מה שהיה ולא דאג לרווחתו העתידית.

    

   משהו בהגיון של פסק הדין לא מסתדר לי. 

    

     6/2/10 07:36:

    

   יעל יקרה,

   יפה כתבת. הפוסט מאלף.

   דעתי בעניין הרי מוכרת לך היטב.

   נהניתי לקרוא ואני מצטרף לסיפא של דברייך. תודה לך.

     6/2/10 05:46:


   היום יש הרבה פטנטים חוץ מנישואין

   שווה לנסותם

     6/2/10 00:47:


   יעל תודה על המאמר,

    

   סעיף 8 כהגדרתו הוא הפעלת שיקול דעת של בית המשפט  בכל מקרה לגוםו

    

   איני רואה במקרה זה דמיון מול המקרים האחרים עליהם הצבעת .

    

   אם הגברת אכן הצליחה להוכיח שלבעל לא היתה כל תרומה מה רע בפסק דין

    

   הוא אינו מנוגד לחוק הוא בדיוק החוק כי אם הסעיף שהופעל הוא סעיף 8 בהגדרה

    

   בית המשפט הפעיל שיקול דעת .

    

   צר לי אך לא נראה לי שבית משפט מחוזי יהפוך פסק דין זה באופן מוחלט ....

    

   מאמר חשוב ומומלץ למרות שאיני מסכים עם פרשנותך לא נשארו לי כוכבים  אפצה אותך במאמר הבא.

     6/2/10 00:12:


   כוכב של תקוה.

    

     6/2/10 00:06:

   צטט: דאז 2010-02-05 23:10:19

   המסקנה: לא להתחתן! לא ליצור זוגיות. לא לאהוב. לא לבנות קן משפחתי. הכל מסוכן. לפוצץ את בתי המשפט [בצחוק] ואת כל עורכי הדין האלה [בצחוק] 

    

    

   המסקנה : לאהוב המון, להתחתן, להביא ילדים ולנסות לעזור למערכת לתקן את השגיאות שלה ורצוי על הדרך לתקן גם כמה חוקים.
     5/2/10 23:57:

   תודה,

   השופט מזכיר לי ששותים לא נוהגים

    

   צטט: אבי יריב 2010-02-05 21:49:12

   פסיקתו של השופש היא באמת חסרת תקדים,שכן במידה והיה זה הפוך

   ז"א הבעל תרם את מרבית הרכוש והאישה היתה לצורך הדיון עקרת בית,

   אזי היה פוסק השופט  כ 50% לטובת האישה שכן הבעל חייב את  כסותה עונתה ומדורה

   של האישה

   באמת פסק דין מעורר מחלוקת אולם יש לומר נועז

    

   טעות !

   השופט היה פוסק 75% לטובת האשה בטענה שאין לה קריירה מניבה כמו לבעל.

     5/2/10 23:10:
   המסקנה: לא להתחתן! לא ליצור זוגיות. לא לאהוב. לא לבנות קן משפחתי. הכל מסוכן. לפוצץ את בתי המשפט [בצחוק] ואת כל עורכי הדין האלה [בצחוק] 
     5/2/10 21:49:

   פסיקתו של השופש היא באמת חסרת תקדים,שכן במידה והיה זה הפוך

   ז"א הבעל תרם את מרבית הרכוש והאישה היתה לצורך הדיון עקרת בית,

   אזי היה פוסק השופט  כ 50% לטובת האישה שכן הבעל חייב את  כסותה עונתה ומדורה

   של האישה

   באמת פסק דין מעורר מחלוקת אולם יש לומר נועז

     5/2/10 21:43:

   צטט: שים לי הרבה חריף 2010-02-05 20:37:13

   אין חדש תחת השמש....אפליה מגדרית קיימת בחוק כבר מזמן. אבל אם להיות הוגן, זה מופיע לשני הכוונים

    

    

   גולן, בנושא רכוש, אין אפליה מגדרית בחוק או בהלכה הפסוקה של בית המשפט העליון, שמחייבת את בית המשפט לענייני משפחה. אבל השופטים בבתי המשפט כמו במקרה זה, עושים לפעמים מה שבא להם, תוך התעלמות מהחוק ומההלכה. האפליה היחידה נגד נשים קיימת בנוגע לגרושין. נגד גברים קיימת אפליה בחוק, בעניין מזונות ומשמורת.
     5/2/10 21:42:


   תודה יעל , אני אחזור להגיב מחר

   ערב  טוב !

     5/2/10 21:34:

   צטט: עו"ד יעל גיל 2010-02-05 20:09:47

   צטט: pinkason1 2010-02-05 20:02:29

   בסוף מגיעים לכסף, אס למה לא להוסיף מהתחלה בכל כתובה הסכמי חלוקת ממון במקרה של גרושין ולפתור הוצאות בעתיד? נראה לי מה זה הגיוני על פי מצב הגירושין המתקדם מאוד בימינו   (50% מהנישאים מתגרשים על פי מה שקראתי) בכל מקרה זה יכול לעשות טוב לנישואין אם ידעו שיש איום תלוי מעל:) סוף שבוע נפלא

   משום מה טוענים באתר שאין לי כוכבים וכנראה אצטרך להגיש נגדם תביעה בגין זה מוכנה לייצג אותי?:) סוף שבוע נפלא

    

    

   משהו השתבש באתר, גם לי טוענים שאין כוכבים.

    

   זו עוד הוכחה לטענה שלי שהגבר בגירושין תמיד מופלה לרעה או תמיד מפסיד יותר או יוצא פראייר (נשאר דפוק בלשון העם)

   אני מכיר המון גברים גרושים , כל אחד מסיבותיו בוא שבהסכם הגירושין תמיד נשארים עירומים ועריות ללא רכוש כלל שמקשה על שיקומם לאחר הגירושין , וזאת לאור חוקים ופסיקות מפלות ,

   אחר כך טוענים שאנשים לא רוצים להתחתן ? אנשים צודקים שלא רוצים להתחתן !


   יעל פוסט יפה ומושקע

   המעורבות שלך עמוקה ונאמנה למקצועך וזה יפה לראות!

   וכמו שנאמר:שלא נדע מצרות

   אין חדש תחת השמש....אפליה מגדרית קיימת בחוק כבר מזמן. אבל אם להיות הוגן, זה מופיע לשני הכוונים
     5/2/10 20:33:

   תודה יעלי

   ואכן תמוהה החלטתו של השופט גרינברג...

   הוא  יצר אפליה מגדרית בתחום חלוקת הרכוש בין בני זוג..

   וזאת בניגוד לחוק ולהלכות בית המשפט העליון..

   בטוחני שהפסיקה הזו תעבור שינוי..

   אחרת בעתיד תהיה החלטה דומה גם נגד הנשים.

   זה היה מעניין.

   אין כוכבים ...

     5/2/10 20:21:
   בכל  רע  יש  טוב , אני  שמח  שאין  בידי  אמצעים  כספים  ולו  רק  מהסיבה  שבת  זוג  שתירצה  ליהיות  בת  זוגי  לא  תיבחר  בכך  מהשיקול  הכספי !
     5/2/10 20:12:

   יש אור בקצה המנהרה ... בסוף עוד יהיה גם צדק גם בבתי המשפט

   אני לא מבין למה במקרים של אלימות מתמשכת הבעל/האישה האלים לא יושב בבית סוהר ובכלל מגיעים לסוגיית חלוקת רכוש.

   לדעתי בעל אלים/מכה מקומו מאחורי סורגים עם 0 זכויות.

   (*)

     5/2/10 20:11:


   עכשיו הבנתי...

   אין כוכבים...חשבתי שהבעיה אצלי...

   בינתיים הולכת לקרוא את הרשימה...

     5/2/10 20:09:

   צטט: pinkason1 2010-02-05 20:02:29

   בסוף מגיעים לכסף, אס למה לא להוסיף מהתחלה בכל כתובה הסכמי חלוקת ממון במקרה של גרושין ולפתור הוצאות בעתיד? נראה לי מה זה הגיוני על פי מצב הגירושין המתקדם מאוד בימינו   (50% מהנישאים מתגרשים על פי מה שקראתי) בכל מקרה זה יכול לעשות טוב לנישואין אם ידעו שיש איום תלוי מעל:) סוף שבוע נפלא

   משום מה טוענים באתר שאין לי כוכבים וכנראה אצטרך להגיש נגדם תביעה בגין זה מוכנה לייצג אותי?:) סוף שבוע נפלא

    

    

   משהו השתבש באתר, גם לי טוענים שאין כוכבים.
     5/2/10 20:02:

   בסוף מגיעים לכסף, אס למה לא להוסיף מהתחלה בכל כתובה הסכמי חלוקת ממון במקרה של גרושין ולפתור הוצאות בעתיד? נראה לי מה זה הגיוני על פי מצב הגירושין המתקדם מאוד בימינו   (50% מהנישאים מתגרשים על פי מה שקראתי) בכל מקרה זה יכול לעשות טוב לנישואין אם ידעו שיש איום תלוי מעל:) סוף שבוע נפלא

   משום מה טוענים באתר שאין לי כוכבים וכנראה אצטרך להגיש נגדם תביעה בגין זה מוכנה לייצג אותי?:) סוף שבוע נפלא

   ארכיון

   פרופיל

   עו"ד יעל גיל
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין