כותרות TheMarker >
  ';

  פרטי קהילה

  אקטואליה

  קהילת אקטואליה - המקום לדון בענייני היום, בארץ ובעולם. פוליטיקה, כלכלה, חברה, דעות והגות. אנא שמרו אל התבטאות נאותה!

  אקטואליה

  חברים בקהילה (5577)

  צלילי הלב
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  רז רזיישן
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  lior peleg
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  ronkraus
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  ד. צמרת
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  dr. david
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  עו"ד ועוד
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  לולה של היום
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  77777777
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  רפי פרץ
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  alxm
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  נפתלי בנט - שר החיוך

  23/4/18 15:26
  5
  דרג את התוכן:
  2018-05-01 20:50:14
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  [ נפתלי בנט, נפתלי בנט שר החינוך, חינוך, תשלומי הורים, תשלומי הורים לא בבית ספרנו ]

  נפתלי בנט רחוק מלהיות שר החינוך... הכי קרוב שהוא יגיע זה להיות שר החיוך.
  הבנאדם טוען שאין הדתה במערכת החינוך אך תלמידים נאלצים לתחלק לבנים ובנות כשמדובר בימי ספורט משותפים...
  הבנאדם מפריט את החינוך בישראל ומעמיק את הפערים בחברה הישראלית הן מבחינה כלכלית הן מבחינה חברתית הן מבחינה השכלתית וחינוכית.

  הגיע הזמן שההורים יאמרו די!
  די לתשלומי הורים!
  די להדתה במערכת החינוך!
  די לאינטרסים פוליטיים במערכת החינוך!
  מספיק ודי!

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "נפתלי בנט - שר החיוך"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה   

  23/4/18 20:09
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-23 20:09:27
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  מה הכוונה - תשלומי הורים ?


  --
  האש בהתקדמותה תשפוט ותרשיע את כל הדברים
  24/4/18 06:57
  0
  דרג את התוכן:
  2018-04-24 07:28:38
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: רז סמפור 2018-04-23 20:09:27

  מה הכוונה - תשלומי הורים ?

   

   

   

   

  יפה ששאלת, תשלומי הורים:
  חוק לימוד חובה תש"ט - 1949:

  התמונה של ‏‎Liora Pur‎‏.

  פרק שלישי – לימוד חינם

  זכות לימוד חינם

  6.    (א)  אלה זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי:

   

  (1)   מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק זה, זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב;

  (2)   מי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י"א.

            (א1) (בוטל).

            (ב)  השר רשאי לזכות בחינוך חינם בנוסף על האמורים בסעיף קטן (א) את מי שטרם השלים לימודיו לפי תכנית של לימודים בכיתה י"ב, עד שישלים אותם, לפי כללים, מבחנים, תנאים וסייגים שנקבעו בתקנות, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

            (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בצו, להורות כי מי שלא ניתן, לדעת השר, להבטיח לימודיו במוסד חינוך רשמי - ילמד במוסד חינוך אחר, ואוצר המדינה ישא בשכר לימודיו במוסד כאמור, בתנאים שנקבעו בצו האמור.

            (ד)  מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה, לא ידרשו בעדו דמי הרשמה או כל תשלום אחר בעד לימודיו במוסד חינוך רשמי או בעד לימודיו במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכרם לפי סעיף קטן (ג); ואולם רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד, ובמוסד חינוך שאינו רשמי - רשות החינוך המקומית כאמור או בעל המוסד, יהיו רשאים, באישור השר, לגבות תשלומים והחזר הוצאות, בשיעורים שהשר יקבע, בעד אספקה שהם נותנים לו, ובעד שירותים שהם נותנים לו נוסף על השירותים אשר השר הגדיר אותם בתקנות כשירותים מקובלים. אישור השר וקביעת שיעור התשלומים והחזר ההוצאות בידי השר טעונים אישור עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

            (ד1) (1)   מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף;

  (2)   במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), יקבע השר, לפני פרסום המכרז כאמור בפסקה (1), את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול דמי ביטוח אחידים וכן שיעור דמי עמילות מרביים שמבטח יהיה רשאי לשלם לסוכני הביטוח בעד תיווך לעניין הביטוח; בסעיף זה, "מבטח" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ו"דמי עמילות" – כהגדרתם בסעיף 41 לחוק האמור.

            (ה)  הוראות סעיף קטן (ד) אינן גורעות מהוראות סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ובמוסד חינוך שאינו רשמי - מכוחה של התחייבות לשאת בהוצאותיה של תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים.

            (ו)   למרות האמור בסעיף קטן (ב), כל רשות חינוך מקומית תספק חינם לכל נער, הלומד במוסד חינוך רשמי לנערים עובדים שבתחום שיפוטה, ספרים, מחברות, מכשירי כתיבה ויתר הציוד הדרושים ללימודיו.

    

  ייעוד כספי תשלומים

  6א.     (א)  תשלומים כאמור בסעיף 6(ד) ו-(ד1) וכן כל תשלום אחר שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6 הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכר הלימוד בו לפי סעיף 6(ג), בין אם הוא תשלום חובה ובין אם הוא תשלום שאינו חובה (בסעיף זה – תשלומים), ישמשו רק למטרות שלשמן נועדו.

            (ב)  רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד (בסעיף זה – חשבון הבנק) המיועד אך ורק למטרה זו; בסעיף זה, "חשבון בנק נפרד" – חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.

            (ג)   כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

            (ג1) כספי תשלומים המוחזקים בחשבון הבנק יהיו פטורים מעיקול.

            (ד)  השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע סעיף זה לרבות בדבר ניהול חשבון הבנק ודרכי הביקורת על ניהולו, וכן בדבר מתן זכות עיון ודיווח להורים ולועד ההורים במוסד החינוך, לענין כספי התשלומים וניהולם.

    

   

    

  אחריות למתן חינוך חובה חינם

  7.    (א)  המדינה אחראית למתן חינוך חובה לפי חוק זה.

   

            (ב)  קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסויימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. השר, בהתיעצות עם שר הפנים, ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע, בצו שיפורסם ברשומות, לגבי כל שנת לימודים ולגבי כל רשות חינוך מקומית, את שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשות החינוך המקומית בקיום מוסדות החינוך הרשמיים שבהם ניתן חינוך חובה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה על אותה רשות חינוך מקומית.

            (ג)   השר רשאי לחייב, בצו, רשות חינוך מקומית, או רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, לפתוח ולקיים מוסדות חינוך רשמיים לחינוך חובה.


  מקור:

  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_004.htm#med2


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...
  24/4/18 07:16
  1
  דרג את התוכן:
  2018-04-24 07:29:28
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: רז סמפור 2018-04-23 20:09:27

  מה הכוונה - תשלומי הורים ?
  אז ככה, אחרי הפירוט על חוק לימוד חובה התש"ט - 1949 בתגובה הקודמת, אני עדיין חייב לך תשובה מה הם תשלומי הורים.
  תשלומי הורים:

  להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

  א. התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.
      שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
      שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
      כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

  ב. אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

  ג. על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן  באתר האינטרנט הבית ספרי על לוחות המודעות בבית הספר.

  ד. אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

  ה. התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

  ו. גביית תשלומי ההורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך.
     גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.
  (הערה שלי: זה אומר שאנשי וועד ההורים הכיתתי או המוסדי או העירוני יכולים לקפוץ לי ואינם יכולים לדרוש ממני לשלם מאחר ואינם המוסד החינוכי ואינם הרשות המקומית)

  ז. אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

  ח. תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה.
  אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית.
  יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

  ט. גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות.
  אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים.

  י. גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

  יא. אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.

  יב. על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

  יג. בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.

  אז מה היה לנו?
  1. תשלום חובה אחד והוא על ביטוח תאונות אישיות לתלמיד ע"ס 49 ש"ח בלבד.

  2. תשלומי רשות:

  ''

   

   

  3. תשלומי הורים עבור תל"ן (תוכניות לימודים נוספות)

  שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה משמשת לפיצול כיתות אם לקבוצות לימוד.

  הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן לא ישתנה יחסית לשנת הלימודים התשע"ז ויהיה כדלקמן:

  ''  4. רכישת שירותים מרצון

   נוסף על השירותים שפורטו לעיל קיימים עוד שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר.
  לעתים השירותים מוצעים לנוחיות ההורים. מוצר או מצרך הנרכש במסגרת זאת ישמש את התלמיד ששילם עבורו ויהיה בבעלותו. השירות או המוצר/מצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".

  על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר. 

  ''

   

  וישנן תרומות מרצון (מישהו שמע פעם על תרומות שאינן מרצון?)

  מקור:

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...
  24/4/18 07:21
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-24 07:21:40
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: רז סמפור 2018-04-23 20:09:27

  מה הכוונה - תשלומי הורים ?

   

   

   

   

  הורים יקרים, אתם בטוחים שדרישת התשלום שאתם מקבלים היא חוקית ולפי ובאישור משרד החינוך?
  מתי בדקתם אם הדרישה חוקית?
  מצורף כאן קישור שדרכו ניתן לקבל דוח מפורט על בית ספר של ילדכם והכיתה שלו.
  מוזמנים לבדוק....
  http://www.tashlumim0.org/contact/

  אל תתביישו לבדוק!!!


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...
  24/4/18 07:57
  1
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-24 07:57:27
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  מציע להעביר את משרד החינוך לגב' מרים רגב, היא תעשה שם רפורמה. משרד החינוך מבזבז את תקציבו על שטויות במקום להעניק לנו יום לימודים ארוך עד שעה חמש כולל הזנת הילדים.

  --
  נמאסו עלי הקצינים הבכירים שמוצנחים ללתפקידי ניהול.
  24/4/18 08:12
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-24 08:12:15
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: ד. צמרת 2018-04-24 07:57:27

  מציע להעביר את משרד החינוך לגב' מרים רגב, היא תעשה שם רפורמה. משרד החינוך מבזבז את תקציבו על שטויות במקום להעניק לנו יום לימודים ארוך עד שעה חמש כולל הזנת הילדים.

   

   

   

   

  ככל הנראה כיכבתי אותך אמש כי המערכת לא מאפשרת לתת כוכב שני ביממה....

  פורסם ב2016:

  תקציב החינוך עקף את הביטחון: מה יעשה בנט עם 72 מיליארד שקל?

  תקציב משרד החינוך יגדל ב-4.7 מיליארד שקל בשנים 2018-2017. הבשורה: יותר לחלשים ולפריפריה וצמצום הצפיפות החמורה בכיתות. במקביל, הוחלט לבצע קיצוצים בתוכניות אחרות של המשרד בכ-565 מיליון שקל  התמונה של ‏‎Eran Fox‎‏.


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...
  27/4/18 13:13
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-27 13:13:43
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין
  שר חינוך מצוין מתקן הרבה מנזקי קודמיו, במיוחד הגרוטסקה יולי תמיר
  27/4/18 13:25
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-27 13:25:39
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  צטט: אייל - חיפה 2018-04-27 13:13:43

  שר חינוך מצוין מתקן הרבה מנזקי קודמיו, במיוחד הגרוטסקה יולי תמיר

   

   

   

   

  אתה רציני? (אני לא מבין בדיחות אז תעדכן מתי זה ברצינות ומתי זה בצחוק)


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...
  29/4/18 13:38
  0
  דרג את התוכן:
  פורסם ב: 2018-04-29 13:38:02
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  תשלומי ההורים זה מונח קוד ל "משרד החינוך עושה פחות ופחות, אז ההורים ישלמו יותר ויותר".

   

  מתכון בדוק להעמקת הפערים בין הורים עם כסף להורים בלי כסף, כי פערים יש לא רק בין המרכז לפריפריה אלא גם בין הורה א' בכיתה X להורה ב' באותה כיתה.

   

  כבר כעשר שנים שקיימת נסיגה גוברת בהיקף השרות שנותן משרד החינוך וטיבו, ובמקביל אפשר לראות שגובים יותר ויותר תשלומי הורים במקביל לפריחה בולטת של תעשיית השעורים הפרטיים שהורים נאלצים לממן כי מה לעשות, תמהיל הלימודים השתנה לרעה.

   

  הכי מגוכח זה שאחת בפה ואחת בלב וביד: מצד אחד שר החינוך (בקמפיין בקולו כמובן) מוכר לנו את הסחורה האטרקטיבית של 5 יחידות מתימטיקה וכו', בעוד שמצד שני ושים הכל כדי שזה לא יקרה: גובים על זה תשלום נוסף, שירחיק תלמידים מבגרות ברמה גבוהה יותר - אלא אם יש להם כסף. יופי נחמה:

   

  http://cafe.themarker.com/topic/3417464/  

   

  זה לא רק טימטום - זה בעיקר רישעות.


  --
  Music is well said to be the speech of angels... Thomas Carlyle
  עו"ד ועוד.
  1/5/18 20:50
  0
  דרג את התוכן:
  2018-05-01 20:52:35
  1. שלח הודעה
  2. אוף ליין
  3. אוף ליין

  https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5099324,00.html

  במקום הראשון בתקציב משרדי הממשלה:

  משרד החינוך – 59.6 מיליארד שקל.


  משרד הביטחון – 55.2 מיליארד שקל.

  המשרד לביטחון פנים – 18.3 מיליארד שקל.

  הביטוח הלאומי – 46.6 מיליארד שקל.

  משרד הבריאות – 38 מיליארד שקל.

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – 20.3 מיליארד שקל.

  השכלה גבוהה – 11.5 מיליארד שקל.

  הוצאות ביטחוניות שונות – 10.2 מיליארד שקל.

  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – 7.6 מיליארד שקל.

  רשויות מקומיות – 5.6 מיליארד שקל.

  משרד הבינוי והשיכון – 5.2 מיליארד שקל.

  תגמולים לנכים – 4.8 מיליארד שקל.

  משרד הכלכלה – 4 מיליארד שקל.

  משרד המשפטים – 3.8 מיליארד שקל.

  משרד האוצר – 2.8 מיליארד שקל.

  תמיכות בענפי המשק – 2.76 מיליארד שקל.

  משרד ראש הממשלה – 2.4 מיליארד שקל.

  משרד המדע והחלל ומשרד התרבות –2.2 מיליארד שקל (משרד התרבות ומשרד המדע והחלל חולקים מטה אחד משותף, ובהתאם לכך תקציבם מחושב באופן משותף).

  משרד העלייה והקליטה – 1.74 מיליארד שקל.

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר – 1.8 מיליארד שקל.

  משרד החוץ – 1.4 מיליארד שקל.

  רשות האוכלוסין וההגירה – 810 מיליון שקל.

  הכנסת - 783 מיליון שקל.

  משרד האנרגיה – 619 מיליון שקל.

  המשרד לשירותי דת – 677 מיליון שקל.

  הוצאות חירום אזרחיות – 475 מיליון שקל.

  משרד הפנים – 438 מיליון שקל.

  מבקר המדינה – 382 מיליון שקל.

  המשרד להגנת הסביבה – 373 מיליון שקל.

  משרד התיירות – 352 מיליון שקל.

  הוועדה לאנרגיה אטומית – 148 מיליון שקל.

  תיאום הפעולות בשטחים – 116 מיליון שקל.

  משרד התקשורת – 77 מיליון שקל.

  המטה לביטחון לאומי –52 מיליון שקל.

  נשיא המדינה ולשכתו – 50 מיליון שקל.

  תקציב משרד החינוך הינו הגבוה ביותר מבין תקציבי משרדי הממשלה השונים.

  מדובר בכ– 60 מיליארד שקל.
  60,000,000,000 שקלים
  שישים מיליארד שקלים!!!

  ויש עוד תוספות...
  משרד החינוך, עיקרי השימושים לתקציב המגיע לכ־60 מיליארד שקל, עם תוספת של 2.5 מיליארד שקל
  תקציב משרד החינוך גדל כל שנה ב־2 מיליארד שקל כתוצאה מגידול טבעי של תלמידים, ובנוסף סוכם עם משרד החינוך על תוספת של 400 מיליון שקל לקיצור חופשות בתי הספר, כך שהגידול שזוקף לזכותו משרד החינוך מורכב מהתוספת שקשורה בגידול הטבעי ועוד התוספת עבור קיצור החופשות – בסך הכל 2.5 מיליארד שקל.

  - 400 מיליון שקל לקיצור חופשות בתי הספר – החל מפסח הקרוב ייפתחו בתי הספר גם בחופשות החגים ויעניקו מסגרת לימודית לילדים למשך חמישה ימים בחופשת פסח ובחופשת חנוכה.

  - כחצי מיליארד שקל לסייעת שנייה בגנים בהם לומדים 30 ילדים ויותר. המשמעות היא תקצוב של 5,000 שקל לכל גן ילדים.

  - 600 מיליון שקל לתקצוב צהרונים של משרד החינוך לתלמידי כיתות א' וב'. התקציב יאפשר למשרד להרחיב את התוכנית ליישובים נוספים. התקציב כולל ארוחה חמה בסטנדרט גבוה, שני חוגים בשבוע, צוות מקצועי שכולל גננת, סייעת, מדריך ורכז.

  - 75 מיליון שקל לתוכנית הלאומית לקידום המתמטיקה – התוכנית תמשיך גם בשנת הלימודים תשע"ט במטרה להרחיב את מספר התלמידים שלומדים מתמטיקה ברמה 5 יחידות לבגרות, במיקוד על יישובי הפריפריה.

  - 70 מיליון שקל לתוכנית הלאומית לקידום האנגלית – התוכנית לחיזוק לימודי האנגלית המדוברת תימשך ותתמקד בקורס שיינתן לכל תלמידם בכיתה י' באנגלית מדוברת, תוספת שעת לימוד שתוקדש לאנגלית מדוברת לכיתות ז', הרחבת מועדון הדיבייט ותחרויות ארציות לתלמידי כיתות ט'. כמו כן תתוקצב הגדלת שיעור התלמידים שייגשו ל־4 ול־5 יחידות לימוד בבגרות באנגלית, תוך השגת יעד של 70% מהתלמידים, שילמדו ברמת יחידות מוגברות באנגלית לבגרות.

  - 120 מיליון שקל לקידום היעד של צמצום הפערים ובתוך כך קידום הצפון, מהם 44 מיליון שקל יוקצו לטובת תוכנית "חוג לכל ילד".

  - 50 מיליון שקל לצמצום התלמידים בכיתה, שיורחב בשנת הלימודים תשע"ט גם לכיתות ד' ויכלול ארבע שכבות גיל: א' עד ד'.

  ולרשויות המקומיות גם יש תקציבים עבור חינוך....

  חוק לימוד חובה התש"ט - 1949 - הנו חוק חינוך חובה חינם!!!
  ח-י-נ-ם-!

  אז למה אנחנו ההורים נדרשים לשלם כל כך הרבה כספים על החינם הזה?????

  הגיע הזמן להפסיק את תשלומי ההורים לאלתר!!!


  --
  מייסד:https://www.facebook.com/Holonwakeup
  חבר במשמר החברתי חולון
  https://www.facebook.com/groups/HamishmarHolon
  עכשיו בקהילת המוזיקה של הקפה
  21.03.2018 FOREST משיקים סינגל חדש בבארבי ת"א
  הגרלת עותקים של דיסק האוסף החדש של דילן טאובר
  ועוד...


  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  מה אתם חושבים? מעתה קל יותר להוסיף תגובה. עוד...
   

  הוספת תגובה על "נפתלי בנט - שר החיוך"

  נא להתחבר כדי להגיב.

  התחברות או הרשמה