כותרות TheMarker >
  ';

  על נישואין, גרושין, גברים ונשים ומה שביניהם - בלוג גירושין

  שלום לכולם, אני עו\"ד, המופיעה בבתי משפט, בתחום דיני המשפחה. אני עוסקת בגרושין, הסדרי ראיה ומשמורת, מזונות חלוקת רכוש והכול מתוך ראיה רחבה ויצירתית, תוך שילוב תחומים נוספים שלמדתי כמו פסיכולוגיה ורפואה אלטרנטיבית. אני מתעניינת בתחומים שהזכרתי מכל היבטיהם.

  אשמח לקרוא את תגובותיכם, אודות מה שכתבתי ומה עמדתכם בנושאים שהעליתי.

  כל המידע המוצג בבלוג הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

  0

  מזונות ילדים במשמורת משותפת

  46 תגובות   יום שישי , 30/9/11, 10:24

   

  "המשמורת המשותפת היא דרך המלך", כך קבעה כבוד השופטת מרינה לוי מבית המשפט לענייני משפחה בקריות בספטמבר 2009.  

   

  מאז ניתנו מספר פסקי דין, הקובעים כי יש להחיל על ההורים המתדיינים בבתי המשפט משמורת משותפת (כבוד השופטת ד"ר ורדה בן שחר, כבוד השופטת נילי מימון, כבוד השופט בן ציון גרינברגר, כבוד השופט ניצן סילמאן, כבוד השופט אסף זגורי, כבוד השופטת רבקה מקייס, כבוד השופט צבי ויצמן, כבוד השופטת אבירה אשקלוני).

   

  מילותיה של כבוד השופטת מרינה לוי מסכמות את הנושא בצורה ראויה ביותר : "המשמורת המשותפת היא, היא דרך המלך. מקום בו ניתן להותיר על כנה אחריות הורית משותפת, ממקום של שוויון, אכפתיות ומעורבות שווה, על אף הפירוד הזוגי, מן הראוי לעודד ולהתיר זאת.

   

  עקרונות השוויון בתפקוד ובאחריות ההורית, אשר חלחלו בדיני משפחה בשנים אחרונות מחייבים את בתי המשפט לענייני משפחה, להתייחסות שוויונית בין אב לאם, בכל הקשור לתפקיד ההורי המוטל עליהם. התייחסות שוויונית זו, משקפת גם את טובת הקטינים, אשר יזכו בקשר שוטף ורצוף עם שני ההורים, הגם שאלה בחרו להיפרד זמ"ז. לפיכך, לדידי, אין צורך להוכיח כי טובת הקטינים היא לגדול במסגרת של משמורת משותפת. אדרבא, הטוען כי מן הראוי שלא לאפשר במקרה קונקרטי משמורת משותפת, על אף שמתקיימים התנאים המוקדמים של תקשורת תקינה וקרבה פיזית בין ההורים, עליו הנטל להוכיח זאת."

   

  למרות פריצת דרך זו, באמצעות פסקי דין שקובעים הורות שוויונית לשני ההורים וקוראים תיגר על האפליה הנוקטת במדינת ישראל בנושא המשמורת, עדין רחוקה הדרך מקדמה, שוויון וביטול האפליה, גם בנושא מזונות הילדים.

   

  הדין במדינת ישראל קובע, כי על האב מוטל לשאת בכל המזונות ההכרחיים של הילדים עד גיל 15 וכן עליו לשאת אף בדמי המזונות מדין צדקה שווה בשווה עם האם. בפועל, קובעים בתי המשפט, שלא עפ"י דין, כי על האב לשאת בדמי המזונות של ילדיהם עד גיל 18 ואפילו עד גיל 21 (דמי מזונות מופחתים). לאור הדין, קובעים בתי המשפט (למעט בפסק דינה של השופטת מקייס, אשר פסקה כי כל הורה ישא בדמי המזונות עבור הילדות בעת שהותן בביתו) כי גם במשמורת משותפת יש להטיל את תשלום דמי המזונות על האב, אם כי במידה מסוימת פחותה.

   

  אין זה סביר או צודק כלל ועיקר, כי אב שרואה את ילדיו לכמה שעות בשבוע ישלם דמי מזונות זהים לאב אשר מטפל בילדיו ומגדלם באופן שוויוני. במידה שאין הפרש ניכר בשכר אותו משתכרים הצדדים, אין זה סביר כלל, כי אב יאלץ להעביר דמי מזונות לידי אם, המטפלת בילדים בדיוק כמוהו.

   

  לעניין שקלול דמי המזונות עם זמני הורות, קבע בעמ 1098/07 כבוד השופט ישעיהו שנלר בצוותא חדא עם כל ההרכב (מתוך המאגר המשפטי נבו), תוך שהוא מתייחס לפסיקת ביהמ"ש בפנסילבניה, שם נקבע כדלקמן :"יש לקבוע מהו הסכום הסופי שעל ההורה לשלם כתמיכה בילד, להורה השני, בהתאם לנוסחא הבאה: הסכום שעל המשיבה לשלם לאב = סכום המזונות בו נושאת המשיבה פחות סכום התמיכה שהמשיבה מעניקה באופן ישיר ילדים. הסכום שעל המערער לשלם לאם = סכום המזונות בו נושא המערער פחות סכום התמיכה שהמערער מעניק באופן ישיר לילדים. "

   

  לעניין דמי המזונות במשמורת משותפת, נקבעה ההלכה המנחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ (חי) 318/05, (מתוך המאגר המשפטי נבו), הקובעת כדלקמן: " חובת האב לתשלום מזונות הקטינים קמה לטעמי, רק באותם מקרים בהם הקטינים נמצאים במשמורת האם, והיא זו אשר נושאת באופן ישיר בהוצאותיהם ההכרחיים.  מטבע הדברים, במקרים בהם נושא האב באופן ישיר בהוצאות ילדיו הקטינים, יוצא הוא  ידי חובת מזונותיו כלפיהם. הפועל היוצא הינו שכאשר הקטינים נמצאים במשמורת משותפת של שני הוריהם, והאב נושא באופן ישיר בחלק מהוצאות ילדיו הקטינים, על האב לשלם לקטינים במקרה כזה, מזונות מופחתים.  שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים לרבות, גובה הכנסות שני ההורים; רמת החיים לה הורגלו הקטינים; צרכי הקטינים ועוד כהנה וכהנה . . . ככלל, בשים לב לאמור לעיל, ולמכלול השיקולים הרלבנטים אותם יש לשקול במקרים אלה, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה לי נכון להעמיד את שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם."

   

  כבוד השופט אסף זגורי הרחיב את היריעה וקבע דברים דומים גם לאב המטפל בילדיו באופן כמעט שוויוני, כמעט מחצית מהזמן. בתמ"ש 20194-02-11, מ.ד.פ. נ' י.פ., (מתוך המאגר המשפטי נבו), קבע כבוד השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בנסיבות בהן הילדים היו במשמורת האם, אך שהו גם בבית אביהם, מזונות זמניים בהתחשב בזמני ההורות כדלקמן : "במקרה דנן, האב שוכר דירה בעלות של 1,500 ₪ ובמסגרת דירתו זו מארח את ילדיו ובחלק מימות השבוע זן אותם ומספק להם ארוחה חמה. כן הובאו בפניי קבלות בדבר תשלום חוגים, סנדלים לקטינים וכיו"ב הוצאות. 35. חרף המצטייר מתסקיר הסעד כאילו האם היא המשמורנית ואילו הקטינים מקיימים הסדרי ביקורים פעמיים בשבוע בלבד אצל האב, הרי נוכח המגורים הסמוכים של בעלי הדין והעדויות של שניהם, כי הקטינים נוהגים לשהות בתדירות גבוהה יותר אצל אביהם (ביחס לנטען בתסקיר), הרי שלצורך פסיקת המזונות הזמניים, יש לייחד לכך התחשבות מיוחדת. סבורני, כי נסיבותיו של המקרה מצדיקות כי נחיל עליו את ההלכות הידועות לעניין חיוב במזונות במצב של משמורת משותפת; כך למשל נקבע בפסק הדין המנחה בעניין זה, כי משמורת משותפת מצדיקה בדרך כלל הפחתה של כ- 25% מדמי המזונות שהיו נפסקים אילו המשמורת הייתה נתונה באופן בלעדי בידי האם (ע"מ (חיפה) 318/05 פלוני נ' פלונית [פורסם בנבו] [30/1/06 – פסקה 15 לפסק הדין])."

   

  אבות רבים מקיימים מה שנקרא "הסדרי ראיה רחבים", במסגרת זו, הם מגדלים את ילדיהם באופן כמעט שוויוני כשהילדים לנים בביתם כמעט מחצית מן החודש. במצב כזה, אין כל סיבה הגיונית, להעברת דמי מזונות כלשהם לידי האם, במידה ששכרם של ההורים דומה וזמני ההורות דומים.

   

  בפסקי דין רבים, נקבע עקרון השוויון כעקרון על במדינת ישראל. קביעה זו, מהווה לא יותר ממס שפתיים שאין מאחוריו מאומה, ככל שמדובר בפסיקת הורות שווה לשני ההורים על ילדיהם לעת גירושין ודמי מזונות שוויוניים שיוטלו על שני ההורים, בהתאם להשתכרותם וזמני ההורות עם ילדיהם.

   

  הורות שוויונית קיימת ברב מדינות המערב מזה שנים רבות, אך במדינת ישראל נראה, כי הורות שוויונית, אשר נקבעה כפתרון הראוי ביותר לטובת הילדים, במיטב המחקרים הפסיכולוגיים, מחלחלת טיפין טיפין בלבד אל פסיקת בתי המשפט. בד בבד, עוד רחוקה הדרך מקביעה בלתי מפלה בעניין מזונות הילדים.

   

  מדינת ישראל של שנת 2011, חרטה על דגלה עקרונות של אפליה וחוסר שוויון בין המינים, בכל הנוגע להורות ולמזונות ילדים. מן הראוי כי המדינה תצא מן המחשכים הללו, אלי נאורות ושוויון.

   

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (46)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     28/7/13 18:07:
   הייתי מעוננינת לדעת מה עם אב ויתר על הזכות להיפגש עם הבת שלו שמעולם לא פגש וזאת בתמורה ש האמא ויתרה על מזונות לטובת הקטינה. ובהסכם בבית משפט נחתם שההסכם נעשה בתום לב.האם הקטינה זכאית לתבוע מזונות מאביה?
     25/7/12 04:58:
   לצערי זה כל כך נכון, כל כך מקומם ומוכיח בעליל את העליבות של כל ארגוני הנשים שמעולם לא יאבקו על חלוקה צודקת בנטל, זה גם מוכיח על העליבות של השופטים ששווים בתפיסת עולם דתית שמקורה בתקופות האבן, בשעה שאישה הייתה כל כולה מסורה לגידול ילדים, לא עבדה ולא עשתה מאום מלבד עבודת בית. לצערי הרב אני אחד מהנפגעים.
     7/11/11 06:54:
   פוסט מרשים
     7/11/11 06:54:
   פוסט מרשים
     7/11/11 05:11:

   בוקר טוב לך אשה מקסימה.

   הרגישות שלך ראוייה לציון.

   הנושאים שאת מביאה לידיעתנו - נוגעים ומרגשים.

   עלי והצליחי.,

   כל טוב לך ולבני ביתך.

   -

   תודה שביקרת בפוסט יום ההולדת

   של בני מזל עקרב.

   http://cafe.themarker.com/post/2414521/

   כוכב*תודה

     6/11/11 23:13:

   צטט: winton 2011-10-25 22:06:04

   היי וערב טוב לכולם לא מזמן הגרוש של אישתי אמר לה שאני לא יכול מבחינה משפטית לצאת עם הילדים שלהם (בני 7 -4) ולטייל איתם או להוציא אותם מהגן כי אני לא אפוטרטפטס שלהם .השאלה שלי:האם יש אמת בדבריו?

    

   האמור להלן אינו מהווה יעוץ, כי לא כל העובדות מצויות בפני. אבל למעט אם הוכרזת כאדם מסוכן לילדים או שהוצא נגדך צו הרחקה, אין אמת בדבריו. אני מבינה שאשתך היא משמורנית, או משמורנית במשותף על הילדים? הילדים גדלים אצלכם או גם אצלכם? זכותה של האם וזכותו של האב, לבקש מבני משפחתם שיוציאו את הילדים מהגן או מביה"ס, שיטיילו איתם וכיוצ"ב. אתה לא צריך להיות אפוטרופוס על הילדים כדי לטייל אתם, מספיק שאשתך מאשרת לך זאת.

     6/11/11 21:53:
   יעל שלום. קצת באיחור אבל עדיין רלבנטי... ובמציאות הישראלית יהיה רלבנטי עוד זמן מה. יותר מדי זמן מה לדעתי. ולענין עצמו: לא הוגן. לא צודק, לא נכון להשית על אב שמשתכר שכר דומה לאם ואשר מתפקד הלכה למעשה (גם אם כותרת המשמורת שונה) כהורה במשמורת משותפת תשלום כלשהו של מזונות ילדים לאם. 25% פחות למה? מה ההגיון שיישאר לו לעצמו פחות משישאר לה לעצמה כששניהם מממנים דומה, משקיעים פרק זמן דומה ומשתכרים דומה? כמו בסוגיות רבות אחרות שבהן הדין הדתי מתערב לעיתים נמנע שיויון ונמנע צדק. אני בהחלט מבינה כשיש זוג שנשוי שנים רבות והאם לקחה או קיבלה את התפקיד הביתי והאב היה מפרנס או בן זוג חיצוני, ולאחר הפירוד המשמורת משותפת או אחרת וחיי הנישואין הביאו אותה למקום בו פוטנציאל וכושר ההשתכרות שלה נמוכים מאוד, שאז יש הצדקה לכך שהאב יממן את החלק הארי של מזונות הילדים גם כשהם שוהים עם האם. אני בהחלט מאמינה שכשיש פער הכנסות משמעותי צריך להתחשב בו. שגם כשהאם מרויחה הרבה יותר מהאב והכנסתה היתה רכיב משמעותי גם ברמת חיי המשפחה לפני הגירושין, צריך שהיא תשלם חלק ממזונות הילדים לאב בגין שהייתם אצלו. אבל אני זה אני. אנשים שלא יודעים כמה עולה חלב בסופר וכמה שילמו במשך השנים על ביטוח הרכב יודעים לדקלם בעת פירוד שהאב צריך לשלם מזונות ילדים. דקלום שאין בו מקום לשאלת המשמורת, ההשתכרות של האם, השינוי בהוצאות המשפחתיות, הזכות של האב לחיות גם בעצמו. מהצד השני אין לעיתיןם הבנה לחובה המוסרית כלפי אשה ששנים רבות טיפלה בבית ובילדים ופגעה ביכולת לפרנס אותם ואת עצמה לבד. מרבית שעות הגישור שלי הם הנסיון לעזור לאנשים "להתגבר" על חלק מהדין ולהגיע להסכמות שהיו סבירות אילו היו מסתכלים על עצמם מבחוץ, אילו לא היה כיסם מעורב. אכן מן הראוי שהמדינה תצא מהמחשכים. במזונות ילדים, בסרבנות גט ועגינות, במשמורת ילדים וחזקת הגיל הרך (כבר יש תקוונת...), בדיני מורדת למיניהם. בכל הדינים העתיקים שלא הותאמו למציאות החיים של המאה ה-21 וגם לא למציאות החיים של המאה ה-20. וטוב שמותר לנו ללבוש שעטנז...
     25/10/11 22:06:
   היי וערב טוב לכולם לא מזמן הגרוש של אישתי אמר לה שאני לא יכול מבחינה משפטית לצאת עם הילדים שלהם (בני 7 -4) ולטייל איתם או להוציא אותם מהגן כי אני לא אפוטרטפטס שלהם .השאלה שלי:האם יש אמת בדבריו?
     22/10/11 22:53:
   בהחלט יש להטיל דמי מזונות בהתאם להשתכרות ולזמני ההורות עם הילדים...
     19/10/11 04:52:

   תודה לך יעל יקרה על השיתוף
   שמחה תמיד לבקרך ולקרוא את הפוסטים המושקעים שלך
   נהניתי
   ואפילו קראתי כמה פעמים
   כתבת נפלא
   תודה לך , חתימה טובה וחג שמח, בשורות טובות

   שרה קונפורטי

     13/10/11 12:37:
   יעל.. את מקסימה פוסט מרשים ..וחג שמח לכולכם
     8/10/11 22:08:
   הורות שיוויונית , היא צודקת , נכונה ובריאה לכל הצדדים בעיקר לילדים. שנה טובה
   תודה, ושלא נזדקק..
     3/10/11 00:45:
   שנה טובה יעל ,נושא כאוב,,,,*
     2/10/11 09:13:
   "מדינת ישראל של שנת 2011, חרטה על דגלה עקרונות של אפליה וחוסר שוויון בין המינים, בכל הנוגע להורות ולמזונות ילדים. מן הראוי כי המדינה תצא מן המחשכים הללו, אלי נאורות ושוויון." ולזה רק אוסיף שטוב שיש בתי משפט לענייני משפחה שיוכלו לפסוק לגופו של עניין במקרים המצדיקים התאמות ספציפיות ולתת לפחות מענה וצדק החלקי היכן שהמערכת הכללית והציבורית כשלה. שנה טובה
     2/10/11 01:15:
   נושא כאוב, אולי במיסגרת המחאה לצדק החברתי, צריכים לההתארגן כול הגרושים שנכפים עליהם דמי מזונות לא הגיוניים ופשוט לשלם חצי מהם, כמו שצריך וגם האם תשלם חצי. לפי דעתי אין שום קשר למשמורת משותפת גם במישמורת של הורה אחד, צריכות ההוצאות להתחלק חצי חצי או בחלקים שווים לפי יחס הכנסות והכסף ילך להורה המשמורתן, לא יתכן שאבות יממנו את גידול ילדיהם במאה אחוז עד האגורה האחרונה בזמן שהאמאות שהרבה פעמים מרוויחות יפה מאוד, ישתמשו בבהכנסתם לצריכהם האישיים בלבד כגון מספרה, קוסמטקיאית, נסיעות לחו"ל ומגפיים חדשות ולא יתרמו אגורה לטובת ילדיהן. כול פעם שהילדים שלי אומרים אימא קנתה לנו אז אני מתקן אותם ואומר שיותר נכון להגיד , "אימא קנתה בכסף של אבא" מאז כול פעם הם אומרים לי , "אבא תודה" ואני אומר ף,על מה?" והם אומרים על הנעלים, כדור או כול דבר שאימא שלהם קנתה להם בכספי. הבעיה היא אותן גרושות שמנצלות לרעה את החוק המעווות, כי אני מכיר המון גרושות שלא נכנסות לחוק ומבינות צדק מהו ובדרך כלל הן גם ביחסים טובים עם הגרושים שלהם. ועל זה נאמר "אין לך מושג עם מי התחתנת, עד שאתה מתגרש ממנו" שתהיה שנה טובה ורק טוב
     1/10/11 21:28:
   תודה לך יעל על הבאת דברים חשובים אלו! שנה טובה ופוריה!
     1/10/11 16:58:
   שתהיה לך שנה נפלאה עם המון הצלחה, אושר ושמחה.
     1/10/11 15:42:
   הנושא חשוב ומסובך. אני רק מקווה שבסבך הזה- לא ילכו לאיבוד הילדים. כמו בדרך כלל בסכסוכים בין ההורים. טובתם של הילדים קודמת. שנה טובה ומבורכת!
     1/10/11 09:34:
   תודה לך יעל ...נושא חשוב ..
     1/10/11 01:09:
   יעל החמודה אחלה נושא מענין "תלוי איזה איזה הורים מתגרשים " תודה יואב
     30/9/11 20:35:

   נושא מעניין וחשוב.

    

   אני תומך בעמדתך בדבר הורות שויונית.

    

   הנחת היסוד היא ששני ההורים גם לאחר שנפרדו אוהבים את ילדיהם,קשורים אליהם,ומשתתפים במשמורת משותפת.לילדים אסור לסבול.

   הורות שויונית חייבת להיות בגדר חוק,ולא נתונה לפרושי רש"י.

   כיכבתי

   שנה טובה

     30/9/11 19:57:
   נושא מסובך ארוך ומייגע ...כל בעיה או כל סוגיה מקבלת התייחסות ופתרון אחר/חדש ..פרק מלמד והספת עוד נדבך לבנק ההכרעות הדין בעולם גירושין פוסט מעניין ומלמד
     30/9/11 19:04:
   עוד צעד בדרך הנכונה..
     30/9/11 18:00:
   חשוב שאת מביאה את המידע הזה להורים הגרושים
     30/9/11 16:39:
   ערגיך מידע מעניין ומוגש באופן מדויק וממוקד.
     30/9/11 16:05:

   צטט: SHAKED ADIV 2011-09-30 14:41:41

   דרך המלך מהי?

    

   דרך המלך היא הורות שויונית. את הילד מביאים לעולם ומגדלים גם אמא וגם אבא. כך זה צריך להשאר גם אחרי הגירושין. שני ההורים צריכים להיות בעלי זכויות וחובות שוות כלפי הילדים, זו טובתם של הילדים וכך צריך לקבוע החוק.

     30/9/11 15:53:
   לצערי נשים נאבקות לא פעם על המשמורת למרות שבזמן שלפני הגרושין , הדמות הדומיננטית היה דווקא האב כל זה כדי כדי לקבל דמי מזונות . שנה טובה ונקווה גם יותר צודקת
     30/9/11 14:41:
   דרך המלך מהי?
     30/9/11 14:25:
   הורות שוויונית !!
     30/9/11 13:57:
   toda al a shituf iaeli shana tova
     30/9/11 13:12:

   צטט: חן-לי 2011-09-30 11:19:13

   שנה טובה לך ולכל בני משפחתך.

   הסוגייה שהעלת כאן - בעיני ובהתאם להבנתי הדלה...

   מסובכת, ומורכבת...

   ויש להתבונן עליה במבט נוסף בבחינת "מבחן התוצאה".

   מי נשאר נאמן לילדיו עד הגיעם לגיל 18 ועד בכלל?

   מי דבק ומתמסר לתפקידו המורכב והמחייב כהורה לילדיו לאורך זמן?

   -

   כידוע,

   זוגות שמתגרשים, לעתים  מתחתנים בשנית...

   ישנם פעמים שרק הורה אחד נישא בשנית ומקים משפחה נוספת,

   הכוללת ילדים נוספים.

   מה הדין אז, עם חלוקת הזמנים וכיו"ב.

   -

   הגיע הזמן להפסיק ולחשוב על ההורים,

   שהם האחראים הבלעדיים להבאת ילדם לעולם,

   ולהתמקד בנושא,

   איך להקל על הילד שממשיך את דרכו הסבוכה בין האם לאב.

   -

   http://cafe.themarker.com/image/2369157/

    

    

   שנה טובה גם לך!

    

   מבחן התוצאה שאודותיו אתה כותב, תלוי במשפחה הרלבנטית.

   בכל מקרה, אמא יש רק אחת ואבא יש רק אחד ולעת גירושין, אין מקום להפלות ביניהם בשום מובן שהוא.

   אין לי ספק שהורים נורמטיביים, שניהם אוהבים את ילדיהם אהבת נפש ומסורים להם.

   טובת הילדים היא, שגם לעת גירושין, אמא ואבא ימשיכו לטפל בהם ולא שאחד מהם יורחק

   מילדיו, בניגוד לרצון הילדים או לטובתם.

     30/9/11 13:07:

   צטט: ענבל ר נקש 2011-09-30 12:07:52

   מדינת ישראל חרטה על דגלה חוסר שוויון כמעט בכל תחום הנוגע לגברים ונשים. עניין ההורות והמזונות לא שונה מכל עניין אחר. אולי הגיע הזמן לשינוי עמוק יותר.

    

    

   את צודקת בהחלט.

   הגיע הזמן לשינוי עמוק בכל דיני המשפחה. הגיע הזמן (כבר מזמן) לחקיקה המאפשרת לאזרחי ישראל להנשא ולהתגרש בנישואין אזרחיים בצד אלו הדתיים ולא להיות זקוקים להסכמה של מי מבני הזוג על מנת להתגרש.

    

   הגיע הזמן להורות שוויונית כברירת מחדל חוקית, לטובת הילדים ועל מנת להפסיק את ההתקוטטויות על גב הילדים.

   הגיע הזמן להתנהלות צודקת ושוויונית בכל התחום של דיני המשפחה, שמשפיע על רבים מאיתנו, לאור אחוזי הגרושין הגבוהים.

    

   מי יתן והשנה הזו תהיה שנת בשורה גם בנושא זה.

     30/9/11 12:32:

   יעל שלום

    

   "טובת הילד" מזמן הפכה לסיסמה ריקה מתוכן.

   "טובת הילד" כמושג בעיני נכונה היום כלא יותר משתי מילים בטקסט, שמשמעותן היא טובת הכיס.

    

   גם כשפוסקים לטובתו של הילד בתי המשפט עושים טובה כאוכפים את ההחלטה.

   הייתי רוצה לקבל אינדיקציה על כמות הסנקציות שננקטו כלפי הורים שהפרו את המאזן המעניק לילד טובה . וא אז אשנה דעתי

    

   ביום שאחשוב שיש  שינוי במגמת הפסיקה בעניין זה אבין שמשהו זז כאן.

    

   הפוסט שלך חשוב בעיני במובן זה שהוא מציג שוב פסיקה שולית ולא מרתיעה.

    

   העניין לכאורה סבוך ,יחד אם זאת היה ורוצים מערכת משפט עם שיניים ,צריך לבנות אותה בשלבים ,כקליפות.

   כמו בצל :

   בהתחלה מרתיעה,

   אחר כך מזהירה,

   ובשלב הבא ממשת ,אוכפת.

    

   בעניין זה הפסיקה שאת מביא חשובה היא אך בעיני, לא יותר מאשר פיקנטית .

    

   מי ייתן והכתוב לעיל יהיה מיושן.

    

    

    

    

    

    

     30/9/11 12:12:

   טובת הילדים מובילה ואכן משמורת משותפת היא דרך המלך ...

   תודה יעל על המידע וניתוח המצב המשפטי המורכב.

   תצליחי להשיג עוד "משמרות משותפות" למען עתיד טוב יותר של ילדי הזוגות הגרושים..

   שנדע שנה טובה, אהבה, בריאות ורק הצלחות !

     30/9/11 12:07:
   מדינת ישראל חרטה על דגלה חוסר שוויון כמעט בכל תחום הנוגע לגברים ונשים. עניין ההורות והמזונות לא שונה מכל עניין אחר. אולי הגיע הזמן לשינוי עמוק יותר.
     30/9/11 11:46:
   כאב חד הורי זכור לי שגרושתי עזבה את הארץ ולא הייתי זכאי למזונות עקב היותי גבר.כך הביטוח הלאומי פסק.. ואם זאת לא אפליה אז מה כן..?
     30/9/11 11:45:
   "הדין הראוי בעיני הוא בדיקת ההכנסות של ההורים למול זמני ההורות וחישוב הוגן תוך העברת כספים ממי שמרוויח/ה יותר למי שמרוויח/ה פחות ולרבות בהתאם לזמני ההורות של כל אחד מן ההורים עם הילדים" נראה לי נכון והוגן. משום מה, זה לא נכאה נכון והוגן למי שצריך להעהיר את הכסף.
     30/9/11 11:24:
   בהחלט סוגייה מורכבת...שנה טובה!
     30/9/11 11:19:

   שנה טובה לך ולכל בני משפחתך.

   הסוגייה שהעלת כאן - בעיני ובהתאם להבנתי הדלה...

   מסובכת, ומורכבת...

   ויש להתבונן עליה במבט נוסף בבחינת "מבחן התוצאה".

   מי נשאר נאמן לילדיו עד הגיעם לגיל 18 ועד בכלל?

   מי דבק ומתמסר לתפקידו המורכב והמחייב כהורה לילדיו לאורך זמן?

   -

   כידוע,

   זוגות שמתגרשים, לעתים  מתחתנים בשנית...

   ישנם פעמים שרק הורה אחד נישא בשנית ומקים משפחה נוספת,

   הכוללת ילדים נוספים.

   מה הדין אז, עם חלוקת הזמנים וכיו"ב.

   -

   הגיע הזמן להפסיק ולחשוב על ההורים,

   שהם האחראים הבלעדיים להבאת ילדם לעולם,

   ולהתמקד בנושא,

   איך להקל על הילד שממשיך את דרכו הסבוכה בין האם לאב.

   -

   http://cafe.themarker.com/image/2369157/

     30/9/11 11:13:

   צטט: ורדית.. 2011-09-30 10:53:38

   אף פעם לא ממש נתתי את הדעת בנושא משמורת משותפת איך היא מתחלקת ועד כמה כל צד משקיע הכרתי משמורת משותפת שהאמא לא קיבלה מזונות אך בדיעבד שילמה את מרבית ההוצאות על הילדים צעד שניראה לא הוגן ההגיון אומר שאם זו באמת משמורת משותפת במלוא מובן המילה והאבא משקיע כספית אפילו מעבר למה שהיה צריך בתשלום המזונות,ומגדל הילדים באופן שווה מתוך אהבה ואכפתיות , לא רואה מקום שהאם צריכה לקבל מזונות מעבר למה שצריך, כי הרי המזונות נועדו לתפקוד הילד כאשר הוא נמצא אצל המשמורן שמשקיע כספית הרבה ,ובאם הדבר לא כך איני רואה סיבה לתשלום מזונות או לפחות לתת מזונות מופחתים אבל כל דבר לגופו של ענין הכל באמת בהתאם לצורך שמוכח אולם שלא יהא מצב שהורה ידרוש משמורת משותפת מתוך כוונה להתנער מהמזונות אלא רק מתוך רצון לגדל באחריות שווה את הילדים ולשם כך הוא מוכן להשקיע בהם כספית באופן אישי ופרטני מאשר להעביר הכספים לאימם די מורכב ניראה לי כל הנושא הזה לטעמי האישי כי ממש כל דבר והמקרה הנוגע לו

   כשהאב מטפל בילדים בביתו ומלינם שם באופן שוויוני, יש לקחת בחשבון שהוא דואג להם לחדרים בביתו, לאוכל, ביגוד ושאר צרכיהם. אין זה ראוי לחייב אותו פעמיים לכלכל את הילדים גם בביתו וגם בבית האם. אם הוא משתכר הרבה יותר מהאם, לדעתי כן יש לדאוג לכך שתהיה חלוקה צודקת יותר של המשאבים הכספיים לטיפול בילדים ועליו להעביר סכום כלשהו שישקף זאת ולהיפך, אם האם מרוויחה הרבה יותר ממנו.

    

     30/9/11 11:10:

   צטט: sandra910 2011-09-30 11:02:18

   מה הדין הנכון לדעתך כששכר ההורים אינו שווה?

   הדין הראוי בעיני הוא בדיקת ההכנסות של ההורים למול זמני ההורות וחישוב הוגן תוך העברת כספים ממי שמרוויח/ה יותר למי שמרוויח/ה פחות ולרבות בהתאם לזמני ההורות של כל אחד מן ההורים עם הילדים.

    

     30/9/11 11:02:
   מה הדין הנכון לדעתך כששכר ההורים אינו שווה?
     30/9/11 10:53:
   אף פעם לא ממש נתתי את הדעת בנושא משמורת משותפת איך היא מתחלקת ועד כמה כל צד משקיע הכרתי משמורת משותפת שהאמא לא קיבלה מזונות אך בדיעבד שילמה את מרבית ההוצאות על הילדים צעד שניראה לא הוגן ההגיון אומר שאם זו באמת משמורת משותפת במלוא מובן המילה והאבא משקיע כספית אפילו מעבר למה שהיה צריך בתשלום המזונות,ומגדל הילדים באופן שווה מתוך אהבה ואכפתיות , לא רואה מקום שהאם צריכה לקבל מזונות מעבר למה שצריך, כי הרי המזונות נועדו לתפקוד הילד כאשר הוא נמצא אצל המשמורן שמשקיע כספית הרבה ,ובאם הדבר לא כך איני רואה סיבה לתשלום מזונות או לפחות לתת מזונות מופחתים אבל כל דבר לגופו של ענין הכל באמת בהתאם לצורך שמוכח אולם שלא יהא מצב שהורה ידרוש משמורת משותפת מתוך כוונה להתנער מהמזונות אלא רק מתוך רצון לגדל באחריות שווה את הילדים ולשם כך הוא מוכן להשקיע בהם כספית באופן אישי ופרטני מאשר להעביר הכספים לאימם די מורכב ניראה לי כל הנושא הזה לטעמי האישי כי ממש כל דבר והמקרה הנוגע לו
     30/9/11 10:47:
   *אם זאת דרך המלך שהוא ישלם:) ויכול להיות שצריך להביא מלך על ישראל במקום הפוליטיקאים. חג שמח סוף שבוע נפלא

   ארכיון

   פרופיל

   עו"ד יעל גיל
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין