כותרות TheMarker >
  ';

  עו"ד אתי סדיס ירושות צוואות הרשם לענייני ירושה רבני נכסי קריירה

  *עו"ד אתי סדיס מייצגת בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה. מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות ברחבי הארץ – לרבות תל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו.

  0

  שימוש משולב בצוואה ובהסכם יחסי ממון, להגנת זכויות ברכוש המשפחתי של בן זוג שנותר בחיים

  0 תגובות   יום שני, 19/11/12, 15:18

  מי הוא בן זוג? חוק הירושה הישראלי מרחיב את הגדרת בן זוג לא רק לבן זוג מכח נישואים, אלא גם קובע כי בני זוג החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזו, ובמות אחד מהם, איש מהם לא היה נשוי לאחר, יירש בן הזוג שנותר בחיים את בן זוגו שנפטר כאילו היו נשואים זה לזו.


  שמירה על זכויות בן הזוג באמצעות צוואה - אחד המצבים הקשים בו נתקל אדם לאחר מות בן זוגו, הוא הגילוי כי עליו לחלוק חלק מן הרכוש המשותף שלו ושל בן זוגו, שפעמים רבות ניצבר במשך השנים במאמץ משותף, עם יורשים נוספים. למרות שהחוק נותן "יתרון חלקי" לבני זוג לפי כללים מורכבים מאד, עדיף להבטיח את זכויות בן זוגכם בעזבון בצוואה מסודרת ובהסכם ממון משולב.


  כיום הכלי הפופולארי המאזן בין הגנה על זכויות בני הזוג בעיזבון אל מול זכויות שאר בני המשפחה בעיזבון, הנו צוואה הדדית, במסגרתה קובעים פעמים רבות בני זוג האחד את השני כיורשים של כל העיזבון שלהם, וכי לאחר מות בן הזוג האחרון יחולק העיזבון בין צאצאי בני הזוג.


  בהעדר צוואה, יחולק העיזבון בין בני הזוג על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה כך שלבן הזוג יהיו “שותפים” נוספים ברכוש המשותף כגון ילדים, הורים, אחים וכו'

  ירושת בן זוג במיטלטלין ותכולת בית - באופן עקרוני, ובאין צוואה שאומרת אחרת, זכאי בן הזוג ליטול מן העזבון את כל המיטלטלין השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף. בהגדרת "מיטלטלין" נכללים המכונית של בני הזוג, הריהוט בבית, כלי מטבח, וציוד אישי אחר המשמשת את בני הזוג.


  ירושת בן זוג בנכסים אחרים כגון חשבונות בנק, נכסי נדל”ן (שאינם דירת מגורים), מניות וכדומה, במידה ואין צוואה. אם המוריש הניח אחריו ילדים או ים יירש בן הזוג מחצית מהעיזבון והילדים/הורים של המוריש יירשו את החצי השני.לא מן הנמנע כי בבוקר אחד תגלי שחמתך הפכה להיות שותפה שווה ברכוש המשפחתי.


  אם המוריש הניח אחריו אחים או אחיינים או סבים יירש בן הזוג שני שליש מייתרת העיזבון, ואת הייתרה יירשו הורי המוריש או אחי המוריש או צאצאיהם.


  הגנה חלקית בלבד על זכויות בן הזוג בדירת המגורים - במידה והמוריש לא ערך צוואה, אם לבני הזוג יש ילדים, אזי בן הזוג שנותר בחיים יירש חצי מזכויות בן הזוג שנפטר בדירה, ואת המחצית השנייה בזכויות בן הזוג שנפטר יירשו הילדים.

   

  במידה ולמוריש אין ילדים משתנים כללי הירושה, ואז יירש בן הזוג שנותר בחיים את כל דירת המגורים ובתנאי שערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי למוריש שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה.


  כאילו לא מספיק הקושי עקב פטירת בן זוג, מתווספות לכך לתסבוכות, תקלות, טרגדיות ומורכבויות בלתי פשוטות המתרחשות בחייהם של בני זוג אשר בן זוגם נפטר והם מגלים כי תחושת הבעלות הטבעית שהם חשו על חלקו של בן זוגם ברכוש המשפחתי – היתה אשליה.


  למעשה עם פטירתו של בן הזוג הם מגלים שיש להם "שותפים" חדשים לרכוש המשפחתי, אשר לא פעם הם בעלי אינטרסים מנוגדים או בעלי יחסים מורכבים עם בן הזוג שנותר בחיים. מי באמת רוצה שחמתו, גיסו, או בנו של המוריש מנישואיו הקודמים יהפוך לשותף עמו ברכוש המשותף במקרה של פטירת בן זוגו?


  חשוב לדעת כי עם פטירתו של אחד מבני הזוג, וכניסתו של יורש אחר בנעליו, זכאי אותו יורש לדרוש מבן הזוג לתת לו את חלקו בכספים המשותפים, ברכוש המשותף, ובנסיבות מסויימות רשאי אותו יורש לדרוש אפילו את פינויו של בן הזוג שנותר בחיים מבית המגורים המשותף לשם מכירתו וחלוקת התמורה בין היורשים.


  הדרך למנוע “השתלטות עויינת” של יורשים חדשים שיפלשו לאוטונומיה של בן הזוג שנותר בחיים, היא באמצעות תכנון ועריכת צוואה שתקבע חלוקת עיזבון השונה מהכללים הקבועים בחוק הירושה ואשר “תחסום” את יכולתם של קרובי משפחה אחרים “לפלוש” לחיי בן הזוג שנותר בחיים ולערערם.


  עם זאת, צוואות אינן הדרך הבטוחה היחידה והאולטימטיבית להגן על זכויות בן הזוג שנותר בחיים ברכוש המשותף. פעמים רבות קרה בפסיקה כי בית המשפט הורה על ביטולה של צוואה המגנה על זכויות בן זוג מסיבות שונות של פסלות, אי כשרות, השפעה בלתי הוגנת וכדומה, ועם ביטול הצוואה נעשתה חלוקת העיזבון בין כלל היורשים על פי חוק הירושה.


  בכדי להבטיח את הגנת בן הזוג שנותר בחיים גם במקרה שהצוואה תבוטל, ישנה חשיבות מכרעת בעת תיכנון חלוקת הרכוש המשפחתי במקרה של מוות לערוך, בנוסף לצוואה, הסכם יחסי ממון הקובע את הסדרי חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פטירת אחד מהם. עם זאת חשוב להבהיר כי הסכם יחסי ממון אינו מהווה צוואה, ואינו בדן בזכויות ירושה אלא בזכויות לאיזון משאבים בין בני זוג בעת פקיעת הנישואין.


  כיצד ניתן לשמור על זכויות בן הזוג שנותר בחיים באמצעות הסכם יחסי ממון?

  הסדר איזון המשאבים על פי חוק יחסי הממון או על פי חזקת השיתוף, קובע את אופן חלוקת הזכויות בין הצדדים מכח נישואיהם, ולא מכוח ירושה ו/או צוואה. הסכם יחסי ממון, בניגוד לצוואה, חייב לקבל תוקף של פסק דין מבית המשפט עוד בחיי בני הזוג.


  הכלל הוא שבמקרה של פטירת בן זוג, אזי קודם כל יבוצע איזון משאבים כללי של הרכוש המשותף, ומה שייוותר בחלקו של המוריש לאחר איזון המשאבים – יהווה את עיזבונו. כלומר, ייתכן כי לאחר איזון המשאבים, או מכח הסכם יחסי ממון, עיזבונו של בן זוג יהיה קטן יותר וזכויותיו של בן זוג שנותר בחיים תגדלנה – וייתכן גם ההיפך.


  ניתן לקבוע בהסכם יחסי ממון הוראות מיוחדות של חלוקת הרכוש בין בני זוג אשר ייכנסו לתוקף עם פטירת אחד הצדדים, וישפיעו על גודלו של העיזבון שנותר לחלוקה באופן משמעותי.


  בעבר שררה הלכה מוטעית כי הוראות בהסכם יחסי ממון שקובעות איזון משאבים בלתי שוויוני במקרה של פטירת אחד מבני הזוג איננה חוקית, אך כיום הפסיקה מקבלת ומאשרת את זכות בני הזוג לקובע הסדר איזון משאבים מיוחד למקרה מוות באמצעות הסכם יחסי ממון.


  עקרון זה המאפשר עריכת הסכם יחסי ממון עם הסדר מיוחד למקרה מוות מתאים גם לאמור בסעיף 104(א)(4) לחוק הירושה, שם נקבעה גם קדימותו היחסית של חוב המגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק (תיקון מס' 2 תשל"ג-1973) לפני חלוקתו של העיזבון בין היורשים. מכאן שהמחוקק קבע את מעמדו של בן זוג התובע עיזבון מכוח הסכם ממון כמעמד של נושה (ואף נושה בדין קדימה) של העזבון ולא יורש.


  אבחנה זו בין זכויות בן זוג אצל בן זוגו שנפטר מכח חוק יחסי ממון לבין זכויות מכח ירושה, נשענת על העיקרו לפיו אדם אינו יכול להקנות, או במקרה של ירושה להוריש, את מה שאין לו


  החלטת בני זוג לאיזון משאבים בשיעורים בלתי שוויוניים, הנה החלטה חוקית ולגיטימית, כל עוד שני בני הזוג עשו זאת מרצונם החופש ותוך הבנה של תוצאות והשלכות ההסכם ומשמעויותיו.


  בית המשפט קבע כי שיקולי מדיניות משפטית ועידוד עריכת הסכמי ממון, תומכים במסקנה כי יש לאפשר  לבני זוג לקבוע במסגרת הסכם ממון, אף הוראות ביחס למה שיעשה ברכושם לאחר פטירתם. המשמעות הנה שניתן להשפיע על היקפו וגודלו של עיזבון המוריש באמצעות הסכם ממון המכיל הסדרים מיוחדים למקרה מוות.

   

  מכל אלה יוצא כי סעיפים בהסכם יחסי ממון בין בני זוג אשר מגדירים מראש את היקף העזבון, אך לא קובעים את זהות היורשים או את דרך חלוקת העזבון מותרים. 

   

  בסופו של דבר עיזבון בן הזוג שניפטר יכיל רק את מה שיוותר בו לאחר חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג על פי הסכם יחסי הממון.בעוד חוק יחסי ממון והסכמי ממון תוחמים ושולטים על היקף העיזבון מכח החיים המשותפים, לעת פקיעת הנישואין עקב מות אחד הצדדים, הרי חוק הירושה קובע את זהות היורשים וחלוקת העיזבון, בין בירושה על פי דין ובין מכח צוואה.

   

  המסקנה המתבקשת היחידה היא כי ניתן לקבוע בהסכם ממון הוראות לאיזון משאבים במקרה של פקיעת נישואין עקב מות אחד מבני הזוג ולהשפיע בכך על גודלו והיקפו של העיזבון.


  מקרה דומה לזה בו עסקינן נדון לאחרונה בתמ"ש (תל אביב-יפו) 37302-02-10 א' נ' ג' (ניתן ביום 03.05.12) שם דן ביהמ"ש למשפחה במחלוקת בעניין היקף עיזבון מנוחה וקבע שהוראה בהסכם הממון בין בני הזוג, הקובעת העברה של כל חלקו ברכוש המשותף לבן הזוג הנותר בחיים במקרה של פקיעת נישואין עקב מוות, שרירה וקיימת.


  בית המשפט התייחס לבעייה של הקושי בהבנת הההבדלים המורכבים בין הסכם יחסי ממון לבין צוואה, ועל הסכנה הקיימת כי בני זוג לא יבינו את מורכבות הדברים ויערכו מסמכים שתוצאותיהם מוטעות.

   

  מסיבה זו קבע בית המשפט העליון כי על צד העורך הסכם ממון לדעת כי אין בכך כדי לשלול את החשיבות של עריכת צוואה בנוסף להסכם הממון, וזאת אם אין הוא מעוניין בחלוקת חלקו ברכוש המשותף ליורשים על פי חוק הירושה.

   

  סיכום – ועצות מסכמות

   

  חשוב להבין כי זכות השיתוף של אדם ברכוש בן זוגו אשר נפטר, הנובעת מדיני המשפחה בישראל ומכח חוק יחסי ממון, איננה נפגעת מכח חוק הירושה, אלא חלה בשילוב עמו.

   

  ניתן וצריך להגן על זכויותיו של בן הזוג שנותר בחיים לא רק באמצעות תיכנון ועריכת צוואה מתאימה , אלא גם באמצעות עריכת הסכם יחסי ממון שלוקח בחשבון את מכלול המערך הרכושי והמערך המשפחתי של בני הזוג.


  במקרה ובן זוגכם נפטר מבלי שהותיר צוואה ו/או מבלי שנחתם ביניכם הסכם יחסי ממון, מומלץ לבדוק את זכויותיכם המשפטיות לא רק בהיבט של דיני הירושה אלא גם בהיבט של דיני האישות, חזקת השיתוף, וחוק יחסי ממון בין בני זוג, ובכך למנוע מצב של פגיעה ברכושכם או מצב שבו חלקכם ברכוש המשותף יחולק בטעות בין יתר היורשים.

   

  בחזרה לאתר

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל