כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  רקוויאם ללייקה

  מה שליאת זנד לא תעלה לעמוד של הארץ

  7 תגובות   יום שני, 6/9/10, 13:08

  מה שצריך לעשות כדי שהברכה 'שנה טובה' לא תהיה ריקה הוא לפעול בכמה דרכים אפשריות נגד הרבה דברים שעושים את השנים עד כה לשנים רעות. על דרכי ההתמודדות אני מקווה להצליח לשתף בהמשך. כרגע אני משתפת אתכן בציטוטים מתוך מאמר שאת הקישור לאתר שבו ניתן לקרוא אותו במלואו קיבלתי משתי חברות. אחת מהן גם לקחה על עצמה לתרגם את הקטעים המצוטטים. מדובר על מחקר שנעשה בשנת 2008 על 110 גברים צורכי מין בסקוטלנד. המסקנות שעולות מהמחקר ונתמכות גם במחקרים נוספים, הן:
  (1) צריכת זנות היא ענין תרבותי הניתן לשינוי על ידי הסברה, חקיקה ושינוי תודעתי.
  (2) תופעות של צריכת זנות מחד ואלימות כלפי נשים מאידך הן בלתי נפרדות אחת מהשניה.

  מכיוון שהעיתונים הגדולים מחנכים את אוכלוסיית קוראיהם לשנאת א/נשים לא תמצאו בהם כתיבה ביקורתית על פורנוגרפיה וזנות אבל כן תמצאו קישורים לבלוגים או לכתבות שתומכות בפורנוגרפיה דוגמת 'ללכת עד הסוף' של יוני סער.

  ליאת זנד, כלבת השמירה של הדמוקרטיה, לא טורחת אפילו להסתיר את עמדתה לגבי השימוש המבזה והמסכן של נשים בקמפיין האוסטרלי וחוץ מלהעלות את הרשימה העלובה הזו לעמוד הראשי של הארץ אונליין היא גם כותבת: "אכן אומץ, שקשה לי להאמין שמישהו היה מעז לממש אותו כאן". אכן, הרבה אומץ נדרש כנראה כדי לבזות, לנצל ולסכן נשים - מברוק סאבר קאשור, מברוק לנערים האנסים ומברוק לעמיתיהם. 

  שתהיה שנה טובה באמת שבה אנשים ייקחו אחריות על גורלם של חלשים מהם.

  בברכה,

  קלודט    
  "Based on our and others’ findings it is noteworthy that men’s decision to buy women for sex is not because of their lack of a sex partner. the opposite was the case -  the more sex partners a man has ever had, the more likely he is to have paid for sex."
  בהתבסס על ממצאים שלנו ושל אחרים יצוין שהחלטתם של גברים לקנות נשים לשם מין איננה בשל העדר פרטנר לסקס. ההפך הוא הנכון- ככל שהיו לגבר יותר פרטנרים לסקס כך עלתה הסבירות שאותו גבר ישלם עבור סקס.


     "if a man had not paid for sex by the age of 25 he was less likely to do so in the future.  "
   אם גבר לא שילם על סקס עד גיל 25 יש פחות סבירות שיעשה כן בעתיד.


  "Interviewees spoke about intense pressure from other men to use prostitutes:
  מרואיינים דיברו על לחץ עז מצד גברים אחרים לצרוך זנות:
  “There was pressure to go along with the guys. It was a common experience for young guys, for their 16th or 18th birthday.” One of our interviewees said that he visited the Amsterdam legal prostitution zone with his friends as a “rite of passage”. One of this young man’s friends chose not to buy sex and as a result was harassed and teased by the rest of the group. Another man described how a group of his friends took him on a London pub-crawl to celebrate his eighteenth birthday. When they arrived at a club that functioned as a brothel, his friends “shoved” him in the door where he discovered that they had paid in advance for him to use a prostitute. Unable to publicly – or privately – refuse prostitution, he proceeded to sexually exploit the young woman via prostitution, but told the interviewer “I’ve always wished I hadn’t and just pretended to my friends that I’d done it.”
  היה לחץ ללכת עם החברה. זוהי חוויה מקובלת עבור חברה צעירים ליומולדת 16 או 18. אחד המרואיינים אמר שביקר ברובע האורות האדומים באמסטרדם עם חבריו בתור "טקס מעבר". אחד מחבריו לא רצה לקנות מין וחבריו הציקו לו בגין כך. גבר אחר תיאר איך קבוצה של חברים לקחו אותו לפאב בלונדון שתפקד כבית בושת ושם התברר לו שהם שילמו עבורו מראש לזונה ודחפו אותו להכנס לחדר בו היתה. מאחר שלא יכול היה באופן פומבי או פרטי לסרב הוא המשיך וניצל מינית את האשה הצעירה אך אמר למראיין שתמיד הצטער על כך.

    
  These examples suggest that young men would benefit from education and support for resisting peer pressure to use women in prostitution. Educational programs about the harms of drug use similarly teach youth how to reject offers of drugs. Prostitution prevention programs aimed at counteracting the intense peer pressure to buy women in prostitution will be a critical component of future curricula. The goal of prostitution prevention programs is to shift cultural attitudes about prostitution so that there is a cultural taboo against men who buy sex, and cultural respect for men who make the choice not to buy sex."
  דוגמאות אלה מראות שגברים צעירים יכולים להרוויח מחינוך ותמיכה שתאפשר להם לעמוד כנגד לחץ להשתמש בנשים בזנות. תוכניות חינוכיות על הנזק בשימוש בסמים מלמדות באופן דומה אנשים צעירים כיצד לדחות הצעות לעשות שימוש בסמים. תוכניות למניעת זנות אשר מכוונות להדוף את הלחץ החברתי לקנות נשים בזנות יהוו יסוד קריטי בתוכנית הלימוד העתידית. מטרת תוכניות למניעת זנות הינה לשנות גישות תרבותיות לגבי זנות כך שיהיה טאבו תרבותי כגד גברים שקונים סקס והערכה תרבותית לגברים שעושים את הבחירה לא לקנות סקס.
   
  "punters (לקוחות ) hold attitudes on a continuum from mildly to strongly misogynist. These negative attitudes toward women are associated with sexually coercive behaviors against not only prostituted women but against other women in punters’ lives.
  לקוחות מחזיקים בעמדות הנעות  בין עוינות מתונה לעוינות חזקה כלפי המין הנשי. עמדות שליליות אלה כלפי נשים קשורות להתנהגויות מיניות המאופיינות בכפיה לא רק כלפי הנשים בזנות אלא כלפי נשים אחרות בחיי אותם לקוחות. 

   
  Rape myths are a part of culturally supported attitudes that normalise rape (Lonsway and Fitzgerald, 1994). Rape myths include “women say no but they mean yes,” and “rape accusations are women’s way of getting even with men.” Rape myths have been theoretically and empirically linked to other attitudes regarding sex roles and also to coercive interpersonal behaviour (Burt, 1980; Field, 1978; Malamuth, Sockloskie, Koss, & Tanaka, 1991)
  מיתוס האונס הוא חלק מגישות נתמכות תרבות שרואות באונס דבר נורמאלי והוא כולל אמירות כגון- נשים אומרות לא אך הן מתכוונות לכן וכן -אישום באונס זו הדרך של נשים להתנקם בגברים. נמצא קשר עובדתי  ותיאורטי בין מיתוס האונס לבין גישות אחרות לגבי תפקידים ביחסי מין ולגבי התנהגות בין אישית המאופיינת בכפיה. 

   
  One-fourth to one-third of the men we interviewed endorsed rape-tolerant attitudes. A third of the punters stated that rape happens because men get sexually carried away (32%) or their sex drive gets “out of control” (34%). 12% told us that the rape of a prostitute or call girl was not possible. 10% asserted that the concept of rape simply does not apply to women in prostitution. 
  רבע עד שליש מהגברים שריאיינו הפגינו גישות סבלניות כלפי אונס. שליש מהלקוחות אמרו שאונס קורה כי הגברים נסחפים או שיצר המין שלהם יוצא מגדר שליטה. 12% אמרו שאונס של זונה אינו אפשרי. 10% החזיקו בדיעה שמושג האונס פשוט אינו ניתן ליישום לגבי נשים בזנות.

      
  22% of our interviewees explained that once he pays for it, the customer is entitled to do whatever he wants to the woman he buys. These attitudes are what make prostitution so dangerous for the women. One of the men we interviewed stated, “They’ll basically do anything for money.” The belief that the money they paid cancelled out the harm or exonerated the punter was a recurring theme in our interviews."
   22% מהמרואיינים הסבירו שכאשר הלקוח משלם עבור מין הוא זכאי לעשות כל מה שהוא רוצה לאשה אותה הוא קונה. גישות אלה הן מה שעושה את הזנות לכל כך מסוכנת עבור הנשים. אחד מהמרואיינים אמר שהנשים יעשו למעשה הכל בשביל הכסף. האמונה של הלקוחות שהכסף ששילמו מבטל את הנזק או מטהר את הלקוחות היתה מוטיב חוזר בראיונות.
   
  "We asked interviewees about the extent to which their identity as men was based on valuing psychological and sexual dominance and about their suspiciousness and resentment toward women. Taken together, these constructs constitute what Malamuth described as hostile masculinity. We also asked respondents 46 questions about acceptance of and justification for prostitution (Farley, Becker, Cotton, Sawyer, Fitzgerald, & Jensen, 1998). We found that the men who were most accepting of prostitution were those who most strongly identified with hostile masculinity. The association between acceptance of prostitution and hostile masculinity was statistically significant. The punters with the highest scores on the hostile masculinity scale also tended to be those who most strongly endorsed rape myths."
   
   שאלנו את המרואיינים על המידה שבה זהותם כגברים התבססה על הערכת השליטה המינית והפסיכולוגית ועל חשדנותם והסתייגותם מנשים ("עוינות גברית"). שאלנו את הלקוחות 46 שאלות על קבלה והצדקה של הזנות. מצאנו שהגברים שקיבלו את הזנות במידה הרבה ביותר היו אלה שהזדהו במידה הגבוהה ביותר עם עוינות גברית.  הקשר בין השניים היה בעל מובהקות סטטיסטית גבוהה. הלקוחות בעלי הניקוד הגבוה ביותר על מדרג העוינות הגברית נטו להיות גם אלה שתמכו במידה רבה יותר במיתוס האונס.
   
  "Prostitution affects not only how men think about women, it also influences their actual behaviour toward women, including sexual aggression against non-prostituting women. We used a scale developed by Koss and Oros (1982) that assessed sexually coercive behaviours such as verbally or physically threatening a partner or using physical force in order to obtain sexual intercourse. 54% of the men who frequently used women in prostitution had committed sexually aggressive acts against non-prostitute partners compared to 30% of the less frequent users. The more frequently a punter used women in prostitution, the more likely he was to have committed sexually coercive acts against non-prostituting women"
   זנות משפיעה לא רק על איך גברים חושבים על נשים אלה גם על התנהגותם בפועל כלפי נשים כולל תוקפנות מינית כלפי נשים שאינן זונות. עשינו שימוש במדרג להערכת התנהגויות מינית כפייתיות כגון איום מילולי או פיזי כנגד פרטנר או שימוש בכח פיזי למטרת השגת האקט המיני. 54% מהגברים שצרכו זנות במידה תכופה ביצעו מעשי תוקפנות מינית כנגד פרטנרים שאינן נשים בזנות וזאת ביחס ל- 30% מהלקוחות שצרכו זנות במידה מועטה יותר.ככל שלקוח צרך יותר זנות כך הוא נטה יותר לבצע מעשי תוקפנות מינית  כנגד נשים שאינן בזנות.


  "In the national samples, men who were either first time or repeat users of women in prostitution were significantly more likely to have raped a woman than non-punters".
   במדגמים לאומיים, לגברים שהיו לקוחות של זנות פעם ראשונה או במידה תכופה היה סיכוי גבוה באופן משמעותי לאנוס אשה בהשוואה למי שאינם לקוחות.


  Prostitution like battering is embraced by punters as an institution that functions to restore their domination of women.
  זנות כמו אלימות פיזית נתפסת על ידי הלקוחות כמוסד שמטרתו להחזיר את שליטתם על נשים.


  "59% of the men we interviewed in Scotland stated that, to some degree, they had feelings of guilt, shame, or badness regarding their use of women in prostitution. We asked these 110 men what might deter them from using a woman in prostitution. We offered a list of consequences including legal penalties, financial penalties, public exposure, jail time, registration as a sex offender, and attending an education program. The men’s responses suggest that there are a number of equally effective alternatives that would reduce men’s demand for prostitution, if legal sanctions were enforced. These include being publicly named as a sex offender, being publicly exposed via billboard, newspaper, Internet, or letter to his family. Jail time, higher fines and greater criminal penalties would also deter these men from buying sex if, and only if, they were convinced that laws would actually be enforced."
   
  59% מהלקוחות שרואיינו בסקוטלנד אמרו שבמידה מסויימת הם הרגישו אשמה בושה או הרגשה רעה בשל השימוש בנשים בזנות. שאלנו את 110 הגברים מה עשוי להרתיע אותם מלהשתמש בנשים בזנות והצענו רשימה של משמעויות הכוללות ענישה פלילית, כספית, חשיפה פומבית, מאסר, רישום כעבריין מין, ולקיחת חלק בתוכנית חינוכית. תגובות הגברים מעידות על כך שיש כמה וכמה אלטרנטיבות בעלות אפקטיביות שווה שיורידו את הבקוש של גברים לזנות אם הסנקציות המשפטיות היו נאכפות ובכלל זה פרסום פומבי של היות הלקוח עבריין מין, פרסום פומבי אחר, מכתב למשפחה. בנוסף,  מאסר, קנסות גבוהים יותר וענישה פלילית מוגברת גם כן ירתיעו גברים מרכישת מין אם ורק אם הם יהיו משוכנעים שהחוקים יאכפו למעשה.
   
   


   
   

  דרג את התוכן:

   תגובות (7)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     8/1/11 22:08:

   צטט: משביתת שמחה 2010-12-24 21:12:59

   "תופעות של צריכת זנות מחד ואלימות כלפי נשים מאידך הן בלתי נפרדות אחת מהשניה".
   מישהו באמת מופתע מהמסקנה הזאת?
   ולגבי נשים שתומכות בדיכוי נשים ומסייעת לו - יש לכך המון הסברים, אבל מה-שלא-יהיה ההסבר לכך, זאת אחת התופעות הכי עצובות שיש.

   :::::::::::::::::::::::::::

   לא חושב שיש ממש המון הסברים לכך.

   יש איזו גישה של חוגים מסוימים, שמעדיפים מערכת חינוך קורסת המבגירה אנאלפאביתים, כדי שלילדיהם, המתחנכים במסגרות פרטיות, יהיה קל יותר להתמודד בבגרותם. בדומה, נשים הבונות את דימויין העצמי על השפלת היריב(ות), לרוב בעטייה של הריקנות שמהדהדת בתוכן, רק טבעי שמבלי מודע יתמכו בכל תופעה שמסייעת להן להשיג את סיפוקן. הדגש על מבלי מודע, אבל אני בהחלט מאמין בנשים שיש בהן מספיק חכמה גם להיות מודעות לתכונה כזו בעצמן.

    

     8/1/11 19:16:

   פוסט חשוב ויפה. יש לי כמה מילים:
   לדעתי, הנתונים החשובים ביותר שמצא המחקר הם אלה-

   The more frequently a punter used women in prostitution, the more likely he was to have committed sexually coercive acts against non-prostituting women

   ככל שלקוח צרך יותר זנות כך הוא נטה יותר לבצע מעשי תוקפנות מינית כנגד נשים שאינן בזנות

    

   דיווח מנוסח זה, על תוצאות המחקר, נובע מהנחות המחקר, דהיינו מה הלכו החוקרים לחפש. החוקרים, לפי מסקנותיהם בסוף הדיווח (סנקציות נגד צרכני זונות), ביקשו לבסס את דעתם כי צריכת זנות מעודדת אלימות נגד נשים בכלל. כוונת המחקר היתה לעודד חקיקה נגד צרכני זנות ולסייע בכך למלחמה בסחר בנשים, מלחמה באלימות נגד נשים ובסרסרות גרידא (מטרות נעלות מאין כמותן ללא ספק).

    

   לצערי, מסקנות המחקר פרוצות לביקורת מקעקעת יסודות, אשר מניחה מקום למחקר לעשות את העבודה ההפוכה דוקא.

   החוקרים לא בדקו מה בא קודם, הביצה או התרנגולת. התוצאות שנתקבלו- סביר יותר שמשקפות עובדה אחרת- העובדה המוכרת יותר מתחום הסוציולוגיה והקרימינולוגיה והיא, כי גברים נוטים לרכוש יותר מין ככל שהם מסווגים (על פי מבחני אישיות שונים) כאלימים יותר. ודוקא ההסבר לזה פשוט וסביר יותר- לאלימות יש צורך בפורקן, אשר מתבטא פעמים באלימות פיסית או מילולית ופעמים באמצעות יחסי מין.

    

   למסקנה הטוענת כי צריכת זנות משפיעה על הצרכנים ומעלה את מידת אלימותם (המדידה, אני מניח), אין ביסוס במחקר הזה. לדעתי האישית ייתכן קשר כזה, אך באם אי פעם יימצא, יהיה המתאם נמוך מכדי להעניק תקפות לתוצאות.

    

   ועכשו לשתי מילים בעניין זנות. בצדק מתיר החוק בכל מדינה דמוקרטית ונאורה את מקצוע הזנות. כידוע, העבירות החוזרות ונשנות בתחום אינו העיסוק בזנות אלא "הפרעה לסדר הציבורי" כאשר הפעילות נעשית ברחוב ובחצרות, או תפיסת סרסורים וענישתם, "הדחה לזנות" כמובן וכיוצ"ב, אך אף פעם לא העיסוק בזנות. המחוקק הישראלי היה נבון דיו שלא להעז ולהנחות אישה מה מותר ומה אסור לה לעשות בגופה. גם צריכת זנות אינה עבירה. שאלת הסנקציות שבסוף המחקר אינה רלוונטית. מדינות דמוקרטיות לעולם לא יאסרו זנות ועל כן גם לא יכולות להטיל סנקציות על צרכנים, ומדינות אחרות אינן ענייננו ממילא.

    

    

    

    

    

    

     24/12/10 21:12:
   "תופעות של צריכת זנות מחד ואלימות כלפי נשים מאידך הן בלתי נפרדות אחת מהשניה".
   מישהו באמת מופתע מהמסקנה הזאת?
   ולגבי נשים שתומכות בדיכוי נשים ומסייעת לו - יש לכך המון הסברים, אבל מה-שלא-יהיה ההסבר לכך, זאת אחת התופעות הכי עצובות שיש.
     30/9/10 18:17:
   תודה לחברות שהעבירו לי אותו.
   אם את רוצה ללמוד קצת על מה שקורה בארת אז אני חושרת וממליצה על שני ספרים: "במחוזות זרים- סחר בנשים בישראל" של אילנה המרמן ו"מופקרות" של ענת גור.
     24/9/10 15:47:
   תודה לך קלודט על הפוט החשוב הזה..
     6/9/10 23:44:
   תודה לחברות היקרות והצנועות :) ותודה גם לך :)
     6/9/10 19:07:
   תודה על הפוסט החשוב.

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   קלודט עטייה
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין