כותרות TheMarker >
  ';

  מרדכי עבדהו - רואה חשבון

  חשבונאות, מיסים וליווי עסקי

  דו"ח התאמה למס

  0 תגובות   יום חמישי, 23/5/19, 08:36

  בכל שנה לעסק קיים רווח (הפסד) חשבונאי, בהתאם לרישום בספרי הנהלת החשבונות של העסק. הרווח החשבונאי אינו בהכרח הרווח שידווח לרשויות המס לצורך תשלום מס. בהתאם לפקודת מס הכנסה, ישנם הוצאות (או הכנסות) בעסק שאינן מותרות לצרכי מס ולכן יש "לתאם" את סעיפי ההוצאות האלו. ככלל, תאום ההוצאות שאינן מוכרות, יגדילו את הרווח לצורכי מס. להלן עיקרי הסעיפים שנדרש לתאם:

   

  1. 1.      כיבודים במקום העיסוק 

   

  יתרו בניכוי רק 80% מהוצאות הכיבודים הכוללים שתייה חמה/ קרה וכיבוד קל, לאורחים המבקרים המקום העסק ולעובדי העסק (חוזר מ"ה 14/2000).

   

  1. 2.      הוצאות אירוח

   

  הוצאות של אירוח בארץ אינן מותרות בניכוי, פרט לאירוח אורחים מחו"ל אשר נוהל בגין האירוח הרישום הנדרש בהקשר לאירוח.

   

  1. 3.      מתנות

   

  מתנות שניתנות ללקוחות / ספקי העסק ומתנות שניתנות לעובדי העסק בשל אירוע אישי (חתונה של העובד, בר מצווה / ברית של ילד העובד וכיוצא בזה), מותרות עד לסכום של 210 שקלים בשנה לאדם. אם המתנה ניתנה בחו"ל – עד 15 דולר בשנה לאדם. מתנה לעובד לרגל אירוע אישי, עד לתקרה הנ"ל, לא תחשב הכנסת עבודה בידי העובד.

   

  1. 4.      הוצאות אש"ל (אוכל, שתייה ולינה)

   

  החל מינואר 2011 הוצאות אש"ל אינן מותרות בניכוי כלל.

   

  1. 5.      הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל

   

  הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל שהיו הכרחיות בייצור הכנסת העסק, מותרות בניכוי בהתאם לתקרת ההוצאה שמפרסמת רשות המיסים בכל שנה. תקרת ההוצאה מתייחסת להוצאות כרטיס הטיסה, לינה, אש"ל, שכירת רכב וחינוך ילדים. יתר ההוצאות העסקיות מוכרות במלואם (מידע נוסף מופיע במאמר "הוצאות נסיעה לחו"ל).

   

  1. 6.      הוצאות לינה וארוחת בוקר בישראל

   

  הוצאות לינה וארוחת בוקר בישראל (או בשטחי יהודה ושומרון), במרחק של 100 ק"מ ומעלה ממקום העיסוק העיקרי או ממקום המגורים, מותרות בניכוי עד לתקרה של 117 דולר. במידה והעלות הייתה גבוהה יותר, תותר 75% מההוצאה אך לא פחות מ-117 דולר ולא יותר מ-199.5 דולר. לינה במרחק של פחות מ-100 ק"מ תותר רק אם שוכנע פקיד השומה שהלינה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה (הוראות אלו לא יחולו אם הלינה הייתה לצורך השתתפות בכנס של הנישום הקשורה לתחום עיסוקו).

   

  1. 7.      טלפון נייד

   

  הוצאות טלפון נייד מותרות עד לסכום של 105 שקלים בחודש (1,260 שקלים בשנה) או 50% מההוצאה בפועל לפי הנמוך מבניהם. הוצאות טלפון נייד שהועמד לרשות העובד יותרו במלואם בניכוי. יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לזקוף "שווי שימוש" בשכר העובד (ניתן לעיין במאמר על "שווי שימוש").

   

  1. 8.      אחזקת רכב

   

  הוצאות אחזקת רכב, על רכב שהעמיד המעביד לרשות העובד- כל ההוצאות שהוצאו בייצור הכנסה בגין הרכב מותרת בניכוי (ובלבד שנזקף "שווי שימוש" בשכר העובד).

   

  הוצאות אחזקת רכב, שמוגדר "רכב תפעולי" – רכב ביטחון / רכב שלא הועמד לרשות עובד, משמש לצרכי העסק בלבד ואינו יוצא מחוץ למקום העיסוק בתום שעות העבודה (ובלבד שמקום העיסוק אינו מקום מגוריו של המעסיק).

   

  בעסק יחיד (שאינו חברה בע"מ) או בחברה בה הרכב אינו צמוד ואינו רכב תפעולי, תותר ההוצאה לפי הגבוה מבין 45% מכלל ההוצאות או סכום כלל ההוצאות בניכוי "שווי השימוש" ברכב בהתאם לתקנות.

   

  ברכבים מסוימים יותר אחוז אחר  (לפי האפשרות הראשונה): אוטובוס / מונית – 90%, רכב סיור / רכב מדברי – 80%, רכב (יחיד) להוראת נהיגה – 77.5%, קטנוע מעל 125 סמ"ק ובעל הספק מעל 33 כ"ס – 25%.

   

  רכבים מעל 3.5 טון וקטנוע עד 125 סמ"ק ועד 33 כ"ס – כל ההוצאה תותר בניכוי.

   

  1. 9.      טובת הנאה לעובדים שלא ניתנת ליחוס

   

  טובת הנאה שנתן מעביד לעובדיו ולא ניתן לייחס אותה לעובד ספציפי, אינה מותרת בניכוי (ולא יראו את ההוצאה כהכנסת עבודה בידי העובדים).

   

  לגבי כל ההוצאות הנ"ל, על החלק שאינו מותר בניכוי, יש צורך לשלם מקדמות בשל "הוצאות עודפות". אם מדובר בחברה – בשיעור 45% ואם מדובר במוסד ציבורי – בשיעור 90%.

   

   

  10.  קנסות

   

  הוצאות בשל קנסות חניה של רכבי העסק, דו"חות תעבורה וקנסות מרשויות המס אינן מותרות בניכוי כלל.

   

  11.  תרומות

   

  הוצאות בגין תרומות שנרשמו בספרי העסק לא יותרו בניכוי כלל. בהתאם לסעיף 46, בגין תרומות שנתן העסק, זכאי העסק לזיכוי ממס בהתאם לכללים בסעיף 46.

   

  12.  לימודים

   

  הוצאות לימודים של תואר אקדמי או לימודי מקצוע אינם מותרים בניכוי. השתלמויות מקצועיות לעומת זאת יותרו בניכוי במלואם.

   

  13.  הוצאות במקום המגורים שמשמש את העסק

  בעסק שנמצא במקום המגורים, ההוצאות במקום המגורים הם למעשה "הוצאות מעורבות" למגורים וגם לעסק, כגון: ארנונה, חשמל, אינטרנט, ועד בית (הוצאות שכר דירה למגורים אינם מותרות כלל). חלק ההוצאה המוכרת יהיו בהתאם למספר החדרים בבית, כשחדר אחד יוגדר למעשה כחדר עבודה, לדוגמא: בית עם 4 חדרים, יותרו בניכוי 25% מההוצאות.

   

  לגבי הוצאות טלפון (שאינו נייד) במקום המגורים שמשמש גם את עסק, נדרש לתאם את ההוצאה לפי התקרות, במסגרת הוצאות עודפות.

   

  14.  הוצאות / הכנסות ריבית רשות המיסים

   

  במקרים בהם שילם העסק מקדמות לרשויות המס ביתר או בחסר, ההפרש מוחזר/ משולם עם ריבית לרשות המיסים. ריבית זו אינה מותרת בניכוי ובמקרה של תקבול ריבית מרשות המיסים, ריבית זו לא תוצג כהכנסה.

   

  15.  הפרשי פחת

   

  ישנם מקרים בהם הוצאות הפחת בעסק שונות בין הפחת בספרים, לפחת לצרכי מס. ההפרש בין הפחת בספרים לפחת לצרכי מס יקבל ביטוי בדו"ח התאמה למס. לדוגמא: אם אחוז הפחת לצרכי מס גבוה מאחוז הפחת בספרים, ההפרש יופיע בדו"ח התאמה למס כהוצאה נוספת.

   

  16.  הפרשות בגין בעל שליטה

   

  בהתאם לסעיף 32(9)(א)(2) (בהתאם לתיקון 190 לפקודה) הוצאות בגין פיצויים שהוציא העסק לטובת בעל השליטה בעסק, יותרו בניכוי לפי התקרות שמפרסמת רשות המיסים בכל שנה.

   

  באותו סעיף בפקודה, הוצאה שהוציא העסק בגין קרן השתלמות לטובת בעל שליטה בעסק, יותר בניכוי חלק של 4.5% ולא של 7.5% כפי שנהוג להפריש.

   

  בהתאם לסעיף 32(9)(א)(3) (בהתאם לתיקון 190 לפקודה) הוצאות בגין קצבה שהוציא העסק לטובת בעל השליטה בעסק, יותר בניכוי הסכום לפי ותק ההעסקה של בעל השליטה ומשכורתו הממוצעת על פני השנים. לדוגמא: בעל שליטה עם ותק של 20 שנה שמשכורתו הממוצעת על פני השנים היא 25,000 שקלים בחודש, הקצבה החודשית המותרת בניכוי תהיה:

   

  1.5% * 20 שנות ותק = 30%

  25,000 שקלים משכורת ממוצעת * 30% (לפי חישוב) = 7,500 – תקרת ההוצאה לקצבה שמותרות בחודש.

   

  17.  הפרשה לחובות מסופקים

   

  עסק שמפריש לחובות מסופקים, ההוצאה אינה מותרת בניכוי. כל גידול או קיטון בהפרשה על פני השנים, חייב להיות מתואם בדו"ח התאמה למס.

   

  18.  שערוך נכסים

   

  שיטת המס בישראל בהקשר של רווח הון, למעט חריגים, מבוססת על עקרון המימוש. כלומר, רווח הון נוצר במועד שבו יצא נכס מרשותו של אדם. ככזה, עליית ערך של נכס במהלך השנים לא תהא חייבת במס אלא במועד המימוש של הנכס בפועל.

  לפיכך, שערוך נכסים בהתאם לשווי ההוגן, אינו מוכר לצרכי מס. אם ישנו קיטון בשווי – ההוצאה לא תוכר במס ואם יש גידול בשווי – ההכנסה לא תוכר לצרכי מס.

   

  19.  עתודה לפיצויי פיטורים

   

  עסק שמפריש לעתודה לפיצויי פיטורים, ההוצאה אינה מותרת בניכוי. כל גידול או קיטון בהפרשה על פני השנים, חייב להיות מתואם בדו"ח התאמה למס. רק תשלומי פיצויים בפועל יותרו בניכוי.

   

  20.  הפרשה לחופשה / הבראה

   

  עסק שמפריש לחופשה / הבראה, ההוצאה אינה מותרת בניכוי. כל גידול או קיטון בהפרשה על פני השנים, חייב להיות מתואם בדו"ח התאמה למס. רק תשלומי חופשה / הבראה בפועל יותרו בניכוי.

   

   

   

   

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   תגובות אחרונות

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   מרדכיעבדהו
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין