כותרות TheMarker >
  ';
  0

  האיכות הפעילה או האיכות היוזמת באסטרולוגיה

  17 תגובות   יום שלישי, 3/7/12, 19:31

  האיכות הפעילה, שבד"כ יותר מדויק לקרוא לה "היוזמת" ואפשר לקרוא לה גם קרדינלית/ בונה/ יוצרת / מתחילה, היא הראשונה שבין 3 האיכויות שבגלגל המזלות – נושא עליו דיברתי בעבר באופן כללי. לאיכות היוזמת שייכים כל 4 המזלות שמספרם הסידורי בגלגל המזלות מתחלק ב-3 עם שארית של 1. מזל השייך לאיכות זו מגיע אחרי מזל השייך לאיכות המשתנה/ניידת/מסתגלת.  כמו האסוציאיציה שהשם מעורר היא מסמלת התחלות של משהו או נסיון ליצור דבר מה, אפשר ש"כאילו משום מקום". מאפיני האיכות הזו  הם: יוזמה, פעילות, גישה אקטיבית, נסיון להעמיד דבר מול דבר וגישה תחרותית. איכות זו מסמלת התחלות, את השלב בו בו מנסים ליצור ולגבש משהו, אך בד"כ שום דבר עוד לא יהיה בו מספיק מבוסס ומגובש.

   

  אנשים שבמפת לידתם יש דומיננטיות של איכות זו הם בעלי יכולת להנהיג אנשים אחרים במובן של להתוות דרך ויש ביכולתם ליזום דברים וגישתם היא אקטיבית ואף תחרותית. עם זאת, בד"כ לא יהיו מסוגלים לנהל ולארגן את הקיים כאשר מה שיזמו או ניסו ליצור התגבש והתבסס והגיע לשלב התחזוקה והניהול השוטף.  השלב בו דברים מגובשים ומבוססים ויכולת ניהול וארגון הקיים מסומלים ע"י האיכות הבאה – האיכות היציבה. האיכות עלולה במקרים שליליים להתבטא בחוסר מנוחה ובמקרים מסוימים אף בגישה אנוכית. מבחינת עונות השנה (והרבעונים בגלגל המזלות המקבילים להן) מזל השייך לאיכות זו הוא הראשון שבכל עונה והאיכות מסמלת את פתיחת העונה.

   

  כמובן שכמו שלא חייב להיות שבכל מזל מתבטאים כל התכונות של היסוד אליו הוא שייך כך גם לא חייב להיות שכל התכונות האופייניות לאיכות היוזמת יתבטאו במזל מסוים השייך אליה. מתוך פירוט ביטויי האיכות במזלות השונים ניתן לראות שביטוי האיכות היוזמת במזלות האש והאדמה הוא מהסוג היותר "מחוספס", התחרותי והמורגש וביטוי האיכות הוא יותר מלא ואילו במזלות האוויר והמים הביטוי הוא פחות מורגש ומלא ואף קיימים (באופן פרדוכסלי לכאורה) תלותיות ופסיביות שדווקא הן אלו שדוחפים לפעילות ויוזמה בתחומים בהם קשור היסוד. הסיבות לכל אלו הן שאש ואדמה הם יסודות "יבשים" ו"חזקים" ואילו אוויר ומים הם יסודות "לחים" ו"חלשים".

   

   עוד אנחנו רואים שבמזלות המופנמים הפעילות והיוזמה נועדו ליצור בטחון בעוד שבמזלות המוחצנים הפעילות והיוזמה נועדו להשפיע על אחרים וכן לגבש את הזהות. בנוסף לכך המזלות גדי וסרטן מאופינים גם בשמרנות (שלכאורה נוגדת תכונות איכות זו). ניתן לסכם ולומר שהטלה מסמל הכי הרבה תכונות איכות זו, אחריו הגדי הכי הרבה, לאחר מכן המאזניים ואילו מזל סרטן מסמל הכי פחות תכונות איכות זו. להלן התבטאות תכונות האיכות בכל אחד מ-4 המזלות השייכים אליה:

   

  מזל טלה (יסוד:אש, כיוון: מוחצן, עונה:אביב)הטלה הוא המזל היחיד המסמל פעילות ויוזמה בכלל ולא רק בתחום מסוים. הוא בא לאחר מזל דגים (השייך לאיכות המשתנה/מסתגלת) הסוגר את גלגל המזלות ומסמל "תוהו ובוהו" ובלבול ו"רב גוניות של נשמות בים הנשמות" ומתוך תוהו ובוהו זה, מזל טלה שהוא הראשון בגלגל המזלות מסמל את הבריאה וכן ראשוניות והתחלות. כמזל אש מה שמניע אצלו את הפעילות והיוזמה, גישתו התחרותית ורצונו לנסות דברים חדשים (כמזל הראשון בגלגל המזלות) זה האגו, ה"חיות" וההתלהבות. ולא רק בשביל עצמו ינסה ליזום, אלא גם יהיה "מנהיג העדר" והחלוץ הולך בראש המחנה.

   

   ואולם, הטלה כמזל יוזם/מתחיל מתקשה ליהנות בעצמו מפירות מעשיו ולהגיע לשלב המנוחה והנחלה, תמיד יחוש צורך למצוא אתגרים חדשים וכאשר חזונו קורם עור וגידים ומגיע שלב התחזוקה והניהול השוטף - ישאיר משימות אלו לבאים אחריו. כמי שעסוק בגיבוש ה"אני" ובתחרותיות הוא גם אנוכי. כמזל השייך לעונת האביב ופותח אותו וכמזל הראשון של הרבעון המקביל לאביב בגלגל המזלות ושניתן אולי לכנות "השלב האינדיבידואלי", הטלה מסמל את "הלידה של האני" (סוג של התחלה). כמו כן, כיוון שרבעון האביב מסמל היכרות גולמית עם תכונות האיכויות, הרי שכמזל אביב זהו המזל שבו תכונות האיכות היוזמת או הפעילה מתבטאות באופן הכי מלא ו"גולמי" כשמתוודעים למשמעות של פעילות ויוזמה בכלל.

   

  מזל סרטן (יסוד:מים, כיוון: מופנם, עונה:קיץ)הפעילות והיוזמה שמסמל הסרטן כשייך ליסוד המים הרגשיממוקדים בתחום הרגשי ומושפעים מצורך רגשי. אופיו התלותי והפסיבי גורם לו לצורך לבנות לעצמו בטחון רגשי ע"י גיבוש זהות קבוצתית כחלק ממשפחה, שבט או אף לאום, ואולם המזל מסמל את בניית הבטחון ולא ההגעה עצמה אל הבטחון. הצורך בבניית  בטחון במסגרת קבוצה נובע גם מהיותו המזל הראשון שבין שלושת מזלות הקיץ (כמזל יוזם). מהות רבעון הקיץ היא השתיכות לקבוצה. כמו כן, כמזל השייך לרבעון הקיץ ולא לאביב, הפעילות והיוזמה של מזל סרטן הם כבר בתחומים מסוימים בלבד ולא פעילות ויוזמה בכלל כמו אצל הטלה. רצון הסרטן לבנות לעצמו זהות קבוצתית ובית בא אחרי הרב גוניות, הסתגלנות לזהויות שונות  וההימצאות בתנועה של מזל תאומים הקודם לו השייך לאיכות הניידת/מסתגלת.

   

  מזל מאזניים (יסוד:אוויר, כיוון: מוחצן, עונה:סתיו) הפעילות והיוזמה שמסמל המאזניים כשייך ליסוד האוויר  האינטלקטואלי והתקשורתי ממוקדים בתחומי השכל והתקשורת ומהותם ייזום משא ומתן בין 2 צדדים לצורך שיתוף פעולה וקבלת החלטות סופיות משותפות. עם זאת, בד"כ מזל זה מתקשה להגיע לבדו להחלטה סופית. גם מזל זה הוא תלותי באופיו או לעיתים אף פסיבי. מהות רבעון הסתיו היא הכרת הזולת וכמזל יוזמה המאזניים הוא הראשון שבין שלושת מזלות רבעון זה ופעולותיו כאמור יש בהן יוזמות להכרת הזולת. גם במזל זה הפעילות והיוזמה הם בתחומים מסוימים בלבד. רצון המאזניים ליצור משא ומתן בין דיעות שונות וכן שותפות בין אנשים באה לאחר שבמזל בתולה הקודם לו השייך לאיכות המסתגלת/ניידת היה "מיון" של "מגוון נתונים" ומתוך כך המאזניים מנסה לגבש איזושהי החלטה .

   

  מזל גדי (יסוד:אדמה, כיוון: מופנם, עונה:חורף)הפעילות והיוזמה שמסמל הגדי כשייך ליסוד האדמה המעשי והחומרי ממוקדים בתחומים חומריים ומהותם גישה יוזמת ופעילה ותחרותית או אף אנוכית לשם הגעה להישגים בתחום החומרי כגון קריירה. ההישגים מגיעים בד"כ, אם וכאשר, רק בגיל מאוחר והמזל מסמל עבודה סיזיפית. מהות רבעון החורף היא בין השאר סיכום ההישגים בחיים וכמזל יוזמה הגדי הוא הראשון שבין שלושת מזלות רבעון זה ופעולותיו כאמור יש בהן יוזמות על מנת להשאיר מוניטין לאחר שהאדם ילך לעולמו. גם במזל זה הפעילות והיוזמה הם בתחומים מסוימים בלבד. פעילות הגדי ליצירת הישגים ומוניטין בעולם באים לאחר טיולים ברחבי העולם של המזל הקודם קשת השייך לאיכות הניידת/מסתגלת.

  דרג את התוכן:

   תגובות (17)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
   אני מזל גדי. מאמינה בלהשיג את המטרות שלך בעצמך, בחריצות, בלי לסמוך על אף אחד אחר.
     10/7/12 11:17:

   צטט: silentscream 2012-07-10 11:01:57

   אני מהרהרת על האיכויות שמגיעות עם עוד מספר כלים בחיים, ובעצם הם נועדו לחשל לחדד ולזקק את האיכויות האלה. תודה. נהניתי.

    בבקשה. באסטרולוגיה משמעות האיכות, שבאה מהמילה "איך", היא כיצד שייכות המזל ליסוד מסוים (אש, אדמה , אוויר ומים) ואפילו לכיוון מסוים (מוחצן ומופנם) באה לידי ביטוי בתכונות המזל. בעיקר אסור לשכוח את חשיבות היסוד אליו שייך המזל, אבל בגלל שלפעמים קשה יותר להבין שייכות של מזל לאיכות מסוימת מאשר את שייכותו ליסוד מסוים, אז אני מפרט יותר בנושא האיכויות.

     10/7/12 11:01:
   אני מהרהרת על האיכויות שמגיעות עם עוד מספר כלים בחיים, ובעצם הם נועדו לחשל לחדד ולזקק את האיכויות האלה. תודה. נהניתי.
     7/7/12 13:52:

   צטט: א.פ.ר.ת. 2012-07-07 11:25:17

   אכן מאמר מרענן-התמצאות בגלגל המזלות... מדהים כמה ידע יש באסטרולוגיה, מעבר למזלות עצמם - האיכויות שמשותפות לקבוצות של מזלות, השפעות על הכוכבים, הבתים ועוד ועוד... מאמרך רענן לי את הנושא הזה של האיכויות... מאמר אכן מעורר מחשבות... היכן אנו יכולים להיות יותר יוזמים ויוצרי שינוי בחיינו (גם אם איננו שייכים למזלות האיכות הקרדינלית), באילו הזדמנויות ניתן להתוות דרך ולהתחרות בעצמנו, אך גם כיצד לשמר את המצב החדש ולבסס את הישגינו...

   תודה רבה. ועד כה בפוסטים הרבים שכתבתי באסטרולוגיה עוד לא דיברתי על מאפיני הכוכבים וההיבטים שביניהם. מה שמיוחד באיכויות של המזלות (יוזמה, יציבות וסתגלנות/ניידות) לעומת היסודות (אש, אדמה, אוויר ומים) או אפילו הכיוונים (מוחצן ומופנם), זה שבעוד שאצל כל מזל קל למצוא כמה תכונות אופי שמתאימים ליסוד שלו ובכל מזל אפשר למצוא משהו באופי שנוטה יותר לכיוון המוחצנות או המופנמות, בניגוד לכך ההבנה של איך כל מזל שייך לאיכות מסוימת היא לא תמיד פשוטה. זה נכון למשל שקל להבין איך מזל טלה שמסמל פעילות ויוזמה בכלל וכן התחלות ובריאה שייך לאיכות היוזמת, אך יותר קשה להבין את שייכותו של מזל סרטן לאיכות זו. וזה רק דוגמא אחת. בנוסף לאיכויות היוזמת והיציבה ישנה גם את האיכות הניידת/מסתגלת שבה לאחר האיכות היציבה שבה, בין השאר, עוסקים בשאלה היכן אפשר או צריך להתגמש מכל מיני בחינות או לראות תמונה יותר רב גונית ועוד מאפינים של איכות זו.

    

     7/7/12 11:25:
   אכן מאמר מרענן-התמצאות בגלגל המזלות... מדהים כמה ידע יש באסטרולוגיה, מעבר למזלות עצמם - האיכויות שמשותפות לקבוצות של מזלות, השפעות על הכוכבים, הבתים ועוד ועוד... מאמרך רענן לי את הנושא הזה של האיכויות... מאמר אכן מעורר מחשבות... היכן אנו יכולים להיות יותר יוזמים ויוצרי שינוי בחיינו (גם אם איננו שייכים למזלות האיכות הקרדינלית), באילו הזדמנויות ניתן להתוות דרך ולהתחרות בעצמנו, אך גם כיצד לשמר את המצב החדש ולבסס את הישגינו...
   יפה ומעניין.. תודה! שבת שלום :)
     4/7/12 13:06:
   מרענן הגיוון באיכותו הקבועה של הטקסט. :)) תודה אמיר.
     4/7/12 10:29:
   תודה אמיר
     4/7/12 09:27:
   מעניין.... תודה...
     4/7/12 07:27:

   צטט: אורי זמיר 2012-07-04 07:07:39

   מה עם העקרבים.....??

    שייכים לאיכות הבאה- האיכות היציבה.

     4/7/12 07:07:
   מה עם העקרבים.....??
   טלה או גדי על האש, באמת היה מתאים.
     3/7/12 23:28:
   מעניין מאד.
     3/7/12 21:42:
   כתבת מקסים... אשוב לבקרך.
   תודה לשיתוף..מעניין בעיניי,ערב נפלא.
     3/7/12 20:40:

   תודה ששיתפת...

   מעניין ומרתק

   צחיתוש

     3/7/12 20:12:
   אמיר - תודה וערב נפלא

   ארכיון

   פרופיל

   אמיר ניצן
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין