כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  מעט מן האור

  ארכיון

  תגיות

  פרופיל

  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פרשת השבוע - נשא

  9 תגובות   יום חמישי, 31/5/12, 22:45

    קרבן חטאת נזיר

  "... איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'. מיין ושכר יזיר... כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו... על נפש מת לא יבוא..." (במדבר ו') .

  שלושה איסורים גוזר על עצמו אדם שרוצה להיות נזיר לה': התרחקות מיין , מתספורת ומטומאת מת .

  תקופת הנזירות הינה מוגבלת (לפחות שלושים יום) וכמו כללי הנזירות ישנם גם חוקים לננזיר ביום בו מלאו ותמו ימי הנדר :

  "והקריב את קרבנו לה'... וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת..."

  - בין קרבן העולה והשלמים מביא הנזיר גם קרבן חטאת .

  כמובן נשאלת השאלה - מדוע צריך הנזיר להביא קרבן חטאת? וכי במה חטא?

  - הרי נדרו להיות נזיר לה' היה התעלות והתקרבות לה' בהתרחקותו מכמה וכמה עניינים של העולם הזה , מדוע עליו להביא אל המקדש קרבן חטאת ?!

  הגמרא במסכת נזיר מביאה קושיה זאת - ובתירוצה יש מחלוקת :

  הדעה הראשונה היא שהוא מביא קרבן חטאת מכיוון שלא נזהר מטומאת המת ,

  ואילו ר' אלעזר הקפר טוען שהחטא הוא בעצם נזירותו 'על שציער עצמו מן היין' . השפתי חכמים על רש"י כאן מסביר שבודאי שיש מצווה בנזירות , ועוד חז"ל אומרים שכל הרואה סוטה בקלקולה - יזיר עצמו מן היין (הלימוד הוא מסמיכות הפרשיות שבין סוטה לנזיר) , אך בכל זאת יש כאן עבירה קצת שציער עצמו מן היין - אך זה לא פוגע במצווה כשלעצמה (והוא מוכיח זאת מתענית חלום בשבת שמתענה בשבת , אך מתענה שוב על התענית שהתענה בשבת).

  כלומר , לפי ר' אלעזר הקפר התורה נתנה לנו הגבלות והרחקות שונות מענייני העולם הזה , אך בשאר הדברים התורה התירה לנו אותם ולכן התרחקות מהם יש בזה טעם של חטא , של החטאת המטרה של שימוש בכל ענייני העולם הזה שנתן לנו הקב"ה .

  ה'כלי יקר' בונה עוד קומה נוספת על גבי הדברים הנ"ל :

  "... מדאצטריך להתקשר בנזירות, זה יורה כי הוא יודע בעצמו שאין מעצור לרוחו , על כן הוא קופץ ונשמע כנגד יצר הרע , ובזה גרם לעצמו צער כי כל דבר הנִדור - יצרו תוקפו ביותר... לא דייך במה שאסרה עליך תורה במאסר של היצר הרע ... העובר בבל תוסיף , הרי הוא מוסיף בגירוי היצר הרע ... נזיר זה נקרא חוטא הן מצד שקודם נזירות היה כעיר פרוצה ... עד אשר הוצרך להתקשר בנזירות ... הן מצד שבהיותו נזיר הוא מגרה היצר בנפשיה...".

  - כלומר , התורה אסרה דברים מסוימים - והיכן שיש איסור - שם היצר מגיע ומנסה להתגבר - אך התורה נותנת עזרה באותם קומות בהם אסרה דברים מסוימים על האדם .

  אדם שצריך להתרחק מראה שעד עתה הוא לא הצליח לשלוט כראוי ביצריו עד שנדרש לנזירות - אך כאן הוא מוסיף בעיה שכאשר יש איסור חדש - היצר יבוא לנסות להחטיא כאן את האדם ובזה אין את שמירת התורה מפני ניסיונותיו של יצר הרע להחטיא את האדם .

  הרמב"ן מסביר הסבר אחר :

  "ועל דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא... כי עתה נזור מקדושתו ועבודת ה' , וראוי היה לו שיזיר עצמו לעולם ... והנה הוא צריך כפרה בשובו להיטמא בתאוות העולם"

  - כלומר ראוי לאותו אדם להיות תמיד במדרגה כה גבוהה, וקרבן החטאת בא על הירידה שבאה לאחר סיום תקופת הנזירות , כאשר הוא יורד במדרגת הקדושה כאשר חוזר להיטמא בענייני העולם , לאחר שהיה במדרגה גבוהה יותר .

  מתוך מכלול הדעות הללו ניתן לסכם שיש צורך בהתקדמות רוחנית שלב אחר שלב , לפי הדרכות התורה וחז"ל.

  בקפיצות חזקות מידי - עלולה לבוא נפילה , כפי שאמר הרמב"ן שיש חטא בעצם הנפילה מפסגה גבוהה .

  וכפי הנראה מדברי חז"ל עיקר עבודת ה' היא בחיי היום יום , בחיי השגה בהתמודדות עם ענייני העולם הזה - ודווקא בריחוק מהם באמצעות נדר אתה מזמין את מלחמת היצר הנלחם בכל דבר המוגדר כאסור.

  אם כי חייבים לומר שבוודאי שיש מקום לנדר הנזיר - הרי התורה דיברה על מציאות שכזאת , ובוודאי שמקרה שבו האדם מרגיש , כמו שאמר כלי יקר , שהוא נמצא ללא גבולות וללא רסן - אז חייב האדם עבודת תיקון משמעותית בכדי להגיע ליראת שמיים ואז עליו להתרחק יותר ממה שרגיל בו גם מענייני העולם הזה המותרים .

  אך המציאות של 'לכתחילה 'היא עבודת ה' בחיי השגרה בקו עלייה ובהתקדמות רוחנית , תוך שימוש בעולם הנפלא שנתן לנו הקב"ה- 'להנות בהם בני אדם' .

   

  מדרגות בהתגלות ה' בעולם

  מחנה ישראל היה מסודר בסדר מופתי ובכללים במדבר - מחנה ישראל , מחנה לוויה ומחנה שכינה .

  כל צרוע , זב וטמא היה צריך להיות מורחק מן המחנה .

  מה העניין של הסדר הזה ושל ריחוק המצורעים והטמאים ?

  השפת אמת מסביר שמציאותו של הקב"ה בעולם נסתרת - "והארץ תוהו ובוהו"

  - אך לאחר שברא הקב"ה את האור אז מציאות ה' הייתה ברורה בעולם , אך כידוע את אותו אור גנז הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא , כיוון  שהעולם לא מסוגל להכיל את האור העליון הזה .

  לכן בכדי לראות את האור האלוקי העליון בעולם יש צורך להסיר את כל המחסומים והקליפות שיש ולהגיע אל הנקודה האלוקית הפנימית המחייה את העולם בכלל , וכל פרט ופרט.

  עם ישראל הם 'כלים להופעתו של הקב"ה העולם .

  דרך עם ישראל הקב"ה מתגלה לכל העולם.

  כלי - כהנים , לווים , ישראלים - גם בתוך עם ישראל יש צורך בכללים , בסדר , במדרגות בכדי לגלות את האור האלוקי מהנקודה הפנימית יותר כלפי חוץ .

  ככל שהדבר רחוק יותר מהגילוי האלוקי זה בגלל שיש בו יותר קליפות ומחיצות , אך ודאי שהקב"ה מופיע בכל העולם - אך במקומות רחוקים יותר יש יותר הסתר .

  אם כן , לגבי הנפשות  , בני האדם , דרך עם ישראל הקב"ה מתגלה בתורה ברורה יותר, דרך פחות מחיצות וגם בישראל - הכוהנים העובדים לפני ה' השכינה מתגלה בהם בעוצמה גדולה יותר.

  וכפי שקיים הדבר בנפשות , כך העניין הוא לגבי מימד הזמן בעולם .

  כלומר , בשבתות ובמועדים ההתגלות של ה' בעולם ברורה יותר .

  כל יהודי מרגיש בשבת יותר רוחניות , מציאות ה' מתגלה ללא המחיצות הקיימים בימי החול .

  השבת היא 'זכר למעשה בראשית' - כמו ששבת היא גם 'מעין העולם הבא' - כיוון שבשבת יש טעם של אותה התגלות אלוקית עליונה ברורה וללא מחיצות שהייתה קיימת בימי בראשית וכפי שקיים בעולם הבא .

  אם כן , לגבי המצורעים והטמאים - בגלל טומאתם יש בהם יותר מחיצות להופעתו של הקב"ה ולכן מצווה התורה לשלח אותם מן המחנה , ממחנה ישראל בו מתגלה השכינה .

  אומרים חז"ל שמתן תורה נתרפאו כל המומים של בני האדם , כלומר עיסוק בתורה מסיר מהמחיצות , ובלימוד התורה מגיעים לקרבה אלוקית גדולה יותר, עם פחות אמצעים ותיווכים .

  האדם מורכב מגוף גשמי ומנשמה אלוקית .

  הגוף הוא המסתיר את התגלות ה' - ולכן כאשר מנמיכים את העיסוק מצרכי הגוף

  - כאשר הגוף הוא טפל והנשמה עיקר - אז מתגלה הקב"ה דרך האדם .

  לכן הדרך היא - העיסוק בתורה , שמגבירה את אור הנשמה האלוקית שבאדם .

           

  ''

  דרג את התוכן:

   תגובות (9)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     2/6/12 18:39:
   אכן יש דרגות התגלות, ככל שמסירים יותר קליפות ומחסומים כך חווים יותר אור זה...
     2/6/12 17:17:
   תודה שלוימלה ושבת שלום
     1/6/12 18:51:
   שבת שלום לך איש יקר ולכל משפחתך!
     1/6/12 16:59:
   שבת מוארת ומבורכת איש יקר ♥
     1/6/12 15:55:
   שבת דבש.
     1/6/12 09:53:
   shabat shalom
     31/5/12 23:54:
   מאחלת לך ולכל משפחתך , סופ״ש מבורך:)
     31/5/12 22:49:
   שבת טובה ושלווה
     31/5/12 22:48:
   מרתק, אבל....