כותרות TheMarker >
  ';

  מעט מן האור

  ארכיון

  תגיות

  פרופיל

  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פרשת השבוע - צו , שבת הגדול

  7 תגובות   יום חמישי, 29/3/12, 22:39

  השבת האחרונה שלפני חג הפסח מכונה "השבת הגדול" .

  מספר סיבות לכנוי זה לזאת השבת :

  א . על שום הנס הגדול שארע לבני ישראל לפני צאתם מארץ מצרים שלא פגעו בהם המצרים על שקשרו את השה (שהיה נחשב בעיני המצרים כאלילם) , לרגלי מיטותיהם , והיה מיועד לשחיטה , כמצוות ה'.

   

  ב. על שום שבשבת זאת דורש הרב (המכונה "גדול") בקהילתו בהלכות הפסח.

  ג. מפני המילה "גדול" המופיעה בפסוק האחרון של ההפטרה ,

  "הִנֵּה אָנכִי שלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא".

  הפרשה שקוראים תמיד בשבת שלפני חג הפסח הינה פרשתנו - צו .

   

  קרבן העולה - יסודי לכל הקרבנות

  "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת..." (ויקרא ו, יח).

  ספר ויקרא פותח את תיאור הקרבנות בקרבן העולה, גם פרשת צו פותחת בהמשך העיסוק בקרבן העולה. בהמשך הקרבנות, מלבד קרבן מנחה, שאינו עולה על המזבח, בכל מקום בו התורה רוצה לומר היכן מקריבים את אותו קרבן, אומרת התורה שבאותו מקום בו תשחט העולה, שם תשחט החטאת, כך גם לגבי האשם: "במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם".

  אמנם נכון שמזבח העולה הוא המזבח היחיד שמקריבים עליו קרבנות, ואמנם קרבן העולה  בא תדיר על המזבח, תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, אך בכל זאת מה ראתה התורה להדגיש את קרבן העולה בקרבנות חטאת ואשם- הבאים על חטאים?     

  ספר 'תולדות יצחק' מביא הסבר בעניין זה :

  "העולה שחיטתה בצפון וכן החטאת וזה לפי שלא יִכַּלֵם החוטא במעשה, ולא ידעו בני אדם אם חטא בהרהור או במעשה, שאם ישחט החטאת במקום זולת העולה, ידעו כל הרואים שחטא במעשה, והתורה חסה על כבודן של בני אדם- אף על של החוטאים".

  התורה חסה אף על כבודו של החוטא, וכל הרואה אותו יוכל לחשוב שהביא קרבן עולה הבא כנדבה ולא יתפרסם עניין חטאו ולא יצטרך להתבייש בזה.

  ה'כלי יקר' חולק על הדעה הנ"ל ואף מקשה שהרי יראו שקרבנו לא עולה כולו כליל ,

  וכן שהעולה זכר , לעומת החטאת שהיא נקבה , וכך כן יבינו שקרבנו בא על חטאו .    לכן מביא הכלי יקר הסבר אחר לכך שהתורה מציינת את קרבן העולה - כאשר מדברים על קרבן החטאת :

  "... והנה בעניין העולה יש אומרים שבאה על הרהור עבירה , ויש אומרים שהעולה מן אותן קרבנות אשר בלי עוון ירוצון... והנה לאומרים שיש בעולה צד כפרת חטא ...

  - סיבה לכל חטא כי הלב חומד... ולאומרים שאין העולה באה כי אם דורון ...

  נוכל לומר כי החוטא אחר שנתן ליבו לשוב בתשובה ולהביא חטאת לכפרה , מאז הוא מרוצה וקרבנו מרוצה לפני השם יתברך כאילו הקריב עולה המעולה שבכל הקרבנות" .

  ה'כלי יקר' מביא שני הסברים שונים אחד מהשני. יש הסוברים שקרבן עולה לא בא על חטא ספציפי אלא על הרהורי הלב- לכן מדגישה התורה שגם חטאים שעשה האדם ונתחייב עליהם חטאת (או אשם)- מקורם הוא בהרהור הלב, שעליו בא קרבן עולה.

  עניין אחר הוא שקרבן עולה הינו קרבן נדבה ולכן הוא המעולה מכל קרבן כיוון שהאדם לא מחויב בו על חטא שעשה. גם העניין שהקרבן עולה כולו לה' ללא אכילת בעלים ואף ללא הנאת כהנים - אין בו כלל מחשבה או צד גשמי .

  כך גם החוטא המביא קרבן על חטאו וחוזר בתשובה - הרי קרבנו מרוצה לפני הקב"ה כמעולה שמכל הקרבנות - "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת".

  חווית עבודת ה' שבהבאת קרבן לבית המקדש היא דבר שאיננו מכירים היום, ואיננו מבינים גם עד כמה הוא חסר לנו. מטרת הקרבן היא להעלות את הלב לשמיים ,

  לכוון את כל הרצונות שלנו כלפי רצון ה' .

  זה המיוחד שבקרבן עולה, הנשרף כולו כליל לה' , המכוון את ליבו , מחשבותיו ומעשיו של האדם לעבודת ה' .

  הכל מתחיל מהלב , החטא מגיע מהרהור הלב- אך גם הרהור תשובה , ומתקבל ברצון כקרבן עולה

  - "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי".

   

           

  ''

   

   

  יסודות האמונה שעומדים לזכות עם ישראל במהלך הדורות

   

  "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

  על פי פשט דברי ההגדה , הכוונה כאן היא שהקב"ה הוא שעמד להם לעם ישראל בכל הדורות, כאשר בכל דור רוצים לכלותינו, והקב"ה ברחמיו הגדולים והעצומים מצילנו מידיהם.

  אך מלשון ההגדה ניתן לומר שיש משהו שעמד לזכותם של עם ישראל , דבר ששמר עלינו לאורך כל הדורות , למרות הצרות והייסורים .

  ודאי שהקב"ה בחסדו ובהשגחתו העליונה הוא שמסובב שכנגד כל הסיכויים , עם ישראל חי וקיים , ניצל מהפרעות והגזירות הקשות , מגיע לארץ ישראל ומקים כאן מדינה .

  ובכל זאת עם ישראל במהלך הדורות שמרו על דברים מסוימים שעזרו לנו לשמור על ההבדלים מן הגויים , ולשמור על זכויותינו בשמיים בכדי להינצל מהגזירות .

  "והיא שעמדה..."

          - האותיות של המילה 'והיא' מרמזות על דברים ששמרו עם ישראל וזכות השמירה עליהם היא שעמדה עליהם לפני הקב"ה והצילם מהאויבים :

   ו' - שישה סדרי משנה,

  ה'- חמישה חומשי תורה ,

  י' - עשרת הדברות ,

  א' - אחד אלוקינו , אמונה בא-ל אחד.

  ארבעת הדברים הללו הן הבסיס לאמונה ולתורה שלנו ולקיומנו כעם יהודי , בנים לה' . אמונה באל אחד , כנגד כל התפיסות האליליות שקדמו לעם ישראל , הבשורה של האמונה בא-ל אחד היא הבשורה הגדולה שהעביר אברהם אבינו וכל עם ישראל במהלך הדורות לכלל האומות .

  קיום ולימוד חמישה חומשי תורה , התורה שבכתב שניתנה לנו משמיים, 'נעשה ונשמע', ספר התורה המחבר ומקשר בין כנסת ישראל לבין הקב"ה.

  קיום שישה סדרי משנה כבסיס ויסוד לכל השתלשלות התורה שבעל פה .

  התורה שניתנה לנו ממשיכה לחיות ולהתפתח במהלך כל הדורות , כאשר ניתנה לחכמים החובה והזכות לפתח ולפרש את התורה שבכתב באמצעות הכלים שניתנו למשה מסיני , כיצד ללמוד את התורה .

  אמונה בתורה שבעל פה פירושה אמונת חכמים , הליכה בדרכים ושתייה בצמא של דברי תורתם .

  עשרת הדברות , יש שאמרו שניתן לראות אותם כשורש ויסוד לכל תרי"ג המצוות .

  בכל אופן , עשרת הדברות הם מעמד הר סיני , חווית המפגש עם דבר ה' פנים אל פנים, דיבור לעם שלם שלא מזמן רק יצא ממצרים מבית עבדים .

  בסיס האמונה של עם ישראל הוא מעמד הר סיני - לפני בריאת העולם (ספר הכוזרי) , כיוון ששם חווינו ושמענו את דבר ה' מדבר אלינו , אל עם שלם , ולא אל בודדים כאברהם , יצחק , יעקב או משה רבנו .

  השמירה על יסודות האמונה הללו על ידי עם ישראל במהלך הדורות - עומדים לזכותנו ושמורים על אחדות עם ישראל למרות ניסיונות הגויים להפריד אותנו , לגזור עלינו גזרות או להשמיד אותנו .

        "והיא - שעמדה לאבותינו" .

   

               

  ''

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (7)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     30/3/12 17:32:

   הסברים מעניינים ומחכימים בליווי מוסיקה וזמר מהעבר הרחוק שלי(:
   תודה ושבת מנוחה לך ולכל יקירייך

     30/3/12 17:28:
   כרגיל אתה מחכים אותנו בדבריך שלמה! תודה ושבת שלום
     30/3/12 13:49:
   שבת מבורכת ומוארת. תודה על הפוסט המעשיר כהרגלך ♥
     30/3/12 12:09:
   שתהיה לך ולבני ביתך שבת נפלאה.
     30/3/12 09:04:
   שבת שלום...
     29/3/12 23:35:

   לא הבנתי עד הסוף את ההסבר של הכלי יקר במחלוקותו על ההסבר של תולדות יצחק.

   והרי עולה היא נדבה. משהו מרצון טוב.

     29/3/12 23:12:
   תודה על פוסט מעניין ומושקע:)