כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  אוצר מילים

  ניבים ומטבעות לשון מן המקרא

  78 תגובות   יום שני, 28/3/11, 00:00

  ניב או מטבע לשון הוא צירוף של מילים שיוצרות משמעות מיוחדת. ניבים קיימים בכל שפה ומקורם ברקע התרבותי וההיסטורי של דובריה. לצד ניבים וביטויים מספרות המקרא ומספרות חז"ל נקלטו בלשון העברית ניבים גם משפות אחרות, בעיקר מהארמית, אך גם מהערבית, האשורית, הכנענית, האכדית והפרסית, בשל  המגע הישיר והיום-יומי שהיה לעם ישראל עם עמים אלה במשך ההיסטוריה.

  ספרות המקרא עשירה מאוד במוטיבים, קישוטי לשון, דימויים, תקבולות, מבנים תחביריים מורכבים, ואפשר למצוא בה מגוון רחב של סוגות: שירים שעוסקים בנושאים שונים, כגון מלחמה וניצחון, אהבה, חתונה, טבע, בית המקדש, עבודת הכוהנים ועוד, וסוגי פרוזה רבים, כגון דיאלוגים, נאומים, חוקים, משלים ועוד. ניבים וביטויי לשון רבים, הלקוחים כלשונם מספרות המקרא או המבוססים עליה, משמשים אותנו גם היום ומעשירים את שפתנו.

  *

  הרשימה שהבאתי כאן חלקית ביותר, וכוללת ניבים ידועים ושגורים בפינו בחיי היום-יום, שהובאו כאן כדי לחדד ולהבהיר את משמעותם, ובעיקר כדי למנוע טעויות בהגייתם או בפרשנותם. בין אלה יש גם ניבים ידועים פחות, שצוינו בשל ייחודם.

  הרשימה היא חלק קטן ממחקר, שאני שותפה לו בימים אלו, ועוסק בהשפעותיהן של לשון המקרא ולשון חז"ל על ספרות ימי הביניים.   

  *

  הניבים ערוכים בסדר האלף בית כדי להקל על ההתמצאות.

  *

  *

  אבנים שחקו מים

  כוח רצון, התמדה ונחישות יביאו בסופו של דבר להשגת מטרות ולהגשמת חלומות ["אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ ותקוות אנוש האובדת" (איוב יד,יט)].

  אות קין

  ציון גנאי למעשה רע ושפל ["כל הורג קין שבעתיים יוקם וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו" (בראשית ד, טו)].

  אל יתהלל חוגר כמפתח

  אין להתפאר ולהתרברב בדבר בטרם נעשה או בהישגים שטרם הושגו ["ויען מלך ישראל ויאמר: דברו אל יתהלל חוגר כמפתח" (מלכים א כ, יא)].

  אמרי שפר

  דברי חוכמה, מילים נאות, פניני לשון ["נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" (בראשית מט, כא)].

  אמת מארץ תצמח

  סופה של האמת להתגלות, האמת חזקה ויש לה שורשים ["אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" (תהילים פה, יב)].

  אני ואפסי עוד

  אין כמוני, אין עוד מלבדי, נאמר בדרך כלל בהתנשאות תוך זלזול בדעת הזולת ובצרכיו ["ועתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח, האמרה בלבבה: אני ואפסי עוד, לא אשב אלמנה ולא אדע שכול" [ישעיהו מז, ח)].

  אשר יגורתי בא לי

  האסון שממנו חששתי יותר מכול קרה ["כי פחד פחדתי ויאתיני, ואשר יגורתי יבוא לי" (איוב ג, כה)].

  בא לקלל ונמצא מברך

  התכוון לעשות רע ועשה טוב ["ויאמר בלק אל בלעם: מה עשית לי? לקוב אויביי לקחתיך והנה ברכת ברך" (במדבר כג, יא)].

  בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי

  השקעה שלא הניבה פרי, מביע אכזבה עמוקה ממי שהושקעו בו מאמצים רבים והוא כפוי טובה ומפנה עורף ["שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" (ישעיהו א, ב)].

  ברחל בתך הקטנה

  התניית תנאים מפורשים ומדויקים שאינם מניחים מקום לטעות ["ויאהב יעקב את רחל ויאמר: אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (בראשית כט, יח)].

  גילו ערוותה

  חשפו אותה, ביישו אותה, גילו את חולשתה ["המה גילו ערוותה, בניה ובנותיה לקחו" (יחזקאל כג, י)].

  דבר דבור על אופניו

  מעשה מסודר ומאורגן לכל פרטיו, אבל גם משפט או הרצאת דברים ערוכים כהלכה ["תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו" (משלי כה, יא)].

  דברי חכמים בנחת נשמעים

  דברי חוכמה אינם זקוקים להרמת קול, החכם מדבר במתינות ובנחת בלי להרים את קולו ולצעוק ["דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים" (קהלת ט, יז)].

  דור שלא ידע את יוסף

  דור שלא הכיר את קודמיו ואת מנהגיהם ["ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף" (שמות א, ח)].

  דמעות שליש

  בכי תמרורים ["האכלתם לחם דמעה, ותשקמו בדמעות שליש" (תהילים פ, ו)].

  דרך כוכב מיעקב

  אדם שכוכבו עולה, ביטוי להצלחה רבה, לניצחון מזהיר ["אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" (במדבר כד, יז)].

  הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

  אין מקריות בחיים, לכל דבר שקורה יש כוונה מאחוריו ["הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" (עמוס ג, ג)].

  הכצעקתה

  האם המהומה מוצדקת? האומנם הדברים כה חמורים? ["ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה, ואם לא אדעה" (בראשית יח, כא)].

  הרצחת וגם ירשת?

  עברה חמורה שטובת הנאה בצדה, הוספת חטא על פשע, עברה שגוררת עברה ["ודיברת אליו לאמור: כה אמר ה' – הרצחת וגם ירשת?" (מלכים א כא, יט)].

  השומר אחי אנוכי?

  שאלה תמימה, כביכול, שטומנת בחובה התנערות ממעשה רע והשתמטות מאחריות ["ויאמר ה' אל קין: אי הבל אחיך? ויאמר: לא ידעתי, השומר אחי אנוכי?" (בראשית ד, ט)].

  ובא לציון גואל

  נמצא פתרון לבעיה, באו דברים על מקומם ["ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאום ה'" (ישעיהו נט, כ)].

  זכרתי לך חסד נעורייך

  הכרת טובה על סמך זיכרון העבר (נאמנות, אהבה, מעשים טובים) ["זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיהו ב, ב)].

  חוטבי עצים ושואבי מים

  משרתים, אנשים בעלי מעמד נחות, עבודות בזויות ["ועתה ארורים אתם ולא ייכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי" (יהושע ט,כג)].

  חלום ושברו

  חלום ופתרונו ["ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו וישב אל מחנה ישראל ויאמר: קומו" (שופטים ז, טו)].

  טוב מראה עיניים מהלוך נפש

  מוטב לראות את הדבר במציאות מאשר לדמיין אותו ["טוב מראה עיניים מהלוך נפש, גם זה הבל ורעות רוח" (קהלת ו, ט)].

  טובל בשמן

  חי בשפע ובעושר, בעל ממון ["ולאשר אמר: ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו" (דברים לג, כד)].

  יוצק מים על ידיו

  תלמיד מסור, משרת נאמן ["אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו" (מלכים ב ג, יא)].

  יתד נאמן

  אחיזה טובה ובטוחה. אדם, ערך או עיקרון שניתן לסמוך עליהם ["ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכיסא כבוד לבית אביו" (ישעיהו כב, כג)].

  כבוד בת מלך פנימה

  הביטוי משמש היום במשמעות של שמירה על צניעותה של האישה, דהיינו האישה היהודייה היא בת מלך ועליה לשמור על כבוֹדה, כלומר לכסות את גופה וראשה, ואם תשב בביתה - עוד יותר טוב ["כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" (תהילים מה, יד)].

  כל אשר יעלה המזלג

  מכל הבא ליד ["והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכוהן בו" (שמואל א ב, יד)].

  כמוצא שלל רב

  בשמחה רבה, בהתלהבות ["שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב" (תהילים קיט, קמב)].

  לא אלמן ישראל

  עדיין מצויים בישראל אנשים בעלי שיעור קומה, נאמר כעידוד למי שחש בודד וזנוח ["כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלוהיו" (ירמיהו נא ה)].

  לא בשמים היא

  משימה שניתן לבצעה ומצויה בהישג יד, לא מן הנמנע להשיג את המטרה ["לא בשמים היא, לאמור מי יעלה לנו השמימה" (דברים ל, יב)].

  לא על הלחם לבדו יחיה האדם

  מלבד הצרכים החומריים, יש לו לאדם גם צרכים רוחניים, ואלה חשובים לא פחות ["כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ח, ג)].

  לא תעמוד על דם רעך

  אל תעמוד מנגד כאשר חברך מצוי בצרה ["לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמוד על דם רעך, אני ה'" (ויקרא יט, טז)].

  לא תשים מכשול לפני עיוור

  אל תקשה ואל תנצל חולשה, אל תכשיל בכוונה ובזדון, אל תעמיד בניסיון ["לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך" (ויקרא יט, יד)].

  להבדיל בין קודש לחול

  הפרדה בין מינים, בין עיקר לטפל ["ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור" (ויקרא י, י)].

  להחזיק (להיאחז) בקרנות המזבח

  להיצמד כהגנה לדבר מה מקודש, לא לוותר ["ואדוניהו ירא מפני שלמה, ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח" (מלכים א א, נ)].

  1. לחם ונזיד עדשים; 2. למכור בנזיד עדשים

  1. צורך בסיסי, הסתפקות במועט, צניעות.

  2. לוותר על דבר חשוב וגדול בעבור מחיר מועט; להמיר דבר פחות ערך בדבר יקר.

  ["ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת ויקם וילך" (בראשית כה, לד)].

  לכול זמן, ועת לכל חפץ

  כל דבר בזמנו, אין להאיץ את התהליכים ["לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים" (קהלת ג, א)].

  לעשות לביתו

  לדאוג לצרכיו, למשפחתו ולביתו ["ויברך ה' אותך לרגלי, ועתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי" (בראשית ל, ל)].

  לפסוח על הסעיפים

  להסס, להתלבט, נאמר על אדם שמתקשה להחליט בין אפשרויות ["וייגש אליהו אל כל העם ויאמר: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם ה' האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו" (מלכים א יח כא)].

  לפקוד עוון אבות על בנים

  להעניש את הצאצאים על חטאי הוריהם ["פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים על שילשים ועל ריבעים" (שמות לד, ז)].

  לקחת את כבשת הרש

  גוזל את שארית רכושו של העני, עושק כל מה שנותר ["ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו" (שמואל ב יב ד)].

  מה לתבן את הבר?

  מה לפסולת אצל דבר טוב ומשובח? נאמר גם בלגלוג על טיפש היושב בין חכמים ["הנביא אשר איתו חלום יספר חלום... מה לתבן את הבר נאום ה'" (ירמיהו כג, כח)].

  מוכיח בשער

  כינוי מליצי למי שדרכו להטיף מוסר לאחרים בצורה גלויה וישירה, למי שמתריע ברבים על עוולות ["שנאו בשער מוכיח, ודובר תמים יתעבו" (עמוס ה, י)].

  מושב לצים

  כינוי לחבורה של שוטים והוללים, שעיקר עיסוקם בעניינים של קלות ראש ["אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" (תהילים א,א)].

  מחוט ועד שרוך נעל

  כל דבר וחפץ אפילו ערכו פעוט ["אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברם" (בראשית יד, כג)].

  מי שמך לשופט עלינו?

  מי מינה אותך ומאין לך הסמכות? ["ויאמר: מי שמך לאיש שר ושופט עלינו?" (שמות ב, יד)].

  מים גנובים ימתקו

  דבר שאדם משיגו באיסור ינעם לו מדבר הניתן לו ברשות ["מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם" (משלי ט, יז)].

  מים שאל חלב נתנה

  אלטרואיזם, אהבת הזולת, נדיבות יתרה, הקרבת הנוחות האישית למען האחר, דאגה לאושרו ולרווחתו של האחר שלא ממניעים אנוכיים, עשיית מעשה מתוך העיקרון שטובת הזולת קודמת לטובה הפרטית, האישית ["מים שאל חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה" (שופטים ה, כה)].

  מן הגורן ומן היקב

  מפה ומשם, מכל הבא ליד, איסוף של פריטים מכל מקום ["ויאמר: אל יושיעך ה', מאין אושיעך, המן הגורן או מן היקב?" (מלכים ב ו, כז)].

  מעלה גירה

  חוזר על עצמו, עוסק שוב ושוב באותו עניין ["וממפרסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם" (ויקרא יא, ד)].

  משגב לדך

  משענת לעני ולחלש, מקום מחסה למחוסרי בית, בית תמחוי ["ויהי ה' משגב לדך, משגב לעתות בצרה" (תהילים ט, י).

  נאמנים פצעי אוהב

  ביקורת או תוכחה שבאות מידיד ואוהב טובות וכנות הן ["נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות שונא" (משלי כז, ו)].

  נזם זהב באף חזיר

  קישוט בלתי הולם. בהשאלה: חיצוניות נאה ותוכן נבוב וריק ["נזם זהב באף חזיר, אישה יפה וסרת טעם" (משלי יא, כב)].

  ניער חוצנו

  התנער מאחריות, הכחיש את מעורבותו ["גם חוצני ניערתי ואומרה: ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור וריק" (נחמיה ה, יג)].

  נער הייתי וגם זקנתי

  לא ראיתי כדבר הזה, בכל ניסיוני הרב לא נתקלתי בתופעה כזו ["נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם" (תהילים לז, כה)].

  נקרא לנערה ונשאל את פיה

  לשאול את בעל הדבר לדעתו, לא לקבל החלטות ללא השתתפות הנוגעים בדבר ["ויאמרו: נקרא לנערה ונשאלה את פיה" (בראשית כד, נז)].

  נר לרגליו

  העיקרון המנחה אדם בדרכו ["נר לרגלי דברך, ואור לנתיבתי" (תהילים קיט, קה)].

  נשבר מטה לחמו

  נגדעה פרנסתו, אבד מקור מחייתו ["הנני שובר מטה לחם בירושלים ואכלו לחם במשקל ובדאגה, ומים במשורה ובשיממון ישתו" (יחזקאל ד, טז)].

  נשיאים ורוח וגשם אין

  מלל שאין בו ממש, רוב מהומה על לא מאומה ["נשיאים ורוח וגשם אין, איש מתהלל במתת שקר" (משלי כה, יד)].

  סולתה ושמנה

  המובחרים, המשובחים, הטובים ביותר ["וקמץ משם מלוא קומצו מסולתה ומשמנה על כל לבונתה" (ויקרא ב, ב)].

  סיר הבשר

  כינוי לשפע רב בהקשר של חומרנות, זה המשיג יתרון זמני על חשבון העתיד. במסורת היהודית שימש הביטוי במשמעות שונה ככינוי לגלות, שהיהודי הגולה אינו רוצה לוותר על יתרונותיה ומנעמיה.  ["מי ייתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשובע" (שמות טז, ג)].

  עוד חזון למועד

  טרם הגיעה השעה, זמן רב יחלוף עד שיתגשם הדבר ["כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב" (חבקוק ב, ג)].

  עוף השמים יוליך את הקול

  רכילות עוברת מעצמה, שמועה מתפשטת מהר ["ובחדרי משכבך את תקלל עשיר, כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפיים יגיד דבר" (קהלת, י, כ)].

  עזר כנגדו

  אשת איש. "נגדו" במשמעות כלפיו, לצדו. נאמר לעתים באירוניה כדבר והיפוכו: סיוע ומכשול בצדו ["ויאמר ה' אלוהים: לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב, יח)].

  עיתותיו בידו

  אינו ממהר, כינוי לאדם שקול ומאורגן ["בידך עיתותיי, הצילני מיד אויביי ומרודפיי" (תהילים לא, טז)].

  על כל פשעים תכסה אהבה

  האוהב מתעלם ממגרעות אהובו ומחטאיו ["שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב)].

  עלה תאנה

  חפץ או מעשה המשמשים להסתרת חרפה. כסות והסוואה לעוול ולמעשה רע ["ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות" (בראשית ג, ז)].

  עת לעקור נטוע

  צריך לדעת מתי לסלק דבר מיותר, לשנות את הקיים. עץ זקן נעקר ובמקומו ניטע עץ צעיר ["עת לטעת ועת לעקור נטוע" (קהלת ג, ב)].

  צדיק בסדום

  משל לאדם צדיק וטוב בקרב רשעים ["ויאמר ה': אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר, ונשאתי לכל המקום בעבורם" (בראשית יח, כו)].

  צל הרים כאנשים

  אדם הרואה דברים בדמיונו, מתוך הרהורי לבו, ואין להם אחיזה במציאות ["וירא געל את העם ויאמר אל זבל: הנה עם יורד מראשי ההרים, ויאמר אליו זבל: את צל ההרים אתה רואה כאנשים" (שופטים ט, לו)].

  קול קורא במדבר

  קריאה שאינה נענית ["קול קורא: במדבר פנו דרך ה', ישרו בערבה מסילה לאלוהינו" (ישעיהו מ, ג)].

  קח את בנך את יחידך

  להקריב את היקר מכול, לוותר על הדבר היקר ביותר ["ויאמר: קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים" (בראשית כב, ב)].

  רחץ בניקיון כפיו

  חטא והשתדל לטהר את עצמו מחשד ומאשמה ["ארחץ בניקיון כפיי ואסובבה את מזבחך ה'" (תהילים כו, ו)].

  שפחה חרופה

  אישה מושפלת ומנוצלת, הנתונה לרודנות בעלה או מעבידה ["ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה" (ויקרא יט, כ)].

  שפחה כי תירש גברתה

  התנשאות אדם שעלה לגדולה מאשפתות, כמעשה הגר ושרה ["תחת שנואה כי תיבעל ושפחה כי תירש גברתה" (משלי ל, כג)].

  *

  * ד' יהב, תנ"ך יום יום, תל אביב 1988

  * ט' כהן, ניבון עברי, תל אביב תשכ"ב.

  * http://www.nivon.co.il

  * http://www.safa-ivrit.org

  * http://www.mikragesher.org.il/

  דרג את התוכן:

   תגובות (78)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     18/9/11 23:12:

   צטט: משה. 2011-09-18 22:48:40

   הפוסט המקסים הזה החזיר אותי 40 שנה לאחור, כאשר למדתי ביסודי ניבים לפני מבחן הסקר. תודה.

   תודה לך, משה חיוך

    

     18/9/11 22:48:
   הפוסט המקסים הזה החזיר אותי 40 שנה לאחור, כאשר למדתי ביסודי ניבים לפני מבחן הסקר. תודה.
     9/8/11 12:51:
   דאבל לייק חזק חן חן=תוכלי לעזור לי בסגנון המיוחד שלך להבין את הפסוק =מט,יא אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירֹה, וְלַשֹּׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ; כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ, וּבְדַם-עֲנָבִים סוּתֹה. תודה .חיים
     9/8/11 12:12:

   צטט: דן סטארס 2011-07-30 10:11:59

   בהחלט פוסט כלבבי
   תודה רבה על המידע הרב
   מאד אוהב את הנושא
   וגם משחקי מילים -
   בהם אני משתמש הרבה בכתיבתי :)

   בוקר קסום

    

   תודה דן. בוקר, ובכלל חיים קסומים גם לך חיוך

     30/7/11 10:11:

   בהחלט פוסט כלבבי
   תודה רבה על המידע הרב
   מאד אוהב את הנושא
   וגם משחקי מילים -
   בהם אני משתמש הרבה בכתיבתי :)

   בוקר קסום

     19/7/11 22:02:
   תודה לדנה, לזרובבלה ולמירה. כייף לי לקרוא את התגובות שלכן. שמחה שאהבתן. עמלי נשא פרי.
     17/7/11 00:29:
   מי שקראו את הפוסט שלך - יכולים רק להתעשר !!!!!!!!!!!!!! כוונותייך טהורות !!!!!!!!!! מירה
   תודה,
     3/7/11 10:09:

   ניבים ומטבעות , חלק מהלשון העברית ..

   תודה ששיתפת אותנו.

   מאד אהבתי

     27/6/11 20:11:

   צטט: יוסיפור 2011-06-27 19:15:42

   נהדר! כמה טוב למצוא מים מתוקים, מעיין שופע..

    

   תודה מקרב לב חיוך

     27/6/11 20:10:

   צטט: אוריתי 1 2011-06-16 18:58:53

   כמה יפה השפה העברית

    

   אכן. תודה, אוריתי. 

     27/6/11 19:15:
   נהדר! כמה טוב למצוא מים מתוקים, מעיין שופע..
     16/6/11 18:58:
   כמה יפה השפה העברית
     16/6/11 14:59:

   צטט: ליריתוש 2011-06-16 12:36:13

   נהדר! את רוב הניבים הכרתי, אך לא ידעתי את מקורם ואת זמנם, כמה נעים להשכיל ולדעת. תודה!

    

   תודה לך, לירית חיוך

     16/6/11 12:36:
   נהדר! את רוב הניבים הכרתי, אך לא ידעתי את מקורם ואת זמנם, כמה נעים להשכיל ולדעת. תודה!
     9/6/11 22:43:

   צטט: ירושלמי 2011-06-09 21:52:55

   להדפיס ולשנן.

    

   מומלץ קריצה

     9/6/11 21:52:
   להדפיס ולשנן.
     9/6/11 20:23:

   צטט: רוני ג. 2011-06-07 20:25:56

   תודה לך אירית. נהניתי לקרוא את שכתבת, למדתי הרבה על אף היותם של רוב הניבים ידועים. למשל, מעולם לא שמתי לב לעובדה ש"שבר" הוא גם פתרון (חלום ושברו), ונזכרתי שאומרים "שבר צמאונו" וכאן אני מוצאת "חיבור", בין "שינוי מצב" ל"פתרון" האם השערתי נכונה? חג שמח; רוני

    

   תודה, רוני. פירושו המקורי של הצירוף "חלום ושברו" הוא אכן חלום ופתרונו. בימינו נוהגים להשתמש בצירוף במשמעות הפוכה שכוונתה שאיפה שלא התגשמה או מטרה נכספת שהכזיבה. בנוגע ל"שבר את צימאונו", הרי שכאן הצירוף הוא מליצי בלבד, וכוונתו היא ריווה את צמאונו בלי קשר לפתרון, בדומה לביטוי המליצי "שבר את לבו" השגור כל כך.     

     9/6/11 18:48:

   צטט: רפי הג'ירפי 2011-06-09 00:32:32

   רק לחשוב שכל הביטויים הנפלאים האלה, נהגו בזמנים שבהם בני אדם הלכו לישון יחד עם העיזים והתרנגולות.

   באופן פרדוקסלי, דווקא שכלולי המודרנה, בסיוע הטכנולוגיה המתקדמת, מקשים מאוד לקיים את הכתוב: מה לתבן את הבר?

   מחפשת המחשה?

   תגלשי קצת כאן בקפה... לא תוכלי להפסיק.

    

   מאמינה לך. כבר התנסיתי. תודה, רפי חיוך

     9/6/11 18:45:

   צטט: אהוד עמיר 2011-06-01 19:58:23

   מרשים. אשוב לקרוא

    

   אשמח. תודה אהוד.

     9/6/11 18:45:

   צטט: אדם קדם 2011-06-07 22:04:57

   תבונה יש ורבה במורשת היהודית , והחוכמה  לתמצת.

   הבאת והנחת את הדברים מאירי עיניים
   תודה

   חג שמח לך ולבני ביתך.

    

   תודה, אדם, על הביקור ועל הביקורת חיוך חג שבועות שמח גם לך ולכל יקיריך.

     9/6/11 18:43:

   צטט: mno1 2011-06-08 23:40:37

   פוסט מעשיר , תודה

   תודה לכם חיוך 

     9/6/11 00:32:

   רק לחשוב שכל הביטויים הנפלאים האלה, נהגו בזמנים שבהם בני אדם הלכו לישון יחד עם העיזים והתרנגולות.

   באופן פרדוקסלי, דווקא שכלולי המודרנה, בסיוע הטכנולוגיה המתקדמת, מקשים מאוד לקיים את הכתוב: מה לתבן את הבר?

   מחפשת המחשה?

   תגלשי קצת כאן בקפה... לא תוכלי להפסיק.

     8/6/11 23:40:
   פוסט מעשיר , תודה
     7/6/11 22:04:

   תבונה יש ורבה במורשת היהודית , והחוכמה  לתמצת.

   הבאת והנחת את הדברים מאירי עיניים
   תודה

   חג שמח לך ולבני ביתך.

     7/6/11 20:25:
   תודה לך אירית. נהניתי לקרוא את שכתבת, למדתי הרבה על אף היותם של רוב הניבים ידועים. למשל, מעולם לא שמתי לב לעובדה ש"שבר" הוא גם פתרון (חלום ושברו), ונזכרתי שאומרים "שבר צמאונו" וכאן אני מוצאת "חיבור", בין "שינוי מצב" ל"פתרון" האם השערתי נכונה? חג שמח; רוני
     1/6/11 19:58:
   מרשים. אשוב לקרוא
     21/5/11 13:24:

   צטט: ניחוח אישה 37 2011-05-21 13:01:29

   אירית יקרה

   שמחה להיות חברה חדשה שלך,
   כאחת העוסקת גם בלשון העברית
    

   אני יודעת להעריך את מה שהבאת לנו כאן

   הניבים ומטבעות הלשון הם חלק בלתי נפרד

    מהשפה העברית ומהתרבות שלנו.
   רשימתך מאד חשובה ,
   בעיקר נהניתי לקרוא את ההקדמה לפוסט החשוב הזה ..
   היא היתה כל כך במקום , הסברייך נפלאים .
   אין ספק שהמחקר העוסק בהשפעת הניבים

   על ספרות ימי הביניים שאת שותפה לו יניב תוצאות מעניינות.

    

   תודה מקרב לב, רינת. תגובות כמו שלך נותנות לי את הכוח המניע להמשיך בעשייה הזו למען הכלל, וזה שכרי האמיתי. ותודה נוספת מיוחדת על ההתייחסות להקדמה.    

    

    

    

     21/5/11 13:01:

   אירית יקרה

   שמחה להיות חברה חדשה שלך,
   כאחת העוסקת גם בלשון העברית
    

   אני יודעת להעריך את מה שהבאת לנו כאן

   הניבים ומטבעות הלשון הם חלק בלתי נפרד

    מהשפה העברית ומהתרבות שלנו.
   רשימתך מאד חשובה ,
   בעיקר נהניתי לקרוא את ההקדמה לפוסט החשוב הזה ..
   היא היתה כל כך במקום , הסברייך נפלאים .
   אין ספק שהמחקר העוסק בהשפעת הניבים

   על ספרות ימי הביניים שאת שותפה לו יניב תוצאות מעניינות .

    

    

     16/5/11 01:17:

   צטט: אסנת אלון (אינציגר) 2011-05-15 19:26:47

   לשון עברית נהניתי מהפוסט שלך

    

   תודה, אסנת. שמחה שביקרת כאן חיוך

     16/5/11 01:16:

   צטט: ברוךהלוי-סגל 2011-05-12 09:09:51

   שלום לשונאית יקרה,

   את ספרי "השמן והרזה - מדריך עוקף קלוריות" כתבתי בהשראת התנ"ך.

   נוכחתי לדעת שכל בריאת העולם נכתבה בפרק אחד, לפיכך בחרתי בדרך

   הקיצור וכתבתי ספר דק למי שרוצה להיות דק/ה, וככה זה מתחיל:

   החטא הקדמון

   מששת ימי בראשית נגזרה הדיאטה על המין האנושי בצו מניעה בדבר אכילת הפרי האסור,

   ומשהופר הצו בא הגירוש מגן-עדן.

   מאז ועד היום, מי שמפר את חוקי הטבע באשר לגרגרנות נענש בהשמנת יתר ובחוליים רבים.

   ברוך הלוי-סגל

   www.fatgetslim.com

    

   מקסים. אהבתי את הרעיון. תודה, ברוך, על הביקור ועל התוספת המשובחת.

   לשון עברית נהניתי מהפוסט שלך
     12/5/11 09:09:

   שלום לשונאית יקרה,

   את ספרי "השמן והרזה - מדריך עוקף קלוריות" כתבתי בהשראת התנ"ך.

   נוכחתי לדעת שכל בריאת העולם נכתבה בפרק אחד, לפיכך בחרתי בדרך

   הקיצור וכתבתי ספר דק למי שרוצה להיות דק/ה, וככה זה מתחיל:

   החטא הקדמון

   מששת ימי בראשית נגזרה הדיאטה על המין האנושי בצו מניעה בדבר אכילת הפרי האסור,

   ומשהופר הצו בא הגירוש מגן-עדן.

   מאז ועד היום, מי שמפר את חוקי הטבע באשר לגרגרנות נענש בהשמנת יתר ובחוליים רבים.

   ברוך הלוי-סגל

   www.fatgetslim.com

     27/4/11 18:22:

   צטט: השרקרק 2011-04-27 14:41:33

   אני נפעם נפעם נפעם. והנפעמות, כי לא רגיל אנוכי לראות שעדין יש היודעים את השפה ואת מקורות הניבים. והנה באה לכאן אחת, שאין שפתה שפת עלגים, ואין דבריה חלקות אהבים, כמו במרבית הערוגות כאן. אומנם מרבית או אפילו כולם של האמירות ידועות לי עידן ועידנים (וסליחה על הביטוי הארמי שהשחלתי כאן), אך מה שובבת את נפשי בהביאך למרבדך את האמירות האלה, נופת צופים. ______________________________________________________________________________________ אולם יש לי שאלה קטנה כתבת "יתד נאמן" - האם לא צריך לכתוב "יתד נאמנה", כי בידוע שיתד בלשון נקבה. נכון שישנו עיתון יומי בשם הזה, אך הרי ידוע שלעיתונים אין מאמינים.

    

   תודה מקרב לב על התגובה היפה ומחממת הלב. הנה כי כן באתי על שכרי האמיתי.

     27/4/11 18:19:

   צטט: יעלי 65 2011-04-25 23:22:14

   נהדר ! תודה !

    

   תודה, יעלי חיוך

     27/4/11 14:41:
   אני נפעם נפעם נפעם. והנפעמות, כי לא רגיל אנוכי לראות שעדין יש היודעים את השפה ואת מקורות הניבים. והנה באה לכאן אחת, שאין שפתה שפת עלגים, ואין דבריה חלקות אהבים, כמו במרבית הערוגות כאן. אומנם מרבית או אפילו כולם של האמירות ידועות לי עידן ועידנים (וסליחה על הביטוי הארמי שהשחלתי כאן), אך מה שובבת את נפשי בהביאך למרבדך את האמירות האלה, נופת צופים. ______________________________________________________________________________________ אולם יש לי שאלה קטנה כתבת "יתד נאמן" - האם לא צריך לכתוב "יתד נאמנה", כי בידוע שיתד בלשון נקבה. נכון שישנו עיתון יומי בשם הזה, אך הרי ידוע שלעיתונים אין מאמינים.
     25/4/11 23:22:
   נהדר ! תודה !
     24/4/11 13:05:

   צטט: 4 לב אדום 2011-04-23 21:39:25

   תודה על דברי החכמה למדנו ונוסיף ללמוד חג שמייח

    

   תודה, חניתה, וחג שמח גם לך חיוך

     23/4/11 21:39:
   תודה על דברי החכמה למדנו ונוסיף ללמוד חג שמייח
     22/4/11 14:42:

   צטט: SARI 2011-04-22 14:14:58

   נהדר!! חג שמח שרי

    

   תודה, יקירתי, וחג שמח גם לך ולכל יקירייך חיוך

     22/4/11 14:41:

   צטט: eti17a 2011-04-09 09:57:10

   יפה לקרוא את המקבץ העשיר שהבאת. המגמה המתחזקת היום בבתי הספר היא להפגיש את התלמידים ובני הנוער עם האוצר הלשוני הנ"ל......וחלקם אף מוצאים בכך עניין. יישר כוח לך ולכל אלה שעושים למען השפה העברית!!!!  חיוך

    

   תודה מקרב לב, אתי, דברייך מעודדים אותי להמשיך בעשייה הזו למען כולם.

     22/4/11 14:14:
   נהדר!! חג שמח שרי
     9/4/11 09:57:

   יפה לקרוא את המקבץ העשיר שהבאת. המגמה המתחזקת היום בבתי הספר היא להפגיש את התלמידים ובני הנוער עם האוצר הלשוני הנ"ל......וחלקם אף מוצאים בכך עניין. יישר כוח לך ולכל אלה שעושים למען השפה העברית!!!!  חיוך

     8/4/11 19:28:

   צטט: אניגמה 313 2011-04-08 00:10:44

   יופי שהבאת :-) *

    

   תודה, אילת חיוך

     8/4/11 00:10:
   יופי שהבאת :-) *
     2/4/11 12:06:
   תודה, ורד. עשית לי את היום. לכך בדיוק התכוונתי כשעמלתי על הרשימה הזו. שמחה שהיא סייעה לך.
     2/4/11 11:54:

   נהדר !
   אוהבת את פניני הלשון האלה .. יש כמה שימושיים מאד.
   חסר לי את "ברחל בתך הקטנה "
   משתמשים בפנינה הזו ,אך לא כולם יודעים את פישרה
   הופניתי לבלוג הנהדר שלך .
   שבת שלום .

     30/3/11 12:39:

   צטט: alxm 2011-03-29 23:30:13

   צטט: ...אירית... 2011-03-28 04:04:24

   תודה אירית :) השבת אותי אל מכורתי.
   המקבצ הזה המשובח.

   גם השגור כל כך בפינו.

   ראוי שיהיה מאוגד ומוסבר כל כך יפה ומקצועי.
   תודה על הסולתה והשמנה בשפתנו וממך.

   יום נפלא }{

    

   אין מילים קולעות יותר .

   לאתר ניבונכון שהבאת בסימוכין נתודעתי לפני כמה שנים והיה עבורי כעין שעשוע להביא משם פנינים לחברים .

   ולוואי והיו כל בני הנוער מתוודעים ליופי ולחכמה הטמונים בשפתינו .

    

   תודה, שלמה, עם תגובות כאלה באתי על שכרי.

     29/3/11 23:30:

   צטט: ...אירית... 2011-03-28 04:04:24

   תודה אירית :) השבת אותי אל מכורתי.
   המקבצ הזה המשובח.

   גם השגור כל כך בפינו.

   ראוי שיהיה מאוגד ומוסבר כל כך יפה ומקצועי.
   תודה על הסולתה והשמנה בשפתנו וממך.

   יום נפלא }{

    

   אין מילים קולעות יותר .

   לאתר ניבונכון שהבאת בסימוכין נתודעתי לפני כמה שנים והיה עבורי כעין שעשוע להביא משם פנינים לחברים .

   ולוואי והיו כל בני הנוער מתוודעים ליופי ולחכמה הטמונים בשפתינו .

     29/3/11 11:19:

   צטט: lioba 2011-03-29 09:35:02

   יישר כוחך, אירית. כעוסקת בלשון העברית, אני יודעת להעריך את האוצר הבלום הזה של הניבים, שהם נכסי צאן ברזל של התרבות שלנו. מתנה נאה לשנת השפה העברית.

    

   תודה, ליאורה, מחמם את הלב לשמוע את דברי ההערכה האלה.

     29/3/11 09:35:
   יישר כוחך, אירית. כעוסקת בלשון העברית, אני יודעת להעריך את האוצר הבלום הזה של הניבים, שהם נכסי צאן ברזל של התרבות שלנו. מתנה נאה לשנת השפה העברית.
     28/3/11 23:02:

   צטט: א ח א ב 2011-03-28 07:34:35

   בוקר של מטבעות לשון ...

   אכן השתדלתי שיהיה לכם בוקר מיוחד שכזה. תודה, אחאב.  

     28/3/11 22:59:

   צטט: הלנה היפה 2011-03-28 08:27:00

   אירית יקרה. פוסט נהדר ואני מקווה שמי שצריך להעזר בו ימצא את מבוקשו. מאמינה שהרה מאוד אנשים זקוקים לידע המופלג שלך. תודה ו* לאה

    

   תודה מעומק הלב, לאה. אני גם מקווה שאנשים ייעזרו במידע הזה, וגם אם לא, באתי על שכרי רק בתשומת הלב שנתנו לו.

     28/3/11 22:52:

   צטט: rina53 2011-03-28 22:43:57

   אירית,

   תודה על הפוסט.

   אני שומרת את רשימת הניבים במועדפים.

   את בוודאי יודעת שהשנה יש דגש מיוחד

   ללימוד ניבים בבתי הספר.

   (יהיה גם חידון ארצי

   שנושאו---- ניבים וביטויים)

    

   תודה, רינה. מרגש אותי לשמוע שאת שומרת את הרשימה. עשיתי את הדברים מתוך החשיבות הרבה שאני מייחסת להם. לא ידעתי שהשנה שמים דגש מיוחד על לימוד ניבים בבתי הספר ושהולך להתקיים חידון ארצי בנושא. אני מברכת על כך ושמחה מאוד על יוזמתו של שר החינוך, שהחליט לקחת את עניין השפה לידיים.  

     28/3/11 22:48:

   צטט: ענת אדרת 2011-03-28 22:20:54

   תודה רבה לך, רשומה חשובה מאד, משום שהפער בין המשלבים השונים של השפה העברית בפי הדוברים השונים בארץ הולכת וגדלה. אני מגלה שאנשים לא תמיד יורדים לסוף דעתי, ולכן חשוב שכל ישראלי יכיר את הניבים שהבאת. ישר כוח על עבודתך! ובהצלחה!

    

   תודה, נתוש. חיממת את לבי עם התגובה היפה והעידוד. הלוואי שהצלחתי לחדד את הדברים ולהביא אותם לתודעת הרבים.

     28/3/11 22:45:

   צטט: רוקם 2011-03-28 21:56:43

   תודה לך מקרב לב

    

   תודה לרוקם היקר. שמחה לראות אותך כאן שוב. 

     28/3/11 22:44:

   צטט: ניקיטה10 2011-03-28 22:16:13

   תודה אירית..אותי ,כחובב השפה העברית, זה ריתק ואף חידדתי כמה ניבים שנשכחו ממני...כל הכבוד על העבודה היפה

    

   תודה, אודי, אני שמחה שזה הועיל. השתדלתי מאוד.

     28/3/11 22:43:

   אירית,

   תודה על הפוסט.

   אני שומרת את רשימת הניבים במועדפים.

   את בוודאי יודעת שהשנה יש דגש מיוחד

   ללימוד ניבים בבתי הספר.

   (יהיה גם חידון ארצי

   שנושאו---- ניבים וביטויים)

     28/3/11 22:43:

   צטט: דיוטימה 2011-03-28 20:00:05

   יופי, אירית! כמו תלמידה ב"יסודי" נתתי לעצמי 100 שכן היכרתי את כולם :-)) ברשותך, נראה לי שנכון היה להביא את הניבים עצמם עם ניקוד.

    

   תודה, אסתר. אכן שקלתי לנקד את הניבים אבל לא עשיתי זאת משום שחלקם הגדול מוכר לציבור הרחב, ושיערתי כי ידעו לקרוא אותם גם בלי ניקוד. אני בדרך כלל מנקדת במקום שאני חוששת שיעוותו את ההגייה, וכאן לא ראיתי צורך ממשי לעשות זאת.

   ........

   על המונח תקבולת אסביר לך בפרטי, זה קצת מורכב.

     28/3/11 22:30:

   צטט: yonbir 2011-03-28 18:23:58

   תודה לך, אירית, על הכבוד שאת רוחשת לשפה. ואני מצטער, אבל נגמרו לי הכוכבים.

    

   אכן כבוד גדול. תודה, יוני.

     28/3/11 22:29:

   צטט: sari10 2011-03-28 18:05:14

   היי אירית,

   נהניתי לקרוא.

   תודה שהבאת!!!

   חלק מכירה טוב, חלק פחות,

   אז החכמתי חיוך

   לא התעמקתי עד הסוף כי זה באמת ארוך,

   אבל אשוב לכאן!!

   וודאי מעניין לך בעבודת המחקר!

   מעניין מה את בודקת בדיוק שם?

   שמחה שנהנית, שרי. הפוסט אכן ארוך מאוד, אבל את יודעת, כל דבר אצלי נעשה תמיד ברוחב לב. היה לי חבל לוותר אפילו על ניב אחד למען הכלל. עבודת המחקר עוסקת בתקופה מעניינת מאוד בהיסטוריה של עם ישראל, תור הזהב בספרד, והחלק הזה של מטבעות הלשון שעברו מדור לדור מרתק במיוחד, ולכן החלטתי להביא חלק ממנו כאן בקפה.

     28/3/11 22:23:

   צטט: נ.י.ל.י 2011-03-28 13:40:44

   כמה שאני אוהבת פניני לשון- תודה על הנאה צרופה!

    

   תודה, נילי, מחמם את הלב.  

     28/3/11 22:21:

   צטט: סמדר - תרגום ועריכה 2011-03-28 11:10:03

   תודה על האוסף העשיר והמחכים הזה :)

    

   תודה סמדר. שמחה שאהבת.

     28/3/11 22:20:
   תודה רבה לך, רשומה חשובה מאד, משום שהפער בין המשלבים השונים של השפה העברית בפי הדוברים השונים בארץ הולכת וגדלה. אני מגלה שאנשים לא תמיד יורדים לסוף דעתי, ולכן חשוב שכל ישראלי יכיר את הניבים שהבאת. ישר כוח על עבודתך! ובהצלחה!
     28/3/11 22:19:

   צטט: ...אירית... 2011-03-28 04:04:24

   תודה אירית :) השבת אותי אל מכורתי.
   המקבצ הזה המשובח.

   גם השגור כל כך בפינו.

   ראוי שיהיה מאוגד ומוסבר כל כך יפה ומקצועי.
   תודה על הסולתה והשמנה בשפתנו וממך.

   יום נפלא }{

    

   תודה, יקירתי, שמחה שאהבת. מרגש אותי לשמוע "השבת אותי אל מכורתי".

     28/3/11 22:17:

   צטט: *מרוית באהבה.* 2011-03-28 03:55:23

   פוסט נפלא ומושקע.

   תודה על המידע המורחב והחיוני.

   אין כמוך!

   שבוע טוב ומלבלב.

   ובשורות טובות.

   אמן...

   ''

    

   ..........................

   תודה, רוית, השתדלתי

     28/3/11 22:16:
   תודה אירית..אותי ,כחובב השפה העברית, זה ריתק ואף חידדתי כמה ניבים שנשכחו ממני...כל הכבוד על העבודה היפה
     28/3/11 21:56:
   תודה לך מקרב לב
     28/3/11 20:00:
   אגב, מה זה 'תקבולות'...?
     28/3/11 20:00:
   יופי, אירית! כמו תלמידה ב"יסודי" נתתי לעצמי 100 שכן היכרתי את כולם :-)) ברשותך, נראה לי שנכון היה להביא את הניבים עצמם עם ניקוד.
     28/3/11 18:23:
   תודה לך, אירית, על הכבוד שאת רוחשת לשפה. ואני מצטער, אבל נגמרו לי הכוכבים.
     28/3/11 18:05:

   היי אירית,

   נהניתי לקרוא.

   תודה שהבאת!!!

   חלק מכירה טוב, חלק פחות,

   אז החכמתי חיוך

   לא התעמקתי עד הסוף כי זה באמת ארוך,

   אבל אשוב לכאן!!

   וודאי מעניין לך בעבודת המחקר!

   מעניין מה את בודקת בדיוק שם?

     28/3/11 13:40:
   כמה שאני אוהבת פניני לשון- תודה על הנאה צרופה!
   תודה על האוסף העשיר והמחכים הזה :)
     28/3/11 08:27:
   אירית יקרה. פוסט נהדר ואני מקווה שמי שצריך להעזר בו ימצא את מבוקשו. מאמינה שהרה מאוד אנשים זקוקים לידע המופלג שלך. תודה ו* לאה
     28/3/11 07:34:
   בוקר של מטבעות לשון ...
     28/3/11 04:04:

   תודה אירית :) השבת אותי אל מכורתי.
   המקבצ הזה המשובח.

   גם השגור כל כך בפינו.

   ראוי שיהיה מאוגד ומוסבר כל כך יפה ומקצועי.
   תודה על הסולתה והשמנה בשפתנו וממך.

   יום נפלא }{

     28/3/11 03:55:

   פוסט נפלא ומושקע.

   תודה על המידע המורחב והחיוני.

   אין כמוך!

   שבוע טוב ומלבלב.

   ובשורות טובות.

   אמן...

   ''

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   לשון עברית
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין