כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ציורי תנ"ך/ מאת: אהובה קליין.(c)

  ציורים המשמשים מדרשי תמונה לפסוקים בתנ"ך-
  הטכניקה: שמן על בד.
  שירה מקראית.
  * הציורים מוגנים בזכות יוצרים ואין להשתמש בהם בכל דרך שהיא.

  ציורי תנ"ך/ אכילת גפן בכרם רעך/ ציירה: אהובה קליין(c)

  30 תגובות   יום שישי , 24/8/18, 06:26

  Biblical paintings

  Eating grapes in your friend's vineyard 

   

   "כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ, וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ; וְאֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן."

   [דברים, כ"ג, כ"ה]

  ''

  ציורי תנ"ך/  אכילת גפן בכרם רעך/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]


  כֶרֶם רֵעֶךָ 

   שיר מאת: אהובה קליין©


  בבואך לכרם רעך

  תצא כנגד ייצרך

  אל תמלא   הטנא

  בראותך  יבול ופלא.

   

  תרחק   מעוון גזל

  באיסור אל תזלזל

  התאווה יפה לעיניים

  כמוקש  לפני יראת שמים.

   

  מעט  אכול בידך

  בתום ברכת אלוקיך

  מהפרי תאכל לשובע

  השלום נוצר ברגע.

   הערה: השיר בהשראת- פרשת כי תצא [חומש דברים]


  הרעיון מאחורי היצירה והשיר:

  פרשת  כי תצא - אכילת גפן  בכֶרֶם רֵעֶךָ - באילו תנאים?

  מאת: אהובה קליין.

  אחד הנושאים בפרשה : כיצד  ינהג אדם בבואו אל הכרם ,או אל הקמה של רעהו? כדברי הפסוק: כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ, וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ; וְאֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן. כִּי תָבֹא בְּקָמַת רֵעֶךָ, וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ; וְחֶרְמֵשׁ לֹא תָנִיף, עַל קָמַת רֵעֶךָ.   [דברים  כ"ג, כ"ה]

  השאלות הן:

  א] מיהו האיש הבא אל כרם ,או אל קמת רעהו וכיצד נוהג?

  ב] מדוע נסמכה  פרשה זו לפרשת נדרים?

  תשובות:

  האיש הבא אל הכרם, או אל הקמה.

  על פי רש"י :מדובר ,בפועל העובד בכרם- מותר לו לאכול ענבים כמה שירצה אך לא יאכל אכילה גסה. רש"י מסתמך על הברייתא [ב"מ, פ"ז]  אכילה גסה-  זוהי אכילה שאדם אוכל לאחר שכבר שבע.

  מהמילים: "ואֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן" רש"י לומד: שהתורה לא התכוונה, אלא לפועל שהגיע אל הכרם , בשעת בציר- בזמן שהוא ממלא את  סליו של בעל הבית,  אבל  אם הוא בא רק לעדור את האדמה בכרם- אינו אוכל מן  הגפן. כן האמור, על הבא אל קמת רעהו - שבא אל תוך שדה המצמיחה דגן ושיבוליה ניצבות –זקופות ומוכנות לקצירה, רשאי הפועל לקטוף מְלִילֹת.  מלילה- היא : ראש השיבולת הנקטפת ביד באופן מועט- כמו שנאמר : "וּכְרֹאשׁ שִׁבֹּלֶת    יִמָּלוּ". [איוב, כ"ד, כ"ד] אך נאסר על הפועל להניף חרמש על התבואה- כי בכך הוא לוקח  כמות מרובה מידי.

  רבינו בחיי מסביר: "וְאֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן"- אסור לפועל למלא את הסל בגפן משום איסור של גזל, אלא התורה התירה לאכול- כנגד הנפש המתאווה- היות והוא עסוק בבציר וטורח בפרותיו- אם התורה לא הייתה  מאפשרת לו לאכול בהיתר ,ישנו חשש שיאכל באיסור. לכן התירה התורה לאכול עד שישבע . כמו שכתוב: "צַדִּיק--אֹכֵל, לְשֹׂבַע נַפְשׁוֹ"; [משלי י"ג, כ"ה] והוא הדין בקמה שמותר לפועל לקטוף בידו מלילות, אך חרמש לא יניף על התבואה.

  רש"ר:  מבהיר: כי אין מדובר בכניסה אקראית אל הכרם, אלא בכניסה רגילה של פועלים וכפי שכתוב  במסכת: "בבא מציעא [פ"ז] דבר זה נלמד מן הפסוק : "ביוֹמוֹ תִיתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא-תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ", ושם הכתוב  מדבר על שכרו של הפועל.

  הכתוב מזכיר כי  גם כשהפועל נמצא שם עם ה"כלי" ו"חרמש"- הכלי משמש לאיסוף היבול והחרמש משמש לקציר התבואה- מותר לו לאכול מהפירות בעודם במחובר לקרקע, אך  למעשה, בדומה ל"שור בדישו" מותר לו לאכול בפירות שעובד בהם גם לאחר שנתלשו, או נקצרו ונאספו. אך עניין זה מוגבל רק  לגבולות שהכתוב  קובע-  ומדובר  רק ב"דבר שגידולו מן הארץ", לדוגמא: כרם, קמה ,דיש.

  ממשיך  רש"ר ואומר:

  "והיא מתחילה "במחובר" רק כאשר הטבע כבר סיים את עבודתו "בשעת גמר מלאכה"- האדם עומד מוכן בכליו ובחרמשו לקחת לעצמו את מה שהטבע השלים, הזכות לאכול בתלוש נמשכת רק כל עוד הפירות דומים ל"דיש" וטרם הגיעו לשלב שהם מוכנים  לשימוש האדם ,ומשנגמרה מלאכת הפירות ובכך התחייבו במעשר או בחלה, תמה זכות הפועל: "בתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו"

  למעשה הפועל רשאי לאכול מהיבול-  הן בתלוש והן במחובר רק כאשר הפירות הגיעו באופן טבעי להבשלתם ורק במשך אותו זמן שהפועל עוסק בהבאתם לגמר מלאכתם והכנתם לשימושו של האדם. לא לפני זה ולא אחרי זה. אלא רק  כאשר האדם [בעל הכרם, או השדה]נמצא במצב שהוא עלול לחשוב:  שהכול שלו ושייך לו בלבד. התורה  מלמדת את  בעל הקרקע מה הם זכויותיו ומה זכויותיהם של פועליו.

  בנוגע לאופן האכילה: יש לאכול את הענבים ולא למצוץ אותם ,לא יאכל אכילה גסה. גם אסור לו לסחוט את הענבים ולזרוק את השאר, אסור לו לאכול את הפירות מתובלים במטרה לאכול יתר על המידה, אלא  מותר לו לאכול רק עד שישבע ולא יותר מזה.

  בנוגע למילה: "מְלִילֹת"- לפי מה שנאמר במסכת ביצה [י"ב] "מוללין מלילות ומפרכין קטניות" הכוונה: "מלל"-  פירושו- הוצאת הגרעינים מתוך השיבולים ולכן,  "המְלִילֹת"- הם הגרעינים ללא קליפה.

  ספר החינוך אומר  הסבר דומה לדברי רבינו בחיי ושואל מדוע  היה צריך לאסור על הפועל למלא את הסל בגפן?

  התשובה: הפועל עשוי לחשוב שלא יחטא –אם ייקח מגידולי  הקרקע בשעת הבציר, או הקציר, לפי שטבעם של בני אדם שאינם  מקפידים על איסור זה, אלא  מתייחסים לכך כמו שיש להם דברים בבית ,לכן הקב"ה מרבה באזהרות , היכן שהכישלון מצוי כמו שאמרו  חכמים ז"ל בגמרא [ סוף מסכת מכות]" רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה  ומצוות"

  ''    

  ציורי תנ"ך/ יציאה למלחמה נגד האויב/ ציירה: אהובה קליין(c)

  הקשר לפרשת נדרים.

  על פי דעת מקרא: נסמכה פרשת הנדרים לאיסור החל על האדם למלא את  הטנא בגפן - מהטעם: שהרי  כאשר האדם נודר נדר- מחייב לשלם משלו. וכאן באה המצווה להזהיר: שלא ייקח משל אחרים ויש כאן גם קשר ליציאה למלחמה- המתואר בתחילת פרשת כי תצא: לפי שדרך  היוצאים לקרב- להיכנס לכרמים ולשדות ולקחת לתוך סליהם מן היבול ואף נוהגים להשחית את תבואת הארץ, לכן מצווה התורה: שאם האדם מגיע לכרם בין אם הוא פועל, או באופן אקראי - שייתן את דעתו לא לגזול ולא להשחית את תוצרתה של האדמה.

   בנוסף להסבר זה ,דעת מקרא סובר:

  רצתה התורה לנטוע מידה טובה בבעל השדה , או  בעל הכרם, שפועל הבא לעבוד בשדהו, בין אם בוצר ענבים, או עוסק בקציר התבואה בקמה ,יתייחס אליו בעל הבית בעין יפה ויאפשר לו לאכול מן הענבים –עד שישבע. לפי שטבעו של נפש  כל חי - כאשר רואה פירות- מבקש לאכול מהם.

  לעניות דעתי - ישנו קשר גם לפרשת שופטים ,שם התורה מזהירה לא להשחית את עץ השדה וכאן התורה מזהירה - לא לגזול ולהשחית בכרם, או בקמה..

  לסיכום, לאור האמור לעיל: ניתן להסיק: כי מטרת הכתוב- להציב גדר לבעל הבית שלא יגרע ולפועל שלא יחסר לחמו- וכל אחד  יהיה לו חלק שלם והשלום ישרור ביניהם.

       

  עוד מיצירותיי על הפרשה:

  ''    

  ציורי תנ"ך/ עזרה לבעלי חיים/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
  "לא תראה את- חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עימו"[דברים כ"ב, ד]

  ''


  ציורי תנ"ך/ השארת עומר לגר,יתום ואלמנה/ ציירה: אהובה קליין(c)
  [שמן על בד]    


  ''    

  ציורי תנ"ך/ מצוות מחיית עמלק/ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]


  ''

  ציורי תנ"ך/מצוות שילוח הקן/ ציירה: אהובה קליין (c)

  ''

  ציורי תנ"ך/ הדאגה לגר , היתום והאלמנה/ ציירה: אהובה קליין (c)

  ''


  ציורי תנ"ך / עוללות לגר יתום ואלמנה / ציירה: אהובה קליין (c)

  "כי  תבצור כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה"

  [דברים כ"ד,כ"א]


  העלאת תמונות

  ציורי תנ"ך/ מצוות השבת אבדה/ ציירה: אהובה קליין(c)

   

  העלאת תמונות

  ציורי תנ"ך/ "לא תתעב מצרי/ ציירה: אהובה קליין(c)

   

  השבת מפטירים בספר ישעיהו  נ"ד:

   

  הנה קטע מההפטרה:

   

  " רָנִּי עֲקָרָה, לֹא יָלָדָה; פִּצְחִי רִנָּה וְצַהֲלִי לֹא-חָלָה, כִּי-רַבִּים בְּנֵי-שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה אָמַר יְהוָה.   הַרְחִיבִי מְקוֹם אָהֳלֵךְ, וִירִיעוֹת מִשְׁכְּנוֹתַיִךְ יַטּוּ--אַל-תַּחְשֹׂכִי; הַאֲרִיכִי, מֵיתָרַיִךְ, וִיתֵדֹתַיִךְ, חַזֵּקִי.   כִּי-יָמִין וּשְׂמֹאול, תִּפְרֹצִי; וְזַרְעֵךְ גּוֹיִם יִירָשׁ, וְעָרִים נְשַׁמּוֹת יוֹשִׁיבוּ. אַל-תִּירְאִי כִּי-לֹא תֵבוֹשִׁי, וְאַל-תִּכָּלְמִי כִּי לֹא תַחְפִּירִי:  כִּי בֹשֶׁת עֲלוּמַיִךְ תִּשְׁכָּחִי, וְחֶרְפַּת אַלְמְנוּתַיִךְ לֹא תִזְכְּרִי-עוֹד".


  ''

  ציורי תנ"ך/ "רני עקרה  לא ילדה.."[חזון ישעיהו]/ציירה: אהובה קליין (c) 
  [שמן על בד] [ מתוך ההפטרה לפרשה].

   

  שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל- כאיש אחד - בלב אחד ויהי רצון שדברי ישעיהו הנביא יתקיימו במהרה , אמן ואמן.


  * כל הזכויות שמורות לאהובה קליין על כל היצירות באתר(c)

  דרג את התוכן:

   תגובות (30)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     30/8/18 23:57:

   צטט: אביה אחת 2018-08-30 22:07:45

   נ ה ד ר

    

    תודה, אביה היקרה.

   נשיקה

    סוף שבוע נעים ומבורך!

    

    בברכה

    אהובה.

     30/8/18 22:07:
   נ ה ד ר
     30/8/18 00:20:

   צטט: נעמיקה 2018-08-29 20:56:25

   ציורים מלבבים המרחיבים את נפשי תודה לך אהובה

   נעמיקה  היקרה.
   נשיקה

    תודה -על דברייך הנהדרים,
   תבורכי בברכות עד בלי די,,,
   בברכה

   אהובה.

    

     30/8/18 00:17:

   צטט: dmeir 2018-08-29 13:35:52

   יפה מאוד, השיר ההסבר הציורים. תודה על השיתוף.

    מאיר היקר.

    תודה לתגובתך הנהדרת.
    ברוך  תהיה! המשך שבוע טוב ויצירתי

   בברכה
    אהובה.
     29/8/18 20:56:
   ציורים מלבבים המרחיבים את נפשי תודה לך אהובה
     29/8/18 13:35:
   יפה מאוד, השיר ההסבר הציורים. תודה על השיתוף.
     28/8/18 21:23:

   צטט: מכבית- coach לכתיבה 2018-08-27 21:44:22

   תודה, אהובה, יישר כוחך

    

    מכבית היקרה.

   נשיקה

    תודה למילותייך הנפלאות והברכה,

    המשך שבוע טוב ויצירתי.

     וברכות כמרחבי הים.

    בברכה

    אהובה.

     28/8/18 21:22:

   צטט: יעל.. 2018-08-27 17:55:27

   ניפלא הכתיבה והציורים!


    יעל היקרה.
   נשיקה
    תודה למילותייך הטובות.
    ברוכה תהיי תמיד!
    בכול, מכול, כול.

    בברכה
    אהובה.
     28/8/18 21:21:

   צטט: עט סופר 2018-08-27 16:14:00

   ציורייך מרהיבים ביופיים...בבחינת "דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים.." .ועל זה אמר שלמה בחוכמתו "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב..."....

   המדרשים אף הם, "כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו "...כדרכך בקודש:  לפי מדותיו של אהרון  אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹםאוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת וּמְקָרְבָן לַתּוֹרָה ... ו"כטל חרמון היורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם"...תזכי למצוות ותזכי לעשות ...ותהי משכורתך שלמה . אמן...ישר כח כדול....!!!

    

   עת סופר היקר.


    תודה  מקרב לב למילותיך הנהדרות - ברוח- ספר הספרים-


   "הַנֶּחֱמָדִים--מִזָּהָב, וּמִפַּז רָב;    וּמְתוּקִים מִדְּבַשׁ, וְנֹפֶת צוּפִים".

   כן ירבו כמוך בישראל.

    תודה גם לברכות הנפלאות.

    המברך מתברך- כפל כפליים

   בברכות-  כטל השמים.

    המשך שבוע טוב ויצירתי.


    בברכה

    אהובה.

     28/8/18 21:13:

   צטט: * חיוש * 2018-08-26 14:24:01

   אהובה האהובה נשיקה

   אני מאוד אוהבת להתבונן בציורייך המקסימים ומכורה להם ולשירייך

   שאת כותבת ברוח הפרשה, נפלא גם לקרוא את ההסברים הקשורים לפרשה.

   בעיניי החוק הזה - בעניין הכרם הוא אנושי, ומוסרי

   מצד אחד אפשר לאכול מפיריו ומצד שני לא להעמיס ממנו ולהוציא החוצה.

   או לאכול בחזירות (-:

   כשהגעתי ליבנה לפני 35 שנים, היו פרדסים ואני הייתי בהיריון מתקדם של ביתי הבכורה

   ידעתי את החוק הזה שכתוב בתורה - ונהגתי לפיו - הייתי ניכנסת לפרדס קוטפת לי תפוז או שניים

   ואוכלת אותם בצל אחד העצים.

   * כוכב אהבה והערצה , חיבוקים אוהבים ושבוע טוב ומבורך יקירה

   *חיוש* היקרה.נשיקה


    תודה- מקרב לב -למילותייך הטובות והמרגשות כאחד- כדרכך בקודש.

   אכן התורה- היא מלשון הוראה- בדומה למוצר שאדם רוכש אותו ועל מנת להשתמש נכון במוצר- הוא חייב לקרוא את דף ההוראות הצמוד לדבר שקנה.

    כך היא התורה הקדושה- היא מלמדת אותנו אורח חיים של יושר ודרך ארץ.

   ובקשר למה שאת מספרת על אכילת התפוז, יישר כוח לך!

    המשך שבוע טוב- מבורך באושר והצלחה- לך וליקירייך.

    באהבה וחיבוקים.נשיקה


    אהובה.

     28/8/18 21:04:

   צטט: שיאצו, דיקור סיני 2018-08-25 21:00:19

   הצבעים של השמיים שלך(:

    אפרת היקרה.
   נשיקה
    תודה לדברייך הנהדרים.
    המשך שבוע טוב- שופע שמחה והצלחה.

    בברכה
    אהובה.
     28/8/18 21:03:

   צטט: שטוטית 2018-08-25 20:08:09

    אהובה יקרה נשיקה

    

   חיכיתי לצאת השבת.

   יפה כתבת על הכרם

   יפים ועשירים ציורייך

    

   שבוע טוב לך

   נשיקה

    שטוטית היקרה.

   נשיקה

    תודה -מקרב לב - לתגובתך המשמחת.

    ברוכה  תהיי תמיד.

    המשך שבוע טוב ויצירתי.נשיקה


    בברכה

    אהובה.

   תודה, אהובה, יישר כוחך
     27/8/18 21:44:

   צטט: אסנת אלון (אינציגר) 2018-08-24 19:34:53

   מאוד יפה. ישר כוחך

    אסנת היקרה.
   נשיקה
    תודה לדברייך הנהדרים.
    המשך שבוע טוב- נעים ומוצלח.

    בברכה
    אהובה.
     27/8/18 21:42:

   צטט: ~ ~ 2018-08-24 15:01:31

   ציורים מקסימים

   שבת שלום אהובה

    

    יקירה.

   נשיקה

    

   תודה למילותייך הטובות.

    תבורכי בהמשך שבוע טוב ובשורות טובות.


    בברכה

    אהובה.

     27/8/18 21:40:

   צטט: עמנב 2018-08-24 11:49:52

   תודה רבה, אהובה. התנ"ך רווי ציוויים שמתווים כללי התנהגות מוסריים וצודקים. הציטוט בראשית הפוסט שלך: "כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ, וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ; וְאֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן.", היה תמיד נר לרגליי, ולא רק לגבי ענבים (-: שבת שלום, עמוס.

    עמוס היקר.

    תודה- מקרב לב לדבריך הנפלאים והמחכימים.
    ברוך תהיה תמיד.
    המשך שבוע טוב ויצירתי.

    בברכה
    אהובה.
     27/8/18 17:55:
   ניפלא הכתיבה והציורים!
     27/8/18 16:14:

   ציורייך מרהיבים ביופיים...בבחינת "דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים.." .ועל זה אמר שלמה בחוכמתו "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב..."....

   המדרשים אף הם, "כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו "...כדרכך בקודש:  לפי מדותיו של אהרון  אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹםאוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת וּמְקָרְבָן לַתּוֹרָה ... ו"כטל חרמון היורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם"...תזכי למצוות ותזכי לעשות ...ותהי משכורתך שלמה . אמן...ישר כח כדול....!!!

     26/8/18 22:19:

   צטט: barir 2018-08-24 10:38:52

   אהובה היקרה, שבת שלום ומבורכת. נהנית כל פעם מחדש מהיצירות שלך. תודה♥

    מרסיה היקרה.
   נשיקה
    תודה לדברייך הנהדרים,
   שמחה שנהנית.
   המשך שבוע טוב ויצירתי.
    בברכה
    אהובה.
     26/8/18 22:18:

   צטט: sari10 2018-08-24 10:16:13

   אהבתי הכל
   ובמיוחד את הציור הראשון.
   מרשים כל כך!!

   שבת מתוקה לך אהובה ❤

    

    שרי היקרה.

   נשיקה

   תודה עבור מילותייך הטובות.

    המשך שבוע טוב ויצירתי.

    בברכה

    אהובה.

     26/8/18 22:16:

   צטט: ד. צמרת 2018-08-24 08:51:00

   אכן תאווה לעינים אשכול הענבים בציורייך.

   ד, צמרת היקר.
    תודה לתגובתך היפה.
    המשך שבוע טוב ובשורות טובות.

    בברכה
    אהובה.
     26/8/18 14:24:

   אהובה האהובה נשיקה

   אני מאוד אוהבת להתבונן בציורייך המקסימים ומכורה להם ולשירייך

   שאת כותבת ברוח הפרשה, נפלא גם לקרוא את ההסברים הקשורים לפרשה.

   בעיניי החוק הזה - בעניין הכרם הוא אנושי, ומוסרי

   מצד אחד אפשר לאכול מפיריו ומצד שני לא להעמיס ממנו ולהוציא החוצה.

   או לאכול בחזירות (-:

   כשהגעתי ליבנה לפני 35 שנים, היו פרדסים ואני הייתי בהיריון מתקדם של ביתי הבכורה

   ידעתי את החוק הזה שכתוב בתורה - ונהגתי לפיו - הייתי ניכנסת לפרדס קוטפת לי תפוז או שניים

   ואוכלת אותם בצל אחד העצים.

   * כוכב אהבה והערצה , חיבוקים אוהבים ושבוע טוב ומבורך יקירה

   הצבעים של השמיים שלך(:
     25/8/18 20:08:

    אהובה יקרה נשיקה

    

   חיכיתי לצאת השבת.

   יפה כתבת על הכרם

   יפים ועשירים ציורייך

    

   שבוע טוב לך

   נשיקה

   מאוד יפה. ישר כוחך
     24/8/18 15:01:

   ציורים מקסימים

   שבת שלום אהובה

     24/8/18 11:49:
   תודה רבה, אהובה. התנ"ך רווי ציוויים שמתווים כללי התנהגות מוסריים וצודקים. הציטוט בראשית הפוסט שלך: "כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ, וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ; וְאֶל-כֶּלְיְךָ, לֹא תִתֵּן.", היה תמיד נר לרגליי, ולא רק לגבי ענבים (-: שבת שלום, עמוס.
     24/8/18 10:38:
   אהובה היקרה, שבת שלום ומבורכת. נהנית כל פעם מחדש מהיצירות שלך. תודה♥
     24/8/18 10:16:

   אהבתי הכל
   ובמיוחד את הציור הראשון.
   מרשים כל כך!!

   שבת מתוקה לך אהובה ❤

     24/8/18 08:51:
   אכן תאווה לעינים אשכול הענבים בציורייך.

   ארכיון

   פרופיל

   אהובהקליין
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין