כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ד"ר איתמר כוכבי

  0

  יחסי עבודה – משולש הסמכויות

  0 תגובות   יום שני, 9/3/15, 15:53

  ''

   

  יחסי עבודה – משולש הסמכויות 


  ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

   

  הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

  אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

   

  יחסי עבודה הינם תחום המכיל את המגע הכלכלי (על בסיס הסכמי שכר) בין כל  הגורמים (שכירים, מעסיקים, ממשלה) בשוק העבודה.

  קיימות שלוש קבוצות (ר' ציור) אשר קיים ביניהם מגע מתמיד ושיתוף פעולה:

  1. שכירים – מועסקים – עובדים.

  2. מעסיקים – מעבידים.

  3. ממשלה – מדינה – מעסיק גדול.

   

  פירוש יחסי עבודה

  כל התרחשות כלכלית בשוק העבודה, הכוללת מגע על בסיס הסכמי שכר ומתאפיינת בפעילות של עובדים ומעבידים.

   

  פירוש יחסי עבודה

  כל התרחשות כלכלית בשוק העבודה, הכוללת מגע על בסיס הסכמי שכר ומתאפיינת בפעילות של עובדים ומעבידים.

  הצדדים ליחסי העבודה

   

         

   

   ''

   

   

   ''

   

   

   

   

   

   

  המדינה

  הממשלה - ריבון

  1. ממשלה קובעת כללי משחק ביחסי עבודה.

  2. ממשלה היא גם מעביד.

  3. הממשלה הינה גוף גדול.

  רשות מבצעת: ממשלה, שלטון מקומי, השכלה גבוהה, עמותות.

  רשות המחוקקת:  הכנסת - פרלמנט.

  רשות שופטת:  בתי משפט.

  הסקטור הממשלתי הינו הסקטור הגדול במשק.

   

  הממשלה משמשת גם כריבון וגם כמעביד

  כריבון - רשויות מס, כנסת, בתי משפט.

  כמעביד - הממשלה קובעת את כללי המשחק ביחסי עבודה. הממונה על השכר, קובי אמסלם, הוא המנהל את יחסי העבודה במשק, מטעם הממשלה.

  הממשלה - מעביד גדול המקיים יחסי עובד מעביד. אין ארגון מעסיקים למעסיק הציבורי (לממשלה). המעסיק הציבורי נהנה מתקציב המדינה.

  נציגי מדינה שהינה המעסיקה לדוגמה: שלטון מקומי, השכלה גבוהה

  1. מנהל ציבורי: משרדי ממשלה.

  2.רשויות: רשות הנמלים, רשות שדות התעופה.

  3. חברות ממשלתיות: חברת החשמל,  התעשייה הצבאית.

   

  הממונה על השכר - מנהל את יחסי העבודה עבור המעסיקים הציבוריים (הדומיננטי ביותר).

  נציב שירות המדינה - ניהול משאבי אנוש.

  רשות החברות הממשלתיות - הסכמי עבודה בחברות ממשלתיות.

   

  עובדים שכירים וארגוניהם

  ארגונים חוץ הסתדרותיים

  ארגון הסגל אקדמי, ארגון המורים, ארגון הרופאים, הסתדרות העובדים הלאומית.

  • בסיס ראשון - ענף התעשייה - בסיס ענפי.
  • בסיס שני - בסיס פרופסיונאלי (לפי מקצוע) - רוקחים, רופאים, מורים.

  בסיס שלישי - לפי מעביד - מעסיק גדול כמו ממשלה, תעשייה אווירית, בתי זיקוק וחברת מקורות.

   

  ועד עובדים

  התא הראשוני, הבסיסי של ארגון העובדים היציג במקום העבודה. נבחר על ידי העובדים ופועל מול ההנהלה. הועד, בשיתוף פעולה עם האיגוד המקצועי, נותן אישור לגבות מיסי ארגון או מיסי חבר.

  ההסתדרות הכללית – הארגון הוותיק והגדול במדינה

  עובדים וארגוניהם - הסתדרות, ועד העובדים.

  שכירים - מועסקים.

  יו"ר - ניסנקורן.

   

  ההסתדרות הכללית - גוף מונופוליסטי, ריכוזי, קשור לממשלה. בעל תחומי עיסוק רבים ומגוונים. ההסתדרות היא ארגון גג גדול, האחראי על יעדים רבים ממגוון מקומות עבודה ומסייע לכלל העובדים.

  הסתדרות הופכת לארגון יציג של כלל העובדים במקום העבודה רק אם חברי ההסתדרות מהווים 1/3 לפחות מכלל העובדים במקום העבודה, וזאת רק כאשר אין ארגון עובדים אחר אשר יש לו יותר חברים.

  חברי הסתדרות משלמים מס חבר, אחוז מסוים משכרם. מי שאינם חברי הסתדרות, משלמים מס ארגון (דמי טיפול ארגוניים) מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה על מנת למנוע תופעת נוסעי חינם (צד שלישי להסכם הקיבוצי). נקבע סכום מקסימום לדמי הטיפול הארגוניים.

  תפקיד ההסתדרות

  1. הגנה על העובדים בדרך של מו"מ קיבוצי עם מעביד לצורך קביעת תנאי העבודה בהסכם קיבוצי.

  2. קידום אינטרסים של חבריו העובדים.

  האיגוד המקצועי בהסתדרות

  1. בעל אחוז העובדים המאורגנים בישראל הוא הגבוה ביותר.

  2. מכיל ארגונים עם תחומי עיסוק רבים ומגוונים.

  3. מונופוליסטי.

  4. ריכוזי - חברת עובדים.

  5. מסייע בתחומים: ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חינוך ותרבות.

  6. בקשר עם מפלגות השלטון (בעבר מפלגת העבודה).

  הסכם מסגרת

  נחתם בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים - זה  ההסכם הקיבוצי הכללי החל  על מרבית העובדים במדינה.

  גוף אשר מבקש להיות מוכר כארגון עובדים צריך להיות בעל יכולת מימון כלכלית. גוף זה מוסמך להכריז על שביתה וכן לחתום על הסכם קיבוצי. הסכם קיבוצי הוא הסכם בין המעביד או ארגון המעבידים לבין ארגון העובדים, אשר הוגש לרישום לשר העבודה. הסכמים אלו עוסקים בדרך כלל בתנאים בענף מסוים, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה ותנאי עבודה.

  ההכרה בארגון עובדים נוגעת לכלל העובדים במקום ולא רק לגבי חברי הארגון. עובדיםרשאים להקים ארגון ולקיימו כחלק מחופש ההתאגדות, אך על מנת שהארגון יזכה בהכרה משפטית עליו לעמוד בתנאים מסוימים.

  הכרה בארגון עובדים - פסיקה 

  1.   התארגנות יציבה לתקופה בלתי מוגבלת או ממושכת.

  2.   תקנון.

  3.   הצבת מטרות לארגון.

  4.   חברות בארגון: העובדים צריכים להצטרף לארגון באופן אישי ועליהם להיות חברים בו.

  5.   הצטרפות וולונטרית ועזיבה וולונטרית.

  6.   עצמאות: אינו נתון להשפעת המעביד או גורם חיצוני אחר.

  7.   דמוקרטיה: צריך לכלול בתקנון הליך בחירות דמוקרטי וליישמו.

  8.   צריך להיות מורכב ברובו מעובדים שכירים.

  9.   בעל כשרות משפטית לפעול כגוף עצמאי.

  10.  מספר מינימאלי של חברים.

  11. התאחדות לתקופה בלתי מוגבלת.

  ארגוני מעבידים - מעסיקים

  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

  לשכה בעלת 15 ארגוני מעסיקים, כאשר הגדול והחשוב בהם הוא התאחדות התעשיינים.
  נשיא ההתאחדות התעשיינים הוא גם יו"ר לשכת התעשיינים של הארגונים הכלכליים - הנשיא חדש ישן הינו שרגא ברוש.

  דוגמאות לארגוני מעסיקים: התאחדות התעשיינים, התאחדות בתי המלון, ארגון הקבלנים, אגוד הבנקים, חברות ביטוח, שמירה וניקיון, התאחדות בתי המלאכה ותעשייה זהירה, לשכת המסחר, התאחדות האיכרים.

  הכרה בארגון מעסיקים

  התנאים להכרה בארגון מעבידים:

  1.   ניסוח תקנון.

  2.   קיום לתקופה ממושכת.

  3.   חברי הארגון הם מעבידים.

  4.   בתקנון, סמכות מפורשת לחתום על הסכמי עבודה ולקבוע תנאי עבודה של העובדים והמעבידים חברי הארגון.

  5.   אין צורך מחייב להירשם כעמותה: הארגון אינו חייב להתאגד ולהיות בעל אישיות משפטית נפרדת.

  קיים הסכם מסגרת שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. זהו ההסכם הקיבוצי הכללי החל על מרבית העובדים במדינה אשר נחתם בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים.

   

  הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

  הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

  ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

  מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

   e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   איתמרכוכבי
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין