כותרות TheMarker >
  ';

  אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם

  על פרשות השבוע והקשר לימנו אנו, חסידות, סיפורי צדיקים, שמירת השבת, על דברים שבין אדם לחברו ולסביבה, על דברים שבין אדם לבוראו

  הלידה הכי מפתיעה בעולם - פָּרָשַׁ­ת וַיֵּשֶׁב

  2 תגובות   יום שני, 15/12/14, 14:23

  ­בס"ד

  הלידה הכי מפתיעה בעולם

  פָּרָשַׁ­ת וַיֵּשֶׁב 

   

  כל הפסוקים מתחילים באות "וו"

  כותב [הרוק"ח {בקטע האחרון בפרשת וישב} ] בפרשה שלנו כל הפסוקים מתחילים באות "וו" למעט שמונה פסוקים. כנגד שמונת ימי המילה. "ווי" כמו במילה "ויהי" שמסמלת צער: היה במכירת יוסף, "ווי היה במיתת אשת יהודה, ווי היה בפטירת ער, ווי היה בפטירת אונן, ווי היה באשת פוטיפר, ווי היה בבית הסוהר, ווי היה בסריסי פרעה. חוץ משמונת הפסוקים שבו זכתה אסנת בת פוטיפרע להזדווג לגואלם. וכן במגילת רות: כל הפסוקים מתחילים ב"וו" למעט שמונה פסוקים. שבספר רות שנזדווגה לבועז ויצאה ממנה מלכות.

   

  סוד הגאולה טמון באות "וו"

  בפרשה שלנו יש מאה ושניים עשר פסוקים. אם מורידים שמונה פסוקים יש לך: מאה וארבע פסוקים שמתחילים באות "וו". במגילת רות יש תשעים ושלושה פסוקים אם מורידים מהם שמונה: נשארים שמונים וחמישה פסוקים. גימטרייה: בועז.

  סוד הגאולה טמון באות "וו". למה? רש"י בפרשת בחוקותי: חמש פעמים בתנ"ך מופיע יעקב עם "וו" (יעקוב) {בזוהר כתוב שיעקב הרי נקרא כשנולד עקב. לקח "י" מעשיו. לכן נקרא יעקב. ועשיו נקרא עשו. בעתיד ייקח לו את ה"וו" ויעקב יקרא יעקוב. ועשו יקרא עש. } וחמש פעמים כתוב אליהו בלי "וו" (אליה). ארבע פסוקים בתורה ואחד ב"נך". למה לקח יעקב מאליהו את האות "וו" עירבון? כדי להבטיח שיבוא לגאול את בני ישראל. אם ניתן להבין מכך שהאות "וו" מסמלת את הגאולה. איך? אם אתה מוצא שפרשה שלמה (וישלח) כתובה באות "וו" והפרשה שלנו (וישלח) היא הפרשה של הולדת פרץ, שהוא, כידוע לכולם, ראש השושלת של בית דוד (מסיימת מגילת רות את הפרק האחרון: ופרץ הוליד – עד עובד, ישי ודוד) ופרשה שלנו נולד פרץ, אז זה ראשית הגאולה. ופרשה של ראשית הגאולה, מופיעה כל הפסוקים (למעט שמונה) מתחלים באות "וו". מגילת רות היא המגילה שבה נולד עובד אבי ישי אבי דוד ובמגילה הזאת שמופיע הלידה של עובד באמצעות הנישואין של בועז ורות, לכן כל המגילה הפסוקים מתחילים באות "וו". אז למה יש שמונה פסוקים בפרשה שלנו ובמגילה שבהם אין האות "וו"? ולמה דווקא שמונה פסוקים?

  [הרוקח ] בגלל ברית המילה, שבפרשה שלנו זכתה אסנת בת פוטיפר להינשא ליוסף הצדיק, ולא הייתה צריכה להיטמא לנכרי במצרים, ובמגילת רות, רות המואבייה שהייתה שייכת למואב זכתה להינשא לבועז ולהקים את בית ישראל אז זה העניין של חסד ברית המילה.


  המספר שמונה מבטא גאולה

  [המהר"ל ] כותב שהמספר שבע מבטא טבע (הרוחניות שבחומר שזה שש) ושמונה זה מעל הטבע. לעתיד לבוא יהיה הכינור בעל שמונה נימים. "למנצח על השמינית וגו'." ואנחנו נהיה ב"ה בהנהגה של מעל הטבע. וזה גם רמז לחנוכה שהפרשה שלנו תמיד לפני חנוכה. וחנוכה של שמונה נרות זה הנהגה של למעלה מהטבע בסיפור פך השמן המפורסם.

   

  מהו הווי הגדול?

  הווי הגדול, אומר הרוקח, הוא מכירת יוסף, שבגלל זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כתוב בגמרא מסכת שבת י' ב' ] "לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו (שעשה לו כתונת פסים שלא היה בה אלא משקל שני סלעים מילת), נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים" כלומר, שבגלל מעשה זה בא העונש הנורא של שעבוד מצרים"

  פירוש: אסור לאדם להפלות בין בניו, שלא יבואו לידי קנאה.

  [תוספות ] עפ"י שנגזר עליהם בברית בין הבתרים, לא נגזר עליהם עינוי כל כך גדול. והגלות החלה בלידת יוסף (400 שנים) אולם הקושי החל רק שירדו למצרים בעוון מכירת יוסף.

  [משך חכמה (מופיע בילקוט שמעוני מדרש על ספר משלי אות תקכ"ט)] לא נתכפר להם עד עצם היום הזה. "אמר רבי יהודה לא נמסרו הרוגי המלכות אלא על מכירתו של יוסף. עשרה הרוגי מלכות, אותם עשרה תנאים קדושים, שנסתלקו מהעולם היה בעוון מכירת יוסף. עשרה, עשרה מכל דור – ועדיין אותו החטא תלוי. אומר המשך חכמה, (בפרשת אחרי מות) שבכל יום הכיפורים,את כל התפילות אנחנו מסיימים בברכה אחת, "כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. כי אתה סלחן לישראל על חטא העגל, ומחלן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף. אלו שני החטאים שקיימים עד עצם היום הזה. כותב המשך חכמה, חטא העגל הוא שורש כל החטאים שבין אדם למקום. חטא מכירת יוסף הוא השורש לכל החטאים שבין אדם לחברו. ולכן החטאים האלו עדיין נמצאים. וכשבית המקדש היה קיים, היה הכהן הגדול, ביום הכיפורים, נכנס לפני ולפנים, לקודש הקודשים, (שזה היה בחלקו של בנימין שהוא היחיד שלא היה במכירת יוסף ודווקא בחלקו אפשר לכפר על חטא מכירת יוסף) ביום הכיפורים הכהן הגדול בקודש הקודשים, נכנס ללא בגדי זהב, רק בבגדי לבן, כדי לא לעורר את חטא העגל. יוצא שבקודש הקודשים, היה על הכהן הגדול לכפר על שני החטאים האלו, חטא מכירת יוסף וחטא מכירת יוסף.

  על הפרשת וישב נאמר כל כך הרבה ווי, אולם בתוך הווי הזה עוסקת התורה בבריאתו של משיח. תוך כדי סיפור המעשה של ירידת יוסף למצרים (המדיינים מוכרים אותו למצרים), עושה התורה הפסקה, ועוברת לסיפור של יהודה ומשפחתו ותמר. היא מקדישה לכך שלושים פסוקים.

   

  יהודה ותמר מביאים לעולם את פרץ וזרח

  [הראשית ל"ח א' ] "וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה." מה פירוש: ויהי בעת ההיא וירד יהודה?

  רש"י: "  'ויהי בעת ההיא' - למה נסמכה פרשה זו לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו (קודם המליכו אותו למלך) כשראו בצרת אביהם אמרו אתה אמרת למכרו אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך"

  במדרש מופיעים עוד שלושה דברים למה נסמכה פרשה זו לקודמת. [תנחומא ויגש אות ט' ] אמר הקב"ה ליהודה אין לך בנים, זה שאתה לוקח את יוסף כדי למכור אותו למצרים, כיוון שאין לך בנים, אין לך רגש מה זה בן, ואי אתה יודע בצערם של בנים, אתה טגנת (ציערת) את אביך והטעית אותו בטרף טרף יוסף, חייך תישא אשה ותקבור את בניך ותדע צער בנים.

  [מדרש רבא פרשה ה' אות ב' ] למה נסמכה פרשת יהודה ליוסף? " ר' אליעזר ור' יוחנן דנים בשאלה למה הכוונה בדברים הבאים: ויהי בעת ההיא (ל"ח א') - "רבי אלעזר אמר: כדי לסמוך ירידה לירידה - "וירד יוסף" לעומת "וירד יהודה". רבי יוחנן אמר: כדי לסמוך הכר להכר -ביוזמת יהודה נאמר ליעקב אבינו:"הַכֶּר-נָא הַכְּתֹנֶת בִּנְךָ" (ל"ז ל"ב) ובפרשת יהודה ותמר, בעת הוצאתה להישרף, תמר אומרת לחמיה יהודה: "הַכֶּר-נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטֶּה הָאֵלֶּה"(ל"ח כ"ה).

  ועוד השוואה עם יהודה כעין "מידה כנגד מידה":

  בפרשת יהודה ותמר הוא שולח בידי רעהו את האתנן: "גְּדִי-עִזִּים מִן-הַצֹּאן" (ל"ח י"ז) וכאשר הוא לא מוצא את האישה, שחשבה לזונה - היא תמר כלתו, הוא חש עצמו מתבזה ואומר: "וַיֹּאמֶר יְהוּדָה תִּקַּח-לָהּ פֶּן נִהְיֶה לָבוּז" והנה, באותה הלשון, זה נגד זה, לאחר מכירת יוסף: "וַיִּשְׁחֲטוּ שְׂעִיר עִזִּים וַיִּטְבְּלוּ אֶת-הַכֻּתֹּנֶת בַּדָּם" (ל"ז "א). על זה אומר המדרש: אמר הקב"ה ליהודה: אתה רימית באביך בגדי-עזים, חייך, שתמר מרמה בך בגדי-עזים". [תורה שלמה פ' וישב קפ"א ] משלים "וישחטו שעיר עזים" (ל"ז ל"ח) - ושילם הקב"ה לבני אדם מידה כנגד מידה ואפילו לצדיקי עולם משלם מידה כנגד מידה. יעקב אבינו רימה באביו בעורות גדי עזים ) ובניו רימו בו בגדי העזים, "וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם". יהודה, למעשה אחראי להתאכזרות כלפי אביו ולכך כי הבנים מציגים את הכתונת עם כתמי הדם בפני האב ואומרים לו: "הַכֶּר-נָא הַכְּתֹנֶת בִּנְךָ הִוא אִם-לֹא" (ל"ב). בפרשת תמר, בטרם ביצוע גזר הדין נגדה היא שולחת אליו לאמר: "הַכֶּר-נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטֶּה הָאֵלֶּה" (ל"ח כ"ה") והוא מכריז לעיני כל: "צדקה ממני". יהודה הודה והתחרט."

   

  למה נסמכה תמר לאשת פוטיפר?

  דבר אחר: לסמוך תמר לאשת פוטיפר. תמר התכוונה לשם שמים ואשת פוטיפר התכוונה לשם שמים. לכן התורה הסמיכה לא את הירידה של יהודה אלא דווקא את הסוף שתמר עמדה בצומת דרכים, זה הסמיכות לעניין של אשת פוטיפר. רבותינו מביאים כמה וכמה פירושים שכדאי לדעת אותם:

  [שפתי כהן מגורי הארי] הוא כותב דבר חידוש: וירד יהודה מאת אחיו. 'מאת' ראשי תיבות: מתה אשתו תאומתו. כל אחד מהשבטים נולד כידוע לכולם אם תאומה, למעט בנימין שנולד עם תאומה יתרה. כל אחד מהאחים התחתן עם התאומה שלו או של אמא אחרת. לכן לא ניתן למצוא מי היו המחותנים של יעקב אבינו. חוץ מבת שוע, אשת יהודה. וגרשהו אחיו. אמרו לו הבאת עלינו מיתה שלא בעונתה, לא היה לנו מישהו במשפחה שמת צעיר עד מתי שמתה אשתך. עפ"י החשבון היא הייתה צריכה להיות כבת עשרים. (אם נאמר שיוסף היה בן שבע עשרה שנים, כתוב שהפער בשנים בין יוסף לראובן היה כשש שנים. יוצא שראובן היה בן עשרים ושלוש. כיוון שיהודה הוא הילד הרביעי אז הוא צריך היה להיות כבן עשרים. אם זו תאומתו אז גם היא הייתה כבת עשרים) העיר יהודה את עוונו, שבעוון מכירת יוסף מתה אשתו. הלך וירד לארכה היא ארץ נוד שאמר גלות מכפרת עוון. מכרתי אותו אז כביכול הרגתי אותו, לכן אני מקבל על עצמי גלות כי גלות מכפרת עוון.

  [הראשית ל"ח א' ] "וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה" עדלמי שהיה מצאצאיו של קין. עדלמי חיבור של שתי תיבות עד עולמי שהרגתי להבל אחי. לכן עדעלמי נמצא בגלות, ונתחבר ליהודה שאמר לו: אתה הרגת את אחיך, ואני גרמתי מיתה לאחי, אז אם ככה בוא נגור ביחד. הוא התחתן עם בת שוע (לא ידוע מי היא) שהיה כנעני, אם הוא היה כנעני סוחר או כנעני במידות שלו את זה המדרש לא מגלה. ונולדו להם שלושה ילדים: ער, אונן ושילה. ער תזכורת לעוון שהוא עשה. את השם של השני בת שוע נתנה את השם: אונן על שם האנינות שראתה ביהודה. היא ראתה שיהודה כל הזמן נמצא באבלות לכן קראה שמו אונן. לבן השני היא קראה שילה בתרגום זה שגגה כי חשבה אולי בשגגה הוא עשה את המעשה הזה. המפרשים כותבים שאז היא פסקה ללדת. לכן כתוב: [בראשית ל"ח ה' ] "וַתֹּסֶף עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ שֵׁלָה וְהָיָה בִכְזִיב בְּלִדְתָּהּ אֹתוֹ." כזיב כי היא התאכזבה שלא הוסיפה ללדת. דבר אחר, יהודה התאכזב שנולדו לו שלושה בנים בלבד כי הוא ציפה שלישית תהיה בת ובכך הוא יקיים מצוות פרייה ורביה.

  [דעת זקנים מבעלי התוספות] לומד הלכה מהפסוקים האלו: כתוב שבשעה שנולד ער, כתוב ויקרא שמו ער, מי? אביו: יהודה. בשני כתוב ותקרא את שמו אונו. מי? אמא שלו בת שוע. כשנולד הילד השלישי למי מגיע לקרוא את השם? שוב ליהודה. מי קרא לו? אומרת התורה גם היא קראה: ותקרא שמו שילה. שואל בעל התוספות: איך היא יכולה לקרוא לו? זה לא התור שלה. לכן התורה אומרת לך והיה בכזיב בלידתו אותו, יהודה לא היה בבית. אם היה בבית הוא היה נותן את השם. לכן הוא אומר, מכאן אתה למד שהבעל נותן את השם הראשון, האשה את השני וכך הלאה. ויש על כך דעות חלוקות אם זה צריך להיות על שם האבא בחייו או לא תלוי בעדות.

  [צרור המור] בשונה מרש"י יהודה הוריד את עצמו מגדולתו, לפי שאינו דומה המתבייש מעצמו למתבייש מאחרים. ורצה לליך לארץ אחרת למקום שאין מכירים אותו, ללבוש שחורים כדי לעשות תשובה שלמה ולהודות על חטאו. כי יהודה – השם שלו הוא הודאה על חטאיו. אמו קראה לו יהודה "הפעם אודה את השם", אביו "הפעם יודוך אחיך", ומשה אמר: "שמע השם כל יהודה". ועל שהודה בחטאו והוריד את עצמו מגדולתו, החזיר לו הקב"ה מידה כנגד מידה. מה? בשעה שנפטר לבית עולמו יהושע בן נון, היו ישראל רוצים למנות על עצמם שר ומנהיג אשר יצא לפניהם ויבוא לפניהם. וכל אחד מהשבטים היה מתנשא לאמור אני אמלוך. עד ששאלו את הקב"ה: מי יעלה לנו התחילה? ויאמר השם להם: יהודה יעלה. זה היה התשלום שהוריד את עצמו.

  [מדרש רבא פרק פ"ה אות ב' ] רבנן אמרי: אמרו השבטים: יעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, יעקב אבינו הוא נמצא באבל מי יחתן אותנו? בוא נדאג לעצמנו, ונחתן את עצמנו לבד כי יעקב לא יטפל בנו עכשיו. אמרו לו ליהודה בבקשה: אתה תתחיל ראשון. מיד וירד יהודה ולקח לו אשה. (האדמו"ר מפשיסחה) שואל מה כתוב כאן? אומר: אמר יהודה כל המשפחה שבורה: יצחק עיוור, יעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, יהודה מתה אשתו כולם באבל, כל המשפחה במשבר אני לא נותן לעצמי להיכנס למשבר. פותחים דף חדש. איך? במצווה הראשונה התורה: פרו ורבו. (האמת שזו המצווה השנייה, הראשונה הייתה לאכול מפירות גן עדן) ועל כן: וירד יהודה ולקח לו אשה. על הבסיס הזה אומר הספר [נחלת שדה] שלכן הוא הלך להתחתן בגלל שכתוב בחז"ל: אדם שמתחתן מוחלים לו על כל עוונותיו. אם אני מתחתן ימחל לי העוון של מכירת יוסף. [אמרי אמת בשם אחיו ר' משה בצלאל הי"ד] למה הלך להתחתן? כיוון שכתוב שהוא היה מלך על השבטים. וברגע שהורידוהו השבטים מגדולתו הורידו את המלכות שלו וחתן דומה למלך, אז אני אתחתן ואשוב להיות מלך. (מסוכם בספר אמרי שמים)

  [חז"ל] למה מתה אשתו של יהודה? אמר רבי יהודה בר סימון רב חנין בשם רבי יוחנן: כל מי שהוא מתחיל במצווה ואינו גומרה, קובר את אשתו, ואת בניו. ממי אתה למד? מיהודה.
  [בראשית ל"ז כ"ו ] "וַיֹּאמֶר יְהוּדָה אֶל אֶחָיו מַה בֶּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת אָחִינוּ וְכִסִּינוּ אֶת דָּמוֹ."

  היה לו להוליכו אל אביו. בזה שהתחיל במצווה ולא גמרה – מה נגרם לו? שקבר את אשתו ואת בניו. לכן נסמכה הפרשה הזו לפרשה של ירידת יוסף, כי יהודה אמר בוא נמכור אותו לישמעאלים. כבר התחלת במצווה אז תחזיר אותו הביתה.

   

  מידה כנגד מידה

  [יפה תואר על המדרש] מה המידה כנגד מידה? משום שאדם המתחיל במצווה ולא גומר אותה, כשהוא מתחיל במצווה ולא אומר בלי נדר, הרי זה שהוא קיבל על עצמו בנדר. ואדם שמקבל על עצמו לעשות מצווה בנדר, ולא מסיים אותה אומרת הגמרא במסכת שבת דף ל"ב: בעוון נדרים אשתו ובניו של האדם מתים.

  [רבינו בחיי] פרוש נוסף: למה נסמכו הפרשות? לומר לך: סמך פרשת מכירת ייבום, לפרשת מכירה. כדי לסמוך גלגול לגלגול. כי סוד הייבום הוא סוד הגלגול. ברגע שבעל נפטר מבלי להשאיר בנים ואחיו מיבם את אשתו, (בתנאי שעמדו בכל התנאים של הייבום) ברגע זה הוא מחזיר בחזרה את נשמת האח, כי השם שהבן נקרא הוא על שם האח המת. והנה ידוע שישנם חטאים שאי אפשר לכפר אותם אלא רק בסוד הגלגול. בן אדם צריך לחזור פעם או פעמיים (יש האומרים עד ארבע פעמים אפשר להתגלגל ויש אומרים שיותר) כגון מה? כגון מכירת יוסף. כי האחים לא הספיקו לכפר על זה כי יוסף לא הספיק להגיד להם שהוא סולח להם. לכן האחים היו צריכים לחזור בתור תנאים וכאן התכפרו מעשיהם. לכן הוסמכו הפרשות.

  [בראשית רבה פ"ה ] " יהי בעת ההיא רבי שמואל בר נחמן פתח: (ירמיה כ"ט י"א ) "כִּי אָנֹכִי יָדַעְתִּי אֶת הַמַּחֲשָׁבֹת אֲשֶׁר אָנֹכִי חֹשֵׁב עֲלֵיכֶם נְאֻם יְהוָה מַחְשְׁבוֹת שָׁלוֹם וְלֹא לְרָעָה לָתֵת לָכֶם אַחֲרִית וְתִקְוָה"

  אומר הקב"ה: אני יודע את המחשבות שלכם. אתם חושבים: מה הקב"ה עושה? מה הקב"ה מתעלל בנו? תדעו לכם, כל מה שאני עושה לכם זה מחשבות שלום ולא לרעה. לתת לכם אחרית ותקווה. אין דבר רע שבא לאדם שאין לו מטרה להביא אחרית ותקווה. שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו,

  ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק, בורא אורו של מלך המשיח." כולם כאן בדיכאון ואילו הקב"ה התכנון שלו הוא להביא את משיח צדקנו. להביא את פר. שממנו תבוא כל שושלת המלוכה. אז כל מה שאתה רואה כאן חושך מסביב. זה הקב"ה בורא אורו של משיח.

  [ישעיהו ס"ו ז' ] "בְּטֶרֶם תָּחִיל יָלָדָה בְּטֶרֶם יָבוֹא חֵבֶל לָהּ וְהִמְלִיטָה זָכָר." עוד טרם שיבוא משעבד ראשון יבוא גואל אחרון. קודם שהחל פרעה לשעבד את ישראל. כבר נולד גואל אחרון. שזהו פרץ שממנו יצא המשיח.

   

  אמחנו מקלקלים והקב"ה מתקן

  [אוזניים לתורה {הרב סורוצקי}] זה המהלך וההנהגה שהקב"ה מוליך את העולם. ביום שבו נחרב בית מקדשנו, זה היום שבו נולד משיח צדקנו. באותו זמן שעם ישראל ישב במשתה אצל אחשוורוש. אכלו ושתו וקלקלו. באותו זמן שהם חטאו הקב"ה דואג לסלק מהעולם את ושתי ולהביא במקומה את אסתר שתביא את הגאולה. באותו זמן שחטאו המרגלים ודיברו על ארץ ישראל סרה, הקב"ה אומר במדבר הזה ייתמו ושמה ימותו, באותו זמן הקב"ה מצווה על הפרשת חלה ונסכים. אל תתייאשו נכנסים לארץ ישראל מפרישים חלה ומנסכים. בדיוק מתי שנראה לך כיליון – ותהיה החושך סיבה לאורה. (רבנו יונה בשערי תשובה)

   

  סיכום עניין ה"ווים"

  פתחנו בעניין שהפרשה הזאת מתחילתה ועד סופה כולה "ווים" חוץ מח' פסוקים. גם במגילת רות. מהו הסוד? הסוד הוא בריאת אורו של משיח. איך? כי האות הזאת "וו" נלקחה ערבבו מאליהו הנביא הזכור לטוב ע"י יעקב [מלאכי ג' כ"ג ] "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא"

  [נפלאות מתורת השם {ר' צבי שלז} מאמר ל"ט] בראש ובראשונה הוא שואל שאלה:
  [בראשית ל"ח א' ] "וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה" התירוץ שלו הוא: מה פתאום הוא יורד לעֲדֻלָּמִי? מה יש לו לחפש שם? בסוף הפרשה כאשר תמר ראתה שהיא לא ניתנת לשלה, אז היא החליטה לעשות מעשה. מה המעשה? היא ירדה לפתח עניים או דרך תמנתה. הסבר מפורט בפרשת ואירא. [בראשית ל"ח י"ג – י"ד ] "וַיֻּגַּד לְתָמָר לֵאמֹר הִנֵּה חָמִיךְ עֹלֶה תִמְנָתָה לָגֹז צֹאנוֹ.", "וַתָּסַר בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ מֵעָלֶיהָ וַתְּכַס בַּצָּעִיף וַתִּתְעַלָּף וַתֵּשֶׁב בְּפֶתַח עֵינַיִם אֲשֶׁר עַל דֶּרֶךְ תִּמְנָתָה כִּי רָאֲתָה כִּי גָדַל שֵׁלָה וְהִוא לֹא נִתְּנָה לוֹ לְאִשָּׁה." אומר המדרש וגם במקרה של רבקה שתי נשים התכסו בצעיף וילדו תאומים. [אלשיך] הסיבה היא נשים ששומרות על צניעות יוצאים מהם מלכים ונביאים [הבן יהוידע] כיום תלמידי חכמים. [קכח ג' ] "אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ." השכר שניתן לאשה על הצניעות זה שילדיה יהיו תלמידי חכמים. שואל הספר נפלאות מתורת השם: מה הלכה תמר לשבת בדרך תמנתה? זה מקום שבדרך כלל יושבים שם פלשתים. [שופטים י"ד א' ] "וַיֵּרֶד שִׁמְשׁוֹן תִּמְנָתָה וַיַּרְא אִשָּׁה בְּתִמְנָתָה מִבְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים" לא מצא לו יהודה מקום אלא רק לרדת אלא למקום ששם יושבים פלשתים? וכן תמר? כדי להבין את זה צריך להבין את היסוד לדברים.

   

  שני זוגות תאומים שונים

  בכל התורה מוזכרים הרבה תאומים, השבטים נולדו עם תאומות. רחל ולאה תאומות, בלהה וזילפה תאומות, מנשה ואפרים תאומים. התורה לא מתעסקת עם ההיריון שלהם ולא עם הלידה שלהם. הכול בסדר גמור לידה טבעית. עשרות לידות של תאומים הכול שפיר. חוץ מאשר במקרה של יעקב ועשיו פרץ וזרח התורה טורחת לספר יותר פרטים על ההיריון והלידה שלהם. פעמיים כתוב תאומים אחד חסר ואחד מלא. בלידה של יעקב ועשיו כתוב תאומם למה? כי יצא אחד צדיק ואחד רשע. בפרשה שלנו כתוב תאומים מלא, למה? רש"י: כי שניהם היו צדיקים. בא הטורים ואומר: למה כתיב חסר? כי רבקה הייתה אמורה ללדת את השבטים. היא הביאה את יעקב אבינו הוא היה אמור להיות בכור השבטים. ולכן אמרה: [בראשית כ"ה כ"ב ] "וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת יְהוָה" היא אומרת אם ככה יהיה עוד 11 הריונות אני לא רואה שאני יכולה לשאת זאת. אני לא מסוגלת לסבול כאלו ייסורים. מה עשה עשיו? עקר את רחמה של אמו כדי שהיא לא תוכל ללדת עוד. שנאמר: "שיחת רחמה. היא לא ילדה את אחד עשר השבטים, לכן אומר בעל הטורים, כתוב חסר י"א [בראשית כ"ה כ"ד ] "וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת וְהִנֵּה תוֹמִם בְּבִטְנָהּ." חסר י"א שבטים. ובפרשה שלנו כתוב תאומים מלא. אומר הספר נפלאות תורת השם, בפרשת תולדות: כאשר רבקה יולדת את יעקב ועשיו, רואה המיילדת תופעה: היא רואה את עשיו יוצא ויעקב מחזיק בידו את עקבו. היא מושכת אותם החוצה והם יוצאים כאשר יעקב מחזיק בעקבו של עשיו. מה הוא רוצה? ולכן הוא מקבל את השם יעקב, כי החזיק בעקב עשיו.


  יעקב מביעה מחאה

  רש"י: יעקב מביעה מחאה: " 'ואחרי כן יצא אחיו וגו' - שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו: בדין היה אוחז בו לעכבו יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השנייה צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן בה שתי אבנים זו תחת זו הנכנסת ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא ראשונה נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשון ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרון ויעקב בא לעכבו שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה ויפטור את רחמה וייטול את הבכורה מן הדין"

  יעקב הביעה מחאה אני נוצרתי ראשון לכן מגיע לי הבכורה, אז הוא הביעה מחאה כי כאב לו. אומר המדרש כאב לך הבעתה מחאה אז הבכורה תהיה שלך. ואכן כמו שכולם יודעים עשיו מכר לו את הבכורה. יעקב אומר לעשיו אתה ראשון אבל אני מולך אחריך. אתה, ממך יצאו שמונה מלכים ואתה תמלוך ראשון. ממך יצאו רק שמונה, אבל כשאתה מסיים את המלוכה שאתה מגיע לעקב, ואני ממני יצאו מלכים לנצח. אצל רבקה תמים – חסר יו"ד ואל"ף = 11. מיעקב עד דוד 11 = יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמה, בועז, עובד, ישי, דוד. דוד הוא המלך הראשון. מדוד המלך עד יעקב אבינו אחד עשרה דורות.

   

  לידתם של פרץ וזרח

  מגיע זמנה של תמר ללדת: [בראשית ל"ח כ"ז ] "וַיְהִי בְּעֵת לִדְתָּהּ וְהִנֵּה תְאוֹמִים בְּבִטְנָהּ."

  [בראשית ל"ח כ"ח – ל' ] "וַיְהִי בְלִדְתָּהּ וַיִּתֶּן יָד וַתִּקַּח הַמְיַלֶּדֶת וַתִּקְשֹׁר עַל יָדוֹ שָׁנִי לֵאמֹר זֶה יָצָא רִאשֹׁנָה." אמרה: אוהה הנה הראשון, היא קשרה עליו חוט אדום, שואל, האם ראית פעם לידה כזאת? מוציא יד, ישר כורכת לו חוט שני. מה את ממהרת? תוציאי אותו, תשקלי אותו תעטפי אותו אחר כך תשימי מדבקה, הנה זה הראשון. מי אמר שיצא ראשון? הרי עוד לא יצא. רק הוציא יד. את לא יודעת יש תאומים אין תאומים. [אור החיים הקדוש] "נצנצה במיילדת רוח הקודש ועשתה מה שעשתה ולא ידעה מה עשתה. אין היגיון במה שהיא עשתה. אל תשאל שאלות, רוח הקודש. היא קשרה על ידו שני וזה רומז שהוא שני ולא ראשון. "

  "כט וַיְהִי כְּמֵשִׁיב יָדוֹ וְהִנֵּה יָצָא אָחִיו וַתֹּאמֶר מַה פָּרַצְתָּ עָלֶיךָ פָּרֶץ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פָּרֶץ."

   ל וְאַחַר יָצָא אָחִיו אֲשֶׁר עַל יָדוֹ הַשָּׁנִי וַיִּקְרָא שְׁמוֹ זָרַח."

  מה הולך כאן? זה לא לפי הטבע כפי שראינו בלידת יעקב ועשיו. כאן פרץ נוצר ראשון ויוצא ראשון זה מעל הטבע. כי לפי הטבע כאמור מי שנוצר ראשון יוצא שני ומי שנוצר שני יוצא ראשון. ואילו כאן במקרה של פרץ וזרח זה הפוך. כותב האור חיים הקדוש: קרה כאן מקרה ראשון בהיסטוריה ולעולם לא ישוב, פרץ נברא ראשון ויוצא ראשון. הוא תפס את זרח משך אותו פנימה ואמר לו: רבל'ה אתה לא יוצא! אני יוצא ראשון. צועקת המיילדת: מה קרה לך פרץ? [כ"ט ] "וַתֹּאמֶר מַה פָּרַצְתָּ עָלֶיךָ פָּרֶץ וגו'." בחיים שלי לא ראיתי ילד שנמצא פנימי יותר יוצא ראשון.

  נשאלת השאלה מה זרח הוציא יד? מה הוא עוצר טרמפים?

   

  מלך המשיח בא בהפתעה

  [ר' צבי שלז] אומר תירוץ נפלא דבר חידוש {הוא סומך את זה על הרבה מקורות למרות שישי שאלה אחת שמעיבה על כל העניין}: צריך להבין דבר אחד השם של פרץ מסמל את עניין הפריצה של מלך המשיח. ישנם שמות שהקב"ה נותן ביד נביאו והשמות האלו מבטאים את תפקידו של האדם. כתוב בספר הושע: [הושע א' ב' ] "תְּחִלַּת דִּבֶּר יְהוָה בְּהוֹשֵׁעַ וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל הוֹשֵׁעַ לֵךְ קַח לְךָ אֵשֶׁת זְנוּנִים וְיַלְדֵי זְנוּנִים כִּי זָנֹה תִזְנֶה הָאָרֶץ מֵאַחֲרֵי יְהוָה" והקב"ה ציווה על הושע לקרוא את בניו יזרעאל ולא עמי כו'.  [ישעיהו ח' ג'] "וָאֶקְרַב אֶל הַנְּבִיאָה וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי קְרָא שְׁמוֹ מַהֵר שָׁלָל חָשׁ בַּז." כי השמות האלו הייתה כוונה מיוחדת כפי שמסופר בהרחבה במקור. וגם בפרשה שלנו השם שנקרא פרץ זה שם מיוחד מאוד. אם שאלנו למה לבת שוע אין שם, יודעים את רק שם האבא? צריך לדעת דבר מעניין מאוד בספר [דברי הימים א' ג' ה'] "וְאֵלֶּה נוּלְּדוּ לוֹ בִּירוּשָׁלָיִם שִׁמְעָא וְשׁוֹבָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת שׁוּעַ בַּת עַמִּיאֵל" בת שוע? הלא אשתו של דוד המלך היא בת שבע. אז למה היא מכונת בת שוע? אומר ר' צבי, זה אותה נשמה שהתגלגלה פעם אצל בת שוע ופעם אצל בת שבע. אמרו חז"ל: הייתה ראויה בת שבע לדוד המלך מששת ימי בראשית.

   

  מבנה המלכות בארץ ישראל

  אומר ר' צבי: פרשת לידת פרץ וזרח בא ללמד אותך כיצד תיראה מלכות בית ישראל אחרי שתסתיים מחכות מלכי אדום. מי זה מלכי ישראל: הראשן קראו לו שאול והשני קראו לו דוד. במקור הקב"ה רצה שדוד המלך יהיה המלך. שהקב"ה הראה לאדם הראשון את כל הנשמות שעתידות להיות, לדוד היה רק שלוש שעות לחיות. שאל האדם הראשון מה?! המלך הראשון לא יהיו לו שעות?! אפשר לתת לו שנים? ענה לו הקב"ה: כן. עמד ונתן לו שבעים שנה מחייו. הפרשה לשנו רומזת על מלכות בית ישראל בשש שורות [הרמב"ן {מקור הדברים ר' נחוניה בן הקנה}]  "יזכיר סוד בשם אלה הילודים, איקרי (נקרא) זרח על שם החמה שהיא זורחת תמיד, ופרץ על שם הלבנה הנפרצת לעתים ונבנית לעתים, והרי פרץ הוא הבכור וחמה גדולה מן הלבנה, לא קשיא, (לא קשה) דהא כתיב (כתוב) וייתן יד, וכתיב ואחרי כן יצא אחיו, והנה לדעתם היה שם הלבנה לפרץ מפני מלכות בית דוד, והיו תאומים כי הלבנה מותאמת בחמה, והנה פרץ תאום לזרח הנותן יד, והוא בכור בכך עליון, כמו שאמר גם אני בכור אתנהו, וזהו מאמרם בקדוש החודש דוד מלך ישראל חי וקיים, והמשכיל יבין"

  זרח הוציא יד (מלכות בנימין) אבל פרץ יצא ראשון (מלכות יהודה). פרץ משול לירח וזרח לשמש. אנחנו אומרים בקידוש לבנה: ג' פעמים: דוד מלך ישראל חי וקיים.

  המשיח בא בהפתעה בדיוק ברגע שהכי פחות מצפים לו. פרץ יצא ראשון הוא פרץ. הוא הפתיעה- אני כאן.

  אומר ר' צבי ובכל זאת יש כאן משהו שלא מסתדר: המלכות של שאול נקראת יד, המלכות הבאה של דוד נקראת פרץ. יהודה, האבא של פרץ וזרח איך אתה יכול לחבר אותו לבנימין? הרי יהודה הוא ראשית השושלת של דוד המלך, אז הוא מתקשר לבנימין? יש יסוד, מתרץ ר' צבי, לכאורה זה לא מסתדר, מצאנו שבכל מקום יהודה מתחבר לבנימין. ואם בכל מקום יהודה מחובר לבנימין יש יסוד שפרץ וזרח הם יהודה ובנימין. למה? כי המלכות של שאול הייתה קצרה מאוד. הוא לא קיים את דבר השם. למרות ששאול טוען: הקימותי את דבר השם: הרגתי את כל העמלקים. אומר לו שמואל [שמואל א' ט"ו י"ד] "וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל וּמֶה קוֹל הַצֹּאן הַזֶּה בְּאָזְנָי וְקוֹל הַבָּקָר אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ" ובעיקר אחרי שהרג כוהנים מהעיר נוב נקטע מלכותו. כותב רש"י בפרשת יחי: [בראשית מ"ט כ"ז ] "בִּנְיָמִין זְאֵב יִטְרָף בַּבֹּקֶר יֹאכַל עַד וְלָעֶרֶב יְחַלֵּק שָׁלָל" כל מלכותו של בנימין ושאול היא מלכות של בוקר, קצת בבוקר. בתחילת ההוויה של עם ישראל. קצת היה לו – רק היד. היד היא אחוז קטן מהגוף. הוא הוציא יד. מלכות הבוקר שהשמש זורחת. שמש זורחת זה זרח המשול לשמש. שיש לו את הזרחן על היד, הוא חוט השני המזכיר את השמש שהיא אדומה בזריחה. [גמרא במסכת מגילה י"ב א' ] " מרדכי – דכתיב (אסתר ב' ה' ) אִישׁ יְהוּדִי [הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי בֶּן יָאִיר בֶּן שִׁמְעִי בֶּן קִישׁ אִישׁ יְמִינִי];" מאיזה שבט הוא היה? בנימין. שואלת הגמרא האמא שלו מהיכן הייתה? מיהודה. רואים שמרדכי היה מבנימין ויהודה וגם שאול היה מבן קיש, יהודה. מאז בכל מקום יהודה הולך עם בנימין. בפרשה הבאה (מקץ) שהשבטים חוזרים להביא את בנימין, מי לוקח ערבות? יהודה. מה את לוקח ערבות? יהודה ובנימין מחוברים. בספר מלכים נחלקה מלכות ישראל לשניים. עשרה שבטים הלכו עם ירובעם בן נבט. יהודה ובנימין הלכו עם רחבעם בן שלמה. יונתן ודוד המלך, יונתן (בנימין) אומר לדוד (יהודה) אני נותן לך את המלכות שלי. למה? כי המלכות שלי היא רק של יד. תיקח אתה את המלוכה. המזבח שבעזרה בחלקו של מי? של בנימין. וצועה קטנה אומרת הגמרא של יהודה. ר' צבי ליקט מספר מקומות שבהם מוזכר שמו של שאול המלך עם יד: [שמואל א' ט"ו י"ב] "וַיַּשְׁכֵּם שְׁמוּאֵל לִקְרַאת שָׁאוּל בַּבֹּקֶר וַיֻּגַּד לִשְׁמוּאֵל לֵאמֹר בָּא שָׁאוּל הַכַּרְמֶלָה וְהִנֵּה מַצִּיב לוֹ יָד וַיִּסֹּב וַיַּעֲבֹר וַיֵּרֶד הַגִּלְגָּל"

  [שמואל א' כ"ג י"ז] "וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַל תִּירָא כִּי לֹא תִמְצָאֲךָ יַד שָׁאוּל אָבִי וְאַתָּה תִּמְלֹךְ עַל יִשְׂרָאֵל וְאָנֹכִי אֶהְיֶה לְּךָ לְמִשְׁנֶה וְגַם שָׁאוּל אָבִי יֹדֵעַ כֵּן"

  [שמואל ב' י"ב ז' ] "וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל דָּוִד אַתָּה הָאִישׁ כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אָנֹכִי מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל וְאָנֹכִי הִצַּלְתִּיךָ מִיַּד שָׁאוּל"

  [תהלים י"ח א' ] "לַמְנַצֵּחַ לְעֶבֶד יְהוָה לְדָוִד אֲשֶׁר דִּבֶּר לַיהוָה אֶת דִּבְרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת בְּיוֹם הִצִּיל יְהוָה אוֹתוֹ מִכַּף כָּל אֹיְבָיו וּמִיַּד שָׁאוּל"

   

  יד שאול

  שאול זה יד. מי שמוציא יד ראשון זה שאול. אם כן זרח זה בנימין. למה הוא הוציא יד ראשונה? הוא אומר דבר נפלא ביותר: לפי שהמלכות של דוד היא מלכות של קבע. ובכול מקום יהודה ובנימין הולכים ביחד. ואם כך, אז תמיד חייב בנימין לסייע ליהודה שהוא המלך האמיתי. הוא פרץ הוא המלך. נתן לו יד. למה הוא צריך את היד שלו? [גמרא במסכת סנהדרין כ' ב' ] " וכן היה רבי יהודה אומר ג' מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה" דוד המלך עדיין לא היה מוכן למלכות. למה. היה עמלק. מי יכול לעמלק? בני ישראל אומרים לשמואל: אנחנו רוצים מלך כמו לגויים! אומר הקב"ה לשמואל הנביא: בבקשה תמנה מלך. מי המלך? שאול בן קיש הוא המלך. מה עושה שאול? שאול נצטווה להכרית זרעו של עמלק. למה דווקא שאול המלך? כתוב בגמרא ובמדרשים: אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד צאצאיה של רחל אמנו. כשמשה הולך להילחם בעמלק את מי הוא שם ראשון? את יהושע בן נון? יהושע שייך לאפרים. אפשריים שייך ליוסף בן רחל. למי שייך שאול לבנימין לכן יוצא להילחם בעמלק. יוצא שאם רוצים להכרית את עמלק צריכים להשתמש בידם של יוסף או בנימין. היד הראשונה שנשלחה הייתה של זרח כי יוצא לפני דוד להכשיר את הקרקע למלוכה של דוד המלך, להכשיר את בית המקדש ולבנות את בית המקדש ע"י שלמה. כי כתוב: [שמות י"ז ט"ז] " וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַיהוָה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר" כדי להילחם בעמלק צריכים את היד איזה יד? את היד שהוציא זרח שהוא מצאצאי בנימין והוא המייצג את זרעו של שאול. ואחרי ששאול המלך ניקה את השטח מהעמלקי אפשר לבנות את בית המקדש.

  [השל"ה הקדוש] [גמרא במסכת מגילה י"ד א' ] "חנה דכתיב (שמואל א' ב' א' ) "וַתִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר עָלַץ לִבִּי בַּיהוָה רָמָה קַרְנִי בַּיהוָה רָחַב פִּי עַל אוֹיְבַי כִּי שָׂמַחְתִּי בִּישׁוּעָתֶךָ". רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן"
  מלכות שנמשחה בפך היא מלכות קצרה מלכות שמשחה בקרן היא מלכות ארוכה. שאול נמשח בפך. דוד ושלמה נמשכו בקרן.

   

  סודו של משיח

  [אמת ליעקב {רבי יעקב קמינצקי} ] הפרשה הזאת מלמדת על סודו של משיח. זאת הפרשה. פרץ צצנו מתחיל משיח צדקנו. אמרנו חסר י"א במילה תומים. כאן מתחיל כל ההוויה של מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? כתוב בנביא בספר מלאכי: [ג' א' ] "הִנְנִי שֹׁלֵחַ מַלְאָכִי וּפִנָּה דֶרֶךְ לְפָנָי וּפִתְאֹם יָבוֹא אֶל הֵיכָלוֹ הָאָדוֹן אֲשֶׁר אַתֶּם מְבַקְשִׁים וּמַלְאַךְ הַבְּרִית אֲשֶׁר אַתֶּם חֲפֵצִים הִנֵּה בָא אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת" פתאום הוא יבוא בדיוק שאתה לא חושב עליו בכלל. כמו אדם המוצא ארנק בדרך. הוא הרי לא מתכנן למצוא ארנק ופתאום הוא נתקל בו. אומר הרב יעקב קמינצקי: בוא ותראה מה הולך כאן: יצחק עיוור, יעקב אבינו בשקו ובתעניתו הסתלקה ממנו השכינה, ראובן בשקו ובתעניתו על שבלבל את יצועי אביו. יהודה מתה אשתו ירד לעדולם מתחתן עם בת שוע מתים לו שני ילדים. האחים כולם, יוסף במצרים לא יודעים מה אתו, המשפחה מפורקת, מפורקת לגמרי – פתאום: אומר הקב"ה: כולם באבל, כולכם בתעניות, ואני בורא אורו של משיח. משיח לא בא על פי תכנון. משיח בא כאשר הכול נראה לך גמור. אין שום תקווה. [רבינו יונה] ויהי החושך סיבה לאורה. כשהכול הכי חשוך, הכי דפוק אז מגיע משיח. זה המסר שכתוב כאן: עומדת המיילדת אומרת: רגע מי יוצא? הראשון יוצא מוציא יד היא שמה עליו חוט שני. היא בטוחה באלף אחוזים שזרח יוצא ראשון והוא הבכור. כי אין בעולם מציאות כזאת שמי שנכנס ראשון יוצא ראשון. מי שנכנס שני הוא יוצא ראשון. אני מילדת עשרות שנים ב"ה, אלפי ילדים. יודעת את הכללים של הלידה. נכנס אחרון יוצא ראשון. זרח מוציא יד היא שמה חוט. מה את שמה? רוח הקודש היא לא יודעת אבל שמה.

  פתאום יוצא פרץ החוצה

  מה יצאת הייתה בפנים נוצרת ראשון הייתה צריך לצאת אחרון. איך הגעת לכאן? "אדוני אני משיח. משיח לא מגיע לפי תכנית. התכניות הם מי שנכנס ראשון יוצא שני. זה עפ"י התכניות. אני פרץ, אני משיח. משיח לא בא לפי תכניות. משיח יש לו דרך משלו."

  למה פרצת עליך פרץ? אני יוצא בלי להתכונן. זה היסוד של לידת המשיח.

   

  אורו של משיח בנרות החנוכה

  אנחנו נמצאים לקראת החנוכה ביום שלישי ב"ה נדליק נר ראשון של חנוכה. דוד המלך אומר בתהלים [קל"ב י"ז ] "שָׁם אַצְמִיחַ קֶרֶן לְדָוִד עָרַכְתִּי נֵר לִמְשִׁיחִי" הדלקת הנרות שאנחנו מדליקים בחושך, שהכול חשוך מסביב, השמן זית זך הנמצא בכוסיות, שמן זית שכותשים אותו הוא לא יוצא בקלות – צריכים לכתוש אותו ולכתוש אותו עד שיוצא שמן זית זך. דע לך שהכול חשוך מסביב ואתה מרגיש כתוש, דפוק. דע לך: הקב"ה בורא אורו של משיח. נראה לך שהכול מתפרק, מחוקקים חוקים נגד יהודים, מקצצים לאברכים את התקציבים, ומי יודע מה החוקים האלו יביאו ומה יהיה גורל עם ישראל. ברית הזוגיות וברית הרבנות וחוק הגיור. מי יודע מה זה יביא עלינו. שהכול שחור ודפוק מסביב וכולם בשקם ובתעניתם. הקב"ה עוסק בבריאתו של אורו של משיח.

   

  ימין ושמאל תפרוצי

  [רבי שלמה אלקבץ] לכה דודי לקראת כלה... בבית האחד לפני האחרון "יָמִין וּשְּׁמאל תִּפְרוצִי ~ וְאֶת ה' תַּעֲרִיצִי ~ עַל יַד אִישׁ בֶּן פַּרְצִי ~ וְנִשְּׁמְחָה וְנָגִילָה"

  כמו שכתוב [ישעיהו נ"ד ג' ] "כִּי יָמִין וּשְׂמֹאול תִּפְרֹצִי וְזַרְעֵךְ גּוֹיִם יִירָשׁ וְעָרִים נְשַׁמּוֹת יוֹשִׁיבוּ"

  "יָמִין וּשְּׁמאל תִּפְרוצִי" מתי? "וְאֶת ה' תַּעֲרִיצִי". "עַל יַד אִישׁ בֶּן פַּרְצִי" מי זה האיש הזה? בן פרצי. הבן של זה שפרץ בלי תכנית. לא התכונן לכלום. "וְנִשְּׁמְחָה וְנָגִילָה בּוֹ"

   

  יהי רצון שנזכה בזה בימי החנוכה הבאים עלינו לטובה לראות משיח צדקנו במהרה בימנו אמן ואמן 

   

  דברים בשם אומרם:

  כ"ק האדמו"ר הרבי מליובאַוויטש, הרב שניאור אשכנזי שליט"א, הרב ברוך רוזנבלום שליט" א, הרב אורי זהר שליט"א, הרב הרצל חודר שליט"א, הרב יצחק בצרי שליט"א

   

  מקורות:

   ויקישיבה הידברות ויקיטקסט

  דרג את התוכן:

   תגובות (2)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     21/2/15 19:23:
   אם הוא יהודי מאמין. אז כן. ועובדה שיש כאן יהודים מאמינים שקוראים, וגם מגיבים. וכשהם מגיבים הם עושים זאת בנימוס. ולעניין. זה שאתה לא מבין מה אני מעלה כאן זה לא אומר שאתה צריך לזלזל. אני מאחל לך שהקב"ה יאיר את ליבך ותראה את האמת ותחזור בתשובה שלמה. אמן.
     15/12/14 14:33:
   אתה באמת חושב שיש כאן איזה בן אדם סביר שיקרא את כל ההבל הזה?

   ארכיון

   פרופיל

   אריהאלוני1
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין