כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ד"ר איתמר כוכבי

  0

  יחסי עבודה – פירמידת הנורמות

  0 תגובות   יום שישי , 13/3/15, 12:57

  ''


  יחסי עבודה – פירמידת הנורמות
   

  ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן 

  ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. 

  הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

  אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

   

  פירמידת הנורמות - בסיס הקובע סף מינימום וכל נורמה מוסיפה ולא גורעת.

  חוקי מגן - קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. הם חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימאליות.

  לא ניתן לגרוע מהם, הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

  כוללים: חוק חופשה, חוק מחלה, פיצויי פיטורין, הגנת שכר, הביטוח הלאומי, שעות עבודה ומנוחה, שכר  מינימום, עבודת נשים, עבודת נוער.

  נורמה נמוכה בפירמידה אינה יכולה להתנות על נורמה גבוהה ממנה, אלא אם הנורמה הנמוכה מיטיבה עם העובד.

  עיקרון על בברירת דיני עבודה: עקרון טובת העובד.

   

  פירמידת הנורמות

  פירמידת הנורמות – בסיס הקובע סף מינימום וכל נורמה מוסיפה ולא גורעת.

  חוקי מגן – קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימליות.

  לא ניתן לגרוע מהם – הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

  כוללים: חוק חופשה, חוק מחלה, פיצויי פיטורין, הגנת שכר, הביטוח הלאומי, שעות עבודה ומנוחה, שכר  מינימום, עבודת נשים, עבודת נוער.

  נורמה נמוכה בפירמידה אינה יכולה להתנות על נורמה הגבוהה ממנה בפירמידה אלא אם הנורמה הנמוכה מיטיבה על העובד.

  עיקרון על בברירת דיני עבודה – עקרון טובת העובד.

  פירמידת הנורמות

  ''

   

  • ·         הבסיס רחב וקובע סף מינימום וחל  על כל העובדים במשק.
  • ·         כל נורמה מוסיפה ולא גורעת ככל שאתה עולה במעלה בפירמידה.

   

  חוקי מגן

  חוקים החלים על כלל העובדים בכל מערכת יחסי העבודה בישראל. חוקי המגן מעניקים זכויות מינימאליות, על חוקי המגן לא ניתן  להתנות – קוגנטיים.

  דוגמא לחוקי מגן – חוק חופשה חוק מחלה, חוק פיצויי פיטורים, חוק הגנת השכר, חוק הביטוח הלאומי, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר מינימום, חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער.

   

  צווי הרחבה

  חקיקת משנה ששר העבודה מוסמך לחוקק.

  מטרת צו ההרחבה: להשוות תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות שנבעו ממנו לבעלי ההסכם.

  • הצווים ניתנים רק על הסכמים קיבוציים כלליים החתומים על ידי ארגונים משני הצדדים, צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין העובדים למעבידים.
  • שר הרווחה רשאי להרחיב בצו את הסכמים קיבוציים או הסכמים ענפיים על המשק כולו.
  • הוראות חוזיות, שמקורן בצו הרחבה, עדיפות על הוראות שמקורן בהסכם קיבוצי שהוראותיו הורחבו.
  • צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי.
  • עובד אינו יכול לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח צו הרחבה.

   

  צווי הרחבה - במישור המשפט העבודה הקיבוצי

  דוגמא לצווי הרחבה: ביטוח פנסיוני מקיף במשק, תוספת יוקר, דמי הבראה,  חופשות חג וימי אבל.

  ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית, בתוקף מיום  1.1.2008, משהוצא צו הרחבה על ידי שר התמ"ת. מדובר בהסכם רב חשיבות שיחיל על כל העובדים במשק הסדר פנסיוני. ההסכם יחול רק על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית.

  "צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957:

  בתוקף סמכותי לפני סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן - ההסכם) שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה לבין הסתדרות העבדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי מיום כב' בסיוון התשס"ח (25.06.08) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7024/2008, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כח' בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) על כל העובדים והמעבידים בישראל. על החתום שר העבודה אלי ישי").

   

  מטרתו של צו ההרחבה להשוות תנאי עבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם. צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין עובדים למעבידים.

   

  הסכמים קיבוציים

  כפי שנקבע בחוק הסכמים קיבוציים זהו הסכם בכתב בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים אשר הוגש לרישום לשר העבודה.

  נושאי ההסכם הקיבוצי: קבלת עובד, סיום עבודתו, תנאי עבודה, זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם קיבוצי כללי.

  הסכם קיבוצי-מפעלי - חל על מפעל מסוים או עובד מסוים.

  זכויות המוקנות לעובד בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לוויתור. הסכם קיבוצי מוסיף, אך לא גורע מזכויות הקבועות בחוק. דוגמא: תנאים בענף מסוים, נוהל ועדה רפואית לקביעת נכות, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה.

  תנאים מצטברים להסכם קיבוצי:

  1.     הצדדים להסכם הקיבוצי: מעביד או ארגון מעבידים מול ארגון עובדים יציג.

  2.     נושאי ההסכם הקיבוצי: קבלת עובד, סיום עבודתו, תנאי עבודה, זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם. נושאים אחרים היכולים להיות מוסדרים בהסכם הקיבוצי, אך מעמדם יהיה כהוראה בהסדר קיבוצי.

  3.     חובת רישום הסכם קיבוצי: לפי סעיף 10 יוגש תוך חודשיים מתאריך החתימה על ידי כל אחד מן הצדדים לו, וכן, שינוי, ביטול או הארכה מחייבים רישום בכתב לשם הבטחת פומביות.

   

  חוזה עבודה אישי

  חוזה המפרט את תנאי העבודה וכפוף לחוק החוזים (חלק כללי).

  דוגמאות: תניות מפורשות - הגבלת עיסוק, פירוט תנאים. תניות מכללא - חובת אמון, שמירת סודות מסחריים, הנהגת נהלי עבודה בטוחים בעבודה מצד מעביד (כולל הטרדה מינית).

  תניות מפורטות - פירוט תנאים למשל הגבלת עיסוק (גליה מאור 3.5 מיליון).

  תניות מכללא - חובת אמון, שמירת סודות מסחריים, הנהגת נהלי עבודה בטוחים מצד המעביד (כולל הטרדה מינית).

  • לחוזה האישי מתווספים הוראות הסכם שהורחב בצו וההוראות יהוו חלק מחוזה העבודה בין כל עובד ומעביד שלגביהם הורחב הצו (ס' 30 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

   

  הסדרים קיבוציים

  הסכם שנחתם בין ההנהלה לוועד העובדים ללא שיתוף האיגוד המקצועי, יכולות להיות הוראות חד צדדיות של מעביד - כמו התקשי"ר (תקנון שרות המדינה - תנאי העבודה של עובדי המדינה).

  דוגמא: התקשי"ר - תנאי עבודה של עובדי המדינה, חוקת ההסתדרות. הסכם פנסיה מקיפה בתעשייה מוּחל על עובדים שמעסיקיהם חברים בהתאחדות התעשיינים.

   

  הסכמים קיבוציים כלליים/קיבוציים

  הסכם בכתב בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שהוגש לרישום שר העבודה.

  הסכם קיבוצי קובע תנאים בענף מסוים, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה.

  קיים חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957. אם חל על עובד יותר מהסכם אחד הולכים אחר ההוראה לטובת העובד (ס' 23 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957).

  הוראה בהסכם קיבוצי גוברת על הוראה בחוזה אישי, אלא אם השינוי בחוזה האישי הוא לטובת העובד. ס' 21 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 קובע: זכויות עובד הקבועות בחוק זה, יכול ההסכם הקיבוצי להוסיף אליהם, אך לא לגרוע מהן.

  נושאים:

  קבלת עובד לעבודה, סיום עבודתו, תנאי עבודתו, זכויות וחובות של ארגונים בעלי הסכם קיבוצי.

  הסכם קיבוצי כללי - חל על כל המשק.

  הסכם קיבוצי מפעלי - חל על מפעלו של מעביד מסוים.

  זכויות המוקנות לעובד בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לוויתור. הסכם קיבוצי מוסיף, אך לא גורע  מזכויות הקבועות בחוק.

   

  סיכום פירמידת הנורמות

  • פירמידת הנורמות היא בעיקרה קוגנטית-מעניקה.
  • לעובד אסור לוותר על נורמה מיטיבה שהיא עליונה לנורמת החוזה האישי, אותו הוא יכול לעצב כרצונו.
  • ויתור חייב להיעשות במודע.
  • זכות המוקנית עלי ידי חקיקת מגן אינה ניתנת לוויתור - לא במפורש ובוודאי שלא במכללא.
  • ויתור על זכות שמקנה משפט העבודה המגן או הסכם קיבוצי אינו תופס.
  • מרגע שנחתם הסכם קיבוצי גם הצדדים החתומים עליו (ארגון עובדים והמעביד) אינם יכולים לוותר בהסכמה על זכויות המגיעות לעובד מכוחו.
  • גם לארגון העובדים אסור לוותר על זכויות הנובעות מההסכם עליו הוא חתום.
  • טענת השתק (עובד שלא דורש זכויות) לא תפגע בזכויות קוגנטיות.
  • לא ניתן להתנות על חוקי מגן ועובד אינו יכול לוותר על זכויות מכוחם.

   

  הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

  הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

  ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

  מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

   e-mailcpa-adv-itamar@bezeqint.net

   

   

   

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   איתמרכוכבי
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין