כותרות TheMarker >
  ';

  פרטי קהילה

  עורכי דין ומתמחים

  "צדק צדק תרדוף" (דברים טז כ). "צדק אם ישב לכסאו, לא יפלה בין נכבד או נקלה וריק" (הוראציוס). "הטוב והתבונה בהתחברם יחד נקראים צדק" (משה מנדלסון).

  משפט וחשבונאות

  פורום

  על סדר היום

  המקום לדון בו בכל הנושאים המשפטיים שנמצאים על סדר היום

  חברים בקהילה (3686)

  ofer309
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אמיר ניצן
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  עו"ד ועוד
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  לולה של היום
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  josh r
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  תנועת כמוך
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  53sara
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  lexis
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אס לב אדום
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  שטוטית
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  ורדית..
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  חלוקת פנסיה - פגיעה בזכות הקנין

  24/3/11 08:03
  29
  דרג את התוכן:
  2011-04-01 17:27:17
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

   

  מפסק הדין שניתן בתמ"ש 42338-03-10, בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן ביום 16/03/11,עולות סוגיות מעניינות.פסק הדין פורסם באתר המשפטי נבו.


  בני זוג חתמו על הסכם גירושין והתגרשו. בהסכם הגירושין נכתב בין השאר כדלקמן :


  "מוסכם על הצדדים כי לכל צד שמורה הזכות למחצית חלקו של משנהו בנכסים,  בכספים ובזכויות בכל מקום שנצברו מיום הנישואין ועד ליום הפירוד דהיינו 29.3.00 ...  וכי סכומים אלו יחולקו בדרך המפורטת להלן:  ... עם הגיע הראשון מבין הצדדים לגיל פרישה יהיה זכאי משנהו לקבל מידי חודש את חלקו היחסי בפנסיה דהיינו חלקו (מחצית) בתקופת חיי הנישואין ועד ליום הפירוד דהיינו 29.3.00 ... לחילופין, במקרה של היוון יתבצע התחשיב לאלתר והצד המהוון יהיה מחויב לשלם למשנהו את המגיע לו – בקיזוז הסכום לו זכאי הוא".


  בכתב הגנתו טען הנתבע כי מאחר והוא פרש לפני גיל הפרישה שנקבע לשוטרים - גיל 57 אין לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת נכסי פנסיה אלא שכר עבודה. לטענתו, הוא נאלץ לפרוש לפנסיה מוקדמת עקב מצבו הרפואי ונגרם לו נזק כלכלי משמעותי היות ובמקום לקבל משכורת רגילה הוא מקבל כיום פנסיה שהיא נמוכה יותר בכ – 10,000 ₪ משכרו הרגיל. בנוסף, הנתבע טוען כי הוא הפסיק לקבל רכב צמוד כולל אחזקה מלאה שהוא היה זכאי לה בתקופת עבודתו במשטרה וכן הוא לא זכאי יותר לצבירה עבור תוספת הוותק. לדבריו, בהסכם נאמר כי התובעת זכאית לחלקה בפנסיה כשיגיע ל"גיל פרישה" וגיל הפרישה הוא רק לכשיגיע לגיל 57. כמו כן, הנתבע טוען כי מרכיבים מקצבת הפנסיה שלו אינם צריכים להיכלל בחלק המגיע לתובעת. לטענתו, מפכ"ל המשטרה העניק לו הטבה על פי סעיף 100 (א) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970 (להלן: "חוק הגמלאות") כך שלפנסיה שלו התווספו 6% (להלן: "הגדלת המפכ"ל").


  התובעת טוענת כי דין תשלומי הפנסיה המוקדמת כדין תשלומי הפנסיה הרגילה ואף את הגדלת המפכ"ל צריך להכליל בחישוב , כך שסכום זה יחולק באופן שווה על פני כל תקופת שירותו של הנתבע.


  כבוד ביהמ"ש קיבל את התביעה וקבע : "בפסיקה עקבית של בתי המשפט אנו מוצאים כי לעניין זכותו של בן הזוג לאיזון משאבים, דין פנסיה מוקדמת כדין פנסיה."


  עוד קבע כבוד ביהמ"ש כי :"ממכלול הפסיקה עולה כי באופן עקרוני, פנסיה מוקדמת דינה כפנסיה.

   

  השאלה היא, האם לאור העובדה שבהסכם נקבע כי הזכאות תהיה רק בגיל הפרישה, ניתן לאמר כי הצדדים קבעו הסדר אחר השונה מהדין החל ולפיו, רק בגיל הפרישה הקבוע בחוק זכאים הצדדים לקבל חלק מהפנסיה של בן הזוג ולא קודם לכן. 


  בבג"ץ 7947/06 איילה קהלני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח' (ניתן ביום 24.12.06 ) קבע בית המשפט העליון מפי כב' השופטת ארבל, בדונו בפרשנות הסכמי גירושין כי: "...במיוחד אני סבורה כי יש ליתן את הדעת לוויתור בלתי מפורש בהסכם גירושין על זכויותיו של כל אחד מהצדדים שמא נעשה שלא בגמירות דעתו המלאה של הצד המוותר, וייתכן שהיה מקום לשקול יצירת חזקה לפיה וויתור בלתי מפורש יעביר את הנטל להוכחת גמירות הדעת לצד הטוען לוויתור".


  עוד קבע כבוד ביהמ"ש כי : "קיימת גם גישה שונה בפסיקה שבאה לידי ביטוי בעמח 1014/06 פלוני נ' אלמונית (ניתן ע"י בהמ"ש המחוזי בתל אביב ביום 28.11.06 ) ובו נקבע כי: "אין למערער חלק ונחלה בגידול שחל במשכורתה של המשיבה בתקופה שבה הצדדים צהובים זה לזה וכשחלפו יותר מחמש שנים מהמועד המוסכם של הקרע ביניהם".


  בסופו של פס"ד קבע כבוד ביהמ"ש כי :"סיכומו של דבר: התובעת זכאית לחלקה היחסי בפנסיה של הנתבע, על בסיס משכורתו האחרונה במועד פרישתו..."


  עוד קבע כבוד ביהמ"ש בפסק דינו כי :"אכן, קיים אינטרס לעודד פרישה מוקדמת מעבודה וייתכן כי המצב המשפטי כיום מעודד דווקא הישארות בעבודה על מנת שלא לחלוק עם בן הזוג את ההכנסה החודשית. המצב הקיים עלול לגרום לכך שאנשים שהם כבר "שחוקים" או מתפקדים באופן לקוי "יאחזו בקרנות העבודה" וימתינו למועד הפרישה המאוחר ביותר. ואולם, כל עוד הפסיקה קבעה באופן ברור כי פנסיה מוקדמת דינה כפנסיה, יש להחיל דין זה במקרה של ספק, אא"כ מוכח כי כוונת הצדדים היתה אחרת. זכות הפנסיה המוקדמת היא נכס משותף והוצאתה ממסת הנכסים ברי האיזון, היא פגיעה בזכות הקניין של בן הזוג לשעבר. דווקא בעת שהמחוקק הרחיב את מסת הנכסים ברי האיזון בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון, יש לבחון אם ההצעה בדו"ח ביחס לפנסיה המוקדמת, עולה בקנה אחד עם מדיניות המחוקק והפסיקה, המרחיבה את מסת הנכסים ברי האיזון אף לנכסים שיש בהם מרכיב אישי מובהק כגון כשר השתכרות ומוניטין אישי. "


  עולות כאן כמה סוגיות מעניינות ביותר ולרבות הסוגיה שאותי מעניינת במיוחד, הנוגעת לפרשנות הסכמים.


  אבל הייתי רוצה להאיר על שתי סוגיות אחרות שעולות כאן :


  הראשונה סוגיית חלוקת הפנסיה והזכויות הסוציאליות לעת גירושין. אני מאמינה, כי העברת תשלומי פנסיה מוקדמת או מאוחרת, עם תום הנישואין, למי מבני הזוג, היא עוול בלתי נסבל. מה שעומד מאחורי הדברים לדעתי, הוא ניסיון לרצות גורמים מסוימים, אשר מבקשים להעביר כספים מן הצד הנתפס כחלש, לצד הנתפס כחזק. במקום שאדם אשר עבד כל חייו קשה, יוכל להינות מפרות עמלו, הוא מחויב להעביר מחצית מפרי עמלו, אל מי שלא אהבה נפשו. במקום לנוח לעת זקנה, על בן או בת הזוג, לחיות בצמצום רב, רק מן הטעם שמדינת ישראל בחרה לשלוח ידה לכיסם ולפגוע בקניינם. כזכור, זכות הקניין מוגנת בסעיף 3 לחוק היסוד. אבל בתחום הגירושין, היא לא זכות על חוקית, היא בקושי זכות.  סוגיה שניה, היא האפליה החמורה הנוהגת במדינתנו כלפי גברים, מתגרשים. אם בעבר הדברים נגעו בעיקר למזונות ולמשמורת, בשנים האחרונות, נוסף אף נדבך הרכוש. אם תשיתו לבכם, תוכלו להיווכח, כי פסק הדין היחיד בו פסק בית המשפט, ההיפך מן הפסיקה הנוהגת בתחום חלוקת הזכויות הסוציאליות והפנסיה, הוא פסק דין בו נתבעה האישה לשלם לבעל.


  מה דעתכם חברים?

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "חלוקת פנסיה - פגיעה בזכות הקנין"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה   

  24/3/11 08:15
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 08:15:05
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אני רואה את תביעת כספי פנסיה כאקט נקמני..... פנסיה היא זכות נצברת ואישית ואין לכלל בה את זכויות קניין לבן/בת הזוג... נושא מאוד סבוך....
  24/3/11 08:20
  3
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 08:20:37
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  פנסיה היא כסף שנצבר בעת שהיו נשואים . דינה כדין כל נכס מניב אחר. אין סיבה שהיא לא תחולק. מוקדמת או לא זה עניין אקטוארי וממילא הגובה שלה מושפע מכך. אי לכך, זה לא מחצית פרי עמלו ...אלא משהו משותף כמו דירה שבנו יחד ותוכנית חיסכון שלא משכו ממנה קיצבה.

  --
  יועץ עסקי וארגוני - חבר הנהלת בלשכת היועצים העסקיים בישראל.
  אם כולם חושבים באופן דומה, סימן שאף אחד לא חושב
  24/3/11 08:23
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 08:23:39
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: miki007 2011-03-24 08:15:05

  אני רואה את תביעת כספי פנסיה כאקט נקמני..... פנסיה היא זכות נצברת ואישית ואין לכלל בה את זכויות קניין לבן/בת הזוג... נושא מאוד סבוך....

  תאר לך שאדם יפתח תוכנית חיסכון ממשכורתו ויחליט שזה אישי....

  העניין האישי הוא האקטוארי. גיל מצב בריאות, מקדם קצבה.

  אם הכל אישי אז צריך לסכם זאת מראש מה שלא עושים.

   

   


  --
  יועץ עסקי וארגוני - חבר הנהלת בלשכת היועצים העסקיים בישראל.
  אם כולם חושבים באופן דומה, סימן שאף אחד לא חושב
  24/3/11 08:34
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 08:34:51
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: אביגדור 100 2011-03-24 08:20:37

  פנסיה היא כסף שנצבר בעת שהיו נשואים . דינה כדין כל נכס מניב אחר. אין סיבה שהיא לא תחולק. מוקדמת או לא זה עניין אקטוארי וממילא הגובה שלה מושפע מכך. אי לכך, זה לא מחצית פרי עמלו ...אלא משהו משותף כמו דירה שבנו יחד ותוכנית חיסכון שלא משכו ממנה קיצבה.

   

  החוק ידוע אביגדור. הנקודה היא שאולי אפשר לחשוב קצת מחוץ לקופסה. אני לא אומרת שבני זוג לא צריכים לחלק ביניהם את הרכוש שהם צברו יחדיו עד לגירושין. אני מאמינה שלא בכל צריך להתחלק. יש דברים שנובעים מכישרון אישי לדוגמה, שלדעתי לא צריך לגעת בהם. אך בעיקר אני מאמינה, שספציפית את הפנסיה, לא צריך לחלק. לא את זו של הגבר ולא את זו של האישה. הפנסיה היא משהו שאדם חסך לעיתים מזומנות בעמל רב של שנים, כדי שיהיה לו ממה לחיות לעת זיקנה. בזה לדעתי לא צריך להתחלק.

   

  נכון שמה שיוצא מכאן, הוא שמי שעבד פחות יקבל פחות, אבל, הזמנים בהם האישה היתה יושבת בית והגבר יצא לפרנס את המשפחה כבר חלפו. היום קיים שוויון תעסוקתי וכלכלי רב בין המינים ולכן, לדעתי אין מקום לתגמל את מי שישבה בבית, כי היום מרבית הנשים עובדות ועושות קריירה בעצמן.

   

  זאת ועוד, באותם מקרים, בהם האישה עשתה לביתה, גידלה את הילדים וטיפחה את הבית ואת הבעל, או שהיא עבדה, אך השתכרה הרבה פחות מהבעל והיא עלולה לצאת מהנישואין עם פערים גדולים ביכולת להתקיים, ניתן לתגמל אותה לעת גירושין, במזונות אזרחיים על בסיס חודשי. אבל התגמול הזה, צריך להיות בדיוק באותם מקרים שזה באמת מגיע.

   

  אם אישה בוחרת לא לעבוד ולבלות את ימיה בבתי קפה ובבזבוזי כספים, בעוד הבעל עובד מבוקר עד לילה לפרנסה והמטפלת מטפלת בילדים, אני לא רואה שום סיבה לתגמל אותה לעת גירושין. 


  --
  עורכת דין יעל גיל, המשרד עוסק בדיני משפחה.
  24/3/11 08:54
  2
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 08:54:03
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  בתי המשפט בישראל הינם סכנה לדמוקרטיה!! ולשכל הישר ולחוכמה ולהיגיון ולצדק!

  --
  $ זהב
  24/3/11 09:12
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 09:12:17
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  הגיע הזמן שתפסק ה- א פ ל י ה...

  בכל כיוון וצבע.

  תודה על המידע.

  -

  מוזמנת לבקר בפוסט:

  לקראת חג החרות?!...

  -

  כוכב* עם משמעות

  ''


  --
  אוצר ואוסף, מקבל ומחלק.
  מכבד את הפרט, הלאום, האנושות, והיקום.
  24/3/11 09:15
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 09:15:40
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  הפנסיה היא כמו נכס שנצבר.. אפשרי גם לחלקו...תלוי בנסיבות.
  24/3/11 09:48
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 09:48:32
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  יעל , אני סבורה שיש לחלק את הפנסיה בין בני הזוג וההלכה היא נכונה. אני מסכימה עם דעתו של אביגדור כפי שהביע אותה. אני מבינה שהחלוקה היא הדדית - כלומר גם הבעל זכאי לחלק מנכס הפנסיה של אשתו וזה לא רק חד כווני . אני לא רואה עם זה בעיה . כך זה צריך להיות לדעתי.
  24/3/11 10:00
  5
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 10:00:49
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  המסקנה מפסק הדין היא שצריך לתת ביטוי לנושא הפנסיה המוקדמת עקב בעיית בריאות במסגרת הסכם הממון של בני זוג שטרם נישאו או הסכם הגירושים במקרה של בני זוג שנפרדים.

  --
  יוסף פרידמן, עו\"ד ונוטריון

  מנהל
  קהילת יעוץ משפטי
  24/3/11 10:09
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 10:09:11
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  גם אני מסכימה עם אבידור. רק אומר שצריך לשים לב להכניס להסכם סעיף שלא ממתין לגיל הפנסיה אלא לציין שהתאריך הקובע הוא היציאה לפנסיה בפועל. כמו כן, צריך להסדיר את הנושא של תגמולים עבור מענק פנסיה מוקדמת - האם אלו כלולים או לא בחלוקת הרכוש במתבצעת שנים אחרי הפרידה והאם סכומים אלו מתחלקים עם הצבירה המשותפת של הפניסה.
  24/3/11 10:37
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-03-24 10:37:55
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  "אם אישה בוחרת לא לעבוד ולבלות את ימיה בבתי קפה ובבזבוזי כספים, בעוד הבעל עובד מבוקר עד לילה לפרנסה והמטפלת מטפלת בילדים, אני לא רואה שום סיבה לתגמל אותה לעת גירושין". הפעם הפתעת אותי ולא לטובה - על-פי רוב אני מסכימה עם דרכך, אולם נראה לי שמרוב נטיתך להגן על גברים - הגזמת. הציטוט שלך הוא פשוט מידי, ולא משקף את מכלול המציאות האפשרי: יש פעמים שנשים רוצות לצאת מהבית, לעבוד ללמוד והתפתח, והמצב לא מאפשר להם, בין אם הבעל עסוק בקידום הקרירה שלו, ובין אם הוא לא מאפשר לה, מסיבות שונות. גם מחלה של ילד יכולה להיות סיבה שהאמא נשארת בבית ועוד ועוד כיד הדמיון הרחב. אז לבוא להדביק סטראוטיפים מכוערים כאלה על נשים - ממש לא מתאים. חלוקת הנכסים אמורה להיות שווה, ויפה שעה קודם תודה על השקעתך הרבה בפוסטים, את זה אי אפשר לקחת ממך, את מעשירה אותנו פעמים רבות. בר
  24/3/11 10:54
  0
  דרג את התוכן:
  2011-03-24 10:56:59
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: גורדון בר 2011-03-24 10:37:55

  "אם אישה בוחרת לא לעבוד ולבלות את ימיה בבתי קפה ובבזבוזי כספים, בעוד הבעל עובד מבוקר עד לילה לפרנסה והמטפלת מטפלת בילדים, אני לא רואה שום סיבה לתגמל אותה לעת גירושין". הפעם הפתעת אותי ולא לטובה - על-פי רוב אני מסכימה עם דרכך, אולם נראה לי שמרוב נטיתך להגן על גברים - הגזמת. הציטוט שלך הוא פשוט מידי, ולא משקף את מכלול המציאות האפשרי: יש פעמים שנשים רוצות לצאת מהבית, לעבוד ללמוד והתפתח, והמצב לא מאפשר להם, בין אם הבעל עסוק בקידום הקרירה שלו, ובין אם הוא לא מאפשר לה, מסיבות שונות. גם מחלה של ילד יכולה להיות סיבה שהאמא נשארת בבית ועוד ועוד כיד הדמיון הרחב. אז לבוא להדביק סטראוטיפים מכוערים כאלה על נשים - ממש לא מתאים. חלוקת הנכסים אמורה להיות שווה, ויפה שעה קודם תודה על השקעתך הרבה בפוסטים, את זה אי אפשר לקחת ממך, את מעשירה אותנו פעמים רבות. בר

  בר, ומה קורה כשגבר מטפל בילדים? מישהו מתגמל אותו על זה או חושב לעשות כן?
  למה נשים כל הזמן מחפשות תגמול על טיפול? מי מכריח אותן לטפל בילדים?

  אין לי שום נטיה להגן על גברים. אני מייצגת בכל הנחישות, גם גברים וגם נשים ועל כך כתבתי פוסטים ודיונים רבים.

  אני מתעבת חוסר צדק ואפליה ויש כזו בארץ, נגד גברים מתגרשים.

  מרב רצון לרצות גורמים מסויימים, פוגעים באוכלוסיה שלמה, שלא לצורך.

  אני חושבת שלא צריך בכלל לחלק את הפנסיה בין הצדדים. נשים רבות עושות קריירות יפות ויש להן פנסיה גבוהה משל הבעל. אם אני חושבת שלא צריך לחלק את הפנסיה הזו, אז אני נגד נשים, או בעד גברים? אני מאמינה שכאשר יש אי שוויון רציני בהשתכרות מסיבות לגיטימיות, אזי צריך לתת מזונות אזרחיים משקמים לגבר או לאישה, אבל לדעתי אסור לפגוע בפנסיה של אף אחד, גברים ונשים.

   

  מעבר לכך, אני מסכימה לחלוטין עם מה שכתב עו"ד יוסי פרידמן. יש בעייה חמורה עוד יותר בעיני, כאשר מחלקים פנסיה של אדם חולה או נכה.


  --
  עורכת דין יעל גיל, המשרד עוסק בדיני משפחה.


  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "חלוקת פנסיה - פגיעה בזכות הקנין"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה