כותרות TheMarker >
  ';

  על נישואין, גרושין, גברים ונשים ומה שביניהם - בלוג גירושין

  שלום לכולם, אני עו\"ד, המופיעה בבתי משפט, בתחום דיני המשפחה. אני עוסקת בגרושין, הסדרי ראיה ומשמורת, מזונות חלוקת רכוש והכול מתוך ראיה רחבה ויצירתית, תוך שילוב תחומים נוספים שלמדתי כמו פסיכולוגיה ורפואה אלטרנטיבית. אני מתעניינת בתחומים שהזכרתי מכל היבטיהם.

  אשמח לקרוא את תגובותיכם, אודות מה שכתבתי ומה עמדתכם בנושאים שהעליתי.

  כל המידע המוצג בבלוג הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

  0

  מה בין הסכם ממון להסכם רגיל, בין בני זוג?

  53 תגובות   יום שלישי, 28/12/10, 12:10

   

   

  לעיתים עולה השאלה, מהם ההבדלים, בין הסכם ממון לבין הסכם רגיל, אשר נחתם בין בני זוג במהלך חייהם.

   

  כידוע, בטרם גירושין, עושים חלק מבני הזוג, אשר בוחרים לסיים את נישואיהם בהסכם ולא בהתקוטטות, הסכם גירושין (ממון), אשר בו הם מסכמים את ההסדרים אליהם הם בוחרים להגיע, בנוגע לרכוש ולעיתים גם למשמורת הילדים ולמזונות הילדים.


  לעיתים, במהלך חיי הנישואין, חותמים בני זוג על הסכמים שונים ביניהם. יש והם חותמים על הסכם מתנה, או על הסכם הלוואה או על כל הסכם אחר, אשר עליו חלים דיני החוזים והקניין הרגילים.


  נשאלת השאלה, מתי מדובר בהסכם ממון ומתי עסקינן בהסכם רגיל.

   

  לאור הוראות חוק יחסי ממון, יש חושיבות גדולה להבחנה בין שני סוגי החוזים, שכן, הסכם ממון/ גירושין חובה לאשר בבית המשפט או בבית הדין, כדי לתת לו תוקף משפטי. 


                              

  בסעיף 2, לחוק יחסי ממון נאמר כדלקמן :

   

  " (א) )  הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

   

   (ב)   האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו."

   

  מכאן, עפ"י דין, להסכם ממון שלא אושר ע"י בית המשפט או בית הדין, אין תוקף משפטי מחייב.

   

  בת"א (נצ') 819-09 נטליה נאומוב נ' אלכסיי נאומוב, מיום 18/10/10, קבע כבוד השופט בנימין ארבל לעניין תוקפו של הסכם גירושין, אשר לא אושר בפני ביהמ"ש כדלקמן :

   

  אמנם, לאור האמור, עלי לקבוע כי לא הוכח שהסכם הגירושין שנערך בין בני הזוג, הינו הסכם פיקטיבי. עובדה היא כי בני הזוג נפרדו, וכי הבעל עזב את הארץ, ככל הנראה לצמיתות, שעה שהתובעת ממשיכה להתגורר כאן. עם זאת, בכך לא סגי. על התובעת להוכיח כי ההסכם הינו בר תוקף, להבדיל מהסכם פיקטיבי. לעניין זה, נקבע בסעיף 2[א] לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973, כי הסכם ממון טעון אישור בית משפט לענייני משפחה. סעיף 2[ד] קובע כהיא לישנא: "הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה "התרת נישואין" –לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין". במקרה שלפנינו, נחתם הסכם הגירושין, המסדיר אף את יחסי הממון בין בני הזוג, לפני פנייתם לבית המשפט לענייני משפחה. על כן, ההסכם טעון היה את אישור בית המשפט לענייני משפחה כמצוות סעיף 2[א] לחוק. בהעדר אישור כאמור, אין תוקף להסכם.

   

  מהו המבחן, על פיו יקבע בית המשפט, אם לפניו הסכם ממון, או הסכם רגיל, שאינו דורש אישור בית המשפט או בית הדין, כדי ליתן לו תוקף משפטי?

   

  בשאלה זו עסק ע"א 169/83 יונה (שרעבי) שי נ' ששון (שרעבי) שי, פ"ד לט(3) 776, מתוך המאגר המשפטי נבו, שם קבעו כבוד השופטת מ' בן-פורת וכבוד השופטים ש' לוין וש' נתניהו כדלקמן :

   

  "...אין ספק שבמשך שנות נישואין רבות בני-הזוג עושים בינם לבין עצמם כל מיני עסקות, הסדרים והסכמים לגבי פריט זה או אחר של רכושם וספק אם צריך לייחס לכל דבר כזה את המעמד של הסכם ממון במובן החוק הזה. בחוק ישנה הקפדה לגבי הסכם ממון בין בני-הזוג הקובע את החסים ביניהם ומחייב גם לגבי העתיד" (דברי כבוד השופט בכור, בהסכמת חבריו להרכב, בע"א 490/77 [1], בעמ' .624ההדגשה שלי - מ' ב"פ).

   

  גם לפי השקפתי אין לראות ב"הסכם ממון" את חזות הכול מבחינת יחסי הממון בין בני-זוג, ויש להבדיל הבדל היטב בין "הסכם ממון" - או בהעדרו, המלא או החלקי, בין הפרק השני של החוק המהווה אז את "הסכם הממון" - לבין הסכם רגיל או הענקת מתנה או עיסקה אחרת בין בני הזוג במהלך חיי הנישואין לפי הדין הכללי. "הסכם ממון" חייב להיות דווקא בכתב ולקבל, כתנאי-בלעדיו-אין, את אישורו של בית המשפט כמפורט בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו, מה שאין כן בהכרח בהסכם אחר. נראים לי, בכל הכבוד, דבריו של המחבר המלומד ד"ר א' רוזן-צבי בספרו יחסי ממון בין בני זוג (מיקרושור, תשמ"ב) 303, ברוח דומה. בלשונו: "...(א) אין הסכם הממון ממצה את אופני ההתקשרות בין בני-זוג ואין הוא שולל קיומם של הסדרים אחרים, מכוח דיני המשפחה, הממשיכים לחייב את בני-הזו".

   

  אדרבא, המסגרת נראית לי אפילו צרה מדיי, שכן יכולים גם יכולים בני-זוג להתקשר ביחסי מסחר מובהקים ולהעביר זה לזו רכוש, בתמורה או ללא תמורה, והרי זה למעשה חיזיון נפרץ יום-יומי.

   

  לעומת זאת מתקשה אני להסכים לדעת אותו מחבר באמרו, שם, כי ב"הסכם ממון" -"...(א) מדובר בהסכם כולל, דהיינו: עליו להסדיר את יחסי הממון בין בני-זוג בכללותם" (ההדגשות שלי - מ' ב"פ). כמו כן מסתייגת אני מהחלק, שאותו אדגיש בדבריו הבאים (שם):

  "..(ב) בעיקרו של דבר זהו הסכם הצופה פני עתיד ומגמתו להסדיר את יחסי בני-הזוג הסדר כולל בנוגע ליחסיהם הנמשכים" (ההדגשה שלי - מ' ב"פ).

   

  לדעתי לא כלליותו של ההסכם או היותו מתייחס (למשל) לנכס בודד מני רבים, הוא המבחן הקובע, כי אם התייחסותו ליחסי הרכוש בין בני הזוג למקרה של פקיעת הנישואין או של מות אחד מהם. הנאמר בקטעים, שצוטטו על-ידיי בלי שהודגשו, מקובלים גם עליי. בעיקרו של דבר [,הסכם ממון'] זהו הסכם הצופה פני עתיד ומגמתו להסדיר את יחסי בני-הזוג", ולא סתם "פני העתיד" אלא דווקא למקרה מוות או גירושין. הנה כי כן, כדי להוציא (למשל) נכס מסוים ממעגל איזון המשאבים, די בהסכם סתם (ללא אישור בית המשפט), כנובע מסעיף 5(א)(3) לחוק שהובא לעיל; ואם לגבי נושא כזה, הקשור קשר לא מבוטל עם העתיד לקרות בעת גירושין או מוות, כך, בנושאים יום-יומיים אחרים, שדבר אין להם בשעת מעשה עם אירועים כאלה - על אחת כמה וכמה! התייחסותו של ההסכם לנכס ספציפי, אפילו אין הוא נכס עיקרי (כפי שצוין בהחלטה מושא הערעור) אלא נכס בין שאר נכסים, אין בה כדי לשמש אבן הבוחן אם לפנינו "הסכם ממון" או הסכם רגיל גרידא. הסכם יכול להיות "הסכם ממון", גם אם הוא דן באובייקט ספציפי גרידא, שכן נאמר כזכור בסעיף 3(א) לחוק, שרואים את בני הזוג כמסכימים להסדר המצוי בפרק השני לא רק בהעדר "הסכם ממון" ביניהם, אלא גם אם עשו הסכם כזה "במידה שההסכם אינו קובע אחרת" (מהנאמר בפרק השני, סעיף 3(א)). הדגשתי מלים אלה בחלקוהראשון של פסק-דיני כדי להפנות אליהן את תשומת הלב. לפיכך, אם רוצים בני הזוג שנכס מסוים - עיקרי, או טפל, יחיד או אחד מרבים - יחולק ביניהם במקרה של גירושין או מוות בדרך שונה מהקבוע בפרק השני לחוק. פתוחה לפניהם הדרך לעשות "הסכם ממון" לגביו כרצוי להם, וכדי להקנות לו תוקף יש לקבל את אישורו של בית המשפט (או בית הדין) כדת וכדין.

   

  סיכומה של השקפתי הוא, שהמבחן, אם הסכם פלוני בין בני-זוג הוא "הסכם ממון" אם לאו, טמון במטרתו. אם זו צופה פני איזון משאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין, לפנינו "הסכם ממון", יהיו ממדיו רחבים או צרים. לעומת זאת, אם זו נוגעת ליחסים שוטפים או לעיסקה רגילה בין בני-אדם - לאו דווקא בנושא של דיני משפחה, אלא למשל דיני חוזים או קניין, ללא קשר נראה לעין עם איזון משאבים בעת גירושין או מוות - לפנינו הסכם רגיל, שדינים אלה (לפי הנושא) חלים עליו."

   

  מכל האמור לעיל עולה כי לא כל הסכם בין בני זוג, הוא הסכם ממון. במידה שההסכם הוא לא הסכם ממון, אין צורך לאשרו בבית המשפט או בבית הדין. אך אם מדובר בהסכם ממון, עליכם לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני האזורי, על מנת ליתן לו תוקף משפטי.


  דרג את התוכן:

   תגובות (52)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     11/1/11 07:04:

   צטט: בני יעקבי 2011-01-11 05:22:11

   קראתי בעניין והחכמתי. שאלה מעניינת: אם הלוויתי לאחותי סכומי כסף גדולים, על סמך הצוואה של אימי, תיבדל"א, האם גם אז יש צורך באישור בית משפט כדי שחוזה זה יקבל תוקף? תודה.
   **

   עולה כי הסכם כזה בינך לבין אחותך, אינו הסכם ממון ולכן, אין צורך באישור ביהמ"ש.

    

     11/1/11 05:22:
   קראתי בעניין והחכמתי. שאלה מעניינת: אם הלוויתי לאחותי סכומי כסף גדולים, על סמך הצוואה של אימי, תיבדל"א, האם גם אז יש צורך באישור בית משפט כדי שחוזה זה יקבל תוקף? תודה.
   **
     10/1/11 17:29:
   תודה חשוב לדעת
     9/1/11 22:28:

   צטט: pbhba 2011-01-02 18:42:34

   אבל את זה את אמרת -

   אך אם מדובר בהסכם ממון, עליכם לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני האזורי, על מנת ליתן לו תוקף משפטי.

    

   הכתובה אינה הסכם ממון. מנין הרעיון הזה?


    

   הכוכב* לשבת.

    

   ''

    

   מוזמנים לקרוא את הספר

   "הרומן של אלוהים".

     3/1/11 17:47:
   מאד חשוב לעשות הסכם ממון לפניי הנישואין כדיי למנוע
   בעיות ומריבות בין בני הזוג
     2/1/11 18:42:

   אבל את זה את אמרת -

   אך אם מדובר בהסכם ממון, עליכם לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני האזורי, על מנת ליתן לו תוקף משפטי.


     2/1/11 17:43:

   צטט: pbhba 2011-01-02 17:01:40

   צטט: עו"ד יעל גיל 2011-01-01 22:55:17

   צטט: pbhba 2011-01-01 22:16:21

   במחשבה נוספת, אולי זאת הסיבה שהכתובה נהפכה למסמך חסר ערך.

   ללא ספק מדובר בה לכאורה בהסדרת יחסי הנישואין וסיומם בהיבט הממוני - והיא לא מאושרת בבימ"ש, אלא רק נחתמת לפני החופה בתקווה לטוב [וגם זה לפי מיטב זכרוני המעורפל רק על ידי אחד הצדדים].

    

   הכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין ובנסיבות המתאימות, היא משולמת לידי המתגרשת.

    

    

    

   היא לא אושרה בשום שלב על ידי בית משפט - ולפי הקריטריון שאת הצבת פה מפי ביהמ"ש - היא לא אמורה להיות ברת אכיפה. [היא אפילו לא נחתמה על ידי שני הצדדים כי אחד הצדדים רק מיועדת להפוך לקנינו של השני].

   או שיש לנו עוד אופסססססססססססססס במערכת שבונה את עצמה טלאי על טלאי ולא מתפנה לראות את התמונה הכוללת.

    

   זה את אמרת.....ואת אנונימית.

    

    

    

    

     2/1/11 17:01:

   צטט: עו"ד יעל גיל 2011-01-01 22:55:17

   צטט: pbhba 2011-01-01 22:16:21

   במחשבה נוספת, אולי זאת הסיבה שהכתובה נהפכה למסמך חסר ערך.

   ללא ספק מדובר בה לכאורה בהסדרת יחסי הנישואין וסיומם בהיבט הממוני - והיא לא מאושרת בבימ"ש, אלא רק נחתמת לפני החופה בתקווה לטוב [וגם זה לפי מיטב זכרוני המעורפל רק על ידי אחד הצדדים].

    

   הכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין ובנסיבות המתאימות, היא משולמת לידי המתגרשת.

    

    

    

   היא לא אושרה בשום שלב על ידי בית משפט - ולפי הקריטריון שאת הצבת פה מפי ביהמ"ש - היא לא אמורה להיות ברת אכיפה. [היא אפילו לא נחתמה על ידי שני הצדדים כי אחד הצדדים רק מיועדת להפוך לקנינו של השני].

   או שיש לנו עוד אופסססססססססססססס במערכת שבונה את עצמה טלאי על טלאי ולא מתפנה לראות את התמונה הכוללת.

    

    

    

     1/1/11 22:55:

   צטט: pbhba 2011-01-01 22:16:21

   במחשבה נוספת, אולי זאת הסיבה שהכתובה נהפכה למסמך חסר ערך.

   ללא ספק מדובר בה לכאורה בהסדרת יחסי הנישואין וסיומם בהיבט הממוני - והיא לא מאושרת בבימ"ש, אלא רק נחתמת לפני החופה בתקווה לטוב [וגם זה לפי מיטב זכרוני המעורפל רק על ידי אחד הצדדים].

    

   הכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין ובנסיבות המתאימות, היא משולמת לידי המתגרשת.

    

    

     1/1/11 22:53:

   צטט: pbhba 2011-01-01 16:26:09

   צטט: עו"ד יעל גיל 2010-12-28 22:49:44

   צטט: pbhba 2010-12-28 13:53:33

   1. מצד אחד - למה שהסכם ממון יהיה מוגבל לפקיעת הנישואין בלבד?

   אני יכולה לראות בעיני רוחי הסכם שיכלול מראש הקצאת משאבים לקרן חסכון עם כל ילד שיוולד בעתיד לזוג- גם אם הזוג לא יתגרש אף פעם. זה לא יהיה הסכם ממון בין בני זוג?

    

   2. אם את מכירה בכך שבני זוג יכולים להתחייב אחד כלפי השני בהסכמים שאינם הסכמי ממון - אך יש להם תוקף חוזי מחייב והם כוללים הסדרים רכושייים או כספיים - אז מה ההבדל? שלא צריך לאשר בבימ"ש? אז רק יותר קל - לא כן?

    

   לגבי שאלה מס' 1, נא ראי תשובת ביהמ"ש העליון לעיל ולהלן החלק המודגש :

    

   ..... לפיכך, אם רוצים בני הזוג שנכס מסוים - עיקרי, או טפל, יחיד או אחד מרבים - יחולק ביניהם במקרה של גירושין או מוות בדרך שונה מהקבוע בפרק השני לחוק. פתוחה לפניהם הדרך לעשות "הסכם ממון" לגביו כרצוי להם, וכדי להקנות לו תוקף יש לקבל את אישורו של בית המשפט (או בית הדין) כדת וכדין.

    

   סיכומה של השקפתי הוא, שהמבחן, אם הסכם פלוני בין בני-זוג הוא "הסכם ממון" אם לאו, טמון במטרתו. אם זו צופה פני איזון משאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין, לפנינו "הסכם ממון", יהיו ממדיו רחבים או צרים.

   לפנינה, הדברים נובעים מן האמור בסעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון על פיו :

   "(א)      עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –..."

    

   משמע הסכם ממון, הוא כאמור לעיל, הסכם אשר משנה לפחות חלקית מן האמור לעניין חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים, בחוק יחסי ממון, אך עדין מתייחס לפקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, כאמור בסעיף 5 הנ"ל וכאן ההבדל מהסכם רגיל במהלך הנישואין, אשר תוקפו יכול להיות לתקופה קצובה והוא אינו צופה פני גירושין או מוות.

    

   לגבי 2 : התשובה טמונה לאורך המאמר ובדברים הנ"ל. ההבדל הוא שהסכם רגיל, בשונה מהסכם ממון, אינו צופה פני העתיד לגבי חלוקת הרכוש, אלא הוא הסכם זמני, לתקופה קצובה ולא צופה פני גירושין או מוות.    

   כמו רמניק - גם אני התיאשתי מהענייו הזה.


   זה כבר לישון עם האויב ועוה"ד שלו.


   איפה המשפחה?

    

    

   פנינה יקירתי, כשתיקים מגיעים לערכאות, זה בהחלט נשמע כמו לישון עם האויב ועם המשפחה שלו/ה. עוה"ד זה רק נלווה שמתפרנס מהטרוף שהמשפחה מחליטה לייצר.

    

     1/1/11 22:16:

   במחשבה נוספת, אולי זאת הסיבה שהכתובה נהפכה למסמך חסר ערך.

   ללא ספק מדובר בה לכאורה בהסדרת יחסי הנישואין וסיומם בהיבט הממוני - והיא לא מאושרת בבימ"ש, אלא רק נחתמת לפני החופה בתקווה לטוב [וגם זה לפי מיטב זכרוני המעורפל רק על ידי אחד הצדדים].

    

     1/1/11 16:26:

   צטט: עו"ד יעל גיל 2010-12-28 22:49:44

   צטט: pbhba 2010-12-28 13:53:33

   1. מצד אחד - למה שהסכם ממון יהיה מוגבל לפקיעת הנישואין בלבד?

   אני יכולה לראות בעיני רוחי הסכם שיכלול מראש הקצאת משאבים לקרן חסכון עם כל ילד שיוולד בעתיד לזוג- גם אם הזוג לא יתגרש אף פעם. זה לא יהיה הסכם ממון בין בני זוג?

    

   2. אם את מכירה בכך שבני זוג יכולים להתחייב אחד כלפי השני בהסכמים שאינם הסכמי ממון - אך יש להם תוקף חוזי מחייב והם כוללים הסדרים רכושייים או כספיים - אז מה ההבדל? שלא צריך לאשר בבימ"ש? אז רק יותר קל - לא כן?

    

   לגבי שאלה מס' 1, נא ראי תשובת ביהמ"ש העליון לעיל ולהלן החלק המודגש :

    

   ..... לפיכך, אם רוצים בני הזוג שנכס מסוים - עיקרי, או טפל, יחיד או אחד מרבים - יחולק ביניהם במקרה של גירושין או מוות בדרך שונה מהקבוע בפרק השני לחוק. פתוחה לפניהם הדרך לעשות "הסכם ממון" לגביו כרצוי להם, וכדי להקנות לו תוקף יש לקבל את אישורו של בית המשפט (או בית הדין) כדת וכדין.

    

   סיכומה של השקפתי הוא, שהמבחן, אם הסכם פלוני בין בני-זוג הוא "הסכם ממון" אם לאו, טמון במטרתו. אם זו צופה פני איזון משאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין, לפנינו "הסכם ממון", יהיו ממדיו רחבים או צרים.

   לפנינה, הדברים נובעים מן האמור בסעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון על פיו :

   "(א)      עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –..."

    

   משמע הסכם ממון, הוא כאמור לעיל, הסכם אשר משנה לפחות חלקית מן האמור לעניין חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים, בחוק יחסי ממון, אך עדין מתייחס לפקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, כאמור בסעיף 5 הנ"ל וכאן ההבדל מהסכם רגיל במהלך הנישואין, אשר תוקפו יכול להיות לתקופה קצובה והוא אינו צופה פני גירושין או מוות.

    

   לגבי 2 : התשובה טמונה לאורך המאמר ובדברים הנ"ל. ההבדל הוא שהסכם רגיל, בשונה מהסכם ממון, אינו צופה פני העתיד לגבי חלוקת הרכוש, אלא הוא הסכם זמני, לתקופה קצובה ולא צופה פני גירושין או מוות.    

   כמו רמניק - גם אני התיאשתי מהענייו הזה.


   זה כבר לישון עם האויב ועוה"ד שלו.


   איפה המשפחה?

     31/12/10 07:19:

   צטט: ami.co 2010-12-30 23:22:26

   שלום יעל יקרה
   תודה
   נשאלת השאלה מה דין הסכם ממון שנחתם בין זוג ידועים בציבור?
   גם אותו צריך לאשר בבית המשפט לענייני משפחה?

   עמי*

   עמי היקר, כפי שכתבתי, בתשובה להלן, אין חובה לאשר הסכם של ידועים בציבור בביהמ"ש, אבל יש אפשרות
   לאשר זאת בבימ"ש וזה לא כזה טרוויאלי, כי בעבר אי אפשר היה אפילו לאשר את ההסכמים הללו בביהמ"ש. לפעמים זה הכרחי לאשר את ההסכם בין הידועים בציבור בביהמ"ש, כמו לדוגמה, במקרה שרוצים שהטאבו יכיר בהעברות בין ידועים בציבור לצורך פטור ממס, לעת פירוד.

    

     30/12/10 23:22:
   שלום יעל יקרה
   תודה
   נשאלת השאלה מה דין הסכם ממון שנחתם בין זוג ידועים בציבור?
   גם אותו צריך לאשר בבית המשפט לענייני משפחה?

   עמי*
     30/12/10 13:19:
   לדעתי כל הסכם הוא עדיף על מלחמה בבתי המשפט שרק שואבת אנרגיות שליליות.
   הסכמי גירושים הם כלי נהדר כשלשני הצדדים יש רצון טוב מבלי לנסות להשיג השגים מעל החוק. מספיק שצד אחד חושב אחרת, הדרך להסכם הופכת למאאאאד ארוכה.
   הסכמי ממון הם חשובים אבל לא קלים ליישום כי בדרך כלל נכתבים בתקופות טובות לכל מקרה שלא יהיה בעתיד ... זה חכם אבל לא פשוט ויש לנהוג ברגישות וכבוד הדדי.
   כסף זה לא הכל
   *
     30/12/10 05:11:
   תודה חל יעל יקרה
   הפוסטים שלך תמיד מעניינים
   מחכימים
   ואני אוהבת לקרוא אותם

   נהדרת את

   שלא נזדקק לבתי משפט
   בעצם עבורך זו לא ברכה
   מכיוון שתשארי חסרת עבודה......
   חהחהחה

   נאחל
   שיתגשמו לנו כל משאלותינו
   וחלומותינו
   שבת שלום

   שרה קונפורטי
   www.sarakonforty.com
     29/12/10 23:57:
   התרגלנו להסכם גירושים.
   רבנו רבות בקהילה של עורכי הדין ביחס להסכם ממון טרם נישואין...
   וכאן אני לראשונה נפגש במושג חדש.הסכמים בתוך הנישואין.
   על זוגות שבאמצע חייהם הזוגיים חותמים הסכמי ממון על מתנות ועוד...
   איך אפשר לחיות ככה?
   קודם ניחא, אח"כ ניחא,,,אבל בתוך חיי הנישואים עצמם לחיות בחשדנות לקראת פירוד...???
   קשה לי לעיכול...

   אבל הפוסט עצמו ברור כרגיל, ממצא, ומחכים ..
   ישר כח..
     29/12/10 22:00:
   איפה האמון והאינטימיות שיש בני שני בני אדם שבחרו להם גורל משותף? איזו באסה שזה מגיע למקומות האלה.. לי זה עוה עצוב.
     29/12/10 19:32:
   מנסיוני כל הסכם לא שווה את הנייר שעליו נכתב..
   בסופו של יום זה מגיע לבתי דין משפחתיים...
   והסחבת שם מזכירה לי סחבת של גירושין ללא הסכם..
     29/12/10 10:34:

   יווו, נושא מורכב ביותר...
   האמת, עד לפני כמה שנים הייתי נגד כל ההסכמים האלה, אבל, לאור המציאות של היום והסיפורים, זה הפך להכרח...
   חבל...
   תודה על המידע,
   ג'אן

     29/12/10 09:43:

   תודה לך.

   את מדהימה.

   http://cafe.themarker.com/image/1926456/

   http://cafe.themarker.com/music/1879663/

     29/12/10 09:16:
   החכמתי ותודה
     29/12/10 07:27:
   מעניין
     29/12/10 00:13:
   מידע מאוד מעניין תודה רבה.
     28/12/10 23:32:
   תודה לך יעל על המידע המקיף והממצה.
   חשוב לערוך הסכם ממון בין בני זוג שרוצים לחיות ביחד בחלק ב', כדי להקל על הפירוד ביניהם.
   אגב, קיימים הסכמי חלוקת רכוש בין בני זוג, שאינם מתכוונים להתגרש.
     28/12/10 23:00:

   צטט: til4 2010-12-28 20:00:21

   תודה לך יעל.
   הייתי שמח לשמוע עמדתך כשמדובר בהסכם בין בני זוג שאינם נשואים.
   בני


   הסכם בין בני זוג ידועים בציבור, ניתן לאשר בביהמ"ש לענייני משפחה, אך לא חובה לעשות כן, על מנת ליתן לו תוקף משפטי מחייב. יש הגורסים, כי צריך לאשר בבית המשפט, את  החלק הרכושי/ ממוני של ההסכם.

    

   כדאי לדעת, שעפ"י חוק מיסוי מקרקעין, גם מי שהם ידועים בציבור, יכולים לקבל פטור ממס רכישה אגב פרוד, כמו הפטור שמקבלים בני זוג נשואים, שמעבירים דירה לעת גרושין. במקרה כזה, הטבו מקבל רק הסכמי פרוד בין ידועים בציבור,  אשר זכו לאישור ביהמ"ש.

    

   מאחר שחוק יחסי ממון, אינו חל על ידועים בציבור, אלא הלכת השיתוף היא אשר חלה על הידועים בציבור מבחינת חלוקת הרכוש, אזי לא נראה לי סביר שיחול הניתוח דלעיל, לגבי ההבדלים בין הסכמים רכושיים רגילים של ידועים בציבור לבין הסכמים רכושיים שצריך לאשרם. כעקרון, אין חובה לאשר הסכמים בין ידועים בציבור בבית המשפט.

     28/12/10 22:49:

   צטט: pbhba 2010-12-28 13:53:33

   1. מצד אחד - למה שהסכם ממון יהיה מוגבל לפקיעת הנישואין בלבד?

   אני יכולה לראות בעיני רוחי הסכם שיכלול מראש הקצאת משאבים לקרן חסכון עם כל ילד שיוולד בעתיד לזוג- גם אם הזוג לא יתגרש אף פעם. זה לא יהיה הסכם ממון בין בני זוג?

    

   2. אם את מכירה בכך שבני זוג יכולים להתחייב אחד כלפי השני בהסכמים שאינם הסכמי ממון - אך יש להם תוקף חוזי מחייב והם כוללים הסדרים רכושייים או כספיים - אז מה ההבדל? שלא צריך לאשר בבימ"ש? אז רק יותר קל - לא כן?

    

   לגבי שאלה מס' 1, נא ראי תשובת ביהמ"ש העליון לעיל ולהלן החלק המודגש :

    

   ..... לפיכך, אם רוצים בני הזוג שנכס מסוים - עיקרי, או טפל, יחיד או אחד מרבים - יחולק ביניהם במקרה של גירושין או מוות בדרך שונה מהקבוע בפרק השני לחוק. פתוחה לפניהם הדרך לעשות "הסכם ממון" לגביו כרצוי להם, וכדי להקנות לו תוקף יש לקבל את אישורו של בית המשפט (או בית הדין) כדת וכדין.

    

   סיכומה של השקפתי הוא, שהמבחן, אם הסכם פלוני בין בני-זוג הוא "הסכם ממון" אם לאו, טמון במטרתו. אם זו צופה פני איזון משאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין, לפנינו "הסכם ממון", יהיו ממדיו רחבים או צרים.

   לפנינה, הדברים נובעים מן האמור בסעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון על פיו :

   "(א)      עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –..."

    

   משמע הסכם ממון, הוא כאמור לעיל, הסכם אשר משנה לפחות חלקית מן האמור לעניין חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים, בחוק יחסי ממון, אך עדין מתייחס לפקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, כאמור בסעיף 5 הנ"ל וכאן ההבדל מהסכם רגיל במהלך הנישואין, אשר תוקפו יכול להיות לתקופה קצובה והוא אינו צופה פני גירושין או מוות.

    

   לגבי 2 : התשובה טמונה לאורך המאמר ובדברים הנ"ל. ההבדל הוא שהסכם רגיל, בשונה מהסכם ממון, אינו צופה פני העתיד לגבי חלוקת הרכוש, אלא הוא הסכם זמני, לתקופה קצובה ולא צופה פני גירושין או מוות.    

     28/12/10 22:22:

   צטט: שיר-אשיר-בגשם 2010-12-28 14:28:03

   לטעמי, לכתוב "הסכם ממון/גירושין" או "הסכם גירושין (ממון)" זה מטעה, שכן גם לפי עמדתך הסכם ממון יכול להיות גם הסכם נישואין, הקובע את יחסי הממון בין הצדדים בעת נישואיהם ומכאן ולהבא, לרבות מה יקרה אם ייפרדו, אך לא מדובר בהסכם גירושין.

    

    

   ראשית, אין הסכם נישואין, יש הסכם טרום נישואין, שהוא בעצם הסכם ממון.

   שנית, הסכם גרושין כולל בתוכו לרב,לכל הפחות הסכם ממון. כך שזה אינה הטעיה אלא תאור עובדתי של המצב המשפטי.

     28/12/10 21:03:
   toda al a chomer
     28/12/10 20:00:
   תודה לך יעל.
   הייתי שמח לשמוע עמדתך כשמדובר בהסכם בין בני זוג שאינם נשואים.
   בני
     28/12/10 19:52:
   *
     28/12/10 19:51:
   *
     28/12/10 19:34:
   תודה יעל שטרחת והכנת את החומר הזה שאני בטוח שהרבה אנשים בשלבים שונים של חייהם המשותפים יוכלו להסתייע בו.
     28/12/10 19:28:
   טוב לקרוא את החומר שאת מעלה.
   מתייחס לרבים מאיתנו.
   תודה יעל.
     28/12/10 19:18:
   ואף על פי כן,
   ההסכם החזק ביותר והתקף היותר
   הוא האהבה הכנה,
   ההבנה ההדדית
   והזוגיות הפתוחה והכנה .

   הסכמי ממון הם הסכמים עסקיים
   ולא הסכמי חיים משותפים

   אך ברור לעתים אין מנוס
   וטוב שיש עורכי דין
   נבונים, המאירים עינינו בנדון.
   תודה !
     28/12/10 17:43:
   יעל תודה
   סקירה מאוד ממצה ושרות חשוב לחברים
   יעשו טוב המועמדים לנישואין לפני החופה שיקראו ויבינו את תוכן דברייך ויישמו אותם ויכרכו אותם בהסכם...
   חכמינו כבר אמרו, "סוף מעשה במחשבה תחילה"
   מיקי*
     28/12/10 16:07:
   עשית שירות לציבור.
     28/12/10 15:26:
   תודה יעל, וחשוב לציין כי ניתן לערוך הסכם ממון לפני הנישואין בפני נוטריון, ואחרי הנישואין בפני בית המשפט.
   בישראל חשוב מי אתה ומה קשריך /בעיקר מי עורך דין שלך ומה קשריו /לכן גברים הכמים בורחים מישראל /וזה יביא לסופו של עם יהודי בישראל [פנסיונר בודד שהתנצר בגלל פושעת מתועבת יעל גרמן ראש עיריית הרצליה 0523400161]
     28/12/10 14:31:
   תודה :)
     28/12/10 14:28:
   לטעמי, לכתוב "הסכם ממון/גירושין" או "הסכם גירושין (ממון)" זה מטעה, שכן גם לפי עמדתך הסכם ממון יכול להיות גם הסכם נישואין, הקובע את יחסי הממון בין הצדדים בעת נישואיהם ומכאן ולהבא, לרבות מה יקרה אם ייפרדו, אך לא מדובר בהסכם גירושין.
     28/12/10 13:55:

   שאלה טכנית - למה בפורמט הזה, האתר המהולל לא מאפשר עריכת התגובה אלא רק ציטוט עצמי.

   זה יותר הגיוני באיזה אופן שנפלא מבינתי?

     28/12/10 13:53:

   1. מצד אחד - למה שהסכם ממון יהיה מוגבל לפקיעת הנישואין בלבד?

   אני יכולה לראות בעיני רוחי הסכם שיכלול מראש הקצאת משאבים לקרן חסכון עם כל ילד שיוולד בעתיד לזוג- גם אם הזוג לא יתגרש אף פעם. זה לא יהיה הסכם ממון בין בני זוג?

    

   2. אם את מכירה בכך שבני זוג יכולים להתחייב אחד כלפי השני בהסכמים שאינם הסכמי ממון - אך יש להם תוקף חוזי מחייב והם כוללים הסדרים רכושייים או כספיים - אז מה ההבדל? שלא צריך לאשר בבימ"ש? אז רק יותר קל - לא כן?

     28/12/10 13:48:
   חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן חן
     28/12/10 13:34:
   סקירה משובחת
     28/12/10 13:31:
   חשוב מאד לדעת על כך .
   הרבה נפילות נמנעו בזכת הסכמי ממון
     28/12/10 13:26:
   * מעניין, שבוע טוב
   ממש נהנתי.
   אמליץ ללקוחותי ולחברי לקרוא.
   חשוב ביותר.
     28/12/10 13:00:
   מעניין!
     28/12/10 12:50:

    יונהשבוע טוב

   ושנה מוצלחת ''

   "שיגעון המוסיקה"

    

    מגה אנימציות - יהדות להורדה

    

    

     28/12/10 12:24:
   מעמיק ומקצועי

   ארכיון

   פרופיל

   עו"ד יעל גיל
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין