כותרות TheMarker >
  ';

  מעט מן האור

  ארכיון

  תגיות

  פרופיל

  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פוסט לחג הפסח

  5 תגובות   יום רביעי, 17/4/19, 16:28

   מרור בזמן הזה- מדרבנן

  "רבן גמליאל היה אומר : כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח , לא יצא ידי חובתו . ואלו הן : פסח , מצה ומרור" .

  לפי דבריו של רבן גמליאל , לא די לקיים את מצוות החג על ידי אכילת קרבן הפסח , המצה והמרור , אלא יש גם צורך לומר אותם .

  לא רק באמירה בעלמא , כי נראה שמי שרק 'אמר' את המילים 'פסח , מצה ומרור' ,

  לא יצא ידי חובה , כי אין עניין באמירה לבדה , אלא שחייב אדם לומר מילים אלה ולהבין את משמעותן .

  מעבר לחובת האכילה , יש חובה להבין את טעמי מצוות ליל הסדר .

  צריך להבין מדוע אוכלים קרבן פסח :

  "על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים..." ,

  מדוע אוכלים מצה :

  "על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ , עד נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם" , ומהו טעם אכילת המרור :

  "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים" .

  מסביר המהר"ל על ההגדה , כי מצה היא לחם החירות .

  גאולת מצרים הייתה בחוזק יד , ואותו חוזק יד הוא דבר שמעל הטבע , דבר שעומד מעל הזמן .

  לכן המצה מסמלת זאת , כיוון שהמצה אף היא נמצאת מעל הזמן בכך שאופים את הבצק לפני שהוא מחמיץ .

  לכן הקב"ה גאל את ישראל בחיפזון , במהירות , שזה דבר שהוא מעל הזמן .

  לעומת המצה המסמלת את החירות , המרור מסמל את השעבוד .

  מעליהם נמצא קרבן הפסח , "על מצות ומרורים יאכלוהו" .

  הפסח מורה על היותנו עם אחד לפני הקב"ה .

  הקב"ה פסח על בתי אבותינו במצרים , את בתי בני ישראל הציל הקב"ה ואילו את בתי המצרים נגף הקב"ה במכת בכורות .

  מסביר המהר"ל ששלושת עניינים אלו , פסח מצה ומרור , תלויים הם אחד בשני .

  ללא הפסח שבו בא לידי ביטוי היותנו עם אחד לה' , אז גם אין גאולה .

  הקב"ה גואל את עמו , את "בני בכורי ישראל" .

  אם אין פסח , אם אין מדרגה מיוחדת של עם ישראל לה' , אז גם אין גאולה .

  גם המצה והמרור קשורים הם זה בזה , כיוון שאם אין חירות , אז גם אין שעבוד . השעבוד קיים רק כאשר יש אופציה לחירות , אופציה שאמנם לא מתממשת , אך היא קיימת .

  וכאשר יש חירות , אז יש גם שעבוד שממנו אכן צריכים להשתחרר ולצאת ממנו לחירות .

  כאשר אנחנו אומרים שאנחנו בני חורין , שאנחנו בניו של הקב"ה , זה אומר שמצד שני יש אופציה לשעבוד - לשחרור מעול ה' ולשעבוד לגשמיות , ליצר ולטבע .

  רק כאשר יש אופציה להיות אכן משועבד לדברים אה , אז יש מקום לחירות .

  ומצד שני , כאשר יש חירות , זה אומר שיש שעבוד - שממנו יש לנו חירות .

  אך הכל תלוי בפסח עצמו .

  הכל תלוי ועומד על היותנו עם מיוחד לה' .

  לולא הפסח , אין חירות ואין שעבוד .

  בינתיים , עדיין עוד לא זכינו לצערנו לקיים את מצוות קרבן הפסח .

  לכן בזמן הזה , מצוות המרור היא מדרבנן .

  אמנם עדיין מצוות המצה גם בימינו היא מדאורייתא , אך המרור הוא טפל לקרבן הפסח שאין אותו היום , לכן מצוות המרור בימינו היא רק מדרבנן .

  למצה , לחירות , יש עמידה מצד עצמה , אך כיוון שחסרה הופעתה של סגולת ישראל שבאה לידי ביטוי בקרבן הפסח , אז גם מצוות המרור מאבדת מערכה , ואיננה מדאורייתא אלא מדרבנן .

  לאט לאט אנחנו זוכים גם בדורנו להחזיר את סגולת ישראל להופיע גם כלפי חוץ .

  עם ישראל חוזר לארצו , ארץ ישראל נבנית ופורחת . אנחנו בדרך .

  כאשר נזכה לכך שנאכל גם מקרבן הפסח , זה יהיה ביטוי להופעת סגולת ישראל במלואה , ומתוך כך נאכל את קרבן הפסח "על מצות ומרורים" , תוך כדי ביטוי החירות מצד אחד, והשעבוד מצד שני .

   

  ''

  הגדת ראשי צפורים 

  אייר כנראה אמן בשם מנחם

  המאה הXIII

  האמבורג

  מוזיאון ישראל - ירושלים


  הרגשת החירות עוד לפני היציאה   

  יש מחלוקת שמופיעה בגמרא במסכת ברכות , לגבי זמן אכילת קרבן הפסח , ר' אלעזר בן עזריה סובר שאכילת קרבן הפסח הוא עד חצות הלילה , ואילו ר' עקיבא סובר שהזמן הוא עד שיעלה עמוד השחר .

  אמנם בימינו עדיין לא זכינו שנקריב קרבן פסח , אך עדיין יש לכך זכר בליל הסדר , כיוון שרבא במסכת פסחים מסביר שגם בזמן הזה לדעת ר' אלעזר בן עזריה אם יאכל מצה אחר חצות , לא יצא ידי חובתו . ולפיכך פסק הרא"ש שנכון להחמיר כר' אלעזר ולסיים את אכילת המצה עד חצות .

  וכך כותב השלחן ערוך (סימן תע"ז, א) : "יהא זהיר לאוכלו (את האפיקומן) קודם חצות" .

  יסוד המחלוקת בין ר' עקיבא לבין ר' אלעזר בן עזריה מוסבר בגמרא בברכות :

  "על מה נחלקו ? על שעת חיפזון . ר' אלעזר בן עזריה סבר... חיפזון דמצרים , ורבי עקיבא סבר... חיפזון דישראל" .

  הקב"ה ציוה את בני ישראל בליל ט"ו בניסן "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" .

  בזמן הזה עבר הקב"ה לנגוף את מצרים והרג את כל בכורי מצרים .

  אם כן , בחצות הלילה , כאשר היכה הקב"ה את בכורי מצרים , זה היה זמן חיפזון מצרים .

  ישראל ישבו בזמן זה בבתיהם , ואילו מצרים היו בחיפזון ובבהלה .

  לכן לדעת ר' אלעזר בן עזריה זמן אכילת קרבן הפסח הוא עד תחילת הזמן של חיפזון מצרים , בחצות הלילה .

  לעומת זאת , החיפזון של בני ישראל היה ביום :

  "ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה" ,

  בני ישראל יצאו ממצרים ביום , וזה היה זמן החיפזון שלהם שיצאו במהירות , ולכן לדעת רבי עקיבא זמן אכילת קרבן הפסח הוא עד הבוקר , עד זמן תחילת החיפזון של בני ישראל .

  צריך לתאר לעצמנו את הלילה הזה בו היכה הקב"ה את בכורי מצרים .

  הקב"ה ציוה את משה שבני ישראל ישבו בתוך בתיהם מוכנים ליציאה , מתניהם חגורים , נעלים ברגלים ומקליהם בידיהם , ובזמן הזה הם יושבים ואוכלים את קרבן הפסח על מצות ומרורים , אכילה שמסמלת חירות וגאולה .

  על מה חירות וגאולה ? הרי הם עדיין במצרים !

  הקב"ה עוד לא היכה את בכורי מצרים ופרעה עדיין לא קם ואמר לבני ישראל :

  קומו צאו מתוך עמי !

  מצופה היה שאת אכילת החירות הזאת יבצעו בני ישראל לאחר שיצאו ממצרים , במוצאי ט"ו בניסן מחוץ לגבולות מצרים .

  כך הרי היה בפורים , ביום י"ג באדר עמדו היהודים על נפשם ויום י"ד באדר נחו , ודווקא ביום המנוחה , אז אנחנו חוגגים את פורים , ולא ביום שלפני כן .

  מדוע בפסח היו צריכים בני ישראל לנהוג בחירות עוד לפני יציאתם , ואת זה אנחנו מציינים לדורות כאשר אנחנו עושים את ליל הסדר בליל ט"ו ,

  שזה עוד לפני זמן היציאה ?!

  מסביר הרב קוק ב'עין איה' על מסכת ברכות שיש ביציאה מעבדות לחירות שני עניינים . אחד זה הרגשת החופש בנפש והשני זה היציאה בפועל , הפעולה הנגלית בעולם .

  עוד לפני שיצאנו בפועל ממצרים , היה צריך להוציא מאיתנו את המצריות , את העבדות . עוד לפני כן היינו צריכים לעשות פעולות של חירות בכדי לחקוק בליבנו את רגש החירות , בכדי שהיציאה לא תהיה רק בפועל , אלא גם הרגשת הלב לחופש ולחירות אמתיים .

    

  דרג את התוכן:

   תגובות (5)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
   תודה
     21/4/19 18:20:
   חג שמח
     21/4/19 01:14:
   תודה יקר, שהשכלת והוספת לנו גם אהבתי את צילום ההגדה שהעלית לפוסט. חג שמח לך ולבני-ביתך :)
     19/4/19 17:20:

    יישר כוח! ממש נפלא!

    חג פסח כשר ושמח  לך ולכל המשפחה היקרה.


    בברכה

    אהובה.

     18/4/19 12:51:
   אתייחס לסיפא - טרם היציאה הפיזית ממצריים היינו צריכים להוציא את מצרים מהנשמה, היציאה לא רק פיזית אלא גם פנימית רוחנית, לתחושת קלילות, זרימה, שיפור ותוצאות. תענוג צרוף לקרוא את הרשומות שלך.