כותרות TheMarker >
  ';

  מיהו התורם הסודי של התנועה לאיכות השלטון ?

  0 תגובות   יום שבת, 7/3/20, 16:48

  דווקא בתור תורם לשעבר, ומי שיכול להזדהות עם העקרונות הרשמיים של התנועה, הייתי מצפה מהתנועה לאיכות השלטון להרים את הכפפה ולחשוף בשקיפות את שמות התורמים לה.

  ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

  נועם קוריס – רשת קו עיתונות

  עו"ד נועם קוריס - כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית

  עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון

  עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20  

  עו"ד נועם קוריס - כותב בישראל היום

  וואלה!- קבלו נוסחה למיליון הראשון

  אני זוכר שנכחתי בשנת 2011 בטקס בו זכה משה כחלון בתואר אביר התנועה לאיכות השלטון, תנועה שחרטה על דגלה ערכים שהיה קל להתחבר אליהם, אתר התנועה לאיכות השלטון מפרסם בין המטרות והיעדים של התנועה למשל, את היעדים הבאים:

  לעצב תנועה בעלת תרבות ארגונית המושתתת על הערכים ועל נורמות ההתנהגות שהתנועה דוגלת בהם.

  לקבוע אמות מידה להתנהגות ראויה, אשר תחייב הן את חברי התנועה, הן את צוות עובדי התנועה ומתנדביה והן את חברי מוסדות התנועה.

  להיות ארגון בעל קוד התנהגות המהווה מודל לחיקוי לארגונים אחרים, לרבות לרשויות הממשל הארציות והמוניציפאליות.

  באתר התנועה לאיכות השלטון, נקבע כי מקורות ההשראה לפעילות התנועה, יבואו מאלו:

  מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים ועל ערכי הציונות, כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות, בחוקיה של המדינה ובמוסדותיה.

  עקרונות המוסר האוניברסלי וכללי הצדק הטבעי.

  המוסר היהודי ומסורת העם היהודי לדורותיו.

  תרבות השלטון במדינות דמוקרטיות מתוקנות.

  נורמות התנהגות וערכי מנהיגות שהתגבשו בצה"ל: דוגמה אישית, עזרה הדדית, אחווה, אחריות המפקד ודבקות במשימה.

  אופי הפעילות של התנועה לאיכות השלטון, נקבע באתר התנועה כך:  

  התנועה תבקר נורמות פסולות ותרתיע את האחראים להן. היא תביא לחשיפת מחדלים ותפעל בכל דרך, במסגרת החוק, להפצת נורמות התנהגות ראויות.

  התנועה תפעל על מנת לעודד, לציין לשבח את פעולותיהם של אנשי ציבור וגופים הראויים לכך.

  התנועה תפעל לחנך ולנטוע את מטרותיה ואת ערכיה במסגרות חינוך שונות, פורמליות ולא פורמליות, בקרב יהודים, ערבים, בני מיעוטים, חילוניים ודתיים. מרחב הפעילות מרחב פעילותה של התנועה יהיה ביקורת לגבי כל רשות או זרוע שלטונית, בין מרכזית ובין מקומית, וכן לגבי כל גוף ציבורי, לרבות צה"ל ומשטרת ישראל. ערכי יסוד ערכי היסוד אותם דורשת התנועה מעצמה ומחבריה הם יושר, הגינות וניקיון כפיים, אחריות, אמינות, דוגמה אישית, מקצועיות, דיסקרטיות ונאמנות.

  נורמות התנהגות אותן מצהירה התנועה שבכוונתה לקדם הנן אלו:

  חברי התנועה נדרשים לבטא בכל פעילויותיהם, ובפרט בפעולותיהם במסגרת התנועה, הגינות מקצועית ויושר אישי, וכן כל נורמת התנהגות הנגזרת מערכי היסוד של התנועה. חברי התנועה, ובעיקר חברי הנהלת התנועה, ישמרו בפעולותיהם על דמות התנועה ועל אמינותה בעיני הציבור.

  התנועה וחבריה יקפידו על טוהר האמצעים הביקורתיים. התנועה תפעל מתוך שיקול דעת ובתום לב על מנת שלא לגרום נזק ישיר או עקיף שלא לצורך תוך כדי פעולות הביקורת. בשום מקרה לא תפעל התנועה בדרכים בלתי חוקיות.

  התנועה וחבריה יהיו זהירים בכבודם של האנשים ושל הגופים המבוקרים על ידם.

  התנועה וחבריה יקפידו להגן ולשמור על חיסיון מקורותיהם, בכפוף לחוק.

  התנועה וחבריה יקפידו על תרבות דיבור הולמת ויימנעו מכל אלימות מילולית.

  חברי הנהלת התנועה וחברי התנועה לא יבטאו בפומבי את דעותיהם הפוליטיות ולא ינהגו בשום פנייה פוליטית במסגרת פעילותם בתנועה. בעלי תפקידים בוועד המנהל, בהנהלה ובצוות התנועה לא יהיו פעילים במפלגה פוליטית.

  חברי התנועה יקפידו שהאינטרס הפרטי שלהם או של בני ביתם לא יעמוד בסתירה לפעילותם בתנועה.

  חבר תנועה שתיק בעניינו נמצא בטיפול מחלקת פניות הציבור, לא ימונה למוסדות התנועה כל עוד לא הסתיים הטיפול בעניינו.

  החובה להקפיד על טוהר המידות, ללא משוא פנים, היא לבה של פעילות התנועה ומטרותיה, ולאורה יוכרעו קונפליקטים אפשריים בין הערכים והנורמות השונים המתווים את דרכה ואת פעילותה של התנועה.

  בהתייחס גיוס כספים בתנועה לאיכות השלטון, נקבע כך:

  לא יתקבל כסף מגוף מפלגתי או מגוף המזוהה כפוליטי, לא במישרין ולא בעקיפין.

  לא יתקבל כסף, לא במישרין ולא בעקיפין, מאדם או מגוף המבקשים לכבול את שיקול דעתה של התנועה.

  לא יתקבל כסף שקבלתו הותנתה בתנאים אשר אינם הולמים את מטרות התנועה או קביעותיה האתיות, ובפרט לא תקבל כסף לשם פעילות שיש בה משום משוא פנים

  נאה דורש נאה מקיים היא אמרת חז"ל  הדנה בהתאמה בין הצהרותיו של אדם, לבין מעשיו, ומובנה הפשוט הוא "לא רק שהוא דורש (מלשון דרשה) יפה/כראוי "נאה דורש" אלא הוא גם מקיים את אותם רעיונות יפים/ראויים שהוא דורש "נאה מקיים"

  די הפתיע אותי שהתנועה לאיכות השלטון לא מקפידה על שקיפות לפי תחקיר של אלי ציפורי, לאחר שבתחקיר עצמאי של ציפורי שפורסם ב 5.3.20 נקבע שההון הגדול שעומד מאחורי אליעד שרגא והתנועה לאיכות השלטון שפועלת לסילוק נתניהו מהשלטון כולל:  תומך "אלמוני" שתורם לתנועה 2 מיליון שקל מדי שנה בשלוש השנים האחרונות – יותר משליש מהיקף הפעילות של התנועה; אליעד שרגא והתנועה מסרבים לחשוף את שמו
  ניהול תהליכים משפטיים עולה ממון רב, במיוחד אם מדובר בעותרים סידרתיים כמו התנועה למען איכות השלטון. לכן, השאלה המתבקשת היא מי עומד מאחורי המימון של התנועה והאם מדובר בציבור תומך באמצעות דמי חבר בלבד, כפי שמצטייר מתדמיתה של התנועה לאיכות השלטון.

  להלן חלק מממצאי התחקיר של ציפורי:

  • בין 2007 ל-2018 גייסה ה תנועה למען איכות השלטון סכום עתק בהיקף של כ-44.8 מיליון שקל שרק כ-15 מיליון שקל, כשליש מתוכם בלבד, היו מדמי חבר של הציבור. כל השאר מתרומות של "חברים" או "אוהדים" כפי שהם מוגדרים בדוחות הכספיים של העמותה.

  • בשלוש האחרונות (2016-2018) תמך בתנועה תורם אלמוני בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל(!), ממוצע של יותר מ-2 מיליון שקל בשנה אך התנועה מסרבת לחשוף את שמו. ברור שמדובר בבעל הון ואמצעים אדירים ולאור פעילותה של התנועה נגד נתניהו מתבקש היה לחשוף אותו, ולו למען הנראות הציבורית, אך התנועה כאמור מסרבת לעשות כן.

  • עד שנת 2010 חשפה התנועה את שמות התורמים בדוחותיה ומהם עולה כי באותן שנים (2007-2010) העביר המיליארד מוריס קאהן סכום עתק של כ-4.3 מיליון שקל לעמותה באמצעות קרן קאהן ואילו קוקה-קולה ישראל, בשליטת משפחת ורטהיים (השותפה גם בקשת – ערוץ 12), העבירה למעלה מ-600 אלף שקל. כמו כן תרמו קרן מאירוף, קרן ברכה ועוד, קרנות של אנשים מאוד אמידים, כך שהדימוי העממי כביכול של התנועה רחוק מאוד מן המציאות.

  אז קדימה, פרסמו שם בתנועה לאיכות השלטון את רשימת התורמים שלכם.

  עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   נועםקוריס1
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין