כותרות TheMarker >
  ';

  כופה הפוך

  אתר פלנידרומים ושעשועי לשון

  פוסטים אחרונים

  תולדת דלות

  0 תגובות   יום שבת, 17/11/12, 22:47

  אבחת מגל פילוש כובשני            ינשבו כשולי פלג מתחבא

  אבן תמיד בוערת במה                המבתר עובדי מתנבא

  אבס רטפש הבולעת לפטם           מטפלת  עלובה שפטר סבא

  אבר דאבה אחרי חג                    גח  ירח אהב אדרבא

  אלול אחראי טבל המך                כמה לבט יארח אלולא

  אלך בשבח  עמק זורח                 חרוז קמע  חבש  בכלא

  אלם תמהוני משגב                      בגשמי נוה מתמלא

  אלמן עלוב נורא ינבא                  אבני ארון בולע  נמלא

  אלף תמיד ראשית מאה                האמת ישאר די מתפלא

  אם אין קמח הן שמירה                הרי משנה חמקני אמא

  אמץ  הלוך רבת סם                    מסתבר כולה צמא

  ארב  תסמא כפי אפשר                רשף איפכא מסתברא

  ארקיע דמיוני גל                        לגינוי מדע יקרא

  בוחר ירד ביציאה                       האיצי בדרי  רחוב

  בוקעת זמרת צומח                      חמוצת רמז תעקוב

  בוקר לחלוחי גשום                     מושג יחולחל רקוב

  ביבר באוש בגין בוז                    זוב ניגב שואב רביב

  ביס בולבל יקלח                         חלקי לבלוב סיב

  בישום חרוב תגרע                      ערגת בורח מושיב

  ביתן בקוע חוטב אץ                    צא בטוח עוקב נתיב

  בך שלם יצור תותים                   מיתות רוצים לשכב

  בכר להדר פני כידון                    נוד יכין פרדה לרכב

  בעות מעקרת בישות                    תושיב תרקע מתועב

  בצוע  בכורה עבור                      רובע הרוכב  עוצב

  ברעל רואי השחור                      רוחש היאור לערב

  ברקע פולח במים שרוט               טור שמים בחלוף עקרב

  גודל הכחול מוקיע נתון                נותן עיקום לו חכה לדוג

  גועל נפשך מבועת הומת              תמוה תעובם כשפן לעוג

  גוער ענק בשן נערת פרות            תורפת רענן שבק נער עוג

  גור אלפקות יונק פיטמה              המטיף קנוי תוקף לארוג

  גורסת רמץ מנות חתך                 כתחתון מצמר תסרוג

  גורע לחושק שפתי                      יתפש קשוח לערוג

  גז גזי עיזה פזיזה                        הזיז פה זיע יזגזג

  גזם תמר יצבר חלוק                    קולח רב ציר מתמזג

  גלגל לסגן הכנף                          פנכה נגס ללגלג

  גלד מדוד תא דופק                      קפוד את דוד מדלג

  גלפם מגד עבש גוצי                    יצוג שבע דגם מפלג

  גרב מרקד בהליכת נפץ                צף נתכי להב דקר מברג

  גרדם עורך דין דחוי                     יוחד ניד כרוע מדרג

  דודן לשגר בדרמה                      המרד ברגש לנדוד

  דוקרן טאטא עקשן                      נשקע אטאט נרקוד

  דושה ישלב דפוס גישה                השיג סופד בלשי השוד

  דחי בפרוטה ידיד לצרה                הרץ לדידי הטורף ביחד

  דחף יאכן איה הפלדה                   הדלפה היא נכאי פחד

  דלח ברחש אנדרטה חתם              מתח הטרדן אשחר בחלד

  דלת בצעדי צבתו חובשת               תשבוחות בציד עצב  תלד

  דרת  חצר גור הלא                      אל הרוג רצח  תרד 

  האנשה באוב ליתמות צאני            ינאץ תומתי לבוא בהשנאה

  הארבה  ימדוד פימה                    הם יפדו דמי הבראה

  הביא רוטן ליד מפגין                   ניגף מדי לנטור איבה

  הביט כשכש למגן דודה                הדוד נגמל שכשך טיבה

  הבין מקינים צרתם                      מתרץ   מיניק   מניבה

  הביעה העגה בריק                       קיר בהגעה העיבה

  הבירית תחת שמלה                     הלם שת חתת יריבה

  הבכרה תכרע בוטחת                   תחטוב ערכת הרכבה

  הבלעה געל טרופי                       יפורט לעג העלבה

  הברחה לכיפה בהר                      רהב הפיך להחרבה

  הגורעים לתהליך ממוזג                גזום מכילה תלמי ערוגה

  הגות כוכב  נוגה  חרוץ                 צורח הגון   בכוך תוגה

  הגילאים חמש פלוס                     סולף שמחמיא ליגה

  הגישה המענה בהקראה                הארקה בהנעמה השיגה

  הגסה ביבשה תחלוש                   שולחת השבי בהסגה

  הגפה בכבס כמות  עצומה             המוצע תומך סבך בהפגה

  הגשה בהסטה תשוב                    בושת הטסה  בהשגה

  הדום חלון התישה                       השיתה נול חמודה

  הדומה לאשת הזבן                      נבזה תשאל המודה

  הדים במגפן הזיעה                      העיזה נפגם במידה

  הדיף ריחות פרעוש                     שוער פתוחי רפידה

  הדלחה  הערכה לחרום                מורח להכרעה  החלדה

  הדלקה לחרוך זורחת                   תחרוז כורח להקלדה

  החולש המורם מציץ                    ציץ ממרום השלוחה

  החום קנחת מבושל                    לשובם תחנק מוחה

  החורמה בירי תותח ירפה              הפריח תותי ריבה מרוחה

  החותר תשקיע  בסחי                  יחס בעיקשת רתוחה

  החמץ הבער הגעל התמר              רמתה לעגה רעבה  צמחה

  החנה רכב מטובע בהפקה             הקפה בעבוט מבכר הנחה

  הך רעם וברקים  חולל                 ללוחמי קרב ומערכה

  הכובשת יצר  אדם עמל               למעמד ארצית שבוכה

  הכילה  בצל נסורת הלענה            הנעלה תרוסן לצב הליכה

  הכל ממש רע רוקם                     מקור ערש ממלכה

  הכר במשגה מגולל                      ללוגם הגשם ברכה

  הלחם  מהביל רודה                     הדור ליבה ממחלה

  הלצה שרק בהרעשה                   השערה בקרש הצלה

  המזג הרוכש בינה                       הניב שכור הגזמה

  המח ניצח הביס הנשמה                המשנה סיבה חצי נחמה

  המחליט מתלבט הוא מתעקש         שקעתם או הטבלת מטיל חמה

  המלחה  בהחמצה והחרפה             הפרחה והצמחה בהחלמה

  המעטה ביוגה ורובה יאבה            הבאי הבור והגוי בהטעמה

  המקנא נושך  חטוב שם               מש בוטח כשונא נקמה

  המשגה בהגד ממליץ                   צילם מדגה בהגשמה

  הנבה בהשבלה לחסון                  נוסח להלבשה בהבנה

  הנצחה בהדרן שורק                    קרוש נרדה בהחצנה

  הסבה להשתה תופר                    רפות התשה להבסה

  הסדנה תגלף מתכות                    תוכתם פלגת הנדסה

  הסיני מיפן רקדן                         נד קרנף ימי ניסה

  הסכם תרומת כליה                      הילך תמורת מכסה

  העברה רף עוברי                        ירבוע פר הרבעה

  העשרה מושא אורקל                   לקרוא אשום הרשעה

  הפוגם סרק במרות נאם                מאן תורם בקרס מגופה

  הפולחת תשרוד  המוגף                פגומה דורשת תחלופה

  הפורח השיא בחור                      רוחב אישה  חרופה

  הפיצה אכן קנח במזורז                 זרוזם בחנק נכא  הציפה  

  הפיקה  זום הסרט הזר                  רז  הטרסה מוז הקיפה

  הפרטה בכלכלת יחוד                   דוחי תלכלך בהטרפה

  הפרע חץ  ימין  גרוע                   עורג  נימי  צח ערפה

  הפרץ בהכרח חתר דאה                האד רתח חרכה בצרפה

  הפרשה רוקח חרחר                     רחרח חקור השרפה

  הציל מרבד מחרפה                      הפרח מדבר מליצה

  הציף קרוב בקשות                       תושק בבור קפיצה

  הקהל לעלובי נפש שח                  חשש פן יבולע ללהקה

  הקפאה בחווט נחתות                    תותחן טווח בהאפקה

  הקרבה תרגש ליצן                       נציל שגרת הברקה

  הקשבה  טלפנה חיגה                    הגיחה נפלטה בשקה

  הרגי בז מותי  ראה                       האר  יתום זבי גרה

  הרגשה תקפה שורדת                    תדרוש הפקת  השגרה

  הרהבה בהרמה נתעד                    דעתן המרה בהבהרה

  הרומז חידה גרף בלבל                  לבלב פרג הדיח זמורה

  הריב חורחר בהעזה                      הזעה ברחרוח  בירה

  הרימה לחוד להנחתה                    התחנה לדוחל המירה

  הריעה הללי השחל  סב                 בס לחשה יללה העירה

  הרעבה  לשם המחשה                   השחמה משל הבערה

  הרשאה רשאי לחתום                    מותחל יאשר האשרה

  השפך הכרוך בהגעלה טפטף           פטפט הלעגה בכורך  הכפשה

  השקה בכור  כובס הלך דהה           ההד   כלה סבוך רוך  בהקשה 

  התנקש טיפש מוקרן                      נרקום שפיט שקנתה

  התעקש השוכר לספור                   רופס לרכוש השקעתה

  וילון אריג אדום                           מודאג ירא נוליו

  ויש  כעס רוגז רוח                       חורז גורס עכשיו

  ורוד   ינבוט  עמי מיעוט                טועים ימעטו בני דורו

  ורום  משכר נמהל                        להם נרכש ממורו

  זגג חיבר על שמשה                      השמש לערבי חג גז

  זכר תמול  שלשום                       מושל    שלו מתרכז

  זעם עצור  כמינוי כבוש                שובך יונים  כרוצע מעז

  זקן תמיר וקמצן פועם                  מעוף נץ מקורי מתנקז

  חבוש מצח לבן ייחל שן                נשלח יין בלחץ משובח  

  חבט מכות  נשעה הבורא               ארובה העשן תוך מטבח

  חולד הוקם  משנות  השישים גא    אגם ישישה תונשם מקוה דלוח

  חולי גרעת  מחולה                      הלוחם תער גילוח

  חולם גדי בר תיש                       שי  תרבי דג מלוח

  חורט לוח כשלל כבד ערך            כרעד בכלל שכחו לטרוח

  חורץ לשון איל גרם                    מרגלי אנוש לצרוח

  חלוק משי  רחב צחור                  רוחץ  בחריש מקולח

  חלוש מרעיב עדין                       נידע ביער משולח

  חס פורף כיסן רתך                     כתר נסיך פרוף סח

  חסמת בלוק טורי מרוהט              טהור מירוט קולב תמסח

  חרס נקנח במרק תפל                  לפת  קרם בחנקן  סרח

  חרפושית תמימות יוהרה              הרה ויתומים תתישו פרח

  חרפת רכיכה תנחת                     תחנת הכיכר תפרח

  חרצן נבג ירקרק                        קרקרי  גבן נצרח

  חרק קפוא חותם גומי                  ימוג מתוח אופק קרח

  טוב חבר ברעם מורד                  דרום מערב רב חבוט

  טול בלול פס כתום                     מותך ספלול בלוט

  טורף בקריות יאמת                    תם איתו ירק בפרוט

  טלף יפיפה הוד יוהד                  דהוי דוה הפיפי פלט

  טלק מפודר יוסח גרוס               סורג חסוי רדוף מקלט

  טרחן שגלש חפן חפת                תפח נפח שלג שנחרט

  טרש רע  ניע חט יסיר רוע         עור ריסי טח עין ער שרט

  ידדה גיס מבצע  מבט ארד         דר אטב מעצבם סיג הדדי

  ידמע מליץ  מחתרתי                 יתרתח מצילם עמדי

  יוצמתו תחתן מעט                    טעם נתח תות מצוי

  יוצר רציונל שקר                    רק שלנו יצר רצוי

  יחסן שרוי בתואמי ילד              דלי ימאות ביורש נסחי

  יחפן גרוב תג יחידה                  הדיחי גת בורג נפחי

  יחצן דש  ידחף בלבו                 ובלב פחדי שד נצחי

  יפודר אפם כדבעי                    יעבדך מפאר דופי

  יפוי כח לבורסה              =      הסרוב לחך יופי

  יצוב  בקי תבונת הגזם              מזגה תנובת יקב  בוצי

  יצול חלשלוש רתום                 מותר שולשל חלוצי

  ירידה תשובי בהרצה                הצרה ביבושת הדירי

  יריעה תשכור חיט בד               דב טיח רוכשת העירי

  ירצו נחיל שפנפני דשא             אשד ינפנף שליח נוצרי

  ירקיע סרטני אגרא                   ארג אינטרס עיקרי

  ישוב תלאובות כך                    ככתוב ואל תבושי

  ישוקמו ימי צעירי רמה              המריר יעצים יום קושי

  כי ערמומי קיבוץ חולדה            הדל וחצוב יקימו מרעיך

  כיאות ממוקם הטיל ברקיע         עיקר בליטה מקוממת ואיך

  כלכלן חסכן  נדפק                    קפדן נכסח נלכלך

  כרות  מרט בערפל הנשיה          הישנה לפרע  בטרם תורך

  כרפס בערב  לכאן יובא             אבוי נאכל ברעב ספרך

  לא רשים עשיר תולד                דלות  ריש עם ישראל

  לאה ינום איש משם                  משמשי אמוני האל

  לוגמת עקת ערכה                     הכרע תקעתם גול

  לוז בהפצה יריחם                     מחירי הצפה בזול

  לי גרוי נפלא רוקע סוף              פוסע קורא לפניו רגיל

  ליגת נשים למען שירות              תורישן  עמלם ישן תגיל

  מאון הגלשה אלמת                    תמלא השלגה נואם

  מאות גרדי מברק                      קרבם ידרג תואם

  מותח קרום מדרש                     שרד ממורק חתום

  מותחת תופעה תושקע                עקשות העפות תחתום

  מותרת תואנה למכס                  סכם להנאות תרתום

  מותש מטוח ממודר                   רדום מחוטם שתום

  מיזגה  מורדן ילפות                  תו פלינדרום הגזים

  מיזוג אוצר קשיש בערום           מורעב שיש קרצו אגוזים

  מימד בית נקז תחמש רוגם          מגור שמחת זקנתי בדמים

  מימושי רכבת הגולף                  פלוגה תבכר ישומים

  מין פדי מעי ישיב אבוד               דוב אבישי יעמיד פנים

  מינוח   קלוש לפרוח                  חורף לשולק  חונים

  מירב שנות ברק ישנא                אנשי קרבתו נשברים

  מירבצי צוקים ודם                     מדומי קוצי צברים

  מירון תבור ציון                         נוי צרוב תנורים

  מירוץ נערים יתיעל                    לעיתים ירע נצורים

  מירוק מיני עברות                      תור בעינים קורים

  מירכוז הנקב אבא                       אב אבקן הזוכרים

  מירמס מועקת לבך                     כבל תקעו מסמרים

  מירקע צג זמזום                         מוזמז גץ עקרים

  מכין בל כף רשע                        עשר פך לבניכם

  מכליא צאן מרבק                       קבר  מנאץ אילכם

  מל יבש בחרב שלופה                  הפולש ברח  בשבילם

  מלל גבוה שמזיז                         זיז משהו בגללם

  ממהמורה מנהרות  הרגת              תגרה  תורה נמהר ומהמם

  ממס מגולם יוכן אולם                  מלוא נכוי מלוג מסמם

  מעוז צור ישועתי לך                    כלי  תעוש ירוץ זועם

  מעורר עניין כולם                        מלוכני  ינער רועם

  מרחב התלעה הגדה                     הדגה העלתה בחרם

  מרכבה  מקרן תחלץ                    צלחת נרקמה בכרם

  מתחלף  שטר לפרט                    טרף  לרטש פלחתם

  מתחסן מרדני פולס                     סלופי נדרם נסחתם

  מתחצף הלקה באת                      תאב הקלה פצחתם

  מתחרה פורש מסיק                     קיסם שרוף הרחתם

  מתכלה  הצבר נעם                      מען רבצה הלכתם

  מתנסח פקע מנסרה                     הרסן מעקף חסנתם

  מתעבה מכאוב במיקוח                 חוקים בבואכם הבעתם

  מתעצב נחתום בשקיעה                העיקש במותחן בצעתם

  מתערה נדבך מימוש                    שומי מכבדן הרעתם

  מתראה  משומש בהנקה               הקנה בשמושם הארתם

  מתרגש מילד בהטבה                   הבטה בדלים שגרתם

  מתרחש מקושש מוקע                  עקום ששוקם שחרתם

  נוף ישר יצק מיד גם                    מגדים קציר שיפון

  נופי סמר זב דומע לחן                  נחל עמוד בזרם סיפון

  נופף למרומי שלטון                     נוטל שימור מלפפון

  נופץ לחת פת הערה                     הרעה תפתח לצפון

  נוצל דמו חמצמץ                         צמצם חומד לצון

  נוצר בחדק פיל חי                       יחליף קדח ברצון

  נח בתעשיה לשפד                       דף שלהי שעת בחן

  נחתן  רצוץ חרישי                       ישיר חצוצרן תחן

  נכלם שובי מחיר                         ריחם  יבושם לכן

  נכשלה ונבדקה ערוכה                 הכורע הקד בנוהל שכן

  ננגס בג אכילה בחלומם               ממולח בהליך אגב סגנן

  ננסי  ימוקם בחוסן צומצם            מצמוץ נסוח במקומי יסנן

  נקבל לבונה כליל  ופול                לוף ולילך  הנובל לבקן

  נקרש  כיח לקיא חום                   מוחא יקל חיך שרקן

  סובא רוש לשכרה                       הרכש לשור אבוס

  סובי ירושלים קרת                      תרקמי לשורי יבוס

  סומך ידו סעדי מסכן                    נכס מידע סודי כמוס

  סומר למקום משלוח                   חול שמם וקמל רמוס

  סרה דבר  יוקש חקר נבח             חב נרקח שקוי רבד  הרס

  סרך בעלה הון תועפות                תופעות  נוהה לעב כרס

  עד גמירה המחולל                      ללוחמה הרים גדע

  עדי ובו ראשון מגודל                  לדוגם נושא רובו ידע

  עובי ראש   מנוע טיסן                 נסי טעון משא ריבוע

  עובש  בריא ממליח                     חיל ממאיר בשבוע

  עורף קו חצב צרוף כד                 דך פורץ בצחוק פרוע

  עורק מרכז עירה                        הריע זכרם קרוע

  עץ פרי אשם טע בגן עדן              נדע נגב עט משאיר פצע

  עצבי באתר ישעי תחש                שחת יעשיר תאבי בצע

  עצבת  דחוף מולך הדוף               פודה כלום פוחד תבצע

  עצר מחנה קשב                          בשק  הנח מרצע

  פודרה משובחת מנחיר                 ריח נמתח בושם הרדוף

  פועל מינוף הרמתם                      מתמר הפונים לעוף

  פוצח  זע לובן  חש                      שח נבול עז    חצוף

  פוצים לוע לרווחה                       החוור לעולם יצוף

  פוצל הרובד הפרוץ                      צורפה דבורה לצוף

  פוצע יבגוד יצלם יעמוד                 דומעים לצידו גביע צוף

  פורטת תוצאה סורקת                    תקרוס האצות תטרוף

  פורצת תודעה קורסת                    תסרוק העדות תצרוף

  פטל מיצי חמוץ ענבי גליל              ליל גיבן עצום חיצי מלטף

  פטפטן וקשקשן  הבל                    לבה  נשקשק ונטפטף

  פין סמוי באהלי  גר נטוש              שוט נרגילה אביו מסניף

  פינה ויד לגד שרשר מואב             באום רשרש דגל דיו הניף

  פלאי ירק לוחך  מריאה                האיר מכחול קרי יאלף   

  פעימת משאבה עבה                     הבעה באשמתם יעף

  פער בהפצת  לקש                       שקל תצפה ברעף

  פרחי דברינו בלע                        עלבון ירבד יחרף

  פרט צי גלגלי אבץ                      צבא ילגלג יצטרף

  פרטי שבכה עבת מורג                 גרום תבע הכבש יטרף

  צל הרים חמת בשום                    מושבת מחמיר הלץ

  צלח מי מפרץ חיפה                     הפיח צרף מי מחלץ

  צעידת ימני חביב טורח                חרוט בי בחינם יתד יעץ

  צער גידול  ענב לס                     סל בנעלו דיג רעץ

  צרה למשחית מרזה                    הזרמתי חשמל הרץ

  צרם שדוח בלי חתימות               תום יתחיל בחודש מרץ

  קוף יספיק משפר                       רפש מקיף סיפוק

  קופי ננס חמימים                       מימי מחסן ניפוק

  קורזל שער ראשן                      נשאר רעש לזרוק

  קורס למחשבים  ברשת              תשר במיבש חם לסרוק

  קשח מבליג  יצרף                      פרצי גיל במחשק

  קשקוש מנפוח ורדרד                  דרדר  וחופן משוקשק

  רוב הטובה חף מרפא נש              שנא פרם פח הבוטה בור

  רוגע יציב ביצה הפוכה                הכופה הציב ביצי עגור

  רודה תנשכי פלא בנמה               המנבא לפי כשנת הדור

  רומחי טעמך מתנפץ גע               עג צפנתם כמעט יחמור

  רומס תמונת מדינה                     הניד מתנומת סמור

  רועי  יצעדו צלוע סף                  פסעו לצוד עצי  יעור 

  רוץ קפוץ רהוט                         טוה רצוף קצור

  רחמן אלוה עת נבוש                   שוב נתעה ולאן מחר

  רך זנב השועל הרעמה                 המערה לעושה בן זכר

  רעבים וצמאים צם                      מצמיא מצום יבער

  רעפי צפחה עקשים                     מישקע החפץ יפער

  שיבת סיח דלפון רש                   שר נופל דחיסת ביש

  שיח  נועם בריאה מפרש              שרפם האיר במעון חיש

  שלב שישי מקדים תם                 מתמיד קם ישיש בלש

  שלח גוזל שורד מקן רם               מר נקם דרוש לזוג חלש

  שם אלומת אור הזהב                  בה זהרו אתמול אמש

  שמן הדגנים מחיטה רן                 נר הטי חממי נגד הנמש

  תבוא תבסס יבשי  לבוש              שובלי שביס סבתא ובת

  תבשל כוס חמין ומלח                  חלמונים חסוך לשבת

  תוכי אנקתם  איבחת חלף             פלח תחביא מתקן איכות

  תוכן מסופר פג עולץ                   צלוע  גף רפוס מנכות

  תוערך עיפות הגוף התעבה           הבעת הפוגה תופיע כרעות

  תושבע עדת הניצרה                   הרצינה תדע עבשות

  תושמש תאבה במקלחת               תחלקם בהבאת שמשות

  תחלוץ כפכף מעקב                     בקע מפכפך צולחת

  תחלוק הרושם בפטפוט                טופטף במשורה קולחת

  תחרוף הקשת בורך חלק              קלח  כרוב תשקה פורחת

  תחרוץ בועית  תקנא                    אנקת תיעוב צורחת

  תלגלג מוסח הטיה                       היטה חסום גלגלת

  תלשלש זוך עונתי                       יתנו עכוז שלשלת

  תנבלו  מכסח לקוי                      יוקל חסך מולבנת

  תנצחו מציק הקירות                   תוריק הקיץ מוחצנת

  תסבך מוכחת בעצם                    מצע בתחכום  כבסת

  תסמרי שחום צלם                      מלץ מוחשי רמסת

  תספרם בעודם לחים                   מיחל מדוע במרפסת 

  תסרגי  לכש מכוסה                    הסוכם שכלי גרסת

  תעבור מדרגה פצירה                  הריצפה  גרד מרובעת

  תעגון ארבה עוגנת מיצר              רצימת  נגועה ברא נוגעת

  תעדת רופא בהמות                     תומה באפורת דעת

  תעלוץ   הריגה  בחצרן                נרצח בהגירה צולעת

  תעמוד   הדפסה  מלכת                תכל  מהספד הדומעת

  תעקוף סלף תפוקת מבין              ניב מתקופת פלס פוקעת

  תעקור תושבי צלף מן הנס           סנה נם פלץ יבשות רוקעת

  תערוג הרוגת  המלכה                 הכלמה תגורה  גורעת

  תערוף כת הטיח שבלול               לול  בשחיטה תך פורעת

  תפרוץ  מגפה תרשוף הלהבה        הבהלה פושרת הפגם צורפת

  תפרוש כס כפיה להשבעה            העבשה להיפך סך שורפת

  תרבו עליבות  תולעת חלוץ          צולח תעלות   תוביל עוברת

  תרבוץ   נמושה  רפה תפר            רפת הפרה  שומן  צוברת

  תרבוש התיבש  יובש                  שבוי שביתה שוברת

  תרזה חרטה בהבעתי                   יתעבה בהטרח הזרת

  תרטון מתגרה חלושה                  השולח הרגתם נוטרת

  תרכוס בזרמי  חתף                     פתחי מרזב סוכרת

  תרכוש הכלה לנתח                     חתן להלכה שוכרת

  תרתח מאת  הימים לזון ולד          דלו נוזל מימיה תא מחתרת  

  תשלובת רקוח תמרוק                 קורמת חוקרת בולשת

  תשלוף רומח יחלל     

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   תגובות אחרונות

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   אבדף הראשון
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין