כותרות TheMarker >
  ';

  מעט מן האור

  ארכיון

  תגיות

  פרופיל

  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פרשת השבוע : ויקהל-פקודי - החודש

  2 תגובות   יום שישי , 12/3/10, 07:12


  בשבת שלפני ראש חודש ניסן קוראים בתורה אחרי קריאת פרשת השבוע למפטיר את פרשת החודש :

  א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן, בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר. 



  ב הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים:  רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. 


   



  ניסן הוא החודש בו נגאלו בני ישראל מעבדות מצריים ונהיו לעם בני חורין .



  ואמרו חז"ל : ''בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל''




  מה קודם, השבת או המשכן ?





  "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל...",


  אומר רש"י שזה היה למחרת יום הכיפורים שמחל ה' לישראל על עוון העגל וירד משה מן ההר ומיד החל לצוותם על מלאכת המשכן, שאמנם תוארה עד עתה כבר בתורה אך זה היה מה שציוה ה' למשה, והרי אין מוקדם ומאוחר בתורה וזה הציווי היה לאחר חטא העגל.


  ה'כלי יקר' מזכיר לנו שבאותו יום למחרת יום הכיפורים היה דבר נוסף, שהרי בפרשת יתרו נאמר



  "ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם" , ושם פירש רש"י שהיה זה למחרת יום הכיפורים.



  למחרת יום זה יש אחדות בעם ישראל , אך קודם לכן דן משה את העם כי לא יתכן לבנות את בית ה' מהגזל וכדו',



  עד ש'כל העם יבוא על מקומו בשלום', ואז ציוה להם על עניין הנדבה 'קחו מאתכם תרומה לה'...".



  הרי שבניית בית ראוי לה' זקוק לשלום ואחווה בין העם , וכאשר יש שלום - אז ניתן אכן לבנות משכן לה'


  'ושכנתי בתוכם'.


  עוד לפני הציווי על המשכן מצווה משה



  "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת.


  לא תבערו אש (אש המחלוקת- כלי יקר) בכל מושבותיכם ביום השבת".ומסביר זאת רש"י שהקדים משה את אזהרת השבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שמלאכת המשכן איננה דוחה את שמירת השבת.


  דברי משה אלו לעם באים על פי דברי ה' שציווה את משה על המשכן בפרשת כי תשא (שמות לא, יב) ,



  וגם שם הזכיר הקב"ה את השבת בסמיכות למשכן :


  "ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמרו..."  , וגם שם הסביר רש"י, אף על פי שתהיו זריזים בזריזות מלאכת המשכן, השבת לא נדחית מפני מלאכת המשכן שהרי כל מקום שכתוב בו 'אך', הרי שזה בא למעט- וכאן , למעט את השבת ממלאכת המשכן.


  אך בכל זאת יש הבדל בין ציווי ה' למשה לבין ציווי משה לישראל, שהרי ה' הקדים את מלאכת המשכן ואחר כך ציוה על השבת, ואילו משה רבנו הקדים את השבת למלאכת המשכן.


  השאלה על משה היא מדוע שינה מהסדר של ה', ואמנם היה אכן ראוי להקדים את השבת, מכיוון שכל המוקדם הוא העיקר ודוחה את המאוחר ורק ע"י המילה 'אך' נלמד המיעוט, אם כן גם את סדר הדברים שאמר ה' שהקדים את המשכן לעניין השבת, עלינו לנסות ולהבין.


  נמשיך לעיין בפרושו של הכלי יקר בכדי להבין את העניין:


  "השבת אין בו כי אם כבוד ה' יתברך להורות שכי הוא יתברך חידש עולמו, והמשכן מורה כולו על כבוד ישראל שויתר להם הקב"ה והשרה שכינתו בתוכם ומחל להם עוון העגל...". אם הקב"ה שחס ביותר על כבודם של עמו ישראל הקדים את מלאכת המשכן לשבת, מכיוון שהמשכן מראה על סגולת ישראל שמחל להם ה', ואילו משה מצידו חשב על כבוד ה' יתברך ולכן ראה לנכון להקדים את השבת שמראה על כבוד ה', ורק אחר כך ציוה על המשכן המראה על כבודם של ישראל. על כן המשכן המסמל את ישראל ברור שנדחה הוא מפני השבת המראה על כבוד ה'.ונראה שהדברים מתאימים ביותר לתקופה שבה הם קרו, מיד לאחר יוה"כ, שאז נסלח לישראל על חטאיהם והאהבה בין ישראל לבין ה' מתגברת, וכל צד מכבד את השני ומקדים את כבודו לכבודו שלו. אני לדודי- ודודי לי.



   


  ניסן- חודש הגאולה

   


  "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".


  דברי אלו שציוה ה' את משה שיאמר לישראל בראשון בניסן לפני שנגאלו ממצרים, נקראים בשבת שלפני ראש  חודש ניסן- שבת פרשת 'החודש'.



  בפרשה זו מצווה ה' את ישראל שיקחו שה לכל בית אב לקראת הפסח. לקיחת השה במצרים הייתה כבר בי' בניסן והשחיטה בי"ד.


  דבר זה נוהג רק בפסח מצרים מכיוון שבפסח דורות לא היה צורך להקדים את לקיחת השה ל- י' בניסן. כאשר לקחו ישראל את השה בי' בניסן היה זה שבת, ואנו מציינים זאת כל שנה על ידי 'שבת הגדול'- שבת לפני פסח (גם אם לא חלה בי' בניסן) על הנס הגדול שאירע לישראל כאשר לקחו את השה שהוא אליל מצרים, המצרים פחדו מישראל ולא נגעו בהם לרעה.אנו יודעים שגאולת ישראל משולה לאיילת השחר והיא מגילה קמעא קמעא, בשלבים ובהדרגתיות. מצד שני אנו גם יודעים שתשועת ה' כהרף עין, שזה לכאורה מנוגד לגאולה שבאה בתהליכים. אך ניתן לומר שיד ה' לא תקצר להושיע ברב או במעט, ויש גאולה של הדרגתיות ויש גם מצב של פתאומיות. אך יותר מזה יש לומר שאף בגאולה של שלבים ותהליכים, הרי אנו לא מבינים ולא רואים את התהליך בהתהוותו אלא רק בשלב הסופי כאשר הגאולה כבר מאירה מעלינו, ואכן מבחינתנו גאולה ה' הופיע פתאום כהרף עין, בעוד שהדרך הייתה בשלבים כאשר אנו הקטנים לא הבנו זאת ודבר שקרב את הגאולה היה נראה לנו לעיתים כדבר שמרחיק אותה מאיתנו. המהר"ל מסביר שגאולת ישראל בניסן אז ולדורות, מתאפיינת בחודש זה, מכיוון שכל עניינה של הגאולה הוא 'כהרף עין' ללא המשך זמן. שהרי הגאולה מקורה בחיי הנצח ולכן אין לה זמן מוגבל ולכן מתאים ביותר שיגאלו ישראל בניסן שהוא החודש הראשון שמראה על כך שיצאו ישראל באותו ובמופתים ולא בתהליך של זמן.זהו גם עניינה של המצה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, הכול במהירות ובזריזות לעומת החמץ שעשויה באריכות זמן- עד שהבצק מחמיץ, לא כך היא גאולתם של ישראל אז ולא לעתיד.ציווי ה' לישראל על דם הפסח ועל ברית המילה לפי חז"ל באה בכדי שיתעסקו ישראל במצוות שבהם יגאל אותם ה'. ומסביר המהר"ל שמצוות אלו דווקא מכינות את ישראל לגאולה, שהרי נעשו ישראל בני חורין וזה יבוא רק על ידי הסרת הערלה בברית המילה, הסרת כל השעבודים האחרים הקיימים על צווארם של ישראל. ולאחר שיתנתקו משעבוד מצרים אז צריכים להיות עסוקים בעבודת ה' וזהו דם הפסח, ועוד שבלקיחת השה שהוא האליל של מצרים פרשו ישראל מהעבודה זרה שהיו שטופים בה, ועוד יותר כאשר זבחו אותו לה'- פרשו מעבודה זרה לגמרי. עם ישראל מצידו צריך להיות עסוק בהתנתקות מכל שעבוד וריחוק גמור מעבודה זרה ולהכניס לעצמו תוכן של מצוות שבכך מקבילים עול מלכות שמים- ובמצוות אלו יגאל אותנו הקב"ה. הקב"ה מצידו אין לו מגבלות של גוף או זמן ועל כן יגאל אותנו הקב"ה בניסן, לפחות מבחינת הרעיון של ניסן שהוא ראשון לחודשי השנה, גאולה שלא תלויה בתהליך של זמן אלא גאולה ניסית באותות ובמופתים.

  דרג את התוכן:

   תגובות (2)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     14/3/10 13:46:

    

   תודה שלמה,

   ושבוע טוב.

     14/3/10 13:28:

   שיהיה לכולנו חודש וחג נפלאים

   ושנה טובהחיוך