כותרות TheMarker >
  ';

  נהג מונית

  טור דה ישראל 127- השבוע שבו נחשפנו (שוב) לעובדה שהולך ופוחת הדור וקלטנו שנסיכים מושלמים יש רק באגדות!ועוד חשיפות...

  0 תגובות   יום שבת, 13/1/18, 18:20

         לפני כמה חודשים ניסה בנימין נתניהו לחדש את המסורת המבורכת של ראש-הממשלה הראשון של מדינת ישראל ולקיים בביתו חוג תנ"ך בהשתתפות חוקים, אנשי רוח וספרות שידונו כל פעם בסוגייה אחרת שנידונה בתנ"ך. "אין קיום יהודי בלי התנ"ך. זה המסר הראשון והעליון שלנו ומנסים לנתץ לנו אותו" קבע נתניהו. בנו הצעיר אבנר בקיא מאד בתנ"ך ולפני כשבע וחצי שנים בהיותו בן חמש עשרה,  הוא זכה במקום השלישי בחידון התנ"ך העולמי לגאוות הוריו. האב הגאה סיפר בראיון עיתונאי כי "בזכות בני אבנר ובהדרכתו, אני קורא יותר בתנ"ך."  לפני שלושה חודשים ,נתניהו ערך בביתו פעם נוספת בביתו את חוג התנ"ך אלא שכמובן גם אירוע כזה לא יכול לעבור בלי שערורייה ציבורית/תקשורתית. היה מי שהדליף מתוך דיוני החוג ,הסגור לתקשורת, כי במהלך הדיון בחוג שעסק כנראה בתקופת החשמונאים, נתניהו אמר בין השאר כי " החשמונאים שרדו 80 שני, עלינו להבטיח שמדינת ישראל הנוכחית תחגוג 100 שנים לעצמאותה בעוד שלושים שנה".  ההדלפה (המגמתית?) של דבריו אלו של נתניהו עוררו מהומה תקשורתית-"האם נתניהו סבור כי מדינת ישראל לא תשרוד יותר ממאה שנים? זה מה שהוא מאחל לה"? וכו'- התנפלות מיותרת על משפט שאולי נתניהו ניסח בצורה לא מוצלחת ! אגב מאז אוקטובר האחרון ,לא כינס ראש-הממשלה עוד כנס של חוג התנ"ך בביתו- אולי נמאס לו שכל התבטאות שלו בחוג לתנ"ך הופכת בצדק או שלא לעוד שערורייה כנגדו? גם כך לא חסרים לו צרות גם מבית כפי שנוכחנו לדעת בשבוע האחרון...

      ובלי קשר לכלום כי לא היה כלום כידוע, השבוע אני לבדי ניסיתי להתעמק בפרשנות של שני פסוקים מספר "משלי", ספר אותו כתב ע"פ המסורת, החכם באדם, שלמה המלך. ספר "משלי" מנסה להדריך את האדם ללכת בדרך הנכונה במגוון נושאים כמו התמודדות עם פיתויים, יחס לעניים, כסף ועבודה, משפחה ועוד. כבר בתחילת ספר "משלי" (פרק א' פסוק ח') כותב החכם "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך" !  במסכת "קידושין" (ל') "תניא, רבי אומר הלו ידוע לפני מי שאמר שבן מכבד את אמו יותר מאביו-לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם... ידוע שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו... לפיכך הקדים את מורא האם למורא האב."  ובמקום אחר ( אתר "תורת אמך" ללימוד סוגיות גמרא להלכה) קראתי את הפירוש המעניין הבא בקשר לפסוק הנידון : " שני מאורות גדולים עומדים לצידו של אדם מיום הולדתו-אביו ואמו. שניהם מגדלים אותו, שניהם מחנכים אותו, שניהם מעצבים אותו ושניהם עומדים לימינו. אביו עומד לצידו, ממולו, כנגדו ואילו אמו, אוספת אותו בידיה, מחבקת אותו ומצמידה אותו לחיקה. אביו מלמדו, מדריכו, מראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה. אף אמו מלמדת אותו, מדריכה אותו ומראה לו את דרכו, אך ללא מילים. את אישיותו מעצבת היא, ללא אומר וללא דברים. אהבתה, חיבוקיה, מסירותה ללא גבול וללא קץ, גורמים למידותיה, דרכה ואישיותה שייקנו על-ידו. המוסר נמשל לאב והתורה לאם. המוסר נמשל לאב כיוון שהוא כמוהו, עומד כמגדלור גבה, ומגבה מקומו מלמד, מדריך, מכוון את הדרך ומלמד את המותר והאסור, את היפה והמכוער, את המוסרי והמושחת. התורה נמשלה לאם. מתוך לימודה, נהפכת היא לחלק מהווייתו של הלומד..." ובאותו הקשר אך במקום אחר מצאתי אני כי אחד הדברים החשובים שהבן צריך ללמוד מהוריו הוא דיני נזקין "על מנת שיפנים וישמור בהקפדה יתרה בממון הזולת"...

  "דורנו אינו דור של מוסר", המשיכו הפרשנים לקבוע בהקשר לפסוק הנידון, "אדם מחפש את המשמעות, את ההזדהות, את האמת האישית שלו. המשמעת זרה לו, הציווי קשה בעיניו והמחוייבות מביאה אותו למרדנות ! וטעם העיקר הזה, מפני כי הנער לא שלמו כלי שכלו עד אשר יגדל ויצר לב האדם רע מנעוריו. והנה, הוא מתנהג כפי תאוותו, כי אין לו עזר מאת שכלו להוכיח נפשו ולהניח דרכי תאוותו. ואחרי שירגיל נפשו בימי הנערות ללכת אחרי תאוותו, יתחזק הכוח המתאווה אשר בו וכאשר יגדל וישלים כוח שכלו ויבקש להפר מדרך תאוותו, יכבד עליו מפני הגדול וההרגל. על-כן, צריך שיעזרוהו יולידיו בשכלם ויוכיחו וידריכוהו בדרך ישרה בימי הנערות וגם כי יזקין, לא יסור ממנה " (נכתב ע"י בנימין שמואלי).

     ופסוק אחר מפר החוכמה "משלי" בו ניסיתי משום מה להתעמק השבוע... שמאיר זווית שונה על תפקידם של ההורים בחינוכו ועיצוב דמותו של ילדם הוא הפסוק, "חנוך לנער ע"פ דרכו" (משלי כ"ב פסוק ו') והחכמים פירשו "לצעוד עם הילד בדרכו שלו, להתחשב באופיו המיוחד ולבנות אותו. נוכל לחיות בשלווה אם נדע שעלינו לעשות רק כמיטב יכולתנו. זה בעצם מה שנדרש מאיתנו כהורים. אין תפקידנו" ,כך לדעת חכמינו, "להתעסק בתוצאות כיוון שהתוצאות אינן בשליטתנו. הילדים אינם מהווים מדד להצלחתנו כהורים... אנו אמורים לצעוד עם הילד בדרכו. אם נתעקש ליצור ממנו אדם שונה ממה שהוא, נשלול ממנו את היכולת להכיר בכוחותיו ולהישען עליהם והוא לא יוכל להגשים את יכולותיו. לגביו, זה הפסד גדול ואילו לגבינו, זו סטייה מתפקידנו ! הגישה היהודית מדריכה אותנו לראות את הילד כפי טבעו. אנו צריכים לראות בילד' אדם עצמאי וייחודי שיש לכבדו ולאהוב אותו בהתאם לטבעו ולתכונותיו. לא רק לאפשר לו להיות שונה, מתוך אילוץ וחוסר ברירה אלא, להאמין בו, להעריך אותו באמת ובתמים! אם נתייחס לילדנו כפי שהוא, נסייע לו להיות מה שהוא מסוגל להיות באמת! עלינו כהורים להבין" סכמו חכמינו, "שהילד אינו קרש קפיצה להצלחה חברתית שלנו. היהדות מכוונת לעשייה -מה לעשות "כאן ועכשיו". אם אנו מודאגים ממיקום ילדנו בציר ההצלחה, למעשה אנו חוטאים למטרה שלשמה קיבלנו את תפקיד ההורות... טעות היא להציב דגם מסויים של הצלחה ולשאוף להיות כמוהו. יתכן בהחלט שאותו אדם ניחן בכלים אחרים ונדרש מממנו לפסוע במסלול שונה.! שהילד כך חכמינו מפרשים את הפסוק שכתב החכם באדם. כמובן לא צריך להסכים אם כל מילה ומשפט (אני למשל סבו כי הקביעה כי "הילד לא מהווה מדד להצלחתנו" לפחות בהתנהגותו החינוכית/מוסרית/ערכית לא מדוייק בלשון המעטה!)

         ורציתי להתעמק השבוע משום מה בעוד פסוק מעניין מספר "משלי" (פרק י' פסוק א')- "בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אימו" אך  לא נותר ביד מספיק זמן. אולי בשבוע הבא... אגב, מעניין אם אי פעם בחוג לתנ"ך שיתכנס בבית ראש- הממשלה נתניהו, יעלו לדיון מעמיק, פורה ומעניין הפסוקים הנ"ל ומשמעותם. אני משום מה בספק גדול...

     בחודש אוגוסט 2012 פורסמו בצהובונים בבריטניה ואח"כ כמובן בכל העולם תמונות של הנסיך הבריטי  הארי בנן של הנסיך צ'רלס וגרושתו המנוחה דיאנה, כשהוא ערום לחלוטין בחדרו במלון בלאס-וגאס, כנראה גם שיכור כלוט כשהוא מחבק צעירה גם היא בלבוש חווה במהלך מסיבה פרועה במלון בעיר ההימורים האמריקאית. בעקבות התמונות המביכות של אחד מיורשי העצר הבריטיים, התפתח דיון ציבורי בממלכה אם ראוי היה לפרסם את התמונות הצהובות הללו והאם יש בהן עניין ציבורי-ועוד איך כמובן, למרות כל הצבועים והמצקצקים בלשונם ב"זעזוע מוסרי עמוק..." לא אלמן ישראל... כמו כן התפתח דיון ציבורי/תקשורתי היכן היו מאבטחיו של הנסיך הבריטי-מדוע הם לא מנעו מהצעירות לצלם את ההוללות המלכותית בעירום בטלפונים הניידים שלהם והאם הם היו רשאים להחרים את הטלפונים הללו מאותם צעירות (כנראה שלו). השערורייה והסקנדאל העולמי בבני משפחת המלוכה שתמיד מושכת אש באופן טבעי, נרגעו עם הזמן.  ומה לא נכתב ונאמר השבוע על ההקלטות המביכות של יאיר נתניהו, ,יורש העצר" בעיני אימו לפחות בעת נסיעה בליל הוללות ממועדון בילוי אחד לשני, כנראה מועדוני חשפנות. כמעט ואין מה להוסיף על כל ים המלל שנשפך בנושא, על ה"זעזוע" והצביעות בהתייחסות לנושא הזה משני צידי המפה הפוליטית אגב. אישית, לא לגמרי הזדעזעתי מדבריו ההתבטאות של נתניהו ג'וניור שהוא לא בדיוק נזיר בן נזיר ודי לצביעות! העיתונאי בן כספית ,העיתונאי המקטרג הגדול ביותר של הנתניהוז' ,דווקא הוא כתב השבוע בפרשה הזו ,לשם שינוי דברי טעם נכונים לפחות לטעמי- "יאיר נתניהו לא שונה בהתנהגותו מצעירים רבים בני גילו!" פסק כספית בצדק. "הבעיה היא", הוסיף כספית, "שבניגוד אליהם, מעלליו הם על חשבוננו! כשאתה הבן של ראש-הממשלה, כשכולם יודעים שאתה מעורב בקבלת החלטות, מתערב בתהליכים ומשפיע מאד על אביך (שהתפאר על-כך באוזניו של נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה), אז אתה צריך להביא בחשבון שכל מילה שלך, כל התנהגות שלך, כל מעשה או מחדל שלך ראויים לפרסום. נקודה." ("מעריב" סופשבוע 12/01/2018). הפעם, לשם שינוי כספית צודק ובגדול. אם כי צריך להדגיש כי התקשורת מנעה דיון שהיה צריך לעלות, האם לא היה כאן מחדל אבטחתי ועבירה אתית חמורה, שאולי גובלת בעבירה פלילית אם אחד מאנשי צוות האבטחה שהוצמד ליאיר נתניהו, וכרע זה לא משנה אם לנתניהו ג'וניור מגיעה אבטחה צמודה,  היה מותר לו להקליט במכונית האבטחה את שיחותיו של יאיר נתניהו עם חבריו במהלך ליל בילויים רווי אלכוהול ואולי זימה. ואח"כ עוד להציע את הקלטות ה"חמות" הללו לתקשורת. איפה חובת החיסיון המינימאלית הנדרשת מאנשי צוות האבטחה? האין גבולות והכל פרוץ ומותר?  ראש השב"כ לשעבר יעקוב פרי התייחס בגדול לנושא הזה וקבע בהופעה ב"שבת תרבות" (12/01/2018) כי "מאבטחים לא צריכים לדווח אם אין סיכון ביטחוני או עבירה פלילית. לדעתי ", הוסיף פרי, אין עניין לציבור אם שר הולך למועדון חשפנות". העיתונאי יואב יצחק כמו אושיית הימין הראפר "הצל" פרסמו כי נהג המכונית, היום חוקר פרטי ברישיון, הוא שהקליט את נתניהו ג'וניור וחבריו והוא שמסר/מכר את הקלטת הלוהטת לתקשורת (לכל המרבה במחיר ?) הם גם פרסמו את שמו ועורך-דינו מיהר להכחיש ואיים בתביעת דיבה נגד העיתונאי יואב יצחק, עיתונאי אמין מאד. אני מניח שאם מישהו רוצה לחקור מי הקליט ומי הדליף לא יתקשה לגלות מי היה בצוות האבטחה באותו ליל שישי מפורסם ויסיק בקלות את מי האיש. אתית בעיני זה לא מוסרי ולא יאה אם כי אני מסכים שכאן יש עניין לציבור . כנראה שמעתה ירועננו חובות צוות האבטחה ברוח דבריו של יעקב פרי. ובאשר לנושא השנוי במחלוקת-האם מגיע לבנו של ראש- הממשלה אבטחה צמודה- לטעמי, אולי הגיע הזמן שיאיר יבקש מיוזמתו שיחרור מהאבטחה הצמודה ובכלל יצא מ"בלפור" לעולם, לבדו !

     מה שכן הטריד אותי אישית לפחות בדבריו הרברבניים של נתניהו ג'וניור, היו דבריו לאורי מימון, בנו של הטייקון המסתורי קובי מיימון כנראה בעל השליטה הלא רשמי באחד מחברות הגז "אבא שלי סידר לאבא שלך  עשרים מיליארד שקלים-לא תפרגן לי בארבע מאות שקל "? האומנם האבא של יאיר, בנימין נתניהו דאג ל"סדר" לטייקון קובי מימון רווחים עצומים במסגרת "מתווה הגז" ועוד על חשבון הציבור הישראלי? הכצעקתה ?  אישית ,ככל שניסיתי לקרוא ולהתעמק בכל נפתולי "מתווה הגז" ספק אם הבנתי וקשה לי להביע עמדה בנושא. האם צודק יו"ר מפלגת העבודה" השר לשעבר אבי גבאי שהצביע בממשלה נגד מתווה הגז בטענה שהוא "מתווה מושחת" (אם כי ע"פ העיתונאי אמנון אברמוביץ, בכתבה ב"ידיעות אחרונות 09/07/2017 גבאי ניסה לשכנע מאחורי הקלעים את חברי הכנסת של סיעת "כולנו" לה היה שייך, להצביע בכנסת בעד אישור מתווה הגז כפי שהממשלה אישרה -טענה שגבאי הכחיש)שדברי הרהב המוקלטים של נתניהו ג'וניור מוכיחים כי הוא צדק כל הזמן כשטען בתוקף ש"מתווה הגז" הוא מתווה "מושחת"? ואם זה נכון , ואבי גבאי יודע משהו שאנחנו לא יודעים על התנהלות והחלטות שהתקבלו ממניעים לא כשרים לכאורה, מדוע אינו עושה את הנדרש במקרים כאלו מכל אזרח במדינה, בוודאי מאיש ציבור , בוודאי ובוודאי מפוליטיקאי שרוצה להיבחר לראשות הממשלה והוא הולך למשטרה ומעיד בפני החוקרים את מה שידוע לו ודורש ממשטרת ישראל לפתוח בחקריה מקיפה ? הנה, שני אנשי ציבור בכירים (אחד לשעבר) המתיימרים לרוץ להנהגת המדינה, יאיר לפיד ומשה בוגי יעלון, טוענים בתוקף מעל כל במה תקשורתית ומתחת לכל עץ רענן כי "עסקת הצוללות" שאותה הוביל בנימין נתניהו היא עסקה מושחתת ואולי "הפרשה הביטחונית המושחתת ביותר בהיסטורי של מדינת ישראל" !?-השניים עשו את חובתם כאנשי ציבור ואזרחי המדינה והלכו מיוזמתם למשטרה ומסרו ,כך לדבריהם, עדות מפורטת על כל מה שידוע להם בנושא הטעון הזה. מדוע אבי גבאי מפזר האשמות חמורות אך לא טורח לגשת למשטרה ולמסור עדות בנושא? מוזר בעיני !   מאידך, קראתי בסוף השבוע בעניין רב את מאמרו של הפרשן הכלכלי של עיתון "הארץ" ,נחמיה שטרסלר, לא אוהד גדול של בנימין נתניהו ושלטון הימין בכלל, בלשון המעטה אשר כתב בעיתונו ("כת שרלטני הגז" "הארץ"12/01/2018) את הדברים הבאים : "אני יודע שזה לא פופולארי, אבל האמת היא שמזל שבנימין נתניהו היה ראש-ממשלת ישראל ויובל שטייניץ שר-האנרגיה ברגעים הקריטיים של מתווה הגז. אם במקומם היו לנו את אבי גבאי ושלי יחימוביץ, היינו מתבוססים היום במדינה בלי גז, בלי משקיעים, בלי צמיחה, בלי יצוא, בלי תעסוקה, בלי הכנסות ממיסים ובלי עלייה ברמת החיים!" אז מי צודק שטרסלר או מקטרגי המתווה כמו אבי גבאי ושלי יחימוביץ? האם כל המתווה הוא כשר ולגיטימי למרות הכל? והאם הציבור הישראלי הרוויח ובגדול ולא רק כמה טייקונים (תשובה, מיימון) על חשבון הציבור הישראלי? מעניין אם אי פעם נחשף לתשובה האמיתית !

       חדשות ערוץ2 וכתבו החרוץ, חושף הקלטת הלוהטת של נתניהו ג'וניור נוהגים לטעמי באורח פסול ומעורר תמיהה כאשר לאור איומי ראש- הממשלה הלחוץ והנבוך מאד, בצדק, מחשיפת התנהגותו והתבטאויותיו הלא ראויות של בנו, הגם שנאמרו במה שהם חשבו, בתוך מכונית סגורה ואטומה לקהל בחוץ, כי "יש בידי חלק ב' של הקלטת, חלק ברבה יותר מביך ומבחיל ומה לא ואני שוקל לפרסם אותה אלא אם כן..." (נתניהו ואנשיו לא יתנכלו למי שכביכול להערכתם הקליט ורץ לפרסם, ולא יחקקו חוק שיאסור הקלטות סתר ויאיים בסנקציות משמעותיות על אנשי התקשורת וגופי התקשורת שיעזו ויפרסמו הקלטות סתר מביכות) .זוהי סחיטה תקשורתית של ממש וכאן לטעמי, התקשורת בכלל, "חדשות2" והכתב גיא פלג חוצים כל קו אדום ! סחיטה יכולה להיות הדדית ! ה"תקשורת" נלחמה כארי נגד הפרסום הלא חוקי של תמונות וקלטות מביכות ולעיתים סופר סופר מביכות במקרה של הפרסום של התמונות האנטימיות של שדרנית הרדיו שרון פרי ,תמונות שנמצאו במכשיר הטלפון שלה שנגנב, השר לביטחון פנים גלעד ארדן הורה למשטרה לתפוס עד הגנב המדליף ב"עדיפות עליונה" (הוא אומנם נתפס אך הצליח להפיץ לפני זה את התמונות האישיות המביכות של שרון פרי לרשתות החברתיות),התקשורת הוקיעה את פרסומן של תמונות מביכות של סלבריטאית אחרת חוגגת ב"מסיבות מין" וטענה לחדירה מזוהמת פלילית לצנעת הפרט ודרשה מכל הגורמים למנוע בכל מחיר פרסום החומר האינטימי וכך היה כאשר בעל שליטה בגוף תקשורתי חשוב בישראל, נלחם בכל האמצעים החוקיים נגד פרסום קלטת אינטימית סופר מביכה שלו! (פרטים על הקלטת המבישה מאד הזו למשל באתר "מחלקה ראשונה" של העיתונאי יואב יצחק והקלטת איכשהו דלפה למרות הכל לרשת וגם אני "זכייתי " לצפות באמת בגועל הלא יאמן הזה- לפחות מבחינתו של "כוכבה").    הכלל של "מה ששנוא עליך" ןכו' לא מוכר ע"י התקשורת הישראלית ושלא תיילל אם מי מאנשיה יפגע ביום מן הימים בפעולות התגמול והנקמה שאולי עוד יגיעו.

     בכל מקרה, התנהגויות מביכות של ילדים של תמיד היו וכנראה תהיינה גם בישראל. השאלה, מהו המשקל שמעניקה התקשורת להתנהגויות הללו והאם הן ראויות לפרסום, לפרסום בהרחבה והאם הן מטילות צל על ההתנהגויות של ההורים-אנשי ציבור מחליטים ומשפיעים לעיתים מן המעלה הראשונה על חיינו? כך בנושא ההתנהגות הגובלת בפלילים של ילדיו של אריק שרון, עומרי (שברבות הימים נשפט וישב כמה ימים בכלא בשל מעשיו הפליליים לעזרת אביו) וגלעד שרון מיוזמי ודוחפי ה"הינתקות" על-מנת לחלץ את אביו ואותו עצמו מאפשרות של הסתבכות פלילית, כך להבדיל, ההשתתפות בהפגנה סוערת נגד הרמטכ"ל  דן חלוץ בעת מלחמת לבנון השנייה בגלל "התנהגות לא מוסרית של צה"ל בזמן הלחימה) של דנה אולמרט, ביתו של ראש-הממשלה אותה עת אהוד אולמרט מי שהיה האחראי העליון על צה"ל, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר, שר-הביטחון לשעבר ומי שמתיימר לרוץ להנהגת מדינת ישראל משה בוגי יעלון, שסירבה להתגייס לצה"ל "מטעמי מצפון" ואפשר לציין את שני בניו של בנימין בן-אליעזר המנוח שרצה להיות נשיא מדינת ישראל ,מדינת היהודים ששני בניו הם "נפולת של נמושות" שכבר שנים ארוכות לא חיים במדינה שאביהם רצה להיות נשיאה!   והשבוע פרסמה העיתונאית מיקה אלמוג, נכדתו של שמעון פרס וביתם של פרופסור צביה ולדן והפרופסור לרפואה פעיל בארגון השמאל "רופאים לזכויות אדם" כי אחרי שהתגייסה לצה"ל וסיימה את הטירונות "נמאס לי מהצבא והחלטתי לעזוב אותו מיד ולנסוע לניו-יורק. וכך עשיתי. הסבתא שלי המיתולוגית סוניה פרס קיבלה את הצעד הזה שלי בזעזוע וסיפרה לי איך בזמנו היא זייפה את גילה הצעיר רק על-מנת שיגייסו אותה לצה"ל. סבא שמעון, גם כן לא אהב את ההתחמקות שלי מהצבא אבל קיבל את זה ביתר הבנה וסובלנות!" כך מיקה אלמוג העיתונאית שמרבה להופיע ולהתראיין גם בתקשורת האלקטרונית כולל ראיונות נרחבים בגלי-צה"ל... " סיפור ההתחמקות שלה מצה"ל הוא סיפר מזעזע ממש" כך במילים אלו לא פחות צייץ השבוע ה"יחצ"ן של ישראל" רני רהב ומי אנחנו... 

     הולך ופוחת הדור? בשנת 1960 נשא חבר הכנסת יזהר סמילנסקי הלו הוא הסופר הנודע ס. יזהר נאום תוכחה נגד הדור הצעיר הגדל בארץ ,נאום שנודע כנאום "דור האספרסו". "מדובר בדור המבקש לו חוויות מעט ובלבד שתהיה זו חוויה חריפה, מהירה וזולה" קונן ס. יזהר על הדור הישראלי הצעיר לפני קרוב לשישים שנים, והוסיף" זהו דור שרודף אחרי עינוגים של חטיף חפוז... רץ להתבדר ולהשתעשע ולהשתמט מלקיחת אחריות ומשתמט מהליכה אנושית גדולה ומעפילה !" כאילו הדברים הקשים נכתבו ממש השבוע! מדהים! אחרי מלחמת ששת-הימים אמרו הצעירים לס. יזהר וחבריו-"זילזלתם בנו אולם ברגע האמת, כשהאומה נזקקה לנו, הוכחנו כי אנו לא פחות טובים ומחוייבים ונכונים להקריב מהדור שלכם שייסד את המדיה!"  אני בטוח שבשעת מבן אם תבוא כמו ביום יום, נכון שמה שצהוב מצטלם ומקבל סיקור תקשורתי טוב יותר אולם דמותו של הדור הישראלי הצעיר הרבה יותר טובה מתדמיתו והוא מוכיח ויוכיח זאת ! לא כולם מושלמים בלשון המעטה גם אם מדובר ב"נסיכים" ישראליים שיש מי שחושבים (הוריהם?) שגם הם נועדו לגדולה ולמלכות והמציאות סוטרת על פניהם ומוכיחה שלעיתים התפוח נופל רחוק מהעץ (?)   ובאשר לנתניהו ה"צעיר" (כבר ילד גדול בן 26), -עוף גוזל חביבי, התרחק מ"בלפור" ותנסה לבדך, עם קצת קשרים שלא חסרים לך וללא אבטחה ממלכתית, לבנות את חייך ואולי רק לאחר שתגדל ותקפוץ לבדך, לבריכת החיים האמיתיים, תוכל לנסות ולהיות איש ציבור, אם תרצה בכך, במדינת ישראל. עד אז, תשתדל לתפוס מרחק בטוח ושקט כי החשיפה מרצון ובטח שלא מרצון, רק תזיק להמשך חייך וחבל! עצה חינם ולא מפסיכולוג מומחה... אבל בכל זאת ! תבטיח לפחות שתחשוב בכיוון...

       ובענייני קלטות נחשפות מדהימות, השבוע הקדישה העיתונאית אילנה דיין את תכניתה המיתולוגית "עובדה" לכתבת תחקיר מדהימה של העיתונאי עומרי אסנהיים. במשך קרוב לשעה נחשפה בכתבה ערוכה להפליא, מרתקת ביותר השתלשלות פרשה שעל-פיה נחשדו בכירים בשב"כ בהדלפת מידע חסוי ורגיש ביותר מחקירות אריה דרעי לפני למעלה מעשרים שנה, לאריה דרעי עצמו. לא פחות. צעד אחר צעד נחשפה החקירה הרגישה שהובילה לחשיפה לפיה גם ראש אגף המודיעין בזמנו במשטרה, ניצב אב דותן נחשף על=פי דרישתו לחומרים הכי רגישים וסודיים מהחקירה בזמן אמת למרות שלא היה צריך להיות מעורב בחר=קירה ויתכן שהוא העביר את החומרים היקרים מפז הללו ישירות לחברו הטוב, אז החשוד במעורבות בשורה של מעשים פליליים חמורים של קבלת שוחד, ש-הפנים בשעתו (ולמרבה האירוניה גם היום, אריה דרעי). דותן שפרש משמשטרה סירב להגיב כמו כך שורה ארוכה של אישים אחרים מהמשטרה וממערכת הביטחון (השב"כ) שעסקו בהאזנות סתר לנחקרים הכי קרובים לדרעי שעלולים היו להפליל אותו שלא בטובתם ! אבל השיא הגיע בכתבה המרתקת הזו כאשר אחראי חקירה פנימית ארוכה והקמת ועדת-חקירה לבדיקת נושא ההדלפה של חומרי החקירה מהאזנות הסתר, התברר כי ראש השב"כ דאז, יעקב פרי לא פחות ולא יותר הוא שהדליף, כנראה ולכאורה,( אני סומך על יושרה העיתונאי המקצועי של אילנה דיין ,ד"ר למשפטים בעצמה שוודאי התייעצה עם מיטב המומחים בנושא),לאריה דרעי ישירות על-מנת לנסות להציל אותו מהבאה למשפט שתצריך אותו להתפטר מהחיים הציבוריים ומראשות ש"ס. ש"ס בהנהגת דרעי היתה אז גורם משמעותי בקואליציה של יצחק רבין בזמן הסכמי אוסלו ורבין חשש שאם דרעי יאולץ לפרוש מהחיים הציבוריים בגלל החשדות הפילליים החמורים נגדו, הקואליציה שלו תיפול והסכמי אוסלו ב' לא יאושרו בכנסת בגלל העדר רוב.יעקב פרי, אז ראש השב"כ וחבר קרוב של רבין שייעץ לו ותמך בו בגל שלבי "אוסלו" כפעי שהוא עצמו מעיד בספרו "הבא להורגך" הוצאת "קשת", 1999),רצה למנוע את הפלת ממשלת רבין וגדיעת תהליך אוסלו(עמודים 250-260 בספר) וזה אולי היה המניע להתגייסותו יוצאת הדופן והלא חוקית לעזרתו של אריה דרעי. הכתבה ב"עובדה" ששודרה ביום רביעי האחרון (10/01/2018) היתה ממש מרתקת ומחייבת צפייה! אריה דרעי עשרים ומשהו שנים אחרי כמובן מסרב להגיב ולאשר ("למעלה מעשרים שנים אחרי אותה פרשה, החלטתי להשאיר אותה מאחורי ולא להתייחס אליה בכלל") ואילו יעקב פרי טען ש"הדברים מופרכים לחלוטין". אלא שפרי ,עבר בדיקת פוליגרף ונע=כשל בה תגובתן-"עברתי בדיקה אחת ע"י בודק מאד לא מקצועי והתוצאות לא שוות כלום! אלא שהתחקיר מגלה שיעקב פרי, ראש השב"כ לשעבר עבר חמש פעמים בדיקת פוליגרף  אצל טובי המומחים בתחום ובכל הבדיקות נכשל והמסקנה היא שהוא לא דובר אמת וכנראה הוא בעצמו, לכאורה הדליף ישירות לאריה דרעי חומר הכי חסוי מההקלטות הכי סודיות ורגישות שנעשו בנוגע לחקירותיו !  מדהים ומזעזע ממש, ללא שום הפרזה! העניין נחקר אך טוייח איכשהו ביוני 1995.כנראה ולא מפתיע גם הודות לתקשורת התומכת ברובה ב"אוסלו" שהיה נוח ל"התעלם" מהפרשה הנפיצה .חצי שנה אח"כ, יצחק רבין נרצח והשב"כ נצלב על חלקו במחדל האבטחתי ! הנושא המביך של יעקב פרי שסיים את תפקידו כראש ראש השב"כ כמה חודשים קודם לכן, מוסמס! פרי המשיך את חייו כאיש עסקים לא תמיד מצליח(מנכ"ל "סלקום" יו"ר בנק המזרחי "ועוד שלל תפקידים מאד מאד מתגמלים לפעמים ללא הצדקה). יעקב פרי הכחיש בראיון בכתבה בתוקף,  כאילו הוא הדליף לדרעי חומרים חסויים מהחקירה אולם סימני השאלה הענקיים לא נעלמו בעבות התחקיר. להפך !! ואם מדברים על צביעות, יעקב פרעי המשמש כבר קדנציה שנייה כח"כ מטעם "יש עתיד" (בכהונה הקודמת היה שר המדע מטעם המפלגה ושר משקיף בקבינט הביטחוני), ממשיך בכהונתו בעוד ראש מפלגתו, יאיר לפיד, לוחם הצדק ונגד השחיתות הציבורית, נאלם דום ! מעניין אך לא מפתיע !! יאיר לפיד אם כל הכבוד הוא בסך-הכל פולטיקאי-פוליטיקאי הוא פוליטיקאי הוא פוליטיקאי ואין שום פוליטיקאי ופוליטיקה "אחרת" מסתבר ! עובדות החיים !

    במסגרת השבוע הפוליטי ההזוי שעברנו, אושר "חוק המרכולים" שאריה דרעי אישר בקולו שמשמעותו בשטח של החוק "הוא כלום" וחבל על ביזבוז הזמן ומנגד אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנתיים תמימות כלומר, עד סוף שנת 2019 מה שאולי יבטיח את שלמות הקואליציה שנראה שהיתה מתנדנדת בסערות שטותיות על עניינים באמת לא חשובים אלא אם בנימין נתניהו לא יעמוד בלחץ הציבורי אם וכאר שלל הנושאים בהם הוא נחקר יגיעו לסיכומים קשים ציבורית ופלילית. השאלה הגדולה שנותרה גם השבוע ללא מענה-"אם" ולא פחות מזה "מתי" -כל שבוע אנחנו מתבשרים על "דחייה" ... והמרוויח הגדול מ"חוק המרכולים" המיותר לחלוטין הוא יאיר לפיד שע"פ הסקרים לפחות, בסוף השבוע האחרון, מוליך על פני הליכוד. ואילו אבי גבאי ומפלגת העבודה שלו, ע"פ הסקרים האחרונים ממשיכים לדשדש הרחק מאחור. מסתבר שהציבור הישראלי לא כל-כך נאיבי שלא לומר מטומטם,  סליחה על האי פוליטיקלי קורקט ולא קונה את התחפושת של אבי גבאי לימני, ליכודניק אוטנטי אמיתי! מפלגת העבודה, גם עם גבאי, למרות ניסיונותיו להתחפש לאיש ימין/מרכז ("לא ניסוג מישובים יהודיים ביו"ש גם בהסכם שלום", עדיף ירושלים מאוחדת ללא הסכם שלום מאשר ירושלים מחולקת עם הסכם שלום" ועוד) לא "נספרת" בקרב רוב בציבור הישראלי כמועמדת להגיע לשלטון, לפחות גם לא בימים מביכים אלו לקואליציית הימין השלטת !

     והאירוע הקשה והעצוב של השבוע, רצח של הרב רזיאל שבח סמוך לחוות גלעד בידי טרוריסטים כמעט ונדחק לשוליים ובקושי הוזכר-מהו הרצח הזה לעומת השאלות הקיומיות הרות הגורל של תמלילי הקלטות שמליל ההוללות של יאיר נתניהו וחבריו... אגב, אם בנושא קלטות עסקינן, מד"א מיהר לפרסם את הקלטת השיחה של הרב שניות אחרי שנורה עוד היה בהכרה וצלצל לזעוק פשוטו כמשמעו לעזרה ! וחבל שהקלטת המזעזעת הזו של הפצוע אנוש ש דקות ספורות לפני שאיבד את הכרתו ומאוחר יותר נפטר, בכלל פורסמו ברשות ובסמכות צריך לציין לצערנו ע"י מד"א ! מישהו לגמרי איבד את שיקול הדעת בנושא הפצת קלטות לתקשורת (ולא רק שם...)!

    ואפרופו הרצח המחריד של הרב שבח, הציוץ ההזוי של השבוע שייך ללא ספק לח"כ מוסי רז מ"מרץ" שעדיין לא השלים עם עצמו אם "מרץ היא מפלגה ציונית או לא! רז צייץ ,שעות ספורות לאחר רצח הרב שבח כי "הנרצח הוא הקורבן היהודי הראשון של הצהרת טראמפ" וכן הוסיף רז לרשימה את מספר הרקטות והטילים שנורו מעזה מאז "הצהרת ירושלים" של הנשיא טראמפ. ליבי ליבי לאזרח הישראלי ראובן שמרלינג ז"ל שנרצח ע"י מחבלים במקום עבודתו בכפר קאסם ב—04/10/2018 חודשיים בדיוק לפני "הצהרת ירושלים" של הנשיא טראמפ (06/12/2017) ולא זכה להיכנס לרשימה של מוסי רז. שמרלינג המנוח נרצח כמובן על רקע אחר לחלוטין מאשר הרב שבח המנוח שנרצח ע"י טרוריסטים ערביים רק ואך ורק בגלל טראמפ וצעדיו הפרו ישראליים האוויליים! אין גבול להמצאות של השמאל הישראלי הלכאורה "שפוי". אם הטויטר היה קיים בשנת 1947 ואם מוסי רז ושות, היו אז אנשי ציבור, הם לא היו מספיקים לרשום ברשימות ה"מיוחדות" שלהם את כל הקורבנות היהודיים שנפלו מאז החלטת החלוקה של האו"ם המכירה בהקמת בית לאומי יהודי בארץ-ישראל! הרשימה על החלטת האו"ם ההזויה שרק יהודים לאומנים קיצוניים יצאו לרקוד ברחובות אחרי אישורה הדרמטי, תוך גילויי עיוורון מוחלט למחיר היקר שהיהודים שילמו ועוד ישלמו עבורה, באמת מעידה כי חבל מאד שמוסי רז, זהבה גאון ושות. לא היו אז בהנהגת הציבור היהודי במוסדות המדינה שבדרך, אחרת היו יכולים למנוע את שפיכות הדמים הנוראית בעקבות החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר והיה בא שלום (ולהתראות...) על מדינה יהודית עצמאית בארץ-ישראל! באמת חבל...

       ומהציוץ ההזוי של השבוע לראיון ההזוי של השבוע- הצייצן הלאומי, האזרח המזוקן אהוד ברק התראיין לעמית סגל וירון דקל במסגרת תכניתם (המצויינת והמרתקת) בגל"ץ ביום חמישי האחרון (11/01/2018) והתמקד במדינאי האנגלי ,אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה החדשה ווינסטון צ'רצ'יל. "צ'רצ'יל" לימד אהוד ברק את מראייניו ובאמצעותם, את הציבור הרחב, "היה מדינאי שנוא על הציבור הבריטי במשך למעלה מעשור. הוא עבר ממפלגה למפלגה, נכשל בכל מקום וכמעט נעלם ציבורית. עד שבשעת מבחן עליונה, הציבור הבריטי הבין שרק צ'רצ'יל יכול ומסוגל להנהיג את בריטניה בשעותיה הקשות והוא נקרא מתהומות האופוזיציה להנהגת העם הבריטי בשעתו הקשה ועשה זאת באופן מדהים ומופלא והוביל את העולם החופשי ואת בריטניה בפרט מסף הפסד ותבוסה לשלטון הנאצי, לניצחון היסטורי ולשיחרור העולם מאית השלטון הנאצי!" כך אהוד ברק בשיעור היסטוריה קצר וממצה לעם ישראל כאשר הנמשל ברור גם לכל הדיוט היסטורי- אני ,אהוד ברק הוא  הצ'רצ'יל הישראלי, ואף על פי שאיני אהוד כרגע בציבור ונחשב אולי בצדק, לפוליטיקאי גרוע, אני הוא המנהיג הישראלי היחיד שקיים כיום שיכול להציל אצת עם ישראל ! לא פחות! גם בנימין נתניהו מנסה בלא מעט הזדמנויות להשוות את עצמו לפעמים באופן מרומז ,מחמת הצניעות האופיינית... לווינסטון צ'רצ'יל . אהוד ברק "שכח" להזכיר למראייניו ומאזיניו המרותקים "נושא" קטן ולא חשוב-השקפותיו המדיניות של המדינאי הבריטי הדגול.  צ'רצ'יל היה איש ימני בהשקפותיו וערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, התנגד בתוקף למהלכיו הפייסניים של ראש-ממשלת בריטניה אז נוויל צ'מברליין. צ'מברליין ניסה למנוע את המלחמה והאמין שאדולף היטלר הוא בסך-הכל איש הגיוני שלא רוצה מלחמה אלא ואם כמה מתביעותיו "ההגיוניות" כמו השתלטות על חבל הסודטים בצ'כוסלובקיה יענו, היטלר יסתפק בכך ובטח שלא יצא למלחמה גדולה שגם הוא לא חפץ בה... צ'מברליין טס למינכן, הקריב את צ'כוסלובקיה לדיקטטור הנאצי ובצורה קיבל מהיטלר מסמך המהיר שאלו הן "התביעות האחרונות בהחלט שלי" ויבא שלום על העולם! בטוח שהציל ברוב תבונתו את העולם ממלחמה, חזר צ'מברליין עטוף בהילת ניצחון, נופף ברדתו מהמטוס בנייר עליו נכתב ונחתם "הסכם מינכן" והכריז "הבאתי שלום סופי לעולם"! רק הפוליטיקאי הדחוי והלא פופולארי וינסטון צ'רצ'יל התעקש לקלקל את חגיגת השלום העולמי אותו הוביל ברוב חוכמתו וראייתו המדינית העמוקה הפיסניק נוויל צ'מברליין וזעק "בריטניה היתה יכולה לבחור בין החרפה למלחמה. היא בחרה בחרפה ותקבל גם מלחמה"! זעקותיו של המדינאי הלא אהוד זכו לקיטונות בוז מהציבור הבריטי שוחר השלום (באמת) אלא שכעבור חודשים ספורים, מהר מהצפוי, הוכח שצ'רצ'יל צדק, צ'מברליין הפיסניק  נאלץ לעזוב את לשכת ראש-ממשלת בריטניה בבושת פנים והמדינאי הבריטי הלא אהוד נכנס לתפקיד והציל את העולם ואת בריטניה מהכיבוש הנאצי! מי יותר "פיסניק"-אהוד ברק מ"קמפ-דייויד" שגם תמך ב"אוסלו" או בנימין נתניהו לצורך העניין? אם ברק ונתניהו היו חיים ופעילים בשנת 1939, מי היה תומך ב"איש השלום העולמי" צ'מברליין ומי היה קרוב יותר בהשקפת עולמו לצ'רצ'יל? התשובה ברורה-איפה צ'רצ'יל המפוכח, המדינאי העיקש ואיפה אהוד ברק שהיה מוכן לתת ב"קמפ-דייויד" לעראפת את הכל וקיבל בתמורה את האינתיפאדה השנייה הרצחנית! ברק באמת חושב שכולנו לא נבונים ולא חכמים ולא יודעים את ההיסטוריה והוא יוכל לעבוד (פעם שלישי או רביעית ,מי סופר) על הציבור הישראלי ולהיבחר לראשות הממשלה כמציל העם היהודי ומדינת ישראל. אהוד ברק יווכח כי גם בעתיד, הציבור הישראלי יגזור עליו להמשיך ולהיות מנהיג האופוזיציה הישראלי בטוייטר ובפייסבוק וטוב שכך !!!

        ביום ראשון שעבר, התקיים משחק הגביע בין קבוצות הכדורגל של מכבי חיפה והפועל תל-אביב באיצטדיון "המושבה"-ביתה הזמני של הפול ת"א בפ"ת (עד לסיום בנייתו המחודשת של איצטדיון בלומפילד המפואר). מכיוון שהיה זה משחק גביע, הוא צריך להסתיים בהכרעה, או בתום תשעים דקות של משחק ואם לא, בתום מאה ועשרים דקות ואם גם אז אף קבוצה לא מצליחה לנצח, מגיעים להכרעה (אכזרית) בבעיטות "פנדל". בני ניסה ל"סחוב" אותי למשחק. לאור "הצלחותיה" של הקבוצה הירוקה מהכרמל, בעיקר בעונה הלוזונית האחרונה, החלטתי לוותר על התענוג והבטחתי לבני שאם המשחק ייגרר להערכה ולבעיטות הכרעה מקו ה-11 והוא יגמר אוחר, קרוב לחצות הלילה, אבוא לאסוף אותו. צפיתי במחק בטלוויזיה-סבל אמיתי, תת רמה של משחק מצד שתי הקבוצות, הכל היה חוץ ממשחק כדורגל מעניין ומהנה. שדרנית הספורט שרון פרי, ירוקה שרופה מבטן ולידה שכבר הזכרנו לעיל בהקשר לא נעים, אמרה למחרת המשחק  כי "הפועל ת"א שיחקה בשתי דרגות מעל מכבי חיפה!" לדעתי ,טעתה בגדול, לא שהירוקים שיחקו מי יודע מה-ממש לא! אלא שהפועל ת:א לא שיחקה כדורגל יותר טוב אם בכלל והיה עצוב לראות את שתי הקבוצות המובילות בכדורגל הישראלי לפני כמה שנים, משחקות כדורגל כל-כך עלוב וירוד ברמתו מול איצטדיון מלא בקהל משולהב ! עצוב גם היה לצפות ביענקלה שחר הולך עצבני ביציע הכבוד, לא יושב לשנייה רגוע, מנופף ומגיב בעצבנות לכדורגל הכושל שהקבוצה שלו בה השקיע רק בשנה האחרונה קרוב למאה מיליון שקלף, נראית כמט קבוצת תחתית בליגה השנייה ואולי השלישית בכדורגל הישראלי שגם ככה לא מצטיין ברמה גבה. שחר צפה ב"מעשי ידי טובעים בים" -בביצה הטובענית והלא מוצלחת שבתוכה שקעה הקבוצה הירוקה כתוצאה מהחלטותיו של נשיא הקבוצה למנות מאמנים כושלים כמו רנה מולסטיין ואחריו, "מאמן" גרוע יותר -גיא לוזון הכישלונר. לכל החלטה גועה יש מחיר ויענקלה משלם ועוד ישלם על החלטותיו המקצועיות בריבית דה ריבית לצערו, ולצערם של רבבות האוהדים הירוקים המתוסכלים! אחרי מאה ועשרים דקות משעממות ומתוסכלות כשהמשחק, גם לאור הנעשה על הדשא, הסתיים ללא הכרעה, הקבוצות עברו לחמש בעיטות הכרעה מקו ה-11. הבנתי שאם לא אצא לדרך, לא אגיע בשעה סבירה לאיצטדיון לאסוף את בני הביתה, וויתרתי על הצפייה בשיא המשחק-בבעיטות ההכרעה ויצאתי לדרך. חיפשתי ברדיו איזו תחנה שמשדרת את ההתרחשויות הדרמטיות במשחק ולא מצאתי. גם העדכונים לנייד לא הגיעו והייתי שרוי באפילה מעצבנת. ואז, רבע שעה מהיעד, הטלפון הנייד צלצל ובני ניסה לצרוח משהו אך הצרחות האקסטזיות האדירות שקרעו את האוזניים-  "הירוק עולה" לא השאירו לי מקום לספק מי ניצח בדו-קרב בעיטות העונשין ועלה שלב בגביע (משחק ביתי מול מכבי ת"א בעוד עשרה ימים-מהפח אל הפחת...) הצרחות העבירו אותי באחת מאדם רציונאלי ושקול (יחסית...) לאוהד משולהב המתנהג באופן מופרע לחלוטין ! צרחות השמחה המשולהבות שלי מוקלטות עד רגע זה בטלפון הנייד של בני! אוי לו אם יפרסם אותם פעם... כשהגעתי לסביבת האיצטדיון ונאלצתי לזחול בפקקים ולתמרן בין אלפי האוהדים שזרמו החוצה, בעיקר בין האוהדים הירוקים הצוהלים כאילו זכינו זה עתה בליגת האלופות באירופה-הכל יחסי בחיים, לא הסתפקתי בשירה אלא גם צפרתי באוטו בצפירות השמחה בקצב השמח הידוע...    שלושה ימים מאוחר יותר, הירוקים שבו לכר הדשא, הפעם במסגרת הליגה וניצחו ,סוף כל סוף ועוד במשחק חוץ אחרי שמונה חודשים, לא להאמין את האימפריה מרעננה... שלוש אפס! שרון פרי סיפרה למחרת ברדיו כי בזמן המשחק, ביקרה את הוריה בחיפה וצפתה איתם ועוד כמה אנשים במשחק . "כל הבית הוא ירוק קשה וקשה לתאר את צרחות השמחה אחרי כל גול שמכבי חיפה כבשה כאילו..." וכו'. אף פסיכיאטר ושום פסיכולוגית ילדים מוסמכת לא יכולים להסביר ולתאר את התופעות האי-רצונאליות והריגושים האדירים , הממש לא רציונאליים של אוהדי כדורגל כשקבוצתם מנצחת גם אם זה במשחקי ליגה "שיגרתיים"... מי שלא ראה שמחת אוהדי כדורגל לאחר ניצחון קבוצתם, לא ראה ולא חש שמחה מימיו... ההסברים לכך אולי רק בתחום רפואת הנפש וגם אז לא בטוח שמישהו שלא אוהד ספורט אמיתי יבין !

     ואחרי השבוע השחון הזה, השבוע העכור והצהוב הזה בארץ ובשמים, תרתי משמע, החזאים מבטיחים לנו שהשבוע החורף יחזור לבקר אותנו, לא בעוצמה גדולה, בטח לא "בסערה" אולם לפחות לכמה ימים טובים. אוי ,כמה אנחנו זקוקים לגשם חזק טוב וממושך שישטוף ויטהר את האוויר והאווירה העכורה והצהובה שחווינו השבוע!

   

    שבוע טוב, חורפי, חמים ונעים!

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   נהג מונית
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין