כותרות TheMarker >
  ';

  פרטי קהילה

  עורכי דין ומתמחים

  "צדק צדק תרדוף" (דברים טז כ). "צדק אם ישב לכסאו, לא יפלה בין נכבד או נקלה וריק" (הוראציוס). "הטוב והתבונה בהתחברם יחד נקראים צדק" (משה מנדלסון).

  משפט וחשבונאות

  פורום

  הצעות חקיקה, פסיקה וסיעור מוחות

  פורום המוקדש לסיעור מוחות בענייני הצעות חוק, חוקים ופסיקה יש חוק שחסר ? כאן המקום להציע אותו. יש הצעת חוק טובה/רעה/נפלאה זה המקום להציג אותה. יש פסיקה שכדאי לדעת עליה, לטוב ולרע, כאן המקום לדיון.

  חברים בקהילה (3685)

  לולה של היום
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  bonbonyetta
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  תנועת כמוך
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  עו"ד ועוד
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  . ארז .
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  sari10
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  איציק אביב
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אמיר ניצן
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  שטוטית
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  צלם חובב
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  בני דון-יחייא
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  איזון כושר השתכרות

  15/11/11 14:39
  26
  דרג את התוכן:
  2011-12-13 08:31:45
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  [ כושר השתכרות, מוניטין אישי, מוניטין, נכס קריירה, גירושין, חוק יחסי ממון ]

   

  באוקטובר 2008, נכנס לתוקף התיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג. בין שאר התיקונים החשובים שהוכנסו לחוק, נכנס גם התיקון לסעיף 8(2) לחוק. בסעיף זה נקבע כי :

   

  "ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים:

   

  (2)        לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג;"

   

  לאורך השנים התנהלו בין המשפטנים, המלומדים, עורכי הדין ובתי המשפט, וויכוחים בעניין איזון כושר ההשתכרות או בשמו השני, איזון בין בני זוג, בנוגע למוניטין האישי, או לנכס הקריירה אשר צבר מי מן הצדדים או שניהם.

   

  לשם הדוגמה : עורך דין היה נשוי במשך 20 שנים לאשתו, כאשר במהלך אותן שנים האישה עבדה בבית וטיפלה בילדים והבעל צבר לעצמו מוניטין רב בתחומו והקים עסק משגשג. האם לעת גירושין, על הבעל להעביר חלק מנכס הקריירה אשר צבר לאשתו? המשמעות של קביעה מעין זו, היא העברת סכום כסף חד פעמי, בגין הפער אשר קיים בכושר ההשתכרות של בני הזוג, או העברת תשלומים מידי חודש מן הבעל לאישה, לאחר הגירושין.    

   

  היו שטענו כי אין לאזן מוניטין אישי בין בני זוג, הואיל שאותו אדם צבר את המוניטין, עקב כישורים אישיים ויכולות אישיות יוצאות דופן ואין לחלק את מה שאינו בר חלוקה מבחינה ערכית. עוד נטען, כי לא יעלה על הדעת, שאנשים יישארו קשורים זה לזה עד סוף חייהם בקשר כלכלי, למרות שהם בחרו להתגרש.  לעומת זאת, נטען, כי האישה או הבעל אשר ישבו בבית וטיפלו בילדים, איפשרו למי שצבר את נכס הקריירה והמוניטין, להשיג את ההישגים הכלכליים המשמעותיים הללו. עוד נטען, כי לא יתכן "לזרוק" אישה שטיפלה בבית, בבעל ובילדים אחרי עשרות שנות נישואין בלא כלום, שכן, היא עשתה לביתה והוא עשה לעצמו. מן הראוי לדבריהם, כי לאחר שנות נישואין רבות, יאוזן גם כושר ההשתכרות בין בני הזוג.

   

  הוויכוח הסתיים חלקית, בעיגון הנושא בחקיקה מפורשת, כאשר ההחלטה אם לאזן זכות השתכרות עודפת, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בהתאם לערכאה השיפוטית הדנה בתיק.

   

  בתמ"ש (ת"א) 52231-09, מיום 01/11/11 דנה כבוד השופטת שיפרה גליק מבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן (פורסם באתר המשפטי נבו) בתיק בו תבעה האישה איזון כושר ההשתכרות. בנסיבות התיק פסק כבוד ביהמ"ש כי אין לאזן בין כושר ההשתכרות של הצדדים, זאת, לאחר שמנה את 3 הסיבות העיקריות לפסיקה המאזנת את כושר ההשתכרות.

   

  "ההלכה המשפטית גורסת, כי הכללת כושר ההשתכרות ב"נכסי הנישואין" תיעשה בכפוף לתנאים מסוימים ובהם ניתן למנות מ"מעוף הציפור", שלושה יסודות (כאשר בד"כ הטענה היא כי בן הזוג הביתי הוא שאפשר לבן הזוג האחר לפתח את הקריירה שלו): (א) בן זוג "ביתי" מחד גיסא ובן זוג "קרייריסטי" מאידך גיסא; (ב) קיים "פער דרמטי" בכושר ההשתכרות של בני הזוג; (ג) נישואים לאורך זמן.

   

  ראה מאמרו של פרופ' שחר ליפשיץ "על יחסי משפחה וממון", תיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, מתוך כתב העת "חוקים", כרך א' (2009) בעמוד 298 ואילך. להלן אביא את הדברים כלשונם:

   

  "...על פי פרשנותי, הוראות סעיף 8, מסמיכה, אך לא מחייבת, את בתי המשפט, לכלול את נכסי העתיד, או להתייחס אליהם בעת איזון המשאבים. לדעתי, דווקא האפשרות לא לחלק את התוספת לכושר ההשתכרות היא בעלת חשיבות גדולה, מעשית ועקרונית. מבחינה מעשית אני סבור שהמורכבות של החישובים האקטואריים הכרוכים בחישוב כושר ההשתכרות והקושי במימוש נכס זה, מבהירים כי אין להפוך את חלוקת כושר ההשתכרות לתרופה הניתנת בכל תיק ותיק, ויש למשור אותה למקרים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם, וניתן לייחס פער זה לחלוקת תפקידים לא שוויונית בעת הנישואים. לעומת זאת, לטעמי, במקרה של בני זוג שוויוניים ששילבו במשך הנישואים קריירה ומטלות ביתיות ונוצר בשלב מסויים פער לא דרמטי בתוספת לכושר ההשתכרות לאחד מהם, אין צורך בהפעלת המכניזם המורכב של חלוקת כושר השתכרות"...

   

  29. בדיקת התשתית הראייתית שהונחה בפני מראה כי במקרה הנדון בפני אין צורך להכליל את כושר ההשתכרות של הצדדים כנכס נישואין בר איזון (לא כל שכן ביחס לא של מחצה על מחצה) שכן אף אחד מהתנאים לא התקיים: הצדדים לא היו נשואים תקופה ארוכה, הם היו נשואים רק 8 שנים, ומתוכן נולדו 2 ילדים במהלך ארבע השנים האחרונות, אין פער השתכרות "דרמטי", ואי אפשר לדבר במקרה שנדון בפני על בן זוג "ביתי" ובן זוג "קרייריסטי". שני הצדדים משכילים ולהם קריירה וכשר השתכרות, הנתבע השלים את השכלתו והחל בעבודתו הנוכחית עוד קודם הנישואין. בהמשך פסק הדין אפרט את הרכיבים הנחוצים לעניין.

   

  30.       אוסיף ואומר, כי אין בידי לקבל טענת ב"כ התובעת בסיכומיה באנלוגיה שהיא עושה בין המקרה הנדון לפני לעובדות המקרה בפסק הדין של תמ"ש(י-ם)  1933/09 א.ג.א. נ' ג.א (פורסם במאגר "נבו"). במקרה אחרון זה הנתבע הגיע כסטודנט החסר מקצוע ורכש במהלך הנישואין ע"ח זמנה והשתכרותה של התובעת והוריה מקצוע, ואף התקבל בסיועם לעבודה רווחית, בעוד התובעת טיפחה את משק הבית תוך שהיא הקריבה אפשרויות לשאיפותיה למען מתן אפשרות לנתבע להקדיש כל זמניו.

   

  בשונה מעובדות פסק הדין המצוטט לעיל, במקרה הנדון בפני, הנתבע החל לעבוד כ... עוד קודם לנישואין. התובעת עצמה בעלת תואר בתקשורת ואף ..... בהמשך פסק הדין אסקור את התנאים של כל אחד מבני הזוג לרכישת מקצועו ואת כושר השתכרותו."

   

  מה דעתכם חברים, האם ראוי לכלול את נכס הקריירה וכושר ההשתכרות העודף באיזון בין הצדדים או לא?

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "איזון כושר השתכרות"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה   

  15/11/11 14:47
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 14:47:50
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  toda iaeli al a shituf akov be sheket al a tguvot ve kamuvan... neshika mi rio
  15/11/11 14:51
  2
  דרג את התוכן:
  2011-11-15 14:54:53
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  לעשות חישוב ואיזון של כושר השתכרות עתידית זה דבר שגוי מלכתחילה מהמון סיבות .להלן דוגמאו.

  1. אם בן הזוג העובד חולה או סובל ממחלה בגיה הוא עלול למות.

  2. אם יפטרו אותו

  3. אם ירצה לעבוד בחצי משרה בעתיד.

  הכלי הזה של האיזון צריך להיעשות במקרים חריגים!

  אחרת הצד המשתכר יצא תמיד מקופח .

  אגב מה יקרה אם יתהפך הגלגל והאישה תרוויח יותר? האם כספו יוזר לו או שיקוזז..

  זה סיפור שלא ייגמר לעולם ויהיה רווי במחלוקות


  --
  יועץ עסקי וארגוני - חבר הנהלת בלשכת היועצים העסקיים בישראל.
  אם כולם חושבים באופן דומה, סימן שאף אחד לא חושב
  15/11/11 14:59
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 14:59:34
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: אביג 100 2011-11-15 14:54:53

  לעשות חישוב ואיזון של כושר השתכרות עתידית זה דבר שגוי מלכתחילה מהמון סיבות .להלן דוגמאו.

  1. אם בן הזוג העובד חולה או סובל ממחלה בגיה הוא עלול למות.

  2. אם יפטרו אותו

  3. אם ירצה לעבוד בחצי משרה בעתיד.

  הכלי הזה של האיזון צריך להיעשות במקרים חריגים!

  אחרת הצד המשתכר יצא תמיד מקופח .

  אגב מה יקרה אם יתהפך הגלגל והאישה תרוויח יותר? האם כספו יוזר לו או שיקוזז..

  זה סיפור שלא ייגמר לעולם ויהיה רווי במחלוקות

   

   

  כל מה שאתה כותב אביגדור נכון בהחלט, אבל יש דרכים נוספות להסתכל על הדברים. לדעתי צריך בהחלט לאזן את כושר ההשתכרות, במקרים מתאימים בלבד ובהתאם לקריטריונים שקבעה כבוד השופטת בפסק הדין. נכון, צריך גם במקרים הללו, לדאוג שגם הצד המשלם לא יקופח אם חו"ח יחלה ולא יוכל להמשיך לעבוד. יחד עם זאת, "לזרוק" אישה או בעל שטיפלו בבית ובילדים כל חייהם, כאשר בן הזוג צבר לעצמו נכס קריירה נאה ומניב, בלי לאזן את השכר, נראה לי לא סביר בעליל.  --
  עורכת דין יעל גיל, המשרד עוסק בדיני משפחה.
  15/11/11 15:08
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 15:08:14
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  אכן טוב שנכנס תיקון זה לחוק ולפסיקה
  15/11/11 15:13
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 15:13:45
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  בכללי כן, אבל עדיין כל דבר לגופו של עניין לפי הראיות והעניין הקונקרטי. מלמד כרגיל.
  15/11/11 15:31
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 15:31:04
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  הגיונו של פסק הדין משתלב עם ההגיון שלי, באילו נסיבות כן - ובאילו לא.

  15/11/11 16:26
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 16:26:43
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  * איזה מזל שאני לא נשוי, כל הזמן הייתי צריך להיות אצל עורכי דין לקבל הדרכה מה מותר ומה אסור:) האמת שזה טוב שיש פיקוח על מקרים מסובכים ביחסי בני זוג שלפעמים בלהט הויכוח צריך להרגיע ולהגיע לפתרון אמיתי. שבוע טוב

  --
  לא איכפת לי מה תכתוב עלי, כל זמן שתאית את שמי נכון
  15/11/11 17:50
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 17:50:17
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  כמו במקרים אחרים קשה לדעתי לקבוע חוק או כלל נוקשה שיחול בכל מצב באופן אוטומטי. ברור שאם יש לצד הון עצמי ניכר - ולא משנה באיזה אופן זה הושג - אז יש מקום לדרוש ממנו להיפרד מחלק ממנו במסגרת הסדר הגירושין במיוחד אם הצד השני נמצא במצב של דוחק כלכלי ומתקשה להתפרנס. אך כפי שידוע יכול להיות מקרים שבהם לצד הנתבע אין משאבים ומקורות בסדר גודל שיוכל להרשות לעצמו לוותר עליהם במסגרת הסדר גירושין ולפעמים תביעות כאלו מנועים על ידי נקמנות ושום דבר אחר. מכאן תפקידו החשוב של בית המשפט ביצירת איזון ומניעת התנכלות חסר היגיון.

  --
  אליקו
  15/11/11 17:59
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 17:59:20
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  תודה על תשומת ה''

  יונהשבוע טוב מאוד,

  עם הרבה גשם !!!


  --
  שאול נמרי
  shaul.nameri@gmail.com
  0774-30-50-30\
  15/11/11 18:08
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 18:08:48
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  לדעתי טוב שנכנס התיקון.... אבל כמו בכל דבר, הפסיקה צריכה להיות לגוף העיניין וללא הכללות
  15/11/11 19:37
  0
  דרג את התוכן:
  2011-11-15 19:41:01
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  זהו תיקון מעולה שהמחוקק כלל בחוק. אבל השימוש בו חייב להיעשות בזמן כתיבת הסכם הגירושין ולהכנס לתוקף כאשר יש פערים מאד משמעותים בכושר ההשתכרות בין שני הצדדים (אני יודע שזה לא פשוט להגדיר משמעותי). לדעתי בית המשפט כמעט לא עושה שימוש בסעיף 8 מטעמי נוחות כי הכי פשוט ונוח לחלק את המשאבים חצי חצי.

  לדעתי המטרה היא לא חלוקה מלאכותית חצי חצי בין שני הצדדים אלה חלוקה צודקת של המשאבים כפי שהיו לפני הגירושין (אני כלל לא מתייחס אם מדובר בגבר או באישה המשתכרים יותר, היחס חייב להיות זהה בשני המקרים).

  תודה על העידכון *


  --
  I'm nobody. Nobody is perfect. Therefore I'm perfect
  15/11/11 20:10
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2011-11-15 20:10:09
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: Gfaus 2011-11-15 19:41:01

  זהו תיקון מעולה שהמחוקק כלל בחוק. אבל השימוש בו חייב להיעשות בזמן כתיבת הסכם הגירושין ולהכנס לתוקף כאשר יש פערים מאד משמעותים בכושר ההשתכרות בין שני הצדדים (אני יודע שזה לא פשוט להגדיר משמעותי). לדעתי בית המשפט כמעט לא עושה שימוש בסעיף 8 מטעמי נוחות כי הכי פשוט ונוח לחלק את המשאבים חצי חצי.

  לדעתי המטרה היא לא חלוקה מלאכותית חצי חצי בין שני הצדדים אלה חלוקה צודקת של המשאבים כפי שהיו לפני הגירושין (אני כלל לא מתייחס אם מדובר בגבר או באישה המשתכרים יותר, היחס חייב להיות זהה בשני המקרים).

  תודה על העידכון *

   

   

  בית המשפט או בית הדין עושים שימוש בסעיף 8 במשורה, מסיבות לגיטימיות ולא מטעמי נוחות. הסיבות העיקריות הן, כדי לא לפגוע בזכות הקניין של מי מבני הזוג המוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו וכן, מאחר שבתי המשפט ובתי הדין מחויבים לפסוק עפ"י סעיף 5 לחוק יחסי ממון (במידה שחל על הצדדים חוק יחסי ממון), הקובע עקרונית, כי יש לחלק את הרכוש מחצה על מחצה, למעט במקרים מסוימים המפורטים שם. לא יתכן לפגוע ברכושו של אדם, אלא בנסיבות מאוד קיצוניות. עד היום, הוכרה בעיקר הסיבה של הברחת רכוש, כסיבה לגיטימית לפגיעה בבסיס איזון המשאבים בין הצדדים. במקרים מיוחדים, בהם הבעל או האישה היו נשואים במשך שנים רבות ומי מהם משתכר היטב ורכש/ה לעצמו/ה נכס קריירה, כאשר בן/בת זוגם משתכרים אפס או קרוב לאפס, מן הראוי הוא לאזן את השכר, כדי שמי מן הצדדים לא יצא מנישואין ארוכי שנים בלא כלום, בבחינת "אל תשליכני לעת זיקנה".


  --
  עורכת דין יעל גיל, המשרד עוסק בדיני משפחה.


  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "איזון כושר השתכרות"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה