כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  מעט מן האור

  ארכיון

  תגיות

  פרופיל

  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פרשת השבוע - לך לך

  11 תגובות   יום חמישי, 10/10/13, 19:21

  מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל


  השבוע , בצהרי יום שני , התבשרנו על הסתלקותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

  תוך שעות ספורות , מבלי תכנון מראש , הגיעו לירושלים מאות אלפי יהודים ללוות בדרכו האחרונה את הרב שבכל דור לא זוכים לתלמידי חכמים רבים בסדר גודל כזה , עם השפעה כזאת , אולי אף אחד בדור .

  הרב עובדיה יוסף היה רק פוסק ענק שלא חשש לדון ולפסוק בסוגיות ציבוריות כבדות משקל , בשאלות קשות , דרשן ומקרב הרבים .

  הרב היה בעיקר חדשן , התווה דרך , ובכך הוא ממשיך של השושלת של ר' יהודה הנשיא עורך המשנה , הרמב"ם שחידש את 'משנה תורה לרמב"ם' , ר' יוסף קארו שכתב שולחן ערוך ואל הרמ"א והמשנה ברורה - הרב עובדיה קבע קו פסיקה מסודר - פסיקה על פי מרן השולחן ערוך , פסק בכל הסוגיות והנושאים החדשים השייכים לדורנו .

  עם ישראל הצביע השבוע על השאיפות האמיתיות שלו בחיים .

  מי שהגיע ללוויה , או רצה להגיע ולא יכל , עשה זאת מתוך כבוד לתורה , כבוד ללומדי תורה - מתוך כבוד ה'.

  עם ישראל הראה שהוא רוצה להיות קרוב לה' , ללימוד תורה ולקיום מצוות .

  זה היה אכן אחד המפעלים הגדולים של הרב עובדיה , לא רק הרבצת תורה לתלמידי חכמים וללומדי תורה , אלא קירוב התורה לכל חלקי העם .

  ודאי שהצליח בכך , ולא רק בלוויה שלו הייתה הוכחה לכך , אלא גם בחייו .

  כאשר מסתכלים על בניו ובנותיו של הרב , כולם תלמידי חכמים , רבנים בעלי שיעור קומה בזכות עצמם .

  אשרי מי שזוכה שכל ילדיו הולכים כך בדרך שהתווה להם , ולא סתם , אלא במצוינות ובגדלות .

  לפני מספר שנים , בדרשתו של הרב על פרשת לך לך , הזכיר הרב את דברי המדרש על אברהם אבינו , דברים שגם יראו מלמדים על דרכו בקירוב עם ישראל , ויכולים גם להסביר את הזכות שזכה בנחת מילדיו :

  "ויטע אברהם אשל בבאר שבע"

  - אומר מדרש רבה , אברהם נטע אשל בבאר שבע , הכוונה היא להכנסת אורחים :

  אכילה , שתייה ולינה/ ליווי .

  אברהם היה מכבד את אורחיו העייפים מהדרך במזון ושתייה בשפע , וכאשר קמו ללכת ולומר תודה, אמר להם אברהם שלא לו הם צריכים להודות , אלא להקב"ה .

  אך עדיין לא הכירו בעולם באמונה בא-ל אחד , וכך ישב אברהם בסבלנות ולימד את אורחיו על הקב"ה שברא את העולם ועל האמונה בו .

  פעם אחת היה אורח אחד שהיה עקשן ולא קיבל את דברי אברהם , אברהם גירש אותו מביתו .

  אך ה' אמר לאברהם שעליו להיות יותר סבלן ולא לוותר , להמשיך ולנסות .

  כך שלח אברהם לקרוא שוב לאותו אדם ונתן לפניו לאכול , פתחו שוב בשיחה עד שהשתכנע אותו אדם באמונה באלוקי אברהם .

  מתוך דברי המדרש קרא הרב בדרשתו לנסות ולקרב את הרחוקים ללימוד תורה ולקיום מצוות ,

  וגם אם נראה שהדבר קשה להמשיך לעשות זאת בסבלנות ובנועם מתוך אהבה ודאגה אמיתית לכל יהודי .

  הסתלקותו של הרב צריכה להותיר בנו רושם , צריכה לעורר אותנו לתשובה , להתקדמות בעבודת ה'.

  כל אחד יכול לבחור נקודה אחת שהייתה ברב ולקבל על עצמו להתחזק בעניין זה .

  המשימה של קירוב הרחוקים מתוך אהבת ישראל ומתוך המשך דרכו של אברהם אבינו טבועה היא שתכונות של עם ישראל :

  "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"

  (בראשית יח יט).

   

   

  במה אדע כי אירשנה ?

  "... ויאמר אברם :

  ה' אלוקים מה תתן לי , הן לי לא נתתה זרע... והנה דבר ה'... אשר יצר ממעיך הוא יירשך... והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" (בראשית טו, א- ו) .

  אברהם מבקש מהקב"ה זרע , המשכיות , והקב"ה מבטיח לו שיהיה לו בן וזרעו יהיה רב ככוכבים שלא ניתן לספור .

  אז פונה ה' לאברהם ומבטיח לו על ירושת הארץ :

  "... אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים , לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" .

  כאן עונה אברהם :

  "במה אדע כי אירשנה ?"

  הסברים ופירושים רבים ושונים נאמרו על דברים אלה של אברהם , יש שראו זאת כדבר שלילי שעליו נענש אברהם , ויש שהסבירו זאת בדרכים שונות .

  ודאי שלאברהם אבינו אין חוסר באמונה , הרי ודאי שאברהם האמין בה' והאמין שהוא כל יכול ובוודאי שיקיים הבטחותיו .

  רש"י מסביר שאברהם שאל את הקב"ה :

  'הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה ?' , אברהם לא ביקש סימן ואות לקיום ההבטחה על הארץ , אלא שאל מהי הזכות שבגללה ישבו עם ישראל בארץ ישראל .

  אברהם לא מבקש כל סימן ולא שואל אף שאלה על הבטחת ה' לו לזרע .

  על הבטחת ה' על הארץ אברהם שואל .

  מהי הזכות שבגללה ישבו בניו של אברהם בארץ כנען ?

  מה עונה לו על כך הקב"ה , ומדוע באמת מחלק אברהם בין ההבטחה על הזרע , שם הדברים יותר 'ברורים' לו , לבין הבטחת ה' על הארץ ?

  הבטחה על הזרע , היא הבטחה לצאצאים , היא הבטחה על המשך הקיום של אברהם , זאת הבטחה על עם שלם , עם שהוא עמו של הקב"ה .

  על בנים לא שואלים , זה ברור .

  כך אומר בעל 'שפתי חכמים' :

  "... לגבי זרעו האמין שיתקיים זרעו , אף שלא יהיה בהם שום זכות , וכמו שדרשו 'ואת הציפור לא בתר' - רמז שישראל שיתקיימו לעולם , וכמו דכתיב 'חיצי אכלה בם ' ודרשו רז"ל :

  'חיצי כלין , והם אינם כלין' .

  אבל בירושת הארץ , אף על פי שהאמין שירשוה אף שלא תהיה להם זכות , כי כדאי זכות אבות שירשו את הארץ ... אבל אם יתקיים בידם היה ספק אצלו שאיזה זכות יתקיים בידם , כי היה יודע אם לא יהיה להם זכות , לא יתקיים בידם , לכן אמר 'במה אדע...' ".

  אברהם אבינו יודע שעם ישראל ירשו את הארץ .

  אך מה יגרום להם להישאר בה?

  מה יקרה כאשר לא תהיה להם זכות להיות בארץ עוד ?

  אומר רש"י שתשובת ה' היא "בזכות הקרבנות" .

  בזכות הקרבנות שאברהם מקריב בברית בין הבתרים .

  אנחנו יודעים שכאשר עם ישראל לא התנהג כראוי אכן הייתה גלות , הארץ הקיאה את עם ישראל . יש קשר מיוחד בין עם ישראל לבין ארץ ישראל , ארץ ישראל לא נותנת את פירותיה לזרים שמתגוררים בה , אך גם כאשר עם ישראל חוטא , הארץ מקיאה אותם .

  התורה עצמה מלמדת אותנו על הקשר שבין שמירת המצוות לבין ישיבה בארץ ישראל .

  עזיבת דרך ה' מובילה לעזיבת הארץ , לגלות .

  אך את העם הקב"ה לא יעזוב , זה היה ברור לאברהם .

  ומה פירוש בזכות הקרבנות' ? כאשר עם ישראל מקריב קרבנות בבית המקדש , כאשר עם ישראל עובד את ה' ודבק בתורה - זאת הזכות של הישיבה בארץ .

  הקרבנות פירושם דביקות בה' - דבר זה יכול להיות גם בדור שעדיין לא נבנה בו בית המקדש .

  גם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו : 'במה נדע כי נירשנה ?' ,

   במובן של מה זכות ישיבתנו כאן בארץ .

  הדור שנולד כאן בארץ רואה זאת כמובן מאליו , אך חזרנו מהגלות כתוצאה מחטאים שהרחיקו אותנו מהארץ .

  הקורבנות יוצרים זכות לירושת כל ארץ ישראל , ועד שיבנה בית המקדש 'תפילות כנגד קורבנות תקנום' .

  - קרבנות פירושן תפילות בכוונה , דביקות בה' , עבודת ה' , קיום המצוות ולימוד התורה .


  דרג את התוכן:

   תגובות (11)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     16/10/13 15:25:

   אם אכן היה אברם, או אברהם, השאלה המוצגת לכאורה בשמו: "במה אדע כי אירשנה ?" מעידה יותר מכל על אנושיותו, על הטלת הספק, ועל רצונו ב"ביטחונות".

   אנשים רבים בימי קדם (ולמרבה הצער גם בימינו) לא היו שלמים ובוטחים באמונתם, (ולא הסתפקו באלוהים שבליבם) ולכן ציפו גם לאיזה "סימן" "אות משמיים" או "נס". להפוך מים ליין, או מטה לנחש. 

   הצורך התמים הזה בימינו, הוא כר נרחב ופורה לצמיחתם של כל עסקני הקודש, "אנשי האלוהים", ה"רנטגנים" הפרימוסים ושכפוליהם. 

     15/10/13 23:16:

   גדולתו של כבוד הרב, מעבר לידענותו, היתה באומץ לפסוק, שיש למעטים בלבד, כפי שציינת.

   חבל שהרב נגרר מתחום התורה לפוליטיקה.

   וחבל שעשו לו עוול בגרירה לחזית התקשורת בשנים האחרונות לחייו.

   אמירות שונות שאמר, והפוליטיקאים שהתנאו בו, לא קרבו אותי לעולם התורה.

     15/10/13 17:14:

   אוסף של הבלים מקושקשים...

   ידוע על פי נתונים ארכאולוגיים כי אברם היה שם נפוץ מאוד במזרח הקדום לפני 5000 שנים.

   היו "הרבה אברם", והרבה שחיטות ודם ניגר של כבשים אומללות.

   האמונה באל אחד נוצרה בעת ובעונה אחת בכמה מקומות, (בין היתר באור כשדים שממנה אנשים נאלצו לברוח מחשש לחייהם, לאחר שניפצו את הפסילים של אבותיהם).

   12 השבטים הם איחוד של כל העממים הקטנים שהחלו להאמין במונותיאיזם. 

   הבטחה על הזרע... עמו של הקב"ה... זכות אבות... זכות הקרבנות בברית בין הבתרים

    "עם ישראל לא "התנהג כראוי?" לא!!! הצבאות הבבלים והרומאיים היו חזקים יותר.  

   "עזיבת דרך ה' מובילה לעזיבת הארץ? קשקוש..."

   בר-כוכבא המטורף הביא עלינו את החרא הזה...

    


     11/10/13 16:09:
   האומר דבר בשם אומרו-מביא גאולה לעולם. יישר כוח על דברי התורה לפרשה. "מכל מלמדיי השכלתי"
     11/10/13 15:59:
   תודה ושבת שלום.
     11/10/13 13:41:
   שבת שלום לך איש יקר ולכל אהוביך ואוהביך
     11/10/13 12:51:
   שבת מבורכת....
     11/10/13 01:53:

   אכן כך , הסתלק מאיתנו גדול הפוסקים בדורנו ..

   מרגש היה לראות את ההמונים בלוויתו , ללא ספק זה השפיע על רבים

   משומרי המצוות וגם על אלה שלא ואולי כך מקרבים אותם יותר ויותר

   לעבודת הבורא.. תודה ושבת שלום .

     11/10/13 00:23:
   שבת שלום:)
     10/10/13 23:45:
   תודה לך שלומה, נהניתי לקרוא את הפרשת השבוע, שבת מבורכת.
     10/10/13 19:41:
   *תמיד נהנית מפרשנותך לפרשה תודה רבה לך שבת ברכה וגם בשורות טובות:))))))