כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פרטי קהילה

  עורכי דין ומתמחים

  "צדק צדק תרדוף" (דברים טז כ). "צדק אם ישב לכסאו, לא יפלה בין נכבד או נקלה וריק" (הוראציוס). "הטוב והתבונה בהתחברם יחד נקראים צדק" (משה מנדלסון).

  משפט וחשבונאות

  חברים בקהילה (3686)

  איציק אביב
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  לולה של היום
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אfי
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  שטוטית
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  דורון טל
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  לומפומפיר
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  שמיניית ווקאל
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  חנה וייס
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  ELBEX
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  הזהרו מחיקויים
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  חיפוש בקפה
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  פורום

  על סדר היום

  המקום לדון בו בכל הנושאים המשפטיים שנמצאים על סדר היום

  זכויות סבים לראות את נכדיהם - פס"ד חדש ומעורר תקווה

  10/12/09 15:44
  37
  דרג את התוכן:
  2009-12-19 18:26:04
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  מדובר במצוקה אמיתית שאין לה מענה אמיתי בחוק - זכויותיהם של סבא וסבתא לראות את נכדיהם, במקרה שילדיהם נפרדים.

   

  עמ 135/08, נותן להם תקווה.

   

  ביום 03/12/09, נתן הרכב המשפחה בבאר שבע פסק דין מאוד מעניין. פסק הדין הוא מתוך הפדאור.

   

  השאלה שעמדה בפני בית המשפט לענייני משפחה (קמא) היתה, האם לסבים יש סמכות לתבוע הסדרי ראיה עם נכדתם.

   

  יש סעיף אחד, אשר מקנה זכות לסבים להסדרי ראיה עם נכדיהם והוא סעיף 28א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

   

  סעיף זה קובע כדלקמן : 

    28"א.   מת אחד ההורים של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בענין המגע בין הורי המת לבין הקטין."

   

   

  אלא שביהמ"ש המחוזי בבאר שבע חשב אחרת ונתן פרשנות מרחיקת לכת, כדי לאפשר הסדרי ראיה בין סבים לבין נכדתם.

   

  כבוד ביהמ"ש קבע כי :

   

  "אמנם אין נסיבות המקרה דנא נופלות לגדרו של סע' 28 א לחוק הכשרות הקובע: "מת אחד ההורים של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בענין המגע בין הורי המת לבין הקטין", אולם לשונו הרחבה של סע' 68 (א) לחוק, מאפשרת לבית המשפט "לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניינו של קטין.." (הדגשה שלי צ.צ.), כוללת גם הסדרת מפגשים בין קטין לבין סביו, אם הדבר נדרש לצורך שמירת טובתו של הקטין.

   

   

  אין חולק כי מלשון הסע' הנ"ל עולה מפורשות, כי קביעת בימ"ש קמא, על פיה ניתן מכוחו לנקוט "אמצעים זמניים" בלבד, הינה שגויה וסוטה מלשונו המפורשת של החוק הקובעת כי ניתן לנקוט באמצעים "זמניים או קבועים". באותו הקשר שגה בימ"ש קמא, כאשר נסמך לעניין זה על האמור בבג"ץ 252/75 פלונית נ. שר הסעד, ל (1), 51, אשר נפסק בטרם תיקון מס' 7 לחוק הכשרות משנת 1983, בו התווספו המילים "או קבועים" לאחר המילה "זמניים".

       

  אשר לתחולתו של ס' 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות בהקשר לזכות עמידה של סבים להסדרי מגע עם נכדם, נחלקו הדעות בעבר בשאלה, האם ניתן ליתן לסעיף 68 הנ"ל פרשנות מרחיבה, על אף ההסדר הספציפי לענין זה בסעיף 28 א' לחוק. מחלוקת זו הינה נחלת העבר לאור תיקון תקנות סדר הדין האזרחי בתק' 258 כא 1 (תיקון תשס"ח 2007), הקובע:"א) הורה הורהו של קטין רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך בינו לבין הורה של קטין, בעניין קביעת דרכי קשר בינו לבין הקטין להבטחת טובתו של הקטין, לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ה-1965; הבקשה תוגש לפי טופס 26ג ותחול עליה תקנה 258 כ(ב1) ו-(ד), בשינויים המחויבים.

   

  (ב) הודיעה יחידת הסיוע שאליה הופנתה בקשה לפי תקנת משנה (א), לבית המשפט כי הצדדים לא הגיעו ליישוב הסכסוך בהסכמה, רשאי מגיש הבקשה להגיש תובענה בעניין."

   

   

  תיקון זה, סלל את דרך המלך לתובענות סבים להסדרי מגע עם נכדים כפי זו המונחת בפנינו, ואף מלמד בהאי לישנא על כוונת המחוקק, על פיה, סעיף 68 לחוק הכשרות מהווה את המסגרת הנורמטיבית המתאימה לתביעות מעין אלו ואכן נועד, בין היתר, לפתור גם בעיה המתעוררת בעניין הסדרי ראיה בין סבים לנכד למקרה שנסיבותיו אינם נופלות לגדרו של סע' 28 א לחוק. תיקון זה נכנס לתוקפו עד טרם הגשת תובענת הסבים במקרה דנן.

   

  בענייננו, אמנם לא הוגשה בקשה ליישוב סכסוך טרם הגשת התובענה, אך בימ"ש קמא ניסה בעצמו ליישב את הסכסוך בדרך של הסכמה ואף הזמין תסקיר, ומשלא עלה הדבר בידו בשל סירוב המשיבים לשתף פעולה, לא היה מקום למחוק את התובענה על הסף אלא לדון בה לגופו של עניין.

   

   

  הוסף על כל האמור לעיל, את סע' 3 (ד) לחוק בית משפט לענייני משפחה הקובע, כי קטין רשאי בעצמו "או ע"י ידיד קרוב" להגיש תובענה "בכל עניין שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש..", על כן ניתן לראות את הסבים כמי שמגישים תביעה בשם הקטינה כידיד קרוב ואף לצרפה כתובעת. מכאן כי "זכות העמידה" של הסבים בשם זכותה של הנכדה ומניעת פגיעה בה, עולה ואפשרית גם במסגרת פרוצדוראלית זו.

   

   

  יודגש, כי אין בעצם קיום דיון לגופו של עניין, בכדי להעיד על כך שתמיד טובת הילד מחייבת הענקת זכות ביקור לסבים בניגוד להסכמת הוריו. קיימים אכן מצבים בהן טובת הילד שללה קשר עם הסבים, יחד עם זאת, שלילה על סף של יכולת הסבים לפנות לבימ"ש לענייני משפחה, במטרה לנסות להוכיח כי טובת הנכד וזכויותיו מחייבות הענקת זכויות ביקור וקשר עם סביו, אינה משרתת את התכלית החקיקתית שבבסיס חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, גם לא את תכלית חוק בית משפט לענייני משפחה ואינו עולה בקנה אחד עם "האמנה בדבר זכויות הילד" הקובעת בסע' 5 את החובה לכבד את זכויותיהם וחובותיהם של בני המשפחה המורחבת, ובסע' 8 קובעת את החובה לכבד את זכותו של הילד לשמור על קשרי משפחה כמוכר בחוק.

   

   

  מושכלות יסוד הן כי טובת הילד וזכויותיו מהווים שיקול ראשון במעלה, על כן מן הראוי לברר את התובענה על מנת לבחון אם טובת הקטינה בענייננו מחייבת מפגשים עם הסבים, ואילו מחיקת התובענה על הסף, מותירה את הענין ללא מסגרת מתאימה לבירור."

   

   

  לדעתי, מה שבית השפט המחוזי בבאר שבע, עשה, הנו פרשנות מאוד בעייתית של החוק,. לא רק החוק, גם הסיטואציה עצמה, מעוררת קונפליקטים לא קטנים. 

   

  מנסיוני, כאשר בני זוג נפרדים, לפעמים הסבא והסבתא מהווים גורם בעל משקל גדול ביותר לגרושין. אותו הורה שסבל מהסבא ומהסבתא הללו, לא ירצה שילדיו יהיו עמם בקשר וזו זכותו.

   

  פן נוסף הוא הפן של הסב והסבתא כמובן, אשר אוהבים את נכדיהם ובגלל הגירושין עלולים למצוא עצמם מנותקים מהנכדים, מצב מאוד לא פשוט, אשר עלול לגרום גם להם וגם לנכדים, סבל רב.

   

  מה דעתכם חברים?

   

   

   

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "זכויות סבים לראות את נכדיהם - פס"ד חדש ומעורר תקווה"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה   

  10/12/09 16:00
  9
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 16:00:05
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  לא קראתי את פסק הדין, אבל קראתי עליו בעיתון.

   

  לדעתי, כאשר הסבים אינם מסוכנים לשלום הילד, לא צריכה להיות מניעה שהם יראו את נכדיהם, רק משום שבן או בת הזוג לשעבר מתנגדים. זהו כלי ניגוח מגעיל ולא ראוי.

   

  אבל מה דינם של הורים שהקשר בינם ובין בנם/בתם נותק והם מבקשים זכויות ראיה של הנכד? האם ירשה בית הדין לסבים להרעיל את הנכד נגד בנם/בתם?


  --
  יוסף פרידמן, עו\"ד ונוטריון

  מנהל
  קהילת יעוץ משפטי
  10/12/09 16:53
  6
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 16:53:49
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין


  לא קראתי את פסק הדין אבל אומר כי לדעתי בפירוש יש לסבא וסבתא זכויות ראיה לגבי נכדם אם כי זכות הראיה צריכה להיות מיושמת בעת זמני הראיה של ההורה ( בנם או ביתם ) . כמובן שאם יש יחסים טובים אז בכלל לא עומדים בלוחות זמנים . לבתי משפט כנראה מגיעים אלה שאין יחסים תקינים וצריכים שופט כדי להבין מה לעשות.

  לגבי ענין "הרעלת הדעת" עליה אתם מדברים , זהו ענין ספקולטיבי . גם הורה יכול להרעיל וגם אחים וגם חברים וזהו לא ענין על פיו צריכה לקום ההכרעה אלא אם כן באמת מדובר בנסיבות יוצאות דופן וחריגות עד מאד. 

  10/12/09 17:18
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 17:18:22
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  בגדר של ניחוש נראה לי שבית המשפט המחוזי הושפע מפסיקת בית המשפט למשפחה בקריות. ולאחר שהוכרה זכות משפטית של סב וסבתא על טיפה סרוחה, אז על ילדים שכבר נולדו- מקל וחומר.

  בעקבות שני פסקי הדין אין מנוס מלפשוט את סוגיית המשמורת, ולא עוד שני הורים שנמצאים בתחרות אובססיבית, אלא הרבה יותר מזה.

  ואם סבא וסבתא משני הצדדים, גם הם גרושים, אז תדרש חלוקת הורות בין ששה בעלי עניין.

  יהיה שמח. 

  וכל זה בגלל שגעון גדלות של שופטינו, שסבורים שאין עוד מלבדם, והחלטות כל כך עקרוניות אפשר ליישם בלי שום כלום של דיון ציבורי. 

   

  10/12/09 18:19
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 18:19:42
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  ומה עם אלו שלא רואים את הילדים /האם יוכלו לראות את הנכדים [פנסיונר שהתנצר לאחר ששופטים יהודיים גזלו ילדיו ודרדרו את בנו לעולם הפשע]

  --
  פנסיונר בודד שהתנצר בגלל יעל גרמן מהרצליה /בכספי משלם המסים הפכה מערכת משפט כיסוי לערוותה 0523400161
  10/12/09 19:53
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 19:53:21
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  הנושא מופיע בדוח הביניים של ועדת שניט וטוב שהשופטים מיישמים את מסקנות הדוח ובעיקר את טובת הילד.

  --
  גיא רוה

  אני מזמין אתכם לאתר "הורות משותפת = טובת הילד"
  ולקבוצת הפייסבוק שלנו.


  10/12/09 21:19
  5
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-10 21:19:03
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  קודם שיפתרו את חדלונם בנושאי הקשר בין הילדים להורים, ב"תסמונת הניכור ההורי"........

  --
  $ זהב
  10/12/09 23:13
  5
  דרג את התוכן:
  2009-12-10 23:18:38
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין


  לדעתי פס"ד בעייתי.

  ליצור זכות ראייה לסבים והסבתות בפני עצמה, ומה עם דודים ודודות?

   

  אני חושב שהדברים של דנה נכונים, זכות הראייה לכל הצדדים

  המשפחתיים מגולמת בזכות הראייה של כל אחד מהורי הילד, דהיינו

  היכן שהילד מצוי שיואילו ויתכבדו שאר המשפחה לבוא ולחלוק את אותו זמן.

   

   


  --
  עו"ד ספיר בן צוק
  www.altavista.co.il
  משפט מסחרי, בנקים, קניין רוחני.
  10/12/09 23:24
  5
  דרג את התוכן:
  2009-12-10 23:25:59
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  אני הייתי מרחיב את הדיון מעבר ל "האם זו זכותו של הסבא לקנות מתנות לנכד" בשאלה של מתי צריך למנוע את קשר הזה. ולא רק במקרים האמורים והברורים מאליהם של גרימת נזק לנכדים. האם אין להורה זכות ללמנוע "בילבול" אצל ילדיו? כבר ראיתי מקרים מעניינים של הסכמה לגבי הסדרי ראייה עם הסבא והסבתא. הסדרי ראייה שכאלו מפחיתים מהמעמד של סבא וסבתא כגורם משפחתי מיוחד. בעל סטטוס שונה משל הורים. ומה לגבי המקרים של סבא וסבתא של הורה שנמצא, נניח , לצורך העניין, בהליכי בדיקת יכולתו לביקורים במרכזי קשר? רגע, ואני חשבתי שיש להורים גם אחים - מה לגבי זכויות ביקור אצל דודים ובני דודים? אני לא איש חוק אבל לעתים קרובות אני רואה שהטבע עושה את שלו וניסיונות להתערב במהלך הטבעי של העניינים מסבך את הדברים...
  לטעמי, סבא וסבתא חיוניים להתפתחותו הריגשית של כל ילד ולו רק בשל הצורך שיפנים שסיכסוכים קיימים ניתן לפתר ברמה מקומית בלי להרחיב את רדיוס הנזק.

  --
  ד\"ר חיים שם דוד, פסיכיאטר מומחה
  www.psychiatry.co.il
  11/12/09 08:26
  2
  דרג את התוכן:
  2009-12-11 08:29:56
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: ד"ר חיים שם דוד 2009-12-10 23:25:59


  אני הייתי מרחיב את הדיון מעבר ל "האם זו זכותו של הסבא לקנות מתנות לנכד" בשאלה של מתי צריך למנוע את קשר הזה. ולא רק במקרים האמורים והברורים מאליהם של גרימת נזק לנכדים. האם אין להורה זכות ללמנוע "בילבול" אצל ילדיו? כבר ראיתי מקרים מעניינים של הסכמה לגבי הסדרי ראייה עם הסבא והסבתא. הסדרי ראייה שכאלו מפחיתים מהמעמד של סבא וסבתא כגורם משפחתי מיוחד. בעל סטטוס שונה משל הורים. ומה לגבי המקרים של סבא וסבתא של הורה שנמצא, נניח , לצורך העניין, בהליכי בדיקת יכולתו לביקורים במרכזי קשר? רגע, ואני חשבתי שיש להורים גם אחים - מה לגבי זכויות ביקור אצל דודים ובני דודים? אני לא איש חוק אבל לעתים קרובות אני רואה שהטבע עושה את שלו וניסיונות להתערב במהלך הטבעי של העניינים מסבך את הדברים...
  לטעמי, סבא וסבתא חיוניים להתפתחותו הריגשית של כל ילד ולו רק בשל הצורך שיפנים שסיכסוכים קיימים ניתן לפתר ברמה מקומית בלי להרחיב את רדיוס הנזק.

  אני הדגשתי את הסוף ברשותך , כי אני מאד מסכימה איתו.

  אני בכלל חושבת שהורים גרושים ( במיוחד ) צריכים , לטובת ילדיהם , לחזק ככל הניתן, את הקשרים בין משפחה מורחבת ( סבים סבתות , דודים דודות ) לבין הילדים . זה חשוב מאד לבריאותם הנפשית ולצמיחתם התקינה של הילדים מתוך מצב של משבר.

   

   

  11/12/09 09:00
  4
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-11 09:00:37
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  לדעתי, השאלה החשובה בהקשר הזה היא מהי "טובת הילד?"

  כאשר מדובר בזוג הורים הנפרדים, הגיוני כי טובת הילד היא (בדרך כלל..) כי הוא יחלק את זמנו בין שני הוריו.

  כאשר נכנסים לתמונה קרובי משפחה מדרגה שניה, המצב פחות ברור. כנראה שזה קורה במצבים בהם יש סכסוך נוסף בין אחד ההורים והוריו, או מי מהם, אחרת אפשר היה למצות את המגע עימם במסגרת הסדר הראיה של ההורה הרלבנטי, וכאן עולה השאלה, מה טוב לילד במקרה כזה? האם נניח אפשר ליצור במקרים מיוחדים גם הסדר ראיה גם לכל זוג של הורי הורים בנפרד? האם זה ישמור על עקרון טובת הילד? אני לא בטוח.


  --
  "הצד הרחוק", בלוג משפטי של יגאל קרט.
  karati.co.il
  11/12/09 10:51
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-11 10:51:41
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  עדיין לא הספקתי להתאושש מפס"ד שנתן ביהמ"ש לענייני משפחה בקריות בשבוע שעבר (הפרייה מזרע של הבן שנפטר)

  והנה נחת עלנו פס"ד נוסף פרי יצירתו של ביהמ"ש במחוז אחר . אין להקיש ממקרה זה שום כלום ויש לבחון כל מקרה לגופו ולבחון אם האומנם מדובר באמת ב"טובת הילד".  נניח כי הורי האם הקשישים הסבא והסבתא מתגוררים  בפטגוניה-ארגנטינה, והורי האב הסבא והסבתא השניים מתגוררים ביוון , האם מעתה הם יוכלו לדרוש בשם אותה "זכות לקשר", כי הנכדים יטוסו אליהם פעם-פעמיים בשנה לבקרם בארגנטינה וביוון ? ומה באשר לשאר בני המשפחה הדודים והדודות ? .

  11/12/09 11:24
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2009-12-11 11:24:53
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: יגאל קרט 2009-12-11 09:00:37

  לדעתי, השאלה החשובה בהקשר הזה היא מהי "טובת הילד?"

  כאשר מדובר בזוג הורים הנפרדים, הגיוני כי טובת הילד היא (בדרך כלל..) כי הוא יחלק את זמנו בין שני הוריו.

  כאשר נכנסים לתמונה קרובי משפחה מדרגה שניה, המצב פחות ברור. כנראה שזה קורה במצבים בהם יש סכסוך נוסף בין אחד ההורים והוריו, או מי מהם, אחרת אפשר היה למצות את המגע עימם במסגרת הסדר הראיה של ההורה הרלבנטי, וכאן עולה השאלה, מה טוב לילד במקרה כזה? האם נניח אפשר ליצור במקרים מיוחדים גם הסדר ראיה גם לכל זוג של הורי הורים בנפרד? האם זה ישמור על עקרון טובת הילד? אני לא בטוח.

  טובת הילד מחייבת שלא יהיה ככדור פינג פונג בין הוריו שנפרדו, ושהבית הקבוע שלו יהיה אצל אחד מהוריו. מדין חינוך יש לחייב את הילד להתארח לעיתים תכופות אצל ההורה השני, ולעיתים פחות תכופות- אצל הסבים והסבתות, ודודים ודודות, במעגל משפחה שני. חבל שאף אחד לא מעלה פה את הצורך להטמיע בתודעה של ילד- שהוריו נפרדו, את מצבו השונה ביחס לילד במשפחה דו הורית. 

     ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "זכויות סבים לראות את נכדיהם - פס"ד חדש ומעורר תקווה"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה