כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  מיסטיקה במיטבה-לאה שירה גד

  http://www.myspace.com/leashiragad

  LEA SIHRA GAD's Latest Blog Entry [Subscribe to this Blog]


  [View All Blog Entries]

  About LEA SIHRA GAD
  Lea Sihra gad kabbali c numerology Kabbalic Numerology for 25 years. Exposing the most deep secrets of people's life. Written work with 18 years of information for the future Another limit: Examine name's according to the kabbala and correcting only if it's necessity. Fixing the name cause changeover to your life. E-www.leanumerology.com


  LEA SIHRA GAD's Friend Space (Top 5)
  LEA SIHRA GAD has 8 friends.
  INsomnia  orel  Agent 47  TimeGnosis
  **miss prada**

  View LEA SIHRA GAD's Friends: All | Online | New


  MySpa  LEA SIHRA GAD: General Info
  Member Since 5/12/2007
  Band Website leanumerology.com/
  Band Members


  Influences
  Sounds Like
  Type of Label Indie

  LEA SIHRA GAD's Latest Blog Entry [Subscribe to this Blog]


  [View All Blog Entries]

  About LEA SIHRA GAD
  Lea Sihra gad kabbali c numerology Kabbalic Numerology for 25 years. Exposing the most deep secrets of people's life. Written work with 18 years of information for the future Another limit: Examine name's according to the kabbala and correcting only if it's necessity. Fixing the name cause changeover to your life. E- www.leanumerology.com


  LEA SIHRA GAD's Friend Space (Top 5)
  LEA SIHRA GAD has 8 friends.
  INsomnia  orel  Agent 47  TimeGnosis
  **miss prada**

  View LEA SIHRA GAD's Friends: All | Online | New

  סודות כוח האותיות- מאת לאה שירה גד

  0 תגובות   יום שלישי, 20/5/14, 12:25

  סודות כוח האותיות- בהמשך למטה  מהאתר שלי

  www.leanumerology.com
  מאת לאה שירה גד מומחית בעלת שם עולמי בסוד האותיות.
  מביאה לפניכם היבט אחר של האותיות שלקוח מספר היצירה של אברהם אבינו.

  מומלץ-לא לגעת בשמות לבד! עלול להרע את מזלכם,לגרום לגירושין לנשואות,ולחסום.
  לאה מטפלת בכל הבעיות גם פרנסה ובריאות


  ספר פרדס רמונים - שער כא פרק ב פרק שני: האריך בביאור הדעת הנז' בעל ס' מערכות אלדים חיים וז"ל ולדבקה בו דבוק נפלא נקרא אחדות. ראוי להעלותו על לב בכל חלק וחלק מן השעה שהיא תתר"ף חלקים כאשר גלגול שמו יתברך עם כל אות ואות עם הניקוד שסימנו נטריקון ועם האות בלתי נקוד יהי' קמ"ד וסימנך מעונה אלדי קד"ם תראה לפנים בע"ה ונחשבה לדעת זאת שהוא אלדי קדם יוצ"ר ובור"א ועוש"ה ומאצי"ל כל והוא מהאותיות אשר הוא דבר ה' יוצא ממקומו אשר כל הדיבור יוצא מהם ובכלל הדיבור הוא כל שם של כל מין ומין ממיני הנמצאות וכל היצור יוצא משם א' ר"ל השם יהו"ה המצטרף עם כל אות ואות שיש ברל"א שערים ל"ו פעמים ונצרף אות אחת והוא הדין יהיה עם כל שאר הכ"ב אותיות זהו צרוף א' עם י' ועם ה' ועם ו' ועם ה' והבן זה. וטעם יציאת כל דבר וכל לשון מהרל"א שערים בגלגול אלפא ביתא לפי שאם תעשה על דרך משל כ"ב עגולים זה בתוך זה ויהיה בכל א' מהם כ"ב אותיות אז תראה בעיניך איך כל הדברים והלשונות יצטרפו מתוך גילגולם ברל"א שערים וחוזרת חלילה וחוזר הגלגל פנים ואחור רל"א שערים ר"ל רל"א שערים של פנים ורל"א שערים של אחור. והרי שמצטרף כל אות ואות מרל"א שערים עם ד' אותיות של שם ידו"ד קמ"ד פעמים כיצד האל"ף מצטרפת עם היו"ד ועם הנקודים ששה ל"ו פעמים וכן עם הה"א באותם נקודות עצמם ל"ו פעמים וכן עם הוא"ו באותם הנקודות עצמם ל"ו פעמים וכן עם ה"א אחרונה באותם הנקודות עצמם ל"ו פעמים הרי קמ"ד פעמים עם הא'. וכן עם כל אחת ואחת מכ"ב אותיות נמצא קמ"ד פעמים כ"ב יעלו ג' אלפים וקס"ח תיבות בכ"ב אותיות בלבד. ועוד חשוב ג' אלפים וקס"ח פעמים ברל"א שערים יעלו מספרם תשל"א אלפים ותת"ח. וכל אלו שמותיו ממש ר"ל ממשית היצירה כי הלביש הצורה לדבר תהו ועשה את אשר אינו ישנו ואצילות הנמשך מאי"ן שאין לו צורה ודמיון והשכל אלא שכל חכמת הבריות נאספות מלידע מהן והנה ע"י אלה ההויית הוציא מאין ליש כל הנמצאות: עיניך לנוכח יביטו איך גלגול אותיות השם ידוד עם כל אות ואות עם הנקודים ידועים הששה עולים אלף ושמונים לכך תתר"ף חלקים לשעה. וכן גלגול השם ידוד עם האלף והנקודים תתר"ף. וכן עם בי"ת וכן עם גימל וכן עם כולם:

  כללים חשובים לפני הנגיעה בשמות ואזהרות:

  שינוי שם האדם גורם לשינוי מזל

  והיות והשם הוא-נפש האדם-האדם מחדש את נפשו.

  על פי רוב זוכה המשנה כלומר מוסיף שם לחיים הרבה יותר טובים.

  אסור ליגוע בשם לידה. מותר להוסיף.(רק על ידי מומחה שבקי בסוד האותיות).

  שם האדם הוא ביטוי גמור לכל חלקי מהותו והנהגותיו של האדם.

  האות ה' מביאה שפע להולדה לנשים שלא יכולו להביא ילד ומתקשות -יש פיתרון.(לא לשנות לבד עלול להשפיע לרעה ביחסי הזוגיות.)

  אסור לקרוא בשם מלאך למעט בשמות כמו מיכאל וגבריאל (הארי ז"ל)

  אין לקרוא בשמות של נפטרים צעירים או שמתו באסון או שמזלם היה רע.

  משמעות של האותיות בשם מעידה ביותר על התכונה שמובילה וכמובן הצירוף של כל אותיות השם.

  שם משפחה מבטא יותר את אופי המשפחה הסובבת ,לא משפיע על תכונותיו ומזלו.

  ניקוד השם של האדם קובע מאוד לא פחות מהאותיות. הניקוד מוביל את האותיות.(תיקוני הזוהר)

  שם שני שניתן על ידי מומחה לאותיות משנה גורל.

  שם לעסק טוב-מביא ברכה ושפע לעסק.

  שינוי שם האדם גורם לשינוי התנהגותו, והוא עדות על מצבו החדש(עין בראשית יז)

  קורע גזר דינו של אדם -חז"ל

  מוחל עוונותיו. זוהר קדוש.

  משנה מזלו (גמרא) ומוסבר בכתבי רבנו נחמן מברסלב שהשינוי הוא לטובה.(רק על ידי מומחה)
  סודות כל האותיות

  שמות שמתחילים באות -א-

  דומיננטי מאוד, החלטי יציב, רוחני, רחב אופקים ,אוהב לעזור אמיץ ויוזם דברים.

  האות -ב-

  שקט באופיו,ביתי, ביתו בית חם,נוטה לתנועה.אות ב' מסרים כפולים ברכה ומחלוקת ושינויים.

  יש קצת איטיות ורצון למשניות.דוחה לפעמים דברים.

  אות -ג-מסמלת גדולה וחשיבות.

  מדבר חזק,שכל פועל בחיות,נוטה לשלום ולאחד בין נפרדים,נטיה לצמצום הדין.עם חופש פעולה יצליח.

  נותן עצות טובות,עוזר לזולת,גם עם יפסיד בעצמו.כושר הבעה מעולה,סקרן,חביב וזריז.

  האות -ד-

  מסמלת הכנעה ודלות.

  יודע להכניע את עצמו ללכת קדימה,להשיג ולנצח. לא מוותר בקלות.נצרך לחוב רב.

  חכם עם חוש הומור,אוהב לעזור,בעל חוש אסתטי, עדין וחסר מנוחה.רגשי ומתלהב תמיד

  מלא רעיונות ,נוטה להתוכח בעוצמה. יום שלישי יום טוב עבורו.

  אות -ה-

  מסמלת את הדיבור טיפוס מדבר הרבה ומבין מהר.מרשים מחפש להגשים ציפיות.ה מסמלת שפע וברכה.

  אות -ו-

  מסמלת אדם יציב אמיתי. עם בטחון חזק.ו מביעה את ענין התוספת.

  מאוזן,אוהב חברה,אורחים,עקשן נוטה לנוחות ותאוות ,קשה לו להשתנות,בבגרותו יתקרב לרוחניו בחיים.

  אות-ז-

  אות זו מסמלת תזוזה,הליכה,נסיעה וקישור.עזות מצד הזכר.לאדם מביאה תקשורת ותנועה,רצון לדעת הכל לקרוא על הכל. אינו מעמיק

  יודע להתנסח יפה.מרגע שמשהו הפסיק לעניין אותו יחפש דברים אחרים.רגיש מאוד,מבחין בין אמת לשקר

  אוהב מלחמות פיזית מתפלסף ובעל לשון חדה.

  האות -ח-

  אות ח מסמלת את הטוב והרע באופן קיצוני. לדוגמא :חולה חכם ,חטא חיטוי,(טהרה) לאדם מביאה עצמאות ,רגישות אהבת הטבע,רכושנות,פועל ללא חת הפוך-עלול לפעמים לא להזיז את עצמו.דברן,גם לפעמים שטויות לעיתי נתפס בשתיקה.

  אות-ט-

  אדם ששואף לטוב ביותר,גאווה וביטחון עצמי מופרז,עם השתדלות רצינית יכול לתקן את זה.

  אמין ויציב,צנוע ועניו,נקי,שומר מרחק,בעל יכולת משחק רבה מאוד,אוהב להיות במרכז העיניים ולמשוך תשומת לב.

  אות -י-

  מסמלת חוכמה והגיון בריא,אוהב ללכת על גדול,ביקורתי,פניו עדינות ביותר,עובד מסור,אמין,עניו וצנוע,

  קיצוני ביחס לזיווגו-או שנצרך ביותר או פרוש ביותר.

  לעיתים נודניק או כפייתי ,בדרך כלל נחוש והחלטי יודע לחדור היטיב לעומק העניין.

  אות -כ-

  שקט ולפעמים מסתורי. משתדל להשתלב בחברה,אין דומיננטיות ויוזמה מספיק. הצלחתו מגיעה כאשר יבחין ויוכל להבין שהוא חייב לעשות שינוי בחיים גם בחשיבה והמעשה עצמו ואז יצליח. מרגיש שהעולם שלו עומד על עמדותיו וגאה.

  אות -ל-

  למ"ד לשון לימוד אהבה ללימודים ,פתוח לקבל,מקבל דברים הגיוניים,לעיתים מתעקש,מסתכל מגבוה על אחרים ויודע להשתלב ולחיות בהרמוניה עם אחרים. טוב לב ונוטה לותר ,מבין כל מיני צדדים של סיכסוך. מבחין גם בצד האחר וגם בהשקפות שונות ,יודע לאחד ולשלב ולהשלים בין כולם. כשרון רב להנהיג או לנהל. אדם נוח עם הרבה דרך ארץ.

  אות-מ-

  טיפוס זורם,נע הרבה,פעלתן ונעים,אוהב שמחה ואופטימי. נאמן,מזדהה עם הזולת,רחמן. עלול בקלות

  להמשך לסמים או שתייה חריפה,בעל הקרבה רוחנית.

  אות -נ-

  חושיו מפותחים היטב,יצרים רבים וסוערים,עקשן ומרדן שובר מוסכמות. אם יחכים יתן תשובות לשאלות קשות ביותר. ישר ,רוחני,

  נוטה למלחמות וצרות.או שאוהבים אותו או ששונאים. מצבי רוחו משתנים בקיצוניות, עם מקבל הרבה חום ואהבה משתנה. יכולת להגיע לעומק רוחני גבוה מאוד.קיימת בו עוצמה רבה שמוקרנת סביבו אי אפשר להיות אדיש כלפיו. מתלהב לפעמים "שוכח" להתנהג.

  אות-ס-

  בעל בטחון עצמי ,שואף קדימה להשיג מטרתו,קשה לעצור אותו. נוטה לשינה רבה,קסם ונטייה לשקט נפשי ורוגע שגורם לו להראות

  נאה. בעל רגש רב,שומר סוד, אופי סגור,בדרך כלל עקשן ורגיש,אוהב חופש,שונא מסגרת שמלחיצה,לוקח לו זמן להסתגל,לפעמים רואה את השלילי בחיים לפעמים התפרצויות כעס אך גם נרגע מהר. אם יהיה בנתינה רבה ,יהיה בריא בנפשו ומלא אהבה לבריות.

  אות-ע-

  חשיבה לעומק,לטוב או לרע,עומק פנימי אולי גם מסתורין,יודע לתת הרבה או לקבל הרבה או שניהם יחד.

  אם ישתדל במידת הענווה יצליח מאוד ,אם יתגאה יושפל מאוד. נטייה לכעס או להיות פגיע אינו שוכח מהר את מי שפגע בו.

  יציב ועקשן בדרך שבחר לו .אהבה פנימית לבריות.

  אות-פ-

  אדם פתוח עם הרבה רגש,ער ומתנהג בכמה כיוונים ,יודע להביט בטוב המצוי בכל פרט מהנבראים. הוא לא יאמר מה הוא חושב עליך

  טיפוס עם כוח לפרוץ קדימה ולהפתיע לטוב או למוטב.

  אות -צ-

  טיפוס צדיק,נמשך לאנשים מפורסמים ורמי מעלה,יצליח רק שיעבוד קשה,נוטה לבלוט או להראות את ההישגים שלו

  יש לו תאוה לאכילה.

  אות-ק-

  או צדיק או חקיין מעולה לעיתים שתי התכונות מצויות בו. יש בו כמה מידות והיפוכן. הרבה תלוי לאן יטה את עצמו ,יודע להצחיק ולצחוק.

  יש לו מנגנון מיוחד שנותן לו כוח להתמיד ולהחזיק מעמד זמן רב. אם יגייס את כוחות נפשו לטוב יצליח מאוד. או שישן הרבה או שעירני מאוד.

  אות-ר-

  טיפוס פעיל, נמשך לעסקים, חושב היטב לפני שפועל,לעתים נחפז ופזיז,אוהב לעשות דברים חדשים

  יכולת ילודה ופריון, לא נשבר הרבה מתחיל מחדש בעל מרץ רב.

  אות-ש-

  טיפוס דומיננטי שלוקח הרבה תשומת לב,מתלהב מאוד בדרך כלל אהוב וממשיך לחפש רגש ואהדה,מחפש

  גם רכוש וצבירת הון או יציבות בפרנסתו, ומשהו טוב למעמדו. עקשן,אוהב להכיר מכלול של דברים

  טיפוס אמיתישיאמר לזולת מהו חושב עליו.

  אות=ת=

  טיפוס צנוע,מסתכל תמיד תמיד על הסוף והתכליתשבכל ענין,חקרן ,שואף לידע דברים המכוסים והנסתרים,נטייה לעיתים קרובות להיתקע בלי יכולת לזוז,אם יבנה את האישיות שלויזכה בנקל לשליטה וחוזק פנימי.

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   leasihra
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין