כותרות TheMarker >
  ';

  מעובד מתוך חוברת "מפעלי הצדיק" אודות הרה"ג חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל - RABBI CHAIM BEN MOSHE CHAJBY kabbala


  חוברת "מפעלי הצדיק" הופצה ב 4000 עותקים לשם שמים ולזיכוי הרבים, ללא תשלום.
  חוברת זו יצאה לאור והודפסה לראשונה בכמות 4000 עותקים בחודש תשרי שנת תשס"ז 2006.

  הפקה ליקוט כתיבה ועריכה ישי חג'בי, נין לרה"ג. כל הזכויות שמורות למחבר הנ"ל המוציא לאור.

  * כל החומר שפורסם ויפורסם באתר זה, ברשות המו"ל.

  kabbalah.cafe.themarker.com

  ארכיון

  כ חשוון תש"י

  9 תגובות   יום רביעי, 12/11/08, 23:31

  ב"ה

   

   

   

     כ חשוון תש"י  -  יום הסתלקות 'מרא דאתרא' הצדיק המקובל רבי חיים בן משה חג'בי זצוק"ל זיע"א

   

   

  ביום שלישי הקרוב  תאריך כ' חשוון הוא יום הסתלקות הצדיק הרה"ג המקובל רבי חיים מוסא חג'בי זצוק"ל זיע"א.  שישים שנה להסתלקות מרא דאתרא הקדוש המקובל ובעל סוד זכותו יגן עלינו אמן.

  ( משנת - תש"י, עד שנת - תשס"ט, שישים שנים)

   

   

   

  יום פטירת הצדיק הוא יום תפילה המסוגל לישועות  שבו כל אחד ואחת יכוון לבו לקדוש  ברוך הוא אבינו שבשמים ויבקש על מה שצריך ועל קרובי משפחתו וחבירו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו בזכות כל הצדיקים שהיו מיום שנברא העולם ובזכות הצדיק המקובל רבי חיים בן משה חג'בי זצוק"ל זכותו יגן עלינו אמן שזהו יום פטירתו בציון שישים שנים להסתלקותו זיע"א.

   

   

   

   

  יהי רצון שבעת רצון זו יפתחו שערי השמים ומלאכי החן והחסד ילוו את תפילתכם אל מתחת כיסא הכבוד ותקובל תפילתכם ברצון בזכות הצדיק רבי חיים בן משה חג'בי זצוק"ל זיע"א שזהו יום הסתלקותו מן העולם הזה אל עולם שכולו טוב ובניו הצדיקים זיע"א ובזכות כל הצדיקים זיע"א שהיו מיום שנברא העולם ועד עתה אכי"ר.

   

   

   

   

   

  רקע כללי אודות המקובל הרב חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל

    

   

    הרה"ג חיים בן ר' משה חג'בי זיע"א נקרא גם בשם  מארי' חיים מוסא חג'בי זיע"א
  בעל ניסים בחייו ואף לאחר הסתלקותו אשר רבים נושעו בס"ד על קיברו, נטמן בעיר פתח תקווה בבית עלמין סגולה חלקה ד שורה מהשיב נשמתו הטהורה לקונו זקן ושבע ימים  כ חשוון תש"י.

   

   

   

   

   

  הרב הגאון מארי' חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל נולד בסביבות שנת  1865 למשפחת צדיקים תלמידי חכמים ורבנים, בקטנותו לימדו אביו הרב משה תורה הלכה משנה תרגום אונקלוס ומנורת המאור, ואחר שלחו ללמוד בישיבה בעיר צ'נעא אצל גדולי צנעא וכבר אז בלט בחריפותו ובקיאותו ובמידותיו הטובות ורבים צפו לו גדולות וכך היה - גדול בתורה והגיע למדרגות גבוהות.


   

  גם עסק בדיינות שימש נשיא אב"ד ואף לימד והסמיך דיינים במחוז כוולאן שבתימן.

  ביתו היה בית ועד לחכמים והיה ידוע ומוכר גם מחוץ למחוז 'כוולאן' ברחבי תימן.
  גם העמיד תלמידים הרבה והגדיל תורה בישראל,
   

   

  תלמידו סיפרו כי היה "יהודי קדוש" בעל רוח הקודש מלומד בניסים ובקיא בקבלה ובתורת הנסתר, בעל תואר "גמרן" תואר שלא כל הרבנים זכו לו, גאון בגמרא.


  גם כתב  קונטרסים חידושים והבהרות בכתב ידו על התורה ועל הלכות שחיטה ומראה הבהמה וחלקיה,

   ועוד בעיניינים בהלכה והיהדות, אך לצערינו עותקים אלו כיום אינם בנמצא.


  עסק בקבלה וברפואה ובס"ד ריפא חולים, היה בעל ניסים וקידש שם שמים ברבים
  .

   

  שימש בקודש בקהילת 'רבוע' ומחוז כוולאן, עוד בימי השלטון הטורקי בתימן וגם אחרי עזיבתם
  ( עזיבת הטורקים את תימן ב 1916 בערך)  עסק רבות בצורכי הרבים ובכל מקום שבו היה צרה ומחלה רח"ל שלחו אל כבוד המקובל הרב חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל זיע"א והיה בס"ד פותר להם את בעייתם. 

   

   

  בעל ניסים בחייו ואף לאחר הסתלקותו אשר רבים נושעו בס"ד על קיברו, נטמן בעיר פתח תקווה בבית עלמין סגולה חלקה ד שורה מ.


  השיב נשמתו הטהורה לקונו זקן ושבע ימים כ חשוון תש"י ( 1949)

        

                                               

   

              זכה וגידל בנים צדיקים וענוותנים כמותו  
              "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו"
   

   


  הבנים של הרב חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל זיע"א:

   

   

   בנו בכורו - הצדיק החסיד וסר מרע כל ימי חייו, ושמו כשם אביו, מארי' חיים בן הרה"ג חיים חג'בי זצ"ל, היה יהודי ירא שמים שקט בעל מידות טובות גומל חסד עניו מאוד וכל דיבורו בנחת אוהב את הבריות נח לבריות אוהב שלום ונמנע ממחלוקת, תלמיד חכם, ואף על פי שהיה שקט ולא התבלט ידעו הכל את גודל מעלתו, כל ימיו שתק ולא דיבר דברי חול אלא מה שהיה חייב, ובבית הכנסת על אחת כמה וכמה שלא דיבר דברי חול כלל. קולו עדין וערב ועל שפתיו שבח והודאה לאל במזמורי הלל. לתארו במילים לא נוכל אך ודאי שצמד המילים - צדיק נסתר - נאה לו. אשרי כל מי ששמעו קורא מזמורי תהילים וניגונו יוצא מהלב ונכנס אל הלב. 'אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'..'
  עלה ארצה ב'מרבד הקסמים' שנת תש"י  נפטר ו תשרי, שבת קודש פרשת 'וילך' תשמ"ו, נטמן בבית העלמין סגולה בעיר פתח תקווה חלקה י"א שורה צ"ב

   

   

   

   בנו השני - הצדיק והחסיד וסר מרע כל ימי חייו מארי' משה בן הרה"ג חיים חג'בי זצ"ל, היה אחד מהדיינים שהסמיך אביו הרה"ג בתימן, אף הוא היה איש עניו מאוד ואף על פי שהיה גאון בתורה ובפוסקים וכי"ו לא החשיב את עצמו ומעולם לא הרים קולו, עיניו תמיד בספר ולא ביטל תורה, היה יהודי ירא שמים שקט בעל מידות טובות גומל חסד אוהב את הבריות נח לבריות אוהב שלום ונמנע ממחלוקת, קולו היה עדין וערב ותפילתו יצאה מהלב, בכל כיפור בקשו ממנו המתפללים לעמוד להם ש"צ במיוחד בתפילות 'לך אלי תשוקתי' 'יראים שלחוני' ו'כל נדרי' אשרי מי ששמעו קורא זאת. כל כיפור עשה אצל אחיו הבכור בעיר פ"ת בבית הכנסת 'בית יעקב' של צאצאי קהילת 'רבוע' כוולאן שבתימן. עלה ארצה בשנת תש"ט. נפטר ט טבת תשנ"ג. נטמן בבית העלמין סגולה בעיר פתח תקוה חלקה ח שורה קכ.


  בנו השלישי - תלמיד חכם ובקיא מארי' יחיא בן הרה"ג חיים חג'בי זצ"ל, נפטר בגיל צעיר בתימן ונטמן בבית העלמין היהודי של 'רבוע' בתימן.
           

   


                                           זכות הצדיקים יגן עלינו אמן ואמן.   ת נ צ ב ה

   

   

   

   

   

   

  סיפורים ומעשי חכמים מתוך חוברת "מפעלי הצדיק" אודות הרה"ג המקובל רבי חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל זיע"א.         

   

   

   

   

   

   

   

   

      ספר התורה הקדוש – מעשה בספר " אליהו" ורבי חיים בן ר' משה חג'בי זצ"ל  זיע"א 

      

    http://cafe.themarker.com/view.php?t=786797    

   

   

   

      

   

   

       הגוי והרובה – מעשה שהיה בחג הסוכות

   

    http://cafe.themarker.com/view.php?t=670258               

   

   

   

   

    מרפא לחולה

   

    http://cafe.themarker.com/view.php?t=596455           

   

   

   

   

     הנערה "המאובנת"

    

     http://cafe.themarker.com/view.php?t=545701       

     גשמי ברכה

    http://cafe.themarker.com/view.php?t=531173

      

    

      השור יסקל

    

     http://cafe.themarker.com/view.php?t=523488      

   

   

     "המזיקה – על יד המעיין" 

     

      http://cafe.themarker.com/view.php?t=926508       

     

   

   

     הנכד והחמור 

     

     http://cafe.themarker.com/view.php?t=797743  

   

   

   

   

   

     

       " המחלוקת בין חכמי חג'בה "  

       

        http://cafe.themarker.com/view.php?t=997452 

  ''

  דרג את התוכן:

   תגובות (9)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     5/5/09 17:15:


   אמן,

   ותודה חבר חדש.

   אור ואהבה

   אריאלה

   *

    

     25/11/08 14:17:

   בס"ד

   אמן ואמן.

     20/11/08 20:41:

   בס"ד


     15/11/08 19:35:

   צטט: קליפס 2008-11-12 23:48:04

   אמן אכי"ר

    

    


   אמן כן יהי רצון. בשורות טובות וישועות, ברכה ובכל, אמכי"ר.
     15/11/08 19:34:

   צטט: מעט מהאור 2008-11-13 18:21:05

   בע"ה

    

    

   זכות הצדיקים תגן עלנו...

   אמן כן יהי רצון....

    

    

    

   שבת שלום ומבורך לך...*

    

    

    

    

   אמן ואמן. שבוע טוב ומבורך ומלא כל טוב.
     15/11/08 19:33:

   צטט: מלכי צדק 2008-11-15 18:44:43


   תודה על הברכה.

   * של שבוע טוב ומבורך.

   כ"א יום הולדתי העברי.

   ב-כ"א ההילולא של רבי יחיא הלוי , ראש עדת תימן.

   וגם של הרדב"ז...רבי דוד בן זמרא.. (מורו של האר"י הקדוש)... לבדוק.

    

    

   יפה יפה על הבקיאות... יישר כוח!!

   שבוע טוב ומבורך לך וכל ישראל.

     15/11/08 18:44:


   תודה על הברכה.

   * של שבוע טוב ומבורך.

   כ"א יום הולדתי העברי.

   ב-כ"א ההילולא של רבי יחיא הלוי , ראש עדת תימן.

   וגם של הרדב"ז...רבי דוד בן זמרא.. (מורו של האר"י הקדוש)... לבדוק.

    

     13/11/08 18:21:

   בע"ה

    

    

   זכות הצדיקים תגן עלנו...

   אמן כן יהי רצון....

    

    

    

   שבת שלום ומבורך לך...*

    

    

     12/11/08 23:48:
   אמן אכי"ר

   פרופיל

   קבלה וסגולות
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין